Jak ovlivnit každéhoCharisma on Command

Thumbnail play icon
Přidat do sledovaných sérií 17
89 %
Tvoje hodnocení
Počet hodnocení:50
Počet zobrazení:5 171

Margaery Tyrell se nezdá. I přes své relativně krátké působení v seriálu si nezískala nesmírný vliv díky výhrůžkám nebo agresi, ale nasloucháním a empatií. S Charisma on Command se to můžete ve třech snadných krocích naučit také.

Pokud vás Hra o trůny zajímá více, můžete se podívat i na rozbor Tywinova respektu a Tyrionova umění přežít z minulých týdnů.

Přepis titulků

Margaery Tyrell je asi nejpodceňovanější hráč Hry o trůny. A je škoda, že umře tak brzy, alespoň v seriálu, protože víc než jakákoliv postava, kterou jsem rozebral, vás může nejvíce naučit, jak se chovat ve skutečném světě. Začneme s jejím prvním neuvěřitelným talentem. Její schopnost navázat vztah s každým, možná kromě Cersei. Margaery má řadu neuvěřitelných taktik a první a nejrychlejší je přiklonění se na vaši stranu svou řečí těla.

Sledujte, jak se v této ukázce přiklání k Joffreyho straně a získává si ho. Vojenský tábor není místo pro dámu. A v posteli zrádce? To je místo pro dámu? Nemyslím si, že se zajímal o společnost žen. Proč si to myslíš? Kdykoliv jsem s ním chtěla mít dítě, měl tolik výmluv, tolik nočních válečných porad.

Pravým opakem je Tywin, kterým jsem se zabýval minulý týden, protože Tywinova taktika je přemoci vás. Stojí před vámi a povyšuje se, aby vás zastrašil. To znamená, že nejste na stejné straně. Zodpovídáte se mu. Sledujte. Kdybych chtěl být u zasedání Rady, musel bych vyšplhat po schodech do Pobočníkovy věže?

Možná by šlo zařídit, aby tě odnesli. Margaery ale raději stojí vedle někoho, protože může být někomu blíž, aniž by druhá osoba cítila, že narušuje její osobní prostor. A přinejmenším v západní kultuře jsou naše osobní bubliny daleko širší před námi než na stranách. Takže pokud se ocitnete v přeplněné restauraci, baru nebo klubu, kde jste na sebe namačkáni, být k někomu čelem se může zdát trochu omezující a ohrožující, ale když jste k někomu bokem nebo pod úhlem, bude to pro toho druhého při seznamování mnohem příjemnější.

Jakmile je Margaery na vaší straně, začne být mnohem kontaktnější. Její chování se více hodí k ženě než k muži, ale princip ukázky vřelosti přes láskyplný dotek může fungovat. Jen u mužů to může být prosté podání ruky. Margaery je také expert na to, aby lidé mluvili o tom, co je zajímá.

U Joffreyho to byla taktika, kterou si ho nakonec získala. Nechal jsem ji vyrobit. Asi nejlepší zbraň v Sedmi královstvích. Je nádherná. Ukážete mi, jak funguje? Je to nový design. Mnohem lépe se nabíjí. Nenatahuje se. Vezmeš páčku... Jak muži, tak ženy rádi mluví o věcech, které milují.

Obzvláště když jsou ve vztahu, ale každý chce mluvit o něčem jiném. Tohle bude obecnější a rozhodně to neplatí na každého, ale muži rádi mluví o tom, jak něco funguje, ať už je to kuše, auto nebo byznys. Muži rádi řeší problémy, takže když vám muž pomůže něco opravit nebo vás naučí něco nového, udělá mu to často radost.

Ženy se zase chtějí podělit o svůj emoční zážitek v dané věci. Proto můžou páry někdy narazit, když se snaží vyřešit nějaký problém. Muži, jako jistě i já, se snaží zjistit, co je špatně, a vyřešit problém, zatímco ženy chtějí jen sdílet zážitek, aniž by se to snažily změnit. Je to velké zobecnění, ale to jsem odbočil. Jakmile Margaery nechá lidi mluvit, nepokládá jim pořád nějaké otázky.

Naznačuje, někdy falešně, že se upřímně zajímá o jejich názor. Jako zde s Joffreym. - Možná, že je chyba ve mně. - Ne. Byl známý... jako degenerovaný. To moc ráda slyším, Vaše Výsosti. A v případě Tommena říká, že o něm chce vědět všechno, zatímco se směje a udržuje oční kontakt.

Chci vás mít jen pro sebe. Chci vědět všechno možné o králi Tommenovi, prvním svého jména. Toto je skvělý příklad aktivního naslouchání. Při budování vztahu je důležité, i když je často přehlíženo. I s nejlepším aktivním nasloucháním na světě se někteří lidé budou zdráhat svěřit se jako první. Mohli se v minulosti spálit s někým, komu věřili, jako zde Sansa. Za co ses modlila?

To nemůžu říct. Proč ne? Řeknu ti, za co jsem se dnes v septu modlila já. Tak schválně. Za zdraví a štěstí mé rodiny, za konec války, za krátkou zimu. Nudné a tradiční, řekla bych. - A ty? - Promiň, prostě nemůžu. V takovém případě Margaery ví, že spíše než aby naléhala, tak nejlepší způsob, jak přimět zdráhavou osobu sdílet něco osobního, je udělat to nejdříve sama.

Má sestřenka Allana byla ta nejkrásnější dívka, kterou jsem kdy viděla. Ve dvanácti jsem byla jen kost a kůže a Allana vypadala jako nějaká bohyně. - Říkala mi Prasečí tvář. - Prasečí tvář? To je hrozné. Asi to bylo kvůli mému nosu. Pořád na mě chrochtala. Toto budování vztahu Sansu nevyhnutelně nutí věřit Margaery.

Je to jako „ukážu ti jizvu, když mi ukážeš tu svou“. Lidé mají přirozeně potřebu oplácet, když se někdo jim blízký stane zranitelným. Margaery byla jedním z mála v Králově přístavišti, kterým se Sansa svěřuje se svými pravými pocity. Všechny svíčky hoří ve všech těch oknech. Jsem hloupá. Hloupá holčička s hloupými sny, která se nikdy nepoučí.

Když se lidé začnou svěřovat, Margaery opravdu naslouchá, protože chce vědět, co je pohání. Věřím, že Margaery je dobrosrdečná postava, ale to jí nebrání v manipulaci s lidmi, obzvláště s Joffreym a Sansou. Když toho dosáhne, přejde do druhé fáze, kde vyjadřuje upřímné porozumění. Má s vámi soucit. Sledujte, jak rozumí Joffreymu, a pak mu zrcadlí jeho city zpět.

Lépe, než by dokázal on sám. Musí to být velice vzrušující stisknout prst tady a dívat se, jak tam něco umírá. Zvládla bys to? Někdy je přísnost cena, kterou platíme za velikost. Naprosto souhlasím. Řeknu to jasně: Empatie neznamená, že souhlasíte s jinou osobou. Znamená to, že uvidíte na okamžik svět jejich očima, což Margaery zvrácenému Joffreymu přesně dělá.

Lidé se často brání empatii, protože si myslí, že to znamená přijmout vše, co si člověk o světě myslí. Neznamená. Vlastně vás to staví do jedné z nejlepších pozic, jak ovlivnit člověka a změnit jeho chování. Této technice se říká „držení kroku a vedení“ a je velmi mocná. Vidět svět jinýma očima, jako to udělala Margaery u Joffreyho, je silný empatický tah.

Ale je i další jemnější, jako zrcadlení pocitů toho, kdo vypráví příběh. Joffrey nebyl rád. Říkal, že ho stáhne zaživa a namíchá mi vnitřnosti do jídla a já nebudu vědět, co jím. To je dost kruté. Nebo se podělit o podobný trapas, jako je ten, ve kterém se právě ocitli. Všechny ty stany mi přijdou stejné.

- Budete tak... - Ráda. Trvalo mi týdny zorientovat se v táboře. Dvakrát jsem vešla do stanu, kde se někdo svlékal, a když jsem ten svůj našla, tak už jsme zase vyrazili. A někdy stačí jen říct „rozumím“, zatímco se na někoho díváte. Někdy je to divné. Jsem král. Vzal jsem si nejkrásnější ženu na světě.

Jen proto, že bratr zemřel. Rozumím. Tohle není jen nějaký laciný trik. Samozřejmě můžete lidmi manipulovat, můžete hrát, že je chápete a rozumíte jim, ale pokud si z toho chcete odnést co nejvíc, budete se do nich muset vcítit. A to není jen o představování si sebe v jejich situaci. Měli byste se vcítit do jejich situace, kdybyste věřili všemu jako oni, kdybyste měli jejich zkušenosti z minulosti a kdybyste byli jako oni.

Není to o změně jejich názoru, ale o snaze pochopit jejich pocity. A jakmile to zvládnete a budete s nimi držet krok, s projevy empatie a pochopení, poté je můžete vést k menšímu odporu. Podívejte se na Margaeryinu vrcholnou chvíli, kdy si získá Joffreyho a nechá ho udělat něco, co nikdy předtím neudělal. Půjdeme je pozdravit?

Když jim dáte svou lásku, vrátí vám ji tisíckrát. Mluvila jsem s nimi. Vím, co k vám cítí. Vedl jste obranu Králova přístaviště. Zbožňují vás. Otevřete dveře. Věřím, že tohle byl Margaeryin vrcholný úspěch v přesvědčování, ale nepodařilo by se jí to, kdyby si Joffreyho nepřipravovala.

Není to sice jako držení kroku a vedení, ale dát někomu pověst, po které touží, může být velice účinné. Snadný způsob je brát relativně malé náznaky laskavosti jako odraz něčí dobré povahy. Všimněte si, jak Margaery chválí Joffreyho ohleduplnost za celkem malé zdvořilosti. Mám vám přinést sele, má paní? Vaše starost mě dojímá, Vaše Výsosti.

Odjíždím na lov a... než odjedu, chci vědět, že máš vše, co potřebuješ. To je pozorné, Vaše Výsosti. Aby to bylo ještě účinnější, nechvalte jen daný čin, chvalte osobu, která to říká. Řekněte: „Páni, ty jsi tak pozorný.“ Stejně tak můžete ovlivnit lidi, když nemáte moc času. Například tento týden jsem mluvil s operátorkou zákaznického servisu, protože stěhováci měli přivést můj nábytek do nového bytu až za dva týdny, takže bych musel spát 14 dní na zemi.

A pro tuto společnost to bylo zřejmě obvyklé, protože jsem z telefonu slyšel dalšího operátora, jak na něj zákazník křičí. Bylo jasné, že se mě operátorka chtěla rychle zbavit, protože měla hodně práce, ale byl jsem schopný s ní držet krok a vést ji, s úctou, po které toužila.

Tak jsem řekl: „To zní, jako byste se musela potýkat se spoustou věcí, které na vás lidé denně chrlí, že?“ A ona na to: „Ano, někdy naši agenti slibují něco, co nejde, a my to musíme skousnout.“ A já na to: „Rád bych vám poděkoval za to, že napravujete chyby jiných, a vážně si vážím toho, že se mi snažíte co nejvíce pomoci.“ Potom se mi začala věnovat mnohem více, osobně zavolala stěhovákům a nyní mám nábytek doma za pět dnů namísto čtrnácti.

Takže nepodceňujte, jak rychle to může fungovat. A pokud máte zájem o větší uplatnění těchto věcí ve skutečném životě, doporučuji vám můj kurz Charisma University. Překlad: Kara www.videacesky.cz

Komentáře (2)

Zrušit a napsat nový komentář

Odpovědět

Im simple man, I see charisma, I click boobs

100

Odpovědět

Mě si získala svým charisma... :))

110