Hodina přírodovědyCyanide & Happiness

Thumbnail play icon
Přidat do sledovaných sérií 109
70 %
Tvoje hodnocení
Počet hodnocení:173
Počet zobrazení:8 887

Skloubit vědu a náboženství může být náročné.

Poznámka: Reklamu na VRV na konci videa jsem nepřekládal. Jednak proto, že tam české titulky nemají, a hlavně proto, že v ČR služba nejde sputit (bez VPN). A po tom, jaký (ne)úspěch byla minulá platforma Seeso, bych neočekával, že se to v budoucnu změní.

Přepis titulků

HODINA PŘÍRODOVĚDY A proto vědci spočítali, že naše sluneční soustava vznikla téměř před pěti miliardami let. Ne ne, tak to nebylo. Bylo to před šesti tisíci lety. Cože? To je směšné. Jen Země samotná je více než 4,5 miliardy let stará. Ne.

To si nemyslím. Ale věda to dokázala. Podle dat... Díky uhlíkové metodě a vrstvám sedimentu víme... Všechno jsem to udělal já před 6 000 lety. Jen a pouze já. Miliardy let poté, co vzniklo naše Slunce, zkondenzovaly zbylé plyny... Tady je jeden zkondenzovaný plyn. Kéž bychom mohli nepouštět do školy Boha. Žili jsme ve stejné době. Překlad: Xardass www.videacesky.cz

Komentáře (59)

Zrušit a napsat nový komentář

Odpovědět

Skloubit vědu a náboženství nepochybně jde...
Skloubit tato témata s diskuzí na videacesky.cz... to je ovšem oříšek.

102

Odpovědět

Skloubit vědu a "náboženství" (tedy spíše službu) jistě jde.

Ale pokud bude nějaká autorita tvrdit, že existuje velký strůjce (židovství a křesťanství), pak vyvstává otázka, jaká je naše úloha na Zemi;

pokud bude nějaká autorita tvrdit, že má naše existence (křesťanství a islám) krátké trvání, proč vlastně o něco usilovat; po nás potopa a nepřichází žádná zodpovědnost vůči přicházejícím generacím

33

Odpovědět

+orcinusorca2017Ach jo... už mlč, autisto.

15

Odpovědět

+KorektChápu, že tvůj gotický mozek by všechny tvé odpůrce nejraději nechal upálit, nebo uškrtit. Ale naštěstí už v Evropě vládne 150 let poselství o občanství a o svobodě vyjadřování.

31

Odpovědět

+orcinusorca2017To s tím gotickým mozkem jsi trefil. Stejně jako se svobodou vyjadřování. Tu však nikdo nikomu neodpírá. Proto i je mým svobodným názorem, že bys měl zkrátka mlčet.

04

Odpovědět

+KorektTakže neodpíráš nikomu svobodu vyjadřování tím, že někoho budeš nutit k mlčení. ( A ten spor mezi Galileem a papežem nevidíš jako spor o svobodu vyjadřování, ale o tom, že když se papežovi něco nelíbí, tak by měl autor mlčet.)

Jediné, co můžeš udělat je naopak mé příspěvky nečíst, když ti způsobují bebíčko. Problém je v tvém gotickém mozku, který nedokáže souhlasit-nesouhlasit, hledat argumenty pro-hledat argumenty proti.

31

Odpovědět

+KorektTeď jsem si všiml, že jsem to vyjádřil trochu nepřesně. Takže to napíši znova, abys to pochopil. Na tuto zprávu můžeš samozřejmě odpovědět. To ti nikdo neodpírá. Můj názor se pouze týkal doporučení, aby ses tu již nemusel zesměšňovat. Doufám, že to tvůj svobodný mozek pochopí.

04

Odpovědět

+KorektTakže ti najednou vadí, že se zesměšňuju. Ó, ty jsi tak ušlechtilý, že mi v tom chceš zabránit.

To nevíš, že i na gotickém dvoře to byli právě šaškové, kterým bylo dovoleno svým ostrým postřehem komentovat i královské rozhodnutí. Nebo ti stále vadí, že křesťanský bůh (velký hospodář a udržovatel příznivých podmínek) je vhodný akorát tak pro zemědělce, jak je známo už z Chazarské polemiky.

40

Odpovědět

+orcinusorca2017Nevadí, celkově vzato jsi mi ukradený.

O šašcích vím. Takže v tom případě byla svoboda slova i před 150 lety? Ne, to nemá cenu řešit. Evidentně znalosti máš, ale jsi zcela mimo, protože vždycky nesmyslně reaguješ na původní myšlenku. Ale už se s tebou o tom nechci bavit. Můžeš to brát jako osobní vítězství, mně je to fuk. Už mě nudíš.

02

Odpovědět

+KorektUmíš reagovat jen na formu, nikoli na obsah. Zkus se příště zamyslet právě nad tím obsahem. Nyní je tedy VŠEOBECNÁ svoboda slova, nikoli jen pro vyvolené skupiny.

Nyní neexistuje ta nejvyšší autorita, tedy unitářský přístup k "náboženství" zvítězil aspoň ve Střední Evropě, milý gotický mozku. Na Západě stále existuje jakési vyvažování nazývané politická korektnost, na Východě má monopol na nejvyšší pravdu Putin.

11

Odpovědět

+orcinusorca2017Gratuluji, právě jsi potvrdil, že jsi (eufemisticky řečeno) vymletý. Přeji hezký den.

01

Odpovědět

+KorektTy naopak vidíš Západ jako náš vzor, milý gotický mozku.

Jenže i na Západě umí dělat chujoviny (vývoz demokracie, politická korektnost, eugenika, kolonialismus). Po dvaceti letech tance se Západem se ukazuje, že prostě některé Západní myšlenky jsou ve té naší Střední Evropě prostě neuplatnitelné a je na čase přestat být méně papežštější než papež, milý gotický mozku.

10

Odpovědět

+orcinusorca2017West is best.

01

Odpovědět

+KorektSo go west, my friend. Then you will find out, you are in Brittany.

10

Odpovědět

Tak nevim, dělají si srandu z kreacionalistů nebo evolucionářů?

45

Odpovědět

Podle mě si nedělají srandu ani z jednoho. CaH dost často dělají videa, který nemají žádný poselství, a to že občas některý vypadají jakože mají poselství je spíš jen náhoda než úmysl.

46

Odpovědět

+AutoSamozřejmě vždycky když se video jen vzdáleně dotkne video náboženství, tak se tu rozjede diskuze jak prase i když CaH nejde nejspíš o nic jinýho než zrealizovat nějakou absurditu.

42

Odpovědět

+AutoNeptám se na poselství, ale na to, z čeho si dělají srandu. A možná si dělají srandu ze sporu jako takového.

00

Odpovědět

+Moor8Dělají si srandu z absurdity situace, co na tom nechápeš, seš tak hloupej?

33

Odpovědět

Dělají si srandu výhradně a jedině z kreacionismu, protože zatímco se vědec snaží vysvětlit kloudnými argumenty objektivní důkazy, kreacionisté tupě naslouchají svému dogmatu.

52

Odpovědět

+HnojometVždyť ale "velký hospodář" vždy obnovuje tvárnost Země sám a bez lidské pomoci...

https://www.loupak.fun/obrazky/vlastni/611587/

00

Odpovědět

Kdy konečně lidi pochopí, že křesťanství ≠ kreacionismus. 6 dní stvoření nejsou doslovnými dny, ale jednotlivými etapami, které mohli trvat klidně miliony let. Je zapotřebí vše brát v kontextu. Jinde v Bibli je zapsáno, že jeden den je u Boha tisíc let a tisíc let je jako noční hlídka. Co z toho vyplývá? Bůh není omezen časem. Čas je relativní. Jeden den může být pro Boha tisíc let, ale klidně i čtyři hodiny. Takže většina křesťanů opravdu NEZASTÁVÁ názor, že svět byl stvořen za 6 dní. Ve skutečnosti mezi křesťanstvím a vědou není žádný skutečný konflikt. Křesťanský Bůh totiž není mezerovým bohem (něco nechápu, např. blesk, tak to hodim na naštvanýho boha), ale bohem, který celý vesmír vybudoval na přírodních zákonech. Toto je velký problém dnešních náboženských diskuzí. Ateisté nechápou koncept víry a náboženství a hledají oporu ve vědě, která ale Boha ve skutečnosti nevyvrací.

1826

Odpovědět

Žalmy 104:
Dobrořeč, má duše, Hospodinu! Hospodine, Bože můj, jsi neskonale velký, oděl ses velebnou důstojností.
Halíš se světlem jak pláštěm, rozpínáš nebesa jako stanovou plachtu.
Mezi vodami si kleneš síně, z mračen si vůz činíš a vznášíš se na perutích větru.
Z vichrů si činíš své posly, z ohnivých plamenů sluhy.
Zemi JSI ZALOŽIL NA PILÍŘÍCH, aby SE NEHNULA NAVĚKY A NAVŽDY.
Propastnou tůň jsi přikryl jako šatem. Nad horami stály vody;
pohrozils a na útěk se daly, rozutekly se před tvým hromovým hlasem.
Když vystoupila horstva, klesly do údolí, do míst, která jsi jim určil.
Mez, kterou jsi stanovil, už nepřekročí, nepřikryjí znovu zemi.

Tedy křesťanská verze vesmíru je JASNĚ a ZCELA nepochybně geocentrická a nepohybující se. S všemi důsledky, které z toho vyplývají.

79

Odpovědět

+orcinusorca2017záleží na překladu co používáš například Bible21 zmíněný verš překládá úplně jinak a to: Zemi jsi založil na jejích sloupech,
navěky jí neotřese vůbec nic.

33

Odpovědět

+KubíkNo stále je v tom ta nehybnost Země. (jestli je to sloup nebo pilíř je vlastně úplně jedno)

Kdy se tedy Země začala pohybovat?

A proč jí Hospodin nedokáže zastavit, když ji vlastně stvořil nehybnou (i pokud je neotřesitelná, pak nemá zdroj svého pohybu, ale ona se prostě pohybuje)?

A kdo ji tedy začal pohybovat?

57

Odpovědět

+orcinusorca2017Máte pravdu, že z uvedeného verše není poznat, zda se jedná o zemi jako planetu a nebo zemi jako souš. Zase jinde u Joba 26:7 se píše:On prostírá sever nad prázdnem,
zavěšuje zemi na ničem. - Někde jsem k tomu četl komentář, že v žalmu je myšlena země jako souš a u Joba země jako planeta Země.

To, že je psáno, že zemí navěky neotřese vůbec nicnevidím jako rozpor v tom, že je v pohybu.

11

Odpovědět

+KubíkVe vaši definici vidím spíše rozdílnou interpretaci slova vesmír a Země. Vy v tom vidíte pouze oblast nad určitou kilometrovou hranicí od Země, já do své interpretace slova vesmír vidím právě i tu planetu Zemi-tedy nehybnost Země znamená i její vnitřní pohyby.

11

Odpovědět

+Kubík"zemí navěky nic neotřese" znamená, že souš je vlastně skvělé místo k žití a nemusíme si dělat starosti se zemětřesením;

skutečnost je tak trochu jiná a k zemětřesením dochází poměrně často a téměř všude; a vysvětlení o pohybu litosférických desek nám dává aspoň ty hlavní odpovědi (ale pouze za předpokladu, že budeme uznávat širší stáří Země a také širší pohled do budoucnosti než apokalyptické "velmi brzy"....)

11

Odpovědět

+orcinusorca2017pro mě je tam klíčové to slovíčko navěky, k zemětřesení dochází a docházet bude, ale nestane se že by bylo nějaké zemětřesení tak obrovské že by nikdy neskončilo a nebo vyvolalo vlnu nekonečných zemětřesení, tsunami a podobně. tak tomu rozumím já.

10

Odpovědět

+KubíkStejně jako u těch potoků, či neustálém obnovování tvárnosti Země. V podstatě se tam říká, že ať udělá člověk cokoli, tak vždy dojde k nějakému obnovení, které zařídí bůh.

Expanzní pohled však říká, že se časem naučíme pracovat (nebo jsme už tu mez překročili) s technologiemi, kterými si životní prostředí zničíme a tedy musíme MY, LIDÉ naopak vymyslet jiné technologie, kterými tvárnost Země sami obnovíme.

12

Odpovědět

+UzivatelTyto články jsem četl. I statistiku o počtu lidí zabitých bohem tam najdeš.

Ale zásadní otázkou u "náboženství" (to docela špatný překlad, správný by měl být podle religiere služba-svědomité dodržování kultu a pravidel; tedy nikoli stav člověka, ale konání člověka).
A z toho vychází kritika-pokud se někdo prohlašuje za křesťana, pak by měl ctít křesťanská pravidla (mezi nimi je i kreacionismus a nehybná Země a nesmírná vzdálenost mezi zvířetem a člověkem ); a očekávat, že jeho konání, nebo nekonání bude odměněno v posmrtném životě;

Tedy pokud někoho zavraždím, tak konec-šmitec a ani prohlášení za křesťana během vlastní popravy neznamená nanebevstoupení, ale naopak prožívání muk v pekle..

12

Odpovědět

+orcinusorca2017Ne všichni křesťané ctí kreacionismus (že svět vznikl za 6 doslovných dnů případě za 6000). V českém překladu Bible se píše, Bůh stvořil zemi za 6 dnů, ale když se čloěk podívá do hebrejských textů tak slovíčko co se do češtiny překládá jako den tak má význam i blíže neurčené časové období.

00

Odpovědět

Tzn. cokoliv, co se vědě podaří vyvrátit se nemůže brát vážně... proč by teda ale někdo měl brát vážně i zbytek toho náboženství? Ateisté nechápou koncept víry, protože víra žádnej koncept nemá. Je to nějaký neustále se měnící přesvědčení, tak jak se to zrovna hodí, bez jakýchkoliv reálných základů. Pohádka, kterou někteří lidi berou až moc vážně.

1210

Odpovědět

+BullOverSvůj argument opět stavíte na domnělém konfliktu mezi vědou a náboženstvím. Věda maximálně vyvrátila mylné interpretace písma, nikoliv jejich skutečný význam. A co se týče mého tvrzení ohledně ateistického nepochopení víry - akorát jste svým názorem potvrdil mojí myšlenku.

K orcinusorca2017:
Svojí schopností brát doslova zcela očividně obrazně myšlené biblické pasáže (lyrické chvalozpěvy) předčíte mnohé náboženské fundamentalisty.

105

Odpovědět

+Zapomněl jsem hesloJak jsem řek - co se nehodí je jen "mylná interpretace"... koho zajímá, že to x milionů lidí považovalo za skutečnost, dokud to věda nevyvrátila. Jak pak ale kdokoli může říct, co je ta správná interpretace? Jednoduše. Nemůže. Proto celá víra nedává smysl. Lidi něčemu věřej, pak se ukáže, že to tak neni, tak tuhle konkrétní pasáž pozměněj a věřej tomu dál. A takhle furt dokola. Věří něčemu bez jakýchkoliv reálných základů a když se nějaká část prokáže chybná, tak to vlastně nevadí - dál věří tomu, co se ještě jako chybný neprokázalo.

Když někdo napíše knihu, někdo jinej pak dokáže, že velká část tý knihy je nesmysl, tak pak logicky nebudu věřit ani zbytku tý knihy... ale tady je to přesně naopak. Nehledě na to, kolik chyb se dokáže, tak se to vždy jen omluví "špatnou interpretací" a jede se dál... pravděpodobně s další špatnou interpretací, která ale nějakou dobu může být považována za správnou - a když se dokáže, že je špatná, tak znova dokola...

Jinak já nic na konfliktu mezi vírou a vědou nestavim. Věda si prostě jede svojí cestou a shodou okolností při tom vyvrací věci z víry, ale to je jen vedlejší efekt - věda neni a priori pro vyvrácení víry, věda je pro zjištění faktů.

83

Odpovědět

+BullOverS 80% toho co píšeš souhlasím. Máš pravdu, že většina církví skutečně jedná a funguje tak jak popisuješ, ale ne všechny. Existují i světlé výjimky, které jsou postavené na rozumu a ne jenom na slepých dogmatech. Neházej proto prosím všechny věřící do jednoho pytle.

21

Odpovědět

+Zapomněl jsem hesloNehážu do jednoho pytle všechny věřící, ale všechny náboženství. Ale je možný, že existujou i výjimky... pokud nějaký znáš, rád se o nich něco dozvim.

32

Odpovědět

+Zapomněl jsem hesloOno jde o to, jak je zde popisován Hospodin.

Pokud skutečně dává sílu rostlinám a aktivně zasahuje do biosféry Země, jaká má být úloha člověka? Má právo například postavit přehradu přes potoky?

Pokud dává veškerému zvířectvu (Žalmy 104:20-28) možnost nasytit se, má člověk právo používat antibiotika, které vlastně zabíjí "to menší zvířectvo".

25

Odpovědět

+BullOverNesouhlasím.

I ateista se ptá, jaký by měl být bůh, kdyby existoval. Pokud je popisován jako strůjce, tak by měl on a banda jeho věřících vědět, jaký vesmír a jakou Zemi stvořil (viz ten pilíř a chybějící popis Austrálie, Amerik, Japonských ostrovech).

Pokud je popisován jako bůh sídlící na nějakém tabuizovaném místě (tajemné hory) a občas vyjde "mezi lidi", pak je otázka jaké jsou jeho činy "mezi lidmi".

16

Odpovědět

To je to co mi vadí na církvích, něco vykládají do slova něco vykládají pouze metaforicky podle toho jak se jim to hodí. Když za nimi příjdeš s tím, že koncept stvoření světa v bibli je blbost, tak ti řeknou že je to metafora, a když za nima příjdeš s tím, že možná by se zákaz homoxesuality neměl brát tak doslova, protože láska je pro boha nadřazená nějaké přízemní souloži, tak tě pošlou do p****e, že je to tam jasně napsaný.

94

Odpovědět

+AutoZáleží na konkrétní církvi, na konkrétních sborech, na konkrétních lidech. V tomhle se věřící až tak neliší od nevěřících. Mezi oběma skupinami jsou skvělí lidé i naprostí idioti :-)

103

Odpovědět

+XardassJá tomu věřím, ale tenhle příklad jsem uvedl proto, že nejrozšířenější křesťanská církev mi připadá, že se vesměs staví proti homosexualitě. Nedovedu si představit, že bych patřil pod organizaci která tak debilně vykládá písmo a nejspíš ani nechápe poslání svého vlastního spasitele.

15

Odpovědět

+AutoTak zkus bahaismus https://cs.wikipedia.org/wiki/Bah%C3%A1%27%C3%AD
Bahá specificky ustanovil v Kitáb-i-Aqdas že je zapovězeno komukoli interpretovat explicitní význam jeho Písma.

00

Odpovědět

"6 dní stvoření nejsou doslovnými dny, ale jednotlivými etapami, které mohli trvat klidně miliony let"
A to je v bibli kde? Jo promin to je jen retardovaná obhajoba lidí kteří věřej na imaginární stvoření.

46

Odpovědět

Na tuto dlouho kreténskou ateistickou diskuzi mohu reagovat jen komentářem, který jsem našel na idnes.cz:

modernost dnešní doby spočívá především svobodně si zvolit zda věřit, či nikoliv. Nikdo nikoho nenutí v našem civilizačním okruhu ve víru v boha. A tak je to správně. Modernost doby ovšem nespočívá v tom, aby se církev tzv. modernizovala a stala se z ní jakási atrakce pro nedělní zabití času, podobně jako nákup v hypermarketu. Křesťanství je takové jaké je a je neměnné. Je to dogma, ano. A je na každém z nás, zda ho přijmeme, či nikoliv. Jsme svobodní v tomto rozhodnutí, zda budeme učení Krista následovat, či nikoliv, tedy přesně tak, jak by si to jistě přál i Kristus sám. Volání po "modernizaci", není nic jiného, než hereze. Ber, nebo nech být a jdi si po svém...

29

Odpovědět

+nevimjmeno2Já nepolemizuji o smyslu náboženství, ale o tom, jestli by si kristus sám představoval, aby takto bylo jeho náboženství praktikováno. Jelikož na to nemají stejný názor ani církve, tak o tom dost pochybuju. Kristus by vám řekl, jací jste kreténi že zabíjíte neděli v kostele.

53

Odpovědět

+AutoProč vůbec řešíš něco, co ti může být úplně u p****e? Jediný kretén jsi tu ty!

14

Odpovědět

Všechna náboženství byla vymyšlena především k ovládnutí masy lidí!

42

Odpovědět

+El_DiabloDíky za tu očistu pane vševěd!!!

11

Odpovědět

+nevimjmeno2Nemáš zač!

01

Odpovědět

Xardassi, ty máš evidentně rozpolcenou osobnost. Jednou ti nevadí přeložit 2 hodinové video a najednou si lenošný přeložit půl minuty navíc a raděj si to obhájíš. Jsi záhadou.

85

Odpovědět

No nevím. jestli Bůh stvořil celý svět. Ale kdyby ano, nebylo by pro Židy i Egypťany lepší, kdyby jim Bůh řekl o Amerikách, Austrálii, Japonských ostrovech?

56