Ayleidé z CyrodiiluSvět TES

Thumbnail play icon
Přidat do sledovaných sérií 6
93 %
Tvoje hodnocení
Počet hodnocení:238
Počet zobrazení:5 222

Ayleidé jsou vyhynulou rasa, která ovládala Cyrodiil ještě před lidmi, a právě ono postavili Věž z bílého zlata. Byla to první civilizace, která dokázala vytvořit něco tak komplikovaného, jako je císařství. A také to byla rasa, která dokázala magii ovládat způsobem, který dodnes zůstává ostatním rasám záhadou. Ale byla to jejich touha po moci a nadvládě, která jim přinesla zkázu. A jak uvidíte, ani s tím jejich vyhynutím to nemusí být tak žhavé, jak se na první pohled zdá. Příště se podíváme na magicky nadanou rasu, Bretonce.

Přepis titulků

Tamriel, v jazyce Altmerů Krása úsvitu, v dračím jazyce Taazokaan, je kontinent, na kterém se odehrávají všechny hry The Elder Scrolls. Je domovem mnoha rozličných ras a ještě více konfliktů. Na Tamrielu se odehrálo mnoho dobrodružství. Život v Tamrielu jste si už sami zkusili, ale co takhle si říct víc o jeho příběhu? Abyste se dostali k srdci příběhu, musíte se vrátit na počátek.

Kapitola 11 Ayleidé Oni byli první. První, kteří usedli na rubínový trůn, první, kteří nazývali Věž z bílého zlata svým domovem. Jako první založili mocnou říši, ale po vzpouře vymizeli. Stejně jako jejich příbuzní Dwemeři, byli Ayleidé velmi sofistikovanou rasou, která stála u zrodu civilizace.

A to jen proto, aby byla zničena a Tamriel z ní jen paběrkoval. Málokdo dnes ví, že to Ayleidé položili základy pro všechny říše, které kdy na Tamrielu vznikly. Ačkoliv nebyli technologicky tak vyspělí jako Dwemeři, kulturně zdaleka předběhli svou dobu. Ayleidé, společně se svými rozmanitými královstvími, jako první snili o jednotě.

Zatímco mladá a divoká rasa lidí se stále scházela u táborového ohně, vynalézavost Ayleidů stavěla velká města, vztyčovala památníky a jejich společnost jim mohl každý závidět. Kdysi dávno Ayleidé ovládali centrální provincii Tamrielu, Cyrodiil. Začali si říkat vnitrozemští vysocí elfové. Vysocí elfové proto, že jako všichni elfové na Tamrielu, Ayleidé byli původně Vysocí elfové ze Summersetských ostrovů.

Díky svým vznešeným předkům byli Ayleidé velmi inteligentní a mrštní, jako zbytek této rasy. Vypadali jako ostatní elfové, byli štíhlí a vysocí, se špičatýma ušima a ostře řezanou tváří. Z ohně život, ze světla kouzla. Říct, že Ayleidé byli magicky nadaní, je trochu slabé slovo.

K tomuto závěru můžeme dojít díky jejich starobylým městům, která můžeme v Cyrodiilu nalézt dodnes. Tyto ruiny se skládají z různorodých kamenů naplněných kouzelnou energií. Díky dlouhému studiu učenci zjistili, že Ayleidé dokázali získávat magickou energii ze samotných hvězd. Proces, který se dodnes nepovedlo napodobit.

Z těchto magických kamenů mohli mágové doplňovat svou magickou energii, a tak v boji déle vydržet. Když už mluvíme o získávání magické energie, návštěvníci Cyrodiilu často narazí na velké bílé nádoby zvané Studně Ayleidů. Tyto studně se nepodobají ničemu jinému, co lze v devíti provinciích najít. Možná ani mimo Tamriel.

Pasivně kumulují magickou energii z hvězdného svitu. Mágové dokáží z těchto studní energii převzít, a tím si obnovit svoji vlastní zásobu magické energie. Mágovi, který svoji energii vyčerpá, stačí jen tyto studně vyhledat. Jistě chápete, že to může být užitečné v běžném životě i při obraně Ayleidských měst. Ayleidům je připisován i další zdroj magie.

Vytvořili a udržovali varlické kameny. Varlické kameny jsou velmi mocné předměty, které umožňovaly Ayleidům obnovovat magickou energii očarovaných předmětů. Například meč může být očarován ohněm, ledem i blesky a varlický kámen udržuje tyto schopnosti na maximu tím, že meči neustále dodává energii potřebnou k udržení těchto schopností. Protože jsou tyto kameny tak ceněné a užitečné, má se za to, že je ayleidští vojáci nosili i do boje.

Varlické kameny jsou poměrně malé a proto je mohli mít vojáci vždy u sebe. Meč, který seká a bodá je dobrý, ale meč, který roztaví brnění, je lepší. Možná jste už pochopili, že Ayleidé se nebáli ponořit do magických tajemství Tamrielu, když díky nim mohli získat výhodu. Magie byla podstatnou součástí jejich společnosti.

Pronikla i do náboženství. Podle tradice Vysokých elfů Ayleidé věřili, že se svět skládá ze čtyř základních živlů: země, vody, vzduchu a světla. Ayleidé věřili, že nejčistší forma živlů je světlo hvězd, protože hvězdy jsou mostem mezi Mundusem a Éteriem. Mundus je smrtelnou sférou existence a Éterium je nesmrtelnou sférou Aeder.

Když Magnus spojil Mundus s Éteriem, říká se, že přetrhl závoj mezi dvěma světy. Tím nám dal slunce a hvězdy a umožnil smrtelníkům používat magii nebes. Ayleidé věděli, že za své magické schopnosti vděčí Aedrám. Jako lid tito vnitrozemní vysocí elfové uctívali Aedry. Možná vám přijde zajímavé, že Tamriel už téměř zapomněl na původní účel Věže z bílého zlata.

Věž původně nebyla postavena pro krále nebo císaře. Věž postavili Ayleidé jako pomník Aedrám. Kdysi dávno byla Věž z bílého zlata nazývána Chrám předků. Těmi byly myšleni předkové elfů, Aedry. Většina jiných ras na Tamrielu uctívala buď Aedry, nebo Daedry. Ale podle Ayleidů měly být tyto dvě síly zkříženy. Místo aby uctívali pouze jednu nebo druhou stranu, Ayleidé uctívali Aedry, ale spikli se s Daedrami.

Vliv Daeder na Ayleidy byl tak velký, že vnitrozemští elfové ovládali armády nižších Daeder. Využívali moc Daeder skrz mocné armády a sílu Aeder skrz magické umění. Ayleidé ovládli celou provincii tím, že zotročili rasu lidí. Hřích, za který jednoho dne zaplatí.

Pěnící vlny, tak divoké a tak mocné. Poslové hrdých elfů. Příběh Ayleidů je příběhem o migraci, nadvládě a sebedestrukci. Příběh Ayleidů začíná na tajemném kontinentu Aldmeris. Z Aldmeris staří Altmerové odešli na Summersetské ostrovy. Proč se Ayleidé od svých bratrů odtrhli, nevíme.

Ale předpokládáme, že toto odtržení mělo stejný důvod, jako když Temní elfové odešli do Morrowindu. Uctívání Daeder se na Summersetských ostrovech netoleruje. Bez ohledu na to, jak se zde ocitli, Ayleidé přišli do Cyrodiilu ještě před prvním věkem. To, že ovládli celý Cyrodiil, může být připisováno jejich touze po moci. Tato touha vedla elfy k tomu, aby dělali ohromné a často i otřesné věci.

Tito starodávní Ayleidé učinili takové objevy a postavili takové budovy, které matou současné učence. I s těmito znalostmi a schopnostmi toužili po větší moci. Ovládali celou daedrickou armádu, a dobyli, podmanili a udrželi si Cyrodiil. Nejprve lidé v Cyrodiilu Ayleidům odolávali, ale Daedrám se ubránit nedokázali.

Díky spolupráci s Daedrami Ayleidé lidi v Cyrodiilu zotročili. To oni postavili jejich velký chrám a od té doby je Věž z bílého zlata symbolem vládnutí Cyrodiilu. Ten, kdo ovládá věž, ovládá provincii. První císařství na Tamrielu vytvořili Ayleidé. Císařství otroky rozdělilo podle jejich účelu. Ale jejich hlavním účelem byla stavba a údržba infrastruktury. Lidé se v Cyrodiilu zodpovídali elfům a elfové se zodpovídali Daedrám.

Daedry se za svou pomoc dožadovaly mnoha věcí. Především obětí. Podle legend někteří Ayileidé dovedli krutost k dokonalosti. Mnoho jejich měst se stalo slavnými díky svým metodám mučení otroků. Jednou z těchto metod bylo třeba upalování lidských dětí. Vnitrozemští elfové vládli Cyrodiilu po mnoho generací. Ačkoliv jejich moc byla absolutní, nikdy nebyli plně spokojení.

Z nám neznámému důvodu začali Ayleidé bojovat mezi sebou v občanské válce, která způsobila i jejich pád. Občanská válka zanechala Ayleidy slabé a k uším otroků se dostaly zprávy o událostech ve Skyrimu. Tou dobou Skyrim procházel vlastní válkou a rasa lidí, kteří si říkali Nordi, svrhla rasu Sněžných elfů, která chtěla Skyrimu vládnout.

Příběh Nordů inspiroval otroky pod elfskou nadvládou k vlastní válce. Skyrimští Nordi, nyní osvobození od elfské hrozby, pomohli svým lidským příbuzným v říši Ayleidů. A během jediného roku lidská královna Alessia stála se svou armádou před Věží z bílého zlata. Po tisíciletích nadvlády říše Ayleidů padla, a to umožnilo vznik Alessiině říši. Moc se přesunula z rukou elfů do rukou lidí.

Příběh o pádů Daedry uctívajících Ayleidů rukou lidských otroků se dodnes vypráví. Bylo to povzbuzení pro Nordy, Císařské i ostatní lidské rasy na Tamrielu. Příběh o tom, jak může utlačovaný svrhnout utlačovatele, i když je jeho nepřítelem vznešený elf. Ovšem nevypráví se o tom, jak někteří Ayleidé pomáhali lidem získat svobodu.

Ne každý Ayleid byl namyšlený, po moci prahnoucí elf, o kterých se vypráví. Popravdě existovala celá města Ayleidů, která součástí říše nebyla. Když se lidští otroci vzbouřili, mnoho Ayleidských vládců pomohlo královně v boji. A na bojišti umírali po boku lidí. Na konci povstání Ayleidé nebyli vůbec vyhlazení.

Popravdě, Ayleidští vládci, kteří se vzpourou pomáhali, se začlenili do nového císařství jako poddaní nebo poradci nové královny a její nové šlechty. Toto spojení dává smysl. Kdo jiný, než Ayleidé, znal způsob, jak udržet funkční říši? Minulost nás klame, protože se už skoro zapomnělo, že první lidské císařství tvořili lidé i elfové.

I přes to nelibost a odpor zpečetil osud rasy Ayleidů. Smrt Alessie způsobila vzestup náboženské skupiny zvané Řád Alessie. A ty měli ohledně svých bývalých ayleidských pánech jasný názor. Jejich cílem bylo vyhnání všech elfů. Ayleidští páni byli odvoláni. V Cyrodiilu už nebyli vítáni, proto provincii opustili. Byli vyhnáni ze země, které celé generace vládli a stali se rasou bez domova.

Kdysi slavnou výspu civilizace na Tamrielu nyní ostatní smrtelné rasy nazývaly Divokými elfy. To proto, že neměli žádné útočiště. Ačkoliv tuto rasu po staletí nikdo neviděl, je možné, že Ayleidé ještě někde přežívají. Víme, že žádní čistokrevní Ayleidé už ve společnosti neexistují, ale jejich pokrevní linie pokračuje.

Když Divocí elfové odešli z Cyrodiilu, někteří se zabydleli v provincii High Rock. Předpokládá se, že se křížili s lidmi žijícími v High Rocku. Bretonci jsou částečně elfové a jsou velmi nadaní v magickém umění. Ale to je příběh na další den. Překlad: Mithril www.videacesky.cz

Komentáře (7)

Zrušit a napsat nový komentář

Odpovědět

Věž z bílého zlata? Mně se víc líbilo, jak jste to překládali předtim: Zlatobílá věž.

Jinak tohle je skvělej pořad, a věřim, že překladatel musí sám hodně studovat, jestli se překlad některých pojmů už někde neobjevil. Takže velký dík!

21

Odpovědět

Neplánujete po tomto pořadu obdobný z prostředí Falloutu (od Betshedy)? Viz.:http://www.youtube.com/watch?v=bnjXyGcU59k&feature=youtu.be

224

Odpovědět

Možná ano. Ale zásoba videí o TES mi vyjde ještě tak na 3 měsíce, potom se to nejspíš bude objevovat jen jednou za 14 dní. Takže vždy ten týden bez TES by se mohl objevovat Fallout.

501

Odpovědět

Fallout nikoho nezajímá

2864

Odpovědět

+ZlopánZato kolem tebe se točí vesmír, šulinku.

209

Odpovědět

+Zlopánteoreticky se točí kolem každého, tedy i kolem mě.

1837

Odpovědět

paráda:)rád bych se dozvěděl víc o allesii:)

202