Je v pořádku být chytrý

Proč je nám v iglú teplo?

Přestože je iglú postavené ze sněhu, dokáže nás zahřát. V tomto videu se dozvíte, proč tomu tak je a zda záleží na typu sněhu, ze kterého iglú postavíte. Poznámky: Tauntaun - http://cs.starwars.wikia.com/wiki/Tauntaun/Legendy    

Očkování funguje!

Očkování je už poměrně starým konceptem, který nám pomohl zbavit se množství nebezpečných nemocí. Ale v současnosti se lidé zalekli nesmyslných zpráv o jeho škodlivosti a stoupá počet rodičů, kteří odmítají dávat děti očkovat. Proč tito lidé neohrožují jen své děti, ale i děti ostatních? A nestalo se v minulosti už někdy něco podobného?

Kozy!

Následující duální titulky se budou věnovat těmto majestátním stvořením. Slovíčka: to get rid of... - zbavit se něčeho tricycle - tříkolka to invent - vynalézt cartoon - kreslený film/seriál rambunctious - bouřlivý, divoký playful - hravý, rozpustilý ungulate - kopytník pupil - zornice to sneak up on sb. - připlížit se k někomu axis - osa to faint - omdlít conscious - při vědomí hereditary - dědičný adorable - rozkošný hoof - kopyto surface - povrch to descend from... - být něčím potomkem to mimic - imitovat, napodobovat to chomp - žvýkat herbivore - býložravec taste bud - chuťový pohárek bitter - hořký, zahořklý cotton - bavlna

Kde se bere vůně deště?

Jako každou středu tu máme duální titulky a s nimi video z kanálu It's Okay to Be Smart, ve kterém se dozvíte, kde se bere charakteristická vůně před bouří. Pozn.: Poslední věta je odkazem na seriál Doctor Who. Slovíčka: net - síť horizon - obzor scent - vůně, pach earthy - zemitý to precede st. - předcházet něčemu storm/thunderstorm - bouřka (thunder - hrom) charge - náboj oxygen - kyslík to flow - téct, proudit to capture - zachytit, dopadnout to decompose - rozkládat se medley - směsice, mix raindrop - dešťová kapka root - kořen seed - semeno to sprout - pučet, rašit to contribute to... - přispívat k... flavor - příchuť compound - sloučenina oasis (mn. č. oases)  - oáza to sparkle - jiskřit, třpytit se bloodthirsty - krvežíznivý to frolick - skotačit, dovádět