PopTech

Posibilianismus

Před několika měsíci jste u nás Davida Eaglemana mohli vidět v přednášce o fyziologii mozku. Tentokrát s tímto texaským neurovědcem ale zabrousíme spíše do filozofických vod. Ve videu vám totiž bude prezentovat svůj názor na spor mezi ateisty a věřícími a zároveň představí vlastní alternativu, posibilianismus, který pevně stojí na vědeckých základech. Mimo jiné pak například uslyšíte o Hubbleově ultra hlubokém poli nebo o náboženských přesvědčeních afrického království Bakuba. Eagleman svoje první slova napsal ve dvou letech a už ve dvanácti rodičům vysvětloval, co je to relativita. Jeho oblíbeným trikem bylo říct si o seznam náhodných předmětů a pak ho zpátky vyjmenovávat zpaměti, pozpátku, pokud si to jeho obecenstvo přálo. Jeho rekordem bylo 400 objektů. V současnosti působí na Baylor College of Medicine. Blíže se o jeho výzkumu si můžete přečíst v tomto vynikajícím článku amerického časopisu New Yorker. Dozvíte se v něm například o jeho studiu toho, proč ve vypjatých situacích čas vnímáme zpomaleně, nebo o jeho pokusu, při kterém zkoumal mozek mnoha známých bubeníků. Pozn.: - NPR je zkratka pro National Public Radio. - Discovery Institute je americká nezisková organizace, která usiluje o to, aby se kreacionismus začal vyučovat na školách. Tomuto názoru tvrdě odporuje evoluční biolog Richard Dawkins.

Máme svobodnou vůli?

David Eagleman je neurovědec na Baylor College of Medicine v Texasu. Svůj výzkum lidského mozku využil k publikaci několika knih, z nichž u nás byly vydány tituly Inkognito a Suma. V následující přednášce se Eagleman zabývá tím, do jaké míry nás ovlivňuje fyziologie našeho mozku. Uvádí několik příkladů toho, jak zranění mozku vedlo ke změně lidské osobnosti, a ptá se na to, do jaké míry naše jednání ovládá vědomá část našeho mozku.   Pozn.: Retributivismus je filosofický směr, podle kterého by se měly tresty zločinců odvíjet od závažnosti činu. Naproti tomu utilitaristé ukládají tresty tak, aby měly co nejlepší dopad na společnost (např. snížení kriminality).

Ben Goldacre o špatné vědě

Ben Goldacre je britský vědecký publicista, lékař a psychiatr. Vystudoval lékařství na Oxfordské univerzitě a je zároveň držitelem magisterského titulu z filozofie, který získal na King's College of London. V britském Guardianu má vlastní sloupek s názvem Bad Science (Špatná věda). Je také autorem stejnojmenné knihy, ve které se zabývá šarlatány a různými vědeckými nesmysly, kterých jsou média plná. V jeho přednášce si můžete poslechnout o praktikách farmaceutického průmyslu a překrucování výsledků vědeckých výzkumů obecně.

Kolektivní chování sarančat

Dnes tu pro vás máme krátkou přednášku Iaina Couzina, profesora ekologie a evoluční biologie na Princetonské univerzitě, který se zabývá kolektivním chováním zvířat. Ve videu se dozvíte, co způsobuje hromadný pohyb sarančat z jedné části kontinentu na druhou. Pozn.: FAO (Food and Agriculture Organization) je zkratka pro Organizaci pro výživu a zemědělství OSN.

Proces adaptace

Je tu další přednáška od profesora psychologie a behaviorální ekonomie Dana Arielyho, který tentokrát bude mluvit o procesu přizpůsobování se. Ariely se na téma adaptace dívá ze dvou úhlů. Na jedné straně mluví o adaptaci na bolest a na druhé straně o sociální adaptaci. S bolestí má sám mnoho zkušeností, protože když byl na střední škole, utrpěl během exploze popáleniny třetího stupně na 70 procentech svého těla. Kvůli tomu následně musel strávit tři roky v nemocnici, kde podstoupil mnoho bolestivých léčebných procedur. Pro ty, kteří jsou zdatní v angličtině a mají zájem o další informace, Ariely svoje zážitky popisuje v tomto dokumentu.

Jak nás ovlivňují vysoké prémie v práci?

Dan Ariely je americký profesor psychologie a behaviorální ekonomie s izraelskými kořeny. Původně studoval matematiku a fyziku na univerzitě v Tel Avivu a posléze přestoupil na studia filozofie a psychologie. Je držitelem dvou doktorských titulů z kognitivní psychologie a podnikání a je považován za jednoho z nejvýznamnějších behaviorálních ekonomů. Je také autorem dvou bestsellerů, které u nás vyšly pod názvy Jak drahé je zdarma? a Jak drahá je intuice. Ve svých knihách se snaží popsat výsledky svého výzkumu tak, aby byly pochopitelné i pro širší publikum, které s ekonomií není blíže obeznámeno. Behaviorální ekonomie je směr, který v sobě mísí prvky psychologie a ekonomie. Odráží se od faktu, že člověk je ovlivňován emocemi, kvůli kterým se někdy chová iracionálně. Konkrétně v tomto videu Ariely mluví o vysokých prémiích a jejich vlivu na pracovní výkon lidí. Na příkladech ukazuje, že široce rozšířená domněnka, že víc peněz znamená lépe odvedenou práci, nemusí být pravdivá. Poznámky: Averze ke ztrátě je psychologicky prokázaná skutečnost, že lidé obecně přisuzují větší váhu ztrátám než zcela srovnatelným ziskům. Pojem ex ante znamená očekáváné, zamýšlené. MIT je zkratka pro Massachusettský technologický institut.