Posibilianismus

Thumbnail play icon
94 %
Tvoje hodnocení
Počet hodnocení:615
Počet zobrazení:12 402
Před několika měsíci jste u nás Davida Eaglemana mohli vidět v přednášce o fyziologii mozku. Tentokrát s tímto texaským neurovědcem ale zabrousíme spíše do filozofických vod. Ve videu vám totiž bude prezentovat svůj názor na spor mezi ateisty a věřícími a zároveň představí vlastní alternativu, posibilianismus, který pevně stojí na vědeckých základech. Mimo jiné pak například uslyšíte o Hubbleově ultra hlubokém poli nebo o náboženských přesvědčeních afrického království Bakuba. Eagleman svoje první slova napsal ve dvou letech a už ve dvanácti rodičům vysvětloval, co je to relativita. Jeho oblíbeným trikem bylo říct si o seznam náhodných předmětů a pak ho zpátky vyjmenovávat zpaměti, pozpátku, pokud si to jeho obecenstvo přálo. Jeho rekordem bylo 400 objektů. V současnosti působí na Baylor College of Medicine. Blíže se o jeho výzkumu si můžete přečíst v tomto vynikajícím článku amerického časopisu New Yorker. Dozvíte se v něm například o jeho studiu toho, proč ve vypjatých situacích čas vnímáme zpomaleně, nebo o jeho pokusu, při kterém zkoumal mozek mnoha známých bubeníků. Pozn.: - NPR je zkratka pro National Public Radio. - Discovery Institute je americká nezisková organizace, která usiluje o to, aby se kreacionismus začal vyučovat na školách. Tomuto názoru tvrdě odporuje evoluční biolog Richard Dawkins.

Přepis titulků

Ať zvednou ruce ti z vás, kteří už někdy slyšeli o Hubbleově ultra hlubokém poli. Jen pár. V tom případě se připoutejte, protože vám o něm povím. Před několika lety NASA dokončila mapu hvězdné oblohy s nízkým rozlišením. Rozhodli se, že chtějí jít víc do hloubky. Zvolili si malinkatý kousek vesmíru. Byl zhruba o velikosti hrotu tužky na délku paže. Byl celý černý.

Nic v něm nebylo. Rozhodli se, že na tento kousek vesmíru namíří přesně vybroušenou čočku Hubbleova teleskopu. Pokaždé, když Hubbleův teleskop obkroužil Zemi, namířili ho na ten kousek, aby viděli, jestli nezachytí nějaké fotony a jestli tam tak neuvidí něco, co běžně kvůli nedostatku světla vidět není. Pokaždé, když Hubbleův teleskop obkroužil Zemi, namířili ho tam na 20 minut. Tohle udělali celkem 400krát. Nakonec shromáždili všechny informace. Sesbírali všechny samostatné fotony, které k nim přiletěly ze vzdáleného konce vesmíru.

Dali je dohromady a zjistili, že v tom malém kousku vesmíru něco přece jen bylo. Nebyla to hvězda. Nebyl to ani shluk hvězd. Bylo to deset tisíc galaxií. Galaxie se skládá ze sta miliard hvězd. V tomto malém kousku vesmíru tedy byl trilion hvězd. Každá z těch hvězd je jako naše Slunce.

Mnoho z nich kolem sebe patrně má planetární systém. Všechny z nich mají potenciál k tomu, aby byly domovem neznámých biologických forem. Myslím, že je to dobré měřítko toho, jak velké záhady nás obklopují. Jsem věděc. Vědě jsem zasvětil celý svůj život, protože si myslím, že pokud chceme porozumět záhadnému světu kolem nás, není snad lepší metoda než studium jeho stavebních plánů.

Věda v posledních 400 letech zaznamenala obrovský úspěch. Vyléčili jsme neštovice a obrnu, dostali jsme člověka na Měsíc, vytvořili jsme internet, ztrojnásobili jsme délku života.... Věda nám podle mě ale dává hlavně vědomí toho, že když kráčíme po přístavním molu všeho, co ve vědě víme, v jistém okamžiku dojdeme na jeho konec. Za jeho koncem se nachází všechno, co nevíme. Všechny neprozkoumané vody. Tajemné záhady, do nichž jsme ještě nepronikli, jako ekvivalence hmotnosti a energie, temná hmota a temná energie, mnohorozměrnost prostoru nebo to, jak vytvořit vědomí z mechanických součástek.

Věda nás učí o rozsáhlosti naší neznalosti. Nepochybuju o tom, že každá generace k našemu molu přidá několik dalších prken. Oceán je ale nezměrný a my nemůžeme vědět, jak daleko se dostaneme. Během našich kratičkých životů během 21.

století se na konec určitě nedostaneme. Z vědy si tedy můžeme odnést to, že to, co nevíme, dalece přesahuje to, co víme. Vzhledem k této situaci jsem se zajímal o to, co se během posledního desetiletí stalo s knihami neoateistů. Tyto knihy patří k mým oblíbeným. Jsou velmi důležité a skvěle pronikají do nitra věci. Zajímavá pro mě ale byla reakce veřejnosti na ně.

Zdá se mi totiž, že mezi lidmi převládá mylná představa, že vědci nejsou schopní zariskovat a jít i mimo dostupná data. Že se vědci chovají, jako by jim bylo všechno jasné. Všemu rozumíme. F=ma, E=mc²... Všechno můžeme dát do rovnic. Pokud ne, máme k tomu dost blízko. To by mělo stačit k zachycení popisu celého vesmíru.

Nemyslím, že je to moc dobrý popis toho, jak věda funguje. Ben měl pravdu, když řekl, že věda je o vyvracení hypotéz ostatních. K vědě se toho ale váže mnohem víc. Věda je o kreativním vytváření nových hypotéz. Součástí povahy vědců je tolerance ke zvažování několika hypotéz najednou. My ve skutečnosti v laboratořích každý den vymýšlíme nové příběhy a pak k nim hledáme důkazy, které vypovídají ve prospěch jednoho příběhu na úkor druhého.

Často se ale stává, že jisté otázky jsou mimo náš dosah. Věda na ně zatím nemá potřebné nástroje, a proto nejsme schopní shromáždit potřebné důkazy. V takové situaci je to v pořádku. Věda nemá problém s tím, aby zvažovala několik hypotéz naráz. Tato nejednoznačnost se přijímá jako součást vztahu, který máme s matkou přírodou.

Je to součástí nedozírných záhad kolem nás. Tato nejednoznačnost je potřeba. Já proto nepředstírám, že známe všechny odpovědi. Občas jsem měl pocit, že toho možná víme příliš málo na to, abychom se zavázali k přísnému ateismu. Na druhou stranu toho víme příliš mnoho na to, abychom se zavázali k jakémukoliv náboženskému příběhu.

Na světě je 2 000 náboženství. Někteří poukázali na to, že každý už ví, jaké je to být ateistou, protože se stačí podívat na náboženství někoho jiného a říct: "Je naprosto absurdní, abyste něčemu takovému věřil." Oni se samozřejmě zase podívají na vás a řeknou si to samé. Posvátné knihy, které světová náboženství napsala, jsou často velmi krásné a tříbí se v nich pracně nabytá moudra.

Ve skutečnosti je ale před několika tisíci lety napsali lidé, kteří nevěděli nic o velikosti vesmíru, velkém třesku, bakteriálních infekcích, DNA, různých výpočtech nebo jen o sousedících krajích a kulturách. Kdykoliv vedle někoho sedím v letadle, zeptám se ho, jestli už někdy slyšel o Hubbleově ultra hlubokém poli. Nikdo o něm zatím neslyšel. Každý mi je ale schopný říct všechny podrobnosti příběhu, se kterým vyrostli.

Nemusíte být antropologem, abyste si uvědomili, že náš nervový systém do sebe vstřebá všechno, co do nás kultura nalije. Když vyrostete v Saudské Arábii, budete milovat islám. V Římě to bude katolictví, v Tel Avivu židovství a ve Springfieldu v Ohiu to bude protestantství. Není náhodou, že ve Springfieldu nedošlo k rozkvětu islámu a že v Mekce nedošlo k rozkvětu protestantství.

Je to proto, že nás utváří naše kultura. Přijímáme všechno, co do nás nalije. Kdyby existovala jedna univerzální pravda, čekali byste, že se všude rozšíří rovnoměrně. Z dat ale nic takového nevyplývá. Šílené na tom je, že naše kultura do nás něco nalije a mnozí jsou pak ochotní za jisté příběhy bojovat i umírat. Ralph Waldo Emerson před nějakou dobou poukázal na to, že náboženské příběhy jedné generace se stávají předmětem pobavení pro další generaci.

Můžeme vidět, že kvůli Isis a Osirisovi nebo kvůli řeckým a římským božstvům už spolu nikdo nebojuje. To se už moc nevidí. Chci vám dát jeden příklad. Nevím, jestli znáte příběh o stvoření světa království Bakuba v Kongu. Jejich příběh zní takto. Kdysi žil bílý obr jménem Mombo, který ucítil ostrou bolest v břiše a vyzvracel zemi, slunce, měsíc a hvězdy.

Já si to nevymýšlím. Pak ucítil další bolest a vyzvracel zvířata, lidi a stromy. Během druhého kola byli vychrleni... Cituji: "Levhart, kovadlina, orel, žena, opice fumu, obloha, lék, muž a blesk." Jestli si myslíte, že příběh o stvoření světa Bakuby je nepravděpodobným vysvětlením toho, jak jsme se tu ocitli, nezapomínejte na to, že kdybyste byli z Bakuby, západní příběh o nahém páru, mluvícím plazovi a zakázaném plodu by vám připadal stejně podivný.

Kdybyste byli z Bakuby a žili byste v Kansasu, bili byste se navíc za to, aby to bylo v učebnicích pro děti. Netvrdím, že přiběh Bakuby a příběh Adama a Evy nejsou pravdivé, protože si odporují. Tvrdím, že nejsou pravdivé, protože všechny dostupné důkazy svědčí v jejich neprospěch.

Například podle biblického příběhu je Země stará 6 000 let. Naše nejlepší teorie tvrdí, že je stará 4,5 miliard let. To znamená, že Bible by nějak musela vysvětlit, jak Japonci vyráběli keramické výrobky 4 000 let před vznikem Země. Já se stavím někam mezi. Už dlouho mám pocit, že toho víme příliš málo na to, abychom se zavázali k ateismu, a že toho víme příliš moc na to, abychom se zavázali k určitému náboženskému příběhu.

Překvapilo mě, s jakou jistotou se setkávám. Když vejdete do knihkupectví, najdete v něm knihy neoateistů a knihy fundamentálně věřících. Dohadují se a polarizují se. Věnují tomu veškerou svou energii. Už nějakou dobu mám pocit, že by nám možná prospěl další hlas, protože na moderní debatu se mi to zdá příliš omezené. Když se totiž zamyslíte nad prostorem možností... Máme tu židovsko-křesťansko-muslimskou tradici.

To je jeden bod v prostoru možností. Dalším bodem jsou východní náboženství. Další je představa, že jsme uskupení mechanických částí a že když zemřeme, vypneme se. Dalším bodem je představa, že nás tu vysadili mimozemšťané. Když začnete tento prostor zaplňovat, uvědomíte si, že mezi jednotlivými možnostmi je rozlehlý terén a že všechny tyto body jsou krajně nepravděpodobné. Společně ale utvářejí tento prostor možností.

Mám pocit, že se tomuto prostoru nevěnuje dostatek pozornosti. Místo toho se celá debata soustředí na takovou falešnou dichotomii. Bůh versus jeho neexistence. Tam ta debata přestala. Ti, co volí střední cestu, někdy používají termín "agnostik". Já ten termín nepoužívám, protože se obvykle používá jako slabý termín. Když lidi říkají, že jsou agnostici, často tím myslí to, že si nejsou jistí, jestli ten vousatý muž na obláčku existuje, nebo ne.

Já si proto agnostik neříkám. Říkám si posibilián. Idea posibilianismu se zakládá na aktivním zkoumání nových myšlenek a hledání útěchy v tom, že povaha vědy spočívá v kreativitě a ve zvažování několika hypotéz naráz. Posibilianismus je starý už osmnáct měsíců. Poprvé jsem ho představil během rozhovoru pro NPR. Vysvětlil jsem ho a také jsem ho definoval. Po rozhovoru jsem nasedl do auta a jel jsem do svojí laboratoře na Baylor College of Medicine, kde pracuju jako neurovědec.

Začal jsem svůj pracovní den a otevřel jsem e-mail. Přišly mi stovky e-mailů. Ve všech se psalo: "Hej, já jsem asi taky posibilián." Přišlo mi to super. To slovo jsem si vygoogloval a ukázalo se, že neexistuje. Nenašlo mi to žádné výsledky. Udělal jsem to, co by napadlo každého. Koupil jsem si doménu possibilian.com. A pak jsem čekal a sledoval, co se stane.

Bylo to úžasné. Všude možně se začaly zakládat skupiny, Zakládaly se třeba na Facebooku. V New York Times a MSNBC o něm napsali článek. Rozšířilo se to po celém světě. V Uganda Times o něm nedávno napsali nádherný článek. India Sunday Times... Google vám teď najde 15 000 výsledků. Vážně se to chytlo. Všimnul jsem si jedné vtipné věci.

Lidi, kteří to slyšeli v rádiu, často nevěděli, jak se to píše, nebo to slovo zapomněli. Začali tomu proto říkat posibilitarián a tak podobně. Psali to nejrůznějšími možnými způsoby. Řekl jsem si: "To je perfektní. Přesně to odpovídá posibiliánské filozofii. Pište si to, jak chcete." Začal jsem přemýšlet o tom, proč se tohle hnutí tak rychle rozšířilo. Je to přitom dost zvláštní hnutí, vzhledem k tomu, že se nehlásíme vůbec k ničemu.

Napadlo mě, že se to možná děje proto, že teď, když za sebou máme první desetiletí tohoto milénia, všechny možná trochu unavují lidé, kteří se chovají, jako by jistě věděli věci, které jistě vědět nemůžou. Možná už je unavují debaty jako Dawkins versus Discovery Institute. Jak řekl Voltaire: "Nejistota je nepříjemný stav, ale jistota je jako stav přímo absurdní."

Chci proto ohledně posibilianismu ujasnit dvě věci. Lidi za mnou někdy po přednášce přijdou a řeknou: "Je úžasné, že jste posibilián. Jsem hrozně rád, že v posibilianismu je všechno možné. Znamená to totiž, že mě chápete, co se týče mimosmyslového vnímání, krystalů a tak podobně." Ne. V posibilianismu není všechno možné.

Všechno je možné jen na začátku. Pak přijdou na řadu nástroje vědy, pomocí kterých vyloučíme části prostoru možností. Bylo by úžasné, kdyby mimosmyslové vnímání existovalo. Žádná měření ale nenašla důkazy, které by jeho existenci podložily. Zapojíte tedy různé nástroje k tomu, abyste vytesali a zformovali prostor možností a abyste vyloučili celé jeho oblasti. Na posibilianismu je zajímavé to, že se uplatňuje v oblastech, ve kterých nám nástroje nestačí.

V oblastech, ve kterých nám chybí potřebné nástroje a ve kterých potřebujeme porozumět prostoru možností. Tam je skutečně důležitý. To, abychom byli otevření novým myšlenkám v oblastech, které nám jsou neznámé, je důležité proto, že jsme si vědomí rozsahu toho, co nevíme. Každá generace vědců měla vždy pocit, že už má všechny informace potřebné k tomu, aby našla odpověď na všechno dění ve vesmíru.

Zkuste si ale představit, jak byste vysvětlili polární záři bez toho, abyste rozuměli magnetosféře. Nebo jak byste vysvětlili srdce před tím, než byl vynalezen koncept pumpy. Jak byste vysvětlili, jak fungují svaly, před vynalezením elektřiny. Vytvořili byste různé teorie, ale byli byste odsouzeni k neúspěchu.

V té samé situaci se nácházíme teď. Máme Newtonovy teorie, Einsteinovy teorie, kvantovou mechaniku... Myslíme si: "Dobře. Už snad máme všechno, co potřebujeme." Na jednu stranu tu máme všechny neznámé neznámé. Všechno, co ani nevíme, že nevíme. Chci ale zdůraznit všechno to, co zcela jistě víme, že nevíme. Vezměte si například temnou hmotu. Astrofyzici studují pohyb planet a galaxií.

Studují, jak se všechno pohybuje a jakou to má gravitační přitažlivost. Uvědomili si, že jim něco chybí. Něco tam ještě nevidíme, necítíme, nedosáhneme na to. Něco tam ale být musí, aby rovnice platily a aby se pohyby ve vesmíru daly vysvětlit. Nazýváme to opravným faktorem neboli temnou hmotou. Nevíme přesně, co vlastně temná hmota je, ale potřebujeme ji k tomu, aby nám platily rovnice.

Někteří z vás možná ví, že temná hmota není jen drobný opravný faktor. 90 % známého vesmíru je to, co nazýváme temnou hmotou. Je jí celkem dost na to, abychom ji jen tak zametli pod koberec. A tohle studuju já. Já v laboratoři každý den studuju lidský mozek. Je to to nejkomplexnější ústrojí, s jakým jsme se kdy setkali. Je to v podstatě neznámý druh výpočetního materiálu. Jeho konektivita je tak hustá, že kdybyste vzali milimetr krychlový mozkové tkáně, našli byste v něm víc spojení, než kolik je hvězd v Mléčné dráze.

Je neskutečně komplexní. I přesto ale tento mechanický systém představuje vás. Jsou to všechny vaše naděje, sny a touhy. Kdybyste přišli o část vašeho malíčku, nijak by vás to nezměnilo. Kdybyste přišli o stejně velkou část nervové tkáně, zcela by to změnilo vaše vědomí. Problémem je to, že z mechanických součástek neumíme sestavit osobní subjektivní zážitek.

Představte si, že vám dám bilion drátěných hraček a řeknu: "Nějak to zapojte." Máte tam nějakou páku. To spojíte s tím a to s tím. V jakém okamžiku přidáte poslední součástku a řeknete: "Právě cítí chuť sýru feta." To je právě ten problém. Neumíme u nějaké rovnice prostě říct: "Tohle dám dohromady s tímhle a mám sýr feta.

Červenost červené barvy. Pocit bolesti." My ani nemáme žádnou teorii toho, jak funguje mozek. Vůbec ani nevíme, jak by taková teorie měla vypadat. Všechno to volá po troše intelektuální pokory. Když jsem nedávno měl tuhle přednášku, někdo po ní za mnou přišel a řekl: "Dobrá práce, pane doktore. Měl byste se podle mě stát politikem, protože nejste ochotný se za nic postavit." Řekl mi: "Proč se prostě nevzmužíte a za něco se nepostavíte?" Zamyslel jsem se nad tím.

V Texasu, odkud pocházím, máme jeden pěkný výraz: "Vzmužit se." Znamená to pevně se držet svého rozhodnutí. Dost si této vlastnosti vážíme. Máme rádi lidi, kteří se umí držet svých rozhodnutí. Když se rozhodujete, jestli byste měli vyvést dobytek do deště, jestli byste se měli oženit nebo jestli byste měli prodat ranč, líbí se nám lidi, kteří se umí pevně rozhodnout. Budu ale tvrdit, že jsou oblasti, ve kterých je vhodné se vzmužit, a oblasti, ve kterých to až tak vhodné není.

Zastavili byste někoho na ranči, abyste mu řekli: "Řekněte mi, jestli si myslíte, že existují mimozemské civilizace." Záleželo by vám na jeho názoru? Vážili byste si ho víc než názoru astrobiologa? Kdybyste se ho na mimozemské civilizace nezeptali, znamená to, že jsou oblasti, ve kterých není vhodné, abychom se k něčemu zavázali a chovali se, jako bychom znali odpověď, když nám chybí řádné důkazy.

Až vám někdo příště řekne, abyste se vzmužili a za něco se postavili, měli byste mu říct: "Ne. Radši se k tomu postavím jako geek." Postavit se k tomu jako geek znamená mít dostatek kreativity pro nové příběhy a nemít problém s tím zvažovat několik možností naráz. Neměli byste se bát hlásat slovo vědy a citovat dvě nejdůležitější slova, která kdy věda lidstvu dala. JÁ NEVÍM Moje poselství zní takto.

Až odsud odejdete a vrátíte se do podivného světa venku, zkuste hledat útěchu v rozmanitých příbězích a v nejistotě. Nenabádám jen k otevřenosti novým myšlenkám, ale i k jejich aktivnímu zkoumání. Myslím, že je to důležité pro naše vzdělání, zákonodárství a možná i pro budoucnost válečných konfliktů. Až z PopTechu odejdete plní nových myšlenek, rozhlédněte se po zvláštním světě, ve kterém žijete, a zkuste, jestli byste nemohli žít život oproštěný od dogmat, který je plný bázně a údivu.

Zkuste, jestli nemůžete oslavovat možnosti a chválit nejistotu. Děkuju mockrát. Překlad: qetu www.videacesky.cz

Komentáře (110)

Zrušit a napsat nový komentář

Odpovědět

To, že planeta Země si prošla nějakým evolučním procesem je nepopiratelné. Pořád ale nevíme a nemůžeme se 100% jistotou říci, jak ten život vzniknul... Vyvinul se "samovolně", či ho přinesly komety nebo mimozemšťané, nebo nás stvořil šovinistický perverzák, který pozoruje mladé masturbující chlapce... Ať si každý věří, čemu chce, dokud si to nechá pro sebe. To samé platí pro sexuální orientaci. Mě opravdu nezajímá, že je někdo teplouš a musí pořádat průvody a křičet do televize na to, jak je hrdý, já nedělám to samé se svojí heterosexualitou a vírou. Navíc, byl už nějaký džihád nebo křížová výprava proto, že "ty nevěříš v to, v co nevěřím já!" ?

133

Odpovědět

Gayové nepořádají průvody kvůli tobě:D myslím, že se až tak nesnaží ukázat, jaká bomba je to bejt b***k, ale spíš chtějí těm netolerantním ukázat, že se nenechaj urážet a utlačovat:)

1310

Odpovědět

+St.CroissantÚplně vidím, jak je u nás všichni utlačují... To by už spíš mohly protestovat blondýny, že se o nich říká, jaký jsou blbý.

112

Odpovědět

+St.CroissantJojo, přesný přirovnání, o blondýnách to totiž každej myslí smrtělně vážně :) Znám milion lidí, kteří se ostře staví proti existenci blondýn, tvrdí, že je to přímo proti přírodě a božskému řádu, úplně se jim chce z blondýn blejt.

101

Odpovědět

+St.Croissantnojo.. ale tady tě nikdo neukamenuje, ani ti nikdo neuřízne hlavu za to, že jsi bukanýr... ať jedou protestovat do Íránu, Saúdské Arábie a tak :D:D tam je utlačují.

73

Odpovědět

vedec z texasu? nemozny

72

Odpovědět

Texas dnes vypadá naprosto jinak než před lety. Ropné peníze ho zcela proměnily a je dnes jedním z významných středisek vědy.

50

Odpovědět

Sheldon Cooper? ;o)

00

Odpovědět

Tvůj výklad "morálky" (nazývejme si tento fenomén jak je libo) je poněkud zastaralý. Respektive se opíráš o teorie z přelomu 19./20. století. Morálka není antropologickou konstantou, která by nám byla jako biologickému druhu zvnitřněná. Vznikla jako sada principů (a má v rámci dějiny proměnlivou podobu), na základě společenského konsensu. Nazývejme to normalizované jednání. Každá společnost se ji svým dalším pokolením snaží zvnitřnit v rámci procesu, zvaného socializace, aby zajistili své pokračování. Jednání, které těmto pravidlům odporuje je sankcionováno. Transcendenci bych v tom nehledal. Je to sociální konstrukt. To je tak samo, jako otázka genderu. Taky bys mohl povídat, že ženské a mužské sociálně role jsou pevné, vycházející z metafyzického světa idejí a tečka. Každý kdo se tomuto principu vymyká je úchyl. Jenže tomu tak není ;).

40

Odpovědět

Reaguji na VoteForPinky.

00

Odpovědět

Děkuji za příjemnou reakci.
Samozřejmě jsem si vědom, že je morálka dána společenským konsesem. To jsem i napsal. Vidím ale rozdíl mezi "nadjá" (morálkou) a "přesahujícím já" (vyšší morálkou) - Morálka funguje na principu dokonalosti člověka, člověk s abnormální morálkou chce ve své společnosti působit abnormálně dokonale. Vyšší morálka se netýká tebe, ale celého světa, člověk s abnormální vyšší morálkou je v podstatě Světec.

Chci jen říct, že:
1. Mi vadí, když někdo velmi vytrvale a populsiticky zesměšňuje pohádky (náboženské příběhy), které pomáhají morálku tvořit (a lidem, kteří je chápou doslova, bych je radši vysvětlil, nežli se smál. Směji se až když řeknou, že je to blbost a věří dál ve svoji pohádku).
2. Země s morálkou, kterou vytvoří jen její nová společnost, pro mne není přitažlivou vizí.
3. Základem evropského světa je Křesťanská morálka (NE, NEZNAMENÁ to, že všichni pevně věříme v Boha). Bojím se, že pomalu zmizí její části, které se týkají vyšší morálky, tudíž prospěchu všech (důsledkem, ano, společnosti). Nebudu dále sci-fi a zabrousím do minulosti - Lidé byli schopni vykupovat své hříchy penězi, aniž by to zasáhlo jejich svědomí.
Takového modelu se obávám, nikoli nějaké naprosté anarchie a zničení všeho živého..

55

Odpovědět

+VoteForPinkyVadí ti předchozí špatné reakce? A co takhle zamyslet se nad tím podáním, což? Ne vážně, začni třebas u počtu slov. Tudy vede cesta. Protože jestli si myslíš, že ta nekonečná kaše byly elegantní komentáře, tak ne, bylo to prostě přeplácaný. Jaké tak asi skupině byly určeny tvé příspěvky, co? Jinak k jádru: ještě nevím, co je ve videu, ale pokud myslíš to vyvracení, které myslím já, možná to ti lidé dělají, protože prostě doufají, že ty, co to berou doslovně, něco konečně nakopne a probudí se. Třeba chtějí, aby se nad tím všem vážně zamysleli a třeba i odhodili berličku. Špatné? Trochu! Ale musí se to risknout.

23

Odpovědět

+VoteForPinkyStovky mých komentářů zde jsou jednoduché a krátké. Toto je 20ti minutové video se složitou tématikou a chtěl jsem detailně popsat problém z mé praxe a tisíce stránek knih.
Věř mi, snažil jsem se být velmi stručný (navíc musím hodně věcí vysvětlovat velmi přesně a jednoznačně, na internetu je v oblibě hledat jen ústřižky komentářů a pomocí nich "bojovat" proti autorovi).

Aaaa k tvému jádru: Ano! Ano! Ale kdyby jsi tyto lidi nakopnul a ještě k tomu dodal JAK to mají chápat, většina z nich by to nebrala jako pouhý výkřik či urážku.

21

Odpovědět

+VoteForPinky1) Není možné brát v potaz jen subjektivní slohotvorné činitele, je třeba ohlížet se i na ty objektivní! Musíš se zamyslet nad tím, komu je tvůj příspěvek určen a volit dle toho i použitou slovní zásobu. Tvá snaha o vysvětlení věcí jednoznačně pak vyznívá pouze jako potřeba jednou v životě konečně taky uplatnit to, co máš načtené, což zajisté nebylo tvým záměrem. Vtip je ale v tom, že ti, pro které by byl tvůj příspěvek nejvíce obohacující, nepochopí jeho smysl. Tvé komentáře jsou pro mnohé velice zavádějící, styl navrch příliš rozvláčný. Ano, je to dlouhé video, ale to automaticky neznamená, že se o něm nedá mluvit stručně a rozumně. Téma je sice ve své podstatě komplikované, to, co o něm můžeme říct, je však dosti omezené. Nemyslím si proto, že by se pod ním nacházel prostor pro tvé úvahy vyplývající z tisíců stránek knih. Tím nechci říct, že by sis je měl nechávat pro sebe, jen uvažuj, kde pro ně najít lepší místo!
2) Video mám již zhlédnuté a skutečně nechápu, z jakého důvodu tě tak pobuřuje. Myslím, že to, co chtěl básník říct, není jen nějaké: "Vy pitomečci ubozí, jak můžete věřit těm hloupým pohádkám?", ne, chtěl říct: "Lidi. Přemýšlejte! Dívejte se kolem sebe! Tolerujte! Neváhejte věřit, ale nikoli slepě!" Co hezčího mohl říct? Tuhle radu se snažil vysvětlit. Nesnažil se nikoho zesměšňovat, ani poučovat a už vůbec nebylo jeho záměrem radit lidem se zakrnělou duší, jak se mají stát dobrými lidmi. Zřejmě chtěl, aby hledali odpovědi na otázky, týkající se fungování světa, spíše v sobě, než ve videu na youtube. Navíc...otázky jsou pro lidskou duši často cennější než odpovědi... otázky jsou zájem, pokora, naděje, snaha udělat krok do předu. A to je důležité.
3) O jakých statistikách o úbytku víry (rozumíme tedy víru v boha jakožto přirozený řád věcí, nikoli Boha jakožto pána s vousem, obláčkem, Adamem a Evou) přesně mluvíš? Jak můžeš vědět jak vypadaly myšlenkové poměry obyčejného obyvatelstva v 16. století? Můžeš se o nich dočíst v dílech intelektuálů, ale k lidu a jejich skutečným pohnutkám se nepřiblížíš. Nebyl tenkrát žádný internet, kde by každý hňup mohl zvěčnit své niterní pohnutky, na rozdíl ode dneška. To že v sobě něco potlačovali ve strachu, že jim Bůh naplácá, neznamená, že tenkrát se věřilo a dnes se nevěří. Konec konců, může být pro rozvoj víry něco lepšího než podmínky, které právě nastávají? Lidé nikdy, NIKDY, neměli takový přístup k informacím, jako máme my dnes. Vlastně to není jen přístup, je to povinnost k nim přistoupit! Myšlenky filosofů se tak již na střední škole dostávají do podvědomí celé širé veřejnosti! A koho to jen trochu zajímá, stačí hnout prstíky a google na vás vychrlí další milion informací! Tohle tady přece nikdy nebylo. Vždyť po lidech se konečně začíná očekávat (ikdyž je tento nástup pomalý), že budou mít vlastní názor! Jedinečný rozměr této změny nelze popřít. Lidstvo rostlo až do teď z podzolu, ale my jsem semínka zasazená v černozemi. Ale ani plevel v černozemi nevyšlechtíš do krásné květiny za měsíc. Lidé právě stojí na přelomu a dosud se snaží vyrovnat s temnými časy, kterými si prošli. Před sebou mají navíc něco úplně nového, kde koho to může naplnit strachem! Chce to ale trpělivost. Věřím, že teď je ta pravá doba jít do sebe a zamyslet se.

51

Odpovědět

+VoteForPinky1) Je mi jedno kolik dostane můj příspěvek disliků na základě jeho délky. Nebyla nadsázka, že jsem chtěl komentovat opravdu co nejstručněji. Jsem rád když člověk dlouhý příspěvek přečte a pochopí, ať je to třeba jeden z 20ti (ovšem to, že je můj příspěvek nesmyslný, mi bezpochyby vadí, ale nenapadá mě lepší postup než členění do paragrafů).
2) Máš pravdu, ale já jen chtěl, aby se k vyvracení pohádek přidalo i jejich pravé vysvětlení, ne jen "dívejte se kolem sebe, tolerujte, přemýšlejte". To možná přesvědčí vyvinutějšího člověka, nikoli zakrnělého fanatického křesťana.
3)
Většina lidí byla věřících (a to opravdu obrovská). Díla intelektuálů, kroniky, eseje, většinou zachycují život prostých, chudých lidí, či prosté buržoazie.
Informací je přehršel a stávají se méně cennými. Neříkám, že jsou zbytečné, ale není to tak růžové, jak líčíš. Možnosti jsou nezměrné - syndrom sezení doma na p****i a nicnedělání (nemluvím o všech).
Jsem rád, že jsi tak nadšen demokracií a nezměrnou volností, ale otázka, co bude dál, je ve vzduchu, a nebaví mě předvídat, protože vypadám v očích druhých jako šaman. Může to být jak říkáš, ale taky se může člověk díky volnosti ponořit do beznadějného oceánu možností, zajištěný decentním pláštěm ignorance, nenacházejíc žádný smysl života, a demokracie, rodina, volnost, se mu tak stane otroctvím. Takových pacientů jsem viděl dost. Pokud jsi někdy četl Orwella a stal se z tebe odpůrce komunismu, doporučuji si přečíst Huxleyho.

21

Odpovědět

+VoteForPinky1) Ale to by ti teda rozhodně nemělo být jedno, jestli tvůj příspěvek selže kvůli formě. Uznávám, když je člověk schopný přijmout dislike kvůli obsahu, je to zdravé přijetí kritiky své myšlenky. Ale forma? Píšeš to pro sebe nebo tím chceš lidem něco říct? To, že ten text přelouská 1 člověk z 20, nutně nemusí indikovat exkluzivní kvalitu. Navíc, ani samotná délka není problémem... pokud nejde o délku způsobenou nadbytečnými slovy. Přeci jen, zbytečná, leč pěkná slova je příjemné nacházet spíše ve článcích na blogu a v knihách. Čímž tě nechci nijak urazit, jenom to tak nějak nezávazně poznamenávám.
2) Ale kdyby jim řekl, co mají dělat, v co a jak mají věřit, bude to jen další "náboženství" - ten sympatický pán bude prorok, bůh bude akt zalíbení se. Zase další cizí idea, nalitá do jejich hlavy, i když dobře myšlená. Víru do nikoho nevložíš, tu musí najít sám. Víra se totiž zakládá na principech, které musí mít člověk zapsané v sobě. Nemůžu si pomoct, ale pokud nejde o vlastní myšlenku vyvěrající z hlubin osobnosti, nevěřím, že by takový víra byla ryzí. Kdo je schopen víry, tomu stačí říct přemýšlej. Kdo není schopen víry, tomu nestačí říct přemýšlej, stejně jako nestačí, aby mu někdo řekl, v co a jak má věřit. Je možné, že by se choval tak, jako by věřil a snad by si to i myslel, ale důvěřuj větvi na prohnilém kmeni... Každý má svůj čas, nejsme rajčata abychom zráli uměle:)
3) Ano, byli věřící. V Boha. Ve strach z hněvu. Samozřejmě, intelektuálové se snažili, ale jejich díla ti neumožní dostat se do nitra prostých lidí. Budeš vědět, jak vypadali a co dělali, ale... Kromě toho intelektuálové a spisovatelé velice zřídka pocházeli z nižších vrstev. Zkrátka, knížky, to není tak úplně to vončo!
4) To, že vedle krásných a hodnotných informací, které nikdo před námi neměl, máme i kopu sr.ček, neznamená, že první skupina informací nemá obrovskou váhu. Víš jakou jistotu to lidem dává? No, určitě větší než nějaká představa postavy na nebi. Vědění jsou základy, které mají být pevné, aby se na nich dalo stavět. Jde o podmínky, co tvoří pocit, který tvoří podmínky. Začínáme už trochu chápat, co se točí kolem nás, třeba teď budeme mít čas na zkoumání toho,co se točí uvnitř nás. A jestli si myslíš, že informace pokládám za nějaké šotky, co žijí vlastním životem a léčí každou bolístku, tak ne, není to tak. Uvědomuji si, že je třeba s nimi umět zacházet. Lidé to ale ještě tak docela neumí. To je ale přirozené! Znovu opakuji, děje se tu něco naprosto nového a zásadního, chvíli ještě potrvá, než skutečně pevně uchopíme věc za správný konec. Ano, ano, nikdo z nás nemůže vědět, jak to dopadne, Huxleyho "zsomovaný" nový svět mě děsí v nočních můrách. Okolnosti nicméně hrají v náš prospěch, třeba je pro jednou použijeme ve svůj prospěch. Podívej se na Řeky. Tamější pánové se před 2500 začali cítit tak nenaplnění běžnými činnostmi a měli tak málo věcí na práci, že z té nudy vymysleli filosofii:)

00

Odpovědět

+VoteForPinkyProboha tak buď tak laskav a piš taky zkráceně, když už se snažím i já.
1) I přes sáhodlouhý rozměr mi zde lidé vyčítají nejednoznačnost. Byla chyba sem takový příspěvek psát, nikoli ho psát dlouhý.
2) Chci jim jen vysvětlit alegorie v Bibli, nikoli lidé učit novou víru. Stejně jako nechci lidem vnutit víru v Lišku a havrana, když jim vysvětlím alegorii této bajky.
3) Mám sem psát antické/středověké autory z nižších vrstev? Ne, už jsem apatický, najdi si je sám, existují a není jich málo. A pokud zpochybňuješ kroniky a neobjektivitu knich, zpochybňuješ celou historii před počátkem televize. Což je ti asi jasné. A je mi líto autorů, jejichž díla přišly takto nazmar. Za 100 let budou lidé stejně zpochybňovat televizi, protože budou věřit jen pocitovému kinu (vtípek..)
4) Pěkně napsáno, uvidíme, co se bude dít. Věci, kterých se obávám, dedukuji pouze ze znalosti historie a pouze prodlužuji linii, která se zatím neustále monotónně opakuje. Pokud nastane anomálie, jen ať nastane, budu rád.

10

Odpovědět

+VoteForPinkyProč, máš málo času?
1) I to je možné.
2) Bible je všelijaká, ale věřím, že by se docela dobře dala považovat za lehce otravnou. Ale dobře, můžeš se tedy místo kritizování začít věnovat vysvětlování bible.
3) Neříkám, že kecali. Říkám, že knihy nejsou dokonalé a všeříkající. Kromě toho, sleduješ ten lehký rozdíl mezi "zřídka" a "nikdy"? Chytáš to?
4) Já to asi úplně děsně přeháním, ale pořád se nemůžu zbavit toho divného pocitu, že poslední doba je jistá anomálie. Pardon.

00

Odpovědět

Počítám, že pomýlení čmoudi v hábitech vyhlásí tomuhle sympaťákovi džihád za některé jeho výroky. Ale samozřejmě pevně doufám, že se v tomto případě přepočítám....

65

Odpovědět

Víš o tom, že jsi řekl jen rasistickou/náboženskou urážku, kdežto "sympaťák" se 20 minut vyjadřuje k tomu, že bychom měli z kulturního hlediska akceptovat cizí pohádky?

41

Odpovědět

+VoteForPinkyJo, jo....a právě naše multikulti a pseudohumanismus nás jednou bude stát kejhák. Protože tahle akceptace je pouze jednosměrná....a islamistům to nakonec vyhrajou dělohy...do dvaceti let bude v Německu a Francii tak silná voličská základna, že se budeme divit i ušima, kdo se tam dostane k moci.

41

Odpovědět

+VoteForPinkyHehe, je pravda, že to už se tu párkrát stalo. Ale stalo se to tak, že část lidí natolik opovrhovala jistou menšinou, že druhou část lidí nenapadlo nic jiného, než jim pomoci. takže bych jim pro začátek přestal říkat "čmoudi" :D
Nejlepší možnost proti multikulti je držet si odstup, ale to lidstvo nedokázalo, takže teď opravdu nevím, co se v mozcích odehrává dál.

00

Odpovědět

Je dobré si přiznat, že nevíme skoro nic, spoléhat se jen na to málo, co víme a hledat pravdu v tom, co nevíme. U některých věcí by si ale i autor mohl doplnit informace. například Bibli se ještě pokud vím, vědecky nepodařilo vyvrátit. Spíš se díky vědě změnilo její chápání. Dnes už díky historikům víme, že konkrétně ty čísla v Bibli obsažená dříve lidé nechápali tak jako my dnes. Slovo sto pro ně například znamenalo to samé, co pro nás termín hodně. Teprve později se slovo sto stalo označením přesného počtu. A tísíc pak označovalo něco jako:"víc než si umíš představit". Čili díky vědě dnes rozumíme Bibli víc než lidé před tisíci nebo více lety a je zajímavé, kolik shodného s vědeckým pohledem na vznik Země tam je.

38

Odpovědět

Zajímavá teorie o číslech.
Existuje k tomu nějaký hmatatelný důvěryhodný pramen, který to popisuje ? Byť i třeba zdlouhavě a složitě ?

Protože i dnes v běžném hovoru říkáme "leda tak za sto let" a rozhodně tím nemyslíme číslovku, jako spíše obraz. "Dneska jsem dělal snad milión úkolů" - totéž i když novodobé podání. Takže teoreticky se tomu dá i věřit. Teoreticky.

Což by pak mohlo potvrdit, Tvé podání, chápání čísel v Bibli a tím i nesrovnalosti v číslech. Jenže pokud se pak vyskytují v textu přesná data(chápej letopočty), pak je to šumivá tabletka. :D

20

Odpovědět

+SharpeNevím, jestli knížky, co mám, budou podle Tebe důvěryhodné, ale dá se to vzít i tak, že vzhledem k tomu, že základy matematiky, kde se počítá s přesnými čísly, položil jeden řek ve 4. století př.n.l., tak ve stejné době už stály první synagogy. Takže pokud si ty příběhy předávali už dlouho před tím (Izraelci např. odešli z Egypta okolo 1600 př.n.l), lze myslím logicky předpokládat, že nevnímali čísla tak jako my dnes. Musíme mít pořád na paměti, že Bible není psána pro člověka z 21.století, ale každá její část je psána v jiné době pro jiný typ lidí. A od toho se odvíjí moderní výklad a zkoumání Bible. Nejdřív pochopit, kdo daný text psal a pro koho, v jaké době a za jakých okolností. Souvislosti jsou zde nejdůležitější. Teprve potom můžeme pochopit, co tím asi mysleli.

20

Odpovědět

+SharpeJinak přesného letopočtu vzniku Země si nejsem v Bibli vědom:) A jiný, co by nějak neseděl si teď upřímně taky nevybavuji.

00

Odpovědět

+SharpeNeexistuje žádný archeologický důkaz či psaný dokument z té doby, který by dokazoval, že k takto masivní exodu došlo.

00

Odpovědět

Věda je velmi zajímavou věcí, kterou lidstvo provozuje, ale taky má dost nedostatků. Ať už jde o historii, fyziku, chemii atd. Nic pořádně nevíme z dlouhodobého hlediska, protože to se projeví až za pár generací. Věda se zaměřuje pouze na empirické důkazy, nezajímá ji spirituální část našeho lidství, nebo jak to nazvat. A stejně jako člověk musí cvičit tělo i mysl, aby na tom byl skutečně velmi dobře, tak by věda měla zkoumat též obojí. Ale to se moc neděje.

Stejně tak lidé "bojující" proti náboženství zapomínají, že dříve lidé vše psali spíše v určitých obrazech toho, co viděli. Takže zvracející obr klidně může být Big bang nebo cokoliv podobného.

Neříkám, že to tak vidí vědci, ale věda je nám tak většinou prezentována.

66

Odpovědět

Hmm celkem zajímavé. Trochu mi to video připomnělo takovou spontánní hospodskou debatu, kde někdo začne o vesmíru, pak se to zvrhne k politice, někdo do toho zamotá náboženství a pak to někdo velkolepě shrne, protože už se musí zaplatit a jít domu.

100

Odpovědět

A do které hospody chodíš? Jestli se tam vedou takové debaty, tak tam začnu chodit taky :D

131

Odpovědět

+pepe86Ani tak nejde o to kam, spíše s kým.
Pokud jde o diskuze na úrovni, nikoliv o opilecké tlachání, tak to občas vedu se známími z vejšky. A pokud jde o tlachání, tak to probíhá s kamarády z vesnice :D a je to fajn odreagování, poslouchat některé názory.

Jinak mám pocit, že stačí jen navodit jedno ze zmíněných témat a spustíš debatu kdekoliv. Kvalita diskuze je však dle složení obsazenstva jiná :)

10

Odpovědět

Lidi proč se mi zdá, že pod slovem Bůh si představujete nějakou nadpřirozenou bytost- nejlépe, aby to byl vousatý, mohutný, postarší pán, který cestuje vesmírem a dřímá v ruce zlatý trojzubec! Docela mě štve pojem "věřit" v Boha, protože přesnější by bylo spíše "cítit" Boha. Bůh je v každém přítomném okamžiku, jen je třeba si ho uvědomit. Teorie, že je život soubor nahodilých událostí ( Darwin, Hawking atd.) je podle mne taky mimo mísu- stejně jako to, že život vznikl z ničeho?! "Číst" můžeme z galaxie, jak chceme, ale stejně nás bude poznání míjet, protože poznání se neskrývá v hmotném světě. "Když se člověk snaží vše pochopit, je jako mravenec v oceánu bádajíc nad svým životem"....dost řečí, jdu vyhonit a spát hahahahah

1014

Odpovědět

ten konec to zabil :D

121

Odpovědět

Srovnejte velikány co celkem normálně mluví o přelomových úspěších. A pak takovýhleho šaška co míchá pátý přes devátý a co má div ne za revoluci že něco nějak nazval.

519

Odpovědět

Problém je s výkladem slov "ateista" a "agnostik".
Ateista zaujímá postoj co se týče víry, odpovídá na otázku: "Věříš v boha? - Ne."
Kdežto agnostik odpovídá na otázku vědění: "Víš jistě že bůh existuje? - Ne."
Proto můžete být agnostický ateista, nebo teista, nebo naopak gnostický ateista, nebo teista.

10

Odpovědět

Nechápu celou tuhle matlanici kolem náboženství, nechápu dokazování a vyvracení náboženských příběhů na základě vědya selského rozumu, nechápu tohle video, které mi o náboženství nic neřeklo (nicméně dmu děkuji za obohacení po přírodovědné stránce).
Jakýkoli člověk, který napsal jakoukoli náboženskou alegorickou knihu, by se smál KAŽDÉMU člověku, který by ji vyvracel, protože nemůže být skutečná. Náboženství je prvek, spojující člověka neschopného transcendence (nechopného vybavení si svého vyššího vědomí) a víru ve fungující těleso. Člověk s vyšším vědomím (s vyváženým egem, altruistickým přístupem, empatický, znající lidské hodnoty, zajímající se o plnost svého života, čistotu duše a nevědomí, zproštěn komplexů způsobujících afekty a úbytek energie etc etc) NEPOTŘEBUJE náboženství, neboť vše, co by mu mohlo alegoricky přinést, zná.
Ve 21. století není transcendující vědomí obvyklé, lidé by teoreticky měli vyžadovat více náboženství. Bohužel, zklamáni (cituji jen nejglobálnější událost) dvěma světovými válkami a velmi obtížným sociálním systémem kapitalismu/komunismu se však ateisté množí a množí, hledající "reálné" struktury světa, protože "bůh" zklamal.
Kdy se ksakru dostalo do módy zesměšňovat/vyvracet náboženství, protože se jeho ALEGORICKÉ příběhy nemohly uskutečnit? Nikde v literatuře před 20. stoletím se s tím nesetkávám, rozhodně ne v takto populárním měřítku, a víceméně kterýkoli biblický jinotaj by mohlo vyvrátit klidně i náhodně vybrané hloupé 10ti leté dítě z ulice města 16. století.
Závěrem - Bojím se světa dneška a bojím se doby, kdy zanikne víra ve vyšší dobro (tedy v boha) a zavládne absolutní ateismus, protože nevím, co lidem zabrání v zabíjení druhých pro peníze, ve lhaní, co omezí náš nekonečný chtíč, co nám dá důvod podat ruku neznámému člověku, protože o něm budeme vědět, že má smýšlění jako my a je tudíž dobrým člověkem. Náboženství je o jednotě, lidský fanatismus ji přesto už dávno zničil, a já se stávám skeptikem.

1025

Odpovědět

ježiši to jsou kecy...

2510

Odpovědět

Já v tom nějakou touhu zesměšňovat nevidím. Prostě mluví jako "věřící vědec:) A hlavu vzhůru, víra jako taková nezanikne:)

41

Odpovědět

orsy - V tom případě se ti omlouvám, i když moc nevím, čím jsem tě mohl pobouřit. Můj příspěvek mi nepřišel ničím konspirační.
Pjotrik - Máš pravdu, že v tomto videu se do náboženství nijak cynicky neopírá, trochu mě afektoval jen fakt, že je to obdobné téma. Můj příspěvek se týká spíše populistických pořadů a témat, vtipů.. Nicméně, pokud nenastane nějaká anomálie, víra zanikne za pár desítek let (teď ze mě mluví jen statistika a graf vzrůstajících ateistů od 16. století do dneška), ovšem pevně doufám v anomálii..

13

Odpovědět

Transcendence je pro gaye...

74

Odpovědět

Z čoho presne usudzuješ, že ľudia bez viery v Boha sa budú zabíjať? Neboli to azda kresťania v križackych výpravách, alebo moslimovia veriaci v Allaha, ktorí sa obetujú v obchodnom dome? Počul si, alebo stretol si sa niekedy s človekom, ktorý mal motív ku vražde taký, že je ateista? Pretože je dosť prípadov, jeden je dokonca v biblii, keď človeku nejaký Boh povedal, aby obetoval svoje dieťa.

Som ateista agnostik, žiadne nutkanie zabíjať nemám. Dokážem si vážiť život aj napriek mojej absencii viery. Naozaj by ma zaujímalo, prečo si to napísal. Ja nevidím totiž žiadny dôvod ku vraždám kvôli absencii Boha. Ak teda nepočítam ostatné motívy ako peniaze atď.

63

Odpovědět

+FirenHah, já se omlouvám, pokud někdo pochopil moji kritiku jako apokaliptické poselství :D Když jsem se obával že zanikne "víra", nemyslel jsem "náboženství".
Pověz mi, co ti říká, že nemůžeš okrást důchodce, který spadl, a nemůže vstát? Nazvi to svědomí, superego, vyšší vědomí, vyšší morálka (všechny tyto výrazy jsou synonymní). Pokud cítíš, že ho v sobě máš, nepotřebuješ náboženství. Nemusíš ho odmítat, samozřejmě má většina věřících svědomí stejné jako ateisté, nediktuji zde žádné podmínky. Ovšem člověku, který svědomí nemá (doufám, že si nikdo nemyslí, že je země plná mickey mousů), by mohlo náboženství pomoci.
Vůbec netuším, kde jsi vzal nějakého Boha. Všechny Křížové výpravy, vraždy ve jménu boha, terrorismus, jsou jen zfanatizované zvrhlosti, kvůli kterým mám pocit, že zaniká VÍRA. Náboženství nezanikne jen tak, ať to bude judaismus nebo marťanské organizační supersíly, o náboženství jsem nemluvil. Jediná věc, kde se zmiňuji o náboženství je, že nechápu, proč se svět radši směje tomu, že lidé věří v pohádky, než že by pochopil jejich pravý smysl.

42

Odpovědět

+FirenČo mi to hovorí? No ja to volám morálka. Žiadne vyššia ani nižšia, ani super. Je to proste morálka. Tá formuje aj moje svedomie. Napr. ak sa narodím v strede Európy, výchovou a okolím dostanem do mozgu vstupy, alebo mal by som dostať, ktoré mi hovoria aby som nezabíjal. Ak niekoho zabijem napr. v obrane, alebo z nahnevania, budem mať zlý pocit, bude ma trápiť svedomie, pretože to mozog tak vyhodnotí.

Ide o to, že hovoríš o nejakom človeku, ktorý nemá svedomie. Čo to je za človeka? Kto formoval jeho detstvo? Kde vyrastal? Myslím si, že každý má svedomie, len je inak formované. Ak by som sa narodil v nejakom pralese, kde žijú kanibali, svedomie mi nezakáže, aby som nezjedol človeka, pretože okolie ma formovalo tak, že je to normálne. Možno naopak, ak by som išiel zjesť napr. (si vymyslím) korytnačku, tak by som zlé svedomie mal, pretože odmalička mi vraveli, že korytnačku zjesť je zlé.

Ak tu žije (v našom kraji) človek, ktorý nemá svedomie, je to spôsobené buď zlým vplyvom okolia, alebo má duševnú poruchu. Obidve veci sa však dajú napraviť skôr, než je neskoro. Existujú psychológovia a psychiatri, ktorí majú za úlohu pomôcť a usmerniť jedincom ich hodnoty.

Prečo by sa to malo zachraňovať nejakou vierou? Viera je niečo, v čom si nie sme istí. Tí ľudia sú len oklamaní falošnými predstavami. To sa ti páči viac? Viera v to, že musím byť dobrý, inak pôjdem do pekla? Pre mňa osobne je prijateľnejšia voľba tá, že človek si sám uvedomí, resp. ho okolie sformuje tak, že napr. zabíjať je zlé.

Citujem "Vůbec netuším, kde jsi vzal nějakého Boha..." ...nooo, presne tu: "Závěrem – Bojím se světa dneška a bojím se doby, kdy zanikne víra ve vyšší dobro (tedy v boha) a zavládne absolutní ateismus...".

Píšeš, že nebude nič, čo by zabránilo vraždám, krádežiam atď. Hore som to už vysvetlil. Žiadnu vieru nepotrebujeme. A začínam mať pocit, že aj veda dokáže čoskoro (ak už nezačala) odpovedať na morálne otázky.

73

Odpovědět

+FirenMorálka je synonymní ke všemu, co jsem napsal (liší se jen maličkostí - je zformovaná společností). Správnou morálku se nejvíce a nejvěrněji snaží zformovat víra či náboženství. Nemluvím o dnešku, přestaň být slepý, mluvím o vzniku etiky.

Člověk, který má problém se svědomím, nemusí být kriminálník a deviant, může to být např. člověk s nekonečným egem. Pomoci ti může psychiatr, psycholog, a stejně tak i víra, víra je ovšem zadarmo a zdravá (narozdíl od antidepresiv od psychiatra).

Tvoje věta "lidé s vírou jsou oklamaní falešnými představami" mi způsobila infarkt, buď tak laskav a spokoj se s tím, že MLUVÍM O VÍŘE A NE O NÁBOŽENSTVÍ.

Rozlišuji Boha s velkým B (Křesťanský alegorický výmysl) a vyšší dobro (tedy boha, pro pitomce ještě v závorce), což je zmíněná morálka, svědomí, dobro, superego, ať už je to ovlivněné čímkoli a vzalo se to kdekoli.

Byl bych velmi rád, kdyby se mnou lidé přestali slovíčkařit, přestali mě vidět jako šamanistu (sám jsem ateista proboha!!) a nechtěli jen za každou cenu odporovat. Lišíme se pouze v terminologii, ve které se snažíte najít chyby.
Termíny, definice a ověřené úvahy, které cituji, jsou zvěřejněné Freudem, Frommem, Jungem, Adlerem, Rogersem, Freudovou, Říčanem, Sullivanem, Bergsonem.., cituji jen světu nejznámější.

11

Odpovědět

+FirenJe smutné, velmi smutné, jak mě lidé odsuzují, protože si myslí, že věřím v pohádky, v Boha, v utopický svět, že jsem naivní, a přitom jen nerozumíme zas*ané terminologii. Fakta, které tu tak "prorocky" hlásím, je obyčejná psychologie, a to nepřidávám ani mé žádné výmysly, většinou to jsou jen citace vztažené k videu. Slováci proti Freudovi.

Hodím sem jasnou definici pro všechny Slováky:.. Ne, vždyť já na to se*u, když mi bylo kolem 16ti, taky jsem byl slepý, co to tu vůbec řeším.. Místo definice řeknu jen "mluvím a myslím stejně jako vy, nevěřím v Boha, zabývám se jen neurofyziologickými instancemi, ke kterým je třeba si něco přečíst, jinak zním jak kouzelník". nesnáším, když mi někdo odporuje, a přitom ničím neodporuje.

12

Odpovědět

+Firen"Správnou morálku se nejvíce a nejvěrněji snaží zformovat víra či náboženství. Nemluvím o dnešku, přestaň být slepý, mluvím o vzniku etiky."
Správnu morálku? no takže...

Ja som slepý? Zrazu mi to teraz napíšeš, že hovoríš o vzniku etiky. To sú mi novinky. Prepáč, ale naozaj čítať myšlienky nedokážem, ak ty áno, nezávidím ti. Nemal som odkiaľ vedieť, že vravíš o vzniku etiky, keďže si to nikde nenapísal a ani nenaznačil. Beztak...tebe príde morálka na základe viery, či náboženstva správna? Keďže si napísal to, čo si napísal, asi s tým súhlasíš. Neviem, naozaj netuším, čo je morálne na morálke od nejakého náboženstva. Napr. kresťanstva. To som vysvetľoval už vyššie, takže opakovať sa nebudem.

Človek s nekonečným egom. Čo to je? Akože si o sebe myslí príliš veľa? Lebo u nás sa tým egom myslí to, keď sa človek moc vyvyšuje. Myslíš si, že viera ale takému človeku pomôže? Čím prosím ťa? Že si začne myslieť, že je stredom vesmíru a je dielom božím? To mu zmenší ego? Ak nemyslíš vieru v Boha ako konkrétnu bytosť, ale myslíš teda tú svoju morálku, superego a nvm ešte čo (takže tvoj "boh" = moralka, superego, svedomie, dobro), ako človeku pomôže viera teda v toho "boha"? Vysvetli mi to prosím ťa.

Krásne si sa ukázal, keď si sa ma snažil prirovnať k "pitomcom", pretože ma nepoznáš a snažíš sa tým pádom svoj nedostatok dať na ostatných okolo teba. To sa ti však v mojom prípade nepodarí. Rozlišujem slovo Boh a slovo boh. Boh vnímam ako konkrétnu bytosť, presnejšie kresťanský Boh, a slovo boh vnínam ako nejakú neurčitú silu, energiu, ktorá mohla všetko spustiť. To, že ty si nedokázal na začiatku presne vysvetliť, ako to myslíš, nie je mojou chybou. Ešte raz, nečítam ti myšlienky.

Bol by si rád, aby ľudia prestali s tebou slovíčkariť? Tak uveď, ako presne tie svoje slovíčka myslíš. Pretože ak si nezadefinujeme čo presne názvy znamenajú, slovíčkareniu sa nevyhneš. Ber to ako úprimnú radu.

"Termíny, definice a ověřené úvahy, které cituji, jsou zvěřejněné Freudem, Frommem, Jungem, Adlerem, Rogersem, Freudovou, Říčanem, Sullivanem, Bergsonem.., cituji jen světu nejznámější."
To je moc krásne, ale od nich nemám nič prečítané. Namiesto toho ale Stephen Hawking, Michio Kaku, Richard Dawkins, Lawrence Krauss...Odkiaľ mám teda vedieť, čo tým myslíš? Ber si príklad zo mňa. Keď som niečo hore napísal, uviedol som praktický príklad. Pretože som natoľko rozumný a uvedomím si, že ľudia to môžu pochopiť inak, než to myslím.

A áno, sme to my, ktorí nerozumieme. Ty rozumieš všetkému. Prestaň sa ľutovať a nebuď vzťahovačný. Nikde som ta neurážal, ale ty sa nedokážeš kontrolovať tými uštipačnými slovami v zátvorkách, alebo slovami, kde musíš použiť "*". Váž si, že som ti na toto tvoje "vystúpenie" z eufórie ešte odpísal. Ak sa ma pokusíš urážať aj naďalej, komunikovať s tebou nebudem.

22

Odpovědět

+FirenOdmítám se s tebou bavit zde bez znalostí psychoanalytické terminologie. Pokud opravdu chceš, abych s tebou projednal problém a naučíš se nijak složitou terminologii, napiš mi na mail pazzdy@seznam.cz .
Byla chyba psát v tomto jazyce zde, uznávám.

11

Odpovědět

+FirenAž tak moc s tebou diskutovať nechcem. Vidím, že tvoje ego je dosť vysoké, tak si ho uži. Nezávidím ti ho.

22

Odpovědět

+FirenTo nebyl výsměch, ale reálná možnost smysluplné konverzace. Mrzí mě to, protože se to zvrtlo v něco osobního a rád bych to řešil jinde než pod videem, které s tím přestalo souviset :(
Moje ego není vysoké, už jen proto, že o mně tvrdíš, že jsem vztahovačný. Pouze tebou pohrdám na základě tvých konkrétních protimluvů a absurdit, které jsem už líný rozebírat zde.
"Ego" jinak používám v tomto významu http://cs.wikipedia.org/wiki/Ego,_superego_a_id , myslel jsem, že se to učí ve školách a já budu tím pádem dávat větší smysl. Nahoře jsem se už upřímně omluvil za svoji naivitu.

12

Odpovědět

+Firen"Člověk, který má problém se svědomím, nemusí být kriminálník a deviant, může to být např. člověk s nekonečným egem" .
Wtf, pane psychoanalytiku, wtf. Může to být člověk s nekonečně velkou, v reálněm světě vystupující, složkou osobnosti? Můj způsob výkladu mi vždy říkal, že zhruba platí rovnice Superego(svědomí)+Id(pud) = ego(já). S tím že superego se s idem vyrušují, ale stále, pokud by člověk měl mít nekonečně velké ego, neznamená to, že by pak mělo mít jeho superego taktéž nadměrnou velikost? Je ale klidně možné, že se pletu, psychologii nestuduji. Co jste tedy chtěl říct, básníku?

10

Odpovědět

+FirenAno, ve skutečnosti jsem myslel neomezený id a minimální superego, ale otravovalo mě to rozebírat detailněji, protože se na mě někdo obořil, že nemám používat nic mystického a nic "super".
Ego jinak vyrovnává principy těchto dvou složek do harmonie, správné označení by tedy bylo nefungující ego, ale nevěděl jsem, jestli to bude dávat smysl ostatním.
Věř mi, že se v tom sám ztrácím, navíc zde vedu (vedl jsem, a doufám že to opět nezačne) dvě nemalé diskuze zároveň se stejně chytrými lidmi vzdělaných v jiných oborech..

01

Odpovědět

+Firen"Otravovalo mě to rozebírat detailně, tak sem tam plác nějakej pojem a čekal, co to dá". Označení "příliš silná pudová nutkání" nebo lépe "nedostačující svědomí" (připustíme-li synonymii s pojmem super ego) by tedy bylo přiléhavé, pokud to dobře chápu. Pak by ta věta ovšem zněla: "Problém se svědomím nemají jen devianti a kriminálníci, nýbrž i lidé s nedostačujícím svědomím". Proto mě velmi uspokojuje, že uznáváš, že ses zamotal.

10

Odpovědět

+FirenPoužil jsem pojem "ego" ve slovenské terminologii, kde jeho velikost očividně znamená, že je někdo namyšlený, je egoistou. Tento smysl jsem použil jen jednou, ve všech jiných řádcích po Freudovu vzoru. S tím, že mě to už otravuje, nesouvisí plácnutí ega ve špatné terminologii, ale.. (viz další paragraf).
Také se zde samozřejmě promítá moje afektovanost, od které si nedokážu udržet odstup, pokud je důvodem pro ni něco nevysvětlitelného, jako absurdity a protimluvy v dlouhých a zamotaných spisech, které jsem louskal jen ze začátku, a i tak mi to sebralo víc času, než bych chtěl.
Mám čas řešit náboženské otázky a zajímavosti, argumentovat, vyvracet a poslouchat, nemám ale čas hádat se o nepodnětných věcech (které by se staly podnětnými na jiném místě, než pod nesouvisejícím videem, např. v e-mailové konverzaci, kde je jasné, že se ani jeden člověk nebude snažit zpopularizovat se před očima ostatních, ať už vědomě či nevědomě, přecejen jsme na veřejné půdě).
Podruhé tě žádám o pochopení, že je velmi složité odepisovat 2-3 chytrým lidem s jiným vzděláním (a tudíž i terminologií).
Jinak ano, "příliš silná pudová nutkání" je velmi pěkně řečený a výstižný důsledek problému, o kterém jsem mluvil.

01

Odpovědět

+FirenČlověk, který má problém se svědomím, nemusí být kriminálník a deviant, může to být např. člověk "s nevyvinutým superegem" (opraveno).
Chci tím říct, že člověk, který má problém se svědomím, může být jednoduše debilní sobecký parchant, ne nutně kriminálník a vrah.

Ještě dodám, že věta "Člověk, který má problém se svědomím, nemusí být kriminálník a deviant, může to být např. člověk bez svědomí" není ekvivalentní "problém se svědomím nemají jen devianti a kriminálníci, nýbrž i lidé s nedostačujícím svědomím". Nedělej prosím logicky špatné opisy, je to jedna z absurdit, kvůli kterým jsem nepříjemný (a nejsem puntičkář, jen je má věta normální a tvůj přepis, jak říkáš, nedává smysl). A skončeme to, prosím.

00

Odpovědět

+FirenVoteForPinky máš pravdu. Obidvaja študujeme pravdepodobne niečo iné a inak chápeme napr. ten význam "ego" a "superego". Tento termín používal aj napr. Neil deGrasse Tyson a vravel o tom, že ak sa človek cíti moc malý a nepotrebný v obrovskom universe, tak je to z toho dôvodu, že má vysoké ego. Je teda moc namyslený, má o sebe vysokú mienku. Preto teda prišli tie nedorozumenia, a trochu ma rozrušilo, že si sa ma snažil ponižovať kvôli tomu, že nepoznám, alebo nerozumiem danej terminológií presne tak, ako ty. Po tvojich posledných komentároch ale vidím, že si múdry a vzdelaný, len naše jazyky sú akoby viac vzdialené.

Tak si teda o mne teraz dúfam nemyslíš (ako si vyššie naznačoval), že som 16 ročné dieťa so skončenou ZŠ.

00

Odpovědět

+FirenVFP: Skvělé, už rozumím, cos tím chtěl říct. Myslím, že všechno už bylo řečeno, takže to můžeme ukončit. Poučení z toho zní: snažte se psát tak, aby to nebylo zbytečně zavádějící :)

30

Odpovědět

Tu jeho košili chci

81

Odpovědět

16:40
neříká tam "cubic millimeter", tedy milimetr krychlový? :)

10

Odpovědět

Jo, říká. Díky, opravím :).

50

Odpovědět

Pěkné, možná neměl takhle dlouho běhat kolem horké kaše:) Moderní Sókratés.

34

Další