The Jews Are Coming

The Jews Are Coming je izraelský satirický pořad (HaYehudim Baim), který se vysílá od roku 2014.

Židovská konspiraceThe Jews Are Coming

Sionští mistři právě plánují ovládnout celou Ameriku i celý svět. Ovšem někteří z nich v jejich plánu vidí několik málo chyb. Poznámka: Tento skeč se zakládá na svazku Protokoly sionských mistrů, podvrženém textu, kterým byl na začátku 20. století omlouván antisemitismus.

ObřízkaThe Jews Are Coming

K Abrahámovi promluvil Bůh a sdělil mu, co musí udělat svým synům. Ovšem těm se toto rozhodnutí samozřejmě příliš nelíbí. A porozuměl Abrahám vůbec Bohu dobře? Poznámka: V hebrejštině mají slova oliva a penis velmi podobnou výslovnost.

Deset přikázáníThe Jews Are Coming

Mojžíš přináší svému lidu deset přikázání a je ochotný jim vše vysvětlit. Ale mezi Židy se mu nedostává moc pochopení. Video pochází z izraelského satirického pořadu HaYehudim Baim (The Jews Are Coming), který se vysílá od roku 2014. Poznámka: První hádka ohledně přikázání "Nevezmeš jméno boží nadarmo", se točí kolem toho, že Židé měli zakázáno vyslovovat boží jméno (Jehova) a místo toho ho v řeči titulovali jako Adonaj.