Dragon Age: Staří Bohové

Thumbnail play icon
82 %
Tvoje hodnocení
Počet hodnocení:50
Počet zobrazení:5 356

Sérii Dragon Age netřeba představovat. Toto slavné RPG si získalo zástupy fanoušků po celém světě a mimo třech her bylo vydáno i několik knih nebo dokonce stolní hra. 

Avšak při ponoření se do současného děje může jeden zapomenout na historii všech těch událostí. Toto video mapuje počátek Nákazy, proti které jsme bojovali v první hře, a přestože mělo původně nastínit možný děj pro DA: Inquisition, dají se ony úvahy použít i pro příběh (možného) čtvrtého dílu. Tato epizoda nás uvrhne do středu veškerého dění, avšak myslím, že základní představu o světě by měli získat i ti, kteří hru nehráli (jestli někdo takový je) a třeba je video navnadí ke koupi hry. 

Přepis titulků

Vítejte u rozpravy o Dragon Age, kde zkoumáme svět Thedasu a jeho dlouhé dějiny plné víry a svárů. Dnes budeme hovořit o starých bozích, o sedmi dracích uctívaných za dávných časů a dnes synonymem Nákazy. Jak se ponoříme do krvavé magie, neřestnosti a smrti, zodpovíme dvě věci: kdo jsou staří bohové a jak se objevují v Thedasu a mimo něj. Začneme příběhem o sedmi dracích, sedmi bozích, kteří zde byli po celou historii Thedasu.

Dumat byl bohem ticha. Zazikel byl bohem chaosu. Toth bohem ohně. Andoral bohem otroků. Urthemiel bohem krásy. Razikale je bohem záhad a Lusacan bohem noci. V dávných dobách, mezi lety 2 800 až 395, mezi vzestupem lidí a mocné vlády Tevinterské říše, se náboženství točilo kolem dračích bohů.

Staří bohové promlouvali k vyvoleným a naučili lidstvo magii. Archon jménem Thalsia tvrdil, že se krvavé magii naučil od boha Dumata. Díky lidským obětem v božích chrámech, především díky obětem elfských otroků, byly vykonávány násilné, avšak mocné magické rituály. Poté se ale staří bohové stali zrádci, znetvořeni do zvrácených zrůd zvaných arcidémoni.

Do arcidémonů, kteří, jak víme, přináší Nákazu. Pravda za vznikem Nákazy zůstává neznámá a spolu se světem stárly i příběhy zakotvené v náboženstvích a kulturách. Oltář vypráví příběh o Zlatém městu, domovu jediného pravého boha známého jako Stvořitel a jeho nepředstavitelné kráse. Magistři chtěli více. Použili krvavou magii, aby fyzicky vstoupili do Úniku a navštívili Zlaté město.

Za jejich drzost byli vykázáni jako první Zplozenci a znesvěcené město zčernalo. Rozhněvaný Stvořitel ponechal lidstvo svému osudu a uvěznil staré bohy hluboko pod zemí. A zatímco staří bohové spali, jeden po druhým byli nalezeni. Zplozenci je pošpinili a přeměnili na arcidémony. Alespoň to tvrdí Oltář.

Jiná verze přichází od Hawka, Šampiona Kirkwallu, který někdy mezi lety 31 a 37 Dračí doby nalezl vězení Šedých strážců a propustil a zabil Corypheuse, který se vydával za prastarého magistra věrného starému bohu Dumatovi. Příběhy se shodují v tom, že magistři fyzicky vstoupili do Úniku ve snaze uzmout si pro sebe sílu bohů, ale v tomto příběhu Zlaté město nikdy nenašli. Dumat zradil své následovníky a vlákal je do města černoty, jen aby byl vykázán a zanechám pošpiněný.

To je celý příběh. Pravda byla ztracena během historie, ale staří bohové svět stále ovlivňují. Ať už jako Zplozenci či svojí pýchou. Opusťme teď historii a pojďme do přítomnosti. Oltář, přesněji Andrastianský oltář, zakládá víru na prorokyni Andrastě, údajné nevěstě Stvořitele, jediného pravého boha. Magie má lidem sloužit, ne jim vládnout.

Magie je strašlivý dar, který musí být dozorován a užíván pro dobro lidstva, aby bylo lidem, tedy všem rasám, zabráněno propadnout neřestnosti, která přinutila magistry pošpinit Zlaté město. Andrastianský oltář a jeho učení káže o falešných starých bozích a prastarých magistrech, kteří propadli krvavé magii a přivodili světu Nákazy. Staří bohové nebyli bohy, ale silnými bytostmi, které se obrátily proti Stvořiteli.

Kupodivu je vysvětlení Oltáře pro Nákazy široce přijímané vysvětlení počátku Zplozenců. Tevinter nicméně vnímá a respektuje prastaré časy zcela jiným způsobem. I když už není zdaleka tak silná, je Tevinterská říše hrdým domovem magie. Její systém kast diktuje každodenní život od sociálních vrstev až po říšský Oltář. Jsou zde čtyři kasty, od nejnižší po nejvyšší: otroci, Soporati, Laetané a Altusové. Altusové jsou odkazem původních Somniari a jsou nejmocnějšími občany Tevinteru.

Otroci jsou vydáni na milost magisterům a často jejich rukou umírají. Za starých dnů Tevinteru jich byly stovky a tisíce obětovány v chrámech starých bohů, avšak dnes je umění krvavé magie praktikováno v tajnosti. Uctívání starých bohů není ve slušné společnosti běžné ani žádané díky vlivu říšského oltáře – ten je odvozen od Andrastinského, který magii nijak neomezuje, avšak stále vzývá Stvořitele.

Přijetí do Kruhu mágů je ctí na rozdíl od depresivních Kruhů ve zbytku světa. I když byl založen Soporati a Laetany, Oltář je ovládán Altusy. Nejmocnější magistři jsou stále u moci. Dnes je nemožné oddělit magii a tevinterský styl života. To vyvolává přímý konflikt s Šedými strážci, oddanými muži a ženami, kteří se nechávají infikovat Nákazou, aby s ní mohli bojovat. Aby mohli bojovat s Arcidémonem. Je to nešťastný, avšak nutný symbiotický stav.

Arcidémon povstane a s ním i Nákaza. Šedí strážci rekrutují nové členy skrze Přijímání, rituálu krvavé magie při kterém je použita krev Zplozenců a Arcidémona. Bojují, umírají a díky obětování Šedého strážce Arcidémona porazí. Poté uschovají jeho krev a vyčkají na další Nákazu. A tak stále dokola. Díky pošpinění mají Šedí strážci vědomosti, které běžní lidé, šlechta ani královská rodina neznají: Strážci znají, kde jsou vězení starých bohů.

Hluboko v Hlubokých cestách se tato vězení nachází, ať už jsou staří bohové skutečně uvězněni nebo jen dřímají, jsou cesty k těmto vězením zamořeny legiemi Zplozenců. Ne všichni Strážci znají polohu vězení, znalosti přichází úměrně s délkou jejich pošpinění. I když může vyhledání starých bohů představovat pro Strážce smrt, jejich místa jsou jim zřejmá.

I když nikdo nezná zdroj této moci, staří bohové jsou schopni Zplozencům rozkazovat. Zvuk, který Arcidémon vydává je stejně známý, jako hukot surového lyria. Toto spojení nebylo příliš zkoumáno, protože mnoho pokusů neskončilo dobře. Při výslechu například Corypheus Strážce uchvátil. Píseň, kterou Zplozenci i Strážci slyší, postupně graduje a je těžké ji nepodlehnout. Architekt, sebe-uvědomělý Zplozenec, tedy nepodléhající vůli Arcidémona, se několikrát pokusil zvrátit osud svého druhu.

Zatímco je většina Zplozenců nucena plnit příkazy Arcidémona, Architekt a jeho druzi obrátili rituál Přijímání a využili krev Šedých strážců k uvědomění. Ve snaze zabránit Nákazám ovlivnil Architekt svět Thedasu. Omylem započal pátou Nákazu, když probudil Urthemiela, Arcidémona, který stanul v čele Nákazy. Snažil se jej změnit. Chtěl také rozšířit pošpinění mezi všechny obyvatele Thedasu, ale král Maric a Šedí strážci mu v tom naštěstí zabránili.

V závislosti na činech Hrdiny Fereldenu může být Architekt zapleten ještě ve dvou Nákazách. Staří bohové nutí Zplozence vykonávat svoji vůli a mnoho lidí věří, že dokud nebudou poraženi, Nákazy budou pokračovat. Šedí strážci již údajně zabili čtyři staré bohy: Dumata, Zazikela, Totha a Andorala. Je na Strážci, hrdinovi Fereldenu, zdali bude pátý ze starých bohů Urthemiel zabit, nebo díky Morrigan ušetřen.

Morrigan, Čarodějnice z Pustiny, navrhla vykonat krvavý rituál, při kterém by Urthemielovu duši spoutala do nenarozeného dítěte, které by sloužilo neznámému účelu. Razikale a Luscan mezitím stále dřímají v Hlubokých cestách. Šedí strážci budou usilovat o smrt Starých bohů. Píseň je strašlivé břímě, Zplozenci příliš velká hrozba a Arcidémon příliš sžíravý, než aby byl ponechám naživu. Ještě přijdou alespoň dvě Nákazy a my se můžeme spolehnout, že Šedí strážci dostojí svému slibu a budou se Zplozenci bojovat Tedy...

pokud se nevynoří mnohem zlověstnější hrozba. Avšak budou jí opět čelit sami. Dragon Age: Inquisition se točí kolem trhlin v Závoji a démonů z Úniku pronikajících do našeho světa. Zplozence tentokrát neočekáváme, protože pátá Nákaza skončila teprve před deseti lety. Avšak tři události mohou vést k rozšíření zplozenecké hrozby.

Možná až k šesté Nákaze. Architekt, uvědomělý Zplozenec, může vyvolat další Nákazu, pokud nebyl zabit. I když jeho první pokus s Urthemielem selhal, pokud bylo Architektovi dovoleno vůdcem Šedých strážců odejít, může vyprovokovat další reakci Zplozenců, jako bylo napadení Amaranthine, nebo další Nákazu, jako tomu bylo s Urthemielem. Dále může pokračovat v honbě Strážců s cílem uvědomit Zplozence. Více uvědomělých Zplozenců může zredukovat jejich počet v Hlubokých cestách, ale loajalita Zplozenců, kteří jsou v podstatě zohavenými těly, může způsobit zmatek na povrchu.

Také Šedí strážci se chovají podezřele. Během quanarijské okupace Kirkwallu se setkali s Hawkem a poukázali na větší hrozbu pro Thedas, než jakou představují Quanarijci. Předpokládá se, že to bude mít co dočinění se Zplozenci, zvláště s ohledem na Strážce, kteří zkoumali červené lyrium v Hlubokých cestách, ale zatím nevíme, proč tak Strážci jednali.

Tedy s výjimkou údajné Nákazy v Anderfelu. Jak bylo zmíněno na konci Probuzení. A za třetí, pokud hráč nechá před bitvou o Denerim Morrigan provést krvavý rituál, může být další hrozbou Urthemiel. Až se Urthemiel narodí jako Morriganino dítě, nevíme, jestli bude mít stejné poslání jako staří bohové; jestli bude vědět, kým byl během prastarých časů; jestli s pomocí Morrigan bude mít své vzpomínky nebo jestli se narodí zcela bez znalosti vlastní minulosti, avšak se stejným magickým nadáním.

Je nejasné, jak se chlapec pod vlivem Morrigan zachová během posledních dvou Nákaz vedených Razikelem a Luscanem. Raději se podívejme do budoucnosti na vyřešení starých bohů a Nákaz. Neexistují žádné záruky, že Nákazy a Zplozenci poražením posledních dvou bohů Razikalea a Luscana zaniknou. Jestli Corypheus mluvil pravdu, Zlaté město již bylo pošpiněné a řešení Oltáře pro ukončení Nákazy mohou být zcela mylná.

Pokud má ale Oltář pravdu, všechny národy budou muset přijmout Stvořitele, aby se vrátil. Avšak vzhledem ke Qun a dalším náboženstvím se tohoto dne nemusíme nikdy dočkat. Hrdinové jako Strážce, Hawk a Inkvizitor budou hrát zásadní roli v budoucnosti Thedasu. Rozhodnou, zdali jako místo pro život přežije, nebo jestli jej pohltí démoni ještě před další Nákazou.

Tím jsme dnes skončili. Díky za zhlédnutí. Dnešní otázka je jednoduchá: co myslíte, že ukončí Nákazy? Já si myslím, že skončí s odezněním Volání. Až píseň odezní a Zplozenci i Šedí strážci pocítí v hlavě klid. Píseň žene Zplozence na vrchol šílenství. Pokud uvěříme, že Architekt může přimět Zplozence k uvědomění, můžeme vidět rozkol mezi dvěma skupinami: osvícenými Zplozenci schopnými se svobodně rozhodovat a těmi pominutými, kterých je potřeba se zbavit.

Jak jsme viděli v Probuzení, po odeznění písně nejsou všichni Zplozenci stejní. Matka je nelepším příkladem, proměněna do šílené bytosti. Jakmile budou staří bohové zabiti, nebo raději neutralizováni, a ona píseň utichne, můžeme být svědky... až ona "vštěpovačná" píseň utichne, můžeme být svědky uvědomění Zplozenců v Hlubokých cestách.

Nebo je do jednoho pobijeme. To ukáže čas. Díky za zhlédnutí. Doufám, že se vám video líbilo. Jestli tu chcete další videa o historii světa Dragon Age, určitě dejte vědět v komentářích.

Komentáře (13)

Zrušit a napsat nový komentář

Odpovědět

to je ta hra pro geje?

01

Odpovědět

To jsou celkem staré informace, co mi není úplně jasné, jak do toho všeho zapadají Evanuris a 'Forgotten Ones" a jak mocný a důležitý je vlastně Dread Wolf, ale to se dozvíme asi až za dlouho.

10

Odpovědět

Ach tak mi chýba Origins a tie časy keď to vyšlo. Po rokoch môžem povedať, že aj DA2 sa dalo. Potom prišli s mmo Cisquisition a uvedomil som si, že séria je mŕtva. Dokopy cez 15 prejdení, ani jedno z nich, ale nebolo Cisquisition.

51

Odpovědět

Asi jsem divný, ale z celé série mám origins rád nejméně. Celé mi to přišlo až jako moc velké klišé. Nejvíc času se tam stráví v té nejméně zajímavé lokaci (tunely), navíc v porovnání s tunely mi zbylé lokace přijdou až moc krátké. Společníci mi tam až na dvě výjimky (Loghain, Morrigan) přišli dost černobílé. Většinou lidí proklínaná dvojka je sice stereotypní co se týče lokací, ale příběh mi přijde originálnější a charaktery alespoň nejsou tak černobílé. U Inquisition mi zatím vadí jen to, že to je moc velké.

02

Odpovědět

Ak ste vykonali rituál a nechali archdemona žiť tak nieste žiadny Hero of Ferelden. Hrdina by bol položil život vo svojej službe, ktorá mu bola daná.

41

Odpovědět

Hrozbu ale tak jako tak eliminoval, ne? A tvrdit, že arcidémon "přežil" mi přijde poněkud nadnesené. Navíc vzhledem k tomu, co se děje ve třetím díle a následném datadisku, bych řekl, že Urthumiel je stejně nadobro vyřízený tak jako tak.

11

Odpovědět

+PipánNie neeliminoval práve naopak napáchal nepredstaviteľnú škodu. Až zničia 7 nákazu tak ľudia prestanú byť pripravený na ďalšiu lebo si mysleli, že to už skončilo a nebudú musieť veriť Grey Wardenom keď im budú hovoriť, že oni cítia, že ešte jeden Archdemon žije. Môže to spôsobiť nepripravenosť Fereldenu a neskutočné škody.

Nehovoriac o tom, že nákaza v DA:O si vyžiadala veľa životov a ak nezničíte Archdemona tak zomreli zbytočne lebo zásoba Darkspawnov je zdá sa skoro neobmedzená ale Archdemonov je veľmi obmedzený počet. Je to zbabelé takým to spôsobom a za takúto cenu si zachrániť vlastný život. Je to aj urážkou všetkých ostatných, ktorí svoj život položili aby nákazu zastavili.

02

Odpovědět

+Grey WardenHrál jsi tu trojku a ten datáč? Vzhledem k tomu co se tam děje kolem dítěte Morrigan se domnívám, že pátý Arcidemon je opravdu nadobro mrtvý. Jeho duše uz je pouze esencí života a síly pro někoho jiného, ale pochybuju, že by v důsledku toho opět povstal.

Navíc princip hrdinství nemusí spočívat pouze v položení života za dobrou věc, stačí, že člověk, pouze riskuje svůj život pro blaho ostatních, což Warden stopro mnohokrát udelal. (Obrana Redcliffu, vyprava do Hlubokych cest, boj s arcidemonem) co se neho týče, platí opět to, co jsem napsal výše.

10

Odpovědět

+PipánNo to ale v danej situácii nemohol vedieť, v danej situácii sa zbabelo rozhodol hazardovať s budúcnosťou Fereldenu aby si zachránil vlastný život. Povedal by som dokonca, že zradil Ferelden lebo predpokladám, že o svojom čine zabudol informovať každú kompetentnú osobu, ktorá by jeho bordel mohla potom upratať.

02

Odpovědět

+Grey WardenJediné co o tom věděl byl ten fakt, že z onoho rituálu vzejde dítě s duší arcidémona, nikoliv s jeho vědomím. To bych za nějaký hazard s osudem světa zas tolik nepovažoval, taky třeba protože můj Warden se následně vydal Morrigan s dítětem hledat. Nepovažoval bych to za zbabělost, pouze chopení se určité příležitosti, jejíž následný out come je "nejistý", nikoliv nutně negativní. Je ale pravda, že mi ve hře kolem toho rituálu chybělo více dialogových možností, hra to zcela neosvětlila...

20

Odpovědět

Pamätám sa, že som sa nevedel rozhodnúť, či mám nechať Architecta žiť alebo nie. Tak som si to vygooglil a vo fórach som našiel, že je lepšie ho zabiť - tak som to urobil, ale na konci som toho ľutoval, pretože ten jeho jeden služobník, ktorý ma občas navštívil bol spomenutý na konci, že pomáhal v nejakej zničenej dedine so sťahovaním ľudí, či zachránil nejaké dieťa či čo...takže mi toho bolo ľúto, lebo asi predsa len neboli všetci zlí.

Ono, Inqusition som nehral, ale vážne sa tam dá importovať príbeh z predošlých dvoch hier a ešte nadviazať svojimi naozaj dosť veľkými rozhodnutiami na príbeh štvrtej hry? To si neviem ani predstaviť. Rozhodnutia z origins DA2 ovplyvnili len veľmi málo, toto je ale úplne o iných rozmeroch. o,o

Ah, I need some life..

20

Odpovědět

Ne, importovat rozhodnutí z předešlých her nejde, ale máš možnost si je nastavit při začátku Inqusition.
Na hru to má ale naprosto minimální dopad. Maximálně to zmíní jednou nebo dvěma větami při nějakém rozhovoru. Jsou pouze 3 rozhodnutí které Inqusition ovlivňuji alespoň trochu a všechny pochází z první hry.
1) Zemřel hrdina Origins nebo ne?
2) Měl dítě s Morrigan nebo ne?
3) Kdo vládne Fereldenu?

11

Odpovědět

Před začátkem Iquisition si můžeš volby z minulých her nastavit v DA Keep, což doporučuji. Nutné je ale říci, že většina rozhodnutí nemá vůbec žádný význam a kolikrát jde jen o nějakou větu v dialogu nebo podobně. Jsou ale i taková rozhodnutí, která vliv mají a zejména, jestli tvůj hrdina přežil Origins a jestli zůstal s Šedými strážci. Potom máš před sebou v Inquisition velice těžké rozhodnutí. Jako velice těžké... A rovněž jestli jsi v prvním díle nechal Lelianu na pospas smrti v chrámě se projeví ve finálním datadisku.

A Inquisition určitě doporučuji zahrát, chybu rozhodně neuděláš. Pokud si koupíš Origin Access, který stojí asi 3 eura měsíčně (po měsíci to můžeš zrušit), tak tam máš Inquisition a myslím, že i se všemi datadisky, takže opravdu nebudeš litovat peněz, pokud tě hra nebude nějakou čirou nevysvětlitelnou náhodou bavit.

50