Kvantová fyzika

Kategorie

Jak si lépe představit atomyMinutePhysics

Podoba atomových orbitalů, která odpovídá současným vědeckým poznatkům, se brání našim intuitivním představám o fungování světa. Proto je také těžké atomy zobrazit pochopitelnou formou, aniž bychom vše výrazně nezjednodušovali. Kanál MinutePhysics nabízí nový přístup k této problematice.

Wolframův model

V dubnu letošního roku spustil počítačový vědec a fyzik Stephen Wolfram projekt (Wolfram Physics Project), který si dal za cíl najít takzvanou teorii všeho. Model, který by v sobě skloubil teorii relativity a kvantovou fyziku, které se zatím zdají neslučitelné. Tento projekt staví na Wolframově dřívějším výzkumu a mexický kanál CuriosaMente se v tomto videu pokusí převést jeho předpoklady a východiska do laikům srozumitelné podoby. Skalní fanoušci fyziky a počítačové vědy mohou práci na projektu sledovat přímo na Wolframově YouTube kanálu. 

Existují paralelní světy?Veritasium

Určitě už jste slyšeli o Schrödingerově kočce. A co že má společného s paralelními světy? Derek Muller nám díky tomuto známému experimentu vysvětlí fungování kvantové mechaniky, větvení vesmíru a představí teorii, podle které existuje svět, ve kterém jste odborníkem třeba zrovna na kvantovou fyziku.

Jak doma pozorovat subatomární částice?

Volné subatomární částice létají všude kolem vás (i skrz vás), ale vy je nejste schopní zachytit. V tomto videu se dozvíte, jak si doma vytvořit jednoduchou verzi mlžné komory, díky které jejich přítomnost dokážete zaznamenat.

Kvantové provázání a nadsvětelná komunikace

Už nějakou dobu se spekuluje o tom, zda je možné použít kvantově provázané částice (quantum entanglement) ke komunikaci rychlejší než světlo. A je vůbec možné, aby mezi sebou částice komunikovaly takovou rychlostí? Derek Muller nám osvětlí vznik této myšlenky, jakými experimenty ji lze prokázat a nakonec i odpoví na otázku, zda by se to dalo využít pro naši komunikaci. Jen varuji, že tato problematika je těžší na pochopení.

Co není náhoda?

Je možné předpovídat budoucnost? Máme vůbec svobodnou vůli? Michael Stevens z Vsauce a Derek Muller z kanálu Veritasium se zamýšlí nad tím, co je a co není náhodné. Odkaz: Vsauce: Co je náhoda?

Co je náhoda?Vsauce

Po prázdninové přestávce je Michael zpět a to v plné síle! Dnes se zaměří na náhodu. Pokud něco náhodou nevíte, tak se to dozvíte. ;)

Vakuum není prázdné

Také máte představu o tom, že ve vakuu, v místě, kde se nevyskytují žádné částice, je naprostý klid a prázdno? To je omyl! Jak uvidíte, tak i ve vakuu panuje velice čilý ruch.