11letý kazatel Ezekiel StoddardZázračné děti

Thumbnail play icon
Přidat do sledovaných sérií 2
24 %
Tvoje hodnocení
Počet hodnocení:925
Počet zobrazení:8 552

Na THNKR kanálu se zázračnými dětmi ještě pár géniů zbývá, ale napadlo mě, že bychom si naši pravidelnou rubriku mohli trochu ozvláštnit a rozpoutat na webu nějakou tu vášnivou debatu. Doufám, že mě nezklamete.

Přepis titulků

Jakmile se s ním setkáte, víte, že vedle vás stojí výjimečný člověk. On je prvním i posledním, začátkem i koncem. Je mým nejlepším přítelem. Cituje Písmo z hlavy, jako by jej měl přímo před očima. Aleluja! Chvalme Pána! Chci vás vidět tančit a tleskat! Dokáže se vyjadřovat na úrovni, která osloví mladé i staré. Nebojí se.

Dokud máme Pána, nesmíme, nemusíme se bát. Jsem pastor Ezekiel Stoddard, je mi 11 let a jsem služebníkem Božím. Pastore Ezekieli, kázání za chvíli začne. - Jste připraven vystoupit? - Ano. Když mi bylo asi 7 let, Bůh ke mně promluvil. Řekl mi "Synu, konej mou vůli. Šiř evangelium." Neumím popsat, jak ten hlas zněl, ale vím, že byl od Boha, protože když po mně někdo chce, abych mu napsal osmistránkové kázání, udělám maximum.

Otče na nebesích, chci ti poděkovat za dnešní den. Je to dobrý pocit, když se Bůh rozhodne zasáhnout. Je to jako krásný den, svítí slunce, děti si hrají a závodí na kole. Když mi Bůh vkročil do života, jakoby se celá atmosféra změnila. Vezme si Bibli, výkladový slovník a komentované vydání, sedne si a studuje. Nejvíc na mě asi zapůsobila jeho znalost Písma. která je na opravdu vysoké úrovni.

Přišel jsem vám povyprávět o Ježíši. Narodilo se dítě. Dítě, které Bůh pasoval do role spasitele lidu. Nevyslal ho do světa, aby svět zavrhnul, ale aby se ho pokusil spasit. Mluvím teď o Ježíši. Podíváme se na to trochu hlouběji. Když se to dítě narodilo, atmosféra se změnila. Započalo nový začátek. - Řekněte ámen!

- Ámen. Když Ezekiela vidím v kazatelně, chová se úplně jinak. Je si sám sebou jistý a ví, co dělá. Rozprávět o Písmu vyžaduje odvahu, znalosti a božího ducha, který v té osobě přebývá. Když si připravuji svá kázání, chci na to mít klid. abych slyšel, jak ke mně Bůh promlouvá. Satan se totiž často snaží dělat hluk a odvést mou pozornost od Boha. Obvykle se modlím, medituji a naslouchám božímu hlasu.

On mi pak sdělí jistý úryvek z Bible, určitý název a co všechno si mám zapsat. Všechno, co vám Bůh řekne, si musíte zapsat. Musíte pořád psát a nezastavovat, dokud si Bůh neudělá přestávku. Prosím všechny, aby se urychleně dostavili k oltáři. Ezekielovo svědectví a výpovědi jsou velmi inspirativní. Kdykoliv má čas, nechávám ho kázat. Kolik jedenáctiletých kazatelů je vysvěcených? Být vysvěcen znamená být vyčleněn.

Je to veřejně vyhlášeno a jste jiní než ostatní pastoři, kteří nebyli vysvěceni. Znám muže mého věku, kteří jsou pastory už deset patnáct let, a stále nejsou vysvěcení. Chceš se za pár lidí pomodlit? I když mu bylo teprve šest let, pastor Ezekiel se chtěl neustále modit, srdce ho k tomu vedlo. Má tak vřelé srdce. Otče, teď se tu za ni modlím.

Ta žena je dnes stále mezi námi z nějakého tvého důvodu, aleluja. Bože, promluv a uzdrav, hned teď, ve jménu Ježíše. Přistup k této ženě, jako jsi nikdy dříve nepřistoupil, aleluja. Využij ji ve jménu Ježíše. Pane, uzdrav ji. Ve jménu Ježíše. Ve jménu Ježíše, ámen. Kdybych Ezekiela neznal, byl bych skeptický.

Tuším, že to byl Nightline, kdo zveřejnil seznam mladých kazatelů začínajících ve stejném nebo mladším věku a po prošetření se ukázalo, že některé z těch dětí byly využívány jejich rodiči jako zdroj peněz. Takže chápete, proč jsou lidé skeptičtí. Řekl jsem Ezekielovi, nezlob se, když se lidé tváří skepticky, protože na to mají právo. Některým lidem to zkrátka vrtá hlavou. Můj nevlastní otec, pastor Vasconcellas Smith, byl mým prvním životním vzorem. Člověka to zasáhne, když mu silný a sebevědomý muž řekne: "Synku, pojď sem na chvíli, chci si s tebou o něčem promluvit."

Opravdu si cením toho, co pro nás v životě udělal. Děkuji za něj Bohu, protože bez něj a bez Boha bychom tady už nebyli. Nechtěla jsem, aby mé děti trpěly tak, jako jsem v životě trpěla já. Když jsem byla dívka, znásilnili mě. Celá má rodina se ke mně ve velice útlém věku obrátila zády. Ve 14 jsem přišla o domov. Ale má církev mi pomohla. Díky její podpoře jsem pořád tady. Byl to Boží dar a já jsem se znovu postavila na nohy.

Našla jsem spásu, našla jsem Ježíše Krista a chtěla jsem spasit i své děti. Některé z písní, které zpíváme, jsem v sobě chovala přes dvacet let. Když přišly děti, o své písně jsem se s nimi podělila a ony je teď šíří dál. Mámu mám moc rád. Zemřel bych pro ni, kdyby ji někdo ohrožoval. Když někdo pomlouval mou matku, vždy jsem se s ním ošklivě pohádal. V dnešní době existuje hodně dětí, kterým v životě schází Bůh. Občas si ze mě děti utahují kvůli mému přesvědčení a víře v Ježíše Krista. To na mém názoru ale nic nezměnilo.

Jak vidno, stále kážu Bibli. Chci, aby všechny děti věděly, kdo je Bůh. Chci, aby všechny děti vzkvétaly. Takže bych teď chtěl všem, a hlavně rodičům, říci, že musíte svému dítěti představit Boha. To je má myšlenka. Chci, abyste vstali a řekli "Miluji tě, Ježíši!" "Ježíši, potřebuji tě! Aleluja! Ježíši, chci tě." Už bez tebe nemohu dál, aleluja! Bez tebe bych tady nebyl, aleluja! Hospodin jest můj pastýř, nebudu míti nedostatku.

K vodám tichým mne přivodí. Duši mou občerstvuje. Když vás prostoupí Bůh, jste jako jiný člověk. Nemám nad tím kontrolu. Nechám ducha Božího přijít. Nebudu míti nedostatku. Hospodin je světlo mé a moje spása. Ochrání mě před všemi nepřáteli. Milujte své nepřátele, milujte je! I když vás trápí, aleluja!

Chvalme Boha na nebesích! Věřím, že Ezekiel sem byl povolán, aby učinil velkou změnu. Snad zachrání i pár duší. Ježíš nikdy nezůstával na jednom místě. Moc rád bych se stal evangelistou a cestoval všude po světě. Takovou budoucnost bych si přál. Vidím se, jak z pódia kážu mnoha lidem, několika miliónům. A vidím se, jak jim říkám to, co říkal Petr: "Čiň pokání a věř evangeliu."

Pak vztáhnu ruku k nebesům. Občas se mi o tom zdá. Je to skvělé, protože když se vzbudím, mám někdy pocit, že se mi to už podařilo. Ale pak mi hned dojde, že je mi teprve 11 let. V těch snech je mi takových 20 až 30 let, a proto vím, že toho mám spoustu před sebou.

Komentáře (265)

Zrušit a napsat nový komentář

Odpovědět

V Americe génius v ateistické Evropě podivín, co svůj talent promarnil.

20

Odpovědět

To někdo dal do konce? Někdo při smyslech? Mě nepomáhá ani momentální naprosté delirium. Hnus velebnosti.

03

Odpovědět

Je to každého věc, občas je to dost přehnaný.... Ale ať mi to proboha nikdo necpe!

211

Odpovědět

Po shlédnutí videa, těžko hodnotit Ezechiela jako kazatele. Z kázání jsou udělané sestřihy s důrazy typickými pro letniční či charismatické církve. Tyto důrazy mohou být převzaty od osobností daného sboru a proto se lidem líbí jak káže a můžou ho považovat za "zázračného". Z videa nejde poznat jak pracuje s textem Bible. Zda uplatňuje základní exegetické postupy (historcký kontext, literární kritika). Ezechiel může i nemusí mít odpozorovany fráze, které se v neděli (či sobotu) často používají (např. haleluja, či amen za každou větou). Abych mu však nekřivdil, mladý hrabě Zinzedorf, taky od malidčka studoval Písmo a připravoval si kázání a vyrostla z něj významná duchovní osobnost, která pomohla k obnově Jednoty bratrské. Ježíš řekl , že kvalita stromu se pozná po ovoci. Pokud Ezechiel bude opravdovým nástrojem v Božích rukou, tak za něm bude vidět ovoce Božího jednání. Pokud je to jenom z člověka, tak se to za čas vypaří a neštěkne po něm ani pes.

262

Odpovědět

Tak dobrá, viděl jsem video i strávil dost času nad čtením komentářů... a osobně mě mladý kazatel nijak nenadchl nejspíše právě svým až pro mě příliš nuceným nadšením pro věc. Upřímně se mi chvílemi vybavily spíše dokumentární videa s projevy hitlera.... co se formy týče, nikoliv samozdřejmě obsahu.. ale to bude nejspíše mou mírumilovnější představou o víře.. a jako člověk s vysokoškolským zdravotnickým vzdělání, který viděl mnohokrát jak se mrtví probouzejí k životu, nebo živí umírají, nemám v plánu se pouštět do debaty o existenci boha.. ale rozhodně bych tak nepodceňoval význam víry jako takové. Možná jsem nečetl dostatek komentářů, ale význam a síla víry se zde poněkud opomíjí. Teď nemám na mysli to, že umírající člověk se modlí, možná proto, že už mu nic jiného nezbývá, ale spíše už zmiňovaný historický význam víry. Pokud opomeneme masakry spojené s křížovými výpravami a otázku, zdali vlastně papež věří v boha.... tak křesťanská víra dle mého názoru měla velký přínos pro vytvoření kultivované evropy, jak ji známe teď. Myšleno tak že zde máme pevně zakořeněné svazky manželské mezi páry, nikoliv 10 ženami a jedním mužem. Máme zde práva a solidaritu ostatních a neřveme na sebe ve jménu aláha či jiné méně mírumilovné víry s mečem v ruce. Přece jenom učení bible káže mír, lásku a pomoc druhým. A teď, kdo je bez hříchu, ať po mě hodí kamenem....

202

Odpovědět

Jen jsi zapomněl na homosexuální páry...s těma to je už krapet komplikovanější :)

192

Odpovědět

+Tomacesto je debata do které se taky nechcu pouštět :D

200

Odpovědět

+Tomacesno ták...vždyť i v popisku je napsáno, že bychom mohli rozpoutat nějakou tu vášňivou debatu! :D

190

Odpovědět

Did i ever tell u, the definition of insanity??? :D

240

Odpovědět

nekdo tady psal at podame dukaz o neexistenci Boha ... no ono to ani tak tezke neni jestli je bible pismo bozi a cela bible byla vyvracena ...

206

Odpovědět

Vymytý mozek - jeho otec ho asi držel svázaného ve sklepě a četl mu Bibli

225

Odpovědět

Tenhle díl Zázračných dětí natáčeli Onion TV? :D Jestli ne, tak by se to mělo jmenovat Zazračně pitomé děti.

226

Odpovědět

Je mu teprve 11 a už je stejně hloupí jako jeho otec

215

Odpovědět

+LisakOn nie je hlúpy. Aby bol niekto hlúpy, tak mu musí chýbať inteligencia napriek prítomnosti mozgu. Tomuto dieťaťu ale niekto vyoperoval mozog a ani mu nedal príležitosť stať sa hlúpym. Proste mu do hlavy strčili mixér, pustili ho a stránku po stránke pridávali bibliu.

Je mi ho úprimne ľúto. Vychovávať dieťa, že sa dostane do takéhoto štádia by mal byť zločin. Je úplne rovnaké, ako keď teroristi učia o džiháde malé deti. Je to presne rovnaký typ bezmyšlienkovitého fanatického fundamentalizmu.

00

Odpovědět

Nevěřím v boha, ale neodsuzuji lidi, kteří v něj věří. Mě se video líbilo. Když je někdo v něčem dobrý a prospívá to ostatním, měl by to dělat nehledě na jeho věku.

239

Odpovědět

Důkaz, důkaz... Tento příspěvek nesouvisí tolik s videem, jako spíš s debatou pod ním - když hodně z Vás stále mluví skepticky o důkazech, zda Bůh existuje, tak mi prosím dejte důkaz, že Bůh NEexistuje!;-)

1935

Odpovědět

Podat důkaz, že něco neexistuje? srsyl?

247

Odpovědět

+Tommasosrsyl? takže jednorožce sú predsa len skutočné ? jupí !

212

Odpovědět

+TommasoDorota: I u těch jednorožců je to tak, že nejsou přesvědčující důkazy o jejich existenci. Takže jde vždycky o dokázání tvrzení, aby bylo přijato za fakt :) Takže se obávám, že mám ohledně jednorožců špatnou zprávu... (Jinak ať si každý věří jak chce, ale já být křesťan, tak se za takovouhle prezentaci mojí víry stydím.)

210

Odpovědět

Are you F'N kidding me? Co to je za nesmysl? Přesvědčovat někoho o neexistenci kouzelného pána, co všechno umí, všechno udělal a všechno ví? Není na nevěřícím, aby dokázal neexistenci, ale o věřícím, aby tu existenci dokázal! Opravdovými důkazy... Nemáme rovnou prokázat, že Ježíšek/Santa Claus/Děda Mráz taky neexistují? Já jen, že je to to samé ;) Stupidity level over 9000

222

Odpovědět

Video jsem neviděl, jen jsem si chtěl zběžně projít, co se zde debatí.

Překvapen jsem nebyl. To, co jsem si přečetl, tak mnohé z toho bylo opět typické pro národ náš, společnost naši aneb pro mne utvrzující výsledek nevděčnosti a zaslepenosti Masaryka a jeho souputníků. Negace, negace, negace, kritika založená na komunismem podepsaném školství a výchovy.

Jak jednoduché přebírat kritiku strany A vůči straně B - např. někdo tu kritizoval to, že (prý) otcem toho kluka z videa je pastor, tak je jasné, že tím bude dost ovlivněn. Ano, ale stejně tak jsou ovlivněni všichni zde svými rodiči či těmi, kdo je k životu vedli a vychovávali (vychovávají).

Otázkou však je, kdo se dokázal kdy vzepřít (byť jen ve své mysli) kritice rodičů vůči někomu, koho třeba vy ani neznáte, a řekli jste si "Proč ho/ji kritizují? Jsou moji rodiče v právu? Co by na to řekl on/ona?" Myslím, že málo kdo - je totiž mnohem jednoduší přebírat (dědit) "nenávist", než hledat spravedlnost potažmo pravdu.

A stejně tak to vidím i u plivání po křesťanství - resp. v našich končinách po Římsko-katolické církvi. Kolik spravedlivého je v tom, co je vůči této jmenované církvi "tradováno" v naší české kotlině, v naší společnosti? (Jeden příklad pro mě, proč nejdříve i 20x měřit, a pak 1x jednat/vynášet ortel: Galileo Galilei vs. ŘK církev aneb to, co mi bylo předloženo v hodině dějepisu na ZŠ vs. to, co jsem se dověděl v dospělosti z mé skromné záliby v historii. PS: Např. čím víc si čtu o určité historické události z vícero zdrojů, tím víc si myslím, že nemám právo ani osobního soudu této události - 10 pohledů, 10 různých zpráv a pravdu nemusí mít nikdo nebo taky ji přesto mohou mít všichni.)

1910

Odpovědět

Kritika musí být všudypřítomná a nic se jí nesmí vyhnout. Jedině tak dokážeme posoudit, jestli je něco správné. Je to vlastnost, která je mi nejméně odporná na českém národu. Vlastně se mi líbí, pokud je konstruktivní. Mohl bych ti tu vypsat proč je náboženství zhoubou a všechno ničí, ale o to ti tu asi nejde.

201

Odpovědět

+SpoonerSouhlasím s Vámi v tom, že kritika je potřebná, avšak kritika konstruktivní. A dovolím si být teď trochu egocentrický: Domnívám se, že co jsem si dovolil zde napsat, je kritikou konstruktivní (a pravděpodobně nelichotivou, dle hodnocení ostatních), avšak není to kritika mířená proti těm co věří, ani proti těm co nevěří, nýbrž proti těm, kteří mluví v horlivosti a mnohdy prezentují ne přímo pravdě a spravedlnosti blízké informace, tudíž jen více vytváří mrak mlhy nad něčím, čemu -dovolím si být hrubý- ani tak zdaleka nerozumí, jak si myslí.

Osobně jsem překvapen, kolik lidí je zběhlých v otázce slov zaznamenaných v Bibli (pozn.: nyní myšlen Český ekumenický překlad) a stejně tak se podivuji nad tím, jak se v naší společnosti stále lze doslechnout, že ŘK církev může za většinu válek a zvěrstva. Přitom když si tuto opakovanou informaci zkusím porovnat s informacemi dle Heidelberger Institut für Internationale Konfliktforschung, nejsem přesvědčen, žeby více než 50% (pozn.: z logiky věci alespoň 50%) násilných konfliktů bylo "na přání Služebníka služebníků Božích".

Zajímavý příspěvek sem vložil PredsedaT. V naší společnosti je zakořeněno -a velice zřetelně- hledat "špatné", ne konstruktivní kritika, ale záměrně hledat a vynášet do popředí negace. Málo se vidí, že by někdo ve své kritice dokázal poukázat i na klady. To je kritika, resp. takhle si ji já představuji - viz např. divadelní kritika, kritika restaurací apod., kdy kritik (kvalitní kritik) hodnotí -ač subjektivně- v co možná nejvyšší objektivitě; objektivině, o jaké se domnívá, že je odproštěna co nejvíce o subjektivní náhled (to už je ale na filozoficko-psychologickou polemiku).

A možná, že i Vy se mnou budete souhlasit, že to, co se ve většině debat a mnohdy emočně vyhrocených polemik na různých internetových stránkách odehrává (teď mám na mysli především o tématech církví, různých věrouk, rasových věcí a různorodosti světových kultur), se kvalitní konstruktivní kritice blíží pramálo. Toto video s jeho komentáři jest -dle mého pohledu- toho dobrým příkladem.

180

Odpovědět

Můj zdroj síly, bůh Osudu, Černý Bůh, mi zakázal k tobě mluvit. Dobře budu mlčet, ale ber to jako výhružku.

191

Odpovědět

Nechápu, proč toho kluka chtěj všichni mlátit a upalovat, to je fakt čistá hloupost a agrese. Jasně, všichni maj na křesťanství jinej názor, ale křesťanství je tak prastará a rozsáhlá víra se spoustou významů, že ho nemůžete jenom tak soudit. A navíc, je fakt dost výjimečný, že má ten kluk takovou vervu a odhodlání si všechno přečíst a bejt co nejlíp informovanej, tak, aby mohl napsat dobrý kázání. On to nedělá kvůli sobě, aby měl fanoušky a aby ho lidi obdivovali, prostě má na víru svůj názor, kterýmu věří a považuje ho za správnej. Akorát si myslim, že v jedenácti člověk bibli nemůže pochopit, a určitě ne celou. Až bude starší, je dost možný, že sám změní názor. Je ale skvělý, když má základ a zná i historii, potom může líp posoudit v co věřit.

205

Odpovědět

to čo tam dovádzajú v tom kostole je choré :D čistá sekta, hrablo im už z tolkej viery ... ach ale zasmial som sa dobre hh

184

Odpovědět

mindfuck

184

Další