Alexandr Veliký #1

Thumbnail play icon
96 %
Tvoje hodnocení
Počet hodnocení:208
Počet zobrazení:12 711

Prvotřídní YouTube kanál EpicHistoryTV přináší historickou sérii o Alexandru Velikém, který vydobyl jednu z největších říší v historii. Za použití herního enginu hry Total War se podíváme na ty největší bitvy, strukturu jeho armády a ve čtyřech dílech tohoto dokumentu budeme svědky Alexandrova vzestupu a konce. 

Přepis titulků

V roce 334 před naším letopočtem Alexandr, král Makedonie, započal jednu z největších vojenských kampaní v historii proti velmoci té doby – Perské říši. V pouhých dvaceti letech mu jeho brilantní a nebojácné vedení vyhrálo bitvu za bitvou. V ohromné desetileté kampani, která jej zavedla na konec známého světa, vybudoval jednu z největších říší v historii. Jen málo mužů mělo takový dopad na historii.

Peršané mu říkali Alexandr Prokletý, ale na západě byl zvěčněn jako Alexandr Veliký. ALEXANDR VELIKÝ ČÁST 1. Starověké Řecko. Zhruba od roku 500 před naším letopočtem zažívala tato hornatá země rozvoj v umění, filozofii a válčení. Její dva největší městské státy byly Athény – námořní velmoc, kde vzkvétala demokracie, umění, drama a filozofie – a Sparta – přísná vojenská společnost známa pro svoji obdivuhodnou armádu.

V roce 480 před naším letopočtem tyto dva městské státy spojily síly s cílem odrazit invazi mocné Perské říše. V úzkém průsmyku Thermopyl malá řecká armáda vedená třemi sty Sparťany zadržela ohromnou perskou armádu po tři dny, než byla obklíčena a pobita. Poté v úžinách Salamis porazila řecká flotila perské námořnictvo. Avšak nedokázala Peršanům zabránit ve vypálení posvátných chrámů athénské akropole.

Další rok u Platají Řekové vyhráli rozhodující bitvu proti Peršanům a přinutili je upustit od invaze. Po dalších padesát let prožívalo Řecko zlatou éru. Ale sílící napětí mezi Athénami a Spartou a jejich spojenci nakonec vedlo k válce, ve které se Řecko ponořilo do desetiletí destruktivního válčení. Války mezi řeckými městskými státy pokračovaly téměř jedno století, což je zanechalo vyčerpané a zranitelné proti nové hrozbě na severu.

Po staletí viděli sofistikovaní Řekové hornaté království Makedonie jako zaostalé a jen stěží řecké. Ale pod králem Filipem II. se z Makedonie stala impozantní vojenská mocnost. Jeho nejslavnější reformou bylo představení sarísy, šestimetrového kopí, dvakrát delšího než řecké kopí, které ovládala zkušená pěchota v těsných formacích známých jako falanga. V roce 338 před naším letopočtem v bitvě u Chairóneie rozdrtila Filipova armáda spojené síly Théb a Athén.

Díky aliancím a dobývání získal Filip kontrolu nad většinou svých sousedů. Po tomto vítězství sjednotil Řecko v alianci známé jako Helénský spolek, nebo Korintský spolek, s Filipem jako hegemonem, tedy nejvyšším vládcem. Jen Sparta nebyla součástí. Filip začal plánoval velké tažení, celořeckou válku proti Perské říši. Jejich starý nepřítel slábl a jeho bohatství bylo na dosah.

Avšak v předvečer začátku války byl Filip zavražděn vlastním strážcem, padl za oběť makedonským brutálním dvorním pletichám. Jeho nástupcem byl dvacetiletý syn Alexandr, který byl brilantní, netrpělivý, vzdělán velkým filozofem Aristotelem a již zkušený vojenský velitel. Alexandr zdělil velkolepý plán svého otce na napadení Persie, ale nejprve musel zabezpečit svou pozici jako král. Doma nechal potencionální rivaly popravit a poté rozdrtil povstání v Ilýrii, Thesálii a středním Řecku.

Z Théb učinil exemplární příklad, když prastaré město zcela zničil a jeho obyvatele prodal do otroctví. Na jaře roku 334 před naším letopočtem, připraven zahájit invazi do Perské říše, vedl Alexandr svoji armádu přes Dardanely do Malé Asie. Byl to začátek jedné z největších vojenských kampaní v historii. MAKEDONSKÁ ARMÁDA Alexandrova armáda čítala asi 40 000 mužů z celého Řecka.

Pěchotě velel makedonský veterán generál Parmenion. V přední linii stálo 9000 makedonských falangistů vyzbrojených šestimetrovými sarísami. Byli to profesionální vojáci, dobře vytrénovaní, kteří se na bitvu zformovali do falangy šestnáct mužů hluboké. Jejich těsná formace tvořila pevnou hradbu železných hrotů a byla prakticky nezastavitelná. Ale byla rovněž neobratná a zranitelná útoky z boku či zezadu.

Takže 3000 elitní pěchoty, hypaspistů neboli štítonošů, vyzbrojených kratšími kopími, hlídalo jejich křídla. Velel jim Parmenionův syn Nikanor. Druhá řada Alexandrovy armády byla tvořena 7000 řeckými spojenci a 5000 žoldáky s výzbrojí hoplitů. Jejich jméno je odvozeno od hoplonu – jejich velkého kulatého štítu – ke kterému měli kratší, třímetrové kopí. Hoplitská falanga nebyla tak efektivní jako makedonská falanga, ale stále byla na svoji dobu dobře vyzbrojená a těžce oděná.

Agriané byli elitní válečníci a experti v hodu oštěpem pocházející z dnešního Bulharska. Další válečníci z Thrákie a Ilýrie byli vyzbrojeni oštěpy, praky a luky. Údernými oddíly Alexandrovy armády byli družinní jezdci, 1800 elitních jezdců vyzbrojených kopími a meči pod vedením Philotase, dalším synem Parmeniona. Alexandr vedl královský oddíl osobně.

Měl dalších 1800 jezdců Thesálie, kterým velel Kallas, 600 z dalších částí Řecka vedených Erigyjusem a 900 zvědů na koních z Thrákie a Paonie pod velením Kassandera. ŘEKA GRÁNÍKOS Velká Perská říše byla rozdělená do provincií zvaných satrapy. Každé satrapě vládl guvernér neboli satrap. Satropové v Malé Asii ohroženi Alexandrovou invazí se sešli prodiskutovat strategii.

Memnon Rhodský, zkušený řecký generál ve službě Peršanů, doporučoval vyhnout se bitvě s Alexandrem. Jeho radou bylo užít taktiku spálené země, vypálit vesnice a pole a stáhnout se do vnitrozemí. Alexandrova armáda, slíbil, začne brzy hladovět. Byla to dobrá rada, ale satrapové nechtěli ničit vlastní provincie bez boje. Rozhodli se postavit Alexandrovi na řece Gráníkos.

Perská armáda se zformovala za řekou, která byla mělká, ale dvacet metrů široká s příkrými břehy. První linii tvořila hradba kavalérie, asi 10 000 jezdců z celé říše – Médové a Hyrkániané z dnešního Íránu, Baktriané z Afghánistánu a Paflagoniané z tureckého pobřeží Černého moře. Za nimi byla v záloze pěchota, několik tisíc řeckých žoldáků, což v té době bylo v perské armádě běžné. Bojovali za perské zlato a byli vyzbrojeni kulatým štítem a krátkým kopím hoplitů.

Peršané nevěděli, jestli jim mohou věřit v boji proti bratrům Řekům, takže je umístili do týlu. Alexandr, odhodlaný zaútočit a zničit perské síly, než by mohly ustoupit, vyrazil ke Gráníku se svými nejlepšími jednotkami. Na své levé křídlo umístil thesálskou, řeckou a thráckou jízdu pod vedením Parmeniona. Ve středu shromáždil kopí falangistů, šest divizí pod vedením Perdikkase, Koinose, Amyntase, Philipa, Meleagera a Kraterose.

Vpravo byl sám Alexandr s družinnou jízdou pod vedením Philotase spolu s elitními hypaspisty, agrianskými vrhači oštěpů a lukostřelci. Alexandr s 13 000 pěšáky a 5000 jezdci byl asi v mírné početní nevýhodě. Ignoroval radu počkat do úsvitu a nařídil okamžitý útok. Poslal oddíl družinných jezdců přes řeku následovaný plukem hypaspistů a Paeonianovou lehkou jízdou. Alexandr, který povzbudil muže, sám vedl pravé křídlo přes řeku.

Jakmile byli v půlce řeky, ocitli se Řekové ve smršti oštěpů, šipek a šípů z perských řad. Na ty, kteří to zvládli na druhý břeh, okamžitě zaútočila perská jízda. Alexandr byl v srdci boje. Zaútočil tam, kde byli shromážděni jezdci a velitelé. Kolem něj zuřila zoufalá bitva. Koně byli nalepeni na koně a muži na muže. Makedonci se snažili dostat Peršany od řeky, Peršané se jim snažili zabránit v přechodu a chtěli je zatlačit zpět do řeky.

Alexandrův útok se zdál být unáhlený, ale získával čas, aby mohl řeku překročit zbytek armády včetně nezastavitelných makedonských falang. Poté najednou Alexandr bojoval o holý život, když na něj zaútočili dva perští šlechtici. Rhoesaces najel na Alexandra a udeřil jej do hlavy mečem, čímž mu urazil kus helmy, která ale úder odrazila, a Alexandr jej probodl oštěpem.

Poté zezadu pozvedl proti králi meč Spithridates, ale Černý Cleitus, syn Dropidaův, úder očekával, zasáhl jeho ruku a oddělil ji od těla i s mečem. Nyní byla řecká armáda za řekou a perská jízda čelila zdi makedonských kopí. Většina se otočila a uprchla. Rychlost Alexandrova úderu znamenala, že perští řečtí žoldáci neměli čas do bitvy zasáhnout.

Alexandr ve vzteku, nebo možná proto, že ty Řeky považoval za zrádce, ignoroval jejich žádosti o milost. Žoldáci byli obklíčeni ze všech stran a zmasakrováni. Alexandr vyhrál velké vítězství. Malá Asie mu byla vydána na milost. Avšak Perská říše byla stále zemí nezměrného bohatství a síly a již mobilizovala své síly a cílem se Alexandrovi postavit. Pokud má Alexandr dobýt říši a vysloužit si místo v historii, bude muset čelit samotnému Dareiovi – králi králů.

Výzkum a umělecký podkres k tomuto videu pochází z nezměrného výběru historických knih vydavatelství Osprey. Každá jejich kniha zkoumá jednu bitvu, kampaň nebo jednotku do nejmenšího detailu. A s více než 3000 tituly pokrývají všechno od starověkých válek až po moderní konflikty. Navštivte jejich stánky a podívejte se na online katalog. Velké díky patří YouTube kanálu Invicta za pomoc s touto sérií.

Více o Alexandrově životě se můžete dovědět v jejich sérii o historii. Pokud nám chcete pomoci s tvorbou více historických videí, navštivte nás prosím na Patreonu.

Komentáře (34)

Zrušit a napsat nový komentář

Odpovědět

Kdyby se učil dějepis takhle měla bych samé 1čky
Děkuju moc😊

00

Odpovědět

Takto kdyby se vyučoval dějepis, neměl bych z něj 4ky

132

Odpovědět

Díky moc za překlad ! Super video

12

Odpovědět

Děkuji moc za překlad, tohle je naprosto úžasné video. Vypravěč, video, obrázky, informace, vše nádherně a hlavně velmi srozumitelně zpracováno na zlatém podnose divákovi !

Vůbec mi nedošlo, že Alexandrovi bylo pouhých 20 let, když se vydal na cestu, která ho učinila nezapomenutelným. Jen si to představte a o tom, že to nebyl žádný princátko zbabělé mě krom jeho výcviku přesvědčil i jeho krok, kdy se nepřipojil k nejpočetnější a nejvíce obrany schopné části svého vojska, on dokonce vyrazil v té, která to schytala jako první. Žádné dlouhé protahování, plánování, žádné čekání na setmění, ihned. Naprostá suverénnost !

Nemohu se dočkat dalšího dílu !

71

Odpovědět

Já jen nechápu tu jejich chuť bojovat. Ráno vstali a už přemýšleli, koho zabijou dneska...

313

Odpovědět

wau, ani som nedychal

22

Odpovědět

RTW II ♥. Těším se na další 3 díly.

61

Odpovědět

no jo, Rome: Total War, moje srdcovka

121

Odpovědět

Jsem jediný, kdo trpí při překladatelské záměně slov "ovládat" a "kontrolovat"? Nebo třeba "tažení" a "kampaň" (ve smyslu vojenském). Vždyť ta slova mají v češtině a angličtině odlišný význam:

kontrolovat = prověřovat (=to check), kampaň = organizované úsilí většího počtu lidí o společný cíl (předvolební, řepná)
X
to control = ovládat, řídit (automobil i zemi), campaign = vojenské tažení.

Když slyším, jak "Filip II. kontroluje Řecko", představím si chlapíka s brýlemi a seznamem, na kterém si odškrtává stav zásob, ne že potlačuje povstání. Když "Alexandr zahajuje kapmaň", vidím ho vylepovat plakáty po iónských sloupech, a ne v čele armády.

1010

Odpovědět

Jenže v prvním případě je tam gain control of, tedy správně přeloženo jako získává kontrolu (je nezpochybnitelným vládcem nad ostatními);

v tom druhém je tam military campaign tedy vojenské tažení (synonymum je crusade, nebo strive); Angličané, či Američané by pro "řepnou kampaň" použili slovo harvest

32

Odpovědět

+Helium"Získávat kontrolu" je právěže otrocký překlad, který v češtině nedává smysl - jen je už tak častý, že si leckdo zvykl... kontrola přeci v češtině není synonymem moci (v angličtině tomu tak je), v češtině kontrolu nelze "získat". "Gain control" je česky "získat moc" či "ovládnout". To, že ta slova znějí v obou jazycích podobně, neznamená, že mají stejný význam. To bychom pak "Box office" překládali jako "boxovací úřad" nebo jako "úřední krabici" :)

Tady spolu tedy souhlasíme - v titulcích ovšem není použito slovo "tažení", ale právě ta podivná nečeská "kampaň" v domnělém smyslu vojenském (který v češtině to slovo nemá).

55

Odpovědět

+chjoMožná trpíte proto, že Vaše úroveň angličtiny přesáhla úroveň Vaší češtiny.

63

Odpovědět

+Daniel99to nedává smysl, mě se nelíbí nízká úroveň češtiny, angličtina je v pořádku

11

Odpovědět

+chjoSlovo "kontrolka" ve smyslu světýlko, které upozorňuje na servis části automobilu je to, co nedává smysl. Přesto se toto slovo uchytilo a používá se. Fráze "získat kontrolu' je přesným a vybroušeným překladem.

14

Odpovědět

+Helium"Kontrolka" kontroluje stav, neovládá ho, tedy v tom případě je smysl slova kontrolovat=ověřovat zachován.
"Získat kontrolu" není překlad vybroušený, ale častým opakováním, otupělý. Ta formulace vypadá jak ukázkový příklad praxe v dabingu, kdy jsou významově přesné překlady replik (pro) dabéry přeformulovávány, aby postavám na plátně seděly lépe vzhledem k časování a tzv. "do huby".

22

Odpovědět

+chjoKontrolovat-ziskat možnost zásadně rozhodovat, francouzsky domination, nebo controle.

10

Odpovědět

+chjoA mimochodem čeština zná "kontrolní balík akcií", tedy množství, při kterém majitel dominuje společnosti. Tedy čeština zná oba významy, na rozdíl od němčiny, kde je Kontrole pouze jedna.

31

Odpovědět

+HeliumNetvrdím, že se tak nepoužívá, tvrdím, že takové používání je proti češtině .Že terminologie akciových trhů vychází z angličtiny moc překvapivé není, podobně deformovaný význam by se jistě našel i v jiných oborech, v němž dominuje angličtina, třeba informatice. Nicméně to je právě to, co jsem chtěl vypíchnout: že se ten nepřesný překlad v posledních letech postupně rozšířil do obecného užívání. (Jak to má ložený francouzština nebo japonština je naprosto nepodstatné. Ta němčina má, resp. měla na češtinu podstatný vliv a je dost možné, že to, o čem mluvím já, s němčinou souvislost má.)
Uvědomuju si, že s tím přicházím o hodně let pozdě. Nicméně rve mi to uši a tak trochu i srdce, když to vytrácení a rozmělňování a směšování a zaměňování významu slov kolem sebe pozoruju. Tuhle jsem zaslechl jakousi puberťačku své kamarádce tvrdit, že "měla takový... čeština pro to nemá slovo ...bitter-sweet pocit." Za mě to tedy moc sladkobolné nebylo, spíš jenom "bolné". Ale to už jsem hodně odbočil. Díky za diskuzi, hezký den!

12

Odpovědět

+chjoJinými slovy máme přijmout pouze "německý" význam slova Kontrolle prostě proto, že to lahodí tvému uchu. Francouzský význam, ze kterého vychází také angličtina (a ne naopak) je také správný, i když s jiným významem než si (pouze) ty myslíš.

11

Odpovědět

+chjoKontrolka nekontroluje (ani v jednom významu, kontrolka je indikátorem - svítí, aby řidič nemusel vyjít z auta, ale to vůbec neznamená, že blinkr skutečně sviti - na "control panel", ale světýlko na ovládacím panelu by prostě bylo dost dlouhé, a tak se z toho světýlka stala kontrolka.

12

Odpovědět

+HeliumTo jste to nějak špatně přečetl. Píšu že je možné, že český význam kontroly souvisí s německým významem, ne že miluju němčinu, to je dost absurdní logický faul. Němčina češtinu ovlivňovala stovky let, je pro ni přirozeným zdrojem v mnoha smyslech slova. Také jsem nikde nenapsal že by angličtina ovlivňovala francouzštinu a ani jsem nikde nepsal o významech toho slova ve francouzštině. To je jak kdybyste si povídal s někým úplně jiným.

Kontrolka na kontrolním panelu jste chtěl říct ;)
Kontrolní (ověřovací) světélko, zkráceně kontrolka. Nevím proč do toho motáte možnou chybovost. Další logický faul, který diskuzi znepřehledňuje a odvádí jinam. Na to nemám čas.

12

Odpovědět

+chjoJedná se o to, že ta kontrolka právě nic neověřuje. Není navázána na světelný okruh blinkru, ale z řídící jednotky vede jeden drát do přední masky, jiný vede do "kontrolky". Stejně tak různé "garanční" kontrolky nic neověřuji, ale obvykle značí jen "počet ujetých kilometrů".

14

Odpovědět

Chybi mi vysvetleni proc ta falanga byla vlastne nezastavitelna.

1) Chapu ze proti konim byla asi skvela.
2) Proti pesakum asi take, ale uz si to dokazu takovy souboj hure predstavit. Sli proste do predu a protlacili se silou? Jak byli vubec persane odeni? Fungovala by sarisa proti platove (rimske) zbroji?
3) A co proti lucistnikum? Ty stity vypadaly dost male a predpokladam, ze se s 6metrovym kopim blbe utika.

21

Odpovědět

V zásadě to hrnuli dopředu a napíchli na kopí vše, co stálo v cestě. Jakmile o kopí přišli, fungovali dál jako klasická falanga - štít a meč, natěsno vedle sebe. Ale tím kopím si to dost pročistili.
Proti pěšákům fungovalo, ale nejsem si jistý, jeslti by to proti plátové zbroji fungovalo. Filipovy falangy ale byly v té době nejpokročilejším vojskem, lepší byla až později římská legie.
Co se týká šípů - ty padají shora a letící šíp by "viděl" profil člověka mnohem menší, než jiný člověk stojící proti němu. Štít tudíž relativně stačil, ale nebyla to hitparáda.

22

Odpovědět

Historie říká, že falangy proti římanům neobstály :). Byla to prostě příliš neohrabaná jednotka a vojáci, obouruč držící dlouhé kopí, se nemohli bránit vrhacímu kopí (pilum) a obchvatům.

Falangu jako pěšák si představ tak, že proti tobě jde masa, před níž jsou ve 3-4 patrech nad sebou husté řady špičatých vražedných nástrojů, sahajících zhruba 3, 4 a 5 metrů dopředu. Přes to se blbě dostává.

63

Odpovědět

+EhmCo jste měl z historie? Za 5? :)

22

Odpovědět

Vůbec neřekl, že "ostrovní Řekové" neměli ve falanze (doslova bitevní řada) dlouhé kopí, ale luk.

Složení perské jízdy bylo silně ve prospěch jízdy (až polovina z 30 tisíc), která proti kombinaci kopiníků a lučištníků neměla šanci.

11

Odpovědět

Taktika, morálka, disciplína. Pokud byl rovný terén, tak by obstála i proti platové zbroji a i proti římské legii. Např. bitva u Kynoskefal byla chyba Fillipose V. a pak bitva u Pydmy. K poslednímu bodů, pokud se nepletu, výroba šípu byla drahocená a učinost nebyla jako např. v 14. století. Jinak falanga jako taková vydržela do nástupu střelných zbraní. Poslední takovou jednotkou, byly pikenýři.

Když tak mě někdo opravte.

51

Odpovědět

+gMnFalanga neznamená použití kopí, ale použití těsně semknutých řad. Tedy i rudokabatnicke čtverce v bitvě u Waterloo vychází z falangy (dalo by se říct falanga 2.0)). Cílem bylo opět odrazit jezdectvo. Falanga však končí při používání kulometu a rojnice. A pikenýři zůstali i přes rozvoj střelných zbraní ještě během třicetileté války právě kvůli ochraně mušketýrů.

13

Odpovědět

+HeliumČtvercová obrana proti jízdě není falanga... To by se pak dalo říct, že 1876 taky Custer použil falangu 2.1..

31

Odpovědět

Díky za překlad, jen bych chtěl poprosit o přesnější překlady názvů území - satrapy je česky satrapie, vládne jí satrapa, ne satrap atd. Wiki to má celkem dobře přeložené: https://cs.wikipedia.org/wiki/Alexandr_Veliký
Už se těším, jak to nandá Dáreiovi III., "králi králů, králi zemí, na něhož bylo sesláno království z vůle Ahura Mazdy" atd. :-)

42

Odpovědět

To je napínavé! Škoda, že mi ve škole řekli, jak to dopadne. Já věděl, že tam nemám chodit.
Kdy budou další díly?

261

Odpovědět

Jednou za dva-tři týdny... tak nějak :)

100

Odpovědět

Super! Prosím víc takových.

91