Jordan Peterson – Je západní společnost patriarchát?

Thumbnail play icon
93 %
Tvoje hodnocení
Počet hodnocení:202
Počet zobrazení:7 145
Dnes se Jordan Peterson rozpovídá o tom, jak vnímá označení západní společnosti za patriarchát.

Přepis titulků

To je má představa patriarchátu, systém mužské dominance. - To není moje představa patriarchátu. - A co tedy je? V jakém smyslu je naše společnost dominována muži? Velká většina bohatství patří mužům, velká většina kapitálu patří mužům. Ženy vykonávají více neplacené práce. To je drobná část mužů. Velká většina odpadlíků jsou muži. Většina lidí ve vězení jsou muži.

Většina bezdomovců jsou muži. Muži jsou spíše obětí násilí, muži spíše spáchají sebevraždu. Muži spíše zemřou ve válce. Mužům se méně daří ve školách. Kde přesně je ta dominance? Vzala jste drobnou skupinu extrémně úspěšných mužů a s ní reprezentujete strukturu západní společnosti. To není ani v nejmenším správné. Ale mohu říct, že většina obětí znásilnění jsou ženy. Hrozné věci se dějí oběma pohlavím.

To je zcela správně. Ale to není důkaz pro patriarchát ovládaný muži. Znamená to jen, že se hrozné věci dějí oběma pohlavím, což je pravda. Ale ženy téměř neznásilňují muže. V sexuálním násilí je nesouměrnost. Ano, nesouměrnosti se objevují ledaskde. To ale neznamená, že západní společnost je patriarchát ovládaný muži. To, že se objevují nesouměrnosti, nesouvisí s vaším argumentem.

Tuhle věc lidé berou jako danou: "Západní společnost je patriarchát ovládaný muži." Ne, není. To není pravda. A i když má do nějaké míry patriarchální strukturu, základ té struktury není moc, ale kompetence. Proto naše společnost funguje. Pouze když zdegeneruje do tyranie, se vztahy mezi lidmi zakládají na moci. Tohle není moc.

Pokud si objednáte instalatéra, což bude nejspíš muž, není to kvůli instalatérským gangům, které vás donutily si ho vybrat. A to platí pro téměř všechny interakce v naší kultuře. Lidé nabízejí různé služby, obvykle jsou členy širší střední vrstvy. A vy hledáte člověka, který vám nabídne nejlepší službu. Není to následek tyranské nadvlády. A naše kultura, západní kultura, která rozhodně není dokonalá a obsahuje trochu tyranie stejně jako všechny kultury, je tou nejméně tyranskou společností všech dob a rozhodně tou nejméně tyranskou společností dnešního světa.

Celý tenhle "patriarchát"... Nemáte ponětí, jak nebezpečné a škodlivé to je. Muži a ženy odnepaměti spolupracovali, aby zmírnili katastrofy života. Strašlivou úmrtnost, chronický hlad, předčasnou smrt, nemoci, obtíže při výchově dětí a úmrtí s tím spojená...

A podívat se na historii a říct: V podstatě se stalo to, že muži převzali vedení a pronásledovali ženy v tyranském patriarchátu. Je to děsivé nepochopení historie, je hrozné to učit mladé ženy a je strašné uvalit to na muže.

Komentáře (30)

Zrušit a napsat nový komentář

Odpovědět

Taková rektáž hned v první půl minutě. Nevím proč se vlastně snaží bavit s takovou krávou a že jich po světě běhá.

32

Odpovědět

Než bych řešil tyto malé nerovnosti z pozice moci vyřešil bych ty velké jako je víra/náboženství do které spadá i etatismus.

03

Odpovědět

Patriarchální společnost jsme definitivně.
A zdá se, že ta ženská prezentuje patriarchát úplně švihlým způsobem.

34

Odpovědět

Zkus si nejdřív pustit to video a jestli jsi ho viděl a přesto jsi napsal, to co jsi napsal, tak nic :-D

00

Odpovědět

+VlkosanTýká se to té mé první nebo druhé věty? Dík.

00

Odpovědět

Taky už vás unavují řeči o patriarchátu, vině (bílého) muže za všechno zlo světa atd.?

🔴 Men Are Tired | A Coach Red Pill video

80

Odpovědět

Jenže i ' bílý muž ' si uzurpuje/uzurpoval své nároky na základě moci ( mám právo tě zotročit, protože mám větší arzenál). Otázka tedy je, jak vytvořit systém pouze na základě kompetencí a omezit korupci moci. A v tom se Žižek a Peterson překvapivě shodnou...

17

Odpovědět

+LZáleží jestli bereš "bílého muže" jako jednotlivce nebo jako skupinu lidí. Generalizovat chování o skupině lidí na základě barvi pleti je rasismus.

Jestli tedy mluvíš o jednotlivcích tak záleží kam si se narodíl(nad tím nemáš kontrolu). Naprostá většina obyvatel byli zemědelci. Zemědělci nikoho nezotročovali spíše byli rádi že nechcípli hlady někde na poli.

Jedinej kdo si něco mohl dovolit uzurpovat na základě moci byla šlechta. V německých zemích se hustota šlechtického obyvatelstva pohybovala jen kolem 1% na konci 17. století (wiki).

Proto bych podle horního 1% nesoudil zbylých 99% obyvatelstva.

Kapitalismus je systém na základě kompetence, korupce je v každém systému protože systém tvoří lidé. Problém je že lidé jsou různí, někdo má více kompetence a někdo méně. Moderní společnost vyžaduje více kompetence(práce v kanclu je mentálně náročnější než mlácení obylí).

01

Odpovědět

+Sedlák'Bílý muž' je označení pro WASP (bílého anglo-saského protestanta), tedy bílého Američana, který buď sám vyháněl indiány z jejich území, nebo měl výhody z toho, že se tak chovali jeho spoluobčané, nebo předci jeho spoluobčanů.

Můžeš mi tedy uvést příklad alespoň jednoho ' bílého muže ' (s použitím uvedené definice), který je v USA " bez tohoto hříchu" ?

04

Odpovědět

+LJá jsem bílý muž (uvozovky nemění význam slova) ale nejsem WASP.
Tak mě prosím neobviňuj z vyhánění indiánů a používej správná slova.

Mimochodem já jsem Slovan. Slovo SlovanSlav je odvozeno od slova otrokslave, protože tisíce Slovanů byli zotročeni Římany a Araby.

30

Odpovědět

+SedlákUž jen druhý odstavec je etymologicky špatně, ono to bylo naopak. Nejdříve byli Slovani, až poté bylo anglické slave..

(_The Slavic autonym *Slověninъ is usually considered a derivation from slovo "word", originally denoting "people who speak (the same language)", i. e. people who understand each other, in contrast to the Slavic word denoting "foreign people", namely němci, meaning "mumbling, murmuring people" (from Slavic *němъ "mumbling, mute"). The latter word may be the derivation of words to denote "Germans" or "Germanic peoples" in many later Slavic languages: e. g., Czech Němec, Slovak Nemec, Slovene Nemec, Belarusian, Russian and Bulgarian Немец, Serbo-Croatian Немац and Nijemac, Polish Niemiec, Ukrainian Німець, etc.,[12] but another theory states that rather these words are derived from the name of the Nemetes tribe,[13][14] which is derived from the Celtic root nemeto-.[15][16]

The word slovo ("word") and the related slava ("glory, fame") and slukh ("hearing") originate from the Proto-Indo-European root *ḱlew- ("be spoken of, glory"), cognate with Ancient Greek κλέος (kléos "fame"), whence comes the name Pericles, Latin clueo ("be called"), and English loud.[citation needed]

Alternative proposals for the etymology of *Slověninъ propounded by some scholars have much less support. B. Philip Lozinski argues that the word *slava once had the meaning of "worshipper", in this context "practicer of a common Slavic religion", and from that evolved into an ethnonym.[17] S. B. Bernstein speculated that it derives from a reconstructed Proto-Indo-European *(s)lawos, cognate to Ancient Greek λαός (laós) "population, people", which itself has no commonly accepted etymology.[18] Meanwhile, others theorize that Slavyane (Russian: Славяне) is of toponymic origin, from a place named Slovo or a river named Slova;[19] this, according to some, is implied by the suffix -enin.[citation needed] The Old East Slavic Slavuta for the Dnieper River was argued by Henrich Bartek (1907–1986) to be derived from slova and also the origin of Slověne.[20]

The English term slave derives from the ethnonym Slav. In medieval wars many Slavs were captured and enslaved, which led to the word slav becoming synonym to "enslaved person".[21][22] In plus, the English word Slav derives from the Middle English word sclave, which was borrowed from Medieval Latin sclavus or slavus,[23][better source needed] itself a borrowing and Byzantine Greek σκλάβος sklábos "slave," which was in turn apparently derived from a misunderstanding of the Slavic autonym (denoting a speaker of their own languages). The Byzantine term Sklavinoi was loaned into Arabic as Saqaliba (صقالبة; sing. Saqlabi, صقلبي) by medieval Arab historiographers. However, the origin of this word is disputed._)

03

Odpovědět

+LZbytečně odbíháš od tématu.
Pointa je že tisíce Slovanů byli zotročeni Římany a Araby. Tehdejší populace byla mnohem nižší než dnes.

Je více teorií jak slovo Slovan vzniklo. Já jsem zvolil tu nejrozšířenější jako zajímavost ale jestli s ní nesouhlasíš tak proti tomu nic nemam to ale neni podstata debaty.

------------------------------------
Jen pro upřesnění anglické slovo slav je převzaté z latiny. To tu ale řešit nebudu protože to je irelevantní.
https://www.meettheslavs.com/origin-word-slav/

10

Odpovědět

+SedlákJen si najdi, co znamená slovo ' refute '.

Navíc se objevuje až v šestém století a v Byzantských záznamech.

Jinak moje stále se vracím k tomu, že i ( slovanský ) bílý muž hrál nefér, ale kolonizování se přizpůsobili a nastane fáze, kdy ( slovanský) bílý muž ustoupí z historie (a nyní dodám - kolonizovaný se projde po Pražském hradě jako vítěz)...

01

Odpovědět

+SedlákTakže to nebyli Římané a Arabové, ale Byzantinci a Turci ( především Osmani).

Římané to být nemohli, protože Slované sídlili až za Karpaty a Arabům zase překáželi Byzantinci, kteří ovládali obchod po Černém moři až do příchodu Turků na Balkán...

01

Odpovědět

+LNajdi si co znamená slovo teorie.

Byzantská říše, zkráceně Byzanc, oficiálně však Římská říše.

Velkou část Osmanské říše tvořili Arabové je to i v tom zdroji který jsem sdílel proto jsem to napsal. Pětinu obyvatel Osmanské říše tvořili otroci. Byli nuceni ukončit otroctví kvůli vlivu a tlaku evropských zemích, to znamená bílý muž ukončil otroctví v 19. století.

https://en.wikipedia.org/wiki/Slavery_in_the_Ottoman_Empire" target="_blank" rel="nofollow">https://en.wikipedia.org/wiki/Slavery_in_the_Ottoman_Empire

Další příklad otroctví barevného muže je transatlantický obchod s otroky. Lidé ze střední a západní Afriky, byli prodáni jinými západoafričany západoevropským obchodníkům s otroky.

https://en.wikipedia.org/wiki/Atlantic_slave_trade

Otroctví existovalo v mnoha kulturách, které se datovaly od časných lidských civilizací bez ohledu na barvu pleti. Západní civilizace ukončila otroctví, až na výjimky v africe a asii kde jsou otroci nelegálně dodnes.

https://en.wikipedia.org/wiki/Slavery

10

Odpovědět

+SedlákTakže od začátku.....

(Vergiliův) Epos Aenea spojuje Římany s Trójany; dále popisuje jak Aeneas bojuje s Latiny na Apeninském poloostrově. Tedy existuje spojení mezi řeckou kulturou a Řím lze označit (ve svých počátcích) za jeden z řeckých městských států. Ostatně označení rhomaion znamená v řečtině také silný, svalnatý. Tedy Řím JE městským státem silných, svalnatých Řeků. (Kdyby byl státem původně italickým, tak by Vergiliův Epos asi neobsahoval pasáže o boje s Latiny).

Navíc i Římané převzali svou abecedu od starší abecedy řecké.

A že bílý muž ukončil v 19. století otroctví i v arabských zemích? To myslíš vážně, nebo nevíš, kdo a v jakých podmínkách staví skvostné hotelové resorty na arabském poloostrově?

01

Odpovědět

+SedlákAle když už ses přihlásil k "bílým", tak stejný případ je "příchod praotce Čecha z Bílé Charvácie" (území definované slovy _mezi Odrou a Vislou_). Ten a jeho banda zase vyhnali Kelty. Takže si nevybereš.

(Mimochodem slovo Indián je definováno jako "pohan". Takže tví předkové sice nevyháněli indiány z Ameriky, ale pohany z České kotliny. Jaký je vlastně rozdíl s prvním tvrzením ?)

01

Odpovědět

+LJá jsem se nikam nepřihlásil já jsem se tak narodil.
Buď piš k tématu nebo nebudu reagovat.

10

Odpovědět

+SedlákJenže na světě neexistuje nikdo (ať už z jakékoliv skupiny), kdo by sám někomu neublížil, nebo kdo by na násilné minulosti předešlých generací něco nezískal. Indiáni se nestali jen obětí bílých Evropanů, ale i jiných indiánů. Navíc Ameriku neosidlovali jen běloši. Zkrátka ať se podíváte na jakékoliv území, jakoukoliv zemi, národnost, či jinou skupinu, každá má ve své minulosti potoky krve. Protože jsme lidi a lidé se umí vraždit a často to prostě dělají. Všichni máme v sobě schované nějaké předpoklady k násilí a páchání bezpráví a společnost a další okolnosti nám dávají větší či menší příležitost je pustit na povrch. Němci dělali za války strašné věci, Češi dělali za války (udávali se) i po ní strašné věci, Francouzi, Poláci, Švýcaři, atd. Neexistuje větší skupina lidí se kterou byste nemohl spojit nějaké bezpráví, či násilí. Proto postrádá smysl připisovat lidem vinu na základě skupinové příslušnosti, ale jen na základě individuálních činů a rozhodnutí.

00

Odpovědět

+LJá nikoho neuzurpuju ani nezotročuju, tak mi vlez na záda.

00

Odpovědět

Až na ten konec s historií to celkem pěkně vystihl.

11

Odpovědět

Wow. Takhle odzbrojující argumentaci jsem nečekal. Velký obdiv.
#MicDropped

200

Odpovědět

"Patriarchát (z řeckého πατήρ, či latinského pater, což znamená otec, a archein, což znamená vládnout, doslovně tedy „vláda otce“) je forma společnosti, kde vládne muž či muži."

Většinu řídících pozic obsazuji muži. - Ale to je úzká skupinka lidi.

Ehm... A co je to za argument? To si přece neodporuje s výše uvedenou definicí. Možná je patriarchát silné slovo, ale projevy toho, že se tento svět řídí a poměřuje primárně podle mužů jsou zřejmé.
Nic na tom nezmění, že Peterson říká líbivé věci, je schopný rétor/demagog a chodí do diskuzí s asymetrickými soupeři.

Pak člověk koukne na přednášku, kde má proti sobě Žižeka, a je mu ho trochu líto... Že i někdo, kdo sám sebe považuje za komunistu, se musí snažit, aby ho zbytečně neztrapňoval. Úplně jiný level. :-)

1020

Odpovědět

Ake su zrejme prejavy toho, ze sa tento svet riadi podla muzov?

31

Odpovědět

+nenasytnikTřeba ty, že existují mocenské struktury se zastoupením pouze mužů ( Vatikán, UEFA, čínské politbyro ATP.)

Otázkou v těchto případech je, jak výkonnostní či naopak mocenské žebříky převládají...

10

Odpovědět

+LBože ty si Soyboy až to neni možný hádam první, max druhej semestr sociologie :D Vatikán ehm historicky a tradičně tam žena nemá váhu protože bible ! a ty ani žádnej jinej aktivista jim do toho nemá právo kecat je to organizace co přežila stovky let a svá pravidla nezmění je to v podstatě soukromí klub ;) UEFA ehm tam to bude spíš tim že fotbaloví fanoušci a celkově se kolem fotbalu točí spíše muži tak logicky tam budou mít vedoucí pozice ! :) To je jak si stěžovat proč že web maminky.cz nemá víc mužských redaktorů :D Čína :) No hlapečku v Číně sem byl několikrát a můžu ti říct že to je úplně ale úplně jinej svět a kdo to nevidí na vlastní oči tak tomu ani neuvěří a jinej svět má jinak nastavený hodnoty a kdo seš aby si je soudil ? Každej s těch co tam sedí v tom politbyru to dotáh dál než ty bys dokázal za 15 životů už jen kvůli počtu obyvatel a tomu že jich je vetšina opravdu kovaných komančů (aspoň když se baví s tebou jako z bělochem) :D A jelikož mam velké zkušenosti ze světa obchodu můžu ti říct že když někoho nabíráme nekoukáme na to jestli má lulínka a nebo pipi nebo jestli je to Nigga jak uhel to samé když někdo povyšuje koukáme striktně na výkony protože sem kapitalista a chci toho nejkvalitnějšího zaměstnance, protože nejkvalitnější zaměstnanec mi vydělá nejvíc peněz ! Jsou specifika například když jede delegace do Emirátů tak pochopitelně jedou jen chlapy protože muslim se ženou obchod neuzavře ;) ! Takže jednoduše u nás na západě diskriminace neexistuje protože v kapitalismu kdo diskriminuje je sám proti sobě, existujou soukromé organizace která mají svá pravidla a žádná femina ani soyboy nemají právo jim do toho kecat a jiné kultury prostě jsou a mají to jinak ! A jen mi jsme tka zdegenerovali že tu řešíme takovýhle p******y a proto nás Číňani rozválcujou úač tam tyhle soyboye a feminy likvidujou tím se zbavují slabochů a rozvracečů a řeší důležité věci to jest ekonomiku a prachy místo něakých práv pro 178 pohlaví :D :D

21

Odpovědět

Čo tie feministky čakajú že im dakto to bohatstvo dá aby bolo toľko bohatých žien koľko je mužov?..

96

Odpovědět

Chtělo by to celý rozhovor a možná také popis, při jaké přiležitosti se tento rozhovor dělal

90

Odpovědět

As part of our 30th-anniversary dissection of masculinity, Helen Lewis interrogated controversial Canadian academic and bestselling author Jordan Peterson about the patriarchy, #MeToo, the alt-right, gay parenting, fascist ideologies, his all-beef diet and much more...: Jordan Peterson: “There was plenty of motivation to take me out. It just didnt work | British GQ

70

Odpovědět

+setheDěkuji,
ale moje angličtina není na takové úrovni aby mi tento rozhovor dal veškeré informace. Pravděodobně to asi nebude možné, ale moc bych se přimlouval o přeložení celého videa i za cenu,že by zde několik týdnů tento typ videí chyběl.

110