Mohly by planety ze Star Wars existovat?

Thumbnail play icon
89 %
Tvoje hodnocení
Počet hodnocení:62
Počet zobrazení:4 575
Star Wars zaujaly kromě Síly a světelných mečů také působivými planetami, které jsou často inspirované pozemskými biomy. Tato video zkoumá 28 planet a měsíců od Nové naděje (1997) až po Rogue One (2016) a ve spolupráci s exoplanetární výzkumníci dr. Hannah Wakefordovou je podrobuje přísnému hodnocení.

Přepis titulků

Toto video je sponzorováno Brilliant.org. Star Wars ságu v současnosti tvoří osm filmů. Původní trilogie, ta, ze které těží memy, Les Mis ve vesmíru a Nová naděje 2: Elektrické boogaloo. S těmito filmy bylo představeno 28 planet a měsíců. Pláně planety Naboo, tatooinské pouště, láva na Mustafaru, tentononc, co je na Felucii. Spousta těchto planet je inspirována zemskými biomy, jako jsou evropské zeleně, saharská poušť a havajská láva.

Ale rozšířit část Země na celou planetu se nemusí vždy shodovat se zákony fyziky. Mnoho planet ve Star Wars by v našem vesmíru mohlo existovat. A už jsme podobné planety, blízké našemu domovu, obíhající jiné hvězdy, objevili. Ale ano, některé z nich jsou rozhodně z říše science fiction. To je dr. Hannah Wakefordová. Zkoumá exoplanety ve Space Telescope Science Institute. S její znalostí planet, mou atmosféry a Star Wars Wikipedií, které se říká Wookieepedia, protože proč ne, můžeme zjistit, jaké planety ze Star Wars univerza by mohly existovat.

Ať nás provází síla. Začněme s pár planetami velice podobnými Zemi, které mají spoustu různých biomů, polárních čepiček a poloměr okolo 6400 km. Takže Naboo, Takodana, Alderaan, Cato Neimoidia a Wobani můžou určitě existovat. Další dvě planety, které se dost podobají Zemi, jsou Yavin 4, lokace základny rebelů v Nové naději, a Kashyyyk, domovina Wookieeů.

- Ale mohly by existovat? - Nebuď si tak jistý. Yavin 4 je velký měsíc, o trochu menší než Země, obíhající obrovského plynného obra Yavin. Yavin je tak velký, že má buď velmi malou hustotu, za což by mohlo nějaké silné vnitřní vytápění, nebo je na pokraji definice planety. Hnědí trpaslíci, což jsou masivní objekty větší než planety, ale ne dost masivní, aby se změnily v hvězdy, mohou obíhat jiné hvězdy.

A hnědí trpaslíci také mohou hostit planety. Takže existence měsíce jako takového není nemožná. Problémem je, že obíhání tak blízko Yavinu by způsobilo obrovský slapový ohřev. Tohle je efekt přivrácené strany měsíce, na kterou působí větší gravitace než na tu odvrácenou. Yavin má navíc několik dalších měsíců, podobně velkých jako Yavin 4, které by při průletu působily na měsíc z druhé strany.

Kombinace těchto dvou faktorů by způsobila velký třecí ohřev vnitřku měsíce a jeho extrémní geologickou aktivitu. Tohle vidíme na Io, pátém Jupiterovu měsíci. Má přes 400 aktivních sopek a je nejvíce geologicky aktivním místem v celé sluneční soustavě. Na Yavinu 4 není žádná sopečná aktivita vidět, a i když jeho profil na Wiki naznačuje, že nějakou v minulosti zažil, tak by měla pokračovat jako efekt slapového ohřevu a ne po čase zmizet.

Takže by Yavin 4, tak jak je ukázaný ve filmech, nemohl existovat tak blízko velké planety. A co útoky droidů na Wookiee? Kashyyyk... Ano, děkuji. ...je popsaný s dokonale kruhovou orbitou, což znamená, že zůstává stejně daleko od své hvězdy a nemá žádný axiální posuv, úhel mezi rotací planety a její orbitou okolo hvězdy, takže místa na planetě mají jedno nepřetržité roční období a teploty na daných místech jsou stále stejné.

Ve sluneční soustavě jsou dvě planety, které splňují tyto dva rysy. Merkur nemá téměř žádný axiální posuv a Venuše má skoro perfektní kruhovou orbitu. Takže i když by tyto dva rysy mohly existovat naráz a produkovat minimum období, tak se to zdá velmi nepravděpodobné, takže Kashyyyk dostane možná.

Několik dalších Star Wars planet se také podobá těm ve sluneční soustavě. Například Tatooine je kombinací suchého klimatu Marsu a hustší atmosféry Země. Jakku, Jedha, a Geonosis jsou také velmi podobné. Obzvláště pokud měly vodu, která za tu dobu zmrzla nebo zmizela, což je přesně to, co se stalo na Marsu. Zajímavá věc na Tatooine je ta, že je v binární hvězdné soustavě. Obíhá dvě hvězdy, které se obíhají navzájem.

To jí dává její slavný binární západ slunce. Binární hvězdy jsou v naší galaxii dost početné, také kolem nich byly pozorovány obíhající planety. První objevená byla pojmenována Kepler 16b a stejně jako Tatooine obíhá dvě hvězdy. Jednu žlutou a jednu rudou. Ale je tu mnoho druhů binárních soustav. Tatooine je tím, co nazýváme binární orbita typu P, která obíhá okolo obou planet.

Ale také tu jsou binární orbity typu S, kdy planeta obíhá jen jednu ze dvou hvězd, ale v obou případech stejně uvidíte na obloze dvě slunce. To platí také pro další planetu se dvěma slunci. Endor, domov Ewoků. Takže Tatooine, Jakku, Jedha, Geonosis a Endor můžou existovat. Ale je tu ještě jedna planeta, podobná té v naší sluneční soustavě. Bespin je dost daleko, ale mohli bychom to zvládnout. Těžařská kolonie? Bespin je plynný obr o velikosti Saturnu, kde se v dýchatelné vrstvě atmosféry vznášejí města.

Díky plynným obrům naší sluneční soustavy víme, že není pravděpodobné, aby v horní atmosféře planety, kde se město nachází, byla dýchatelná vrstva. Pokud posuneme plynného obra blíž ke hvězdě, může se v některých částech horní atmosféry udělat dost tepla na to, aby vše nezamrzlo. Ale to zdaleka není všechno. Řekněme, že máme správnou teplotu a tlak v atmosféře, kde by lidé přežili. Dále potřebujeme mít materiál, který by tvořil dýchatelný vzduch a udržel ho tam.

Vzduch, který dýcháme, je hlavně dusík a kyslík. Pokud ho sloučíme se zemskou atmosférou v poměru 80 : 20, tak bude mít asi dvanáctinásobek hmotnosti vodíku a hélia, díky čemuž by tvořil většinu plynu na plynové planetě. Pokud je pak atmosféra rozdělena na vrstvy, pak by tato vrstva byla mnohem hlouběji v atmosféře a byla mnohem těžší a tlaky a teploty by tam byly příliš vysoké, než aby v nich lidé dokázali žít. Takže, bohužel.

Bespin je mimo hru. Já za to nemůžu! Stále ale máme spoustu planet, které vypadají jako Země v minulosti nebo v budoucnosti. Například zamrzlá planeta Hoth vypadá jako Země několikrát v minulosti v obdobím známém jako Sněhová koule. Během této poslední hypotetické události, před 650 milióny lety, byl atmosférický kyslík na dýchatelné úrovni. Takže Hoth, tak jak je ve filmech, má historický precedent.

Mustafar je oproti tomu extrémně sopečně aktivní měsíc, pokrytý lávovými toky a aktivními sopkami. To připomíná další období v historii Země: hadaikum. Hadaikum byla epocha asi před 4 miliardami let, kdy byly podmínky na Zemi doslova pekelné. Extrémní horko, roztavené horniny pokrývaly povrch, na planetu dopadal obrovský počet meteoritů. Nicméně rozdíl mezi Zemí v hadaiku a Mustafarem je ten, že zatímco Anakin a Obi-Wan jsou schopni na Mustafaru dýchat normálně, atmosféra Země v hadaiku byla velmi hustá, skládala se převážně z oxidu uhličitého, což není zrovna dýchatelné ani pro Jedie.

Takže Mustafar, tak jak je ukázaný ve filmech, nedává žádný smysl. Neeeeeeee. Ze všech lidí, Darthe, jsem si myslel, že ty z toho budeš mít radost. Felucia je planeta, která se ukáže v Epizodě III jen zběžně, ale je zcela odlišná od všech ostatních tím, že je to vícebarevná džungle obřích rostlin.

Sama planeta je o trochu menší než Země, a tak má jen její 75% gravitaci. Díky tomu mohou růst rostliny do větších velikostí. A s výjimkou barev je dost podobná Zemi během kambria asi před 500 milióny lety. Takže pokud může atmosféra Felucie poskytovat po celé planetě živiny a vodu se silnou cirkulací, tak může existovat. Dvě planety, které vypadají jako Země v budoucnosti, jsou Coruscant a Hosnian Prime.

Obě jsou to hustě obydlené planety o stejné velikosti jako Země. Coruscant má na Wookieepedii uvedenu populaci 1 biliónu bytostí. A soudě podle měst zobrazených ve filmu to platí i pro Hosnian Prime. Problémem je, že se Země s populací "pouhých" sedmi miliard lidí stává žhavější v důsledku hromadění plynů, jako je oxid uhličitý a metan, v atmosféře. Dopad 1 biliónu lidí na podobně velkou planetu, s podobným průmyslem, by byl naprosto zničující.

Takže buď Coruscant a Hostian Prime skvěle ovládají geoinženýrství, to je díky Star Wars technologiím možné, nebo by měly být podstatně teplejší, než se prezentují. Takže dostanou možná. Nesnáším, když to dělá. Planeta s podobným problémem je Eadu, která je zahalena do hustých mraků a bouří. Vodní pára je vlastně nesmírně silný skleníkový plyn, silně pohlcující tepelné vlnové délky radiace.

Takže pokud Eadu obíhá v podobné vzdálenosti hvězdu jako máme my, tak by měla být vařicí, ale mohla by obíhat slabší hvězdu nebo být dál, takže by mohla existovat. Dvě planety z novějších filmů, které jsou velmi podobné, jsou D'Qar a Lah'mu. Relativně malé terestrické planety, které mají prstence podobné Saturnu. Představujeme si prstence okolo plynových obrů, jako je Saturn a Uran, ale vždy bylo teoreticky možné, aby je měly i malé planety jako Země.

V říjnu 2017 bylo zjištěno, že je v naší sluneční soustavě, kousek od Neptunu, trpasličí planeta Haumea právě s těmito prstenci. Takže se ukázalo, že je možné, aby malé terestrické planety, i podivné malé protáhlé, jako je Haumea, měly prstence. Mezi prstenci ale existují rozdíly. D'Qar má prstence z poletujících skal, vzniklé rozpadem jednoho nebo dvou měsíců. A tak může existovat.

Avšak Lah'mu vypadá, že má saturnovské prstence tvořené ledem a zrnky prachu. Led napovídá, že planeta vznikla daleko za obyvatelnou zónou hvězdného systému. Což je rozpětí orbit, kde může být na povrchu planety voda. To je možné, pokud se obyvatelná zóna hvězdy v průběhu času měnila, což by planetě dovolilo být obyvatelnou. Nebo je na Lah'mu velmi silný skleníkový efekt, ale stále by to mělo vliv na prstence tak, jak je vidíme. Takže to je pro Lah'mu slabé možná.

Zbývá nám sedm planet, které nemají buď přímou analogii v naší sluneční soustavě, nebo v historii Země a... Pokud něco není v našich archivech, neexistuje to. Sakra. Avšak za posledních 30 let jsme pozorovali planety kolem jiných hvězd neboli exoplanety. Jedny se podobají planetám v naší sluneční soustavě, ale ty další jsou dost divné. Máme řadu technik používaných k pozorování exoplanet.

První je radiální rychlost. Ta jednoduše měří světlo hvězdy, které planeta pohltí za čas, tím způsobuje Dopplerův posun světla, jak se k nám přibližuje a oddaluje, díky přitažlivosti své hvězdy. Ale nejplodnější metodou je tranzitní metoda. Ta měří množství viditelného světla hvězdy, když planeta prolétává před ní a blokuje část tohoto světla. Z pozorování tisíců exoplanet jen v naší galaxii víme, že nejčastější typy planet jsou ty, které nevidíme v naší sluneční soustavě.

Ty mezi velikostí naší skalnaté Země a ledových obrů, jako je Uran a Neptun. Jedna třída planet ve Star Wars jsou vodní světy. Kamino Ahch'to a Scarif. Jedná se o planety, které jsou téměř zcela pokryty oceánem a pouze malými ostrovy. Víme, že několik těles ve sluneční soustavě obsahuje vodu. Včetně měsíců Europy, Enceladuse a Ganymeda. Ale pouze Země má na povrchu kapalnou vodu, a i přesto, že nemůžeme na povrchu exoplanet přímo pozorovat vodu, můžeme místo toho použít jiná měření, jako například množství vodní páry v atmosféře planety.

Pomocí toho jsme objevili několik objektů, které by mohly být planety s oceány, jako je malý Neptun planety GJ 1214b. Pozorování planety GJ 1214b zatím naznačují, že je to svět zahalen opticky hustými mraky, které by blokovaly většinu světla hvězdy, kvůli čemuž by povrch, pokud tam nějaký je, byl děsivý a temný.

Takže i když nepozorujeme na planetě žádné oceány, tak planetární věda neříká, že tam nejsou. A máme dost dobrý důkaz o tom, že by měly. Takže Kamino, Ahch'ho a Scarif jsou dost možné. Nádherné. Další planeta, která je téměř vodním světem, je Dagobah, kde žil mistr Yoda.

Celá planeta je jedna obří bažina bující životem, což znamená, že je planeta téměř celá plochá a podmáčená. Ve skutečnosti Wookieepedia o Dagobahu říká, že je vulkanicky mrtvý, jen s malými pozůstatky tektonické aktivity, jako jsou vyhlazené pozůstatky Mount Yody. Vážně? Uvažujeme o planetách jako o geologicky aktivních, protože taková je i Země. Neustále se měnící díky kontinentálnímu driftu, nové země tvořené vulkanickou aktivitou, ale tektonická aktivita se může i zastavit.

Myslíme si, že se to stalo, podobně jako na Jakku, i na Marsu. Je tu spousta rysů, jako obrovský Valles Marineris a Olympus Mons, které naznačují, že zde panovala tektonická aktivita, ale jak se planeta ochladila, tak roztavená hornina mezi deskami ztuhla a planeta se stala vulkanicky mrtvou. Vypadá to, že se to samé stalo Dagobahu, takže by mohl existovat.

Teď nám zůstávají poslední tři planety, které jsou dost divné. Utapau, Mygeeto a lákavě pojmenovaná základna Hvězdovraha. Utapau je hodně zvláštní. Je velmi podobná Zemi, co se týká složení a velikosti, ale všechny oceány se vysušily do děr, které slouží jako magmatické krby, které dělají planetu pustou a pokrytou závrty s pár povrchovými oceány. Tím vzniká pár problémů.

Mám kamaráda s doktorátem z geologie, který se na Utapau podíval a poslal mi dost dlouhou, naštvanou zprávu. Cituji: "Utapau je geologicky a fyzikálně úplně špatně." Za prvé by voda nebyla schopná odtékat magmatickým krbem, protože ty buď vybuchnou a kameny se na ně zřítí a utvoří kalderu, nebo, co je pravděpodobnější, jejich obsah ztuhne a zamrzne do velmi tvrdé skály. Za druhé, i kdyby všechna oceánská voda odtekla pod povrch, tak pokud je Utapau jako Země, pak by teploty pod povrchem každým kilometrem stouply asi o 30 °C.

Takže podzemní oceán by byl jen ve formě páry nebo nadkritické tekutiny, a protože by neměla hustotu okolní horniny, stoupala by k povrchu jako gejzíry nebo jiná geotermální aktivita. Což by byla skvělá planeta. Ale ne jako ta ve filmech. Stručně řečeno, s Utapau tu je dost problémů. Tisíce.

Další je zmrzlá planeta Mygeeto podobná Hoth, ale vnitřek se zcela ochladil a zanechal planetu vulkanicky mrtvou. Povrch je pokryt obrovskými krystaly všech různých druhů. U Hoth a Dagobahu jsme již viděli, že planeta může být velice chladná a může být geologicky neaktivní, takže tyto rysy jsou na Mygeeto v pořádku. Velké krystaly jsou jedním z těch případů, které bychom mohli uznat. Víme, že se na Zemi mohou za správných podmínek tvořit obrovské krystaly, jako jsou krystalové jeskyně v Mexiku.

Takže za správných podmínek by Mygeeto mohla existovat. A nakonec tu máme základnu Hvězdovraha. Planetu, která byla vydlabána a proměněna ve zbraň, která v sobě drží sílu hvězdy. Pokud jde o zákony fyziky... Takhle síla nefunguje. Je mi zima. Myslím, že jim dáme body alespoň za originalitu.

Takže z 28 planet a měsíců by jich ve skutečném světě nemohlo existovat pět, s malými "ale" platícími pro některé z nich. Ale žádný ze Star Wars světů se ani zdaleka nepodobá skutečným planetám, viděným okolo jiných hvězd. Z tisíců exoplanet, které byly objeveny, žádné nepřekvapily tak jako ty nazvané horké Jupitery, což jsou plynní obři velikosti Jupiteru, kteří obíhají svou hvězdu blíže než Merkur Slunce. A téměř všichni ji oběhnou za méně něž pět dní.

Tyto obří planety jsou tak blízko u hvězd, že jsou teplejší než rozžhavená raketa. A to dělá s atmosférou zajímavé věci. Jeden horký Jupiter má vysokorychlostní větry bičující rychlostí 5000 km/h a také kapky deště z roztaveného skla. Nova má mraky, které jsou dost možná z látky tvořící pozemské rubíny a safíry, ale obří planety nejsou jediné překvapivé. Planetární systém kolem hvězdy Trappist-1 má sedm planet velikosti Země obíhajících v těsné konfiguraci, takže kdyby tam existoval život a dosáhl naší úrovně technologie, meziplanetární cestování by byla normální dovolená.

I když může být science fiction podivné, tak má před sebou ještě dlouho cestu, než se stane science-faktem. Překlad: Karolína I. www.videacesky.cz

Komentáře (4)

Zrušit a napsat nový komentář

Odpovědět

Hvězdovraha? To jako vážně? omg...

12

Odpovědět

Je to oficiální český název podle překladatelské tradice, takže jo.

10

Odpovědět

dr. Hanna je jediná osoba, ktorá dala E7 body za originalitu

70

Odpovědět

Různí SW fandové mi říkali, že v SW často platí 1 planeta=1typ ekosystému (a sám jsem pochytil ve filmech nějaké náznaky, že by to tak mohlo být). Pokud tomu tak je (a klidně mě větší znalci opravte) tak mi to přijde z hlediska realističnosti větší problém, než některé řečené drobnosti.

Ale jinak video zajímavé, ten výsledek je u něčeho, co jede tvrdě na rule of cool, nečekaně dobrý.

86