Parazit – Síla symbolůLekce ze scénáře

Thumbnail play icon
Přidat do sledovaných sérií 24
90 %
Tvoje hodnocení
Počet hodnocení:45
Počet zobrazení:6 412

Letošní, pro někoho možná překvapivý, ale každopádně přelomový oscarový vítěz Parazit ještě dodnes vzbuzuje živé diskuze a vybízí k různým interpretacím. Michael nahlédl do scénáře filmu, aby odhalil, jak si zahrává se symboly a motivy, a sám se pokouší odhalit jejich významy. Jaké symboly v Parazitovi nacházíte vy a jak si je vysvětlujete?

Poznámky:
MasterClass – online platforma nabízející vzdělávací videa s odborníky z různých oborů
Na konci 7. minuty Michael sice mluví o Kimových, ale v původních anglických titulcích k videu se píše o Parkových, což dává větší smysl, proto nakonec uvádím v překladu právě je.

Přepis titulků

Ahoj, já jsem Michael a toto jsou Lekce ze scénáře. Parazit je napínavou sociální satirou o chudé rodině Kimových, kteří díky podvodu začnou pracovat jako služebníci u bohaté rodiny Parkových. V únoru 2020 se zapsal do historie jako první neaglicky mluvený film, který kdy vyhrál Oscara za nejlepší film. Tím vyvstává otázka, jak se filmu z Jižní Koreje povedlo oslovit celý svět? Je na ni mnoho odpovědí. Scenárista a režisér Pong Čun-ho předvádí mistrovskou filmařinu od začátku do konce, herecké výkony jsou přesvědčivé a děj vypráví příběh o deziluzi hluboce niterným způsobem.

Chci se ale zaměřit na jeden konkrétní aspekt: způsob, jakým Parazit chytře využívá symboly a motivy, aby vyjádřil své téma. To jsou nástroje, které přesahují kulturu a jazyk a opětovně zaměřují naši pozornost na to, jak film nahlíží na bohatství a chudobu. Dnes chci ukázat, jak Pong Čun-ho ustanovuje klíčové symboly, které představují ambiciózní sny rodiny Kimových i pravdu, které nemohou utéct.

Prozkoumat, jak se tyto symboly mění v motivy, které obohacují citový vývoj postav. A pochopit způsob, jakým tyto motivy dojdou ke strhujícímu závěru, který naplno vyjádří téma filmu. Podívejme se na Parazita. SCÉNÁŘ (POZOR, SPOILERY!) SYMBOLY Symbol je prostě „něco, co vyjadřuje nebo zastupuje něco jiného.“ A jak podotýká John Truby, takový jednoduchý zástupce může mít silný dopad na diváky, dle jeho slov: „Symboly…

poskytují skrytý jazyk, který diváky emočně ovládne. Jako je hmota vysoce koncentrovaná energie, symbol je vysoce koncentrovaný význam.“ V Parazitovi je spousta symbolů, ale chci se zaměřit na dva konkrétní, památeční kámen a pach.

Památeční kámen je uveden na začátku filmu, krátce poté, co potkáme Kimovy. Od úplně první scény chápeme, že žijí v chudobě. Ale jejich syn, Ki-woo, věří, že z chudoby můžou najít cestu ven mezi boháče. Když rodinu navštíví Ki-wooův bohatý kamarád Min, přinese jim dárek, památeční kámen. Tento kámen má rodinám údajně přinášet hmotné bohatství.

Mine! Titulky Ki-woovu odpověď překládají jako: To je tak metaforické. A ve scénáři ta věta zní: To je pro nás jak dělané. Symbolické. V obou případech je záměr jasný, památeční kámen je symbol. Jak říká Pong Čun-ho: „Tomu kameni je přidělena tato jedinečná pozice.

Syn se jím stane posedlý. Během filmu se snaží imitovat Mina, bohatého kamaráda, který ho do toho světa uvedl. Po předání kamene Min z filmu zmizí, ale ten kámen je jakýmsi pozůstatkem jeho postavy.“ Kámen představuje Ki-wooovo přesvědčení, že na něj čeká úspěšnější budoucnost – stejně jako jeho kamaráda Mina. Tento první symbol je uveden na začátku filmu na straně 9, ale druhý symbol, který chci analyzovat, není přímo uveden až do strany 57.

V této fázi filmu už celá rodina Kimových infiltrovala domov Parkových. Tváří se jako cizí lidé na různých domácích pozicích. A jak říká Pong Čun-ho: „Práce, které postavy vykonávají, doučování, vedení domácnosti a řízení, představují vzácné momenty, kde se bohatí a chudí setkávají v soukromí tak blízko jeden druhému, že se můžou cítit. To byl v příběhu perfektní prostředek.“ „Da-song najednou začne čichat vzduch.

Da-song se vrhne na Ki-teka a zaboří nos do jeho nohavice. Přiběhne k Chung-sook a zaboří jí nos do břicha, čímž ji dost poleká.“ Da-Songu, co se děje? Stejný pach, páchnou úplně stejně. Když si syn Parkových všimne, že všichni Kimovi voní stejně, nevědomky jim hrozí, že odhalí jejich pravé identity. Ale kromě toho, že má svou dějovou funkci, je pach i symbolem.

Představuje chudobu, které Kimovi a Ki-tek zvlášť nemůžou utéct. To je ten sklepní smrad. Nepřestaneme smrdět, dokud trčíme tady. Ale než abyste symbol uvedli a použili jen jednou, můžete ho opakovat a průběžně s ním různě manipulovat. Jak znovu píše John Truby: „Symbol rezonuje, jako když se rozvíří vlnky na vodě, pokaždé, když se objeví.

S opakováním symbolu se vlny zvětší a rozezní se v myslích diváků, aniž by si toho museli být vědomi.“ Opakováním symbolů vytvoříte motiv. Slovo motiv má několik definicí, ale pro účely tohoto videa použijeme literární definici, vysvětlenou v článku od MasterClass. „Motiv je literární postup, který spočívá v opakování prvku, který má v textu symbolický význam.“ V Parazitovi uvedení kamenu ke znázornění Ki-wooových tužeb po bohatství vytvoří symbol.

Ale když film kámen uvádí opakovaně, stane se motivem. Co je zvláštního na opakování symbolu, abyste vytvořili motiv? Podíváme se, jak a kdy Parazit do příběhu kámen vrací, abychom na to přišli. Když se vrátíme na začátek, poté, co Ki-woo kámen obdrží, začne podnikat smělé kroky, aby dosáhl své touhy po bohatství a statusu.

S Minovým doporučením a paděláním vysokoškolského diplomu začne u Parkových doučovat. Zrovna když se zdá, že Kimovi dosáhli nějakého úspěchu, scénář vnáší zpět symbol památečního kamene. „Malý, vrávorající opilý muž si v rohu ulevuje. Ki-woo vyskočí.

Ze stolu popadne památeční kámen a jde ke dveřím.“ Když symbol kamene vidíme znovu, připomene nám tím svůj původní význam: Ki-wooovy tužby po bohatství a statusu. Ale když jsme ho viděli poprvé, Ki-woo neměl žádné vyhlídky. Nyní je a on a jeho rodina na cestě k dosažení cíle. Nicméně když se s kamenem setkáme příště, Ki-wooovy ambice jsou v ohrožení. Poté, co Parkovi málem odhalí jejich identity, Kimovi se vrací do svého sklepního bytu, který je zcela zaplavený.

„Něco se ve vodě dotkne jeho chodidla. Ohne se a natáhne se do kalných hlubin, aby nakonec našel… památeční kámen, který dal Min-hyuk rodině jako dárek. Ki-woo těžce oddychuje, zatímco kámen objímá. Jako by zrovna našel vzácný poklad.“ Znovu si vzpomeneme, co dříve představoval. Nejdříve touhu po bohatství a statusu, poté zdánlivý úspěch směřující k tomuto cíli.

A nyní, když ho Ki-woo svírá na hrudi, vidíme, jak zoufale se drží cíle, který mu uniká. Proč tu věc objímáš? Chce být se mnou. Toto opakování vytvořilo motiv, který vyjadřuje Ki-wooovy vnitřní pocity o bohatství a statusu. Symbol pachu se taktéž stane motivem.

Poté, co je uveden jako znázornění chudoby, které Ki-tek nemůže utéct, je tato myšlenka opětovně upevňována. Počkat, tenhle smrad znám. - Co? -Takhle smrdí pan Kim. „Ki-tek znervózní. Přičichne si k tričku.“ Nedokážu to popsat. Cítím to, když občas jedu metrem. Metrem jsem nejela už celou věčnost.

Řídí dobře. A všechno zvládá. Ale ten smrad, to už je moc. „Ki-tek, Ki-woo a Ki-jung nic nezmůžou, jen musí přijímat ránu za ránou.“ Vztah Parkových k chudobě a neviditelná čára, která je odděluje, je ve filmu odhalována skrze motiv pachu. Už víme, jak může příběh vzít něco jako kámen a nabít ho významem, aby se z něj stal symbol, a jak můžeme tento symbol opakovat, poukazovat na něj a manipulovat s ním, aby z něj byl motiv.

Ale v tomto vývoji nám chybí poslední krok. V Parazitovi tyto dva motivy dohromady vyjadřují téma příběhu. Co je téma? V nedávném podcastu, který děláme pro sponzory Za scénářem, se celý náš tým zamyslel nad tím, jak téma definovat a jak ho poznat. Jak řekla Tricia Aurand: „Téma je lekce, kterou si můžeme odnést z příběhu, která je příběhem podpořena.

Musí to být tedy něco, na co můžeš ukázat. Tohle tam je, tohle tam je a tohle tam je. Všechny tyto otázky jsou napojené na tu velkou otázku o životě nebo o lidstvu nebo o vesmíru.“ Ale jak se potom liší téma od motivu? V The Cambridge Introduction to Narrative autor H.

Porter Abbott popisuje rozdíly mezi motivem a tématem. „Jako technické pojmy se často volně zaměňují, i když se motiv zvlášť liší ve svých významech. Ale jako všeobecně fungující pravidlo v diskuzi o narativu je téma abstraktní a motiv konkrétní.“ Motiv je v zásadě to, na co můžete v textu filmu ukázat. Památeční kámen se ukazuje na plátně, o pachu se mluví v dialozích postav. Ale téma je význam, který motivy vyjadřují.

V Parazitovi je to nejzřetelnější, když příběh vrcholí. Poté, co jen tak tak utekli a zaplavil se jim dům, vidíme, jak se Ki-teka zmocňuje beznaděj. Chceš vědět, jak vymyslet bezchybný plán? Neplánuj. Neměj žádný plán. Motiv pachu se opětovně vrací, aby Ki-tekovi připomněl jeho místo v nižší třídě, čímž ho tlačí k bodu zlomu.

Mezitím je Ki-woo velmi blízko k dosažení snu o bohatství a statusu. Všichni jsou tak nastrojení. I když museli dorazit na poslední chvíli. Jsou v klidu a v pohodě. Vypadám, že sem patřím? Ale je tu problém. Bývalá hospodyně a její manžel, svázaní ve sklepě, znají Ki-wooovu pravou identitu a mohli by všechno zmařit.

Tak se motiv památečního kamene vrací, když se rozhodne symbol použít jako zbraň proti těm, kdo mu hrozí zničením jeho snu. Ale zatímci Ki-woo doufá, že ho kámen konečně vysvobodí ze života v chudobě, ve skutečnosti se stane symbolem jeho zničení. A právě v této chvíli se vrací motiv pachu, úplně naposledy, v násilném vyvrcholení filmu. Když Ki-tek čelí faktu, že je pach chudoby jeho neoddělitelnou součástí, a konečně mu rupnou nervy.

Symboly jsou uvedeny a je jim přidělen význam, jsou opakovány a upravovány, aby vytvořily motivy, které nakonec vyjadřují jedno z ústředních témat příběhu. Chudí lidé, bez ohledu na své sny, často nemají moc zařadit se do třídy bohatých. Parazit je výborným příkladem toho, jak použít letité literární prostředky jako symboly a motivy k pozvednutí už tak skvělého námětu.

Dokážou přesáhnout jazyk a kulturu, vytvářet příběhy, které rezonují po celém světě. A v případě Parazita je výsledkem dokonalá sociální satira o naší době a zanechává nám film, který se sám stal symbolem. Překlad: elcharvatova www.videacesky.cz

Komentáře (0)

Zrušit a napsat nový komentář