První kontakt s mimozemšťanyWendover Productions

Thumbnail play icon
Přidat do sledovaných sérií 32
93 %
Tvoje hodnocení
Počet hodnocení:187
Počet zobrazení:12 299

Lidstvo hledá mimozemské civilizace už značnou řádku let, zatím zřejmě neúspěšně. Jak je můžeme co nejlépe hledat a jak mohou oni najít nás? A jak bychom se s nimi vlastně vůbec mohli domluvit?

Přepis titulků

Pokud najdeme mimozemšťany, co máme dělat dál? Když mluvíme o prvním kontaktu, mnoho lidí poukazuje na to, že když se v dějinách setkaly dvě kulturně rozdílné civilizace, téměř vždy následovalo zničení jedné z nich. Proto byste mohli tvrdit, že bychom si měli hledět svého a mimozemšťany nechat na pokoji. Ale téměř ve všech těchto případech to byla kontaktující společnost, která zničila kontaktovanou společnost.

Možná bychom měli přejít do útoku. Najít je dřív, než oni najdou nás. Najít mimozemský život se snažíme už desítky let. Jednou z největších otázek lidstva je: "Jsme sami?" Mimozemšťany můžeme najít například sledováním hvězd. Přesněji úrovně jasu hvězd. Jak se Země rozvíjela, naše spotřeba energie prudce rostla. To je následkem stále vyspělejšího světa. Čeká se, že tento trend bude pokračovat, a také se čeká, že jakákoliv mimozemská civilizace se svým rozvojem bude také potřebovat čím dál více energie.

Nakonec se každá planetární civilizace dostane do bodu, kdy jim jejich planeta nedokáže zajistit dostatek energie, aby se mohla dál rozvíjet. Teoretický fyzik Freeman Dyson navrhl, že pokud planetární civilizace potřebuje víc energie, než jim planeta nabízí, obrátí se ke své hvězdě.

Hvězdy jsou největším zdrojem energie v každé soustavě. Velmi rozvinutá společnost by mohla vytvořit množství satelitů, které budou kroužit kolem hvězdy a sbírat energii. Světlo se vzdáleností ztrácí energii, takže solární panel umístěný u Slunce získá mnohem více energie než solární panel na Zemi. S větším množstvím energie společnost vytvoří více satelitů. Nakonec kolem hvězdy bude kroužit velké množství satelitů.

Freeman Dyson věřil, že toto je nejrozumnější způsob, kterým by civilizace získávala potřebnou energii. Pokud budeme hledat hvězdu, kolem které krouží satelity, možná najdete mimozemskou civilizaci. Žádný teleskop by jednotlivé satelity rozeznat nedokázal. Ale snadno můžeme pozorovat jasnost hvězd. Když daleká civilizace postaví dostatek satelitů, tak nám při přechodu přes hvězdu začnou blokovat výhled.

Nám se to bude jevit jako blikání hvězdy. To je něco nepřirozeného. Když budeme hledat hvězdy s velmi proměnnou svítivostí, můžeme najít mimozemskou civilizaci, která z ní získává energii. KIC 8462852, také známá jako Tabbyho hvězda, je hvězdou v souhvězdí Labutě. Vědci úroveň jasu této hvězdy sledují už roky a pravidelně narážejí na výkyvy jako je tento.

Možná náš výhled na hvězdu blokuje kometa nebo pár asteroidů, ale astronomové pochybují, že by to dokázalo úroveň jasu natolik srazit. Někteří věří, že tam mimozemská civilizace postavila kolem své hvězdy satelity. Možná se pravdu nikdy nedozvíme. Všechno je to o spekulacích. Je nepravděpodobné, že kolem hvězdy najdeme takzvanou Dysonovu sféru. Je to spíš myšlenka, že bychom mohli mimozemšťany najít díky jejich vlivu na vesmír.

Stejně tak by mimozemšťané mohli najít nás. Proto úmyslně posíláme zprávy našim blízkým vesmírným sousedům. Na obě sondy Pioneer byla umístěna plaketa. Byly to první objekty vyslané za hranice sluneční soustavy. Obě jsou nejvzdálenější objekty vyrobené lidmi. Nesou zprávu pro jiné civilizace, které by sondu našli. Tuto plaketu jsme společně s nimi vyslali.

Najdete zde náčrtek vodíku, nejběžnějšího prvku ve vesmíru, kresbu muže a ženy se zdviženou rukou, což je gesto, které nejspíše pochopí, a zároveň ukazuje pohyb končetin a existenci palce. Za lidmi je náčrtek lodě Pioneer, aby mimozemšťané dokázali odhadnout velikost lidí. Je tu znázorněna poloha Slunce vzhledem ke 14 nejbližším pulsarům, a jako jednotku využívají změnu spinu vodíku, což je velice složité téma.

Nakonec je tu znázorněna sluneční soustava s hrubou trasou sondy Pioneer. S touto plaketou je ale potíž. Nemáme tušení, jak mimozemšťané budou získávat informace. Lidé informace získávají hlavně zrakem a mají ho poměrně dobrý. Je pro nás přirozené získávat informace skrz obrazy. Ale mimozemšťané mohou mít slabý zrak nebo vůbec žádný, takže nemusí chápat předávání informací pomocí obrazu.

Případně si symboly mohou vyložit jinak. Asi nejkritizovanější částí plakety je šipka. Věří se, že symbol šipky je odvozen ze šípů nebo z ukazování rukou. Možná je to kombinace obojího. Mimozemšťané nejspíše šípy ani ruce znát nebudou. Nebudou tušit, co tento symbol znamená. Mohou dokonce předpokládat, že to značí odpálení zbraně a že jim sonda má ublížit.

Další plakety byly odeslány i s dalšími sondami, ale šance, že mimozemšťané najdou tyto maličké objekty je naprosto mizivá. Pravděpodobnější je, že nás mimozemšťané objeví díky něčemu, co vysíláme už přes 100 let. Rádiové signály. Většina je příliš slabá na to, aby dosáhla jiných galaxií, ale některé cestují vesmírem a mohou být zachyceny mimozemskou civilizací. Především těmi s vyspělejší technologií než je ta naše.

Je možné, že jsme už neúmyslně vyslali signál, který bude prvním poselstvím pro mimozemskou civilizaci. Také je možné, že první známky mimozemského života přijdou ve formě radiových signálů. Problém tkví v rozšifrování. Prvním krokem je zjištění, co tou zprávou vlastně je. Je to binární kód, je to vlnění, je to běžný jazyk? Co to je?

Tohle dokážeme zjistit. V angličtině se nejčastější slovo "the" vyskytuje asi v 7 % případů. Druhé nejčastější slovo "be" se vyskytuje asi ve 3,5 % případů. "And" se vyskytuje asi ve 2,3 % a tak dále. Rozdělení slov ve všech jazycích kopíruje logaritmickou křivku. Druhé nejčastější slovo se objevuje asi o polovinu méně než to nejčastější, třetí o 2/3 méně, čtvrté o 3/4 méně, páté o 4/5 méně a tak dále.

Tohle víceméně platí pro všechny jazyky. I pro ty, které nejsou vůbec příbuzné. Proto je pravděpodobné, že mimozemský jazyk bude sledovat stejné rozložení. Není úplně jasné, proč se jazyky drží tohoto rozložení, ale vysvětlení může být v tom, že jsou lidé líní. Je to princip nejmenší námahy. Lidé, zvířata i stroje vždy zvolí cestu nejmenšího odporu.

Nejsnazší cestu. V případě jazyka ten význam, který musí být předáván nejčastěji, bude z důvodů jednoduchosti spojen s nejčastějšími slovy a ne s mnoha podobnými. Rozložení klesá až k nejméně používaným slovům a vytvoří to tuto křivku. Pokud u mimozemského vysílání určíme frekvenci používání zvuků, a ta bude následovat toto rozložení, s největší pravděpodobností půjde o jazyk.

Ale pak se jim musíme pokus porozumět. V tomto případě musíme zapomenout na vše, co známe. Existují vrozené podobnosti lidských jazyků, především v gramatice. Téměř každý jazyk odlišuje popisná slova, podstatná jména, od popisu činnosti, sloves. Po gramatické stránce jsou mezi všemi jazyky velké podobnosti. I mezi těmi, které se rozvíjely odděleně. Někteří mají za to, že lidé mají předpoklady pro jazyk vepsány v genech.

Možná jsme už od narozeni předurčeni k tomu, abychom chápali podstatná jména, slovesa a věty. Učením se jazyka jen tyto předpoklady naplňujeme a učíme se je používat. Ze všeho, co víme o komunikaci zvířat, nikdo nepoužívá univerzální gramatiku jako lidé. Musíme předpokládat, že mimozemský jazyk bude úplně jiný než ten náš. Nevíme, jakou strukturu jejich věty mají. Mají vůbec věty?

Problémem je, že pokud zachytíme signál běžného mimozemského jazyka, nemůžeme ho pochopit. Při překladech starověkých jazyků lingvisté význam zjišťovali za pomoci kontextu a podobnosti s jinými jazyky. Ale u mimozemského jazyka neznáme žádný kontext ani žádné podobné jazyky. A to vše předpokládá, že používají verbální jazyk. To nemusí být pravda.

Mnoho zvířat verbálně vůbec nekomunikuje. Sépie a chameleoni komunikují změnou barvy těla, zatímco mravenci a včely spolu komunikují feromony. I kdybychom pochopili jazyk, porozumíme jeho významu? Vezměte si tuto francouzskou větu. Pokud ji doslova přeložíte, získáte: "Palác Bourbon je název běžně dávaný budově, kde se sídlí shromáždění národní Francie a leží na nábřeží Orsay v sedmé čtvrti Paříže na náměstí Concorde."

I když tomu dáte strukturu vašeho jazyka, co vám to řekne? Co je to francouzské Národní shromáždění? Kde je nábřeží Orsay? Kde je sedmá čtvrť? Kde leží náměstí Concorde? Někdo, kdo zná Paříž nebo Francii, význam těchto slov pochopí. Ale někdo z druhé strany světa z toho moc moudrý nebude. Filozof Ludwig Wittgenstein napsal: "I kdyby lev mluvil, nedokázali bychom mu porozumět."

Jazyk je propojen s kulturou. Vyžaduje společný referenční rámec. Kdybyste mu řekli: "Zavolám Uber a pojedu si dát kávu do Starbucks," vůbec by nechápal, co tím chcete říct. Musíte mu vysvětlit, co je to Uber, co je to auto, co je to internet, telefon, aplikace, káva, Starbucks, obchod, peníze... To vše moderní lidé přirozeně chápou.

Přeložení slov mimozemské civilizace je prvním krokem. Porozumění sdělení je náročnější. Po staletích až tisíciletích po objevení mimozemšťanů se může stát, že se tyto bytosti dostanou k Zemi. Pokud se to stane, jejich civilizace bude zřejmě vyspělejší než ta lidská, protože ovládají mezihvězdné cestování a možná i cestují rychleji než světlo. Budeme jim chtít ukázat, že jsme také inteligentní. Mimozemšťané samozřejmě uvidí lidské stavby, ale mohou je chápat jako přírodní úkazy.

Nemůžeme předpokládat, že budovy, auta a umělá osvětlení nebudou chápat jako přírodní jev na Zemi. Musíme jim ukázat, že vesmír aspoň v základech chápeme. Matematika je univerzální. Ať už jedete kamkoliv a ptáte se kohokoliv, 2 plus 2 je vždy 4. Poměr obvodu k průměru je vždy 3,141592 a tak dále. Název dva, čtyři nebo pí bude jiný, ale koncept je stejný.

Mimozemšťanům bychom mohli ukázat naše porozumění matematice. Dva, pak dva a pak čtyři. čtyři, pak čtyři a pak osm. A tak dál, až jim to dojde. Ale asi nejlepším matematickým principem bude Pythagorova věta. Je komplikovaný, ale snadno se ukazuje. Pythagorova věta ukazuje případ pravoúhlého trojúhelníku, kdy se přepona na druhou rovná součtu druhých mocnin odvěsen.

V rovnici to je A na druhou plus B na druhou rovná se C na druhou. Znázornit to můžeme nakreslením čtverců na kratších stranách, Můžeme ukázat, jak se čtverce u odvěsen rovnají čtverci u přepony. Tento teorém o lidstvu vypoví, že rozumíme matematice o fungování vesmíru. I přes to, že nejsme tak vyspělí jako mimozemšťané. nyní jsme mimozemšťany našly, setkali se s nimi a mluvíme s nimi.

Ale někdo musí promluvit první. Řekněme, že vy. Řekněme, že vy smíte položit první otázku lidstva mimozemské civilizaci. Stanete se první osobou, která se spojí s vesmírem. Na co byste se zeptali? Překlad: Mithril www.videacesky.cz

Komentáře (71)

Zrušit a napsat nový komentář

Odpovědět

az na to ze je pres 3000 dukazu o tom ze jsme prisli ke styku s mimozemstanama...ale dobry no

25

Odpovědět

na arecibo zprávu už jsme odpověď dostali, wtf

31

Odpovědět

A to co plácá na konci je už úplně mimo mísu. Vysvětlá civilizace se znaostí astrofyziky, chodu vesmíru a nadsvětelného pohonu že nepozná přírodní úkaz od umělých struktur? :D To by nemohli znát ani základní věci jako entroii a fyzikální zákony akce a reakce a nejmenšího odporu. :)

91

Odpovědět

Nejvzdálenějším objektem člověka je Voyager 1, který je už dávno za hranicí Sluneční soustavy. Pioneer 10+11 soustavu teprve opouští. ;)

30

Odpovědět

Mimochodem proč se počítá že ta mimozemská civilizace bude vyspělejší než ta naše?

14

Odpovědět

Protože vyvinout vesmírné plavidlo (raketu) a překonat poměrně velkou vzdálenost, aby se sem nějaká mimozemská civilizace dopravila, vyžaduje určitou inteligenci. :-)
A jelikož my (lidstvo) toho zatím nejsme schopni, předpokládá se, že by ona mimozemská civilizace měla být vyspělejší, než my... :-D

162

Odpovědět

+JustBecauseSpíš jsem to myslel k tomu hledání.. Třeba nikoho nemůžeme najít protože jednoduše ta civilizace je na nějaký nízký úrovni a nemá ani rádio

21

Odpovědět

+MorceA nebo na tak vysoké úrovni, že už zase rádio nepoužívají. Jen si vezměte, jak dlouho rádio používáme. A už začínáme používat k přenosu informací kvantově provázané částice. Takže najít civilizaci, která je přesně v tom období, že používá k přenosu informací radiové vlny, je jak hledat jehlu v opravdu velké kupce sena....

60

Odpovědět

Vyspelosť civilizácie merať spotrebou energie je trochu z cestné.Dnešné technologie sa snažia
spotrebu znižovať.Ide o to,že ludia plytvajú(nešetria),lebo je dostupná a lacná.A druhá vec,ludia
sú premnožení.Nereguluje sa stav pôrodnosti.Sme ako kobilky,kde prídeme,tam začneme ničiť.
V konečnom dôsledku sme rakovina našej zeme.A ešte chceme osídlovať vesmír..
Vo videu odznela veta..Mali by sme zaútočiť ako prvý..Po tomto som už ani video nedopozeral.

615

Odpovědět

A az osidlime vesmir, budeme rakovinou celeho vesmiru. :D :D

30

Odpovědět

+SirTak daleko sa nedostaneme :)

01

Odpovědět

Môže mi niekto prosím vysvetliť Pytagorovú vetu ? Ten vzorec chápem, ale ak si primitívnym spôsobom odmeriam pravítkom strany v čase 11:22, tak mi logicky ten vzorec nesedí. Pretože c=11,7 cm; b=10,2; c=5,8. Čiže C má menšiu dĺžku ako a+b dohromady.
Chápem, že Pytagorová veta je platná a sedí, ale neviem pochopiť princíp - ako tomu rozumieť.

012

Odpovědět

Tak evidentne nechápeš ani ten vzorec, pretože keď doň dosadíš tie tvoje namerané hodnoty tak to relatívne pekne vychádza. Vieš vôbec čo je to mocnina? A ináč Pytagorova veta vyjadruje pravidlo, že obsah štvorca zostrojeného nad preponou PRAVOUHLÉHO trojuholnika sa vždy rovná SÚČTU obsahov štvorcov zostrojených nad jeho odvesnami.

90

Odpovědět

Volba prvních slov je jasná, buďto: "Cash me ousside, how bo' dah?" anebo "What dat mouf do?"

15

Odpovědět

MImozemšťané neexistují. Samozřejmě je to dobrá náhrada za boha. Nemáme boha, ten přeci neexistuje, máme 100% mimozemšťany. Ateistům se to sice nelíbí, ale boha nahrazují mimozemšťany schválně už celé roky. Začíná to být trapné. A tyhle videa zatím docela hezky potvrzují "konspirační" teorie které tvrdí že vlády lidi pomalu takhle připravují tím že o mimozemšťanech mluví aby je mohli později představit lidstvu.

Nic nepotvrzuji, jen to říkám. Rozhodně se tu nehodlám s nikým hádat o ateistké víře a "vědě".

553

Odpovědět

Pokud nechcete diskutovat, nepište do diskusí. Rádobychytré výlevy, které ani jejich tvůrce není ochoten, a možná ani schopen, obhájit v kritické diskusi, nikoho nezajímají.

374

Odpovědět

+komunardJestli umíš číst, všiml sis slova "HÁDAT". A vy, tím myslím ateisty, nejste schopný uznat svojí chybu v žádné diskuzi. I kdyby sama matematika evoluci vyvracela, vy budete tvrdit proč zrovna v tomto případě matematika nemá pravdu. :D Na tyhle ateistické otočky jsem zvyklý. 10 let blábolů mám za sebou.

O evoluci mluvím proto že se ve vědě počítá s tím že vesmír je tak velký že "někde přece další život musel vzniknout" (Velice oblíbená ateistická klička mimochodem). A protože je vaše víra pouze o tom "hmotném" budete samozřejmě tvrdit že mimozemšťané jsou také "ateisté" a že oni jsou stvořiteli světa. (V tom lepším případě)

Pokud by ale mimozemšťani inspirovali třeba bibli už to nijak nevysvětluje třeba takové zjevení. Staré příběhy jsou v pohodě. Ale někdo si prostě nemohl jen tak sepsat knihu plnou budoucích událostí a sepsat je tak aby se dokonale trefil i do pořadí. Takže nám tu vzniká další mezera. To ovšem nevadí. Cokoliv je přece lepší než víra v boha. Ta je přece "zastaralá".

Rád bych viděl tu tvou "kritickou diskuzi". :) Pokud vím tak žádná z našich věd není schopná dokázat vytvoření života z ničeho. Ano, vím o pár pokusech které ale neřeší vůbec nic. Jsou to prostě nesmysly. To co vědci dokázali stvořit "z ničeho" není žádný život. A v reálném prostředí je naprosto nemožné aby cokoliv SAMO a NÁHODNĚ vzniklo. Jakmile se v laboratořích nedodrží přesný postup, tyhle evoluční zjevy nikdy nefungují a automaticky umírají. Schválně nepíšu orgamismus ani buňka.

Jednou se tu objeví postava která se lidem bude hodně líbit. Možná to bude "mimozemšťan".. Kdo ví? Nicméně ze zjevení je jasně patrné že tahle bestie bude chtít po chvíli uctívat. A co s tím budou ateisté vlastně dělat? Jednoho boha se přece zbavili a přijde někdo mnohem horší. Někdo kdo se nebude stydět lidi vraždit když neuposlechnou.

Jinak o takzvaných mimozemšťanech je napsáno v bibli někde tuším v genesis. Vtip je v tom že nejde o mimozemšťany ale o padlé anděly kteří skutečně lítají okolo země. Doporučuju nečíst překlady 21. století. Jsou v nich chyby a ateisti je často zneužívají jako chyby v bibli které dokazují že je ta kniha plná rozporů.

Ateisté musí vše dělat obráceně, jinak by se jejich víra rozpadla jak domeček z karet. Jinak žil jsem kdysi na ubytovně kde lidé odcházeli jen proto že se báli přespávat. Dokonce se stala taková vtipná příhoda kdy dva slováci spali spolu v jedné posteli, jelikož byly slyšet strašné rány a toho jednoho navíc někdo budil, jenže když se vzbudil tak tam nikdo nestál. Opravdu není co řešit. Ateisté jen pořád něco neví a musí něčemu neustále uhýbat. Třeba když se jasně dokáže že ateismus v něčem nemá pravdu, nebo je porušena nějaká evoluční teorie, ateisté okamžitě tvrdí "Teď to vědci sice neví, ale za sto let už to někdo určitě vyřeší". To je moc hezká klička. Neuznám prostě že ta teorie může být špatná (To tušil už sám Darwin) jednoduše přehodím zodpovědnost na někoho v budoucnosti. Toto je věda v celé kráse.

Doufám že aspoň někdo pochopí proč s ateisty zásadně nediskutuji. A pokud ano tak vyjímečně.

229

Odpovědět

+SteveNepochybuji o tom, že věříš tomu, co píšeš...

81

Odpovědět

+SteveTak dobrá, boží člověče:
1. odstavec: Tvrzení bez dokladů, zato prodchnuté emocemi. Jdeme dál.

2. To, jak je velký vesmír, to je empiricky zjištěno. Není to věc názoru.
To, jak malé by musely být pravděpodobnosti, aby se v něm objevil právě jeden život, to je matematika.
Ovšem o náboženském přesvědčení jiného druhu nelze říci vůbec nic. Těžko říci něco opravdu konkrétního o jejich biologii, natož kultuře.
Člověk, který tvrdí, že svět stvořili mimozemšťané, není ateista. Má jen jinak pojmenované bohy.

4. Knih plných budoucích událostí máme plné knihovny. S trochou snahy ve většině najdu události minulé. Moc metafor je nezměrná.

5. Příroda dokáže dělat věci, jenž nejsou v silách člověka. Skutečně chcete posuzovat miliardy let staré celoplanetární jevy měřítkem laboratoří?

6. Hm, já nevím co se stane, až se to stane, zeptejte se znovu.

7. První část je s prominutím blábol. Druhá, no... Vy ovládáte starověkou Hebrejštinu? Lépe než profesionálkní překladatelé? Nehledáte tam věci, co tam nejsou? Radši zůstanu u oficiálních překladů.

8. Byli to právě křesťané, kteří se vysmívali víře v duchy, přízraky a genie. Oni je nepotřebovali, oni měli Jediného Boha. To, že museli tyto ideje adoptovat, je celkem podráží. Takže pardon, střílíte se do nohy.
Jinak občas mívám zlé sny, to je normální.
Věda a ateismus jsou dvě různé věci (stejně jako víra a náboženství, mimochodem).
Všechny vědecké teorie jsou špatně. Jen nemáme momentálně lepší. To je věda, nikdy nebyla víc ani méně. Jestli vám to připadá horší, než snahy křísit hypotézy a teorie ještě horší a zastaralejší, tak prosím. Ale pro jedno místo, kde zdánlivě máte výhodu, byste neměl přehlížet plno dalších, kde je tomu naopak.

No, pochopil jsem. Ale jaksi jsem to nedokázal nechat být.

161

Odpovědět

+SteveSteve no vy jste kvalitní kus idiota. Můžete mi říct jak lidem čtete myšlenky? Podle vašeho komentáře to děláte, takže jste ten bůh vy ne? Nějak se vám to zamotalo.

00

Odpovědět

+komunardNepotřebujeme to obhajovat, obhájí to sami největší vědci, kteří se tímto zabývali. :) Nikdo z dále jmenovaných velikánů nepopřel Boha, dokonce ho do své teorie i zasadil:
Einstein
Newton
Hawking
Darwin
..seznam si můžete prodloužit na kolik chcete, ale čím více se ve fyzice dostaneme dále, tím více musíme uznávat existenci něčeho inteligentního, co dalo vesmíru řád. Někdo tomu řekne vyšší moc, někdo Bůh, někdo Stvořitel...
Ti méně nadaní tomu říkají "náhoda" "panspermie" atd atd... Ale nic z toho nevysvětlí počátek, jen odkládá otázku trochu dále. :)
Evoluce je průběh, nikoliv příčina. Panspermie tu příčinu jen odkládá o pár miliard let.
Vělký třesk je průběh, ne příšina. Vždy je otázka co bylo předtím a k tomu je třeba něčeho většího než jsou fyzikální zákony a limity našeho vesmíru. A tato inteligence je téměř jistá, jak uznali výše zmínění a ne jen oni.
Doufám, že tohle ti jako argument stačí.
A to, proč Steve nechtěl diskutovat je zaslepenost vás diskutujících "rádobyateistů" věřících v mimozemšťany a statisticky nemožné náhody. Diskuze pod příspěvkem je toho důkazem :)
My věřící totiž víme, co znamená diskutovat s nevěřícím. Já to znám i z druhé strany a jako nevěřící jsem nebyl o nic víc tolerantnější než vy. Jsem vzdělanej, přesto jsem věřící. Ale vysvětlit to někomu kdo odmítá připustit byť jen možnost něčeho vyššího, zaslepený svou představou neexistence něčeho, co ani nemůže pochopit, to prostě nemá cenu už ani zkoušet. Byť jsem to teď zkusil a mínusujte jak chcete. :)

14

Odpovědět

+MikeJedna z nejhloupějších věcí, na které jsem u věřících narazil, je zároveň tvrdit, že Bůh je všemohoucí stvořitel, který stvořil vše (přičemž daný člověk je obyčejný smrtelník) a přitom definovat, co vše Bůh stvořil a co ne. Co by Bůh udělal a co by neudělal. Dělat takhle Bohovi manažera fakt nedává logicky uvažujícímu člověku smysl.

Dobře, tak znáš pouze teorii "ateismu" a teorii "Boha omezeného stvořitele". A to má být vše, k čemu jsi se dostal? Je spoustu dalších velice relevantních teorií, které akceptují jak mimozemšťany, posmrtný život, tak i realitu, která je širší, než jen fyzický svět.

Skutečně se nedivím, že ti lidi připadají zaslepení. S tak malým rozhledem, který máš, s tebou totiž musí být docela opruz diskutovat... :)

51

Odpovědět

+pes RakeťákSprávný věřící ale tohle nedělá a pokud si to po mne přečtete znovu, ani já jsem nic podobného nenapsal. :)

Nehodlal jsem psát nějaké eseje ani apologetiku. Toho mám dost na studiích a v osobním životě.
Zde se většinou hádají zarytí ateisté s názorem, že věda vyvrací Boha a k těmto lidem sjem já mluvil. Nejsem proti žádné filozofii, sjem pouze proti rigindímu vidění světa a je mi jedno, zda to je ateista nebo věřící. Zde jsou ale rigidní právě ateisté, či spíše antiteisté.

00

Odpovědět

+MikeHm, a všiml jste si, že celý tenhle strom tu je, protože jistý věřící Steve měl potřebu se podělit o poněkud konspirační názor o tom, že ateisté nahrazují cíleně boha mimozemšťany, a pak vyjádřil nechuť diskutovat o "ateistické víře" (typická provokativní hláška, nerespektující význam těch slov) a "vědě" (což dal do uvozovek, ačkoli diskuse má být o seriozním vědeckém tématu-hypotetické možnosti komunikace s hypotetickými mimozemšťany-takže těžko soudit, co dle něj má být ta pravá věda, jestli nějaká). Tyto dost kontroverzní tvrzení přitom nijak nepodložil. Stejně jako krajně rigidní tvrzení, že "Mimozemšťané neexistují." (nevíme, proč si to myslí, z jeho textu to nijak nevyplývá) Pokud vám radí rigidita, měl byste pérovat spíše jeho.

21

Odpovědět

+MikeNepřímo jste to napsal. Spojil jste evoluci a mimozemšťany s ateisty (aniž by se do této podskupiny sami zařadily). Evoluce i mimozemšťané jsou v souladu jak s teorií "Boha schopného Stvořitele", tak i s mnoha dalšími teoriemi...

00

Odpovědět

+MikeZaprvé, vyhoďte z toho seznamu Einsteina, nepatří do něj.
Zadruhé, prosím, kde Hawking zakomponoval do své teorie Boha?
Vlastně i ten Darwin.
O Newtonovi to vím.

Ne, nemusíme. Můžeme, ale nemusíme, ničemu to totiž nepomůže. Věřte mi, o fyzice něco vím.
Otázka, co bylo před časem dává tolik smyslu, jako otázka co je vedle prostoru.
A i kdybychom ji uznali, tak odpovědět na otázku, co je příčinou, pokud je třeba, aby jí něco bylo, je naprosto nemožné. Vesmír stvořil Bůh. Dobrá, a kdo tedy stvořil Boha?

Panspermie je dost nevědecká hypotéza, to by bylo dobré zahrnout.

Důvodem, proč Steve nechce diskutovat, je dle mého soudu slabost jeho argumentů (rozhodně jsou mnohem slabší než vaše).

A i kdyby existoval stvořitel, proč by měl být inteligentní?

Co to je, ta statisticky nemožná náhoda? Buď to je naprosto nemožné (pravděpodobnost P=0), a se statistikou to nemá co dělat, nebo to je možné (P>0), a pak to nejspíše nastane na dostatečně velkém souboru (1/P), a na souboru (1/P^n, kde n>>1) je už dost nepravděpodobné, že by nenastal.

Já osobně nemám problém přijmout existenci Dea nebo Thea, byť k tomu momentálně nevidím důvod. Mám solidní problém přijmout, že je nepoznatelný (Kdyby byl nepoznatelný, vůbec bychom o něm nevěděli, tak jak to, že argumentujete v jeho existenci? Z čeho pramení vaše argumenty, než z poznání?). Ještě mnohem větší problém mám s tím, že ho poznáme z nějaké staré knížky. Pokud by to mělo být byť jen souměřitelné s vesmírem, natož ho přesahovat, tak je to naprosto mimo možnosti pochopení, natož vyjádření, autorů starých knih. A ano, tvrzení, že je nepoznatelný a zároveň poznatelný ze starých knih je nesmysl. Jestli to považujete za zaslepenost, prosím. Já to považuji za logiku.

Ale celkem mě dostává vaše jistota stran toho, co já si myslím. To se, pokud vím, na žádné škole neučí, takže to není součástí vzdělání, které vám neupírám.

31

Odpovědět

+komunardEinstein se několikrát k Bohu vyjádřil a to velmi kladně. Neříkal sjem nikde, že tito lidé jsou věřící a praktikující křesťané. Pouze, že nevyčleňují inteligentní design ze svých úvah, naopak o něm polemizují. Hawking o tom má celou knihu. Darwin ke svému výzkumu přistupoval z Boží perspektivy celý život a na konci života to i potvrdil. On totiž Darwinismus či mikroevoluce není to, co my dnes bereme za "evolucionismus". Makroevoluce byla jen jeho domněnka, nikoliv hypotéza či už vůbec ne teorie nebo fakt, to přišlo až po něm, z důvodu zdiskreditování moci církve. :) Stačí více číst.

A ke slovu "inteligentní". Je nemožné Bohu připisovat lidské vlastnosti, ale pokud se snažíme něco popsat, tak musíme používat slova, kterým jsme my přidělili význam. To věděl už Aristoteles.

Ale stejně nevím, jaké argumenty by jste si představoval? Důkaz Boží existence? Co zkušenost miliard lidí? Nebo filozofický důkaz? Anselm nebo Akvinský?

Rozhodně tady nemíním vést apologetiku a to z důvodu, co jsem zde už napsal. Mě nikdo nepřesvědčil a znal jsem "pravdu" a jako věřící můžu mít tisíce logických důvodů a nemíním je opakovat do nekonečna. Strávil jsem takhle tři roky a stačí mi to.
Každopádně, studoval jsem fyziku i teologii a rozhodně mohu říct, že tyto věci se nevymykají. Stejně jako si to uvědomují největší mozky světa od filozofů po vědce, nehledě na jejich původ či náboženskou výchovu.

00

Odpovědět

+MikeJá bych neměl problém přijmout ani to, že ti lidé byli praktikující křesťané (Darwin a Newton byli, Einstein nebyl, Hawking nevím, a valně mě to netrápí). Mě zajímá ne kde se vyjádřili pěkně nebo ošklivě o Bohu, ale kde to zakomponovali do svých teorií.

A že by někde mluvili o ID... Podívejte, nemohl byste dát přímé citace, případně zdroje? Ono je pěkné, že někdo něco o něčem řekl, ale podle toho to fakt nenajdu.

A víra v Boha, stejně jako teistické a deistické představy o vesmíru, nemají s ID pranic společného. To jen pro jistotu, mám pocit, že nějak snadno chodíte od jednoho k druhému.

Darwinova teorie (ve své době pochopitelně hypotéza) pojednává o původu druhů, tedy makroevoluci (jak tento pojem chápu, rád se nechám opravit).
A to s diskreditováním moci církve... Moc církve musí být zlomena, protože je spojena s jedním náboženstvím, a žádné nesmí být politicky preferováno před druhým. Věda s tím nemá moc co dělat.

Pojmy, jako inteligence, vědomí atd. se používají (samozřejmě v posunutém významu), u zvířat, strojů... klidně by se daly použít u tvořivých sil (zase v posunutém významu). Spíš bych chtěl vědět, proč by měly tyto vlastnosti dle vás mít.

Citovat tyhle staré důkazy nemusíte, znám je, znám jejich vyvrácení. Zkušenost miliard lidí má být co? Víra? Mystické prožitky?

Jaké argumenty bych si představoval? Těžko říct. Spíše bych dokázal dobře formulovat, jaké argumenty bych si nepřál číst. Nemám rád to naprosto zbytečné a trapné zpochybňování vědy a vědeckého poznání ze strany určitého druhu věřících (s důrazem na určitého druhu, spousta věřících tohle nemá zapotřebí a to je dobře). Věda má určité poznatky a teorie. Některé jsou kompatibilnější s něčím pojetím božství, některé méně. Ale to neznamená, že pokud je tam nějaká nekompatibilita, má dotyčný zavrhnout svou víru (to by byla blbost), nebo že má ty teorie překrucovat, reinterpretovat a vůbec všelijak kurvit (to by byla blbost možná ještě větší, protože by to byla blbost veřejná).

Trochu odbočím. Vy se snažíte mě přesvědčit, že je vaše víra racionální. Víte, že od jisté doby (Mimochodem, od té doby, kdy jsem si přestal myslet, že je na víře něco špatného.) nechápu, proč to někteří věřící dělají? Nikdy jsem se nesetkal s tím, že by si takhle racionalizovali svou lásku nebo důvěru. Hněv, strach, znechucení, to ano, ty negativní emoce ano. Pozitivní ne. Považujete svou víru za negativní emoci? Já víru za negativní nepovažuji. Věříte, OK. Nemusíte mi dávat důvod. Já vám to přeji. Teprv když mi začnete nabízet nějaký emočně racionální hybrid, tak se mi to vůbec nebude líbit. Nevím, co to víc znevažuje, jestli cit nebo rozum, nebo snad oboje, ale nelíbí se mi to. Co je to za víru, když potřebuje důkaz? Co je to za důkaz, když potřebuje víru? Ne. Tohle není správná cesta, tedy mě se tak alespoň nejeví. Nevede ani k silnějšímu prožitku, ani k přesnějšímu poznání (nemluvě o tom, že mít oboje není nemožné, jen vědět, kdy co použít). K čemu to tedy vede?

20

Odpovědět

A keď to spojíme,vyjde nám,že obidve strany majú pravdu.Bohovia sú mimozemšťania.
Kde sa ludia pozerajú,keď vzývajú boha?Do zeme asi nie..

04

Odpovědět

Nevidím problém veriť v Boha stvoriteľa vesmíru a veriť v mimozemské civilizácie.

60

Odpovědět

Jasně a ty máš patent pochopit celý vesmír. To, že máme omezené myšlení a fyzicky jsme se dostali nejdál na měsíc, že rozumíme matematice, fyzice, které jsou taky okleštěné jen o naše mentální schopnosti, které nám dovoluje pozemský mozek,neznamená, že mimozemšťané neexistují. S jistotou tvrdit, že neexistují, můžou jen omezenci, nebo egocentričtí maniaci, kteří se okleštili pozemskými vědomostmi a nejsou schopni připustit, že existují věci, které nás daleko přesahují.

61

Odpovědět

Člověče, říct že mimozemšťané neexistují je to samý jako říct že existují. Jestli věříš že je taková náhoda že jsme jediná planeta na které může vzniknout život tak věříš v to že se tady stalo něco nadpřirozenýho, tím pádem věříš v Boha. Poslouchej se. Nehledě na to že jsi ani neposlouchal o čem se v tom videu mluvilo...

00

Odpovědět

Stýve, děláš rozumným věřícím akorát ostudu...

00

Odpovědět

Výborné video. Jen…mám trochu problém s tím začátkem. Kdy nová civilizace vyhladila tu nativní. Ano, v rámci lidí to je pravda. Ale tohle bych, stejně jako všechny ostatní předpoklady, aplikoval pouze na lidi. Proč by měli oni? A když už, jak bychom se zachovali my, v případě, že bychom na ně v budoucnu narazili? Ono je totiž dost dobře možné, že to budeme my (budoucí), kdo bude dělat ten kontakt.
Zkrátka, to, aby nás zničili je zbytečné. Zdroje? Kdekoliv jinde jich je víc. My a hrozba? Nope. Takže…proč?
Rád bych, aby nějací doopravdy objevili to, co jsme dali na sondy. Zajímalo by mě, jak se to budou snažit rozluštit. :-D Ne, proti té plaketě nic nemám, jen bych chtěl vidět, jaká bude jejich snaha.

91

Odpovědět

Je právě může stát enormní náklady objevit konečně planetu, která má daleko lepší podmínky než jejich domovská a je bohatá na zdroje. A je pro ně ekonomičtější nás vyhladit než hledat další akceptovatelnou planetu. Plus se musí brát v potaz jak je to pro ně "blízko" k jejich domovské planetě pokud nějakou budou mít.

32

Odpovědět

+tynejOrganismy se miliardy let přizpůsobovaly podmínkám na svém domovském světě. Těžko si představit, že by pro ně nějaký byl lepší.

71

Odpovědět

+komunard+komunard Samozřejmě, že může a pravděpodobně i bude lepší. Tobě připadá Země pro dokonalá? Já bych třeba uvítal konstatních 22 stupnů a oceány se sladkou vodou.

33

Odpovědět

+SkyPřemýšlení o jiných planetách a mimozemšťanech musí být nutně sci-fi, ale nemuselo by být fantasy. Sladkovodní oceán? Pravděpodobně není fyzikálně možné. 22°C? Kde? Na celé planetě? Jedno celoplanetární podnebí by šlo dosáhnout jedině za cenu dost extrémních větrů.
A hlavně si je třeba uvědomit, že jiné rozměry planety, jiná oběžná doba, jiná doba rotace a podobně, by měly obrovské dopady na podmínky. Větší poloměr (a tedy g)? Jako nosit celý život zbroj, protože samotné tělo bude "těžší". Menší poloměr? Nižší tlak vzduchu (vysokohorská nemoc). Doba rotace? Rozhodí to cyklus bdění a spánku. A tak dál. Nepochybně může existovat obyvatelnější svět než Země. Ale obyvatelnější svými obyvateli, ne pozemšťany. A pokud by se tu nějací extraterestriálové chtěli usadit a nikoli žít pod kopulemi (což můžou prakticky kdekoli), tak musí převézt celé ekosystémy. A v těch je spousta článků citlivějších na některé faktory.

71

Odpovědět

+komunardVýborný koment. :-) Jen bych chtěl říct, že pokud máš větší průměr, nemusí to nutně ovlivnit g. Jde o hustotu planety. Pokud bys měl Zemi ze železa, niklu a zinku, tak g by bylo jistě větší. Pokud by tu naopak nebylo jádro (a žádné magnetické pole, takže nejspíš daleko slabší atmosféra a rozhodně žádný život), tak by g bylo nižší.
Navíc, pokud někdo píše o své ideální planetě, tak předpokládám, že on by byl členem inteligentního druhu, co by se vyvinul tam. Tzn. pokud já píšu o světu s větším průměrem, g, tlakem apod., tak předpokládám, že bych se vyvinul tam a že tam bych se cítil jako moje momentální já tady. Mimo pocit, že naše planeta je strašně malá, atmosféra tenká a řídká a že náš Měsíc nestojí za nic.

00

Odpovědět

+SkyKdyž už jsme u toho, osobně bych uvítal planetu, co obíhá okolo bílé hvězdy, co má 20 Mm v průměru, 2 MPa atmo tlak, 1,5 g, soustavu měsíců od velikosti našeho až po nějakých 10 Mm, v soustavě, kde je plno dalších světů… S povrchovou teplotou okolo 276 K, protože technologie vyžaduje chlazení.

00

Odpovědět

+tynejNo, já ti nevím. Pokud by tedy už zavítali do naší soustavy, a chtěli věci jako vodu, železo a ostatní minerály, tak by se nemuseli ani dotknout naší planety. Merkur: obrovské planetární jádro, tuny železa, niklu apod. Voda? Európa jí má daleko víc. Jasně, musíš přes led, ale led je…voda, zmrzlá. Takže Země? Naaah.
Navíc, je vcelku jisté, že vůbec po cestě sem jsou jiné soustavy, kde můžeš najít planety, co jsou pokryté globálním oceánem. Nebo plno asteroidů bohatých na prvky, co potřebují. Takže by se ani nemuseli obtěžovat jít sem. Leda že by naše planeta byla poslední, co má nějaké zdroje. Což prostě víme, že pravda není.

20

Odpovědět

Správně, mtematika je univerzální, takže jim stačí říct "42" a máme jasno.

330

Odpovědět

A aka bola otazka? :/

10

Odpovědět

Líbil se mi film Příchozí, ještě bych si dal nějaký sequel z pohledu lidstva. Pokud tedy vůbec jde nějak predikovat chování určitých skupin při takové mimořádné situaci.

43

Odpovědět

Dlouho jsem přemýšlel, jestli to je snímek, co jsem neviděl, pak mi došlo, že se jedná o Arrival, což je imho nejlepší filmový počin za poslední roky a řadí se mezi mé nejoblíbenější, vedle District 9 a Constantina.
Jasně, sequel by to chtělo, to rozhodně ano. Dobrého není nikdy dost. :-) Aby sequel byl dobrý…to s tebou souhlasím naprosto. Extrémně náročné.

10

Odpovědět

You are not prepared -_-

90

Odpovědět

Jedno je jistý. Jestli nebudou rešpektovat naší kultůru, tak jim zakroutíme tykadlama !

116

Odpovědět

Tak to nevím.. Oproti jim budeme hovno, když jsou schopní cestovat po vesmíru.. Vsadím, že se by nás vymetli jak fouknutí prachu.

61

Odpovědět

+EgoEgo, nebyl bych si tím zase tak moc jistý, přečti si například:
"Anderson, Poul – Kosmičtí křižáci"

nebo čtyřdílný cyklus:
"Turtledove, Harry – Světoválka"
a na to navazující čtyřdílný cyklus:
"Turtledove, Harry – Kolonizace"
a emzáci dostali pěkně na p***l

(a našly by se i jiné příklady)

01

Odpovědět

+mykanecTak nepotvrzuji to. Taky může, být že jejich stroje či zbraně u nás nejdou, atd.. netřeba řešit na co nikdy nepříjdem

00

Odpovědět

Každý kdo hrál Mass Effect ví, že všichni mimozemšťané mluví anglicky.

650

Odpovědět

To ví přeci i každý fanoušek Hvězdné brány!

311

Odpovědět

+kocour Oggyaž si člověk říká, že Daniel Jackson tam byl zbytečně :D

161

Odpovědět

+honza 351Teal'c: "Vskutku!"

100
Další