Historie Tří králů

Thumbnail play icon
80 %
Tvoje hodnocení
Počet hodnocení:34
Počet zobrazení:5 808

Tři králové je svátek, který se slaví 6. ledna. V Čechách se děti převlékají za tři krále a chodí od domu k domu, zpívají koledy a dostávají sladkosti. Na oplátku napíší bílou křídou na trám nade dveřmi své iniciály a rok. V druhé polovině 20. století kdesi vznikla domněnka, že KMB je zkratka latinského Christus mansionem benedicat – Kristus ať obydlí žehná. Byť toto latinské rčení vypadá starobyle, není doložitelné ze starší literatury.
U nás je zvykem, že děti dostávají dárky na Štědrý večer a je to právě Štědrý večer, který je pro nás Čechy kouzelný, plný magie a vánoční atmosféry. Nicméně ve španělsky mluvících zemí to není Štědrý večer, ale právě na Tři krále, kdy se 5. ledna schází celá rodina a večer se jde s dětmi podívat na tříkrálový průvod, kde každý král jede ve svém kočáře, zdraví děti a rozdává jim sladkosti. Ten samý večer jdou děti brzy spát, protože 6. ledna ráno na ně pod vánočním stromečkem čekají dárky od králů.

Poznámka:
Sanctorum – soubor překladů a hispánských vydání. Je to sbírka životů svatých, která byla v té době velmi důležitá pro katolickou kulturu, zejména pro ikonografii křesťanského umění. Je to neobyčejné dílo tištěné před rokem 1500.
Deuteronomium – pátá kniha Starého zákona
Zoroastrismus – íránské dualistické náboženství, které ve starověku založil prorok Zarathuštra. Někteří historikové považují zoroastrismus za historicky první nejstarší světové náboženství v dějinách.
Epifanie – v křesťanství termín Epifanie označuje událost, kdy Tři králové a pastýři uctívali narozeného Ježíše Krista, nebo také svátek, nazvaný Zjevení Páně.
Saturnálie – svátky Starověkého Říma, kdy se k poctě boha Saturna darovaly oběti. Konaly se v Saturnově chrámu ve Forum Romanum, poté následovaly soukromé večírky se vzájemným obdarováváním a s karnevalovou atmosférou.

Přepis titulků

Mágové z východu neboli Tři králové. Tak tradičně nazýváme návštěvníky, kteří po narození Ježíše Krista přišli z cizích zemí, aby mu vzdali hold a předali symbolické dary. Matoušovo evangelium je jediný biblický zdroj, který mágy zmiňuje. Nezmiňuje se o tom, jestli byli králové, jak se jmenovali, kdy přišli a jestli byli tři. Číslo tři pravděpodobně vzniklo díky počtu darů.

Tyto názory se upevnily až po několika staletích a přetrvaly jako lidové tradice. Matoušovo evangelium praví, že hledali krále židovského, který se narodil v Betlémě. Když se tedy narodil Ježíš v Betlémě Judském ve dnech krále Heroda, přišli z východu do Jeruzaléma mágové a řekli: „Kde se právě narodil král židovský?

Viděli jsme jeho hvězdu na východě a přišli jsme ho uctívat.” A když vešli do domu, uviděli dítě s matkou Marií a klaníc se ho uctívali. Otevřeli své poklady a nabídli mu dary: zlato, kadidlo a myrhu. Zlato představuje královskou hodnost. Byl to dar, po kterém králové toužili. Kadidlo představuje božskost Ježíše, které se používá k uctívání Boha.

Myrha, balzamovací směs pro mrtvé, představuje utrpení a smrt Ježíše. Je nutné vědět, že řecké slovo mág se nepoužívalo pouze pro čaroděje. Deuteronomium praví, že Pán zavrhuje ty, kteří čarují. V tomto případě mág představuje moudrého člověka. Tak se jim říká v různých verzích anglické Bible.

Nebo ještě konkrétněji vědci. Podle svatého Matouše byli astronomové a přesně znali pohyb jedné hvězdy. Je všeobecně uznané, že vyznávali zoroastrismus. Tři králové, svým způsobem jsou symbolem konverze z pohanství na křesťanství. V pátém století, papež Lev I. Veliký stanovil jejich počet na tři pro celé křesťanství. Nicméně Arméni předpokládají, že jich bylo dvanáct, a dali jim dvanáct různých jmen.

V polovině 6. století v kostele sv. Apolináře z Ravenny najdeme mozaiku, na které můžeme poprvé uvidět jména Melichar, Kašpar a Baltazar. Kolem roku 700 benediktýnský mnich Beda Ctihodný – učitel církve shromáždil v jednom ze svých textů jména s vlastnostmi králů. Melichar, stařec s bílými vlasy a vousy.

Kašpar, mladší a blonďatý. A Baltazar, muž s hnědší pletí. Beda je považoval za pány Evropy, Asie a Afriky. Z do té doby známého světa, aby zdůraznil univerzální svrchovanost Krista nad všemi rasami a zeměmi. Později ikonografické reprezentace představují Baltazara jako muže černé rasy.

V katedrále svatého Petra v Německu uctívají domnělé pozůstatky tří králů ve zlaté schránce na ostatky. Tyto relikvie byly převezeny v roce 1162 jako kořist Fridricha I. Barbarossy po zpustošení Itálie. V Bibli se říká, že tři krále vedla hvězda až do Betléma. A psal se rok 1305, když italský malíř Giotto poprvé začlenil a namaloval slavnou padající kometu.

Namaloval Halleyovu kometu, která byla v roce 1305 vidět v Evropě a která způsobila vlnu dojmů patrných ve spisech mnoha kronikářů té doby. Tři králové také symbolizují tři různé věky. 60, 40 a 20 let, tak jak píše sanctorum z 15. století. Po objevení Ameriky představovaly některé malby Baltazara s rysy obličeje a šatstva z Nového světa.

Byly i pokusy o přidání čtvrtého krále z Ameriky. Uctívání tří králů v katolických zemích se začalo slavit ve stejný den jako Epifanie. To je 6. ledna. Svátek, kdy Ježíš bere lidskou podobu a nechává se poznat.

Svátek Tří králů s dárky pro děti je známý pouze ve španělsky mluvících zemí. Ve Španělsku, Mexiku, Argentině, Porto Ricu, Venezuele Paraguayi a Uruguayi. Děti píší třem králům dopis s tím co si přejí. V Německu děti nedostávají dary. Nicméně se převlékají za tři krále, zpívají koledy, dostávají sladkosti a vybírají peníze na dobročinné akce.

V den tří králů je tradice péct sladký chléb s fazolí, figurkou nebo překvapením uvnitř. Je to pohanský zvyk odvozený ze Saturnálie, která se slavila v Římské říši. Svátek, který se slavil v prosinci na počest Saturna, boha zemědělství. Římský císař Konstantin se stává křesťanem a nahrazuje Saturnálii za Vánoce.

V té době se připravovaly koláče z fíků a z ovoce ochuceného medem, které se rozdělovaly mezi přáteli, rodinou a otroky. Později se do koláče začala přidávat suchá fazole a ten, kdo ji našel, se stal králem oslavy. Tyto koláče se ve Španělsku nazývají „královský koláč”, v Mexiku Rosca de Reyes a ve Francii Gallete des Roi.

Překlad:Pauli www.videacesky.cz

Komentáře (2)

Zrušit a napsat nový komentář

Odpovědět

My tři králové jdeme k vám.
Morávek, Mašín, Balabán.

60

Odpovědět

Manda: „Uááá, kdo sakra jste a co chcete?!”
Tři králové: (nejistě) „Jsme tři králové... tři mudrci... přicházíme z Východu...”
Manda: „To je moudrý, ve dvě ráno voblejzat chlívy... to má bejt nějakej vtip?”
Tři králové: (ještě nejistěji) „Jsme astrologové... musíme vzdát holt děťátku... musíme je velebit...”
Manda: „Velebit? Dyť jste všichni úplně ožralý, to je hnus! Děte si velebit nějakýho jinýho fakana, alou!”
Kašpar: „Ale my ho musíme vidět!”
Manda: „To tak, vrazí to sem po ránu a blábolí to o nějakejch věštcích - koukejte mazat!”
Melichar: „Ale nás vedla hvězda...”
Manda: „Leda tak flaška... Vypadněte!”
Baltazar: „Ale my mu neseme dary, zlato, kadidlo a myrhu...”
Manda: „Tak proč to neřeknete hned, je támhle... lezte dál... a sorry, mám tu drobet chlív...”

120