Ženy ve vědě

Thumbnail play icon
86 %
Tvoje hodnocení
Počet hodnocení:30
Počet zobrazení:7 977

Organizace spojených národů slaví 11. února Mezinárodní den žen a dívek ve vědě. Video je věnováno dvanácti ženám – vědkyním, které se svou prací zapsaly do dějin v různých oblastech vědecké činnosti. 

1. Hypatia z Alexandrie (cz)
2. Ada Lovelace (cz)
3. Marie Curie (cz)
4. Emmy Noetherová (cz)
5. Mária Telkes (en)
6. Cecilie Payne-Gaposchkinová (cz)
7. Rachel Carsonová  (cz)
8. Rosalind Franklinová (cz)
9. Jane Goodallová (cz)
10. Sau Lan Wu (en)
11. Jennifer Doudna (en)
12. Tiera Guinnová (en)

Poznámky:
DDT je jedním z nejstarších a nejznámějších insekticidů. V čisté formě je to bezbarvý nebo bílý krystalický prášek, velmi slabé aromatické vůně, velmi špatně rozpustný ve vodě, dobře rozpustný v některých organických rozpouštědlech, například v tucích.
Částice J/ψ  částice J/psí nebo částice J/ψ případně také částice psí nebo částice J je druh mezonu (mezonu s neutrální vůní). Skládá se z půvabného kvarku a půvabného antikvarku.
CERN – Evropská organizace pro jaderný výzkum
CRISPR – segmenty nahromaděných pravidelně rozmístěných krátkých palindromických repetic – jsou to úseky prokaryotické DNA obsahující krátké repetice nukleotidů.

Přepis titulků

Organizace spojených národů slaví 11. února Mezinárodní den žen a dívek ve vědě. Když přemýšlíme o významných vědcích, většina jmen, které se nám vybaví, jsou mužská. Částečně je to způsobené tím, že během let byly omezeny veškeré příležitosti vzdělávání pro ženy a dívky. Ale také proto, že i když existovaly významné vědkyně, obvykle se jim ve zprávách ani v historii nedostává takové pozornosti.

Dnes jsme si pozvali Karen z kanálu o vědě, aby mluvila o dvanácti ženách, které dosáhly vědeckého pokroku. Ahoj, Javiere. Začneme s představováním. Nejprve tu máme Hypatii z Alexandrie. To byla řecká filosofka narozená v Egyptě a první historicky známá matematička. Vynalezla hydroskop – přístroj, který měří hustotu kapalin, a zdokonalila astroláb – přístroj, který určuje a předpovídá polohu hvězd.

Navíc to byla učitelka. V roce 415, když křesťanství začalo získávat sílu, byla zavražděna náboženskými fanatiky. Druhá je Ada Lovelace. Začátkem 19. století Charles Babbage navrhl první počítač, nazývaný analytický stroj.

Ačkoliv ho nikdy nesestrojil, Adu Lovelace velmi zaujal. Začala s ním spolupracovat a napsala první počítačový program. Lovelace nahlédla do budoucnosti, když si uvědomila, že nástupci analytického stroje by mohli sloužit nejenom k aritmetickým operacím, ale k různým úkolům, například skládat hudbu. Třetí je Marie Curie.

Na konci 19. století, Becquerel a Röntgen objevili, že určité minerály, jako je uran, mohou vyzařovat záhadné paprsky bez zdroje energie. Jedna mladá Polka se rozhodla tu záhadu prozkoumat. A tak Marie Curie zjistila, že energie nevzniká vzájemným působením molekul, ale působením samotných atomů. Nazvala tento jev „radioaktivita“.

A tehdy přišla na to, že atomy nejsou nedělitelné. Objevila dva nové chemické prvky, radium a polonium. Jako první člověk získala Nobelovu ceny ve dvou různých oborech – fyzice a chemii. Čtvrtá je Emmy Noetherová. Zdálo se že, obecná teorie relativity porušuje zákon zachování energie.

Nicméně Emmy Noertherová vytvořila „teorém Noetherové“, který nejenom vyřešil dilema relativity, ale také jakéhokoliv symetrického systému. Dále významně přispěla v algebře, kde pracovala na teoriích grup a okruhů. Einstein, Aleksandrov a Déodat ji popsali jako nejdůležitější ženu oboru matematiky. Pátá je Mária Telkes.

Narodila se v Maďarsku, pracovala ve Spojených státech v oboru pole solární energie. Byla to nadaná vynálezkyně. Mezi její vynálezy patří termoelektrické zařízení, které odstraňuje sůl z vody a přeměňuje ji na pitnou. V roce 1947 vynalezla první solární ohřívač. Často jí říkali královna slunce. Šestá je Cecilie Payne-Gaposchkinová.

Britská astronomka. Astronomie ji zajímala už od dětství. Ačkoliv vystudovala Cambridge, nezískala akademický titul, protože to byla žena. V její době se mělo za to, že Slunce má stejné proporce prvků jako Země. Nicméně to byla ona, kdo objevil, že hvězdy jsou tvořeny především heliem a vodíkem.

Poté začala vyučovat na Harvardu. Její plat byl nižší než plat jejích kolegů. Byla první ženou, která byla uznána jako profesorka ve svém oboru na této univerzitě. Sedmá je Rachel Carsonová. Byla významnou mořskou bioložkou padesátých let. Jejím nejvýznamnějším příspěvkem byla kniha Silent Spring z roku 1962.

Mluví o negativních účincích pesticidů v životním prostředí. Tato kniha zvýšila povědomí o stavu životního prostředí. Jedním z jejích úspěchů bylo, že díky ní se přestalo používat DDT, nebezpečný insekticid. Osmá je Rosalind Franklinová. Vystudovala chemii a krystalografii. Jako první používala rentgenové difrakční obrazy, aby odhalila, že DNA je dvojitá spirála.

Před jejím zveřejněním Watson a Crick použili stejnou techniku, aby odhalili strukturu grafitu a virů. Současné vědkyně. Devátá je Jane Goodallová. Měla zájem o primáty už v dětství, když jí darovali plyšovou opičku. Věnovala se studiu chování šimpanzů v Tanzanii. Pro pozorování používala přímější metodu než její předchůdci a zjistila, že primáti používají nástroje, mají různé povahy a emoce, a podrobně popsala jejich složité sociální družení.

Dokázala nám, že nejsou tak rozdílní, jak jsme si mysleli. Bylo natočeno několik filmů o jejím životě a boji za životní prostředí. Desátá je Sau Lan Wu. Je expertkou v částicové fyzice.

Významně přispěla k objevu částice mezon J/ψ. To vedlo k experimentálnímu ověření existence gluonu a kvarku. Aktuálně pracuje v CERNu. Její tým byl klíčem k objevu Higgsova bosonu, označovaného jako „božská částice“. Jedenáctá je Jennifer Doudna.

Narodila se v roce 1964. Je to biochemička, která objevila, že se může použít bakteriální typ DNA zvaný CRISPR. Slouží k úpravám a opravám dalších sekvencí DNA, čímž můžeme zabránit mnoha dědičným chorobám. Tento objev je považován za jeden z nejvýznamnějších objevů v historii biologie. Dvanáctá je Tiera Guinnová.

Od šesti let věděla, že bude velkou vynálezkyní. V roce 2017 oslavila 22. narozeniny, dokončila studium jako letecká inženýrka a pracuje pro Boeing a pro NASA, kde pracuje na návrhu největší vesmírné rakety. V současnosti je mnoho žen, které pracují ve všech oblastech vědecké činnosti.

I když stále jich je méně než mužů. A co ty? Bavila by tě věda? Napiš nám to do komentářů. Třeba z tebe jednou bude autorka důležitého objevu. Curiosamente. Poznej Karenin kanál, „La ciencia detrás de“. Má několik videí o ženách ve vědě, třeba o Diane Fossey.

Je mnoho ženských vědeckých kanálů. Dole ti necháme odkaz na některé z nich. Přeložila: Pauli www.videacesky.cz

Komentáře (68)

Zrušit a napsat nový komentář

Odpovědět

Mají tam faktickou chybu. Často opakovanou fámu, že Ada Lovelace napsala první program (než se někdo začne hádat: ano, vím, píšou to i na wiki). Ne, že by žádný nenapsala, ale první si napsal sám Charles Babbage. Co udělala, bylo ovšem pro nás jako následující generace zásadnější: Za prvé napsala dokumentaci a manuál, které dokazují, že Analytical engine byl Turingovsky úplný (zjednodušeně řečeno, že s dostatečnou pamětí to bylo schopné spočítat všechno) a navrhla kódování nearitmetických výrazů, například ale nejen textu , do čísel, což umožnilo šifrování psaných zpráv novými způsoby, i takovými, které se dodnes berou jako nerozluštitelné (a zůstanou tak do sestrojení kvantového počítače. Díky tomu si můžete se servery přes internet "povídat" přes https, takže třetí strana netuší, co si vlastně říkáte).
Obávám se, že mít dostatek informací z jiných oborů, našel bych podobných chyb více. Populárně naučná videa jsou fajn, ale nemůžou obsahovat faktické chyby, to jim hrozně ubírá na hodnotě.

30

Odpovědět

Tvoje odpověď je fajn, ale na podporu svého argumentu jsi neuvedl věrohodný zdroj svého tvrzení, takže je to celé úplně zbytečně napsané.

00

Odpovědět

+ChybkaUznávám. Informaci mám z vysokoškolské přednášky o vývoji počítačů, což ovšem nemám jak doložit.

00

Odpovědět

Jiří Grygar - Nobelovy ceny za fyziku 2019 pro kosmologa a astronomy (KS ČAS 27.1.2020)
Důležité je také rozlišovat jaký typ mozku má ta osoba v hlavě, ženský a mužský mozek se liší, vědecký fakt.

213

Odpovědět

A pointou je?

50

Odpovědět

+ReysŽe ženy s nadáním pro matematiku a fyziku mají mužský typ mozku.

512

Odpovědět

+NeurochirurgA tvůj zdroj?

60

Odpovědět

+ReysTvoje máma. :D

09

Odpovědět

+NeurochirurgAha. Názor tu „obhajuje“ děcko. Pěkný. :)

00

Odpovědět

Je to vědecká teorie která se týká pouze pouze laboratorních zvířat, zatím však nebyly provedeny dostatečné výzkumy, aby se dalo říci, zda tyto rozdíly existují jen na úrovni mozků hlodavců či ptáků nebo ovlivňují i mozky lidí. Což znamená že na úrovni mozků lidí se jedná pouze o hypotézu.

40

Odpovědět

+Alberto123Ne fakt, jedná se dokonce o fyzické rozdíly, nemluvě o způsobu myšlení, zahlédl jsem to na několika místech, zdroje už nevím, ale ty to určitě najdeš.

110

Odpovědět

+NeurochirurgFakt, věřte mi, četl jsem to někde na internetu – možná v komentářích na Novinkách, nebo mi to poradilo moje srdíčko. Jdi do háje.

42

Odpovědět

+AnonyMařkaTo je právě ono, není ti souzeno.

17

Odpovědět

+AnonyMařka"Oproti mužům ale mají ženy nižší parietální lalůček, který ovládá početní funkci mozku, což se potvrdilo u standardizovaných matematických testů, kde měli muži často vyšší skóre než ženy."

27

Odpovědět

+NeurochirurgLevý parietální lalůček neovládá jen početní funkci mozku ale umožňuje i číst, psát, celkově porozumět symbolům a řešit matematické problémy. Daná studie ukázala rozdíly pouze u standardizovaných matematických testů. Souvislost s velikostí parietálního lalůčku s danými výsledky v testech je zatím pouze hypotetická.

12

Odpovědět

+Alberto123Moje životní zkušenost spíše tu hypotézu potvrzuje. :D

27

Odpovědět

+NeurochirurgCeloživotní zkušenost? Myslíš těch 15 let? Smutný. :D

32

Odpovědět

+NeurochirurgBěž ven, najdi si kamarády a neškremrej tu o pozornost.

64

Odpovědět

+NeurochirurgMá odpověď se týkala typů mozků, tak jak ho uvádí Baron-Cohenova hypotéza na kterou asi uživatel
"Neurochirurg" odkazuje.
Mezi lidským ženským a lidským mužským mozkem jsou ovšem fyziologické rozdíly, jejichž existence je opravdu dokázaná a ověřená. Tyto rozdíly jsou způsobené z největší části pohlavními chromozomy X a Y, které mají vliv na pohlavní hormony a také přímo ovlivňují lidský mozek. Určují, jaké mozkové centrum používáme ke kontrole emocí, k řeči, k myšlení, k vybavování si apod.
Podle Arthura P. Arnolda tyto chromozomy obecně způsobují výrazné sexuální rozdíly ve všech našich pozorovatelných vlastnostech a znacích – ovlivňují tedy nejen náš vzhled, ale i chování. Fyzické rozdíly mezi ženským a mužským prokazatelně existují, nemůžeme ale říci, že chování, které je typické zvlášť pro muže a zvlášť pro ženy, je důsledkem těchto fyziologických rozdílů.
Studie prokázaly že rozdíly mezi chováním a schopnostmi jsou z největší části dány sociálně.
Rozdíly mezi muži a ženami jsou výslednicí mnoha procesů, podnětů a zkoušek. Nemůžeme tedy jednoduše redukovat a říci, že to, jestli rozeznáme deset druhů barev nebo padesát, jestli dokážeme skvěle zaparkovat kamkoli, či parkujeme na desetkrát, je biologicky dáno stavbou našeho mozku.

62

Odpovědět

Cecilia Payne-Gaposchkin zjistila spoustu informací o složení hvězd, ale matně si vzpomínám, že to byla taky žena, kdo spektrofotometrii objevil. Jde o to, že každý prvek pohlcuje jinou část světelného spektra a na základě toho lze zkoumat složení hvězd. Nemůžu nikde najít jméno, ale ta tam měla být rozhodně zařazena. Myslím že to bylo už v 19. století...

41

Odpovědět

Ano, je to mrzuté, jak opomíjená ve světě vědy tato žena je. Přitom její objev je tolik významný. Bylo to až ve 20.století a problematika je spíšě na úrovní elektronů, než jen pohlcování světelného spekta, ale jinak s tebou naprosto souhlasím. Velké jméno. A dokázal to prakticky ještě jako student. Ostatně složení hvězd dokázala v dizertační práci.

Ale dokázala to v první půlce 20.století, tak krom věděckého světa jí zbytek nevěnoval pozornost. I já jsem se o ní dozvěděl až z dokumentu (časoprostorová odysea tuším). Každopádně úžasná žena, které nebylo dovoleno studovat přírodní vědy v Evropě, tak šla do USA a změnila svět astrofyziky...

41

Odpovědět

+HelemeseMyslím, že mluvíme o různých osobách - podle mě to nebyla Cecilia, kdo objevil spektrofotometrii - to byla právě ta druhá, na jejíž jméno si nemůžu vzpomenout. Cecilia ji jen použila k dokázání složení hvězd. Ale můžu se plést.

11

Odpovědět

Nezdá se vám to trochu džendrovje nevyvážené? Kdy je "Mezinárodní den mužů a chlapců ve vědě"? A bude na něj podobné video?

624

Odpovědět

Ahoj :)
Zítra, 12. února se slaví Darwinův den. Oslava chce zdůraznit Darwinův příspěvek k vědě a propagovat vědeckou praxi obecně.
Bohužel na zítřek o Darwinovi nestihnu nic přeložit, ale pokud budeš chtít, tak nějaké zajímavé video o něm nebo o jiných slavných vědcích moc ráda přeložím.

70

Odpovědět

+PauliTo je pěkné. Darwin si svůj den určitě zaslouží... já ale Darwin nejsem. Pokud mohou mít ženy své dny (pun intended), muži by je měli mít taky.

117

Odpovědět

Nepředstírej, že tě nějaká vyváženost zajímá. Tyhle kecy mají vždycky ty, kteří neví, co inteligentního napsat. Podle tvých minulých komentářů mě ale nepřekvapuje, že jsi takovou zbytečnost napsal zrovna ty. :D

186

Odpovědět

+JejNebuď takovej suchar.

114

Odpovědět

+BullOverTohle je spíš už tak moc opakovaný „vtip“, že už to je dost ubohý. Když holt neumíš vymyslet nic originálního... :)

112

Odpovědět

+JejPro některý lidi to buhužel vtip neni... a dokud to tak bude, tak to furt bude vtipný.

013

Odpovědět

+BullOverPro retardy ze základní školy. Aspoň se nebojíš přiznat, že ti mozková kapacita nestačí na promyšlenější komentář. ;)

103

Odpovědět

+JejTak zase klid... nemusíš se hned snižovat k urážení, když ti dojdou argumenty. Fakta jsou jasná:
1. gender equality je problém (a to na obě strany - jak přehnaný, tak nedostatečný)
2. humorem (i špatnym - což je btw. subjektivní) se dá na problémy upozorňovat a částečně s nima i bojovat = čim víc lidí to bude dělat, tim líp (dokud ten problém nezmizí a ještě dlouho potom)

213

Odpovědět

+BullOverPíšeš, že je to problém na obě strany. Kterou z těch stran ale představuje tohle video, potažmo Mezinárodní den žen a dívek ve vědě? Opravdu ti přijde, že video oslavující vědkyně, případně den připomínající slavné vědkyně (které uspěly i navzdory staletím diskriminace) je v dnešní společnosti problém? Nebo je to naopak málo aktivistické?

111

Odpovědět

+AnonyMařkaAle já si nedělal srandu z tohodle videa. Já si dělal srandu z lidí, kteří by chtěli takovou hyperkorektnost, že musí být pro ženy/muže všechno úplně stejný. To video k tomu byla dobrá příležitost, protože je jasně (už z principu) džendrovje nevyvážený.

215

Odpovědět

+BullOverProblém ale je, že lidi jako ty si najdou záminku pro tuhle poznámku u všeho, i když s tím ta daná věc nemá nic společného. Věda, film, politika, reklama, historie. Radši se nevymlouvej a přiznej se, že jsi jej ovce, která bečí jen proto, že to dělají i ostatní, ale ve skutečnosti o dané věci ví maximálně ze sociálních sítí a bulváru. :) Příště aspoň přemýšlej než něco napíšeš a možná nebudeš, jak tvoje jméno napovídá, za vola. ;)

103

Odpovědět

+JejSociální sitě nemam (pokud se nepočítá tohle)... a video, která má přímo v názvu, že jde jenom o ženy, je určitě dobrá záminka... btw. já narozdíl od tebe nejsem anonym, takže se můžeš podívat, kolikrát jsem podobnej vtip udělal (myslim, že ti budou stačit prsty na rukou).

014

Odpovědět

+BullOverTakže u každýho videa, který se bude věnovat ženám budeš psát o genderové nevyváženosti. U válečných videí budeš psát o absurditě války. U videí o hercích budeš mluvit o chudých lidecg, kteří takové možnosti nemají atd... Nebo tu budeš trousit jenom to, co se ti hodí a o čem se doslechneš od kamarádů z hospody? Protože těmihle posměšky akorát zesměšníš sebe namísto těch kterým jsou směřovány, ty ex býku. :D Ale dal daleko asi už nemyslíš.

91

Odpovědět

+Jej"u každýho videa, který se bude věnovat ženám budeš psát o genderové nevyváženosti"
a proč ne?
"U válečných videí budeš psát o absurditě války"
ne, tohle téma mě nebaví...
"U videí o hercích budeš mluvit o chudých lidecg"
ne... mezi herci a chudými lidmi nevidim žádnou souvislost
"Nebo tu budeš trousit jenom to, co se ti hodí"
občas říkám i to, co se mi nehodí... pak toho většinou lituju
"o čem se doslechneš od kamarádů z hospody?"
ne, tyhle témata tam neprobíráme (asi proto se ventiluju tady)

210

Odpovědět

+BullOverTakže mi dáváš za pravdu. Jsi takový internetový hrdina, který se zaměřuje na ty největší absurdity, které ze všech „problémů“ trápí lidstvo ze všeho nejvíc. Smutný. :)

82

Odpovědět

+JejPodobná odpověď jako na Metulinse... jak víš, na co se zaměřuju? Já udělal jeden vtip, zabralo mi to tak 10 vteřin... ty si to tu začal rozmazávat, jak kdyby to byla největší katastrofa a sežral si nám oboum dalších x minut života, kterej jsme oba mohli zaměřit na něco jinýho.

Vlastně bych to moh napsat i takhle:
Jsi takový internetový hrdina, který se zaměřuje na ty největší absurdity (v tomhle případě jeden blbej vtip), které ze všech „problémů“ trápí lidstvo ze všeho nejvíc. Smutný.

Je celkem vtipný, když někdo někoho kritizuje (jak vy mě, kvůli jednomu vtipu) a přitom na něj platí úplně ta samá kritika :D.

210

Odpovědět

+BullOverMožná se pro příště poučíš a zkusíš vymyslet pořádný vtip, který nebude založený na obyčejných ovčích posměškách. ;) Rád jsem tě poučil.

73

Odpovědět

+JejNepoučil...

03

Odpovědět

+BullOverHolt náročnější témata asi nejsou nic pro tebe. :)

20

Odpovědět

+JejZnovu, projeď si moje příspěvky - uvidíš opak.

03

Odpovědět

+BullOverHotovo. A závěr je: Tvoje pozornost je stejně vágní jako tvoje pokusy o vtip (nebo nějaká zoufalá snaha na sebe upozornit, vyber si.
). Evidentně ti to ani před ty mínusy pořád nedochází. Smutné. ;)

22

Odpovědět

+JejTo hodnocení má pro mě nulovou hodnotu. Právě naopak, kdybych si ho měl všímat, tak mě to jen ujistí v tom, že dělam něco dobře... +4000 palců za 2000 komentářů...

02

Odpovědět

+BullOverJo, protože určitě všechny tvoje komentáře byly blbý pokusy o vtip, který si získaly jen pochvalu. Matematika ti asi moc nejde když si myslíš, že celkový počet bodů vypovídá o správnosti jednoho názoru. :D

20

Odpovědět

+Jejjeeeej, ty seš úplně blbej :D

01

Odpovědět

+ehmŘíká člověk několikrát zabanovaný. :)

01

Odpovědět

+BullOverTak to nechápu, proč nekritizuješ videa, kde se vyskytují výhradně muži. Asi píšeš jen to, co se ti zrovna hodí. :D

101

Odpovědět

+MetulinsNapíšu to teda podruhý:
Ale já si nedělal srandu z tohodle videa. Já si dělal srandu z lidí, kteří by chtěli takovou hyperkorektnost, že musí být pro ženy/muže všechno úplně stejný. To video k tomu byla dobrá příležitost, protože je jasně (už z principu) džendrovje nevyvážený.

113

Odpovědět

+BullOverTakže se radši budeš zabývat internernetem naoufknutou bublinou než skutečnými problémy, které se nás týkají. Ty se musíš pořádně nudit, když tu takhle škemráš o pozornost. :)

100

Odpovědět

+Metulins1. co jsou ty větší problémy? (uznávám, zbytečná otázka, nemusíš odpovídat, je jich hodně)
2. jak víš, že se jima nezabývám?

stejnou logikou bych moh já vyvodit, že ty se zabýváš pouze tím, že někdo udělá blbej vtip na internetu a ničim jinym... Ty se musíš pořádně nudit, když tu takhle škemráš o pozornost. Proč se teda taky nezabýváš něčim důležitějšim?

Je celkem vtipný, když někdo někoho kritizuje (jak vy mě, kvůli jednomu vtipu) a přitom na něj platí úplně ta samá kritika :D.

111

Odpovědět

+BullOverJednoduché. Člověk, který tu píše ubohé komentáře na základě kusovitých informací si nezaslouží nic lepšího než kritiku. A jsou dvě možnosti. Buď se většímy problémy nezabýváš, protože proč se zabývat něčím skutečnějším, to je přece nuda, ne? Nebo se jimi zabýváš a děláš chybu jako u tohohle „vtipu“. Máš omezené informace na základě kterých šířít demenci po celé společnosti. ;)

62

Odpovědět

+Metulins"Člověk, který tu píše ubohé komentáře na základě kusovitých informací si nezaslouží nic lepšího než kritiku."

Hmm... koho mi to jenom připomíná...

A znovu:
"Je celkem vtipný, když někdo někoho kritizuje (jak vy mě, kvůli jednomu vtipu) a přitom na něj platí úplně ta samá kritika ."

Z větších problémů, které "řeším" (je to v uvozovkách, protože z pozice normálního občana to úplně vyřešit nejde...) - v tuhle chvíli asi nejvíc daňová a důchodová reforma... jestli chceš, můžem se bavit o tom. Nevím z čeho usuzuješ, že o tom tématu mám tak omezené informace... to bude asi tvoj největší problém, neustále máš jen nějaké předpoklady, na základě nulových informací - z jednoho mojeho vtipu si vyčet jaký témata řeším/neřeším a odkud čerpám informace (přesto, že ten vtip se žádnýho jinýho tématu netýká a o zdroji informací nepadlo nikde jediné slovo (kromě tvých dalších špatných předpokladů - nejdřív okamžitě namontuješ sociální sítě, welp, tam ses netrefil... tak to musí být hospoda, sorry, taky vedle))

Chápeš, že ty děláš ÚPLNĚ to samý co na mě kritizuješ?
Já: udělam blbej vtip na gender equality (což prostě je v dnešní době společenský problém)
Ty: řešíš, že "řeším" blbým vtipem gender equality a zároveň mě kritizuješ za to, že já řešim nedůležitý věci
ok... pokud ten jeden můj komentář je pro tebe důležitějš... tak mi asi nezbývá nic jinýho, než ti poděkovat - netušil jsem, že mohou být mé komentáře pro někoho tak důležitý - o to větší mam motivaci je psát, protože teď vidím, že opravdu můžou někoho zasáhnout.

15

Odpovědět

+BullOverPěkná ironie. Cituješ mě, ale pořád nic nechápeš. Co lidstvo tíží víc? Nějaká internetem nafouklá rovnost pohlaví támhle v Americe a Británii, nebo lidé, kteří mají potřebu posmívat se každé hlouposti a šířit nenávist? Ptal jsi se, jaktože vím, že o tom tématu nevíš nic. Jasné jak facka. Člověk, který je vzděláný, informovaný
a má na danou věc hlubší pohled, nereaguje na situaci posměšky a urážkami u každého sebeirelevantnějšího článku nebo videa. ;) Jednodušeji už to vysvětlit nejde. Až si budeš stěžovat na rovnost pohlaví u videa, kde jsou jen muži, můžeš znovu psát.

40

Odpovědět

+MetulinsZatím tady urážíte pouze vy (ty a Jej) mne... já jsem nenapsal jedinou urážku. A šíření nenávisti? Jak konkrétně? Proti komu?

05

Odpovědět

+MetulinsOmlouvám se, ty urážky píše spíš Jej... ono je dost těžký se v tom vyznat, když píšete téměř to samý.

05

Odpovědět

+BullOverKdyž píšeš pořád ty stejné rádoby argumenty proč tuhle hloupost vůbec zmiňovat, tak se nediv. :)

31

Odpovědět

+MetulinsPočkej... tak co vlstně chceš?
1. kritizuješ mě, protože řešim nedůležitý věci
- vysvětlim ti, že ty řešíš ještě míň důležitý věci
2. změníš téma a kritizuješ mě za urážky a šíření nenávisti
- to já prostě nedělam
3. znovu změníš téma...
tak už si prosím vyber jednu věc... vypadá to, že mě chceš kritizovat, ale vždycky když ti dojdou argumenty, tak si jen vybereš něco jinýho a takhle pořád dokola

hele, ani nepřemejšlej nad dalším tématem, který by sis moh mylně domyslet, začít kritizovat a já bych ti to pak zase musel vysvětlovat... tenhle vtip už mi zabral až moc času, takže končim... teď je tu úplně nový video (Svět už není, co bejval), který si dělá srandu ze stejnýho tématu - takže jestli ti to opravdu tak vadí, můžeš se jít hádat s jeho autory.

02

Odpovědět

+BullOverTémata neměním. Pořád se to týká jedné a té samé věci.
1. Kritika z mé strany je oprávněná protože tě upozorňuje na řešení věci, která není ani zdaleka tak velkým problémem, aby ses o ní pokoušel dělat vtipy.
2. Šíříš nenávist. Ano, Ten tvůj „vtip“ si sarkastickým způsobem dělá legraci ženských, protože je podle tebe nespravedlivé když mají svůj den (jako by chlapy neměli svůj den zbytek roku a pořádný kus historie - hrozný problém, když se takhle jednou za čas vyzdvihnou i ženy).
3. Téma je pořád to stejné. Jen máš asi dost omezený způsob vedení konverzace. ;)

10

Odpovědět

+BullOver"Pokud se na internetu hádáte s blbcem déle, než 5 minut, hádají se tam blbci dva."
Nehledě na můj názor ohledně rovnosti či nerovnosti žen a můžu, je třeba BullOver uznat jedno: psal to obecně, zatímco Jej jako první napsal něco osobního "Podle tvých minulých komentářů mě ale nepřekvapuje, že jsi takovou zbytečnost napsal zrovna ty." i první přímou urážku: "přiznej se, že jsi jej ovce, která bečí...". Za těchto okolností je trochu smutné, že komentáře, ze kterých cituji, patří mezi ty s nejvíce like-y, nemyslíte?

01

Odpovědět

+Rýpal ObecnýSmutné to není, protože sem napsal zbytečnou provokativní věc, která je vlastní lidem s potřebou strhnout na sebe pozornost. Byl za to dostatečně potrestán (evidentně nejen mnou). Tím pádem je počet lajků v tomto vlákně oprávněný. ;)

01

Odpovědět

+JeJNechtěl jsem ještě něco psát, ale musím... jen takovou malou technickou poznámku - urážka neni trest.

01

Odpovědět

+BullOverPokud člověka svým kontextem obtěžuje a nutí reagovat (protože je opodstatněná), a danÿ člověk postrádá argumenty, tak ano, je. :)

01

Odpovědět

+JeJTakže ty věříš, že za zveřejnění svého názoru si lidé zasluhují trest, pokud názor není vyhovující?

01

Odpovědět

Ono to s DDT bylo nakonec jinak, jak dnes víme a bohužel je to problém vědy obecně. Přitom by stačilo dodržovat zásadu zvanou Vědecká metoda. A tu kdyby znali všichni lidé, nenechali by se oblbovat šarlatány, jakými jsou třeba zaříkávači CO2. http://www.osel.cz/10975-lepsi-je-zjistit-neco-nezli-nic.html

30