Biologie

Proč je vstávání tak těžké?

Taky nedokážete ráno vstát? Ani pokud si nastavíte několik budíků za sebou? To znám až moc dobře. Ale rozhodla jsem se to změnit! A proto jsem nám vyspávačům přeložila tohle video od DNews, ve kterém Trace radí, jak se s tím konečně vypořádat.

Květina zapáchající jako smrt

Když květiny kvetou, většinou to bývá velmi příjemná vůně (pokud zrovna nejste alergik). Ale existuje květina, jejíž zápach je tak odporný, že připomíná hnijící maso. Proč zmijovec titánský zvolil takovou rozmnožovací strategii?

Co všechno můžete dělat bez mozku?Vsauce

Které činnosti jdou vykonávat i bez mozku? Trávit jídlo, pumpovat krev nebo se stát vrcholovým politikem? Vsauce vám o tom řekne víc. Poznámka: Velká část obsahu videa a slovních hříček je založená na výrazu "no-brainer", což v angličtině znamená jasná volba nebo činnost, nad kterou není ani třeba přemýšlet.

Proč je víc kluků než holek?MinuteEarth

Následující video od MinuteEarth se bude zabývat otázkou, proč příroda v otázce početí nadržuje mužskému pokolení. Slovíčka: parents-to-be - nastávající rodiče to assume - předpokládat, usuzovat flip of a coin - hod mincí odds - šance, pravděpodobnost skewed - pokřivený, zkosený, zkreslený ratio - poměr to meddle - vměšovat se, plést se to něčeho biased - zaujatý, předpojatý stillborn child - mrtvě narozené dítě womb - lůno, děloha prey - kořist, oběť to suppress - potlačit to boost - posílit, zvýšit mammal - savec resources - zdroje scarce - vzácný, nedostatkový offspring - potomstvo hunk - slangově přitažlivý muž s vypracovanou postavou  (doslova kus) famine - hladomor, hlad

Tajný život rostlinMinuteEarth

V rámci duálních titulků se dnes můžete podívat na nové video z kanálu MinuteEarth o upovídaných rostlinách. Slovíčka: pleasant - příjemný plant - rostlina scent - vůně, pach harbinger - posel, zvěstovatel blade - čepel, ostří lawn mower - sekačka na trávu caterpillar - housenka wound - rána pungent (smell) - čpící, pronikavý (zápach) stem - stonek to eavesdrop on sb. - odposlouchávat někoho compound - sloučenina imminent - bezprostředně hrozící to correspond to... - odpovídat něčemu, shodovat se to prompt to...- podněcovat, navádět k... cotton - bavlna, bavlník plump - buclatý nutritious - výživný to gossip - drbat, klevetit to seal - zapečetit airtight - vzduchotěsný harmful - škodlivý nutrient - živina nefarious purposes - nekalé účely shrub - křoví, keř to text - esemeskovat to take a leaf out of sb.'s book - vzít si z někoho příklad (kopírovat činnost někoho jiného, protože nám to přinese užitek)

David Eagleman o násilí a dehumanizaci #2

Je tu další část přednášky Davida Eaglemana o dehumanizaci, která se bude zabývat empatií, schopností vcítit se do ostatních.Protože na sebe jednotlivé části přednášky těsně navazují, rozhodla jsem se sepsat kratší shrnutí, abyste si trochu připomněli, o čem se mluvilo minule. V předchozí části nám Eagleman představil koncept členských a cizích skupin, do kterých se řadíme podle pocitu sounáležitosti. Členská skupina je taková skupina, do které člověk patří a se kterou se dokáže identifikovat. Jako další přišel na řadu syndrom E, mezi jehož příznaky patří schopnost opakovaně se dopouštět násilí a pocit nadšení při vykonávání těchto brutálních činů. Dochází při něm ke zkratu v oblastech mozku podílejících se na emocích. Lidé začnou jednat stejně jako psychopati, kterým tyto mozkové obvody chybí. Posledním bodem byl pokus, který zkoumal, jak mozek reaguje na fotky různých lidí. Když vidíme většinu lidí, dojde k aktivaci oblastí mozku spojených s emocemi. Když se ale díváme na někoho, kým opovrhujeme, tyto oblasti se vůbec nezapojí a reagují, jako bychom se dívali na pouhou věc. Mluvíme proto o dehumanizaci. To by bylo ke shrnutí vše. V příštím dílu se můžete těšit na přelomové pokusy, které otřásly světem psychologie. Uslyšíte například o stanfordském vězeňském experimentu nebo o slepé poslušnosti vůči autoritám.

Neviditelný vesmír lidského těla

Lidé se neustále snaží objevovat nová tajemství vesmíru, ale napadlo vás někdy, že každý z nás je vlastně takovým malým vesmírem, nebo alespoň planetou? Pojďme se seznámit s obyvateli našeho těla.

Proč nemáme všichni rakovinu?Vsauce

Rakovina je strašná věc. Ale přemýšleli jste někdy nad tím, že vzhledem k našim biologickým dispozicím jí na světě trpí neuvěřitelně málo lidí? Dnešní díl je velkým statistickým překvapením pro všechny, kdo si myslí, že je rakovina až moc častá. 

#8 Podivný hmyzAktuality ze světa vědy

Tento týden se to aktualitami z vesmíru jen hemží. Nebude ale chybět ani biologie a objev dosud neznámého pohlavního orgánu! Video bylo zveřejněno 22. 4. 2014. Krvavé zatmění měsíce: https://www.youtube.com/watch?v=qpbKJPCTrfM

Jsou zvířata skutečně monogamní?MinuteEarth

V dnešních duálních titulcích se dozvíte, jak se říše zvířat doopravdy staví k monogamii. Slovníček: to mate - pářit se mammal - savec to pair off - vytvořit pár, spárovat se breeding season - období páření paternity test - test otcovství species - druh lifelong - celoživotní faithful - věrný to cheat on sb. - podvádět někoho (ve vztahu) dawn - svítání offspring - potomstvo loyalty - věrnost (obecně - nejen ve vztahu) to lend a hand - přiložit ruku k dílu (ve videu tento idiom přizpůsobili světu ptáků - uslyšíte v něm "lend a beak") to put all eggs in one basket - vsadit všechno na jednu kartu to win one's affection - získat něčí přízeň suitor - nápadník to serve a purpose - sloužit jistému účelu undeniable - nepopiratelný, nesporný to stem from... - pramenit z... rare - vzácný fidelity - věrnost (v romantickém slova smyslu) adultery - nevěra, cizoložství gills - žábry

Aktuality ze světa vědy #7

V novém díle Aktualit ze světa vědy se dozvíme o prvním objeveném asteroidu s prstenci, synteticky vytvořeném chromozomu a další zajímavosti.Video bylo zveřejněno 1. 4. 2014

Aktuality ze světa vědy #6

Vítejte u dalšího dílu Aktualit ze světa vědy, v němž nám Elise představí pekelnou slepici, oceánografický výzkum na největším měsíci Saturnu, sopečné erupce na Venuši a samozřejmě nebude chybět ani objev gravitačních vln!Video bylo zveřejněno 21. 3. 2014.

Aktuality ze světa vědy #5

Po velmi dlouhé době se vám opět hlásí novinky ze světa vědy.  Elise nás seznámí s úžasnými pokroky v medicíně a fyzice. Dozvíme se také o vesmírných explozích způsobených slunečními větry a nově objeveném druhu nevídaně nadržené vakomyši.Video bylo zveřejněno 26. 2. 2014

Jaké je rozlišení oka?Vsauce

Přemýšleli jste někdy nad tím, jak moc se liší vnímání světa lidským okem od vnímání digitální kamerou nebo foťákem? Čí verze je reálnější? Michael vám to d dnešním díle skvěle vysvětlí.

Obyvatelé hlubinMinuteEarth

Máme tu další duální titulky a s nimi nové animované video z kanálu MinuteEarth, které se bude věnovat stvořením obývajícím hlubiny oceánu. deep - hluboký (jako podst. jm. "the deep" = hlubina) space - vesmír (nebo i "místo, prostor") black hole - černá díra the Milky Way - Mléčná dráha behaviour (Br.)/behavior (Am.) - chování creature - tvor, stvoření to cover - pokrývat, zakrýt odd - podivný, zvláštní tasty - chutný constant - neustálý to freeze - mrznout, zmrznout pressure - tlak available - dostupný, k dispozici companionship - společnost (ve smyslu "dělat někomu společnost") to survive - přežít to require - vyžadovat extraordinary - neobyčejný, pozoruhodný adjustment - přizpůsobení se to experience - zažít, zakusit to compress - stlačit soccer - americký název pro fotbal (v americké angličtině "football" znamená americký fotbal) cavity - dutina to collapse - zhroutit se, zbortit se skeleton - kostra jelly - želé to combat st. - bojovat proti... support - podpora, opora fishery - rybářství, rybolov to deplete - vytěžit, vyčerpat (zásobu něčeho) surface - povrch, hladina vody game changer - nový faktor, který významně ovlivní situaci (něco, co změní pravidla hry) remarkable - významný, pozoruhodný to be unfit to...  nebýt něčeho schopný, nebýt na to stavěný temperature - teplota lack of... - nedostatek něčeho to grow - růst to reproduce - rozmnožovat se to replace - nahradit shallow - mělký, plytký (o osobě = "povrchní") cod - treska mackerel - makrela herring - sleď to assume - předpokládat ("assuming that... = za předpokladu, že...) astounding - ohromující net - síť denizen - obyvatel fisherman - rybář to harvest - sklidit, nalovit to benefit sb. - být prospěšné pro..., prospívat něčemu cuisine - kuchyně (ve smyslu "francouzská kuchyně") precious - drahý, vzácný metal - kov to be protective of... - chránit, bránit

Jak chutná člověk?Vsauce

Přemýšleli jste někdy nad tím, jak asi chutná lidské maso? Podívali jste se někdy na někoho a dostali na něj chuť? Těm, kteří ještě lidské maso nejedli, Michael v následujícím videu přiblíží chuť dobré člověčiny.

Souhlasím Tato webová stránka používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s jejich použitím souhlasíte. (Další informace)