BaynonRen: Označená (S01E05)

Thumbnail play icon
Přidat do sledovaných sérií 8
83 %
Tvoje hodnocení
Počet hodnocení:44
Počet zobrazení:3 981

Ren čelí jisté smrti z rukou tajemného Mistra. Baynon běží pro pomoc a doufá, že to stihne včas...

Přepis titulků

Minule jste viděli: Všichni si budou myslet, že jsi zlá a nebezpečná. - Ale ty nejsi zlá... - Ať se stane cokoliv, zase se sejdeme... - Když ti pomůžu, pomůžeš ty mojí sestře? - Přísahám. Už je v rukou Mistra, teď už nic nezmůžeme... Je mi líto... Ale já ti zachránil život! REN: OZNAČENÁ Poslední slova, Označená?

- Je Označená! - Odveďte ji odsud! To bude dobré, tati. Nemám ti to za zlé... Zadržte! Počkejte! - Co to děláš? Slez dolů! - Ne! Všichni jste se zbláznili! Vidíte, co s ní dělají? Proč jí nepomůžete?! Je Označená! - Označené musíme zastavit!

- Vždyť ani nevíte proč! - Protože je zlá! - Přesně tak! Moje setra neudělala nic zlého! A vy všichni to víte! - Označení jsou nebezpeční! - Ale ona není! - Ticho! Ona je... Ona... Proč něco neuděláte?! Vždyť není zlá! Ta značka ji nezměnila! Je to pořád Ren! Proč jí nepomůžete?! Má pravdu! Jak to můžeme vědět? Není na to nějaká zkouška? Neměli bychom ji soudit podle starých legend!

Pokud existuje zkouška, budeme mít aspoň jistotu. Měli by nám to předvést, takhle nic nevíme! Je to naše vesnice. Měli bychom to vyřešit sami... Víte, proč jsme tady? Abychom vás chránili před vámi samotnými! Jen se podívejte! Jste tak snadno ovlivnitelní, že to zvládly i tyhle děti! - Zapomínáte, co jsou Označení zač? - Co to děláte?! Nechte ho! Kdo skrývá Označené, bude potrestán.

Kdo pomáhá Označenému, bude potrestán. - Kdo podporuje Označené, bude potrestán. - Je to jen dítě! Toto dítě se pokoušelo vyvolat vzpouru proti Kah'Nath! Vzpomeňte na Helgoth! - Ne! - Je to malý kluk! Sám neví, co říká! - Prosím! - Chceš-li ho zachránit, mladá Nuh'Mahri, použij svou sílu. - Ale já žádnou sílu nemám! - Toto není dívka, kterou jste znali. - Pusťte ho! - To je ono... Nech proudit hněv. Nechte ho být! Ne!

Tuto nečistou magii před lety použil Manford, aby vnesl do našich zemí zkázu a smrt! Čas připojit se k ostatním... - Taky tady ses celá ta léta skrýval, Mahri'Rai. - Pusť ji! Odvážný, ale hloupý. Buď si Mahri'Rai, ale Kah'Nath sám neporazíš! Kdo řekl, že je sám? Ústup! Seberte to! Zahoďte to! K zemi!

- Odveď ho odsud. - Pojď, kluku. - Tati... - Omlouvám se, Ren. Po tom, co jsme tě zlomili, po tom všem, čím sis prošel... - A pořád se nám vzpíráš. - Se mnou si dělejte co chcete. Ale ona je má dcera! - Musí být jiný způsob! - Takhle to dělají Kah'nath! Jiný způsob neexistuje! Tati!

Při síle, kterou jsme vzali Králi Severu... ... tě posílám zpět do vyhnanství! Ještě štěstí, že mě přinutil se vrátit. Musíme jít. - Hodně štěstí. - Ty nepůjdeš? - Ne. Mé místo je tady. A nemám vám co nabídnout. - Umíš se ohánět. - Kdyby se ptali, šli jsme východní branou. Jistě, že šli...

- Jak se ti můžu odvděčit? - Vem si zpět, co ti patří. - Cože? - Běž... Běž! - Ne, počkejte... Už nemůžu. - Položíme ho. - Kam jdeme? - Hlavně pryč odsud. Neboj se, Ren. Všechno ti vysvětlím. - Co je Mahri'Rai? - Ochránce Nuh'Mahri. - A ty jsi jeden z nich. - Ano. - Neměli být zlí? - Totéž sis myslela o Označených.

- Jak víme, že nejsem? Protože ti řeknu vše, co vím. Povedu tě. Ale teď musíme jít. - Já nejdu. - Budeš v pořádku. Musíme tě jen dostat ke Karnovi. Odpusť mi, Ren. Nepotřebuješ mé odpuštění... Karne... postarej se o mé děti. Když ne kvůli mně, tak kvůli Erin. Ren, musíš Karnovi věřit. Je to dobrý muž. Nevím, co ta značka znamená, ale ve tvých očích nevidím zlo... - Oba vás miluju...

- Ne, nesmíš odejít... Je mi to líto, Ren. Je čas. Jsem unavený... Tati...? Koně jsou u západní brány, běž je připravit. Tati! - Nechci odejít! - Musíme, Baynone! - Nechci opustit tátu! Poslouchej mě! Ať se stane cokoliv, máme jeden druhého, pamatuješ? - Nemám svůj! - Baynone! Chytím ho!

Běž k bráně! - Kde jsou ostatní? - Na cestě. - No tak! Nasedej! - Počkej! - Vyskoč! - Jeďte! Ren! POKRAČOVÁNÍ PŘÍŠTĚ Překlad: hAnko www.videacesky.cz

Komentáře (0)

Zrušit a napsat nový komentář