Šaman

Thumbnail play icon
79 %
Tvoje hodnocení
Počet hodnocení:47
Počet zobrazení:6 731
Krátký film z dílny DUST ukazuje svět zmítaný válkou. Svět, kde stroje mají duše a šamani jsou nejdůležitější zbraní.

Přepis titulků

Tisíce let překračovali šamani na druhou stranu do podsvětí, kde hledali a léčili lidské duše. Ale na prahu 23. století se z léčitelů staly nejsmrtonosnější zbraně lidstva. ŠAMAN Rok 2204.

Už 73 let zuří na tomto světě nepřetržitá válka. Bílá federace a Atlantická aliance spolu už celá desetiletí bojují. Obě strany vyvinuly strategie na obranu před útoky protivníkových šamanů. Nebojte, všechno bude dobré. Přišel šaman. Až zemřu, půjdu do podsvětí? Ano. Půjdeme tam všichni.

Byl jste tam už? Ne. Já ne, ale můj šéf tam byl mnohokrát. Šamani tam chodí zabíjet stroje, že? Stroje ne, jejich duše. - Mají všechny stroje duši? - Ano. Každá věc a každá bytost na tomto světě má duši. Dobré můžeme přesvědčit, zlé zničíme.

Pláče šaman někdy? Ne. Šaman nikdy nepláče. - Kdyby plakal, přestal by být šamanem. - Z cesty. Bitevní kolos nepřítele zaujal pozici na druhé straně planiny. Stříleli jsme, čím jsme mohli. Přišli jsme už skoro o 2000 mužů. To je vše, co jsme o něm zjistili.

Budeme potřebovat vlastní mobilní jednotku. Můj šaman se musí k cíli dostat co nejblíž, než přejde do podsvětí. Nevydrží proti tomu monstru déle než 5 nebo 6 minut. Víc nepotřebuju. Vždycky jsem si říkal, co asi v tom podsvětí vidíte. Asi je to dost divný. Osobnost typu A. Narcistická. Pravděpodobně náchylná podlehnout lichotkám.

Přehnaně racionální. Příliš se snaží všechno pochopit. Věří, že vše, co manipulátor říká, má svůj důvod. Dá se přelstít. Co se děje? Co? Bojíš se o mě. Dělá mi starosti únik informací. Když o tobě stroj bude mít informace, bude tě chtít zmanipulovat.

Za ty roky, co tě znám, jsem tě neslyšel mluvit o tvé rodině. Měl bych o ní něco vědět? - Slyšíš mě, Joshuo? - Slyším. Neboj se. Miluji tě, můj pane, nechci tě ztratit. Ne kvůli takové hromadě šrotu. Jsem sám. Pokud existuje bůh, proč mi neukáže svou tvář?

Podíval bych se na něj a usmál bych se. Až přejdu do podsvětí, - nezklamte mě. - Ano, šamane. Šaman pro vás riskuje svůj život. Vy ten svůj pro něho. Druhá suita, čtvrtá část, adagio. To je moc krátké, jen 4 minuty. Tím ji zlomím.

Věř mi. Věřím ti, pane. Jdeme. Musím přejít. Neslyšel jsem tě mluvit o tvé rodině. Měl bych o ní něco vědět? Kdo je to? Vidíte ho? - Prostě přišel.

- Když ho uvidí, určitě ho zabije. Nakráčel přímo do pasti. Nemá šanci. Nikdy se odsud nedostane. Uvidíme ho umírat. Copak ho nevidí? Hledá ho. Kdo jsi? Sluší ti to. Jsi mnohem krásnější, než jsem čekal.

Někoho mi připomínáš. - Koho? - Svádění. Použij šarm k oslabení obrany cíle. Mou kamarádku. Miloval jsem ji, ale ona mě ne. Víš, kdo jsem? Jistě, jsi velkolepý bitevní kolos. - Dnes je krásný den, že?

- Rozptylování. Cíl se snaží převést hovor na jiné téma. Kéž by mohl trvat věčně. Máme tak málo času, viď? Ceny ovoce se zvýšily, ale jahody bys neměl mrazit, - nemají to rády. - Vyhýbání. Cíl odpovídá nesouvisle, aby se vyhnul manipulaci. Vím, proč tu jsi. Nejsi duše jako my ostatní. Jsi šaman.

Ale selžeš. Už jsem viděla muže jako ty. Zničila jsem je. Dobře, takže víš, proč tu jsem. Přišel jsi mě podvést. Joshuo! A mimochodem, viděla jsem tvou složku.

Vím o tvých rodičích. Jak zemřeli. Byl krásný den jako dnes. Tvá matka vařila večeři, otec pracoval z domova. Ten den ses vrátil do rodného města. Přišel jsi k domu rodičů, zamknul všechny dveře a pak jsi dům podpálil.

Dívali se na tebe oknem, když umírali v plamenech. - To muselo být strašné. - Ne, byla to nehoda. - Ne. - Byla to nehoda! Ne, bylo to tvé rozhodnutí. Aby ses stal šamanem, musel jsi ukázat oddanost novému životu. - Byla to tvá volba. - Ne, nikdy jsem si nezvolil! Nemohl jsi jim říct, aby odešli, zmizeli? Ale rozhodl ses uposlechnout rozkaz.

Pověz, šamane, proč? Proč? Joshuo, zemřeme! Vrať se, říkám ti, vrať se. Nemůžeme tu na tebe čekat. Joshuo! Proboha! Přehnaně racionální. Příliš se snaží všechno pochopit. Věří, že vše, co manipulátor říká, má svůj důvod. Dá se přelstít. Vrátil ses?

Je hotové tvé oblíbené jídlo. Čemu se směješ? Tak čemu? Uvěřila jsi historce o mých rodičích. Tak hloupoučká jsi. - Žijí. - Ne, jsou mrtví. - Je to ve tvé složce. Zabil jsi je. - Sama říkáš, že se mi nedá věřit. Zfalšovali jsme mou složku a dali ji vaší rozvědce. Už za malou chvíli to tu dokončím.

Lžeš! Poslouchej. Slyšíš tu hudbu? Možná tu skladbu znáš. Nepatří mezi mé oblíbené, ale má 4 minuty, a přesně proto jsem si ji vybral. Tak mi pověz, stroji, proč bych si vybral skladbu dlouhou pouhé 4 minuty?

Proč? Proč! Věděl jsem, že to potrvá jen 4 minuty, než tě zlomím. Seš mrtvá, kurvo. Jsem tvým služebníkem, splním tvé příkazy. Prosím, nezabíjej mě. Tak se obrať proti svému bohu a svým vojákům, podpoř naše jednotky.

Zabil jsem je. Zabil jsem je! Překlad: jesterka www.videacesky.cz

Komentáře (3)

Zrušit a napsat nový komentář

Odpovědět

Na začátku máte chybu, film se neodehrává v roce 2284 ale v roce 2204, je to i v popisku videa na youtube.

00

Odpovědět

Díky za upozornění! Ta proškrtnutá nula mě zmátla. Už je to opravené :)

20

Odpovědět

Konečně zase něco od DUST :) díky moc za překlad

90