Jak zneutralizovat 200 000 tun arsenikuTom Scott

Thumbnail play icon
Přidat do sledovaných sérií 5
96 %
Tvoje hodnocení
Počet hodnocení:30
Počet zobrazení:1 775

Oxid arsenitý, lidově arsenik, je velmi toxická látka, už pouhých 0,3 gramu může být smrtelných. Bohužel je to také vedlejší produkt těžby zlata, která probíhala u města Yellowknife na severozápadě Kanady. Protože těžební společnost brzy po ukončení těžby zkrachovala, musí teď jedovatý nepořádek uklidit kanadská vláda…

Poznámka:
Ve videu Tom zmiňuje 200 000 tun zlata, v komentáři na YouTube se ale opravuje, že se jednalo pouze o 200 000 kg. V titulkách je uvedena opravená hodnota.

Přepis titulků

Toto je důl Giant Mine na severozápadu Kanady. Pod těmi skalami jsou kilometry tunelů a vytěžené haly o velikosti městských čtvrtí. Ve 20. století ze zdejší horniny vytěžili přes 200 000 kg zlata. Se současnými cenami to odpovídá asi 8 miliardám dolarů. Ale je s tím spojený problém. Tato těžba vyprodukovala také 200 000 tun toxického prachu oxidu arsenitého. To by bohatě stačilo na zabití každého člověka na Zemi.

Desítky let byl tento prach uložen v opuštěných těžebních halách, i když část z něj unikla do přírody. Důl zavřeli v roce 2004. Když došlo zlato, těžební společnost zbankrotovala, takže její nepořádek musí uklízet vláda. Oxid arsenitý nemá pach, nemá chuť a rozpouští se ve vodě. Důl je vedle hlavního města Severozápadních teritorií a 10.

největšího jezera světa. Je tam 230 000 tun oxidu arsenitého a v tuto chvíli je uložený ve 14 podzemních halách. Plán je haly zmrazit. Mrazíme horninu kolem arseniku. Oxid arsenitý je jemný prášek, takže kolem něj utvoříme schránku. Arsenik postupně zmrzne a přimrzne k té hornině. Tím pádem se tam nedostane voda a oxid arsenitý zůstane izolovaný.

Každá hala má samozřejmě jiný tvar, některé jsou nepravidelné, jiné hranaté. Chceme zmrazit horninu v okolí 10 metrů od všech stěn haly, horizontálně i vertikálně. Horninu zmrazíme na nejméně –5 °C. Pro zmrazování použijeme technologii zvanou termosifon. V podstatě to využívá chlad v okolním vzduchu. Dlouhá trubka se naplní oxidem uhličitým, ten jako plyn v trubici stoupá nahoru, když je vzduch nahoře chladný, plyn se ochladí a zkapalní, tak ho gravitace stáhne dolů.

Tam látka vstřebá teplo horniny, vypaří se a tento cyklus postupně ochlazuje horninu. Protože je Yellowknife severně od 60. rovnoběžky, většinu roku bývá nad zemí chladněji než pod ní. Když arsenik zmrazíte, neztratí jedovatost, ale nemůže se stát, že pronikne do okolní vody.

To původně plánovala i těžební společnost, využít permafrost. Možná by to fungovalo, ale těžili i z půdy nad ním, čímž permafrost odhalili a způsobili jeho tání. Zmražení by mělo fungovat, ale někdo je skeptický, protože to vyžaduje neustálou údržbu. Ten prach je asi horší než radioaktivní odpad, nemá poločas rozpadu, takže se časem nerozpadá. Za 10 000, 100 000 nebo milion let bude ten prach stále stejně jedovatý.

Momentálně nemáme jiný plán. Zmražení je v tuto chvíli pro řešení arseniku nejlepší technologie. Budeme financovat další výzkum, dokud se nenajde jiná technologie. Jednu halu jsme zmrazili a provedli studii optimalizace mražení. Vybrali jsme si jednu halu, nainstalovali tam termosifony, ale také trubky naplněné glykolem. Ty zajišťují tzv. aktivní mražení, podobně jako na hokejovém hřišti. Výsledky studie ukázaly, že můžeme použít pasivní mražení, tedy pouze termosifony s oxidem uhličitým.

Jen je to pomalejší. Mražení tedy potrvá déle, ale výhody jsou, že není potřeba elektřina, takže dlouhodobě to vyžaduje méně údržby. Zbylé haly zmrazíme, až se spustí sanační projekt. Mohli bychom začít v létě 2020, ale pravděpodobnější je rok 2021. Poslední odhad nákladů projektu vychází na 934 milionů dolarů, což zahrnuje nynější údržbu, později sanaci a následnou dlouhodobou údržbu.

Tento projekt je schválen na dobu 100 let. Dnes mají rozvinuté země regulace, takže by se něco takového nemělo stát. Provádíme studie dopadu na prostředí, máme dlouhodobé plány a skoro vše je podrobeno veřejné kontrole. Ale dál musíme napravovat chyby z minulosti a zajistit, aby dnešní těžební společnosti nemohly odkráčet od svých chyb.

Děkuji všem z projektu sanace dolu Giant Mine. V popisku videa najdete informace, které se do videa nevešly. Překlad: jesterka www.videacesky.cz

Komentáře (0)

Zrušit a napsat nový komentář