Derren Brown a Věda podvodů

Thumbnail play icon
87 %
Tvoje hodnocení
Počet hodnocení:72
Počet zobrazení:3 530

Chtěl bych vám představit unikátní mini sérii naučných videí, která byla v průběhu minulého roku postupně uveřejňována na YouTube. Jedná se o projekt Science of Scams (Věda podvodů), jehož průvodcem je jeden z nejuznávanějších mentalistů a známý skeptik Derren Brown. Cílem těchto mini dokumentů je ukázat, že ne vše nadpřirozené je pouze mezi nebem a zemí, ale že pro tyto jevy existují i vědecká vysvětlení.  Toto video je intro, ve kterém se dozvíte vše podstatné. Další díly budou následovat.

Přepis titulků

Překlad: Prestonwww.videacesky.cz Všichni jsou fascinováni nadpřirozenem. Věci jako UFO, taroty a duchové vzrušují lidi po celém světě. A s tím vším je také spojený obrovský průmysl. Existují knihy, časopisy, televizní pořady, živá vystoupení,dokonce i speciální telefonní linky a webové stránky. To vše profitujíc z naší fascinace věcmi nevysvětlenými. Tento průmysl vydělává ročně miliony liber a přitom neexistuje pro cokoli nadpřirozeného žádný vědecký důkaz. Je to vše tedy jen velký podraz?

Jsem zde, abych vám představil Scince of Scams (Vědu podvodů). Webovou stránku vytvořenou týmem lidí, jejichž cílem je umožnit světu kriticky nahlížet na fenomén nadpřirozena. Můj bože, já to viděla, já to viděla! Tento tým vytvořil několik podvodných videí, která měla zachycovat nadpřirozené jevy. Ve skutečnosti jich však bylo dosaženo za použití vědeckých poznatků.Není na nich vůbec nic nadpřirozeného. V této sérii nám bude poprvé odhaleno, která videa to jsou,a také zjistíme, jak jich bylo docíleno. Vítejte u Science of Scams. Překlad: Prestonwww.videacesky.cz

Komentáře (7)

Zrušit a napsat nový komentář

Odpovědět

Video opět funkční.

190

Odpovědět

Ano, je pravda, že na internetu se ve většině případů setkáme s iluzemi, ale taky myslím, že všechno iluze není. S psychokinezí je spojena například Nina Kulagina, která svých schopností využívala před lékaři, kteří kontrolovali, aby si ničím nepomáhala, a aby na věci nepůsobily žádné fyzikální síly. Na žádný podvod nepřišli a její schopnosti byly potom obhajovány před soudem, tak jsem to četla... I na youtube není těžké o ní najít videa, např.: http://youtu.be/L61RptUUEqU, podívejte se sami a zjistěte si víc. Z "nadpřirozených" schopností to ovšem není všechno. Je spoustu osobností, např. Daniel Douglas Home (levitace) a další. Je ale možné, že se vědci spletli, a že nějaké fyzikální síly na předmět určitě působí. Derren Brown to myslel dobře, když říkal, že máme být obezřetní v posuzování, co je iluze a co skutečnost. Navíc mě teď napadá: A není možné vlastně považovat i fyzikální síly za "nadpřirozené"? Kdo je stvořil a proč? Bůh? A kdo stvořil Boha? A máme tu filozofický problém. Toť vše.

Ať se daří..., pápá ;)

184

Odpovědět

Nefunguje, môžete to tam dať znovu prosím?

181

Odpovědět

NEjde to

181

Odpovědět

26 1 2011 STRUČNĚ od miloslav@telia.com Björkbacken 3. SE-73050 Tel: +46-21 73022

Jde o úvahu podstatnosti a ne přesnosti zemského „g=10“ kde si rozebereme
Kilo pond vteřinu
Zde je nutné si uvědomit, že pokud si nedokážeme jasně představit a uvě-domit smysl těchto základnách veličin, pak nemáme možnost logicky myslet. Tím že se naučíme jak kde co je psáno a toto umět pakovat, si můžeme myslet že něco UMÍME ale ve skutečnosti nevíme ani to že NEVÍME.

Naučili jsme se vnímat veškeré dojmy a pocity v gravitačním poli na povrchu zemském které nebudeme podrobněji rozebírat ale jasně si uvědomíme, že „ki-lo“ je (1000) neboli a jinak vyjádřeno jako „1x103“ a „pond“ je síla kterou je přitahován k zemi každý „gram“ a tento objemově odpovídá každému „cm3“ vody čímž každý (litr=dm3) a váží jeden „kp“ kteréžto je a mohlo by i nadále být tak docela jednoduché, kdyby do toho nepřišla technická vymoženost kola a páky kde málokdo si uvědomuje co to znamená a když, pak jen jeho vlastní ja-kousi POVRCHNÍ zkušeností ale je mu těžko rozlišit rozdíl mezi DRÁHOU a metrem jehož jakýsi „hypnotický stav“ mu nedovolí vidět rozdíl ačkoliv jasné je, že DRÁHA i když je něco jako „násobek“ rychlosti a „trvání“ neboli ČASU, pak to není PLOCHA pro kteroužto představivost pomáhá ona koordináto-vá grafická představivost kde stačí jen CHTÍT to přijmout.

Když si graficky znázorníme či namalujem „c.rok“ a dáme do soustavy desítko-vé jako „1x1016“ nebo 10x1015 metrů a porovnáme že je nejen stejně daleko ale i překonatelný dvěma „g.roky“ kde i menší se dá, pak se můžeme naučit počítat i tímto způsobem se přepravovat neb vzdálenosti lze překonávati obojím jak vli-vem „v.t“ tak i „g.t“ ale ono „g.t“ nám může dát pocit „váhy“ či zemské tíže.

Zde si můžeme porovnat shodnosti potápěčů s astronauty a to asi takto.

Potřeba a způsob dýchání je u obou stejný stejně jako ochrana proti vnějším vlivům ale se stavem BEZTÍŽNOSTI je to trochu jiné. Potápěči si tento stav vy-tváří způsobem, že svou váhu podle Alchimeda vyrovnají vlivem závaží a vzdu-chu kdežto astronauti by si svůj stav beztížnosti mohli změnit a již jsem uvedl jak. Tam stačí jen „šlápnout na plyn“ a začít měnit rychlost a bude li tato změ-něna o každých 10 metrů za vteřinu, budou tito mít stejný pocit jako v klidu zde na Zemi a doba přesunu se onou jednoduchostí změní podle vztahu 1/4g.t2.

Energie je ve všech případech schopnost konat změnu a onu změnu lze konat nejen „po dráze“ ale i v prostoru kterou lze získat ze slunečních paprsků co již umíme a netřeba jí měnit jen na kalorie a jauly neb i na „pondvteřiny“ se podle ověřených předpokladů dá a „kp.sek<20 kalorií“ jak na „JH-67“ je uvedeno.

Zde je třeba aby „Neandertálci“ začali sami myslet a poslali chytrolínští učenci „do prdele“ neb tito jsou to ono co se nemělo nikdy nikde nikým za žádných okolností ani započít a bude dobře nechat přírodě onu možnost pokračovat toto měnit silami polí gravitačních a dát plnou volnost onomu vývoji jak i dějiny vypráví se již stalo po vyhubení dinosaurů. „miloslav“+462173022

182

Odpovědět

Tak za prvé proč tohle už někdo dávno nepřeložiL?Za druhé kde se to dá sehnat s českejma titulkama..nikde
A za druhé Derren toho dociluje často pomocí techniky a ne jen sám sebou,ale pomocí moderní vědy a tedy technologií,které existují,ale nejsou rozšířené.
Čekám ted na odpověd kolik stojí jeho soukromé 50.minutové číslo pro pár lidí to jsem zvědav.

182

Odpovědět

101118 ENERGIE JE

O skutečnosti že „energii“ nelze nejenom získat z ničeho stejně jako utratit v „nic“ nelze diskutovat s „věřilci“ v různých druzích „NÁBOŽENSTVÍ“ co nepřísluší do žádné či jakékoliv LOGIKY VĚDĚNÍ !!

Když dovolíme kýmkoliv a to jakkoliv ovlivňovat nezkušené mozky našich dětí či potomků jakýmikoliv nepravdami stejně jako NÁSILNOSTMI nebo nějakým opomenutím, pácháme na těchto svou pasivitou neprominutelné ŠKODY!!

Hodí se připomenout že mé životní podmínky si vynucovaly kontrolovat vše s čím jsem přišel do styku ale nejen to. Rád jsem naslouchal názory a zkušenosti jiných kteří ke stejným faktorům měli nestejné úvahy a přišel na to, že VĚDĚNÍ je-li správně podané, se dá kýmkoliv lehce pochopit ale i naopak.

Jakákoliv fungující technika se nepatrnou závadou dá přimět do havarijního stavu kde ze zkušenosti i víme, že se v praxi vědomě často používá ale těžko vysvětluje těm kteří již mnohé umí ale mohu se opakovaně znovu pokusit.

Současné technické vymoženosti nám umožňují pohled jak do a nebo na soustavu sluneční ve které se nacházíme a že na jejím pokraji se nachází i Jupiter ale nejen to. Ne každý se o takovéto nějak „hmatatelně“ zajímá ale k pochopení každému tvoru lidskému může být, že při vývoji dění vzhledem k planetě Zemi na které se nacházíme tato oběhla své slunce mnoho milionů krát a na své cestě vlivem sil gravitačních při průletu mračen hmotných těles a částic získala onu velikost odpovídající našim pocitům kde váha je jedním takovým kteroužto funkci si matematicky dokážeme jasně a hmatatelně zdůvodnit, bychom měli pochopit i jiné jako třeba že tento vývoj zdaleka ještě neskončil a znamená že dějiny našich předchůdců dinosaurů se s velkou pravděpodobností ne že mohou ale budou opakovat a právě k tomuto mám co dát.

Jelikož energie je jak již jsem i zde uvedl SCHOPNOST konat „změnu“ je nám tím poskytnuta možnost tato tělesa ovlivňovat a měnit jejich dráhy a rychlost, a schopnost takováto střetnutí ovlivňovat o kterémžto jsem se vyjádřil že má větší hodnotu než všechny Nobelovy ceny dohromady a proto se i v oné zemi co tyto „ceny“ uděluje nacházím ale objevuji jen opak předpokládaného očekávání k čemuž se pod vlivem mi zbývajících schopností snažím přizpůsobit.

Je možné že je to jen ona každým obávaná smrt jak čelit onomu nepředstavitelnému násilí co se v lidském tvorstvu zakořenilo a já v zhledem ke zodpovědnosti daru mého poznání přijímám a vybízím bez ohledu kohokoliv kdo chce k zamyšlení neb ona myšlenka pro všechny odpůrci je zřetelně a jasně přijatelná kde společně žít–snít-pracovat a myslet se mi jeví být kladně burcující a dá se nazvat třeba i jako REVOLUCE VĚDĚNÍ a proč ne ??. Tam i když nebude s kým tak bude pro co a pro koho bojovat „umírat“ a se prát „miloslav“

180