Patentování genové sekvenceWendover Productions

Thumbnail play icon
Přidat do sledovaných sérií 32
87 %
Tvoje hodnocení
Počet hodnocení:69
Počet zobrazení:7 076

Představte si, že si necháte patentovat část lidského genomu. Zní to absurdně? Něco takového se skutečně dělo. Možná si myslíte, že tento postup lidem škodí, ale možná je opak pravdou. A je možné si nechat patentovat rostliny a zvířata?

Přepis titulků

Toto video sponzoruje Skillshare. Naučte se od Skillshare cokoliv díky odkazu v popisku. Představte si patentované jablko. Pouze Nabisco smí prodávat Oreo a Unilever smí prodávat Marmite, představte si, že by na světě byla jediná společnost, která by směla sklízet jablka. Bylo by to směšné, že? Nyní si představte patentovanou sekvenci genů. Představte si jedinou společnost s výhradním právem užívat určitou sekvenci lidského genomu.

To by také bylo absurdní, že? V roce 1990 známá genetička Mary-Claire Kingová přišla s prohlášením, které otřáslo světem. Se svým týmem zjistila, že se někde zde na 17. chromozomu nachází gen spojený s rakovinou prsu. Netušila, kde ležel, který to byl nebo jak byl spojen s rakovinou, jen věděla, že tam je.

Následoval závod o objevení tohoto genu rakoviny prsu. Vysoké školy, společnosti a vlády investovaly obří zdroje, aby objevily gen, který by relativně přesně mohl určit, zda vás za pár let postihne rakovina. S preventivní mastektomií by se přežití této rakoviny rapidně zvýšilo. V roce 1994 se to stalo. Vědci z univerzity v Utahu oznámili, že ten gen našli. BRCA1.

Brzy našli podobný gen s téměř identickou funkcí. BRCA2. Ženy, které mají mutaci na jednom z těchto dvou genů, mají 80% šanci na rakovinu prsu během svého života. Dobrou zprávou je, že na to existuje testování. Byl to obří průlom, který pomohl každý rok odhalit tisíce mutací. Někteří z vědců na univerzitě v Utahu v tom viděli komerční využití a založili společnost Myriad Genetics.

Brzy si doslova patentovali tyto dva geny. V jejich patentových dokumentech je celá genetická sekvence genu BRCA1. 21 328 opakujících se G, C, A a T, které značí, co se nachází v lidském těle. Patentovali si něco ve vás. Moc se to neliší od patentování toho jablka. Jablko je také jen dlouho sekvencí G, C, A a T.

jediným rozdílem je, že je delší. Myriad Genetics směla jako jediná společnost na světě dělat cokoliv s geny BRCA. Měla naprostý monopol na testování. Pokud jste chtěli vědět, zda máte mutaci, která by mohla vést k rakovině, museli jste se obrátit na ně. To něco stálo. Účtovali si až 4 000 dolarů.

Samotný proces testování stál pouze zlomek ceny. Tohle bylo jistě nespravedlivé. ACLU zakročila. Spolu se skupinou žalobců žalovali Myriad Genetics s tvrzením, že jejich patenty jsou nepatentovatelným materiálem. Je to lidský genom. Jablko si nemůžete patentovat, protože jste ho nevytvořili, takže žalobci tvrdili, že Myriad si nemůže patentovat geny, protože je nevytvořilo.

To příroda. Myriad nebyla jedinou společností patentující si geny. V té době bylo 21 % lidského genomu patentováno. Okresní soud rozhodl ve prospěch žalobců, ale Myriad se odvolali a případ se dostal k federálnímu odvolacímu soudu, který rozhodl ve prospěch Myriad. ACLU sepsalo žádost, aby případ projednal Nejvyšší soud. Souhlasili a 15.

dubna se případ Asociace molekulární patologie vs. Myriad Genetics Inc. dostal do Washingtonu. V nečekaném zvratu událostí se všech devět nejvyšších soudců vyjádřilo ve prospěch žalobců. Tím de facto zastavili proces patentování lidského genomu. Ale bylo to správné? V tomto bodě Myriad vypadá jako padouch. Ale zamyslete se.

Osoby stojící u zrodu Myriad byli objevitelé mutace genu, kterou se zabývají. Neměli by být odměněni za roky práce? To se týká veškerých patentů. Na jednu stranu jsou patenty motorem inovací, protože společnostem umožňují zpeněžit objevy, které byly nákladné na výzkum a vývoj. Na druhou stranu patentové omezení a monopoly brání tomu, aby se objevy dostaly k lidem, kteří je potřebují nejvíc.

Bez možnosti vydělávat peníze na genetickém testování by nejspíše hodně společností ztratilo motivaci ke zkoumání genetických onemocnění. To nás přivádí k zásadní otázce. Co by se mělo smět patentovat? Existují případy, kdy patentování genetické informace pomohlo. V dnešní době, kdy je úprava genomu levná a snadná, je pro společnosti možné modifikovat organismus tak, aby vznikl naprosto originální výtvor, který se dá patentovat.

Například to jablko, o kterém jsme se bavili, se nedá patentovat. Ale u geneticky upraveného jablka je to logické. Patenty na geneticky modifikované jídlo existují už desítky let. Zlatá rýže je vychvalovanou, i když kontroverzní odrůdou normální rýže, která obsahuje vyšší množství betakarotenu a která pomáhá v boji s nedostatkem vitamínu A.

Ten každý rok zabije kolem 2 milionů lidí v rozvojových zemích. Levná, nenáročná plodina populární v rozvojových zemích může každý rok zachránit miliony životů. Ale samotná rýže nemá příliš komerční využití, protože místa, která ji potřebují, jsou místy, která nemají peníze na nákup doplňků s vitamínem A. Avšak díky patentu může vlastník řídit distribuci semen zdarma každému farmáři, který vydělává méně než 10 tisíc dolarů ročně.

Případně může financovat program s omezeným komerčním použitím. Ale některé společnosti jsou zaměřeny více komerčně. 93 % kukuřice v USA je geneticky modifikováno a většina pochází od Monsanta. Monsanto prodává různé druhy geneticky modifikované kukuřice a jiných plodin jako jakýkoliv jiný produkt. Mají kukuřici Smart Stax RIB Complete, která je odolnější proti hmyzu, mají kukuřici RoundUp Ready, na kterou neúčinkuje Round Up a jiné herbicidy, mají kukuřici Draughtgard, která je odolnější proti nedostatku vody.

Když chce farmář použít některou z těchto kukuřic, prostě zajde za obchodníkem a koupí si semena. Ale mezi semeny a běžným produktem je ten rozdíl, že ze semen vyrostou rostliny, které vyplodí více semen. Pokud by Monsanto dovolilo si nechat a pěstovat vlastní semena, byli by schopni prodat produkt jen jednou.

Takže to nedovolují. Kupující podepisují dohodu, že si semena nenechají nebo je nebudou přeprodávat. Pokud to udělají a chytí je, čeká je soudní spor. Nijak se to neliší od ostatních produktů. Je to jejich způsob ochrany práv. Když sledujete video na Netflixu, v podmínkách použití souhlasíte s tím, že produkt využijete pouze vy sami, stejně jako farmáři souhlasí s tím, že semena využijí jen pro sebe.

V obou případech je snadné produkt sdílet. Stejně jako u patentovaných sekvencí genů je otázkou, kde se nachází hranice mezi klady a zápory pro vyšší dobro. Pokud společnosti nebudou schopny zaplatit výzkum a vývoj, tak ho prostě nebudou provádět. Na svobodném trhu se zemědělci mohou rozhodnout, zda za daných podmínek koupí semena od Monsanta.

Většinou je kupují, protože na nich vydělají víc, než kolik zaplatí. Je to jednoduchá matematika. Každý by si měl utvořit svůj názor na patentování GMO rostlin a semen. Je nezpochybnitelné, že to přináší určitá pozitiva. Ale co zvířata? V roce 1980 Nejvyšší soud rozhodl, že lze patentovat GMO zvířata, pokud se od původních zvířat liší nějakým smysluplným způsobem.

Evropský patentový úřad zastává stejný názor. Možná už jíte GMO zvířata, aniž byste o tom věděli. Společnost AquaBounty Technologies úspěšně vytvořila lososa, který roste rychleji. Patentovala si ho. Je to losos AquAdvantage. V roce 2016 se dostal na pulty v Kanadě. Podle vědců je losos bezpečný ke konzumaci.

Ale samozřejmě je odlišný. Kdyby geneticky modifikovaný losos unikl do divočiny, někteří se bojí toho, že by díky genetické výbavě vytlačil původního lososa. Ale počítačové modely zjistily, že normální losos by přežil, protože se rozmnožuje rychleji. V USA byl losos AquAdvantage schválen FDA, ale nesmí být prodáván, dokud nebude vytvořen způsob označování GMO potravin. Ale představte si další krok.

Blíží se geneticky modifikovaní lidé. A to, zda si společnosti budou moct patentovat své procesy, určí, jak běžné bude pozměňování lidského genomu. Případ Myriad Genetics určil, že není možné si patentovat přirozené genové sekvence. Ale rozhodnutí o patentování GMO zvířatech přímo vylučuje lidi. V současnosti byste v USA nedostali patent na modifikování lidského genomu.

Ale existují jiné státy. Většina tuto otázku zatím vůbec neřešila. Když si představíte svět s patentovaným komerčním pozměňováním genů lidí, představujete si svět, kde určíte, zda bude mít dítě modré oči, nebo ne. Zda bude vysoké, zda bude chytré a zda bude autistické, nebo ne. Zda bude mít srdeční onemocnění, zda bude mít Alzheimerovu chorobu a zda bude mít někdy rakovinu, nebo ne.

Skutečnou otázkou není, zda je etické dovolit patentované pozměňování genů lidí, ale zda je etické ho nepovolit. Překlad: Mithril www.videacesky.cz

Komentáře (18)

Zrušit a napsat nový komentář

Odpovědět

ACLU - American Civil Liberties Union (česky zhruba Americký svaz pro občanské svobody) je nestátní nezisková organizace ve Spojených státech amerických, která si klade za cíl „bránit a uchovávat práva a svobody jednotlivců zaručených všem osobám v zemi ústavou a zákony Spojených států“. Z právního hlediska se jedná vlastně o organizace dvě: ACLU Foundation (nadaci), která se zabývá právními spory, a samotnou ACLU, která se zabývá lobbováním v oblasti tvorby zákonů
Zdroj: Wikipedie

00

Odpovědět

Tohle video mi zase jednou připomnělo jak strašně ignorantské je používat výraz "etické", když chcete o něčem zchytrale mluvit jako o dobrém či špatném. Ethos značí zvyk/obyčej, nemá to v sobě ani kladnou ani zápornou konataci.

Etika se zabývá soustavou zvyků/obyčejů dané společnosti (jedno zda jsou těmi zvyky pojídání novorozeňat, nebo darování krve nemocným). Řekneme-li o něčem, že je to neetické, tak fakticky pouze konstatujeme, že je to nezvyklé podle pravidel posuzované společnosti. Zvyky/obyčeje se mění v čase, stejně jako etičnost či netičnost společenského chování, neexistuje nic jako univerzální etika natož "dobrá" etika.

Zaměňování slova "etika" za slovo "morálka" (očkoliv i to má problematičtější užití, než by se mohlo zdát), je vždy pěkným důkazem, že si nějáký rádoby inteligení člověk snáží zvednout image pomocí fajnových slov a vlastně ani neví co znamenají, hlavně že znějí důležitě a chytře.

50

Odpovědět

*konotaci

10

Odpovědět

Jsem velkým zastáncem správných definic pojmů, které používáme. Takže nemohu nesouhlasit.
Na druhou stranu vidět v tom takový důkaz jako Vy, musel bych se sám sebe ptát, jestli to nevypovídá více o mém charakteru, než o autorovi videa.
Zároveň v tomto konkrétním případě v tom nevidím až takový problém. Téma poměrně univerzální je, tedy etika s morálkou jsou si blízko a použití je.. subjektivně zjednodušeno..chybné jen lehce a s jasným záměrem. Ale jak píši, souhlasím s Vámi, protože až to bude jiné téma, problém to bude zásadní.

00

Odpovědět

+Daniel99"subjektivně zjednodušeno" tam právě vzniká problém. Jelikož subjektivní zjednodušení není jednofázový krok od původního smyslu, každý člověk si informaci pro sebe zjednoduší a vzniká efekt tiché pošty. Proto je podle mě naopak docela důležité už v základu pojmy jasně definovat a rozlišit, zvláště u informačních videí, zpravodajství etc.

Konkrétně v tomto případě na tom sice opravdu tolik nezáleží, jelikož autor to jasně, i když chybně, užil v rozlišování dobré špatné, nicméně to co mi na tom vadí je, že čím častěji se to užívá v chybném smyslu tím obtížněji se pak to slovo využívá ve smyslu správném, jelikož realita je jednoduše orientována podle většinového pohledu.

Abych demonstroval na příkladu - rasismus (nadužívané) se (zvláště v USA, ale i u nás) často bere v konverzaci (a to i zpravodajské), jako synonymum k xenofobní (méně používané), při čemž se jedná obsahově o zcela rozdílné pojmy. Mají sice základ v nenávisti/strachu vůči něčemu, ale strkat tyto pojmy pod jeden význam je obdobné jako bychom tvrdili, že komunismus a nacismus jsou stejné režimy.

Pokud jde o narážku na můj charakter, tak bych ocenil abyste jí buď rozvedl, jinak se na ni nedá adekvátně reagovat či vyvozovat zda je oprávněná, nebo nezmiňoval, jelikož pokud jí nehodláte upřesnit, tak je bezobsažná a krom povahy osobního útoku v textu zbytečná. Abych demonstroval jak to s tou zbytečností myslím, mohl bych to otočit a říci: "Jestli vaše poznámka o mém charakteru nevypovídá něco spíše o vašem charakteu než o mém." V obou případech mi to příjde jako zbytečné plácnutí do vody.

00

Odpovědět

+CelegormTa citace patřila k té části za.. což sám lehce navazujete a vysvětlujete v první části druhého odstavce.
Jinak naprosto se vším souhlasím s nadšením, že si někdo hluboce uvědomuje to, že velká část velkých i malých (nebo lépe, globálních i lokálních) sociálních, kulturních, náboženských,.. problémů je značně prohlubována tím, že si lidé vzájemně nerozumí, ač mluví stejným jazykem.. a co hůře, ani si to neuvědomují. Když znovu použiji zjednodušující vyjádření myšlenky:)
K mé narážce jen vysvětlení.. nešlo o útok, ani o snahu z Vás vytáhnout reakci.. už jen proto jsem to psal vztažené sám k sobě. Neznám Vaše hodnoty, nepřísluší mi rozebírat to, jak na sebe máte nahlížet, to můžete jen Vy. A Vaše demonstrace je v pořádku, ptal jsem se sám sebe i na toto, ostatně jako vždy při obdobných konverzacích, tedy zbytečné mi to nepřijde. Můžete to brát jako.. altruistickou poznámku, pokud jste tomu ochoten věřit alespoň do té míry, co já;-)

00

Odpovědět

To je dobrý debil. První mluví o lidském patentu genomu a pak to srovnává s rostlinami a zvířaty? Jsem jsem nějaký zasraný losos nebo zasraná kukuřice? Jsem člověk!!! A že nejsou oceněni? Kolik ty vědci z daní lidí měsíčně mají? 200 000? U nás mají vědci 30 000.

010

Odpovědět

Ať mají klidně milion.. když to bude právě ta motivace, co je dotlačí k vyřešení určitého zásadního problému.
Ovšem video o platu konkrétních vědců není.Jde z něho obecně vytáhnout zamyšlení nad tím, jak zanechat onu motivaci, k řešení problémů soukromým, či polo-soukromým, sektorem, dostatečnou, a zároveň jak zabránit, zjednodušeně řečeno, neomezené monopolizaci na desítky let (dle patentového práva v daných zemích).

Jinak to, zda jste člověk, nejste schopen dokázat. A i v případě, že byste byl, sedm a půl miliardy lidí Vás, jakožto neznámého anonymního potencionálního člověka, bude mít v žebříčku hodnot hluboce pod zrnkem kukuřice;-) Já jen, když už jste se tak osobně zeptal do prostoru:)

31

Odpovědět

Ten konec mi připomněl Gattacu. Až mě z toho zamrazilo.

30

Odpovědět

A proč tam nezaznělo, že Monsanto pomocí patentu ničí všechny, kdo nechtějí kupovat jejich produkty? Stačí takovému farmáři přehodit přes plot hrst semen kukuřice, nebo sóji, a pak ho žalovat, dokud ho to nepoloží. Tohle je hlavní náplní Monsanta. Mimochodem, věděli jste, že mimo GMO se Monsanto zabývá hlavně výrobou Round-upu? Ano, toho svinstva, proti kterému teď protestuje půl Evropy...

62

Odpovědět

Nepochopil jsem tak úplně tu otázku, zda by neměli ti vědci být odměněni za roky práce, kdy hledali ten genom s rakovinou prsu. Pokud vím, tak dostávali zaplaceno za tu práci dost možná od vlády, tudíž od lidí platící daně.

121

Odpovědět

Lidi budou platit za děti :D a děti za děti -- exponenciální příjem Oo

01

Odpovědět

Velice zajímavé, v modifikacích lidského genomu nám už dnes nebrání technologie , ale etika( a to se podle mě v budoucnu změní). Vyvstává tedy otázka jak se bránit tomu aby někdo nevyužil bez povolení např. můj unikátní genom, protože moje dna mě dělá takový jaký jsem , je to to jediné co vždy budu mít , co mě dělá ať už dobrým nebo špatným způsobem unikátním. Například najdu vlas George Clooneyho (určitě se takový věci dají koupit na ebay) a trocha času a peněz a BUM a už nejsi tak unikátní Georgi.
Ochrana vlastního genomu by měla být základní lidské právo, tedy s nějakými výjimkami , které mohou zachránit životy.

44

Odpovědět

A teď si vezměte příklad.. bum, někdo naklonuje Vás a voila.. tím klonem jste Vy.
Jak se Vám bude zpochybňovat své vlastní bytí?

01

Odpovědět

+Daniel99Az na to ze kazda osoba je definovana synapsemi mezi neurony a ty se vytvareji na zaklade zivotnich zkusenosti. Jinak by byla jednovajecna xcata nejen pohledove ale i povahove identicka

00

Odpovědět

+The GG:-) To byla druhá část komentáře, co jsem následně úmyslně vynechal, protože jsem chtěl optaného (či jiné, stejně uvažující nad daným "etickým" problémem) dotlačit k zamyšlení se tímto směrem. Tedy, zkazil jste mi můj záměr;-)

00