Sedm divů světa: Diův chrám v Olympii

Thumbnail play icon
87 %
Tvoje hodnocení
Počet hodnocení:34
Počet zobrazení:4 085
Jedním ze starověkých sedmi divů světa byl i Diův chrám v Olympii s dechberoucí sochou vládce Olympu, kterou vytvořil slavný antický sochař Feidiás. Přestože tento kolos ze dřeva, zlata a slonoviny před mnoha staletími zmizel, stále se jedná o jednu z nejvelkolepějších soch, jaké kdy člověk vytvořil.

Přepis titulků

SEDM DIVŮ SVĚTA DIŮV CHRÁM Dia, nejvyššího boha v řecké mytologii, vždy uctívaly všechny řecké národy. Vzhledem k jeho postavení v řeckém panteonu bylo na jeho počest postaveno mnoho chrámů. Žádný se však nerovnal tomu v Olympii, kde stála velkolepá socha Dia.

Socha představovala Dia sedícího na trůně a měřila více než 13 metrů. Byla vyrobena z ebenu, zlata a slonoviny a byla zdobena drahokamy. Sochu vytvořil mimořádný řecký sochař Feidiás. Vytvořil také další obrovskou sochu, která představovala bohyni Athénu a nacházela se na athénské Akropoli vedle Parthenónu.

Socha Dia třímala v jedné ruce bohyni vítězství, která byla vždy zobrazována po jeho boku. V druhé ruce držel berlu, na jejímž konci seděl orel. Orel byl zvíře zasvěcené vládci Olympu. Diův chrám v Olympii byl poutním místem. Tisíce Řeků mířily do města, aby se účastnily náboženských rituálů, spoustu jich ale dorazilo i kvůli olympijským hrám, které se konaly zároveň s náboženskými svátky na počest nejvyššího boha.

V době, kdy bylo Řecko pod nadvládou Říma, nařídil císař Caligula sochu rozebrat, aby ji mohli odvézt do Říma. Diovu hlavu pak měla nahradit hlava císaře. Soše se ovšem podařilo uniknout, Caligula byl totiž zavražděn, než jeho příkaz stihli provést. V průběhu staletí oslavy k uctění Dia ztrácely na důležitosti, jelikož přišlo křesťanství a Diův chrám začal chátrat.

Na počátku 4. století n. l. prohlásil císař Theodosius křesťanství za oficiální náboženství římské říše. Pohané začali být pronásledováni. Na Diův chrám začalo být nahlíženo jako na centrum pohanské víry, a tak byl natrvalo uzavřený. O osudu sochy se experti stále dohadují. Někteří tvrdí, že byla rozebrána a odvezena do Konstantinopole, kde ji zničil velký požár.

Podle jiných byla socha rozkradena a přišla o své cenné ozdoby. Zbytek sochy se zhroutil spolu s chrámem. Velká socha Dia, kterou vytvořil Feidiás, byla inspirací pro některé další římské sochaře, kteří tvořili sochy Jupitera, Diova římského protějšku. Žádná z nich však nebyla tak dechberoucí jako překrásná socha Dia v Olympii.

Přeložila: Marky98 www.videacesky.cz

Komentáře (0)

Zrušit a napsat nový komentář