CechySvět TES

Thumbnail play icon
Přidat do sledovaných sérií 6
93 %
Tvoje hodnocení
Počet hodnocení:317
Počet zobrazení:7 321

V dalším díle ságy o světě The Elder Scrolls se zaměříme na cechy, které se objevily v každém díle a jejichž vliv i počet stoupenců je bezesporu největší. Jedná se o Cech zlodějů, Cech bojovníků a Cech mágů. Asi tu není nikdo, kdo by se k nějakému cechu nepřipojil a neplnil pro něj úkoly. Ačkoliv cechy ve Skyrimu byly trochu odlišně pojmenovány, tak na se na základním principu nic nemění. Jaký cech máte nejraději vy?

V tomto díle nenaleznete Temné bratrstvo, které se dočkalo svého vlastního (a zřejmě i jednoho z nejpovedenějších) dílu a kterého se dočkáte příště. Těšte se.

 

Přepis titulků

Tamriel, v jazyce Altmerů Krása úsvitu, v dračím jazyce Taazokaan, je kontinent, na kterém se odehrávají všechny hry The Elder Scrolls. Je domovem mnoha rozličných ras a ještě více konfliktů. Na Tamrielu se odehrálo mnoho dobrodružství. Život v Tamrielu jste si už sami zkusili, ale co takhle si říct víc o jeho příběhu? Abyste se dostali k srdci příběhu, tak se musíte vrátit na počátek.

Kapitola třetí Cechy Už víme, že obyvatelé Tamrielu jsou ambiciózní a rozmanití lidé. Přesto naše životy nevznikly samy od sebe. Každý náš nádech a každý náš krok je životním odkazem božských Aeder, které pro naši existenci mnoho obětovaly. Co s touto obětí uděláme?

Určíme si svůj osud. Ať už to znamená zasvětit svůj život zlatu, potěšen těla či vyššímu dobru. Smrtelníci rychle zjistili, že pokud chcete v životě něčeho dosáhnout, tak musíte hledat sílu v počtu. Pokud má někdo cíl, dá se ho nejlépe dosáhnout s pomocí stejně smýšlejících jedinců. Tedy v ceších. Cechy jsou profesionální organizace tvořené členy, kteří sdílí schopnosti či vizi.

V historii Tamrielu byly utvořeny desítky, ne-li stovky, cechů. Ale my se zaměříme na cechy, které dosáhly té největší slávy. Cechy, které nejenže přežily staletí, ale i rozšířily svůj vliv do všech koutů Tamrielu. Cech zlodějů Nikdy neokrádej jiného člena cechu. Nikdy při práci nikoho nezabij.

A neokrádej chudé. Ať už to byl kdokoliv, kdo řekl, že zloději neznají čest, asi nikdy nebyl členem nenápadného cechu zlodějů. Strážní a úředníci v daných oblastech věří, že cech zlodějů je mýtus. Jak by vůbec skupina lotrů mohla utvořit něco tak organizovaného, jako je cech? Byli byste překvapeni. Stejně jako obchodní cech, je i cech zlodějů profesionální organizací.

V tomto případě jsou profesionály zloději, bandité, kapsáři, pašeráci a překupníci. Ačkoliv jsou to už z definice zločinci, cech zlodějů je velmi organizovaná skupina stejně smýšlejících jedinců. Ti zloději, kteří jsou schopni dodržovat jednoduché základní zásady, jsou odměněni vzájemnou spoluprací. Když zloděj potřebuje peníze, dojde si do cechu pro kontrakt. Říkejte si, co chcete, ale lidé na Tamrielu mají k čestnosti daleko, protože cech zlodějů nemá o práci nikdy nouzi.

Jsou tu cennosti k odcizení, účetní knihy ke zfalšování, kapsy k vybrání a dveře k odemknutí. Ve světě politiky a špinavých obchodů má cech zlodějů truhly vždy plné. Jak jsem už řekl, struktura cechu je jasně dána. Členové cechu mohou stoupat v hierarchii z obyčejných kapsářů až na mistry zloděje.

Na rozdíl od jiných cechů postup vzhůru nezávisí na tom, jak moc vyčníváte. Naopak, postup vzhůru je odměnou za nenápadnost. Čím větší lstivost, tím vyšší pozice. S vyšší pozicí přichází nebezpečnější kontrakty. A s nebezpečnějšími kontrakty přichází ještě větší odměny. Nenechte se oklamat jejich zanedbaným zevnějškem. Nejtalentovanější zloději v cechu jsou velice bohatí.

Dodnes se říká, že když chceš něco vědět, zeptej se žebráka. Ti mají oči a uši ve všech městech. Znají všechna tajemství běžného života obyvatel. Třetí pravidlo cechu zlodějů chrání rolníky a žebráky. Je to vzájemně výhodná dohoda, která cechu prospívá. Cech a cechovní mistr, Šedá liška, chrání žebráky a chudáky před úřady. Na oplátku jsou žebráci očima a ušima cechu.

Žebráci na celém Tamrielu sbírají informace a jsou špehy cechu zlodějů. Díky tomu se cenné artefakty nepřesunou z jednoho místa na druhé, aniž by o tom cech nevěděl. I přes podstatu své organizace má cech zlodějů dobré vztahy s místními úřady. Cech zná moc peněz lépe než kdokoliv jiný a jejich mince si najdou cestu do kapes těch úředníků, kteří se chytře dívají jinam.

A takto to cechu dobře fungovalo. Tedy až do třetího věku, kdy se člověk jménem Hieronymus Lex stal kapitánem městské hlídky v tom pro cech nejvýnosnějším městě. V Imperiálním městě. Hieronymos Lex měl osobní důvod se pomstít cechu a jeho vůdci, Šedé lišce. Hieronymus Lex se snažil pozatýkat členy cechu zlodějů, a jeho celoživotním snem bylo odhalit tajemství Šedé lišky.

Konec konců nošením nechvalně známé Šedé kutny Nocturnal, se muž pod ní stal mýtem. Skrz schopnosti a lstivost, ne přes násilí a vraždy, se podařilo cechu odstranit Hieronyma Lexe z pozice kapitána hlídky a tak mohl opět volně fungovat. V následujících staletích vliv cechu drasticky rostl. Těžké časy opět přijdou ve čtvrtém věku, tentokrát ve formě smůly.

Skyrimský cech zlodějů patřil mezi ty nejvlivnější v devíti provinciích. Popravdě cech ve Skyrimu funguje celkem bez omezení protože má své lidi ve vládnoucích vrstvách. A to nemluvím o tom, že se povídá, že cech zlodějů v Riftenu poměrně úzce spolupracuje s Temným bratrstvem. I přes jejich rozsáhlé konexe se ukázalo, že úspěch cechu ve Skyrimu, byl založen na těsném poutu přímo s Paní noci.

Díky požehnání od Nocturnal cech zlodějů v Riftenu profitoval z toho, že byl veden jejími slavnými Slavíky. Jejich vztah s Deadrickým princem zajistil, že byl Riftenský cech výjimečný. Zloději splývali se stínem a zažívali nesmírné množství štěstí. Cechu nastaly těžké časy, když byl artefakt Nocturnal, Kostěný klíč, ukraden Slavíkem, který přísahal ho ochraňovat. Jak se vytrácelo Nocturnino požehnání, tak se vytrácel i obsah cechovní pokladnice. Cech zlodějů se rychle stal jen stínem své slávy.

Tak to bylo, než Slavíci napravili svoji chybu, zabili zrádce a vrátili Kostěný klíč na své místo do Nocturniny sféry Zapomnění, Ebonmere. Opětovným nastolením její přízně Slavíci navrátili cech zlodějů do zlatého věku. Je vcelku zajímavé, že ať se podíváme do jakéhokoliv období, tak se zdá, že Nocturnal vede životy lidí žijících ve stínech.

A díky jejímu spojení s cechem zlodějů musí obyvatelé Tamrielu v noci zamykat dveře. Cech bojovníků Cech bojovníků je bratrstvem válečníků. Sloužíme Tamrielu tím, že propůjčujeme ocel a štíty těm, kteří potřebují naši pomoc. Ať už to znamená zbavit město vnější hrozby nebo ochránit bezbranného mága, práci přijmeme.

Cech bojovníků je organizace založená samotným císařem, k regulaci najímání a trénování žoldáků na území Císařství. Cech byl založen ve druhém věku, roku 321. A od té doby zabíjí trolly, zneškodňuje tlupy banditů, zabezpečuje dopravu zboží a eskortuje obyvatele. Když potřebujete svaly a máte pár Septimů navíc, tak to cech bojovníků udělá. Cech bojovníků si nezakládá na ceremoniích, a postup v hodnosti záleží na tom, jak splníte nebo nesplníte kontrakty.

Splnění vás posune v žebříčku vzhůru k titulu šampiona. Nesplnění zajistí, že nedostanete zaplaceno, ale také se vám sníží hodnost. Nesplňte více kontraktů a riskujete vyloučení z cechu. Stejně jako ostatní cechy, tento cech přežívá pouze na své reputaci z úspěšně naplněných kontraktů. O cechu se vědělo, že trpí korupcí ve vyšších kruzích. Hlavně v Morrowindu.

Cech zde plnit soukromé kontrakty, ale někdy se zapletl i s pochybnými skupinami. I přesto Morrowindský cech ke konci třetího věku dokázal přinést jediné nevyvratitelné důkazy o existenci záhadného cechu zlodějů. V Cyrodiilu se cechu bojovníků dařilo po staletí, až do doby Oblivionské krize. Tehdy čelil tvrdé konkurenci dalšího žoldáckého cechu zvaného Společenství Blackwood.

V tomto období byli žoldáci Společenství Blackwood považováni za nejlepší bojovníky v zemi. Jejich válečníci bojovali s nevídanou silou a členy byli především Khajiité a Argoniané. Cech bojovníků rychle ztrácel reputaci a zoufale potřeboval kontrakty. Pozice, ve které se žádný cech nikdy nechce ocitnout. Členové cechu tedy sami začali s pátráním, ve snaze získat nad soupeřem převahu.

Když jeden z nich infiltroval Společenství Blackwood, tak zjistili něco opravdu nečekaného. Žoldáci Společenstva byli skvělí bojovníci, ale to nemělo moc co dělat s jejich schopnostmi. Ve sklepě jejich sídla rostl strom hist, který dopravili z Argonie. Míza z tohoto stromu má velmi silný efekt na toho, kdo ji vypije.

Efekt zahrnuje i nadlidskou sílu. Ale každému, kdo není Argonian, způsobí hist halucinace, které často uvrhnou uživatele do nepříčetnosti. Pod vlivem mízy nebyli bojovníci schopní rozeznat přítele od nepřítele a kvůli tomu zemřelo mnoho nevinných lidí. Po tomto odhalení učinil cech bojovníků této nespravedlnosti konec, zničil hist a tím vlastně i celé Společenství Blackwood.

Když zůstali opět jediní, začal vliv cechu opět růst. A dodnes je cech bojovníků prosperující organizací, plnou dobře placených žoldáků. Cech mágů Nápad na společenství mágů, čarodějů a různých mystiků, kteří využijí své schopnosti a talenty k výzkumu a prospěšným činnostem, byl revoluční koncept ze začátku druhého věku. Oddán studiu tajemných umění, cech mágů byl založen Císařstvím, aby vzdělával nadané jedince v používání magie.

Cech je veden arcimágem, který je podřízen koncilu mágů. Přímo v srdci Tamrielu se nachází Magická univerzita, která se považuje za hlavní sídlo cechu a centrum učení. Sem cestují mágové z celého Tamrielu, aby se bezpečně učili používat magii. Školy magie, které jsou nebezpečnější, jako například vyvolávání, musí být pod přísným dohledem mistra mága.

Existuje 7 magických disciplín, které cech mágů studuje. Mysticismus je škola manipulace magickými silami a hranicemi, aby se obešly struktury a omezení fyzického světa. Používáním mysticismu se mág dostane ke kouzlům jako je telekineze, detekce života a polapení duše do kamenů duší. Obnova je školou uzdravování.

A díky její šlechetné podstatě je škola obnovy tou nejlépe přijímanou magickou školou. Studiem obnovy může mág používat schopnosti jako Vyléč nákazu, Léčení nebo Ochrany, které absorbují magické i fyzické útoky. Proměny jsou další magickou školou, která manipuluje s fyzickým světem a jeho normálními vlastnostmi. Zaměření na proměny je velmi žádané.

Má dost společného s přeměnou železa ve stříbro a stříbra v lukrativní zlato. Můžeme říct, že kdo ovládne školu proměn, má vždy dostatek vína. Ničení je školou ničení věcí. Kouzla ničení zraňují živé i nemrtvé nepřátele. Mágové specializující se na ničení obvykle slouží v armádách. Kouzla ničení obvykle zahrnují odškvaří kůži z těla bytostí.

Vyvolávání je školou přivolávání. Protože vyvolávání se obvykle týká Daeder ze sfér Zapomnění, lidé Tamrielu se na mágy praktikující tuto školu dívají velmi podezřívavě. A dvojnásobně to platí pro Nordy, kteří s vyvolávači jednají přímo nepřátelsky. Škola iluzí obsahuje kouzla, která ovlivňují mysl živých bytostí. Změnou vnímání cíle se mistr iluzionista dokáže skrýt před zraky okolí, posílit morálku nebo uklidnit i ty nejagresivnější nepřátele.

Skrz mistrovství v iluzích se ze žebráků stávají králové, a z nepřátel se stávají přátelé. Jak si umíte představit, manipulace s myslí lidí a merů je velmi vyhledávaným talentem. Alchymie je zpracovávání a rafinování ingrediencí a materiálů skrz magické procesy, abychom získali a uchovali jejich skryté magické schopnosti v alchymistických lektvarech. Prodávání lektvarů nemocným a vyčerpaným financuje cech mágů a udržuje tak jeho dobré postavení.

Podle mnoha historických knih je zakladatelem cechu Vanus Galerion. Před založením cechu byl učedníkem Psijiků na Summersetských ostrovech. Vanus Galerion a další Altmer jménem Mannimarco patřili mezi nejbystřejší žáky v tomto záhadném magickém řádu. Byli to ovšem velmi odlišní čarodějové. Mannimarco se věnoval nekromancii, zatímco Galerion touto technikou, rušící klid mrtvých, pohrdal.

Ba co víc, Mannimarco překračoval hranice i tím, že používal magii pro osobní zisk. Během druhého věku Mannimarco uzavřel temnou smlouvu rodinou Tharnů a oživoval padlé imperiální vojáky. Mannimarco tajně spolupracoval s Molag Balem, Daedrickým princem nadvlády. Oživováním padlých vojáků Mannimarco zásoboval Molag Bala armádou nemrtvých.

Když rada Psijiků odmítla zasáhnout, tak se Galerion rozhodl založit vlastní magický cech, aby se mohl postavit ďábelským praktikám Mannimarca. Zrodil se cech mágů. Ačkoliv Mannimarco naprosto selhal, nebyl nikdy úplně poražen. O staletí později, ve třetím věku, se Mannimarco vrátil, aby zničil cech mágů. Byl znám jako Král červů a Mistr nekromantů.

A zde ve svém úsilí zničit cech opět selže. Mannimarco nebude tím, kdo cech zničí. Po zničujících následcích Oblivionské krize obyvatelé Tamrielu zoufale hledali někoho, koho by mohli vinit. Protože následovníci Mehrune Dagona byli především mágové, tak lidé z katastrofy obviňovali všechny mágy. Bohužel. Cech mágů by se už nikdy nezotavil ze své zničené reputace.

A tak byl rozpuštěn. Ačkoliv používání magie v dalších částech Tamrielu neustalo, tak se brány Magické univerzity zavřely. Ať už cech tvoří podřadní kapsáři nebo vznešení učenci, tak cech žije a umírá se svou reputací. Aby cech přežil, musí ho lidé respektovat nebo se ho obávat. Nejlépe obojí. Překlad: Mithril www.videacesky.cz

Komentáře (33)

Zrušit a napsat nový komentář

Odpovědět

Docela mě překvapila ta zmínka o zrušení cechu mágu ke konci dílu všimli jste si někdy o zmínce o tomto ? Já hrál oblivion tam se ke konci nic nestane a ve skyrimu se o tom nikdo nezminuje krom toho že mágy nemá nikdo rád kvůli tomu jak ledohrad vyletěl do luftu :) všimli jste si tedy zrušení cechu ?

10

Odpovědět

Jo, ve skyrimu říkali že univerzita v Ledohradě nebyla ovlivněna rozpadem Cechem mágů. Nebo tak nějak, byla o tom akorát malá zmínka a až tak se to neřešilo.

00

Odpovědět

Nejlepší cech EVER je Camonna Tong.Celkově mě po Morrowindu, žádný z cechu nijak nevzal.A tolik velebené Temne Bratrstvo?Má výborný lore na papíře ve hře celkem nuda.

11

Odpovědět

Mne sa najviac páčil cech zlodejov, misie boli zaujímavé a hlavne bol vidieť progress úspechu cechu v okolitých mestách. Čo sa príbehu týka tak určite najlepšie bolo temné bratstvo a jej mission impossible úloha zavraždiť cisára. Vtedy som nevedel, či to je assassins creed, alebo ešte stále TES :D

90

Odpovědět

Fakt mě tenhle seriál těší a žeru jakoukoli maličkost z Tamrielu, co jsem ještě nevěděl, protože jsem hrál jen Oblivion a Skyrim a dost z celého příběhu mi ušlo. Jen jednu věc bych tomu vytknul a tím je to, že ten týpek, co to vypráví je takový uspávač hadů...

65

Odpovědět

Naopak. :) Podle mě to nemohl vyprávět nikdo lepší, ten kluk má neuvěřitelně charismatický hlas a umí vyprávět tak hezky, že bych ho poslouchal i hodiny (což se vlastně i děje, pouštím si všechny díly naráz :D).

30

Odpovědět

Priste DB, super :). Nejlepsi ukoly. Hlavne teda v Oblivionu. What is the color of night?

100

Odpovědět

Škoda, že neřekli nic o Temném bratrstvu. Za ty mě bavilo hrát, není nad to mít vlastní komplex s mučírnou.. :)

28

Odpovědět

Stačí číst popisek a dozvíš se, že o Temném bratrstvu je celý příští díl. ;-)

201

Odpovědět

+MithrilBudu se muset naučit číst popisky...

102

Odpovědět

Až do dnešního dílu jsem odolával, ale když jsou na steamu ty slevy, jdu rovnou do legendary edice :D

90

Odpovědět

Ta Legendary edice mě naštvala. Chtěl jsem si při slevách koupit obě rozšíření a nakonec jsem zjistil, že by mě legendary edice vyšla levněji. :-D

70

Odpovědět

A já koupil TES: Anthology za 1299,- Kč. Naprosto boží (až na ty polský mapy): Arena, Daggerfall, Morrowind, Oblivion i Skyrim se všemi datadisky. Krásná krabiška a parádní pořadník uvnitř.

60

Odpovědět

Kde je družina ? můj nejoblíbenější cech ve Skyrimu cech jehož nejvyšší členové jsou vlkodlaci jak tam muže ten cech chybět.

43

Odpovědět

Ten operuje jen ve Skyrimu, není to celoříšská záležitost...

41

Odpovědět

+SriberJako vážně a ta drobnost že vůdce družníku dobil celí skyrim to taky jako nic ?
Ysgramorem

44

Odpovědět

+SriberAno, vážně. Mně si nestěžuj, já to nevymyslel...

20

Odpovědět

+SriberTa drobnost, že dobyl Skyrim je pořád jen v hranicích Skyrimu. Pokud vím, tak jinde v Tamrielu Ysgramor nebyl.

60

Odpovědět

Mě teda ta Družina ve Skyrimu vůbec nechytla, byla úplně trapná.A Ysgramor je jen masový vrah.Nejlepší cech za všech je Camonna Tong.

20

Odpovědět

Na Dark Brotherhood se těším jako malej! BTW. V tomto videu byla vidět vyřezaná značka do dřevěného sloupu. Po Skyrimu (převážně Riften) je těchto různých znaků hromada. Na zdech, na sudech... nevíte někdo co to znamená? :D

70

Odpovědět

Jednou jsem kdesi našla knihu, kde byl výpis těch značek (myslím, že se dá najít i v Krysí díře), znamenají buď Nebezpečí, Bezpečí, Obchod, ''Zde se skrývá cennost'' a podobně, je to docela nápomocné. Vím, že jeden kosočtverec s kruhem uvnitř znamená bezpečí, dva překřízené nebezpečí, kruh s čtvercem, který má uvnitř čáry, znamená, že je v tom domě, někde, nějaká cennost, když jsou bez čar, dům už je vybrakovaný. :D

190

Odpovědět

+LilianMNoirDíky moc :)

10

Odpovědět

Osobně považuju Cech zlodějů a Temné bratrstvo za dvě nejlepší (velké) qestové linie. Pouze u těchto dvou se mi stalo, že jsem tak moc chtěl vědět, jak to bude dál a tak mě to bavilo, že jsem plnil jejich úkoly rovnou jeden za druhým, be toho aniž bych mezitím plnil jakékoliv jiné.

P.S. Asi dvakrát se mi (za asi 300 hodin hraní) ve Skyrimu stalo, že nějaká vedlejší postava (boužel nevím, kdo přesně to byl) označila zemi Skyrim za "she" (ženský rod; Něco jako "Skyrim will get through this war. She will be here long after we will.") neví někdo náhodou o tom něco víc? Nevšiml si toho někdo taky? U nás požíváme (mám pocit že i v oficiálním překladu) mužský rod, ale je to správně?

112

Odpovědět

Přesně, když jsem hrála za cech zlodějů poprvé, celou questovou linii jsem si užívala asi nejvíc z celé hry. Akorát mě teď mrzí, že jsem temné bratrstvo vždycky vyzabíjela :D

40

Odpovědět

Co se týká toho Skyrimu, tak jsem si toho nikde nevšiml. Zkusil jsem to najít, ale nikde jsem o tom nenašel ani zmínku. Pokud něco najdu, tak dám vědět.

Třeba teprve u Temného bratrstva ve Skyrimu jsem měl pocit, že dělám něco opravdu epického. Jasně, předtím jsem zabíjel draky, ale to poté šlo jak na běžícím pásu a u mnoha jiných úkolů jsem měl pocit, že jen tak "přicmrndávám." :-D

80

Odpovědět

+MithrilTaké jsem se setkal s tím že jeden člověk o Skyrimu mluvil v ženském rodě. A můj herní čas nebyl ani zdaleka 300 h. Hrál jsem to na playstationu 3 a tuším že to říká ten velitel Bouřných hávů když se ho na skyrim zeptáte. A nebo jsem to slyšel někde poblíž Bílého průsmyku už si to přesně nepamatuji ale teké jsem se s tím ženským rodem setkal.

10

Odpovědět

+MithrilTak máš asi pravdu. Na UESP jsem našel přepis všech rozhovorů Ulfrika a při jednom proslovu opravdu říká: "And in that moment, the gods will look down and see Skyrim as she was meant to be."

Neumím si to moc vysvětlil, možná chyba ve scénáři?

20

Odpovědět

+MithrilKdyž si člověk připustí že Skyrim je "she", tak zjistí, že anglický originál tuto verzi bez problémů umožňuje (že by někdo říkal Skryim jasně v mužském rodě jsem neviděl). Problém podle mě vzikl při chybném překladu do Češtiny a u českých fanoušků, kteří prostě předpokládali že jde o mužský rod. (Řekl bych že evropská jazyková kultura obecně spíš tíhne k tomu, že "defaultním rodem" je rod mužský.)

Ale asi už je pozdě začít lidi přesvědčovat, že nebyli ve Skyrimu ale ve Skyrim.

50

Odpovědět

Díky moc! :) Jeden z nejlepších seriálů tady. Moc se těším na další díl. :)

140

Odpovědět

Pokud máte někdo v počítači stále Oblivion, ale nepřidali jste se v něm k Cechu Zlodějů a k Dark Brotherhood, tak to jděte okamžitě napravit. Protože jejich úkoly jsou to úplně nejzábavnější co v Oblivion nabízí :).

90

Odpovědět

Já jsem se někde dočetl, že když jsi arcimág tak je v patchi vysvětleno, proč okrádáš vlastně sám sebe. Co tam je?

10

Odpovědět

no ony všechny questový linie v oblivionu jsou zábavnější než hlavní linie která je pořád o tom stejným a strašná nuda,ale konec byl boží to sem celkem čuměl :D

70

Odpovědět

Dark Brotherhood dostane svoji vlastní kapitolu? Hail Sithis!

460