Talos - Cesta k mociSvět TES

Thumbnail play icon
Přidat do sledovaných sérií 6
92 %
Tvoje hodnocení
Počet hodnocení:182
Počet zobrazení:5 085

V minulém díle jsme zjistili, jak se Tiber Septim stal schopným vojevůdcem a Drakorozeným. Ale dnešní díl se zaměřuje asi na tu nejdůležitější událost v jeho životě, na sjednocení celého Tamrielu. Jak se jednomu člověku povedlo sjednotit kontinent plný obrovských rozdílů?

Přepis titulků

Tamriel, v jazyce Altmerů Krása úsvitu, v dračím jazyce Taazokaan, je kontinent, na kterém se odehrávají všechny hry The Elder Scrolls. Je domovem mnoha rozličných ras a ještě více konfliktů. Na Tamrielu se odehrálo mnoho dobrodružství. Život v Tamrielu jste si zkusili po svém, ale co takhle si říct víc o příběhu? Abyste se dostali k srdci příběhu, musíte se vrátit na počátek.

ČÁST 2 VZESTUP K MOCI Světí vždy účel prostředky? Může být smrt tisíců bezvýznamná, pokud pomůže dosáhnout trvalého míru? Trvalý mír je ušlechtilý cíl, ale kdy je krvavá cena už příliš vysoká? Člověk, který na sebe dokázal vzít takové břímě, se stal více než člověkem.

Překročil práh mezi smrtelností a božstvím. Alespoň ve své vlastní mysli a mysli jeho lidu. Je druhý věk, rok 854. Čerstvě korunovaný Tiber Septim sedí na Rubínovém trůnu v Cyrodiilu, který si zabral právem dobyvatele. Generál Talos už neexistuje.

Tiber Septim se tohoto jména vzdal dne, kdy byl jeho král zavražděn a on usedl na císařský trůn. Tento mladý císař toho za svůj život na Tamrielu už hodně dokázal, ale jak víme, příběh teprve začíná. Šedovousí předpověděli, že Drakorozený započne zlatý věk Tamrielu, ale jelikož byl pořezán na hrdle, Dovahkiin ztratil svou schopnost Hlasu a jeho sen o sjednoceném Tamrielu se zdál velice vzdálený.

Od pádu druhého císařství lidí, od něhož uplynulo už 400 let, Tamriel zažíval nekonečnou válku. Nazývali toto období Bezvládím, temným věkem. Menší království a krvežízniví tyranové terorizovali zemi a jak hráli své politické hry, celé generace neznaly nic jiného než tento chaos. Asi před 300 lety se někteří snažili z tohoto chaosu dostat. Zformovaly se aliance Daggerfall, Dominion a Pact.

Ukázalo se, že to byl jen organizovaný masakr, kde bezpočet rádoby hrdinů umíral pro budoucnost, která si je nebude pamatovat. V tomto chaosu a bez možnosti použít thu'um by si jeden myslel, že Tiber Septim po zbytek života vládl pouze Cyrodiilu a zanechal ostatní provincie ve svých bojůvkách. Ale Tiber Septim v něm vycítil příležitost. V následujících letech se Tiber Septim snažil připojit okolní národy do své nové říše.

Ale Tiber sám už nikdy na bojiště nevstoupil, ač některé zprávy tvrdí něco jiného. Ne, Tiber Septim používal tu nejmocnější zbraň, která mu zůstala. Jeho mysl. Talos už nepotřeboval Křik k upoutání pozornosti nepřátel. Císařská legie byla jeho hlasem. Během první fáze jeho tažení se Tiber Septim zaměřil na Skyrim.

Na zem jeho mládí. Jelikož sloužil mnoha jarlům, znal Skyrim lépe než ostatní provincie. Jako Drakorozenému mu Nordi přísahali věrnost. Bylo tomu tak na počátku druhého císařství a teď znovu i na počátku třetího císařství. O Tiberově dobytí Skyrimu je toho známo velmi málo. Většina lidí věří, že Nordi Talosovi přísahali věrnost dříve, než jeho armáda do provincie vůbec dorazila.

Díky jeho mládí ve Skyrimu předpokládáme, že Nordi brali Tibera Septima jako jednoho z nich. I dnes mnoho Nordů odmítá používat jeho císařské jméno. Stále ho nazývají Talosem, synem Atmory. Jestli byla při dobývání Skyrimu prolita krev je irelevantní. Výsledek byl stejný. Nordi se postavili za generála Talose.

A společně s dětmi Skyrimu se Císařská legie přes noc nevídaně rozrostla. Když se Skyrim připojil ke svým příbuzným z Cyrodiilu, základy třetího císařství začaly nabírat jasné obrysy. Hned poté se Tiber Septim zaměřil na High Rock, domov Bretonců. Tiber znal High Rock dobře a věděl, že na společný odpor je příliš nejednotný. Šlechtické rodiny z High Rocku už odpradávna vedly místní války. I čelem ke společné hrozbě se staré zvyky nezapomněly.

Malá království byla Císařskou legií podrobována tak rychle, že tato dobyvačná výprava se do dějin zapsala jen krátkou zmínkou. Dokonce i hlavní přístavní město Wayrest bylo dobyto jedním překvapivým útokem, vedeným Richtonem a jeho císařským loďstvem. Protože se Skyrim a High Rock dostali pod Císařovu nadvládu tak rychle, císařství Tibera Septima se už nezdálo jako sen, ale jako nevyhnutelná věc.

Avšak další provincie v řadě byl úplně jiný příběh. Hammerfell a jeho válečnický lid úspěšně vzdoroval všem formám císařské invaze. I spojením sil Cyrodiilu, Skyrimu a High Rocku, velekrál Thassad II. nedovolil rozšíření Císařství na jeho území. Avšak po jeho smrti, roku 862, začal Hammerfell ukazovat stopy slabosti.

Podobně jako v High Rocku, slabinou Hammerfellu byla politika. Po smrti velekrále se rozhořel starý spor mezi Předky a Korunami. Redgardi spolu začali válčit. A protože Tiber Septim byl moudrým vojenským taktikem, využil příležitosti přinést do Hammerfellu mír. Předci, kteří byli vždy otevřenější frakcí v Hammerfellu, uzavřeli s Tiberem Septimem dohodu.

Výměnou za menší teritoriální ústupky se Císařští s Předky spojili a Koruny rozdrtili. I tak oslabené Koruny se císařským silám statečně bránily. Avšak nakonec byly zahnány do Stros M'Kai. Bitva o Stros M'Kai byla skutečně obří bitvou. Impozantní císařské námořnictvo se střetlo s legendárním loďstvem Yokuďanů, aby rozhodlo o osudu Hammerfellu. Admirál Richton, který teprve předchozí rok dokázal dobýt Wayrest, císařské loďstvo vedl brilantně.

Ale ani on by sám nedokázal Redgardy porazit. K úplné porážce Korun bylo třeba něco víc. To něco víc byl rudý drak, který byl věrným společníkem Tibera Septima. Rudý drak byl nazýván drahokamem v císařské koruně. Ale ve skutečnosti byl tou nejsilnější zbraní, kterou Císařští tehdy měli.

V zuřícím ohnivém peklu rudý drak spálil flotilu Yokuďanů a bitva o Stros M'Kai byla u konce. Když byly Koruny poraženy, Richton se zaměřil na Předky a ovládl celý Hammerfell. Ustanovil několik guvernérů, kteří vládli částem provincie, a Hammerfell se dostal pod nadvládu Císařství. Ale netrvalo to dlouho.

O pár měsíců se Redgardi vzbouřili a Tiber Septim musel podepsat dohodu Stros M'Kai, která Redgardům zajišťovala zvláštní přístup. Redgardi poté už nebyli Císařství podřízeni, byl to spíš jistý druh partnerství. Hammerfell nakonec nedobyly císařské jednotky, ale slib a slovo samotného Tibera Septima. Nedobytné.

Bažiny Černého močálu získaly reputaci krutého místa dávno předtím, než se je Tiber Septim rozhodl připojit k Císařství. Tyto bažiny měly tak temnou pověst, že i Tiber Septim se pořádně rozmyslel, než do této provincie vyslal svou legii. Avšak nakonec Tiber uspěl a dobyl zemi Argonianů. Dobyl je ale trochu silné slovo.

Císařská legie území na okraji Močálu dobyla snadno, ale Tiber se moudře rozhodl vyhnout strategicky nedůležitému srdci bažiny. Císařství by ji stejně nevyužilo. Argoniané ve vnitrozemí byli necháni na pokoji a na oplátku nechali na pokoji Císařské na okraji. V této době Tiber Septim upřel svůj zrak na kočičí lid Elsweyru. Khajiité byli starobylou rasou. Když pomineme Aldmerské dominium, nikdy nikomu nepřísahali věrnost.

Na okraji provincie vypukly boje, ale byly brzy ukončeny. Khajiité by se k Císařství klidně připojili, ale začlenění by se bránili do posledního dechu. Pokud chtěl Tiber připojit Elsweyr k Císařství, musel přijít s oboustranně výhodnou dohodou. Khajiité nadevše ctili svého duchovního vůdce, Hřívu. S touto znalostí se Tiber Septim rozhodl připojit Elsweyr, ale zanechal mu všechny náboženské svobody.

Když byly jejich zájmy ochráněny, Khajiité zpřetrhali všechny zbývající vazby s Dominiem a přidali se k lidu Císařství. Když dobyl provincie lidí i zvířecích lidí, Drak ze severu se rozhodl zaměřit na elfské provincie. Mnoho lidí by něco takového považovalo za nemožné, ale Tiber Septim takové slovo neznal.

Začal s nezbytnými přípravami k invazi do Morrowindu. Domova Temných elfů. Generálové nebyli zrovna optimističtí, když zvažovali šance Císařské legie na jeho podrobení. Tiber začal tajně vyjednávat s jedním božským vládcem Morrowindu. S Vivecem Pěvcem. Dohoda, která vzešla z těchto setkání, je známa jako Příměří.

Kromě mnoha záruk a slibů, které Dunmerům zaručily vlastní vládu, Příměří Tiberovi zajistilo Numidia. Byl to mocný trpasličí golem, schopný zničit celé nepřátelské armády. Ovšem bez zdroje energie a ovládání byl k ničemu. Nyní přichází jedno z nejzáhadnějších období válečného tažení Tibera Septima. Podle nejrozšířenější legendy to byl Zurin Arctus, Septimův císařský bitevní mág, který se pokusil najít způsob, jak golema zprovoznit.

Tento pokus vyústil ve vznik Totemu, zařízení, které Numidia ovládalo. Posledním problémem bylo najít dostatečný zdroj energie, který by golema přivedl k životu. Vznikla Mantella. Kámen duší neuvěřitelné síly, který dokázal Numidia napájet.

Bylo to téměř perfektní zařízení, ale potřebovalo pohltit duši mocné bytosti. Jak přesně Tiber našel dostatečně mocnou duši, která by Mantellu naplnila, bylo zapomenuto. Existuje několik protichůdných příběhů. Výsledkem však bylo oživení té nejmocnější zbraně na Tamrielu. Měděného boha. Tiber Septim věděl, že je jeho osudem sjednotit celý Tamriel do císařství, kde vedle sebe budou žít lidé, elfové i zvířecí lidé.

Do teď se tento sen zdál opravdu jen jako snem. Nedosažitelným snem. Tiber se rozhodl pokračovat. To provincie starobylých a vyspělých elfů Valenwood a Summerset dělaly jeho sen tak nesplnitelný. Jejich pokročilé zbraně a skvělé námořnictvo by byly Tiberovou zkázou, pokud by se je rozhodl napadnout.

Ovšem s Měděným bohem po jeho boku se nic nezdálo nemožné. Možná bohové chtěli vidět Tamriel sjednocený pod třetím císařstvím, protože pokaždé, když Tiber Septim čelil něčemu nemožnému, dostal prostředky k překonání překážky. Jak přesně Tiber Numidia použil není známo. Ale ví se, že ho využil efektivně. Následující rok se elfové utápěli ve své vlastní krvi. Byli poraženi, složili zbraně a slíbili věrnost Talosovi Bouřné koruně, dědici rozdělených králů a Drakorozenému.

V tento moment se naplnil osud lidí. Císař Tiber Septim vyhlásil konec druhého věku a úsvit třetího věku. Lidé, elfové i zvířecí lidé budou stát po svém boku v tom nejvýznamnějším věku v jinak chaotických dějinách Tamrielu.

Byl to zlatý věk. Avšak Tiber Septim způsobil to, že na Tamrielu protekla obrovská spousta krve. Světí účel prostředky? Někteří s tím budou souhlasit a pasují ho na boha. Někteří souhlasit nebudou a budou Tibera Septima proklínat až do své smrti. Ale to je příběh na další den. Překlad: Mithril www.videacesky.cz

Komentáře (9)

Zrušit a napsat nový komentář

Odpovědět

Moc děkuji za překlad :). TES historie je super a hrozně zajímavá :)

71

Odpovědět

Můžete prosím do nadpisu, nebo popisku napsat, že je to jen další "Svět The Elder Scrolls:"? Já už doufal, že to je nějakej minifilmeček, nebo nová hra...

913

Odpovědět

Zkoušel jsem to u prvního dílu, ale ten nadpis byl už moc dlouhý. Ale pokusím se to nějak upravit.

90

Odpovědět

+MithrilStačí do popisku... třeba "V minulém díle světa The Elder Scrolls jsme zjistili"...

04

Odpovědět

+MithrilNebo do názvu.... TES: Talos - Cesta k moci

110

Odpovědět

Fíha ani jsem nevěděl, že se tohle všechno o Tamrielu ví :D dokonale vymyšlený příběh, snad TES ještě pár dílů vydrží:p

151

Odpovědět

kdybys četl knížky ve hrách, tak to víš i ty ;)

181

Odpovědět

Jen jsem to proklikal, páč mě to moc nezajímá, ale zrovna jsem narazil na část, kdy byl ten borec pořezán na hrdle místo aby ho podřízli :D

025

Odpovědět

No sakra, překlikání se mi stalo osudným. Omlouvám se za připomínku :D

07