Císařští z CyrodiiluSvět TES

Thumbnail play icon
Přidat do sledovaných sérií 6
93 %
Tvoje hodnocení
Počet hodnocení:277
Počet zobrazení:6 809

Cyrodiil je centrální provincií Tamrielu, kde se odehrával čtvrtý díl série. A právě zde můžete najít bájnou Bílo-zlatou věž, která je sídlem moci Císařství. Avšak jaká je lidská rasa, která tuto provincii obývá? A jaký je příběh jejího vzniku? V příštím díle se podíváme na rasu Ayleidů, zaniklou rasu elfů, která obývala Cyrodiil před lidmi.

Přepis titulků

Tamriel, v jazyce Altmerů Krása úsvitu, v dračím jazyce Taazokaan, je kontinent, na kterém se odehrávají všechny hry The Elder Scrolls. Je domovem mnoha rozličných ras a ještě více konfliktů. Na Tamrielu se odehrálo mnoho dobrodružství. Život v Tamrielu jste si už sami zkusili, ale co takhle si říct víc o jeho příběhu? Abyste se dostali k srdci příběhu, musíte se vrátit na počátek.

Kapitola 10 Císařští Říkají mu krvácející srdce Tamrielu. Pro rubínový trůn už byla prolita spousta krve a je zázrak, že řeka Niben není rudá. Jako centrální provincie Tamrielu se Cyrodiil stal hlavním sídlem moci. S Bílo-zlatou věží jako sídlem civilizace je Cyrodiil tou nejvlivnější z devíti provincií.

Je nepopiratelné, že dění v Cyrodiilu ovlivní dění ve všech koutech kontinentu. Stejně jako je rudý diamant zasazen doprostřed Amuletu králů, Cyrodiil leží uprostřed Tamrielu. Tento drahokam mezi provinciemi je plný nádherně zelených lesů a křišťálově modrých řek. Pokud jde o přírodní krásy, soupeří s Valenwoodem, ale o této zemi se píše od dob, kdy se lidé naučili psát.

Úrodné údolí v povodí řeky Niben udělalo z některých obyvatel vnitrozemí ty nejbohatší obyvatele Císařství. Nejlepší víno a ovoce se sklízí právě na Cyrodiilu, což z něj dělá roh hojnosti Tamrielu. Když odhlédneme od jeho pověstné úrodnosti, najdeme na Cyrodiilu různé typy klimatu. Jelikož Cyrodiil sousedí s téměř všemi provinciemi, najde si zde každý vhodné klima.

Na hranicích s Černých močálem se nacházejí bažiny Blackwood. Místo, které může být domovem Argonianů. Na severu hraničí se Skyrimem. Studené zasněžené hory nabízejí domov odolným Nordům. Ačkoliv je Cyrodiil rozmanitý, moc nad touto strategickou provincií většinou sídlila v rukou lidí.

A proto říkají lidé Cyrodiilu Císařská provincie. Císařští na bojišti pokořili mnoho civilizací, ale jsou známí především svými diplomatickými schopnostmi. Tato rasa skvěle ovládá řečnictví, které jim přineslo větší slávu, než by mohl jakýkoliv meč. Ať už jde o mírové jednání s pyšnými elfy nebo o vymámení posledního měsíčního cukru od Khajiita, Císařští se dokáží vymluvit téměř z čehokoliv.

Toto mistrovství v řečnictví je jejich nejsilnějším darem. A je to hlavním důvodem, proč Císařští dokážou úspěšně spolupracovat s ostatními smrtelnými rasami. Každá aliance, ve které musí být lidé i elfové, vyžaduje určité charisma. Charisma, které Císařští mají. Pro Císařské jsou jazyk a pero těmi nejmocnějšími zbraněmi. Ale i na bojišti je tato lidská rasa schopnými bojovníky. Císařští jsou známí disciplínou a tréninkem svých armád.

Jejich sílu posiluje disciplína a strategie, která se mimo Císařství vidí jen vzácně. Tyto slova chvály jsou opodstatněná. V Cyrodiilu se narodili ti nejslavnější váleční stratégové, které kdy Tamriel viděl. Císařští nejsou tak fyzicky vybavení jako jiné rasy. Nejsou tak silní jako jejich příbuzní Nordi ani tak zběhlí v magii jako Bretonci.

I přesto jsou Císařští známí svou skvěle vytrénovanou lehkou pěchotou. Tato flexibilita jim pomáhá zůstat na bojišti pohyblivými, a tak mnohem snadněji měnit taktiku. Nordi mohou zpochybňovat sílu císařského vojska, avšak i přesto rádi slouží v Císařské legii. Císařská legie se prohlašuje za to nejdisciplinovanější a nejefektivnější vojsko v dějinách. Jeho úkolem je udržet v Císařství mír.

V době míru slouží Legie jako posádka. Spravuje pevnosti, stráží cesty a chrání vesnice i města. V době války Legie slouží jako útočná a okupační síla. Odpor rozdrtí počtem vojáků a strategickým plánováním. Dá se říct, že hlavním důvodem, proč je Legie tak rozšířená a slavná, je její vojenská taktika. Legie se bezhlavě nežene do bitev, které nemůže vyhrát.

Při plánování operací Legie se přihlíží ke každému aspektu. S opatrností analyzuje možnosti použití různých metod. Lidé vám řeknou, že její úspěšnost může být připisována také jejich rozmanitosti. Císařství tvoří elfové, lidé i zvířecí rasy. Legie verbuje jedince ze všech ras i vrstev a velmi těží z rozmanitých schopností, které jí přináší. Tato rozmanitost je zakořeněna ve společenských základech Císařství.

Císařský způsob života je kosmopolitní. Každá rasa Tamrielu, bez ohledu na její kulturní odlišnost, patří do jediné komunity. Lidé i Merové mají smysl pro dobro a zlo. A prostřednictvím této sdílené morálky dokázali Císařští vytvořit kolébku civilizace. Jako rasa nejsou Císařští imunní vůči fanatismu a netoleranci. Ale běžný Císařský ví, jak projevit svou lepší stránku, když jedná s jinou rasou.

Tento duch spolupráce úzce souvisí s tím, že jsou skvělými obchodníky. Jejich společnost je postavena na efektivnosti rozsáhlých císařských obchodních cest. Ať už převážejí jídlo vozem nebo látky lodí, je Cyrodiil, přesněji Císařské město, centrem obchodu. Jejich touha po obchodu dala vznik monopolům jako je Východoříšská obchodní společnost, což je obchodnický spolek zodpovídající se přímo Císaři.

Jejich vliv ekonomiku značně ovlivnil. Hlavním platidlem na Tamrielu je Zlatý Septim. Je pojmenovaný po dynastii Tibera Septima. Toho můžete znát jako Talose. Příběh o císařské rase je příběhem o útlaku, vzpouře a nakonec i nadvládě.

Před vzestupem lidí na Tamrielu měli Císařští vzejít z domorodých kmenů které sídlily v Cyrodiilu, stejně jako z původních Nordů, kteří dorazili na Tamriel z kontinentu Atmora. Před začátkem prvního věku byla tato mladá a primitivní rasa zotročena mnohem civilizovanějšími a vzdělanými elfy. Tato skupina Altmerů si říkala Ayleidi.

Předtím než slovo Císařští vůbec vzniklo, Ayleidi utvořili úplně první císařství na Tamrielu. V pradávném Cyrodiilu Císařští sloužili svým elfským pánům. Ale to se díky jedné ženě a její modlitbě brzo změní. Alessia se narodila v jednom z mnoha lidských kmenů. Vyrůstala jako ostatní lidé v Cyrodiilu té doby. Jako otrok Ayleidů. Ayleidi uctívali nemorální Daedry.

Ty jim pomáhaly udržet rasu lidí v podřízené pozici. Alessia se zoufale modlila za osvobození svého lidu a samotné kosti Nirnu jí odpověděly. Akatosh, dračí bůh času, vyslyšel Alessiiny modlitby o pomoc a dal jí své požehnání. Požehnání, které jednou povede ke zrodu Císařské rasy. Svaté Alessii požehnal dračí krví a s ní přišel aedrický artefakt zvaný Amulet králů.

Akatosh svěřil amulet Alessii, a tím s lidskou rasou uzavřel dohodu. Dokud Císařství povede uctívač Akatoshe a jeho společníků, a dokud potomci Alessie ponesou Amulet králů, Akatosh a jeho božští společníci vytvoří silnou bariéru mezi Tamrielem a Zapomněním. Smrtelní lidé se už nebudou nikdy muset bát vyvolaných nebezpečných pomocníků Daedrických princů.

S tímto požehnáním Alessia vyvolala vzpouru proti uctívačům Daeder, Ayleidům. Uzavřeli spojenectví s Nordy ze Skyrimu, kteří sami pokořili Sněžné elfy, a společně bojovali o osvobození Cyrodiilu od elfů. Po dlouhém tažení proti svým pánům Alessia a její vojsko obklíčilo poslední útočiště Ayleidů.

Bílo-zlatou věž. Brzy padla a kdysi hrdí a mocní Ayleidé přestali v Cyrodiilu existovat. Vězte, že tenhle den je druhou největší událostí v dějinách lidí. Příběh Nordů je o příchodu lidí na Tamriel a Cyrodiil je trůn, ze kterého budou rozhodovat o svém osudu. Císařství Alessie je považováno za první císařství Císařských, ale nepleťte si ho s prvním císařstvím Nordů.

První výzvou tohoto Císařství bylo utvoření náboženství, které by bylo přijatelné pro obyvatele Cyrodiilu i nordické spojence, kteří odmítali jakékoliv elfské božstvo. Svatá Alessia utvořila Svatou Osmičku, ve které se prolínaly prvky altmerského i nordického náboženství. Alessiin kompromis byl tak úspěšný, že je toto náboženství i dnes hlavním náboženstvím na Tamrielu.

S novým náboženstvím, které propojilo obě kultury, se Alessii povedlo rozšířit své Císařství až do High Rocku, a zastínila i císařství, kterému vládli Ayleidé. Ačkoliv se Císařství hodně rozroste, jednoho dne bude rozloženo zevnitř.

To způsobí velkou občanskou válku, která zanechá Cyrodiil po staletí rozdělený. Jak už to tak bývá, Cyrodiil nebude sjednocen, dokud jeho lidu nebude hrozit nebezpečí. Je konec prvního věku a Alessiino císařství je jen vzpomínkou. Tamriel je rozdělený a Cyrodiil taktéž. Někdo někde musel vycítit příležitost, protože v sousední provincii Morrowind se něco dělo.

Na východním pobřeží Tamrielu přistáli nájezdníci z Akaviru. Zdálo se, že mají jen jeden cíl. Ve velkém spěchu jejich síly prošly pohořím Jerall do Cyrodiilu. Dobyvatelé procházeli Tamrielem velmi snadno, dokud se jim nepostavil na odpor jeden muž. Syn západu, Reman Cyrodiil. Využil společnou potřebu po přežití a vytvořil armádu, která dokázala Akaviřanům vzdorovat.

Aby se mu to povedlo, musel Reman sjednotit lid Cyrodiilu, poprvé od pádu Alessiiny říše. S touto novou armádou po boku Reman nejen zastavil Akaviřany, ale přesvědčil je, aby mu pomohli vytvořit vlastní Císařství. Dobyl většinu Tamrielu. Zrodilo se druhé císařství lidí, a tím započal i druhý věk.

Říše jsou předurčeny k vzestupu a pádu. Císařští tohle vědí lépe než kdokoli jiný. Když se druhé císařství o staletí později rozpadlo, bohužel ho všech devět provincií následovalo. Tomuto období se říká Bezvládí. Bylo to nejtemnější období Tamrielu. Kvalita života klesala, cesty a města se rozpadala a dokonce se slavný Amulet králů ztratil.

To zapřičinilo zrušení dohody mezi lidmi a Akatoshem a umožnilo Daedrickému princi Molag Balovi napadnout Tamriel. Císařská provincie se rozpadla na několik malých knížectví, která přežívala v zemi nikoho. O staletí později, vcelku ironicky, císařskou provincii sjednotil Nord.

Udělal však víc, než že ji jen sjednotí. Přinesl civilizaci, jakou Tamriel nikdy neviděl. Tiber Septim sjednotil chaotické a roztříštěné provincie pod císařskou zástavu. Devět provincií, každá s vlastní rasou a minulostí, bylo spojeno do jediného celku. Tamriel se sjednotil jako jeden lid a devět provincií poznalo nebývalý mír a prosperitu.

Císařství stálo na vrcholu civilizace. Třetí císařství lidí dosáhlo větší slávy než jakákoliv civilizace před nimi. A jeho vliv bude na Nirnu znát po tisíciletí. Stejně jako všechny říše, i tato se jednou rozpadne, ale mezitím bude mít kultura Císařských vliv na každý aspekt společnosti.

Císařští zde zanechali své stopy. A Nirn na ně v dohledné době nezapomene. Ale nezapomeňme, že myšlenka císařství nebyla dílem lidí. Předtím než lidé zjistili, co to civilizace znamená, Ayleidi vytvořili svou vlastní říši. S tak bohatou a sofistikovanou společností, že ji Císařští dodnes napodobují.

Ale to je příběh na jiný den. Překlad: Mithril www.videacesky.cz

Komentáře (7)

Zrušit a napsat nový komentář

Odpovědět

Umbra!!:) jooo zahrál bych si oblivion a zavzpomínal na staríé dobé časy:) kdyby se mi nesekal:)

11

Odpovědět

A keď je reč o Cyrodiilu a tak trochu Oblivion, nezabudnite zhliadnuť tento unikát http://www.youtube.com/watch?v=2fxVeAVl2I8

138

Odpovědět

drobna chybicka, Alessia mohla zalozit jen svatou osmicku, protoze devaty byl az pozdeji Tiber Septim jako Talos...

117

Odpovědět

Vždyť tam psané že založila svatou osmičku, o devítce tam nikdo nemluví.

210

Odpovědět

jéééé v thumbnailu imperial watch. vždy jsem chtěl ten jejich armor a tolik jich zabil jen abych byl zklamanej pořád dokola. pak jsem to nevydržel a vyrazil do coc testinghall kde jsem se nas*al ještě víc páč to jen přidalo váhu do inv ale ty věcy tam stejně nebyly D: :D


jooo starý časy

22

Odpovědět

Až vyčerpáte téma co třeba pokračovat tímhle http://youtu.be/lyPn6DXfS2g ?

3212

Odpovědět

Už se to tu říkalo u jednoho z prvních videí, není to bílo-zlatá věž, ale věž z bílého zlata. ;)

194