Khajiité z ElsweyruSvět TES

Thumbnail play icon
Přidat do sledovaných sérií 6
93 %
Tvoje hodnocení
Počet hodnocení:208
Počet zobrazení:5 205

Khajiité jsou rasou kočičích lidí, které jste ve hrách mohli potkat hlavně jako obchodníky nebo zloděje. Ale možná už nevíte, že jsou jednou z nejstarších a nejrozvinutějších civilizací na celém Tamrielu. Navíc jejich vzhled není jednotný, Khajiité mohou nabývat roztodivných podob. Jejich společnost i biologie je ovládána nebesy. A to doslova. V příštím díle se podíváme na poslední rasu, která nám schází. Na Vznešené elfy.

Přepis titulků

Tamriel, v jazyce Altmerů Krása úsvitu, v dračím jazyce Taazokaan, je kontinent, na kterém se odehrávají všechny hry The Elder Scrolls. Je domovem mnoha rozličných ras a ještě více konfliktů. Na Tamrielu se odehrálo mnoho dobrodružství. Život v Tamrielu jste si zkusili po svém, ale co takhle si říct víc o příběhu? Abyste se dostali k srdci příběhu, musíte se vrátit na počátek.

Kapitola 16 Khajiité Nejvíce připomíná sluncem spalovaná země Elsweyr drsnost Hammerfellu, ale na jihu naleznete úrodnou zemi, společně s řekami, háji cukrové třtiny a všudypřítomnými vysokými stromy. Při pohledu na Elsweyr si všimnete kontrastu mezi severem a jihem. Zlaté písky proti bujným lesům.

Pochopit Elsweyr znamená pochopit rozpolcenost jeho obyvatel. Kočičí rasa humanoidů, která si říká Khajiité, je jedním z nejzajímavějších druhů na Tamrielu. Tato v uvozovkách zvířecí rasa je rozmanitá a nepředvídatelná, jako poletující písek na jejich poušti. Pokud někdy chcete porozumět Khajiitům, musíte pochopit dvě nejdůležitější součásti jejich společnosti.

Masser a Sekundu. Každý žijící Khajiit uctívá tato dvě nebeská tělesa na noční obloze. Měsíční cykly jsou podstatnou součástí náboženství, kultury a biologie Khajiitů. Cizinec vám Khajiity popíše jako zvířecí rasu humanoidů. Chodí po dvou nohách, oblékají se stejně jako ostatní, avšak vzezřením vypadají jako kočkovitá stvoření.

Od hlavy až k patě jsou pokryti srstí, jejich oči vidí ve tmě a jejich ostré drápy z nich dělají lepší rváče, než jsou Nordové. Ale co už běžný cestovatel neví, je to, že všichni Khajiité nevypadají stejně. Naopak, Khajiité existují v mnoha různých podobách. Někteří se podobají více zvířatům, jiní více lidem.

Je to rasa svázaná s měsíci a jejich cykly. Vše začíná zrozením. Nově narozený Khajiit přijde na svět vzhledem podobný malé kočce. Za několik týdnů mladý Khajiit získá podobu, kterou mu Masser a Sekunda vybrali. Říká se, že má existovat přes 20 podob Khajiitů. Zde je pár příkladů.

Když je Masser na noční obloze v novu a Sekunda ubývá, pak se Khajiité narození v tomto období nazývají Suthay-Raht. Tito Khajiité mohou mít na kožešině různé vzory, ale jsou to nejčastěji potkávaní Khajiiité na Tamrielu. Tito Khajiité se stávají obchodníky, na které běžně narážíme. Chovají se jako prostředníci své rasy a běžně je potkáme jako obchodníky nebo strážce karavan. Když je Masser v novu a Sekunda je v úplňku, zrodí se Ohmes.

Jsou velmi podobní Bosmerům. Tito Khajiité nejvíce připomínají humanoidy. Z dálky si je lze splést s elfem, ale při bližším pohledu poznáte Khajiita. Ohmes jsou také často potkávaní Khajiité mimo Elsweyr. Při jednání s ostatními rasami využívají svůj lidštější zevnějšek. Nejčastěji je potkáte jako vyslance nebo obchodníky.

Tito Khajiité si tetují své obličeje, aby se více podobali svým bratrům v Elsweyru. Když Masser dorůstá a Sekunda ubývá, zrodí se Cathay-raht. Cathay-raht se do dějin zapsali jako odvážní válečníci. Často jim říkají jaguáří lidé. Jsou větší a fyzicky zdatnější než zbytek rasy. Navzdory své velikosti umí i výborně šplhat.

Když je Masser v úplňku a Sekunda ubývá, zrodí se bitevní kočky Senche-raht. Mají dorůstat velikosti mamuta a Khajiité je považují za hlavní bojovou sílu. Když Masser ubývá a Sekunda je v úplňku, zrodí se skromný Alfiq. Alfiq jsou téměř nerozlišitelní od domácí kočky, avšak jejich spřízněnost s Khajiity se nezapře.

Jsou obdařeni typickou inteligencí Khajiitů a rozumí mluvené řeči, ačkoliv jí sami nedokážou mluvit. Předpokládáme, že Alfiq jsou skvělí špioni, protože domácí kočku by nikdo ze špionáže nepodezříval. Velmi důležité je si zapamatovat, že i přes své vzhledové rozdíly jsou všechny formy Khajiitů stále stejná rasa. Každý z nich se může rozmnožovat a mít potomka.

Potomek vlastně nemusí být matce a otci vůbec podobný. Jejich vzhled závisí pouze na fázích měsíců Nirnu. To nás přivádí k Hřívě. Hříva se může zrodit pouze při úplném vyrovnání měsíců. V jednu dobu existuje pouze jedna Hříva, takže Khajiité věří, že se jedná o jednu duši, která se během věků opakovaně rodí v různých tělech. Hříva se stává nestranným náboženským vůdcem a vládcem Elsweyru.

Neovládá však sílu armády, protože Khajiité stálou armádu nemají. Moc čerpá ze srdcí a myslí lidu Elsweyru. Často hraje důležitou roli v tradicích, ale i v náboženství a politice. Náboženství v Elsweyru je přinejmenším zajímavé. Jejich božstva velmi připomínají Aedry uctívané jako Svatá Devítka, ale jejich připomínají spíš kočky než lidi nebo elfy. To není tak zvláštní, protože každá rasa si bohy upravuje k obrazu svému.

Jejich bohové oplývají vášní a důvtipem, což jsou u Khajiitů ceněné vlastnosti. Je to rychle myslící rasa, stvořená k jednání. Nejčastěji žijí dobrodružným životem a ženou se za bohatstvím a slávou. Khajiité se raději učí děláním než čtením. Jako kočičí rasa jsou velmi dobří v akrobacii. Rychlí s čepelí a tiší jako ranní vánek. Někteří Khajiité se mohou po stromech pohybovat takovou rychlostí, že by zahanbili i Lesní elfy.

Toto, společně s bystrým důvtipem, z nich udělalo nechvalně proslulé zloděje. Méně tolerantní obyvatelé Tamrielu vidí všechny Khajiity jako chmatáky. Některé nepříliš přátelské rasy dokonce Khajiity nevpouští do svých měst. Ale Khajiity příliš nelitujte.

Podezřívavost není neoprávněná. Khajiité jsou záludná rasa. Můžete s jedním Khajiitem uzavřít dobrý obchod, jen abyste za chvilku zjistili, že vám chybí měšec. Mohou to být ti nejvíce okouzlující lidé, které kdy potkáte, ale i ti nejnebezpečnější. Tato rasa je známá svou rozdvojenou osobností. Touží po změně a to je připodobňuje jejich domovu, věčně se měnící krajině.

Jak se písek neustále přelévá, tak se přelévá i chování Khajiitů. Tuto nepředvídatelnost podporuje i zvláštní strava. V Elsweyru je měsíční cukr vším. Domorodci tvrdí, že měsíční cukr je zkrystalizovaný měsíční svit. Ale pro Khajiity je to mnohem víc. Je to hlavní vývozní artikl.

V džungli najdeme háje cukrové třtiny, která se sklízí a vyváží do jiných provincií. Bez ohledu na poptávku po měsíčním cukru v ostatních provinciích jsou nejlepší zákazníci nejblíže domovu. Khajiité věří, že jeho konzumací snědí malou část věčné duše jejich měsíčních bohů. Když se dotkne jejich úst, dožene je to až do extáze.

Projděte se po jakékoliv ulici většího města na Elsweyru a uvidíte, že je poseta kočičími lidmi třesoucími se pod vlivem cukru. Cestovatelům se doporučuje vyhnout se místním jídlům. Měsíční cukr může mít na Khajiity značný efekt, avšak ten se u ostatních ras ještě zdvojnásobuje. Skuma je povzbuzující drogou, kterou Khajiité dovedli k dokonalosti a po staletí ji vyváželi na celý Tamriel. V podstatě je to jen rafinovaný měsíční cukr, který je velmi návykový a nebezpečný.

Proto byla Císařstvím zakázána ve většina provincií. Jak ale zjistíme, i pod dohledem Císařství jsou Khajiité příliš neorganizovaní a nezávislí, aby vůbec dokázali dodržovat jakákoliv pravidla. Když Topal Kormidelník, altmerský průzkumník, mapoval Tamriel před prvním věkem, plavil se s jeho posádkou po křišťálově čisté vodě řeky Niben.

Tito první elfští průzkumníci měli tu smůlu, že je pronásledovali ti nejnebezpečnější suchozemští predátoři. Dávní Khajiité. Tito kočičí lidé lovili naprosto cokoliv. A proto mnoha prvním elfským osadníkům způsobovali jen problémy. Například první Bosmeři se naučili vyhýbat určitým částem Valenwoodu ve strachu z pralesních kočičích lidí.

Z těchto prvních setkání s elfy lze předpokládat, že Khajiité, domovem hlavně na poušti, byly v té době hlavní kulturou na jihu Tamrielu. Je to zvláštní pomyšlení, že i tak nehostinné místo jako Elsweyr, sužované horkem a drsným větrem, se stane kolébkou jedné z největších ras na Tamrielu. Avšak neúprosnost zdejšího života dokázala vytvořit silné a prosperující civilizace, které přežily věky.

Je tomu tak. Když první historici přiložili brk k papíru, království Khajiitů byla na Tamrielu už pevně zakořeněná. Když Bosmeři ohlásili první věk, v Elsweyru už existovalo 16 nezávislých říší. Na rozdíl od běžných lidských nebo elfských království, tyto říše vzájemně nesoupeřily o území nebo zdroje.

První Khajiité znali silné stránky i slabosti všech ostatních. Těchto 16 říší pracovalo ve vzájemné shodě. Tato vzácná a nepřekonatelná jednota učinila tuto domorodou rasu nedotknutelnou. Alessiino císařství se rozhodlo neexpandovat do dnešního Elsweyru, ve strachu z odplaty. Bosmeři ve Valenwoodu moudře věděli, kam až na východ smí rozšířit své království.

Bohužel na Tamrielu musí vše dobré jednou skončit. Ke konci prvního věku se objevila hrozná a zničující morová nákaza, která rozbila rovnováhu mezi Khajiity. Aby nebyli úplně zničeni, kočičí lidé se sloučili do dvou království. Každé z nich zosobňovalo jeden posvátný měsíc.

A obě se velmi lišila. První bylo pouštním královstvím s kulturou kmenových válečníků. Druhé bylo pralesní království vybudované na touze po mincích. Protože se vzájemně nedržela v šachu, bojovala tato dvě království o nadvládu, aniž by některé z nich mělo navrch. Tak to bylo až do roku 309 druhého věku, kdy se díky sňatku obě království spojila.

Aby dokázali, jak významná událost to je, Khajiité přejmenovali svou zemi podle údajného starého khajiitského rčení. Dokonalou společnost najdete někde jinde. A proto byla provincie pojmenována jako Elsweyr. V momentě, kdy se khajiitská šlechta snažila zemi spojit po staletích bojů, se vnější síly pustily do práce. Snažily se zničit zemi, která byla svědkem jejich růstu.

Po hrozivé nákaze nemocí jménem chřipka Knahaten Khajiité v hrůze sledovali, jak se nemrtvý Molag Bal snaží zotročit Tamriel. V nejtěžším čase jejich lid zachránil nečekaný spojenec. Ayrenn, královna Vysokých elfů, pomohla Elsweyru nastolit pořádek v chaosu, který po nákaze nastal. Když zachránila jejich domov, a dost možná i Khajiity před vymřením, oni na oplátku přísahali svou věrnost Vysokých elfům ze Summersetských ostrovů.

A potažmo také Bosmerům z Valenwoodu. Jejich spojenectví utvořilo první Aldmerské dominium. V Dominiu Khajiité tvořili zuřivou přední linii. Jejich rasová všestrannost a zručnost s čepelemi i s drápy jim přinesla reputaci vojáků s nadlidskými schopnostmi. Když se podíváme na první Dominium, je trochu s podivem, že v každém dalším Dominiu byli Khajiité vítaní.

Khajiité najdou určité jistoty, když je pohltí Císařství Tibera Septima. Avšak jen aby se pak vzbouřili. Khajiité budou vždy toužit po změně, ale co se stane, když změna nebude v jejich prospěch? Na počátku čtvrtého věku upadla společnost Khajiitů do chaosu, když Masser a Sekunda zničehonic zmizeli.

Khajiité, kteří spoléhali na nebesa a na měsíční cykly, byli velmi zmateni. Uplynuly dva roky, a když se Masser a Sekunda opět objevili, Thalmorové z Aldmerského dominia oznámili, že to oni použili mocnou magii, aby měsíce obnovili. A co myslíte, že se poté stalo? Minulost se znovu zopakovala. Khajiité opět uctívali Vysoké elfy jako své spasitele.

Jak rostla oblíbenost Dominia a naopak klesala oblíbenost Císařství, Thalmořané vedli v Elsweyru vzpouru proti císařské vládě. A nyní ve službách znovuzrozeného Dominia pomáhají Khajiité prosazovat zájmy Vysokých elfů po celé zemi. Se svými kočičími přáteli za patami jsou Vysocí elfové ze Summersetských ostrovů velmi vážnou hrozbou lidem a jejich říši na Tamrielu.

Ale to je příběh na jiný den. Překlad: Mithril www.videacesky.cz

Komentáře (17)

Zrušit a napsat nový komentář

Odpovědět

Ako sa volá ta hudba na konci videa?

00

Odpovědět

Tenhle díl jsem si pustil bez přehnaného zájmu, jen abych si trochu doplnil znalosti, protože jsem Bretonec tělem i duší (a občas Argonián :D), ale musím říct, že mě fakt překvapil a je pro mě nejlepší z celé série.
Vždycky jsem na TES obdivoval propracovanost mytologie, historie, geografie a vůbec celého toho světa, ale nejvíc mě fascinují právě Masser a Secunda, už od dob Morrowindu. A to, jak je tady zpracovaný jejich vliv na vývoj Khajiitů, spolu s úžasnou noční skladbou ze Skyrimu, mě úplně dostalo. :) Dík za překlad.
Vysoké/Vznešené elfy (pro Taranis - může se jim říkat obojím způsobem) nemám rád a v poslední době ještě víc, tak jsem zvědavý, jak si s nima autor seriálu v dalším díle poradí...

80

Odpovědět

chybí mi tam popis války Khajiitů a Bosmerů viz. taktika smíšených jednotek

110

Odpovědět

"V příštím díle se podíváme na poslední rasu, která nám schází. Na Vysoké elfy."
Ehm, ehm myslíte vznešený elfy...změnte. -.-

82

Odpovědět

Znovu doporučuju knihu Elder Scrolls: Pekelné město, khajiitové jsou tam výborně vysvětlení, jeden z hlavních hrdinů i potkává jednu samici khajiita o které si nejdřív myslí, že je to lesní elfka, tím jak je podobná člověku. O to větší je překvapení, když mu sdělí, že jezdí na svém bratranci, který vypadá jako Sabre Cat. :D

181

Odpovědět

Co se teda rodilo za potvory, kdyz chybely ty mesice 2 roky?

211

Odpovědět

Možná nic, což by byl o důvod víc, proč to byla taková katastrofa

111

Odpovědět

Ahoj. Máte k tomuto skvělému seriálu už nějakou adekvátní náhradu? Tuším, že něco podobného je například i k mému oblíbenému Falloutu :)

107

Odpovědět

Myslim ze jeste par videi na youtube ma... jinak me by se libilo jestli existuje nejaky podobny kanal ohledne WOW, jelikoz jsem naposled pred lety hral Frozen Throne, tak vubec nechapu co se tam od te doby stalo...

84

Odpovědět

+Vyhul MiHulJá myslím, že to neví ani samotní autoři. Co se příběhu WOW týká, tam už j**e kámen s kamenem...

114

Odpovědět

+Vyhul MiHulJak by tu začali videa ohľadom príbehu z WoW, zase by sa to zvŕtlo na tupú debatu typu WoW je s****a, atd a viac by hodnotili samotnú hru než kvalitu videa alebo príbehu. Podobne tomu bolo pri prekladaní videí o histórii Pandarie a císarovi ShaoHao. Spracovanie videa a aj príbeh boli skvelé, ale hodnotenie videa 5> pretože to malo niečo spoločné s WoW a proste niektorí ľudia nepochopia, že hodnotením sa hodnotí video a nie hra samotná. Ak chceš vedieť viac o lore z wow radšej si prečítaj knihy, mnohé sú preložené do češtiny a stiahneš ich hocikde.

71

Odpovědět

S tímhle seriálem se neloučíme. :-) Jen mezi první a druhou sérií bude pár týdnů mezera. V té době asi nic podobného vycházet nebude. Nebo alespoň já to v té době překládat nebudu.

130

Odpovědět

+MithrilTak nějak jsem doufal, že bude právě ten Fallout, když to v komentářích sklidilo docela velké pozitivní ohlasy (narážím tím na komentář z 10:41 - 16.2.2014 u videa Svět The Elder Scrolls – Ayleidé z Cyrodiilu). Ale, co už. Když nebude, tak se svět snad nezboří.:-)

11

Odpovědět

Takže humoanoidní kočikčák sprzní kočku domácí a může se jim narodit ta obrovská bitevní potvora, chápu to správně?

215

Odpovědět

Nemůže se spářit s normální kočkou, nebo možná jo, ale asi by to moc nefungovalo, ale může se spářit s jakoukoli formou khajita a výsledný potomek záleží jen a pouze na formaci těch dvou měsíců.
Při narození ten khajit vypadá jako obyčejná kočka, ale po pár týdnech se začne měnit, takže z prťavé kočky se klidně může vyklubat ten obrovský jaguár.

(Ale nedokážu si představit jak ta obří potvora a ta malá kočičí forma spolu... :D)

270

Odpovědět

Super, děkuji za překlad :)

140

Odpovědět

Paráda velice zajímavá kapitola:)

400