Lesní elfové z ValenwoodSvět TES

Thumbnail play icon
Přidat do sledovaných sérií 6
91 %
Tvoje hodnocení
Počet hodnocení:244
Počet zobrazení:5 840

Lesní elfové, nebo také Bosmeři, jsou divokou rasou, která obývá lesy provincie Valenwood. Od ostatních ras se liší tím, že jsou menší a obratnější, což jim umožnilo být skvělými lučištníky a lovci. Jejich společnost žije v maximálním souladu s přírodou, což má ale za následek určité zvyky, které zbytek Tamrielu nechápe. To jim ovšem velké starosti nedělá. V příštím, už předposledním díle, se podíváme na rasu kočičích lidí Khajiitů.

Přepis titulků

Tamriel, v jazyce Altmerů Krása úsvitu, v dračím jazyce Taazokaan, je kontinent, na kterém se odehrávají všechny hry The Elder Scrolls. Je domovem mnoha rozličných ras a ještě více konfliktů. Na Tamrielu se odehrálo mnoho dobrodružství. Život v Tamrielu jste si zkusili po svém, ale co takhle si říct víc o příběhu? Abyste se dostali k srdci příběhu, musíte se vrátit na počátek.

Kapitola 15 Lesní elfové "Moře nekonečné zeleně, bludiště stromů s napůl ukrytými městy, která vyrůstají jako květy na květině. Domov Bosmerů je zahradou Tamrielu." Valenwood je obří les na jihozápadě Tamrielu. Najdete zde křišťálově čisté řeky, úrodnou zemi, kvetoucí zahrady a kopce, o kterých se vám jinak jen zdá.

Zbytek provincií na Tamrielu ovládají smrtelníci, ale lesy Valenwoodu jsou až nábožensky stráženy po tisíciletí. Tato provincie je lidmi nebo mery netknutá. Nádherná, divoká, nezkrotná a neovladatelná. Valenwood je příkladem toho, jak by Tamriel vypadal, kdyby neexistovali smrtelníci. Je zde spousta divokých zvířat a stromy se snaží dotknout nebe.

O některých stromech se říká, že jsou 8krát vyšší než Věž z bílého zlata. V korunách těchto stromů se zabydleli Lesní elfové. Strážci lesa si říkají Bosmerové, ale zbytek Císařství je nazývá Lesními elfy. Tito elfové jsou stejní jako jejich země. Divocí a nezkrotní jako les, který obývají. Ve dnech proplouvají korunami stromů, stejně jako ryba proplouvá vodou.

Ačkoliv jsou to elfové, tedy potomci Altmerů ze Summersetských ostrovů, vyvinuli se do úplně odlišné podoby. Jako každou civilizaci před nimi i Lesní elfy ovlivnil jejich domov. Na elfy vypadají Bosmeři křehce. Nízký vzrůst a bystré oko udělalo z jejich rasy nejlepší lovce na Tamrielu. Lesní elf se rodí s lukem v ruce.

Po zbytek života musí stopovat a lovit zvěř, pokud chce přežít. Jako nejlepší lukostřelci na Tamrielu dokáží Bosmeři vystřelovat šípy jedním ladným pohybem. Někteří učenci tvrdí, že to oni vymysleli luk. Na tom, jestli je to pravda, nezáleží. Lukostřelbu má každý Lesní elf v krvi. Díky svému náboženství a kultuře luky nevyrábějí ze dřeva.

Raději je vytvářejí z kostí mrtvých zvířat. Jejich nadání pro luky a zvláštní spojení s lesem povýšilo lid Valenwoodu na strážce lesa. Srdcem náboženství a kultury Bosmerů je starodávná přísaha, zvaná Zelená smlouva. V dávné minulosti bosmerského náboženství lesní bůh učinil dohodu s prvními Altmery ve Valenwoodu. Výměnou za jeho dohled a ochranu elfové dodržují přísná pravidla.

Dokud budou nazývat les domovem, nebudou sklízet jeho plodiny a nebudou spalovat jeho dřevo. Bosmeři jsou přísnými masožravci. Protože nesmí ze dřeva stavět domy ani jíst zdejší plodiny, dali Lesní elfové vzniknout generacím lovců, kteří zpracují celou kořist. Jakékoliv hedvábí nebo bavlna je dovážena z jiných provincií a elfové naopak obchodují s kožešinami.

Na hranicích Valenwoodu sice stojí dřevěné stavby, ale vše bylo dovezeno z jiných částí Tamrielu. Vidět Lesního elfa na císařském trhu může být zábavné. Bosmer, který doposud žil jen ve Valenwoodu, nikdy nepoznal truhlářství. Některé truhlářské výrobky je udivují. Většinu z nich nikdy neviděli.

Přinesou vlastní věci k obchodování, jako jsou kosti a kožešiny, a za ně nakoupí dřevěné výrobky, které nevyužijí, nebo u kterých využití nikdy nezjistili. Mnoho odvážných elfských válečníků používá kolo od vozu jako štít nebo dřevěné vědro jako helmu. I když je ostatním provinciím Zelená smlouva ku prospěchu, existuje i temnější strana věci, díky které se ostatní rasy na Lesní elfy dívají s opovržením.

Součástí Masného příkazu je, že Bosmer nesmí pohrdnout žádným zdrojem masa. Žádným zdrojem masa. Nepřítel, který padne na bojišti, musí být sněden Bosmerem, který ho zabil. Během tří dní musí válečník sníst svého nepřítele, nebo riskuje porušení Smlouvy. Je jasné, že ostatní rasy vidí tento kanibalismus jako nevhodný a také nechutný.

Jakkoliv nechutné to ale může být, tento příkaz ve Smlouvě udělal Lesní elfy více přátelskými. Bosmeři se, z očividných důvodů, neradi účastní velkých konfliktů. Avšak pokud je bitva nevyhnutelná, musí se Lesní elf před bitvou dlouho postit. Dovedete si představit, že bosmerský válečník musí bojovat s obrovským nasazením, když touží po jídle.

Ale nenechte tyto divošské tendence pokřivit váš pohled na Lesní elfy. Ano, jejich kultura je odlišuje od ostatních obyvatel Nirnu a ano, většina z nich by vás snědla, kdyby musela, přesto jsou Lesní elfové jedna z nejpřátelštějších a nejsrdečnějších ras, které potkáte. Lesní elfové jsou pořád připravení se bránit vnější agresi a už tak mnohokrát učinili. I přesto jsou Bosmeři považováni za nejvíce pacifistickou rasu Tamrielu.

Jejich schopnost vcítění a skromný způsob života z elfů udělal spolupráce schopnou rasu. Minulost Valenwoodu a jeho lidu sahá až k samotnému počátku časů. První věk započal v lesích Valenwoodu, ale jejich příběh začíná až na Aldmeris. V pradávném věku. Stejně jako ostatní elfové na Tamrielu, i příběh Bosmerů začíná odchodem Altmerů z Aldmeris.

Po příchodu na Summersetské ostrovy Bosmeři odmítli zkostnatělé tradice elfské kultury. Jejich lid chtěl být svobodným. Chtěl trávit čas v harmonii s přírodou, daleko od civilizace. Brzy se tito elfové od svých bratrů odtrhli a jak plynul čas, Valenwood je přeměnil v hbité lovce, kterými jsou dnes.

Jak se Altmeři začali adaptovat novému prostředí, přizpůsobovat se lesu tělesně i duševně, začali být známí jako Bosmeři nebo také Mízový lid. Výměnou za dary lesa Bosmeři slíbili, že nezabijí, neporaní ani nesnědí žádnou rostlinu v jejich domově. Elfové našli útočiště v obřích pohyblivých stromech a jejich osud je od té doby spjatý s lesem.

Tito elfové žijí stejně divoce, jako je divoký jejich les. Zdá se nepravděpodobné, že by se ve Valenwoodu objevilo něco podobného království. I přes to se v minulosti objevil muž, který se pokusil o nemožné. Král Eplear byl prvním panovníkem Valenwoodu. Jeho sen se splnil, když dokázal sjednotit Bosmery pod svou vládu. Jeho vláda byla tak slavná a dlouhá, že Lesní elfové přivedli Tamriel do prvního věku.

Za vlády dynastie Camoran se Bosmeři starali o uprchlé otroky z císařství Ayleidů. První lidé z Cyrodiilu znali pouze otrocký styl života a Bosmeři umožnili žít uprchlíkům ve Valenwoodu bez útlaku. Vděční muži a ženy, kteří v lese našli domov, začali místním říkat Lesní elfové. Později, když se lidé proti Ayleidům vzbouřili a vytvořili císařství Alessie, Lesní elfové, jako první, viděli lidi jako sobě rovné.

Podepsali s nimi i obchodní dohodu. Bohužel tento mír mezi lidmi a elfy netrval dlouho. Díky skupině Alessiiných radikálů rostlo napětí mezi Dynastií a Císařstvím. Řád Alessie v Císařství šířil protielfské nálady. Hlásali zkaženost svých předchozích elfských pánů.

Jaksi pozapomněli na podporu Lesních elfů, která jim v těžkých časech byla poskytnuta. Na hranicích s Valenwoodem vypukly rozmíšky. Tento konflikt Alessianů s obyvateli Valenwoodu jen uspíšil jejich mocenský pád, protože ve stejný čas bojovali v High Rocku s hegemonií Direni. I když se Alessiino císařství rozpadlo, lidé z Cyrodiilu stále vyvolávali konflikty s Lesními elfy.

Zdálo se, že války chtivá rasa lidí nenechá Bosmery na pokoji. Po tisíciletích nekonečných bojů a zničujících nákaz, byl Valenwood bezbranný. Ve Druhém císařství si Reman Cyrodiil přál rozdělit lid Valenwoodu, aby už nikdy nemohl ohrozit zájmy lidí na Tamrielu. Aby se ujistil, že se elfové proti jejich novým pánům nespojí, rozdělil jejich Dynastii.

Už nikdy nebudou bojovat jako jeden. Tento lid byl vůbec poprvé rozdělen. Bosmeři v Císařství sloužili jen jako poddaní. Stejně jako každá říše, i tato ve druhém věku padla. A stará dynastie Camoran se pokusila obnovit Valenwood do původní slávy, než je lidé tak bez milosti rozdělili. Avšak škoda už byla způsobena.

Bosmerská království byla na sjednocení už příliš odlišná. Brzy začala válčit mezi sebou i proti Khajiitům na východě. Sen Remana Cyrodiila o rozděleném Valenwoodu se splnil. Valenwood sám sebe pomalu pohlcoval. Zdálo se, že návrat k původní slávě je nenávratně pryč. Avšak okolnosti se mění. Valenwood bude sjednocen příbuznými ze Summersetských ostrovů a ti společně zajistí, že jejich odkaz a spojenectví nebude nikdy zapomenuto.

Lidské císařství na Cyrodiilu nezabránilo příchodu těch, kteří by Nirn rádi viděli zničený. Mladí Císařští vedli Tamriel ke zkáze. A díky jejich nezkušenosti se Věž z bílého zlata stala domovem nemrtvých. Daedrický princ Molag Bal ohrožoval celý Tamriel a obnova rovnováhy ve světě smrtelníků připadla na elfy.

Hluboko v lesích Valenwoodu se zrodilo nové spojenectví mezi starými přáteli. Královna Ayrenn ze Summersetských ostrovů uzavřela spojenectví s Bosmery z Valenwoodu a Khajiity z Elsweyru. Zrodilo se první Aldmerské dominium. V Dominiu byli Lesní elfové nejvíce sjednocení a zorganizovaní od dob dynastie Camoran.

Město Elden Root se stalo hlavním městem Aldmerského dominia. Pomohla mu jeho strategická poloha uprostřed Valenwooodu. Byla to dobrá volba. Bosmeři chránili les proti vetřelcům, a proto se Valenwood stal neproniknutelnou pevností Dominia. Tato obranná výhoda umožnila Dominiu během války frakcí posilovat svůj vliv na Cyrodiil.

Aldmerskému dominiu se bude dařit až do příchodu Tibera Septima na počátku třetího věku. Když Císařská legie vkročila do Valenwoodu, dokážete si představit, jaká zde panovala nálada. Bosmeři, ve snaze ochránit svůj les, bojovali s lidmi po tisíciletí. Vypadalo to, že budou muset bojovat znovu. Avšak Tiber Septim měl jiný plán. Generál Talos věděl, že Valenwood je jako Černý močál.

Byl příliš divoký na zkrocení. Ve své moudrosti Tiber Septim dovolil elfům ponechat si svou nezávislost. Valenwoodu dále bude vládnout dynastie Camoran, ta se však bude zodpovídat Císařství. Výsledkem bylo 250 let míru. Byl to zlatý věk. Porušení mírové dohody, které ukončilo tento věk, překvapivě přišlo, když nástupce trůnu ovládl provincii za pomoci Daeder.

Pod jeho hrůzovládou musel Valenwood napochodovat do války proti ostatním provinciím, včetně Hammerfellu a High Rocku. V tomto období se podívejme na to, jací Bosmeři byli, a co se z nich stalo. Kdysi mírumilovná rasa elfů byla vystavována konfliktu za konfliktem.

Takto to trvalo po mnoho staletí. Ale nyní, poprvé v historii, sami započali válku, místo aby se jí bránili. Trvalo dvě desetiletí, než elfové našli sílu zpřetrhat okovy staré dynastie Camoran. Valenwood byl už ovšem zničenou zemí. Velmi se lišil od idylické představy prvních Bosmerů, kteří jako první dorazili do lesa.

Elfové už nevěřili Císařství, ani svým vlastním vládcům, a proto se stali izolovanějším národem. Poprvé v historii začali Lesní elfové opouštět svá města a začali žít v divočině. Vrátili se ke svým nejstarším tradicím. Bosmeři se mohli rozhodnout, že se svými sousedy už nechtějí mít nic společného, ale jejich sousedi s nimi jistě ještě neskončili. Když se Bosmeři navrátili k pokornému způsobu života, lovu a sběru, vycítili Khajiité z Elsweyru příležitost.

V Dominiu možná byli přáteli, ale to je nyní už jen vzpomínkou. Khajiité se proslavili tím, že si berou, co jim nepatří. A Valenwood byl příliš lákavý, než aby se dal ignorovat. Ale to je příběh na jiný den. Překlad: Mithril www.videacesky.cz

Komentáře (4)

Zrušit a napsat nový komentář

Odpovědět

O překlad druhé série určitě nepřijdete. :-) Jen si mezi nimi dáme krátkou pauzu.

230

Odpovědět

Je opravdu skvělé pouštět si tato videa k pozdní snídani :-) Hned je ta Neděle fajnovější :-)

Díky za překlad ;-)


PS: kéž by byla podobná série i ze světa Warhammeru či Warhammeru 40 000 :-)

71

Odpovědět

Neee, překládejte ještě dál, prosím! Má tam přeci ještě spoustu dalších videí...Myslím, že by to tu lidé (alespoň ti, co to sledují pravidelně) ocenili :)
Jinak je to super a děkuji za překlad. :)

700

Odpovědět

Budete překládat i videa z jeho druhé série, co má na youtubu? Nebo to opravdu skončí už za dva týdny nadobro?

660