Orkové z OrsiniaSvět TES

Thumbnail play icon
Přidat do sledovaných sérií 6
92 %
Tvoje hodnocení
Počet hodnocení:232
Počet zobrazení:6 311

Orkové, rasa vyhnanců, která to na Tamrielu nikdy neměla snadné. Ač to tak nemusí vypadat, ale i Orkové mají elfské předky, kterým do života zasáhl jeden z Daedrických princů. A taky jako jediná rasa nemají vlastní provincii, povětšinou žijí v High Rocku, z čehož Bretonci v minulosti příliš nadšení nebyli. Tak se pojďme podívat na tuto rasu, s velmi zajímavou kulturou. Příště se podíváme na rasu Redguardů.

Přepis titulků

Tamriel, v jazyce Altmerů Krása úsvitu, v dračím jazyce Taazokaan, je kontinent, na kterém se odehrávají všechny hry The Elder Scrolls. Je domovem mnoha rozličných ras a ještě více konfliktů. Na Tamrielu se odehrálo mnoho dobrodružství. Život v Tamrielu jste si zkusili po svém, ale co takhle si říct víc o příběhu? Abyste se dostali ke srdci příběhu, musíte se vrátit na počátek.

Kapitola 13 Orkové Každý muž, žena i díte uvnitř hradeb se od narození učí bránit. Orkské pevnosti existují stejně dlouho jako samotná rasa. Každá z nich plně vystihuje její obyvatele. Orkové jsou rozšířená rasa vyhnanců, která lpí na nezávislosti tak, jako Nordi lpí na medovině. Většina obyvatel Tamrielu považuje orkskou společnost za drsnou a krutou, ale obdivují jejich zapálenou kmenovou věrnost, sociální rovnost a respekt.

Žádný Ork se vás nepokusí podvést a žádný Ork nevyzve k boji někoho, kdo v něm nemá šanci. Orkové jsou obecně velmi čestní. Ostatní smrtelné rasy je mohou považovat za kruté divochy, ale Orkové se nikdy neuchýlili k otroctví a nikdy nikomu nevnucovali své náboženství.

Kdyby minulost mohla mluvit, řekla by, že Orkové hledají pouze dobrý boj. Ten, kdo čelil v boji Orkovi, poznal, co je to strach. Bitvami zocelení Nordové ze Skyrimu mohou být impozantní, ale nikdo není tak děsivý jako Ork. Už jen mohutná tělesná stavba a neotřesitelná odvaha je dělá silnými, ale přiblížit se k orkskému berserkerovi v záchvatu zuřivosti je holá sebevražda.

Orkové spoléhají především na sílu a výdrž. Bitevní sekery, obouruční meče, válečná kladiva. S nimi dokáže snadno zacházet i ten nejmírumilovnější Ork. Pokud potkáte orkskou tlupu na otevřeném prostranství, nejdřív zkuste utéct. Pokud se vám to nepovede, pomodlete se ke svému stvořiteli. Na bojišti by se dal orkský válečník přirovnat k rozzuřenému býkovi. Každý, kdo se moc přiblíží, bude rozsekán na kusy.

I kdyby se vám podařilo zasadit Orkovi ránu, nejspíš ho jen rozzuříte. Orkská ocel je vytvořena z jednoho z nejtvrdších materiálů na Nirnu. Orkští kováři jsou svou prací proslaveni. Avšak trochu jinak než elfští kováři. Elfské brnění vypadá krásně až ozdobně, zatímco orkské brnění je hrubé a velmi ošklivé.

Orkské brnění může být stejně jako samotná rasa zvenčí ošklivé, ale bylo vytvořeno tak, aby vydrželo opravdu mnoho. Nordi se svou ocelí vychloubají a opěvují ji v baladách, ale na bojišti projdou Orkové jejich brněním jako nůž máslem. Když přijde na řemeslné výrobky, které spolehlivě odvedou svou práci, nikdo Orky nepředčí. Orsimer v překladu znamená Vyvrhelové. Orkové jsou považováni za společenské vyděděnce.

Díky tomu mnoho kultur na Tamrielu Orky opovrhovalo a jednalo s nimi jen jako s bezohlednými násilníky. Jedinou pozitivní vlastností v očích veřejnosti byly jejich bojové schopnosti při službě v Císařské legii. Přesně tak, ne všichni Orkové zůstanou v pevnostech. Stejně jako u ostatních ras mnoho Orků v mládí opustí svůj domov a vyrazí hledat dobrodružství. Orkové, kteří pevnost opustí, se stávají žoldáky nebo bojovníky Legie.

Když Ork opustí svou pevnost, ostatní ho navždy označují jako městského Orka. S výjimkou těch, kteří slouží v Císařské legii, Orkové nedodržují žádné zákony. Dodržují pouze nepsaná pravidla zvaná Malakathova přikázání. Většina z nich je jasná. Nekraď, nezabíjej, bezdůvodně nenapadej lidi, ale zdá se, že k tomuto pravidlu existuje dlouhý seznam výjimek.

Orkové nemají vězení pro zločince, protože to jejich společnost považuje za kontraproduktivní. V této společnosti jde každý sám za sebe. Orkové vám řeknou, že zavřít člověka za mříže a krmit ho, je hloupost. Pokud v pevnosti porušíte nějaké přikázání, musíte se vykoupit, nebo krvácet, dokud nebude oběť spokojena.

A nemusím vám připomínat, že Orkové mají rádi spoustu krve. Přikázání také určují, kdo pevnost povede. Nejschopnější bojovník se stává náčelníkem pevnosti. On rozhoduje, kdy bylo Malakathovým přikázáním učiněno za dost. Všechny ženy jsou jeho manželky nebo dcery. Výjimkou je moudrá žena, která se stará o duchovní záležitosti. Něco jako šamanka. V pevnosti smí děti mít pouze náčelník.

Toto zaručuje budoucím generacím sílu. Orkové jsou vychováváni, aby bojovali o vše. Na svět přijdeš s křikem a stejným způsobem bys ho měl i opustit. V pevnostech nenajdete žádné staré muže. Dožít se šedivých vlasů je mezi Orky považováno za ostudu. V jejich společnosti není místo pro lidi, kteří už nejsou užiteční. Žít život, který je bezúčelný, je urážkou Malakatha.

Ork, který se zázrakem dožije stáří, opustí pevnost a vydá se do divočiny vyhledat ctihodnou smrt. Náčelníci nikdy tak dlouho nežijí. Vládnou, dokud jejich synové nejsou dost silní, aby je vyzvali v souboji jeden na jednoho. Společnost, ve které se daří jen silným, a kde jsou slabí odvrženi, udělala z Orků jedny z nejbezcitnějších zabijáků na Tamrielu.

A je jim jedno, co si o nich myslíte. Příběh o zrození Orků je zahalen mýty a legendami. Ale ať už je jejich příběh vyprávěn v jakémkoliv jazyce, začíná jedním jménem. Trinimacem. V čase, než se začala historie zaznamenávat, elfové obývali Summersetské ostrovy.

Poté nastal exodus. Chimenařené, jejichž potomci jednou budou známí jako Temní elfové, už dále nechtěli uctívat Aedry. Vzbouřili se a odešli na východ do Morrowindu. Aedry prvních Aldmerů nechtěli, aby jejich elfští bratři odešli. Jedni z těchto prvních předků, Trinimac a jeho následovníci, se pokusili exodus zastavit. Avšak Daedrický princ pletich a Pokořitel národů Trinimaca přelstil a pozřel ho.

V Trinimacově podobě se Boathiah pokusila zasít mezi elfy sváry. Daedrický princ uspěl a Chimeřané opravdu odešli. Ale její práce s elfy na Summersetských ostrovech ještě nebyla u konce. Ať už Boethiah chtěla potrestat Trinimaca nebo elfy, kteří ho následovali, nebo to byla jen její přirozenost, přeměnila ostatky Trinimaca do nového Daedrického prince.

Daedrický princ opovržených a utlačovaných. Přísah a krvavých kleteb. Trinimac už neexistoval a začal být nazýván Malakath. Jeho přívrženci byli přeměněni a odsouzeni k vyhnanství. Takto se zrodila nová rasa na Tamrielu.

Zrodili se Orkové. První Orkové nepřestávali následovat Trinimaca, ačkoliv už byl něčím jiným. Malakath stále podporoval orkský smysl pro čest a kmenový nezávislý styl života. Bez ohledu na to, jaký kraj osídlili, Orkové byli vždy považováni ostatními rasami za vetřelce. I přesto začali Orkové osidlovat dnešní Skyrim a High Rock.

Navzdory nelibosti místních, která často vyústila v krveprolití. Ačkoliv byla jejich rasa na počátku prvního věku rozšířená, Orkové nikdy nepoznali, jaké to je mít domov. Bez čehokoliv pevného, nebo alespoň déle trvajícího by se mohlo zdát, že historie si Orky a jejich kulturu skoro nebude pamatovat. Orkům scházel nějaký vizionář.

Vůdce, který roztočí kola pokroku. Torug gro-Igron byl legendárním náčelníkem, který zatoužil po trvalém domově Orků. Do této doby se zdála myšlenka orkského města směšná. Především pro lid, kterému tak záleželo na nezávislosti. Nejprve se jednalo o několik chatrčí, ale když se k uším Orků dostaly informace o rodící se civilizaci na úpatí hor v High Rocku, stala se z vesnice rozvinutá pevnost.

Bretonci si mysleli, že Orsinium bude jen zničený horský region, kde budou přežívat Orkové pod nadvládou šlechticů. Ale Orkové to tak neviděli. Bretonci jsou náchylní k pověrám a přehánění. Obří pevnost brzy byla tak vlivná, že z Orků udělala důležitou rasu. Bohužel pro Orsinium, když v High Rocku něco znamenáte, ostatní vám za zády začnou kout pikle.

Jak už víte, hašteřící se šlechta High Rocku nikdy nespí. Šlechtické rodiny nechtěly Orkům dovolit získat zemi bez boje. V prvním věku poslal král Jolie dopis známému altmerskému mistru meče, Gaiden Shinjimu. Shinji vedl proslavenou skupinu rytířů z Hammerfellu. Znal je snad každý na Tamrielu. Toho dne se zrodila aliance.

Redgardi se spojili s Bretonci proti Orkům. Historie tuto událost zná jako obléhání Orsinia. Hammerfell byl vybaven skvělými zbraněmi a jeden by si mohl myslet, že Orsinium rychle padlo. Co byla orkská surovost proti vynalézavosti bretonských bojových mágů? Uplynulo 30 dlouhých let, než Orkové z Orsinia podlehli této obrovské přesile.

Ale předtím se ctí zabili bezpočet lidí na bojišti. Včetně samotného Gaiden Shinjiho. Třicetileté obléhání Orsinia se zapíše do dějin jako to nejdelší ze všech. A z Orků udělá nejobávanější válečníky Říše. Když Orsinum padlo, byli Orkové opět donuceni cestovat. A jelikož neměli domov, ostatní rasy se na ně dívaly jako na podřadné obyvatele. Tak tomu bylo, dokud je nepotřebovaly k tomu, aby si zachránily kůži.

Když se v druhém věku vynořila armáda nemrtvých z Mrazivého přístavu, orkské klany byly povolány, aby zemi zachránily před zničením. Sami by ale Tamriel zachránit nedokázali, proto byli Orkové donuceni spojit se s těmi, kteří jim před staletími Orsinium zničili. Společně s Redgardy a Bretonci vytvořili Daggerfall Covenant. Orkům se nedají upřít velké zásluhy.

Nejenže Orkové Covenantu přinesli nejobávanější válečníky, jaké přední linie kdy viděla, ale jejich zručnost v kovářství ho zásobovala těmi nejlepšími zbraněmi. Jakmile byla hrozba zažehnána, Covenant už nebyl potřebný a stejně tak i Orkové. Příchod Císařství Tibera Septima na začátku třetího věku Orky téměř neovlivnil, protože nebyli samostatným národem.

Alespoň ne prozatím. Jak už to u Orků bývá, scházel jim vhodný vůdce. Vizionář, který by je vedl k lepším zítřkům. Zítřkům, při kterých by se nemuseli potulovat po Tamrielu. Jmenoval se Gortwog gro-Nagorm. Orkský náčelník, který snil o znovuzrození Orsinia. Jak se ukázalo, budoucnost tohoto nového Orsinia nebyla zabezpečena válkou, ale mnohem diplomatičtější cestou.

Ukázalo se, že Gortwog gro-Nagorm byl dobrým politikem a diplomatem. Což byly užitečné vlastnosti, když jste chtěli zabezpečit zemi v provincii patřící Bretoncům. Nejenže tento náčelník úspěšně vyjednával se šlechtou High Rocku, ale dostalo se mu audience u samotného císaře. Díky obchodnímu styku s Císařstvím Tamriel konečně uznal Orsinium jako skutečnou politickou sílu.

A tak se Orkům dostalo respektu a spolupráce, kterou nikdy nepoznali. A Bretonci se poučili. Minulost se opakuje. Z pocitu ohrožení Bretonci opět zatoužili po zničení Orsinia.

Orky by ale neporazili bez pomoci svých sousedů z Hammerfellu. Redgardi se zničením Orsinia pomohli už jednou a neostýchali by se to zopakovat. Ale to je příběh na další den. Překlad: Mithril www.videacesky.cz

Komentáře (10)

Zrušit a napsat nový komentář

Odpovědět

Konečně :) moje nejoblíbenější rasa, sem rád že je ve Skyrimu tak upravili protože v Oblivionu se na ně nedalo dívat :D

40

Odpovědět

hrozně se mi líbí jak je promyšlena historie TESU a to i přes to že se přímo nedotýká hry jako takové (ve hře nepotřebuješ znát původ orků a to co se stalo před 1000 lety), oblivion byla 1. "novodobá" hra co jsem hrál (předtim gta 2 aoe2 atd..) a naprosto mě vzala a od tý doby tuhle serii miluju !!!

71

Odpovědět

konečně mám zaplátované mezery v TES orcích, díky za překlad :), tak akorát doufat že TESO rychle přejde a Bethesda udělá High rock hru

152

Odpovědět

Hej až na to, že High rock už bol, nevidím dôvod prečo by mal byť 2x.

23

Odpovědět

Daggerfall obsahovalo high rock

40

Odpovědět

+bulljokerNejsem velký fanoušek TES a tak toho vím hodně málo...ale tuším, že další by měl být Elsweyr.

40

Odpovědět

To je hrozné, zase abych posílal report AdBlocku a čekal na záplatu...

111

Odpovědět

To je tak strasne napínavé nemožu se dočkat redguardů :) dik za překlad

110

Odpovědět

6:21 - "... a kde jous slabíodvrženi". Opravte si to prosím :) A jinak opět super překlad :)

41

Odpovědět

Opraveno, díky.

91