Východní vs západní filosofovéEpické rapové bitvy historie

Thumbnail play icon
Přidat do sledovaných sérií 17
84 %
Tvoje hodnocení
Počet hodnocení:227
Počet zobrazení:8 002

Kdo si myslel, že filosofové byli klidní, rozvážní a slušní vzdělanci, ten se maličko mýlil. Jak to umí rozjet nám ukáží Sokrates, Voltaire, Nietzsche a jejich východní protějšky Konfucius, Lao-Ce a Sun-Cu.

Kdo přijde příště?

Jim Henson vs Stan LeeLewis a Clark vs Bill a Ted

 

Poznámky: Tentokrát se to moc nerýmuje, můžete plesat. :D I bez rýmů bylo složité zachovat některé narážky, aby nebyly ztraceny v překladu. Bohužel někde to nešlo, proto očekávejte postupný update všech skrytých významů.

 • Sokrates učil v Akropoli v Athénách. Pandemonium je slovo pocházející z řečtiny a jde o sídlo démonů, přeneseně peklo.
 • Symposium má v tomto případě několik významů: - schůze, na které probíhá rozbor nějakého tématu s následnou výukou - ve starověkém Řecku se tak nazývaly také divoké pitky - název díla, které sepsal Sokratův žák Platón
 • Sokrates je považován za otce filosofie. Měl ve zvyku pochybovat o věcech a klást otázky, aby si lidé uvědomili, že nesežrali všechnu moudrost světa. Proto ho Platón popisoval jako otravnou mouchu, která bzučí do uší všem Atéňanům.
 • Konfucius říkal: "Za pravého muže nemluví slova, ale činy." a zastával názor, že by měl člověk ctít své předky. Proto naráží na aroganci a nedostatek respektu, když východní filosofové nadávají svým mnohem starším předchůdcům.
 • Filosofie Lao-Ce byla disciplína a řád v životě, proto jsou podle něj východní lajdáci. Lack of mic control = nemít kontrolu nad mikrofonem, je rapový terminus technicus a znamená, že něčí rýmy nejsou dobré. Také jedna z Nietzscheho pouček byla o získání kontroly nad vlastním životem.
 • Kautau je uctivá čínská úklona, kdy se v pokleku a předklonu osoba dotkne čelem země.
 • The Tao of Pooh je příručka od jistého Benjamina Hoffa, který se v ní snaží vysvětlit principy taoismu s pomocí postaviček z medvídka Pú. Pooh nebo poo je dětský výraz pro hovínko, čili Nietzsche vlastně říká, že na Lao-Ce sere.
 • Übermensch, německy nadčlověk, je koncept, který Nietzsche rozebírá ve svém díle Tak pravil Zarathustra.
 • Volnomyšlenkářství je filosofický směr, který říká, že víra a pravda by měla být založena na logice a rozumu, nikoliv autoritách. Což je pravý opak konformismu, který zastával Konfucius, kde je úcta k předkům, tradicím a autoritám hlavní složkou.
 • Konfuciovou kapitulací je myšlena jeho nepovedená mnohaletá snaha o stržení zdí kolem pozemků několika čínských rodin. Po tomto selhání sám sebe uvrhl na 18 let do exilu.
 • Kromě filosofování se Voltaire věnoval i psaní básní, her, novel, esejí, historických a vědeckých prací. Napsal přes 20 000 dopisů a víc než 2000 knih.
 • Princip protichůdných sil Jin a Jang se využívá v konfuciánství i taoismu. Také to může být narážka na rapovou skupinu Ying Yang Twins. Sun-Cu je pak přirovnáván k Jackie Chanovi, který je také svým způsobem válečník, ale zároveň komik.
 • Sun-Cu se narodil v provincii Wu. Rozcupováním Sokrates opět poukazuje na svoji metodiku otázek a rozebírání věcí. Zároveň je to narážka na Method Mana, amerického rapera z kapely Wu-Tang Clan.
 • Sun-Cu je autorem sbírky Umění války, kde rozebírá taktiky a bojové postupy pro armádu.
 • "Slunce vyšlo" je opět v angličtině slovní hříčka; Sun = slunce.
 • To spit sick (doslova "nemocně plivat") je slangový výraz pro hodně dobrý rap.
 • Candid = upřímný. Zde je použito jako slovní hříčka a narážka na Candidé, Voltairovu satirickou hru.
 • Voltair byl údajně závislý na pití kávy; narážka na tento fakt se v rapu objevuje dvakrát. Také hojně propagoval svobodu slova.
 • Nitezsche pronesl slavnou větu: "Bůh je mrtev."
 • Nietzscheho hlavním cílem bylo sdílet svou filosofii s celým národem; byl ovšem nepochopen, jeho dílo bylo překrouceno a stalo se základem nacismu.
 • Kofucius při zmínce o Třetí říši říká doslovně "Me no Third Reichy", což je narážka na slovní spojení "Me no likey" = to se mi nelíbí. V čínštině neexistuje písmeno "L", proto jej nedokáží Číňané vyslovit a tuto větu by tedy říkali jako "Me no rikey".
 • Chi je čínský výraz pro životní energii. Nietzsche v podstatě říká, že by Sun-Cua kopl kolenem do koulí.
 • Sokrates zemřel na otravu bolehlavem.
 • Pověšení sandálu na kliku - především v anglosaských zemích se na kliku věší ručník nebo kravata, když se v dané místnosti chystá někdo sexovat. Praktikuje se většinou na kolejích, v motelech, na ubytovnách, zkrátka tam, kde má někdo spolubydlící nebo se nezamykají dveře.
 • Les Lumière (Osvícení) je Voltairovo filosofické hnutí, které chtělo lidi obohatit logikou a poznáním.
 • Sokrates nadává Voltairovi do křivé svině (v originále žabák = hanlivé označení Francouzů), protože jednou podváděl v pařížské loterii
 • Přídavné jméno frank = upřímný / otevřený. Frank je také zkrácenina Voltairova jména Francois, a zároveň označení Francouzů mezi Angličany.
 • Voltair se přátelil s Benjaminem Franklinem.
 • Beef franks je zkrácenina z beef frankfurters, malých párečků. Párek je, jak známo, jedno z označení pánského nádobíčka; Voltaire se tedy chlubí, že je velký kanec.
 • "Jejich hádka je naše příležitost." Sun-Cu tady parafrázuje část ze svého Umění války: "Uprostřed bitevní vřavy je v zdánlivém chaosu skutečný chaos vyloučen. Uprostřed bitevní vřavy je v zdánlivém zmatku skutečná porážka vyloučena." Následuje odkaz na citát Lao-Ce: "Z jílu můžeš vyrobit misku; ale to, co jí dává smysl, je prázdnota uprostřed."
 • tao = cesta
 • Warmonger = člověk, který rozdmýchává válku. Dál si Konfucius dělá legraci ze Sun-cuovy čepice, která mu připomíná tradiční čínskou krabičku na jídlo.
 • Konfucius je autorem tzv Zlatého pravidla: "Čiň ostatním tak, jak chceš, aby činili tobě."
 • Koláček štěstí je čínská pochutina se skrytým vzkazem nebo věštbou uvnitř. Je mylně považována za dlouholetou čínskou tradici, paradoxně však vznikly až mezi čínskými imigranty v USA. Konfucius je, jak jinak, přirovnává ke svým koulím. :D

Přepis titulků

EPICKÉ RAPOVÉ BITVY HISTORIE Přicházím z Akropole, abych rozpoutal pandemonium, se svými chabými rýmy nechoďte na naše symposium. Jsem šílená masařka a filosofie můj vynález! Spolu s ním hustej nihilista a francouzský lokaj. Máme moudrost a vtip, na které je zbytečné se ptát. Máme západní medicínu na tenhle východní svrab. Svým myšlením jste nebyli nikdy na naší úrovni, jsme lepší myslitelé, lepší mluvčí, lepší milenci a chlapi!

Podobná arogance se vlastně dala čekat od těch, co mluví o moudrosti a nemají ani špetku respektu. Vy zápaďané jste lajdáci a potřebujete disciplínu, neumíte ovládat sebe ani mikrofon! Naše přesná taktika rozvrátí vaše soustředění, nakopem vám tak, že to další generace ocení. Ukázali jsme národu trpělivost a jak mají žít, na moudrost, co jsme sepsali, nikdy nebudete mít!

Ukážu vám něco, čemu se můžete klanět, když si dřepnu a vytlačím Tao Pú na Lao-Cú! Vy byste měli mít pod kontrolou život, který vám byl dán! Říkají mi Nadčlověk, protože jen vpřed utíkám. Jsem volnomyšlenkář, takže hádky s konformisty jsou má práce! Můj vtip je ostrý jako špejle, Konfucia napíchnu jak ražniči. Už jednou jsi kapituloval a já tě znovu zničím.

Vystřílím na tebe víc hejtů, než her a novel co jsem vydal. Když jsme dořešili dvojčata Jin a Jang, je na řadě středověký Jackie Chan! Rozcupuju tvůj rodný stát metodikou svojí, slavný generál rapovat neumí, až jeho vojáci se diví. I text pokulhává; jaké to štěstí, žes nenapsal Umění rapování. Kurva, já jsem napsal Umění války, tak si připrav pistole! Budete na uhel spálení, protože hádej co? Vyšlo slunce! Kluci z Asie smíchy vyprsknou, ale neboj, nemáme SARS.

Lao-Ce, udej rytmus, rapovat bude Konfucius! Řeknu ti upřímně, Voltaire, jsi slabý kafe s vlasy jak nudle, máš obrovský ego a svoboda slova neznamená, že nikdy nezavřeš hubu! A tys prý zabil Boha, tak se musím zeptat, to umřel studem, když stvořil tvýho kníra? Chtěl jsi vypěstovat Německu novou psyché, ale vyrobils jen zárodek Třetí říše! A všechno začalo u tebe, jsi otec, Sokrate. Myslím, že bys měl tady svým studentům omluvit se! Osobně bych se nenazval studentem toho plebejce, nechtěj naštvat Nietzscheho, nebo schytáš do chi koleno!

Protože já jsem N-I-E-T-Z-S-C-H-E a rozsekám všechny jak v hláskovací soutěži! Komu říkáš plebejec? Mám víc jedu než bolehlav! Pověs sandál na kliku, protože jdu s tebou vyjebat! Krucipísek, Sokrate, zbytečně tu děláš vítr, radši pojďme zkopat ty čínský zadky a třeba dojdou osvícení. O přátelství mě nebude poučovat taková křivá svině jako ty, co si dělá srandu z etiky, tak strč ten svůj velkej čumák zpátky do kávy!

Řeknu ti to otevřeně - nehádej se s Francouzem, který je kámoš s Franklinem a podává dámám párky. Obrátil jsem je proti sobě, jejich hádka je naše šance. Pamatuj, že miska je nejvíc užitečná, když je prázdná. Lao-ce, nechci být neuctivý, ale misku musíš naplnit něčím, co bude dávat smysl! Aha, takže dnes nejdeme stejnou cestou?! Tak mi uhni, kreténe, nebo s tebou pohnu já!

Řekněte, kde v historii rapu bylo psáno, že hráči na stejné straně se budou klovat jako slepice? Hele, Konfucie, vždycky se snažíš srovnat věci na svá místa, tak proč neřekneš svýmu obočí, ať se posune, kam patří? Fajn, jak je libo, chceš si se mnou hrát? Vykopu tvou buřičskou hlavu z té Tupperware čepičky! Tady máš pravé zlaté pravidlo: "Všechny vás strčím do kapsy!" A Konfucius říká: "Držte mi šťastné koláčky!"

CO ZVÍTĚZILO? KDO PŘIJDE PŘÍŠTĚ? VY ROZHODNETE! EPICKÉ... TICHO!!! Překlad: hAnko www.videacesky.cz

Komentáře (34)

Zrušit a napsat nový komentář

Odpovědět

Friedrich Nietzsche 1883: „Bůh je mrtev“
Bůh 25. srpna 1900: „Nietzsche je mrtev"

01

Odpovědět

me by zajimalo kdo zpiva tu znelku ;DD

00

Odpovědět

Naprosto monstrózní ! Perfektně odvedená práce s překladem i vysvětlivkami a kluci z ERB co dodat...Už jsem to zkouknul a poslechl asi 100x ;-) Díky!

140

Odpovědět

To je ale kravina. Čekal jsem nějaký souboj myšlenek a argumentů, ale jen se vytahovali a nijak to nedokázali. Keynes vs Hayek mělo aspoň smysl.

99

Odpovědět

V čínštině hláska (vyhnul bych se termínu písmeno) „L” existuje, např Lu Cha = zelený čaj, zatímco Ru Cha = vchodový čaj (nesmysl) s tím, že „R” zní velmi podobně jako anglická hláska „R”. Problém s „R” a „L” vzniká u japonštiny a korejštiny, kde vskutku jsou tyto obě hlásky považovány za stejné, takže když se mluvčí těchto jazyků se snaží naučit třeba anglicky, rozdíly těchto hlásek jim dělají potíže a znějí pak opravdu vtipně. Je to celkem známý fakt po celým světě, ale pro většinu lidí jsou východoasiati automaticky Číňané, tudíž se problém „přenesl” i sem.

121

Odpovědět

Rap battly si pouštím s očekáváním vysoké kvality a dneska jste to očekávání předčili! ;)
Obdivuju jedince, který si dal tu práci s "popiskem"
Pokud si při matuře vytáhnu filozofii, tak už vím, jak to zarepovat! :D

321

Odpovědět

Tak tohle bych řekl, že je z jejich dílny zatím nejlepší.
Moc děkuji za překlad a samozřejmě za všechny vysvětlivky!
:)

301

Odpovědět

toto je skvelá časť :D a vychodní mali skvelé obmeny rytmov

a inak filozoficky som bol vždy skôr priklonený východnej filozofii

43

Odpovědět

Umění války jsem četl a musím říci že je to opravdu skvělá kniha. :)

141

Odpovědět

Ono toho tam ke čtení moc není.

42

Odpovědět

Překlady písní jsou jako ženy. Bud jsou krásné nebo věrné.

233

Odpovědět

Sázka na Konfucia se mi vyplatila.

82

Odpovědět

Skvělé. :)

Oceňuji vypsaný všecky slovní hříčky.

400

Odpovědět

Teda... to muselo dát příšernou práci... a přitom taková blbost

226

Odpovědět

Líbí se mi, že se při tom člověk i něco nového dozví. Jinak mě jsou holt bližší západní myslitelé, takže dávám hlas jim. ;-)

73

Odpovědět

Sokratés-kritik řecké demokracie a zastánce spartského modelu vládnutí;
Voltaire-označoval křesťanství a starověký judaismus jako chorobu Evropy;
Nietzsche-Boha dokonce zabil

52

Odpovědět

+orcinusorca2014Ok Sokrates se trochu sekl ale nechápu co je špatného na tom kritizovt myšlenkový koncept jménem náboženství a bůh ? Díky této kritice jsme morálně tam kde jsme, tedy mnohem dále než před 150-ti-200 lety.

56

Odpovědět

+orcinusorca2014Jak Sokratés, tak Voltaire, tak Nietzsche kritizovali především evropské "základní" hodnoty.
Sokratés kritizoval demokracii, Voltaire kritizoval křesťanství i starověký judaismus ( viz Voltairův pohled na islám na wiki), podobně také Nietzsche hledal inspiraci v Asii.

00

Odpovědět

+orcinusorca2014Tak na konci 17. století Islám skutečně byl v mnoha ohledech lepší než křesťanství, zatímco na Osmanském balkáně relativně vklidu žili křesťané, křesťaně v "novém světě" či africe asimilovali a násilně christianizovali domorodce. V tomhle pohledu má Voltaire pravdu.

Nietzsche položil základy toho co děláme dodnes-snažíme se neopakovat "bílé chyby" a vzorce chování které vedly k jednomu z největších zvěrstev historie-kolonialismu. Bez tohoto přístupu by se např. nikdy nemohla prosadit původně "nebílá" kultura, klasicky Blues, Jazz, Rap,Ska,Reggea atd. což by jsitě bylo ochuzení našeho života. Navíc kritika i základních hodnot je důležitá, pokud je něco nekritizovatelného rovná se to myšlenkové totalitě.

36

Odpovědět

+orcinusorca2014A právě to je ten kritický pohled, který je základem úspěchu naší civilizace.

30

Odpovědět

+orcinusorca2014Flagellum dei: Ono je také dobré si uvědomit, že Osmané byli spojenci Ludvíka XIV. proti Habsburkům, takže je i možné, že se Voltaire o nich snažil vytvořit nějaký pozitivní obraz.

40

Odpovědět

+orcinusorca2014Nejen Osmané 17. století byli spojenci Francouzů, ale i později v Krymské válce byli muslimové spojenci proti Rusům (ti byli zase téměř vždy spojenci právě Rakušanů).

10

Odpovědět

+orcinusorca2014FD:_Ok Sokrates se trochu sekl_ ono ta řecká demokracie vypadala tak, že 10% mužů se pravidelně setkávala na agoře a hlasovala, co se bude dělat;

do důležitých pozic byli lidé losováni a mohli být z obce vyhnáni (v tom byla Sokratova kritika demokracie)

50

Odpovědět

+orcinusorca2014Jinak o tom, co učí bible a co se o bibli tvrdí, že učí jsou zcela odlišné věci, kterých si všimnul už Goethe

http://www.osel.cz/8315-zeptejte-se-sveho-kneze-7-desatero-bozich-prikazani.html

01

Odpovědět

Klobouk dolu. A to i pred prekladatelema. Myslel jsem, ze po Ruskem ERB to nemuze byt lepsi (nebylo)...tedy az dotez. Za me nejlepsi hromadnej ERB co jsem tu videl. Beat i delka i postavy .... na jednicku. Made my day :)

211

Odpovědět

Překlad luxus a bitka taky :) A konečně ERB, co není minutu i s titulema.

211

Odpovědět

Tak toto bolo výborné, ani som nečakal takú kvalitu. O.o Inak, čo preložiť ešte niečo zo starších battlov, napríklad Cleopatra vs Marilyn ? Na to, že som nečakal, že by battle medzi ženskými mohol byť tak dobrý, bol pre mňa jedným z najlepších. :)

142

Odpovědět

Už jsem někde odpovídala, že bohužel zrovna do tohoto battlu se mi moc nechce, protože mi to ve srovnání s ostatními dobré nepřijde. Chybí tu vtip a chytře ukryté narážky; ženské dissují jen svůj vzhled a která s kým spala. :D

88

Odpovědět

+hAnkoŠkoda, nevadí...možno, keď sa vyminú ostatné battly. ^^"

20
Další