Slunce

Nejkurióznější časová pásma na světě

Podle čeho lidé dříve určovali čas a jakou roli v tom hrají časová pásma? V tomto videu vám vysvětlí nejen princip časových pásem, ale rovněž se dozvíte i o podivnostech, které v souvislosti s nimi vznikají.

Pravda o solární energii

Solární energetika má mnoho zastánců, ale i odpůrců. Jaké jsou její výhody a nevýhody? Je solární energie opravdu udržitelná? To se dozvíte ve videu z dílny ColdFusionTV, o které jste si sami řekli.

Zatmění Slunce a Měsíce

Lidstvo především fascinuje zatmění Slunce, které lze mimochodem dnes pozorovat, ale i zatmění Měsíce je zajímavým úkazem. Jak tento jev funguje? A jak je možné, že zatmění Slunce nezažíváme každý měsíc?

Solární silnice

Fotovoltaické elektrárny mají své příznivce, ale i odpůrce, kteří tvrdí, že pouze zabírají půdu, která by se dala využít lépe. Ale co k výrobě elektřiny využít něco, co postaveno být musí? Kde se píše, že silnice musí být z asfaltu?

Jak staré je Slunce?

V následujících duálních titulcích se dozvíte, jak je vlastně možné zjistit stáří Slunce. Slovíčka: to depend on st. - záviset na něčem cloud - oblak, mrak to radiate - vyzařovat, sálat to sustain - udržovat, podporovat to shine - zářit bright  - jasný, zářivý to last - trvat, vydržet fiery - žhnoucí, planoucí, ohnivý to reach st. - dosáhnout na ground - země Earth - Země to contain - obsahovat solar system - sluneční soustava mummy - mumie carbon dating - uhlíková (radiokarbonová) metoda datování to determine st. - určit něco to find out - zjistit billion - miliarda (trillion - bilion, quadrillion - biliarda atd.) middle-aged - ve středním věku pension - důchod, penze (tzn. částka, kterou člověk pobírá) - oproti tomu "být v důchodu" se řekne "to be retired" (podst. jm. - retirement) to delve into... - zkoumat, studovat, ponořit se do něčeho deep - hluboký unimaginably - nepřestavitelně degrees Celsius - stupně Celsia hydrogen - vodík mass - hmotnost equation - rovnice to release - vypustit, uvolnit limitless - neomezený supply - zásoba, dodávka fuel - palivo to run out of... - vyčerpat zásobu něčeho scales - váhy heavyweight - těžká váha (v boxu) orbit - oběžná dráha to be equivalent to... - rovnat se něčemu to fast-forward - přetočit (např. kazetu) to obtain - získat, opatřit si to undergo - podstoupit, prodělat nuclear fusion - jaderná fúze to spread out - rozšířit se brunt - nápor, úder, tíha distance - vzdálenost to colonize - kolonizovat, osídlit to witness - být svědkem

Sluneční soustava

Žijeme ve Sluneční soustavě, tak bychom o ní také měli něco vědět. V tomto krátkém videu si shrneme ty nejdůležitější informace a i nějaké zajímavosti.

Kam mizí smazané soubory?Vsauce

V dnešním videu se dozvíte, co se děje se smazanými daty a jestli je možné něco smazat tak, aby to nikdo jiný už nenašel. No a nebyl by to Michael, kdyby se alespoň nezmínil o vesmíru.