Byl středověk skutečně temný?

Thumbnail play icon
70 %
Tvoje hodnocení
Počet hodnocení:609
Počet zobrazení:14 889

Když se řekne středověk, většina lidí si představí ponurý svět, ve kterém žili lidé ve špíně a umírali na spoustu nemocí. Avšak středověk má i svou světlou stránku. A vděčíme mu za valnou část naší moderní společnosti.

Přepis titulků

Žádné období není tak špatně chápáno nebo více podceňováno jako středověk. Deset století od pádu Římské říše v 5. století, až do začátku renesance v 15. století. Platí to především v období od roku 1000, kdy globální oteplování přineslo do Anglie hrozny a obilí do Grónska, kdy se zdvojnásobil počet obyvatel a po celé Evropě rozkvétal život, až do roku 1348, kdy oteplování skončilo a z východu dorazila Černá smrt.

Podívejme se na tyto roky blíže. Nejdříve vyvrátím některé nesmysly. Lidé ve středověku nevěřili, že je Země plochá. Věděli, že je kulatá. Antičtí autoři tvrdili, že je kulatá a stejně tak církev. Viděli stín Země při zatmění měsíce a ten stín byl kulatý. Viděli lodě, jak mizí za horizontem. Kulatá!

Dalším nesmyslem je, že středověk byl ponurý. Naopak byl plný barev. Oslavy se týkaly všech ve městě. Vymysleli karnevaly. Znovu oživili divadlo, které tisíc let nikdo neviděl. Ať už hřešili, bojovali, káli se, milovali se nebo cestovali do Říma nebo do Chrámu Božího hrobu, dělali to plní energie. Za co středověku vděčíme?

Co třeba za univerzity? Vymysleli je lidé ve středověku. Poprvé v dějinách lidstva jste mohli jet do Paříže, Boloně, Padovy, Oxfordu, Prahy nebo Kolína nad Rýnem a studovat u mistrů v právu, lékařství, filozofii a teologii. Váš titul magistra nebo doktora vám byl ku prospěchu všude v Evropě. Existovala mezinárodní komunita učenců.

Tomáš Akvinský se na začátku 13. století narodil na jihu Itálie a cestoval do Kolína nad Rýnem studovat filozofii pod vedením filozofa a biologa Alberta Velikého. Pak zamířil do Paříže učit teologii a filozofii. Pak do Říma a zase zpět do Francie. Toto bylo mezi učenci pravidlem, ne výjimkou. A co moderní vědy? Tomášův učitel Albert byl biolog.

Proč by nás to mělo překvapovat? Středověký člověk věřil, že Bůh stvořil svět jako hotový celek. Zjistili to z Bible a od pohanských myslitelů, jako byl Aristoteles. Věda nevznikla až s Galileem. Koperník zemřel v 16. století a byl knězem a astronomem na polské univerzitě založené ve středověku. Nebyl prvním člověkem, který navrhl, že se Země otáčí kolem Slunce. I ostatní se pouštěli do těchto odhadů.

Asi nejvýznamněji se podepsal Mikuláš Kusánský. Byl filozofem a církevním kardinálem. A co architektura? Pokud byl středověk temný a nevědoucí, jak mohli obyčejní lidé jako zedníci, tesaři, malíři, sochaři a skláři vztyčit ty nejmajestátnější budovy na Zemi, gotické katedrály? Bez moderních nástrojů, jen s kladkami, rumpály, lešením a holýma rukama vytvořili nádherné stavby z kamene a skla, zaplavili interiér barvami a světlem.

Této komplexitě a kráse se nevyrovnáme. A co umění? Studiem antických textů středověký člověk vytvořil mnoho druhů umění, které svět do té doby neviděl. Bez toho by neexistovalo nic jako Dantova Božská komedie, Chaucerovy Canterburské povídky, Artušovské legendy Chrétiena de Troyes, malby Giotta nebo nádherná a dokonalá práce iluminátorů rukopisů.

Za co jim ještě vděčíme? Za západní hudbu. Vymysleli notový systém a západní melodie. A to ani nezmiňuji vánoční koledy. A co tradice místní samosprávy, která se objevovala v samosprávních městech po celé Evropě?

Svobodné spolky se sdružovaly pro obecní dobro. Byli to mniši, členové cechů, členové charitativních řádů, lidé, kteří zakládali školy, sirotčince a nemocnice. Běžně je středověk nazýván dobou temna, ale spíš by měl být nazýván dobou důmyslnosti. Byla to počáteční epocha pro pokrok ve vědě, umění, filozofii i medicíně. V jednom směru jsme méně civilizovaní než lidé, kteří žili před tisícem let.

Ničíme odkaz našich předků a zaostáváme za nimi. Oni své předky ctili a snažili se je překonat. Jsem Anthony Esolen z Univerzity Providence. A toto je kanál Prager University. Překlad: Mithril www.videacesky.cz

Komentáře (98)

Zrušit a napsat nový komentář

Odpovědět

Především bych chtěl zmínit, že pán ve videu NENÍ žádný historik, je to profesor anglické literatury. Navíc je zcela evidentně zaujat ve prospěch křesťanství, neustále zmiňuje, že někdo byl vědec a zároveň kněz - no bodejť, vždyť kněží byli jedna z mála skupin, co uměli číst (díla pohanských antických vědců).

326

Odpovědět

Kazdej samozrejme povazuje dobu temna za neco jineho (treba dnesni dobu prebujele byrokracie a nadnarodnich korporaci), ale stredovek se tak oznacuje pouze ten rany cca 5.-10. stoleti a to ze dvou duvodu - zhrouceni rimskeho imperia (i kdyz Constantinopol jako nastupce pretrvala az do zacatku 13. stoleti) a hlavne vzestup krestanstvi, ktere vydatne napomohlo k zniceni vedomosti...

2115

Odpovědět

Hm, takže:
1) Nejsem si zcela jist, jestli si některé ty mýty nevymyslel, aby se mu dobře vyvracely (schválně, kdo si myslel, že středověcí lidé chodili jako černé můry).
2) Jaksi mi tam chybí reflexe distribuce těch informací. Že něco věděli univerzitní učenci, neznamená, že to věděl i zbytek populace.
3) Moderní věda VZNIKLA s Galileem. Středověcí i antičtí učenci postupovali jinými metodami, samozřejmě i ty měly výsledky.
4) Argumentovat "Učenec X zastával názor Y a nic se mu nestalo." je docela nedobré, protože člověk může i dnes říkat víc, má-li vlivné přátele, než má-li vlivné nepřátele. A tehdy to platilo nejspíš ještě více.

166

Odpovědět

Ne vůbec za doby středověku nezničili odkazy Římský civilizace, protože zobrazovali pohanský bohy. Bohužel nezjistíme jak moc temná doba to byla, to by byli jen spekulace, každopádně zabíjení za záminkou boha nahradil terorizmus, tak si nevyberete.

119

Odpovědět

Středověk byl dobou. Když padla Římská říše, v následujících bojích o jednotlivá území bylo ztraceno mnoho znalostí a následná společnost byla technologicky i kulturně daleko za Římskou říší. Trvalo pak zmíněných 1000-1200 let, než jsme tu ztrátu dohonili. Ano, existovaly univerzity, kde se vyučovala filozofie, právo a teologie, ale vše bylo podřízeno církvi. Nešlo polemizovat s její autoritou a výkladem světa. Filozofické debaty se vedly nad tím, které evangelium je lepší, či o činech světců, ale nešlo debatovat o věrohodnosti bible. Vzdělání bylo v rukou úzké skupiny lidí a nevolnictví, na rozdíl o římského a antického otroctví, bylo doživotní. Tímto ale nechci nikterak rýt do naší historie a kulturního dědictví. Měli jsme nejméně příznivé prostředí a svíral nás útlak dogmatismu, a přesto jsme dokázali položit základy globální civilizace. Možná právě tyto překážky nám pomohly dosáhnout velikosti, jelikož jsme nemohli jít cestou extenzivního růstu a tak zbýval jen růst intenzivní. Plně souhlasím s tím, že bychom si měli více vážit svých předků a naší historie a chránit jí!

89

Odpovědět

Dogmatismus a rigidita církve přišla až výrazně později po epidemii moru. Učenci se skutečně přeli o vědu a výklad evangelií byl jen jednou z disputovaných otázek.

Dovolím si citovat: „Františkáni v Oxofrdu učili něco zcela jiného než dominikáni, kteří se tedy odebrali založit univerzitu v Cambridge, kde ale učili zase něco jiného než jejich řádoví bratři v Paříži. Tamní biskup Templier jako kancléř univerzity v roce 1277 zakázal výuku některých aristotelovských tezí, které se mu nezdály a proto byly napříště vyučovány v Orléansu. Jednou z odsouzených tezí byl třeba Aristotelův názor o unikátnosti Země, která je ve středu vesmíru, protože biskup Templier soudil, že ve vesmíru mohou být tisíce jiných stejných planet, na kterých je život, protože taková je moc Boží, ať se to Aristotelovi líbí, nebo ne.
Mikuláš Kusánský na něj navázal v 15. století tvrzením, že Bůh tak nejen učinit mohl, ale dokonce tak učinit musel. Argumentoval prostě: Obloha je poseta nekonečným množstvím hvězd, tak proč by některá z nich nemohla být planetou, hvězdou či měsícem? Možná, že naše Země při pohledu odjinud také svítí na nebesích – úplně stejně, jako se hvězdy jeví nám. Mikuláš Kusánský si byl jist, že Bůh stvořil nekonečné množství světů a že Země není středem vesmíru, který je nekonečný a rozpíná se (což je názor, který astronomové potvrdili až na počátku 20. století). Kusánský šel navíc dál: Jak může římská církev tvrdit, že je jediná práva církev, když její autorita očividně mimo Zemi nesahá. Jsou i jinde papežové? Ve výsledku pak Kusánský popřel universalistický nárok církve. Přitom nebyl prohlášen za kacíře či perzekvován – stal se vůdčím teologem Basilejského koncilu a kardinálem.“

To jsou doložené historické skutečnosti. Takže jakápak dogmata a nemožnost polemiky s církví?

A na obhajobu církve se dá dodat ještě tolik, že zatímco husité spálili několik archivů a knihoven, opovrhovaní jezuité s Koniášem pálili nanejvýš jednotlivé svazky, ale jinak se postarali o to, aby byla většina knih archivována a katalogizovnána. A učence, kteří by jinak mohli být stíháni (protože to už byla doba, kdy začínala cenzurní praxe) brali do svých řad, kde byli v bezpečí.

139

Odpovědět

+FionorMožná máš pravdu, ale jedná se o jeden příklad, který sám o sobě nemůže vyvrátit označení středověku jako doby temna. Určitě se míra tmářství měnila, ale celkově se dá středověk označit jako doba temna. Období po pádu Římské říše se tak dá označit určitě. Když padne dominantní mocnost v regionu, přičemž tady byla regionem celá Evropa, tak dojde k boji o zbytky, kdy se lokální vládci snaží pro sebe urvat co největší kus, což je provázeno boji a ničením. Když do toho zahrneme ještě stěhování národů, tak tu máme chaos a dobu temna ve srovnání s řádem Římské říše. Pokud vznikla nějaká celistvější říše, tak byla vždy spjata s konkrétním panovníkem a po jeho smrti byla odsouzena k zániku. V této době nebyla jediná generace, která by nezažila nějaký válečný konflikt. Toto období lze označit za dobu temna.

Vznikaly univerzity, ale vyučovalo se na nich převážně náboženství. To dokládá i tebou zmiňovaný příklad, kdy se jednalo o spory ve výkladu bible, nikoliv její oponování a rozhodně můžeme postoj církve k nezávislému vědění a myšlení brát jako negativní. I když existovaly příklady, kdy si mohl někdo dovolit říci něco kontroverzního, tak to nebylo pravidlem a nelze to brát jako důkaz o toleranci vědění, jelikož tam mohly hrát roli i jiné faktory, než tolerance ze strany církve. Celkově tedy bylo vzdělání umožněno jen vybrané části populace a bylo výrazně cenzurováno, i když né 100%. Tedy toto období cenzury a omezené vzdělanosti lze také označit za temné.
Suma sumárum: i když lze najít příklady, kdy byla doba volnější, tak celkově lze na středověk nahlížet jako na dobu temna. Pokud by nedošlo k pádu Římské říše (Za což můžou vnitřní spory o moc a invaze způsobená stěhováním národů), která by překonala své problémy, tak se lze domnívat, že by došlo k průmyslové revoluci. (jistě, je to spekulace, ale měl k tomu našlápnuto.) A náš vývoj by byl o 1500 let urychlen. Stejně tak pokud by neexistovaly překážky v získávání vzdělání a šíření myšlenek ve společnosti ze strany vládnoucích vrstev, tak by náš vývoj byl urychlen o 1000 let. Proto se tomuto období také říká doba temna.

34

Odpovědět

+FionorSpíše je to problém-v tomto případě spíše štěstí-Mikuláš Kusánský byl dobrým přítelem papeže Mikuláše, který upálit prostě nechtěl.

Na rozdíl od Jana Husa, který prohlásil papeže Jana XXIII. jako antikrista.
Jan XXIII. byl sice obviňován z pirátství, sodomie, incestu, vražd, znásilnění, ale jeho křížová výprava potřebovala peníze, a ty získal z prodeje odpustků.

Prodej odpustků se nelíbil jak Husovi, tak i Viklefovi-ten byl, ale heretik. Takže Jan Hus byl odsouzen za šíření Viklefových názorů (Jan XXIII. byl mezitím donucen odstoupit z papežského úřadu).

22

Odpovědět

+Fionororcinusorca2014:
1.) "...byl sice obviňován z pirátství, sodomie, incestu, vražd, znásilnění..."
Bylo by vhodné citovat doslovně a nevytrhávat z kontextu, takže jestliže jste čerpal z Wikipedie, tak k tomu doplním, že "za tehdejší politické situace však byla takováto obvinění protivníky často vznášena bez reálného podkladu" ;)

2.) Zmiňovaný papež byl vzdoropapež, tzn. nebyl právoplatným nástupcem apoštola Petra, a tedy neměl tu moc, která byla Kristem svěřena Petrovi a jeho následovníkům.

21

Odpovědět

+FionorNecitoval....
Jinak vzdoropapežství Jana XXIII. jsem vyjádřil tím, že _Jan XXIII. byl mezitím donucen odstoupit z papežského úřadu_

Jak jsem napsal Husova kritika Jana XXIII. se zakládala částečně i na Viklefových argumentech, a proto musel být upálen.

00

Odpovědět

Počkejme si, než Bárta dodělá Kingdom Come a pak na to budeme odborníci všichni...

204

Odpovědět

Vávra, sakra, furt i ty dva Dany pletu :-D

93

Odpovědět

Vávra, sakra, furt si ty dva Dany pletu :-D

14

Odpovědět

Tvoje p***l pozná středověk!

174

Odpovědět

JJ o středověku všichni věděj velký hovno jenom že církev byla zlá protože je to učili komunisti. Už se vážně těšim až do jednoho pomře tenhle post komunistickej odpad. Nezapomentě si ještě desekrát zvolit nějakýho estébáka a pak se divit proč ste v p****i. Hezké Velikonoce

3835

Odpovědět

Hlavně že celá naše zasraná civilizace, všechny morální základy a vůbec úplně tohle všechno je založený nebo vychází z křesťanství. Hlavně že dneska vy tupý hovada znáte jenom inkvizici.

2627

Odpovědět

+ZabijakNe, naše civilizace vychází z humanismu. Kdyby vycházela z křesťanství, neměli bychom např. svobodu projevu. Naše morální základy vychází z obecné představy o tom, co je dobré, spravedlivé a morální, nikoliv z nějakého náboženství.

1015

Odpovědět

Tak třeba kniha Kladivo na čarodějnice bylo vydána v roce 1486, což by se dalo ještě považovat za středověk a i před tím se už celkem zdatně čarodějnice pronásledovaly, ikdyž ne tak jako v pozdějších dobách.

Jinak označení období temna se nepoužívá jen pro středověk, ale pro více etap dějin, kde se lidem nevedlo zrovna nejlíp a podle mě na středověk docela sedí :)

86

Odpovědět

To byla reakce na RoonilWazlib 12:47

10

Odpovědět

Byla vydána v r. 1487, ne o rok dříve, a hned v roce 1490 ji zakázali a autory od té doby cenzurovali. Vzhledem k tomu, že se za konec středověku považuje rok 1492, tak nějak nechápu, co s tím má ta kniha společného.. Evropské hony na čarodějnice probíhaly hlavně mezi roky 1450 a 1750, tedy především v novověku. Obviňování různých kultů z prokletí např. úrody provázelo lidstvo bohužel v různých mírách po celou jeho existenci bez ohledu na polohu. Lidi vždycky chtěli viníky a vždycky si je našli a najdou...

120

Odpovědět

Maleus maleficarum je především právnický spisek kombinovaný s jakýmsi bestiářem. A jakkoliv to bude znít podivně, metody v něm popsané jsou sice mysogynní a poměrně bizarní, ale v mnoha věcech připomíná současný systém policejní a soudní praxe. Pravda, postrádalo některé prvky, které dnes považujeme za kruciální (třeba presumpci neviny).

Bohužel, většina lidí tuhle knihu nikdy neměla v ruce, na rozdíl od Kaplického díla (nebo filmu) a podlehla tak mylnému dojmu.

40

Odpovědět

Mně to video přijde rovněž jednostranné, byť opačného pojetí, jako názory typu středověk byl špatný.
Pokud se nerespektuje něco, co je chápáno jako “deklarace práv člověka”, tak to dané období (a místo) je vždycky temné. Pokud je výhodnější vést válku, než investovat do rozvoje, tak platí totéž. Pokud se ničí příroda a hodnoty, které průkazně ohrožují existenci, tak toto období nazvu stejně. Pokud společnost nerozvijí poznatky, které ji vyvádějí z chaosu a nepoznaného, tak nelze napsat něco jiného. A patrně dále…
Nezáleží na tom, zda se píše rok 500, 1000, 1500, 2000 nebo 2500…pokud se lidé chovají, jak idioti, ničí památky, odkazy minulosti (např. jak nyní v Sýrii, kde rozkrádají a ničí staletí uchované relikty a jistě jinde) a zejména špatně rozdělí moc, tak nejen, že se posouvají zpátky, ale při určité míře zpřetrhání a odchýlení myšlení (takové ty klasické davové krátkozraké revoluční záchvaty) není problém mít v 21. století období temna také…(lze situaci např. na Blízkém východě, v Severní Korei, Rusku nazvat jinak?)
a proč můj komentář čeká na schválení!!! CENZURA wtf
+ některé weby

13

Odpovědět

Pokud se nerespektuje něco, co je chápáno jako "deklarace práv člověka", tak to dané období (a místo) je vždycky temné. Pokud je výhodnější vést válku, než investovat do rozvoje, tak platí totéž. Pokud se ničí příroda a hodnoty, které průkazně ohrožují existenci, tak toto období nazvu stejně. Pokud společnost nerozvijí poznatky, které ji vyvádějí z chaosu a nepoznaného, tak nelze napsat něco jiného. A patrně dále...

Nezáleží na tom, zda se píše rok 500, 1000, 1500, 2000 nebo 2500...pokud se lidé chovají, jak idioti, ničí památky, odkazy minulosti (např. jak nyní v Sýrii, kde rozkrádají a ničí staletí uchované relikty a jistě jinde) a zejména špatně rozdělí moc, tak nejen, že se posouvají zpátky, ale při určité míře zpřetrhání a odchýlení myšlení (takové ty klasické davové krátkozraké revoluční záchvaty) není problém mít v 21. století období temna také...(lze situaci např. na Blízkém východě, v Severní Korei, Rusku nazvat jinak?)

11

Odpovědět

Video mluví převážně o období 1300-1500 a ignoruje dobu před tím.
PragerUniversity je známá tím, že manipuluje s diváky a vpodstatě jejich edukatiní videa jsou pouze (někdy více a někdy méně podložené) dohady přednášejících. (Například.: Objektivní moralita existuje nebo Bůh existuje protože jsme ještě nenašli život ve vesmíru a tak dále)
Přednášející si vybírají fakta, která použijí a která zatají. Jestli se mnou nesouhlasíte - je mi to jedno. Jen bych doporučil dohledat si další fakta, než začnete věřit, že video je pravidvé (a to by mělo platit u všech videí - ne jen z tohoto kanálu).

21

Odpovědět

Jsem rád za video, které konečně vyzdvihuje i klady středověké společnosti (byť v období až po roce 1000, což může být bráno jako manipulace). Už mám pokrk neustálého poukazování na zlou církev, nemoci a křižácké výpravy. Jako by novodobější společnost snad byla lepší. Ne, není. Jen jsme náboženství vyměnili za národ. Stejně tak jsem rád za vyvrácení mýtu o víry v plochou Zemi. Ani církev neměla nad životy lidí takovou moc, jak se dnes s oblibou tvrdí. Naopak tolerovala různé přetrvávající pohanské kulty a dá se říct, že už tehdy existovalo i cosi jako pornografie. Vlny čarodějnických procesů probíhaly až v dobách novověku, ne středověku. Středověká metafyzika je někdy považována za vrchol lidského uvažování o nadsmyslových jsoucnech. A pokud jde o mezilidské vztahy, nejspíš si je idealizuju, ale rád bych někdy zažil středověkou hospodskou pitku s lidmi, kteří se uměli opravdu bavit.

5119

Odpovědět

Já si teda středověké pitky nepamatuji, tak starý zase nejsem. Ale asi chodíš do špatného lokálu se špatnými lidmi, jestli máš problém se opravdu bavit.

2712

Odpovědět

Církev vůbec neměla právo normální lidi popravovat například, to musel vždycky schválit sekulární soud...

80

Odpovědět

+MaFFianCZSvětský. Ne sekulární. Sekularismus vznikl až mnohem později. Středověká světská moc se legitimizovala nábožensky (učení o trojím lidu a dvojí moci).

30

Odpovědět

Tolerovala pohanské kulty? Jo, aha, to myslíš ty křížové výpravy do Litvy, proti polabským Slovanům a proti Husitům, tak to jo.

54

Odpovědět

No nevim nevim. Spíš mi to příjde jako kdyby si nějaký americký učenec, který nikdy na vlastní oči neviděl žádnou středověkou památku, příliš idealizoval ten středověk. Zas tak barevný určitě nebyl...

3022

Odpovědět

Kostely opravdu byly barevně natřené. Ostatně jako antické chrámy. To jen romantismus 19. století z toho udělal šedivé stavby.

110

Odpovědět

+Magister_PeditumS to barevností jsem to myslel spíš obrazně. Přijde mi že ve videu je středověk až moc idealizován (neříkám že nesouhlasím úplně se vším co bylo zmíněno). Ano věřím že měšťané mohli tehdy žít krásný život v komfortu a s plným žaludkem ale těch 70% nevolníků se asi tak dobře nemělo. K tomu všelijaké epidemie, války, korupce... Není divu že byla část středověku pojmenována "temný středověk" :D

42

Odpovědět

Jsem pyšný na náš národ. Ať už to je video o středověku, o smradu hoven či vesmíru, vždy se najde vysoký počet světově uznávaných odborníku a mistrů na danou problematiku.

GG

8010

Odpovědět

Třeba ty...

1012

Odpovědět

+nevimjmeno2Drahá špíno, zlopán má výjimečně pravdu. V ČR zná každej jen inkvizi a kritické myšlení na bodu nula.

192

Odpovědět

+nevimjmeno2Výjimečně?

95

Odpovědět

Další