Proč nemělo Rakousko-Uhersko žádné kolonie v zámoří

Thumbnail play icon
87 %
Tvoje hodnocení
Počet hodnocení:65
Počet zobrazení:7 734
Rakousko-Uhersko bývalo v Evropě rozhodně velmocí, se kterou se muselo počítat. Proč se ale nepřidalo k ostatním evropským zemím, které si v 19. století rozebraly Afriku nebo měly kolonie jinde za oceánem, a nestalo se skutečně světovou velmocí? 

Přepis titulků

Všichni tak nějak známe Rakousko-Uhersko. Císařem byl František Josef, rádi požírali balkánské země a rozpadli se po 1. sv. válce. Jednalo se vždy o velmoc, a člověk se tak neubrání otázce, proč neměli zámořská území jako ostatní velmoci? Zaprvé, měli, jen nic velkého. K tomu se ještě dostaneme, ale neměli žádné pořádné kolonie. A důvod je prostý.

Nemohli. Nebyli toho pořádně schopní. Námořnictvo monarchie nebylo impozantní, natož aby ubránilo velkou koloniální říši. Dalším důvodem bylo, že podle jejich vlády už říši měli. Habsburská monarchie měla oproti jiným velmocem výhodu, mohla expandovat na sousední Balkán. Rakousko-Uhersko se účastnilo Berlínské konference v roce 1884, kde se naplánovalo tzv.

dělení Afriky, kterou si velmoci rozebraly. Rakousko-Uhersko si žádné africké kolonie nezabralo, protože mělo vlastní problémy. To ale neznamená, že by je zámoří vůbec nezajímalo. Mnoho soukromých osob a podniků tlačilo na vládu, aby expandovala. A to především Rakouskouherská koloniální společnost. Vědci, objevitelé a obchodníci z monarchie byli velmi aktivní ve východní Africe, navrhovali, aby Habsburkové zabrali toto, aby tak získali přístav v Indickém oceánu. A taky protože říše.

Motivace Rakouska-Uherska byla primárně ekonomická, takže z toho sešlo. Bylo by to drahé, nebyla garance úspěchu a o oblast se zajímaly i jiné velmoci. Pro Rakousko-Uhersko byl imperialismus vždy ekonomickým podnikem, a protože nemělo moc peněz, ani se moc nesnažilo. Třeba chtěli od Španělska koupit území a dobýt Maroko, ale nenabízelo to velké výhody, tak nebyla vůle se o to pokusit. Blokovala to uherská strana, která nechtěla utrácet za něco, z čeho by těžilo primárně Rakousko.

Dalším faktorem byl člověk v čele monarchie, František Josef. Obecně neměl rád kolonialismus, šlo mu o to, aby se říše nerozpadla. Malé ambice monarchie způsobily, že obyvatelé říše budovali kolonie jinde. Ale byla jedna výjimka. Rakousko-Uhersko získalo koncesi v čínském Tchien-ťinu. Podílelo se totiž spolu s dalšími na potlačení boxerského povstání. Koncese znamenala asi jednu ulici. To je tedy chloubou a vrcholem rakouskouherské zaoceánské expanze. Takže důvod, proč Rakousko-Uhersko nemělo koloniální říši, je jednoduchý, ale zajímavý.

Nemohlo. Kdyby se řídilo radami svých objevitelů a zapojilo se v Africe, mohla jejich říše vypadat takhle. Ale dvoumonarchie byla i tak pod tlakem. Možná bylo moudré, že to císař dál nekomplikoval. Doufám, že se vám video líbilo, a děkuji za zhlédnutí. Překlad: jesterka www.videacesky.cz

Komentáře (15)

Zrušit a napsat nový komentář

Odpovědět

Rakousko-Uhersko kolonii mělo a to zemi Františka Jozefa dnes Arktické Rusko i když jí mělo asi na třicet let a to do svého rozpadu

10

Odpovědět

Toto je dosti primitivní hloupost. Habsburská monarchie kolonie měla - vnitřní. Domorodci tady byli původně všichni kromě Rakušáků a po vzniku Rakouska-Uherska Slované. Byl to stejný druh kolonizace, jako v Rusku. Na co vysílat do nejistých podniků vojáky, když to šlo velmi jednoduše a (skoro) bez potíží doma (za vlády Franze Josefa bylo jen v Čechách 6x vyhlášeno stanné právo).

00

Odpovědět

nakonec je dobře že Rakousko-Uhersko nemělo žádný kolonie a my se nemusíme dneska nikomu omlouvat za otroctví a lézt jim do p****e jako USA

144

Odpovědět

On je to obecný jev mezi kolonizátorem a kolonizovaným. Ten končí tak, že kolonizovaný se prochází v kolonizátorově hlavním městě, aby tam určoval pravidla.

Češi ve Vídni, Američané/Kanaďané v Londýně atp. . Černoši tedy nejsou žádnou výjimkou, ale spíše potvrzením tohoto pravidla.

16

Odpovědět

Je k tomuhle nějaký protinázor?

11

Odpovědět

Třeba vůbec nezmiňuje pokus Maxíka ( bratra Franty Pepy jedničky) o vytvoření mexického císařství, které bylo potlačeno republikány.

Tedy je otázka, jestli se video zaměřuje na Rakouské císařství (později Rakousko-Uhersko) v celém dlouhém 19. století, nebo jen na vládu Franty Pepy jedničky po roce 1867.

111

Odpovědět

+LMexické císařství není to samé jako kolonie. Navíc byl celý ten pokus spíše pod záštitou Francie.

00

Odpovědět

Ten smutnej franz josef :D

61

Odpovědět

De facto nemělo, ale de iure mělo třeba jako Česko či Slovensko anebo Vojvodinu atd.

25

Odpovědět

České země nebyla kolonie - kolonie je závislé území nebo město bez vlastní vlády, které patří nějakému státu, ale není součástí jeho území. A Slovensko (ačkoliv mí předkové odtud také pocházeli) žádné neexistovalo, říkalo se mu Horní Uhry a také nebylo kolonií.

75

Odpovědět

+CalidDe facto i de iure byly Čechy, Morava, (částečně i ) Slezsko po celé 19. století (s postupnými ústupky) kolonií, protože Franta Dvojka po zrušení "svaté říše římské" tvrdil, že je vlastně novými císařem Frantou jedničkou (prvním císařem rakouským) a Čechy, Morava, Slezsko jsou DĚDIČNÉ země, protože ty mu historicky patřily díky lišce ryšavé Zikmundovi (a protože jeho předek se oženil s dcerou lišky ryšavé).

Tahle propaganda ale měla dost mezer - Franta Dvojka/Jednička nebyl PŘÍMÝM potomkem, ale jen potomkem Franty Štěpána Lotrinského.

Franta Dvojka/Jednička vyzbrojil armádu, která se připojila k Napoleonově tažení do Moskvy a zpět, ale následně "bylo potrestáno" Sasko a Polsko, které se "spolčilo" s ďábelským Napoleonem - RAKOUSKÁ armáda se účastnila bitvy národů u Lipska na protifrancouzské straně (tedy na té vítězné straně).

Korunovaným králem českým byl až Ferda Pětka, ale ten byl následně svržen svým synovcem Frantou Pepou jedničkou. Právě vláda Franty Pepy jedničky stála tak na vodě, až vyburcovala český národ

57

Odpovědět

+LStále je idea o tom, že jsme byli kolonií, mylná. České země byli součástí území, kterému vládli. Nebyly někde za mořem

32

Odpovědět

+CalidUž použití "české země" je mylné.

Od roku 1867 to byly tzv. Království a země na říšské radě zastoupené a tato říšská rada byla založena 1861, na základě zemských sněmů. Takže český sněm, moravský sněm a sněm Vévodství Horního a Dolního Slezska delegovali své poslance. Navíc výše uvedený sněm byl volen soustavou kurií (až do roku 1873), takže i v něm měli většinu velkostatkáři (čti církev a šlechta). Všeobecná kurie byla založena AŽ V ROCE 1896....

Mimoto mluvím o CELÉM 19. století, které začíná vládou Franty Dvojky/Jedničky, který nějaký "říšský sněm pro svou Říši" vlastně ani nepřipustil.

13

Odpovědět

+CalidTím jste si odpověděl, My jsme neměli vládu, patřili jsme Rakousku a Habsburkům, to že jsme byli podružnou součástí jiné země je fakt, to až po ukončení neoabsolutismu (A. von Bach) se země koruny České začínají více podílet na vládě u Nás. Proto jsem napsal že jako nemělo kolonie, ale k těmto územím se chovalo stejně jako ke koloniím.

02

Odpovědět

Jejich videa jsou absolutně historicko-interestní top, díky za překlad :)

94