Thumbnail play icon

Dějiny Polska #1

93 %
Tvoje hodnocení
Počet hodnocení:92
Počet zobrazení:5 618

Polsko bylo kdysi nejsilnější a největší evropskou zemí, rovněž ale mělo mnoho nepřátel a interních problémů. Podívejte se na první ze tří dílů o historii Polska.

Komentáře (21)

Zrušit a napsat nový komentář

Odpovědět

Jako vážně? Poláci a zachránci Evropy před mongolskou invazí?

Naopak v roce 1241 byla u Lehnice "spojená vojska Poláků, Moravanů, řádu německých rytířů a templářů" poražena (polský král nechtěl čekat právě na Václava I. ); dále postupovala mongolsko-tatarská vojska dále na západ (jak z Uher, tak z Polska). Byla odražena od Vídně a nakonec poražena až v bitvě u Olomouce 1253, a to pouze Václavem I.; tedy českým králem.

Vážně? Považovat systém kurií jako byrokratický? Naopak byl to systém, který se v západní Evropě přetvořil na systém přímo parlamentní (naopak v českých zemích byl utlumen Vladislavským zřízením zemským a také Obnoveným zřízením zemským, kdy byla města podřízena králi).

10

Odpovědět

Ehm, s Lehnicí souhlasím, se zbytkem méně. Od Lehnice pokračovali Mongolové přes Moravu (kterou slušně poplenili a při tom měli neúspěšně obléhat Olomouc) na jihovýchod, do Uher kde se spojili s druhou mongolskou armádu a napráskali uherskému králi Bélovi. Pak se vydali spořádaně domů, protože mezitím umřel chán a všichni jeho příbuzní a velitele se vraceli domů, i s většinou svých vojáků, samozřejmě, aby zvolili nového.
Každopádně k žádné velké porážce Mongolů nedošlo (nebo o ní alespoň nevíme), a to ani u Olomouce.

20

Odpovědět

Co je to za nesmysl v popisu??? Polsko jako největší a nejsilnější evropská země? wtf?

49

Odpovědět

Pochopitelně největší a nejsilnější evropskou zemí byla až do roku 1805 Říše, tedy Svatá říše římská. Jenže je neslušné říkat, že největší země byla ovládána z Prahy (tehdy městem asi s 60 000 obyvatel; tehdejší "superměsto" Paříž měla 80 000 obyvatel).

01

Odpovědět

Pěkné video, škoda že ty přemyslovské výboje do Polska vzali tak hopem, přece jenom vyplenění Hnězdna za Břetislava a pozdější usrpování polské koruny za Václava II. a III. nebyly úplně bezvýznamné události.

Navíc to dědění zemí mino "hranice" státních útvarů bylo za feudalismu zcela běžné, krásným příkladem z našich dějin jsou lucemburkové, kteří měli panství rozházené skrze celou Evropu bez ladu a skladu.

60

Odpovědět

Hele, jsou to polský dějiny, ne český :D
Vůbec, celý to období mezi Boleslavem a Anjouovci vzal dost hopem, nevím proč by měl vypíchnout zrovna Václava a Hnězdno... co naopak trošku chybělo mě, byly kozáci a jejich povstání (spolu s Rusy, Švédy a samotnými Poláky hlavní důvod, proč šla Rzecpospolita do háje...)

20

Odpovědět

+jj.Ale součástí polských dějin je poměrně bohatá série porážek českými panovníky a to se velice hezky poslouchá :D

32

Odpovědět

+jj.Jelikož to bylo z hlediska tehdejší doby dost zásadní, pokud by nebyl zavražděn Václav III. v Olomouci (podle některých interpretací za tím stál polský Lokýtek), čímž vymřeli přemyslovci a zastavila se trestný výprava do Polska, tak by válka "o polské dědictví" rezonovala podstatně více než jen taková drobná anabáze, ostatně nároky na Slezko byly dlohotrvajícím sporem mezi Polskem a Zeměmi koruny české (paradoxně to vyřešili až Prusové a Rakušané) ostatně to že je dodnes součástí ČR jinak spíše geograficky a kulturně polské Těšínsko (T.G.M. ukázal ostré lokty), také o něčem vypovídá.

Navíc to vyplenění Hnězdna a krádež ostatků svatého Vojtěcha nebyla ve své době bezvýznamná epizodka, proti Břetislavovým ambicím tehdy musel opakovaně intervenovat sám císař SŘŘ ostatně právě Břetislav (či snad už Oldřich) dobyl Moravu na polských odílech, které tam zanechal Boleslav Chrabrý. A jsou tu pochopitelně i další věci.

Samozřejmě jsem to nemyslel jako nějak zásadní výtku, jinak bych svůj komentář neuváděl slovy "pěkné video". To že tam chybí i další věci také nerozporuju.

30

Odpovědět

Tento kanál by mohl být pravidelně překládán. Moc videí na YT nemá.

70

Odpovědět

Za mě celkem slabé video. Nelíbí se mi třeba používání subjektivních hodnocení jako, "To bylo skvělé" "protože jsou divní". Pak nezmínili třeba to, jak Polská vojska zachránila Vídeň před osmany a tím započal úpadek Osmanské říše.

Co se týče té úvodní pověsti, tak tu znám jinak. Praotec Čech měl vizi o zemi zaslíbené a tak přesvědčil svůj lid, aby se do ní vydal. Když dorazili do Čech, tak se tu usadili, ale jeho mladší bratr Lech nechtěl žít pod vládou svého bratra a tak se svou družinou trhl a šel na sever.

135

Odpovědět

Nikoli subjektivní hodnocení, ale humor. V prvním případě ztracený v překladu ("To bylo skvělé" = That was great --> great=skvělý nebo veliký; Boleslav I. Chrabrý je v angličtině zvaný Boleslav Veliký=Boleslaw the Great). Šlo o humornou narážku na jeho přídomek.

Polská vojska zachránila Vídeň a potažmo celou Evropu před Osmany - 7:39 - všimni si textu "vlevo dole" :D

Úvodní pověst - "verze se v různých zemí liší", on odříkal jednu z nich, pravděpodobně polskou ;)

80

Odpovědět

Zdá se to jen mě, nebo je ve 4. minutě Praha trochu mimo :D.

180

Odpovědět

Rok 1370, doba tak zvláštní, že Praha byla zhruba v Krkonoších...

170

Odpovědět

Chtěl bych upozornit na: 1:55 Měško byl hrabětem Polanů. Správně by mělo být vévoda (duke) namísto hraběte (count). A myslím si, že je možné použít jeho počeštělé jméno Měšek, jelikož je osobou, jež je spjatá s i s českými dějinami (vzal si Doubravku, dceru Boleslava I., což výrazně přispělo k christianizaci Polska) a dějepisectvím.

00

Odpovědět

Souhlasím s použitím české podoby jména, tedy Měšek. Ovšem místo vévody či hraběte bych tam rozhodně dal krásný staroslovanský titul knížete.

21

Odpovědět

psa kref

05

Odpovědět

Mám jednu velkou výhradu. V Polských dějinách hráli vládnoucí rody z našich krajin, pomalu větší roli, než samotní Poláci a ve videu není o tom asi ani slovo. Hlavním problémem Polska v dějinách bylo to, že se čas od času málem, nebo úplně rozložili zevnitř kvůli nejednotě.

44

Odpovědět

No, pokud těch 300 let kdy bylo polsko rozdělené přeskočil, nevím proč se zdržovat u tak tříleté, spíš teoretické vlády Přemyslovců... anebo myslíš nároky Jana Lucemburského nebo rožmberskou kandidaturu v 16. století? (obojí spíš takový kuriozity, co se do 10 minutového videa těžko cpou...)

40

Odpovědět

+jj.@HMTD Mám jednu velkou výhradu k Vašemu komentáři. Dějiny Mitteleurope jsou o potýkání českého a německého živlu. V tomhle ohledu nejde ani uvažovat o samostatných polských dějinách, protože na ně nemají právo bez vztahu k českým dějinám. Kolik jste toho slyšel v dějepise o Karlu IV. a kolik o Rzeczpospolita? Víc nám samozřejmě, řekli o Karlu IV., to jen OBJEKTIVNĚ dokazuje, že to druhé je jen nějaká marginálie, poznámka pod čarou - možná i prachsprostý výmysl :)

38
Používáme cookies, abychom mohli provozovat tuto internetovou stránku a zlepšit Vaši uživatelskou spokojenost. Budete-li pokračovat beze změny nastavení, předpokládáme, že souhlasíte s ukládáním souborů cookies z internetových stránek. Více informací o použití cookies.
OK