Dějiny Ruska

Thumbnail play icon
85 %
Tvoje hodnocení
Počet hodnocení:128
Počet zobrazení:12 149

Rusko je největší a jednou z nejvlivnějších zemí světa. V tomto videu uvidíte, jak se do takové pozice dostalo. 

Přepis titulků

Rusko je největší zemí na planetě. Rozprostírá se na 17 milionech kilometrech čtverečných. A určitě vás stejně jako mě zajímá, jak se stalo tak velkou zemí a tak vlivnou politickou a sociální proměnnou moderního světa. Nepřísluší mu jen titul nejlidnatější země a nejlidnatějšího města v Evropě, ale rozprostírá se i mimo Evropu, přes Ural až do Asie, kde zabírá většinu kontinentu. Jeho historie ve východní Evropě začíná lidmi, kterým staří Řekové říkali Slované.

První ruský stát vznikl, když východoslovanský kmen, později známý jako Rusové, zvolil v roce 882 za svého prince vikingského náčelníka, aby vládl oblasti mezi Volnou a Dněprem. Stát se rychle rozšířil o země kdysi obývané stepními lidmi z Asie. Nejdůležitější město, které bylo dobyto, byl Kyjev, proto historikové mluví o Rusku v této době jako o Kyjevské Rusi. Rusové mluvili východní slovanštinou, která se pomalu vyvinula v dnešní ruštinu a ukrajinštinu.

Středověká Rus přijala křesťanství v roce 988, když Vladimír I. představil ortodoxní víru z Byzantské říše. Proto Rusové píší cyrilicí a ne latinkou jako jiné křesťanské země. Ruský stát se po smrti Jaroslava I. Moudrého v 11. století pomalu rozpadl na několik soupeřících regionů. Rus byla často ve válce s nomádskými kmeny, které budeme zjednodušeně nazývat stepními lidmi.

Tito stepní lidé hráli důležitou roli v asijské historii a na celém kontinentu žilo několik jejich frakcí. Většina jich pochází z východoevropských stepí. Byli velice dobrými jezdci a lučištníky a řadí se mezi ně třeba Volžští Bulhaři, Chazarové a Chipcahkové. A tím se dostáváme k Mongolům, které Rusové nazývali Tatary. Pod Čingischánem a Bátúem napadli Kyjevskou Rus, založili stát zvaný Zlatá horda a z Rusů učinili své vazaly.

Mongolská říše se rychle rozpadla do několika soupeřících chanátů, což umožnilo vzestup silných států jako Polsko-litevské unie a Moskevského knížectví. Do roku 1480 dobyly obě země většinu území Zlaté hordy, což z nich učinilo rivaly. Do roku 1547 se Moskevské knížectví stalo silnou regionální mocností a Ivan Hrozný byl jmenován první carem, jak Rusové říkali césarovi, protože se považovali za duchovní nástupce Římanů a poslední pozůstatek ortodoxního křesťanství.

Ivan rovněž přejmenoval zemi na Rusko a to po Rusech, kteří ji obývali. V roce 1580 dobylo Rusko Sibiřský chanát, což bylo poprvé, kdy se Rusko rozšířilo východně od Uralu dále do Asie. Rusové pojmenovali záhadnou novou zemi , Sibiř, po chanátu, který dobyli. Myslíte, že se tady zastavili? Pozor, spoiler. Odpověď je ne. V roce 1601 čelili Rusové na počátku Období zmatků nástupnické krizi. V zemi panovala anarchie a hrozilo její obsazení Polskem. Třetina Rusů zemřela kvůli válkám, hladomoru nebo moru.

V roce 1613 zvolili jako nového cara Michaila I. Fjodoroviče a jeho dynastie zůstala u moci po zbytek ruských dějin. Michail ukončil války a pomalu začal rozdělenou zemi obnovovat. Od této chvíle až do 19. století stála ruská ekonomika na nevolnictví, což ochránilo bohaté a vlivné, protože se jejich poddaní stali otroky. Historie je někdy na houby. V roce 1667 bylo Rusko natolik silné, že vyhrálo rusko-polskou válku a to s pomocí poddaných stepních lidí neboli kozáků.

Rozšířilo tak své území o jihovýchodní část Polska. Poláci a Rusové přezdívali získané zemi Ukrajina, což je odvozené ze slovanského slova pro pohraničí. Chápete? Tvořila hranici mezi Ruskem, Polskem a kozáky. Velmi kreativní. Každopádně... Jedním z nejznámějších carů byl Petr I. Veliký a byl to reformátor. Modernizoval armádu, vybudoval první námořnictvo, procestoval západ a přinesl s sebou myšlenky osvícení a francouzskou módu.

Rovněž rozšířil ruský vliv do Baltského a Černého moře. Ten chlap západ zbožňoval. Po dobytí švédského baltského přístavu ve velké severní válce vybudoval Petr nové město a prohlásil ho hlavním městem – Petrohrad. Rusko také bojovalo v sedmileté válce, kde bojovalo o moc s evropskými sousedy. Dalším obdivuhodným ruským vládcem byla Kateřina Veliká, která byla... ne přímo Ruska, byla narozena v Německu. Zabila svého muže a uzmula si trůn pro sebe.

Její vláda přinesla mnoho reforem, podmanila si Krymský chanát a otevřeně podporovala osvícenství. V polovině 18. století se v důsledku parlamentního patu zhroutila polská vláda a sousední Rakousko, Prusko a Rusko si zemi rozdělily na tři části, čímž ji smazaly z mapy světa po celé další století. A je čas na napoleonské války. Rusko se jako jiné evropské monarchie bálo následků francouzské revoluce a přidalo se do druhé, třetí i čtvrté koalice proti Napoleonovi, ale obecně celkem prohrávali.

Francouzská armáda obsadila opuštěnou Moskvu v roce 1812, ale Rusové namísto kapitulace spálili pole, na která Francouzi spoléhali. Po několika měsících vyčkávání se Napoleon kvůli nedostatku zásob stáhl a když udeřila zima a zabila většinu francouzské armády, válka se obrátila v ruský prospěch. Ruská rozpínavost byla tak ambiciózní, že vyvolala válku s Francií a Anglií, které pomohly Osmanům v krymské válce.

V roce 1861 Rusko zrušilo nevolnictví v procesu známém jako emancipace. Je nutno podotknout, že mezi napoleonskými válkami a emancipací rozšířilo Rusko území o Turkestán, Čínu, jižní Kavkaz, Finsko a Ruskou Ameriku. A dopadnout krymská válka jinak, získalo by i celé Černé moře. Rusko zbožňovalo území. V roce 1894 se Mikuláš II. a mystik Rasputin, o kterém se říkalo, že cara ovládá, stal posledním ruským carem. Díky desítkám let trvajícím rebeliím proti politickému systému a monarchii začalo Rusko ztrácet svoji moc.

Jako srbský spojenec cítilo Rusko za povinnost ochránit balkánské Slovany před rakousko-uherskou invazí na počátku první světové války. Zmatek a hladomor způsobený válkou vedl ke dvěma ruským revolucím. První zbavila cara moci a ustanovila prozatímní vládu ovlivněnou sověty. Sověti byli prakticky odboráři inspirováni Marxismem. Bolševická strana Vladimíra Lenina se dostala k moci a během říjnové revoluce se ujala vlády, což vedlo ke vzniku RSFSR a vypuknutí občanské války mezi Bělogvardějci a Rudou armádou.

Občanská válka vedla k nezávislosti Polska, baltských států a Finska. V roce 1922 byla RSFSR přejmenována na SSSR, což je mnohem chytlavější jméno. Po smrti Lenina se k moci dostal nejslavnější ruský diktátor Josef Stalin. Ten se narodil ještě v Ruské říši v dnešní Gruzii, byl agresivním dobyvatelem a zamýšlel rozšířit komunismus do celého světa.

Nemohl se rovněž smířit s územními ztrátami z občanské války. Zavraždil a vyhnal do exilu miliony lidí, které považoval za protirevoluční. Po ztroskotání diplomacie se západními evropskými zeměmi podepsal Stalin pakt o neútočení s nacistickým Německem v naději, že získá většinu území ztraceného během první světové války v Polsku a pobaltí. 1. a 17. září 1939 napadlo Německo a Rusko Polsko, následně si jej rozdělilo a začala tak druhá světová válka. Počáteční aliance s Hitlerem nevydržela a Německo napadlo Sovětský svaz.

Na této frontě zemřelo více lidí než na kterémkoliv jiném válčišti a německé armády se dostaly až 24 kilometrů před Moskvu. Nicméně udeřila silná zima, což hrálo v sovětský prospěch. Po pádu nacistického Německa začlenil Stalin sověty okupovaná území do SSSR nebo tam nainstaloval komunistické loutkové vlády. Západ se k Sovětskému svazu stavěl podezřívavě. Sověti následně vyvinuli jadernou bombu a stali se jednou z nejmocnějších zemí v dějinách. Sovětský svaz dostal jako první člověka do vesmíru, a porazil tak Američany ve vesmírném závodě.

Po desetiletích strádání, politických nepokojů a několika zástupných válkách bojovaných se Spojenými státy se Sovětský svaz pod tíhou komunistické vlády zhroutil. Na demokratických základech vznikla Ruská federace. Dva nejdůležitější komunistické státy, Polsko a východní Německo, se vymanily z ruské kontroly a odtrhly se rovněž západní části Ruska a vzniklo tak Bělorusko a Ukrajina.

Vzestup Vladimíra Putina, bývalého agenta sovětské KGB, na post předsedy vlády a následně ruského prezidenta přinesl nový směr zahraniční politiky. Rusko se zapojilo do války v Sýrii, podpořilo separatisty na Ukrajině a vměstnalo se do politika mnoha východoevropských zemí. Budoucnost moderního Ruska je stejně nejistá jako záměry ruského prezidenta, avšak země zůstává v míru, v roce 2018 bude hostit fotbalové MS a znovu získává pověst světové supervelmoci.

Komentáře (28)

Zrušit a napsat nový komentář

Odpovědět

Zase ta lež, že Němce porazila zima. Němce porazilo jaro...nebylo možné v blátě pronést jakoukoli techniku včetně vojáků.
https://run3free.com

00

Odpovědět

OMG, zas ty kecy o tom jak Napolena porazila ruska zima. Valka zacala 24. cervna a Francouzi zacali ustupovat uz na konci rijna. Posledni Francouz vypadl z ruskeho uzemi 14. prosince.

04

Odpovědět

Možná byste své tvrzení, že si historikové deníky francouzských generálů popisující muže zmrzlé na kost a umírající na podchlazení v letních uniformách napsali sami, mohl podpořit něčím jiným než prostým OMG. Celkem by mě to samotného zajímalo.

Obrovskou roli hrál samozřejmě problém se zásobováním, kdy Napoleon jednoduše nemohl uživit svoji armádu. Muži zabíjeli vlastní koně a někdy dokonce i sami sebe, aby měli jídlo. Když udeřila zima a silný sníh, začali se ve velkém vyhladovělí vzdávat Rusům a ti potom namísto velkých bitev jen sledovali, jak Francouzi jeden po druhém umírají v mrazivém počasí v letních uniformách vyčerpáním, hladem a podchlazením.

62

Odpovědět

+Dr. InkFrancouze kromě generálů Zimy a Mráze porazila zrada Schwarzenbergů - Rakousko-Uhersko hned od počátku ruské kampaně sabotovalo Francii. A to i přesto, že jeho vojsko mělo zajišťovat týl a zásobování. Vyjednáváním se změnou stran byl pověřen kníže Schwarzenberg. Francie vyhlásila válku Rusku hlavně z důvodů nedodržování celní a obchodní blokády nepřátel Francie.

40

Odpovědět

+Dr. InkDoporučuju si přečíst základní historickou literaturu:
bitva u Tarutina-24. října-bod zlomu;
bitva u Krásněho-15. až 18.listopadu-Napoleonův ústup dokonce ze Smolenska

Jinak tato kampaň byla ve znamení spojenců Napoleona; Francouzi byli ve značné menšině a jen na velitelských pozicích. Ukázalo se, že Němci (Prusové a Sasové) jsou spojenci na baterky, stejně jako Poláci a Rakušané.

A mimochodem na straně Napoleona válčili i Švýcaři, nebo třeba Neapolští. Po konci Napoleonovi éry byli opět připojeni k Bourbonům. Zatímco později byla Itálie sjednocena pod hlavou SARDINSKÉHO krále ze savojské dynastie s význačnou pomocí Druhého francouzského císařství.

31

Odpovědět

Několik faktických poznámek:
1. na mapě chybějí okupovaná území jako Sachalin, Königsberg, Gruzie nebo Podněstří
2. Polsko, Pobaltí, Mařarsko, Česko, Slovensko a další NEJSOU Východní Evropa
3. Chybí zmínění anexe Besarábie v době, kdy byl Sovětský Svaz spojencem nacistů (tedy v době, kdy se nacionální socialisté přátelili s internacionálními socialisty)
4. Chybí rozsáhlejší kritika masových vražd, velká část nacistických táborů byla ještě dlouho po válce využívána k věžnění a vraždění nepřátel režimu; velká část vězňů byla unášena důstojníky NKVD přímo z území suverénní států
5. Sověti nevynalezli atomovou bombu, sověti ji, kulantně řečeno, získali průmyslovou špionáží svých spojenců (stejně jako například proudový motor). Sovětský Svaz měl nejvíce špiónů a sympatizantů (nebojím se říct užitečných idiotů) ze všech válčících stran. Zatímco většina zemí tehdy věci vynalézala a objevovala (české generikum Penicilinu bylo objeveno v Protektorátu), SSSR věci kradla stejně jako to dělá dnes Čína - ono morálně se to z dnešního pohledu špatně posuzuje. Morálka je v kontextu doby do jisté míry flexibilní. Kdyby tenkrát neukradli spousty patentovaných vynálezů v potravinářství, lékařství a zemědělství, tak by se v SSSR po druhé světové válce opakoval ukrajinský hladomor

82

Odpovědět

Ani slovo o Varjazích? Vznik Ruska, trochu jinak, než ho znám já...

21

Odpovědět

zmiňují se o vikingském vůdci Rurikovi, kterého si vybrali za náčelníka, tím o varjazích není moc o čem víc mluvit

30

Odpovědět

Vzhledem k úplnému závěru videa těžko věřit, že to je video z letošního ledna. :)

20

Odpovědět

Zase ta lež, že Němce porazila zima. Němce porazilo jaro...nebylo možné v blátě pronést jakoukoli techniku včetně vojáků.

144

Odpovědět

Němce položilo víc věcí, ale bitvu u Moskvy a Lenigradu prohráli hlavně kvůli zimě. Ze začátku sice zima pomohla, protože bláto zamrzlo, ale pak přišla tuhá zima a mnohdy Němcům ani zbraně nestříleli. Ovšem celou Ruskou kampaň podělal sám Hitler, který se do toho moc vrtal a nerozuměl tomu.

150

Odpovědět

Jak to dokázalo, když operace Barbarossa skončila v zimě stejného roku, ve kterém začala? Když už, tak podzim. Když už, tak Hitler, který šejkroval s pohybem Skupiny armád střed sem a tam, odkláněl ji z původního přímého směru na Moskvu (navzdory radám generálů), přiděloval mise navíc, jen proto, že to byl fantasta a diletant, takže když už tam dorazila, byla zima jak v p****i, Sověti úspěšně zakopaní, připravení a posílení díky podzimnímu blátu, které udělalo z blitzkriegu brodění se bahnem. Němce ale zastavila, respektive misku na vahách převážila především samotná zima, kdy kolikrát Němci nebyli schopní nakopnout ani tank, natož sebe - s letní výbavou na sobě. Celý německý úspěch ve druhé světové navíc stál na blitzkriegu, najetí tanky hluboko do území nepřítele, sevření ho v kleštích, zlikvidování ho a rychlého přesunutí dál, to šlo provést proti nepřipravenému nepříteli, kterým Spojenci i Sověti v úvodu války byli, ne s letní výbavou, zmrzlým tankem, velmi připraveným a zakopaným nepřítelem, který nemá kam ustoupit v nejstudenější zimě za poslední století. Celá německá logistika na východní frontě byl výsměch zdravému rozumu (stejně jako celá nacistická ideologie, která celou armádu ovlivňovala), postavený na sebeklamu, že celé Rusko ti udatní Árijci dobudou ještě před začátkem zimy, takže zimní výbava není potřeba - není potřeba ji ani připravit, kdyby potřeba byla.

50

Odpovědět

Za mě nula bodů, protože Tataři NEJSOU Mongolové. Tataři byli a jsou turkický národ. S Mongoly mají společného jen občasné učinkování jako spojenci.
Romanovci vymřeli o století později a byli nahrazení Oldenburků-později spříznění i s britskou královnou a císařovnou Viktorií.

A poznámka překladateli: Balkan Slavs NEJSOU baltští Slované, ale Balkánští Slované. Což by měla průměrně vzdělaný školák vědět.

813

Odpovědět

Ve videu se netvrdí že Tataři jsou Mongolové ale že jim tak napadené komunity říkali.

210

Odpovědět

+Ante Ustati"Tataři vnikli na Moravu, zpustošili její část, u Olomouce pobili velké množství lidí, ... a konečně, když přišli tamtéž před město Olomouc, nějaký urozený muž se Šternberka, tehdy hejtman téhož města, z města vyšel, podobně na ně statečně zaútočil a zabil jejich náčelníka, smrtelně ho zraniv. Tataři, zarmoucení jeho smrtí a velice ohromeni, utekli zpět do Uher. Řečený pán ze Šternberka tehdy za tento skvělý čin dostal darováním českého krále nějaké statky u Olomouce, na nichž na památku postavil nový hrad Šternberk."

Tedy Češi zaměnili Tatary (turkický národ) za Kumány (také turkický národ) (ti zaútočili na Moravu právě z Uher; Mongolové a Tataři šli z Polska, ale na Moravu už nedošli, neboť byli poraženi Václavem I. už v Kladsku).

25

Odpovědět

Jak píše Ante Ustati, Tataři Mongolům říkali (nejen) Rusové a to hlavně proto, že tvořili početnou armádu v mongolském vojsku.

Romanovci sice vymřeli v 18. století, avšak běžně jsou s nimi spojováni všichni ruští panovníci do vypuknutí revoluce.

A pokud jde o ty Slovany, tak už jsou balkánští... :) netřeba v překlepu či záměně hledat nevzdělanost. A jestli, doporučil bych prošetřit český školský systém a dojít k závěru, jak k něčemu takovému mohlo dojít.

80

Odpovědět

+Dr. InkJinak i pověst o tzv. štramberských uších říká, že Tataři posílali uši svému CHÁNOVI (turkické označení pro krále), zatímco Čingischán, Ögödej i Kublajchán měli titul "velkým chán" (kaganem, ka chán-turkické označení pro císaře).

02

Odpovědět

Konečně nějaké video o zemi zaslíbené. Kdo k Rusku nevzhlíží, není čech, hop, hop, hop!

929

Odpovědět

hop do gulagu !

384

Odpovědět

+Denní dávka autismuZasekl ses v době, kdy ještě existovalo USSR? Jinak ten gulag nechápu. To je jako kdyby chtěl někdo jet někdo do Německa a ty bys ho varoval před koncentračními tábory.

511

Odpovědět

+LovecCour42Wut ? Ale kdyby jsi tu kecal o cestování do Ruska tak jsú mi Gulagy uprdele. Spíš je to jako kdyby jsi říkal že Německo je země zaslíbená a koncentráky a Merklovou by jsi zapomněl zmínit.

42

Odpovědět

Nějak tam postrádám informace o tom, jak se stalo rusko největší zemí světa. Taky tam třeba není nic o Aljašce...

68

Odpovědět

Máte zapnuté titulky? Protože o Aljašce se tam hovoří, akorát je to schované pod názvem Ruská Amerika. A jak se stalo největší zemí světa? Dobýváním. Jakože ve velkém. Doporučuji se na video podívat znovu :)

175

Odpovědět

Car Ivan IV. Hrozný za pomoci kozáků kolonizoval dnešní Sibiř, kvůli kožešinám, které byly před kolonizací Ameriky jedna z nejcennějších komodit v Evropě. Když cena kožešin spadla díky dovozu ze zámoří, dali se na dobývání, to taky fungovalo, ale dobytá území se časem vždy odtrhla.

90