Jak Stalin vyhladověl UkrajinuVox

Thumbnail play icon
Přidat do sledovaných sérií 61
95 %
Tvoje hodnocení
Počet hodnocení:78
Počet zobrazení:10 436

Ukrajinský odpor je obdivuhodný a tohle video vám nejspíš odpoví na otázku, proč se Ukrajina brání zuby nehty (a proč jsou vztahy mezi Ruskem a Ukrajinou dlouhodobě napjaté). Hladomor, který v roce 1932 uměle vyvolal Stalinův režim, vedl ke smrti miliónů lidí nejen na Ukrajině. Zprávy o něm se Stalin snažil utajit a neštítil se přitom použít jakýchkoliv prostředků…
Ve videu postupně mluví Olga Boychak (vysokoškolská učitelka na Sydneyské univerzitě) a Bohdan Klid (historik a ředitel výzkumu Konsorcia pro výzkum a vzdělávání o holodomoru). 

Poznámka k překladu:
Jako příčina smrti se místo vyhladovění v úmrtních listech objevovala slova jako zápal plic nebo umrznutí.

Přepis titulků

Lidé leželi na polích, oteklí, a mnoho mrtvých leželo podél cesty. Přežil jsem hladomor a do smrti na něj nezapomenu. Tohle je Rostyslav, který čte slova své babičky Lydie, jež žila na Ukrajině. Bylo strašné to sledovat a pamatovat si to. Lydie byla svědkem a přeživší strašlivého hladomoru způsobeného člověkem, který na Ukrajině zabil milióny lidí.

Můj otec zaznamenal vyprávění, které mu předala jeho babička, a on to jen zaznamenal inkoustovým perem. Naše rodina měla 10 členů. Jednu z těch nocí můj otec řekl, že vyhladovíme k smrti. Musíme něco udělat. Hladomor zasáhl několik částí Sovětského svazu v letech 1932 až 1933. Na Ukrajině se mu však začalo říkat holodomor. Termín, který znamená smrt vyhladověním.

Byla to genocida… provedená diktátorem, který chtěl udržet Ukrajinu pod svou kontrolou. A udělal vše, co bylo v jeho silách, aby to po desetiletí utajil. CHYBĚJÍCÍ KAPITOLY Kapitola 1 Před hladomorem Po pádu ruského impéria v roce 1917 získala Ukrajina nakrátko svobodu. V roce 1922 však byla násilně začleněna do nově vzniklého Sovětského svazu a stala se známou jako Ukrajinská socialistická sovětská republika.

V té době byla země převážně venkovská, většinu obyvatel tvořili vesničané a zemědělci. Pro každého Ukrajince je velmi důležitá samostatnost. A tak mít pozemek… obdělávat půdu bylo pro mnohé z nich velmi důležité. Ukrajina byla ve skutečnosti známá svou zemědělskou půdou. S jednou z nejúrodnějších půd na světě byla země velkým producentem obilí, zejména v těchto regionech.

Postupem času se proslavila jako obilnice Sovětského svazu a Josif Stalin nad ní chtěl získat úplnou kontrolu. Když se Stalin v půlce 20. let 20. století dostal k moci, odlišná ukrajinská kultura a národní identita vzkvétala. Koncem 20. let se však on i další sovětští představitelé obávali, že by to mohlo vyvolat ukrajinskou revoluci. Rozhodli se potlačit to, co považovali za ideologickou hrozbu sovětskému režimu, a zahájili rozsáhlé a násilné čistky ukrajinské inteligence, kněží a náboženských struktur.

Musíte o tom uvažovat jako… o dekapitaci vedení země. V podstatě mu useknete hlavu. Přibližně v tu dobu Stalin zavedl „pětiletý plán“, který mu nakonec umožní ovládnutí ukrajinského zemědělství. Cílem byla rychlá industrializace celého Sovětského svazu, což znamenalo vybudovat průmyslová odvětví, jako je elektřina, uhlí nebo ocel.

Aby na to měl peníze, uchýlil se Stalin ke „kolektivizaci“ zemědělství. Znamenalo to sloučení jednotlivých hospodářství v celém Sovětském svazu do velkých státních zemědělských podniků. Když zkombinujete 60, 70, 80 malých farem do jedné velké, můžete vše snadněji řídit. Je snazší získat přebytečné obilí, přebytečný cukr nebo cokoli, co daná farma vyrábí.

Na Ukrajině umožnil plán Stalinovi přímou kontrolu nad produkcí obilí – mohl tak získat veškerou úrodu a prodat ji na západ a získat peníze na sovětskou industrializaci. Touto politikou industrializace, odebráním… všeho, co na půdě rostlo, chtěl Stalin zničit spojení mezi půdou a životem jako takovým. Byla to jedna z klíčových ideologií industrializace, která říkala, že nejde o půdu, ale o stát, o sovětský stát, který vám pak zajistí živobytí.

Mnoho ukrajinských zemědělců, kteří celý život pracovali samostatně, se jeho plánu vzepřelo. Stalin tedy našel jiný způsob, jak na ně zaútočit. Zahájil propagandu s cílem očernit zemědělce. Označil každého, kdo se brání kolektivizaci, za kulaka, což je ruský výraz pro bohatého sedláka.

Vylíčil je jako chamtivce, vykořisťovatele a nepřátele státu. A někdy… jako skutečné parazity. Jde o způsob, jak vrazit klín do komunity. A myslím, že je to také způsob, jak ospravedlnit, čeho… chce sovětský stát a komunistická strana dosáhnout po ideologické stránce. Stalin zabavoval majetek kulaků bez ohledu na to, zda byli bohatí, nebo chudí. Poté vyhostil, uvěznil nebo popravil stovky tisíc z nich.

A pro zemědělce, kteří zůstali, vyvolal hladomor, aby je vyhladověl. Kapitola 2 Hladomor Stalin v roce 1931 záměrně stanovil kvóty pro produkci obilí, které byly daleko za možnostmi zemědělců v celém Sovětském svazu. Když zemědělci tyto kvóty nesplnili, Stalinovi muži jejich farmy prohledali a zabavili všechno obilí, které našli. Záznamy ukazují, že Sověti v roce 1932 jen z Ukrajiny odvezli více než 4 miliony tun obilí.

Téhož roku nový zákon ztrestal každého, kdo si vzal byť jen hrst obilí nebo byl přistižen, jak schovává obilí či chléb, 10 lety vězení nebo trestem smrti. Stalinova represivní sběrová politika způsobila hladomor, který se začal šířit v částech pěstujících obilí po celém Sovětském svazu. Někteří členové strany poslali Stalinovi dopisy o rostoucí krizi, - v nichž žádali o změnu politiky.

- A právě proto je to tak ďábelské, pokud má vláda… skutečný zájem o své obyvatelstvo, o své lidi, pak na konci prvního roku hladomoru může svou politiku změnit. Místo toho však vláda a strana ještě přitvrdila. Jejich oddanost kolektivizaci způsobila, že byl hladomor v mnoha částech Sovětského svazu smrtelný. Co se Ukrajiny týče, Stalinova potřeba naprosté podřízenosti jejího obyvatelstva následky hladomoru umocnila. Na podzim a v zimě roku 1932 sovětská policie začala zabavovat nejen obilí, ale cokoli jedlého, dokonce i hospodářská zvířata.

Farmy na Ukrajině a někdy i celé vesnice byly kvůli obilným kvótám na černé listině, pro jídlo byly rozvráceny a měly zakázáno přijímat jakékoli zásoby. Když v lednu 1933 odcházeli Ukrajinci hledat potravu a Stalin to věděl, uzavřel ukrajinské hranice a kontroloval také migraci z ukrajinských vesnic do měst.

V následujících měsících byly desetitisíce ukrajinských vesničanů chyceny při pokusu o útěk a poslány zpět do svých domovů, kde hladověly. Jednalo se o cílené vyhlazování rolnictva. Lidé se snažili najít potravu, kde se dalo, v řekách a potocích. Začali jíst… svá zvířata, domácí mazlíčky. Začali chytat ptáky a myši, cokoli, co našli na stromech a co jim poskytlo nějakou obživu.

Lidé byli tak zoufalí, že jedli maso… ze zvířat, která našli na cestě, a někteří se dokonce… uchýlili ke kanibalismu. I v tomto nepředstavitelném utrpení však Ukrajinci bojovali za své životy a jeden za druhého. Byla to moje prababička. Mám… na ni hezké vzpomínky. Táta mě vzal do její vesnice, když jsem byla malá, její dům je jednou z prvních vzpomínek.

Hladomor se odehrával převážně ve venkovských oblastech. Lydia v té době studovala. A ona mi vyprávěla o tom, jak vlastně přežili. V noci vykopali pod stromem díru, do díry umístili sud a nasypali do něj obilí. A pak sud zasypali hlínou.

V noci pak z pšenice vytvořili mouku a upekli si něco jako chleba. Dělo se to v noci, protože nikdo nesměl vidět kouř vycházející z oken. Lydia popisuje děsivé scény z vesnice: viděla „matku umírat hlady“ a „policii odebírat děti“. Když jednou Lydia viděla své sousedy, kteří měli „nafouklá těla a nemohli vstát“, začala jim tajně nosit „chléb a mléko“. Pravděpodobně díky jejímu úsilí přežilo sedm z devíti členů rodiny.

Po svém vrcholu v květnu a červnu 1933 začal hladomor pomalu ustupovat. Zřejmě kvůli oslabení pracovní síly sovětský režim nakonec přijal opatření na snížení konfiskací obilí a zatýkání. Do roku 1934 většina regionů kolektivizovala. Téměř všichni zemědělci pracovali pro stát. Ačkoli se nikdy nedozvíme celkový počet obětí hladomoru, nedávná studie odhaduje, že zemřely téměř čtyři miliony Ukrajinců.

Místa, jako je severní Kavkaz, kde je mnoho Ukrajinců, také velmi trpěla. A dále na východě přišel Kazachstán nejméně o třetinu obyvatel. Během hladomoru zahynulo tolik lidí, že Sovětský svaz musel na Ukrajinu poslat lidi, aby obnovili pracovní sílu. Hlavním cílem bylo znovu osídlit tyto oblasti za účelem obdělávání půdy. Přistěhovali se sem osadníci z různých částí Sovětského svazu, ale hlavně z Ruska. Tento přesidlovací program spustil vlnu budoucích kampaní.

Mnoho Rusů se přestěhovalo sem na východ a jih, což jsou dodnes místa s početnou ruskou populací. Kapitola 3 Ututlání V Rusku vedl Stalin masivní dezinformační kampaň, aby zakryl hladomor, který způsobil. Po celou dobu krize otevřeně popíral, že hladomor vůbec nastal. Sovětskému tisku zakázal informovat o hladomoru, a zahraničním zpravodajům zakázal dokonce i cestu na Ukrajinu.

Strategicky však povolil jazyk, který účinně bagatelizoval hladomor, slova jako nedostatek potravin či problémy se zásobováním potravinami. Například Walter Duranty, moskevský dopisovatel deníku New York Times, který získal Pulitzerovu cenu za reportáž o úspěchu Stalinova pětiletého plánu, ve své reportáži hladomor popřel a označil ho za „nedostatek potravin“. Durantyho zpochybňovali i jiní, včetně novináře Garetha Jonese, který se vplížil na Ukrajinu a napsal sérii článků o tom, jak „v Rusku vládne hladomor“.

Mnozí novináři v té době Ruskem označovali Sovětský svaz jako celek včetně Ukrajiny. Jones napsal: „Všude se ozývalo: Nemáme chleba. Umíráme.“ V reakci na to Duranty, který měl větší vliv než Jones, vydal další článek, v němž tentokrát trval na tom, že Rusové byli hladoví, ale ne hladovějící.

Několik fotografů, kteří se také snažili humanitární krizi odhalit, bylo za své snímky zatčeno. Některým se podařilo dostat snímky k vůdcům na Západě, ale tyto snímky nezískaly Ukrajině podporu. Západ se nechtěl zaplést do sovětské politiky. Největším varováním je… připomenout si, že svět nepřišel Ukrajinu zachránit. Vypadalo to na vnitřní problém.

Bylo zde mnoho… mylných informací a dezinformací. Kromě kontroly mediálního obrazu Stalin ničil archivy a dohlížel na to, aby v úmrtních listech jako příčina nefigurovala smrt hladem. A pak tu byl případ sčítání lidu z roku 1937, jehož výsledky ukázaly pokles počtu obyvatel Ukrajiny. Stalin se tedy rozhodl, že nemůže dovolit, aby se to dostalo na veřejnost. Lidé, kteří sčítání sestavovali, byli většinou zatčeni, někteří dokonce popraveni a sčítání se nikdy nedostalo na veřejnost.

V průběhu několika následujících desetiletí Sovětský svaz pokračoval v utajování hladomoru. Avšak na Ukrajině se pravda nenápadně předávala z generace na generaci. Kapitola 4 Současnost V posledních letech byl hladomor uznán více než desítkou zemí coby genocida. Raphael Lemkin, badatel, který vymyslel termín genocida, jej použil pro Ukrajinu na základě čtyř důvodů: vyhlazování intelektuálů, ničení kostelů a kněží, hladovění zemědělců a roztříštěnost ukrajinského lidu kvůli přesidlování.

Ruská vláda však dosud neuznala jakoukoliv odpovědnost za hladomor. Nepravdivě tvrdili, že stejně těžce zasáhl hladomor i Rusko. A dnes se podobná dezinformační taktika používá k dalšímu násilnému útoku proti Ukrajincům. Pokud se podíváme na zpravodajství ruských státních médií, zdá se, že se Ukrajinci ostřelují sami.

Zdá se, jako by za to nějak mohli Ukrajinci, že je v jejich zemi válka. Je to válka proti našim lidem. Nedokážu si představit, že podruhé vstupujeme do stejné řeky. Celá města na Ukrajině jsou právě teď vyhlazována. Opravdu se bojím toho, že pokud Rusko v současné invazi na Ukrajinu uspěje, postará se o to, aby tato stránka historie byla přepsána a zapomenuta.

Překlad: sethe www.videacesky.cz

Komentáře (19)

Zrušit a napsat nový komentář

Odpovědět

putin vyhraje

120

Odpovědět

Myslím, že jak video od Vice tak i od Vox by se mělo přeložit primárně do Ruštiny, abc123 měl myšlenku dobrou jen ji velmi špatně interpretoval, Putinovi se to musí rozpadnout pod rukama, Ukrajina nemůže vyhrát, buďto se Ukrajina vzdá plynu nebo se rozpoutá další světová.

412

Odpovědět

Vyhral Afganistan, vyhrá aj Ukrajina.

Od nás ale záleží, množstvo krvi, ktoré za to Ukrajina zaplatí a či sa Ukrajinské deti v dospelosti dočkajú normálnej Európskej krajiny alebo spálenej mesačnej krajiny plnej kráterov kam sa už nebudú môcť ani vrátiť.

Ďalšia svetová vojna sa nerozpúta, pretože by v nej lietali atómky.

Ak si Rusi želajú vrátiť svoju krajinu o 30 rokov dozadu v histórii, tak budiš. Nakoniec nebudú schopný ani udržať si tie atómky v prevádzkyschopnom stave.

Podstatné je pomôcť Ukrajine s protivzdušnou obranou, aby mohla ďalej žiť aspoň na úrovni Izraela a pomôcť jej s obnovou. Čím dlhšie bude Rusko žiť vo svojej vojne, tým dlhšie budú Rusi trpieť a nakoniec sa Rusko rozpadne tak, ako sa rozpadol sovietsky zväz.

Môžu si za to sami.

Každopádne žijeme v dobe a situácii, v ktorej Rusi nikdy silou nevyhrajú. Nikdy.

93

Odpovědět

+problémJenže neřešíš, že poražená země generuje politické a společenské vakuum - podobně jako Somálsko projelo válku proti Etiopii a následně se z něho stala společenská a politická troska - Rusko má přístup k Černému moři i Pacifiku, stejně tak je nad Ruskem docela dost leteckých koridorů.

14

Odpovědět

Áno, mohol za to Stalin, a nikto iný. On sám vydal rozkaz, on ho naplnil, on bral farmárom obilie, on ich zatýkal. Takisto ako teraz Putin útočí na Ukrajinu. On priamo rozkáže vojakom aby tam šli, žiadny medzičlánok tam nie je... Vždy je to o ľuďoch a o rozhodnutí každého jedného indivídua. Ak s niečím nesúhlasíš, tak to nerob, Ak ťa odstránia a nahradia druhým, jediné čo ti ostáva je modliť sa, že aj ten po tebe odmietne. Ale nakoniec si nájdu jedného, čo ten rozkaz vykoná. A preto sa z tohto zovretia nikdy nedostaneme... Možno raz v ďalekej budúcnosti, ale to by sme museli začať na sebe pracovať a ovocie by zožali až vnuci našich vnukov, my nie. Čiže nám sa to neoplatí a načo sa vlastne snažiť.

732

Odpovědět

si velmi ,velmi hlupy clovek. je mi ta uprimne luto.

143

Odpovědět

+sgVieš to aj rozviesť? Rád sa poučím

26

Odpovědět

+Abc123Třeba tím, že Putin je nejen vrchním velitelem vojska, ale také ovládá vlastní armádu označovanou jako "Wagnerova skupina";

32

Odpovědět

Takže když Stalin přímo likvidoval "nespolehlivé" vojáky, kteří mu hlásili "řítí se na nás Hitler" - nepřekvapivě byli většinově ze západu, tedy z Ukrajiny - tak za tyto popravy nemohl on osobně.

Jinak Kyjev se během druhé světové dokázal udržet měsíc (tedy Hitlerova armáda získala celé Polska a půl Ukrajiny). Dokonce ještě na jaře 1942 plánovala a podnikla RA protiútok u Charkova (to druhé největší město Ukrajiny), který nevyšel, a tak se otevřela cesta do Moskvy a k Volze (a dále i ke kavkazským ropným polím).

10

Odpovědět

Stalin zasvětil život tomu aby si za pomoci extrémě tvrdých metod získal enormní moc. Jeho moc nevycházela z toho že by všichni byli přesvědčení že je to geniální vládce, nýbrž jeho moc byla postavená na extrémním množstvím strachu a represí.
Tedy motivace lidí ani tak nevycházela ani tak z toho dělat věci co nejlépe aby se jim dostalo pochvaly a případně nějaké odměny, nýbrž byla především vystavěna na tom aby se všichni chovaly tak aby se jim nedostalo extrémních trestů najen na nich samých ale i na jejich známých a rodinách. Proto se Stalinově vládě mluví jako o vládě za pomoci strachu a obav. Všimtě te si že Stalinův režim záměrně přehlížel a ignoroval práva jednotlivce. Práva mohl mít jen ten kdo si je svými správnými názory zasloužil a šel režimu na ruku.

Naprosto nejvíce ale režim stavěl právě na těch kteří tohle nedokázali včas pochopit. Nedokázali vidět že budování kultu osobnosti je vždy extrémní problém který bude mít nedozírné následky i na jejich život.

Váš pohled na věc dost připomíná tu masu lidí kteří v únoru 1948 jen s otevřenou pusou přihlíželi státnímu převratu který od demokratické společnosti se přelil k totalitnímu zřízení. No a právě tuto překvapenou masu bylo pak celkem snadné nalomit tak aby všichni kdož tomu jen přihlíželi najednou s údivem zjištovaly že stojí rozklepaní v průvodu a jen se modlí aby dokázali všechno dělat tak, jak se po nich chce. Tento způsob ovládání mas způsobuje to že se všichni tak bojí trestu, až sami aktivně vymýšlí to jak se co nejvíce režimu zavděčit. Což většinou vyústí v tom že se k těm co s režimem veřejně nesouhlasí všichni chovají extrémě agresině aby dokázali že oni jsou loajální.

Takže když to shrnu právě ta neschopnost pojmenovat problémy a zlečhovat či bagatelizovat vzestup autokratických režimů se každé společnosti vždycky extrémě vymstila.

210

Odpovědět

Aby daná stránka historie byla přepsána a zapomenuta, muselo by Rusko dobýt celý svět.

21

Odpovědět

Svet je prilis velky. Aj keby sa mu to podarilo nepochodil by.

11

Odpovědět

NIČÍM NEPŘEKVAPUJÍCÍ SPOILER!!!! - Z Ruska neprislo nikdy nic dobreho.

262

Odpovědět

Náhodou, zmrzlina, vejce a Rachmaninov.

65

Odpovědět

+FerdaZmrzlina se dělala a dělá na celém světě, vynalezli ji (resp. šerbet, což byl předchůdce zmrzliny) Peršané.
Ruské vejce, neboli vejce v aspiku, stejně jako salát s majonézou, předchůdce bramborového, vlašáku i pochoutkáče, vynalezl francouzský kuchař na novoroční tabuli sice ruského cara, ale francouz.
Rusáci to jen žrali.
A Rachmaninov ze SSSR utekl do USA, a jeho tvorba je především odtud.
Co tam máš dál, soudruhu Vladimíre Vladimíroviči?
:D

153

Odpovědět

+AlfikKdyž se bavíme o Rusku, myslím pochopitelně _ruskou_ zmrzlinu, ne vynález zmrzliny jako takové.

Ruské vejce mimochodem nevynalezl ani Francouz, ani Rus, ale překvapivě dva Češi v bistru na Václaváku, když vymysleli tenhle koncept a potřebovali, aby jim to soudruzi co nejrychleji schválili. A když jste tenkrát cokoli nazvali "ruské" nebo "sovětské", tak cesta ke schválení byla hnedle rychlejší a snazší.

Rachmaninov žil a pracoval v USA (a nedivím se mu), ale přišel z Ruska. A já reagoval na slova "z Ruska nepřišlo nikdy nic dobrého," s čímž úplně nesouzním. Třeba takový Isaac Asimov taky přišel z Ruska (a taky naštěstí včas změnil bydliště).

Z Ruska přišla do světa v rámci kultury spousta dobrých věcí, zlo přicházelo a přichází primárně z Kremlu. Miluju ruskou vážnou hudbu, miluju některé malíře, spisovatele a básníky; i když to všechno v Rusku vznikalo navzdory bídě a svinskému režimu.

I dneska tam vzniká spousta dobré kultury. Je mi Rusů líto (Rusů, ne Rusáků - to je rozdíl). Mají mozky vymaštěné propracovanou propagandou, na které režim pracoval desítky let.

Distribuce chytrých, šikovných lidí i blbců, debilů a sviní je celosvětově rovnoměrná. V Rusku jako v Americe jako v Česku (akorát v Brně a v Bruntálu je to možná ještě o krapítko horší). Gaussova křivka platí pro celé lidstvo, pak už záleží na tom, jak stát dovolí nebo nedovolí ten potenciál v lidech rozvinout. A mně štve, že kvůli sviním jako je Putin a jeho sebranka, se řádně nerozvine národ jako takový. A bude hůř, protože Rusko si za to, co udělalo Ukrajině, teď bude procházet peklem, ve vývoji se propadne desítky let zpět a odserou to "obyčejní" lidé.

Je neskutečné, jak Rusko prosralo šanci na dobrý vývoj. Ale asi se není čemu divit - Maďarům se o víkendu stalo něco podobného.

131

Odpovědět

+FerdaMyslíš tu ruskou zmrzlinu, kterou soudruzi začali vyrábět po návštěvě mrazírenských závodů USA v městě Oděssa (město, která má blíže k Kyšiněvu než k Moskvě).

00

Odpovědět

+FerdaSkladatele měli vždycky super. Rachmaninov, Cajkovskij, Stravinskij atd... nenahraditelní...

31

Odpovědět

+FerdaRuský vejce rusové neznají a zmrzlinu vymysleli v Americe.

00