Jak Rusko ke Kaliningradu přišlo

Thumbnail play icon
89 %
Tvoje hodnocení
Počet hodnocení:31
Počet zobrazení:4 515
Ruská exkláva Kaliningrad (původně Königsberg, česky Královec) se na internetu v posledních dnech těší velké oblibě, proto přinášíme stručné video o historii tohoto území. Video vysvětluje, jak vlastně padlo do ruských rukou a proč v nich ještě pořád je. Jestli se to po „referendu“ o připojení k ČR změní, už je ale jiná otázka.

Přepis titulků

Na mapě Evropy si můžete všimnout podivné exklávy na baltském pobřeží. To je Kaliningrad, který od roku 1991 patří Ruské federaci. Pozornější diváci si všimnou, že s Ruskem není propojen, takže se nabízí otázka, proč to území vlastní Rusko, kde k němu přišlo. Zaprvé, oblast Kaliningrad kolem stejnojmenného města to jméno nenese moc dlouho. Dříve to byl Královec. Od 13.

století patřil k území Řádu německých rytířů. V 16. století se Královec stal zásadní součástí nově vzniklého Pruského vévodství, loutkového státu Polsko-litevské unie. Prusko se brzy odtrhlo, načež byl v Královci korunován první pruský král. Za několik století se Prusko takto rozrostlo a v 19. století už dominovalo Německému císařství. Asi odhadnete, že Královec nebyl hlavním městem, ale byl důležitý jakožto kulturní centrum a rodiště vládnoucí dynastie.

Snažím se říct, že zhruba 6 století byl Královec a jeho okolí primárně německý. Ale samozřejmě tam žily významné polské a litevské menšiny. Status té oblasti se do 2. světové války nezměnil. Ačkoliv Versailleská smlouva z roku 1919 připravila Německo o tato území a o vládnoucí pruskou dynastii. Můžete vidět, že Královec si ponechali, ale jako exklávu s názvem Východní Prusko. Také vidíte, že toto území získala nově vzniklá Litva.

Na něm během Výmarské republiky rostla podpora národních socialistů, kterých se brzy ujal nějaký Adolf Hitler. Území získal od Litvy zpět, ale přišla 2. válka a Německo prohrálo. V roce 1945 postupovali Sověti na Královec, takže místní Němci prchali hlouběji do Německa. Po ničivém obléhání padl Královec do rukou Sovětů a po kapitulaci Německa vítězné síly opět přepsaly hranice. Tentokrát Německo ztratilo Královeckou oblast, přešla do rukou Stalinova SSSR a jeho satelitů.

Východní Prusko bylo rozděleno na tři části. Jižní připadla Polsku, severní SSSR, pod správu Litevské sovětské republiky. Prostřední část se samotným Královcem připadla Ruské sovětské republice. Proč ji nedostala sousední Litva? Litvu SSSR pohltil teprve nedávno, a to proti vůli většiny místních obyvatel. Stalin jim proto nechtěl svěřit vojensky tak důležitou oblast.

Navíc zde došlo k výrazným etnickým čistkám, většina Němců byla deportována do NDR a nahrazena ruskými obyvateli. Když Stalin zemřel, nabídl Nikita Chruščov Kaliningradskou oblast Litvě. Ta odmítla. Proč? Protože tam nežili Litevci a vedení Litvy se obávalo, že by bylo těžké integrovat tolik Rusů. Kaliningrad tedy zůstal součástí Ruské sovětské republiky až do pádu SSSR v roce 1991.

Tehdy se mohl status oblasti změnit. Litva o Kaliningrad neměla zájem ze stále stejných důvodů. Polsko to vidělo stejně. Zbývalo Německo, které mělo na oblast historický nárok. Proč ji nedostalo? Hlavně proto, že území Ruské sovětské republiky zdědila Ruská federace. A navíc ji Německo nechtělo. V průběhu znovusjednocení se kancléř Kohl nesnažil exklávu získat.

Jeho prioritou bylo sjednocení SRN a NDR a bál se, že snaha získat Kaliningrad by rozčílila mocnosti, se kterými vyjednával. Británie a Francie se sjednoceného Německa obávaly, přidávat jim další území by obavy pouze zesílilo. Německo se Královec nesnažilo získat – stejně už skoro nebyl německý. A z pohledu Ruska byl Kaliningrad zcela jasně ruský. Tak proč by se ho chtělo vzdávat? Překlad: jesterka www.videacesky.cz

Komentáře (5)

Zrušit a napsat nový komentář

Odpovědět

Nepřekládal bych, stejně jako jste to nedělali u ruského názvu, do titulků Konigsberg jako Královec (obzvlášť v části, kde ty názvy vysvětluje to akorát mate). Je jasné, že "Královec se do roku XY jmenoval Královec" je strašné, proto bych to dělal přesně naopak.

10

Odpovědět

Vím, že je to teď v kurzu ale tohle video obsahuje plno nepřesností. Ať už jde o názvy, mapu s rozlohou atd, takže moc nedoporučuji...

43

Odpovědět

Hele, nechceš si nějak upravit nick? Já su tu už od počátku tohohle webu, pod tímto nickem.
Ať si nás nepletou.

02

Odpovědět

+AlfikTak se zaregistruj ať lidi ví kdo je kdo.

30

Odpovědět

Prusko se nerozrostlo o výše zmíněná území, ale braniborský kurfiřt se stal ' králem v Prusku ', později ' pruským králem ' ( proto byl centrem státu stále Berlín, nikoli Královec).

31