Mulan: Dívka, která se nemusela změnit, aby se stala hrdinkouExtra Credits

Thumbnail play icon
Přidat do sledovaných sérií 67
93 %
Tvoje hodnocení
Počet hodnocení:39
Počet zobrazení:2 674
Většina z nás zná legendu o Mulan buď z animované pohádky, nebo nedávno uvedeného filmu. Ani v jednom však nepředstavili její příběh tak, jak byl původně vyprávěn.

Přepis titulků

Mýty nejsou nepravdivé příběhy. Jsou to příběhy, které nezapadají do historických záznamů a které tvoří základ kultury. Blýskají se meče a rachotí zbroje, když válečníci dvou armád bojují o nadvládu nad bitevním polem. V prachu a zmatku jeden válečník ční nad ostatními, překonává všechny překážky a sráží všechny nepřátele.

Jmenuje se Mulan. Možná už její příběh znáte v animované podobě, ale jestli si myslíte, že vám Myšmaš řekl všechno, tak se dívejte. Velké díky CuriosityStream, kteří nám pomohli s vyprávěním. Mulan byla obyčejná vesničanka z obyčejné vesnické rodiny. Byla nejstarším dítětem, ve dne pletla a vařila a v noci se starala o rodiče a sourozence.

Jednoho večera se však Mulan vydala na procházku po vesnici a uviděla plakát, že armáda shání vojáky. Zdálo se, že její lidé jdou do války a nejstarší syn z každé rodiny byl povolán do boje. Její otec však dospělého syna neměl, musel by tedy jít sám. To uvědomění jí zlomilo srdce. Její otec byl starý a v boji by ho určitě zabili.

Pak přišel nápad jako blesk z čistého nebe. Čas se zastavil a Mulan najednou věděla, co musí udělat. Byla koneckonců nejstarší dcera a svou rodinu milovala nade vše. Rozhodla se tedy, že sama nastoupí na jeho místo. Ihned se vydala na trh, kde si koupila koně, sedlo, uzdečku a bič, k tomu pořádnou zbroj a za svítání se vydala na cestu.

Moment, nezapomněli jsme na něco? Neměla by přijít scéna, kdy si Mulan ostříhá vlasy a přestrojí se za muže? Vlastně ne. Tenhle prvek v původním příběhu nebyl. První strike, Walte. Jela celý den, a když zapadlo slunce, utábořila se u řeky. Byla už tak daleko od rodičů, že neslyšela jejich nářky.

Tady slyšela pouze zvuk tekoucí vody, cvrčky a šepot stromů ve večerním vánku. Když se ráno probudila, měla v sobě mír a pocit naplnění, které doposud nepoznala. I když byla daleko od rodiny, věděla, že jim prokazuje čest a chrání je. Mulan jela dál, dokud nezaslechla řinčení hrnců a hlasy vojáků.

Konečně našla vojenský tábor, kde se muži, mladí i starší, připravovali na dlouhou cestu do předních linií. Vyhledala generála, představila se jménem své rodiny a přihlásila se do služby. Buď zbroj skryla její rysy, nebo byl generál příliš nesoustředěný, nebo možná věděl, že před dlouhou a krvavou válkou nemohl odmítnout dychtivou pomoc.

Povzdechl si: „Tak jo, dítě, bereme tě.“ V tu chvíli Mulan pochopila něco velice důležitého. Lidé obvykle nevidí věci, které nečekali, že uvidí. A jelikož tehdy nikdo nečekal, že by žena chtěla vstoupit do císařské armády, vzali ji bez okolků a okázalostí. Konečně si byla jistá, že je otec v bezpečí.

Mulan byla v armádě jako ryba ve vodě. Sloužila se ctí, spřátelila se s dalšími spolubojovníky a učila se, jak bojovat a přežít. Armáda dohromady urazila 10 tisíc mil přes široké pláně, vysoké horské vrcholy a údolí prudká jako proudy v říčkách. Bojovali v zuřivých a hrůzných bitvách, a přestože mnoho generálů a vojáků padlo, Mulan je všechny do jednoho přežila a nikoho nezajímalo její pohlaví, všichni ji respektovali a ctili jako spolubojovníka.

Tak počkat, nechybí nám zase něco? Možná románek a odhalení jejího tajemství… Ne, ani tohle v původním příběhu nebylo. Další strike, Déčko! Jak ale léta plynula, Mulan se čím dál víc chtěla vrátit domů. Ne proto, aby unikla povinnosti, ale protože chtěla znovu spatřit tváře svých rodičů.

Myslela na čas strávený ve válce. Tolik se změnila a ušla takovou cestu. Byla úplně jiná než ta dívka, která vzhlížela ke stejným hvězdám před takovou dobou. Poznají ji rodiče ještě? To brzy zjistí. Poté, co sloužila 12 let a vyhrála spoustu bitev, byla její služba u konce.

Po propuštění byli ona a pár dalších vojáků díky příkladné službě pozváni k samotnému císaři. Nabídl jim povýšení, pozemky a zlato. Řekl, že mohou dostat, cokoli chtějí. Stačilo si říct. Když však přišla řada na Mulan, požádala jen o rychlého a silného koně, který ji odnese domů.

Když rodina uslyšela o jejím návratu, její mladší sestra si oblékla nejhezčí šaty, zapletla vlasy a nanesla make-up, zatímco bratr nabrousil nůž k obětování prasat a ovcí a pomohl připravit uvítací hostinu. Přestože už byli staří, vydali se rodiče přes celou vesnici až k hradbám, aby ji přivítali, až se s přáteli vrátí.

Když se poprvé uviděli, Mulan měla strach, že se budou zlobit. Byla koneckonců opravdu dlouho pryč. Když se však setkali, její rodiče cítili jen hrdost, když objali svou statečnou dceru, a byli šťastní, že se vrátila. Když Mulan s přáteli dorazila zpátky domů, šla do svého starého pokoje, zatímco se přátelé představovali rodině.

Sundala si zbroj, odložila zbraně a oblékla si své staré šaty. Učesala si vlasy, na tvář si po více než 10 letech nanesla make-up a připojila se k oslavě. Už to nebyla Mulan válečnice, ale Mulan, nejstarší dcera. Její přátelé na ni zůstali zírat. Celých 12 let spolu byli ve válce a nedošlo jim, že je žena.

Mulan na to měla jednoduchou odpověď. Králičí samec se údajně pozná podle rychlých nohou a samice podle úzkých očí. Když však běží bok po boku, kdo je od sebe rozezná? Toto přirovnání je nejslavnější částí Mulanina příběhu, a z dobrého důvodu. Mulan plete, nosí make-up a krásné šaty, ale zároveň touží ctít a chránit svého otce.

Neostříhala si vlasy, aby se skryla, když šla do armády, jen se pustila do práce a stála za tím, v co věřila. Byla to dívka, která milovala svou rodinu a která se nepotřebovala skrývat, aby byla hrdinkou. Možná to byla ta nejodvážnější věc ze všech. Přeložila: Marky98 www.videacesky.cz

Komentáře (0)

Zrušit a napsat nový komentář