GruzieGeography Now!

Thumbnail play icon
Přidat do sledovaných sérií 57
95 %
Tvoje hodnocení
Počet hodnocení:57
Počet zobrazení:5 398

Nejsevernější země Kavkazu a dost možná Roklinka našeho světa. Není ani evropská, ani asijská, ale má vlastní pizzu a hned dvě separatistické oblasti. Vítejte v zemi vlků, Gruzii.

Poznámka:
Gruzie se v angličtině jmenuje Georgia, tedy stejně jako jeden ze států USA.
Cuacasian je anglické označení pro europoidní rasu, ve kterém je zároveň obsažené slovo Asian (Asiat).

Přepis titulků

Tak si zjistíme něco o Gruzii. Ne, Gruzie! Ne, dějiny Gruzie. Známí lidé z Gruzie. - Sakartvelo. - Mám to! Je čas učit se zeměpis – teď! Ahoj všichni, já jsem Barby. Netušíte, jak to ty lidi frustruje, když vysvětlují, kdo a odkud jsou. Dostali jsme se k poslední zemi Kavkazu a bude to velká zábava, je totiž hrozně neznámá a ohromně zajímavá. Vítejte v zemi vlků.

POLITICKÁ GEOGRAFIE Zeptejte se náhodného kolemjdoucího, kde leží Gruzie. 80 % to nebude vědět, 19,3 % ukáže na tohle a zbylých 0,7 % se možná trefí. Pro těch 99,3 % obyčejných lidí, Gruzie je nejsevernější země Kavkazu, která leží v tomto pruhu země mezi Černým a Kaspickým mořem pod východním Ruskem a na jihu a východě hraničí s Tureckem, Arménií a Ázerbájdžánem. A tady začíná zeměpisné dilema.

Je Gruzie v Evropě, nebo v Asii? Někdo říká, že je na východ od Turecka, které je považováno za bránu do Asie, ale kulturně je blíže Evropě. Nakonec se dá asi říct, že je to oboje v jednom. Jsou to prostě běloši v Asii. Neboli Kavkasiati. Poznámka na okraj, původ jména Gruzie není jasný. Někdo říká, že souvisí s jejich patronem, sv. Jiřím, podle jiných je to od řeckého slova "giorgios", to znamená "rolník", protože je tam úrodná půda, ale mnoho vědců tvrdí, že je to z perského slova "gurǧ" nebo "gurǧān", což znamená "vlk".

Proto tedy země vlků. To jméno zní dost hustě, kdybych byl vědec, asi bych mu nadržoval. Gruzínci své zemi ale říkají Sakartvelo, neboli země Kartvelů, což je jiné jméno Gruzínců. Teď přijde má oblíbená část, znáte mě, čas na složité administrativní dělení. Gruzie je cukrárna plná územních anomálií.

Když se podíváte na mapu, kterou nakreslili Gruzínci, najdete něco takového: zemi rozdělenou na 11 oblastí a hlavní město Tbilisi. Já vím, jak to vypadá, ale je to Tbilisi. Ale vlastně je to asi 10 oblastí a 2 autonomní republiky. Jedna z nich zasahuje do čtyř oblastí. Ty republiky jsou Abcházie a u té druhé si musíte dát pozor, většina cizinců jí říká Jižní Osetie, ale gruzínsky se jmenuje Samačablo nebo Cchinvalský region.

Tyto oblasti vznikly kvůli složitým dějinám, ke kterým patří nezávislost na SSSR a pozdější podpora Ruska. Jsou většinou států považovány za "autonomní odtržené oblasti Gruzie", tak nějak si vládnou samy, ale jsou také silně ovlivněné Ruskem. Dodnes jsou Rusko, Nikaragua, Venezuela a kupodivu Nauru jediné samostatné země, které uznávají Abcházii a Jižní Osetii jako nezávislé národy.

Cestování mezi těmi oblastmi je stále možné, ale pro Gruzínce je mnohem těžší se do nich dostat, než je pro Abcházce a Osetince dostat se do Gruzie. Uf! Ale kromě toho je Gruzie ohromně energický a zároveň venkovský kout, schovaný v horách a těžko dostupný. Tak jako Roklinka. Je plná tajemných hradů, staletí starých pevností a arkád z kamene. Tak jako Roklinka.

A také má spoustu pomníků a soch popsaných fascinujícím, jemným písmem. Dobře, to mě děsí. Ale vážně, Gruzie je velice skalnatá, kamenitá země. Milují kameny. Největší města a letiště jsou hlavní město Tbilisi, Kutaisi a Batumi. Tbilisi je rušné město s kamennou pevností Narikala, která se nad ním tyčí na skále.

Batumi je město zábavy u Černého moře, s mladistvou atmosférou a smělou, dynamickou architekturou. Hned vedle jsou známé kamínkové pláže. Říkal jsem vám, že milují kameny. Zajímavá místa jsou třeba pevnost Gori se sochami 8 válečníků, pilíř Katskhi, vápencový monolit s jediným kostelem navrchu, kam se dostanete pouze horolezením, a hrady, hrady všude, kam se podíváte. Známé jsou třeba Rabati, Khinkhani, Aspindza a Ninotsminda. A ano, ty všechny jsou postavené z kamene.

Ale mají toho víc než jenom kameny. Podíváme se na to. FYZICKÁ GEOGRAFIE Jak jste asi pochopili, Gruzie je docela hornatá, celé území je plné různorodých a příhodných hor a údolí. Příhodné jsou proto, že země je vklíněná mezi Velký a Malý Kavkaz, které ji chrání před ledovým vzduchem pustošícím jižní Rusko a zároveň tvoří hradbu před horkými a suchými proudy přicházejícími z jihu.

Má tedy docela příjemné počasí a správné množství srážek a slunce. Velká Kura, též Mtkvari, je nejdelší řeka, která teče na sever a stáčí se na jih do Tbilisi. Nejvyšší hora, 3. nejvyšší v Evropě, když budeme počítat Gruzii k Evropě, je Šchara na severu v Kavkazu. Schované mezi horami leží vulkanická planina Javakheti a Jihogruzínská pahorkatina. Ty oblasti jsou geologicky nestabilní, mají tu horké a minerální prameny a seismickou aktivitu. A samozřejmě jeskyně.

Mají jich tu tolik! Třeba ne zcela prozkoumanou jeskyni Melouri v Imereti s vodopády, jeskyně Promethea, o kterých Řekové tvrdí, že tam byl Prometheus přikován ke skále. Řecká menšina je v Gruzii už od 7. století. Nejznámější je ale asi jeskyně Voronija, kterou najdete v Abcházii, je známá jako nejhlubší jeskyně na světě, je více než 2000 metrů hluboká. A ještě rychle, asi byste měli vidět také vodopády Abasha, kaňon Martvili, "Ubrečené hory", kde prší téměř celý rok, úžasné Modré jezero v Abcházii, kolem kterého žijí pávi.

K těm zvířatům, podle některých je neoficiální národní zvíře vlk. Kavkazská oblast má jednu z nejkvalitnějších půd světa. Co se týče využití půdy, mají tu snad nejstarší vinařské oblasti, jejich tradice sahá až k roku 300 př. n. l. Jinak se v Gruzii hodně doluje a dobývá ropa, sdílí s Tureckem ropovod, který vede do Ázerbájdžánu. Národní jídlo je chačapuri, kterému se neoficiálně říká gruzínská pizza.

Dekadentní měkký chléb zapečený s měkkým roztaveným sýrem, k tomu někdy vejce a další přísady, které se také zapékají. Milují sýr, mají tolik druhů. Od slaného Sulguni po divný provázkový Tenili. Dokonce mají jako pokrm sýr zabalený v sýru. O gruzínské kuchyni stačí vědět, že milují mirabelky a pelyněk. To používají všude. Dost o jídle, promluvme si o těch, kdo ho jí. DEMOGRAFIE Pokud si myslíte, že ukázat Gruzii na mapě je těžké, zkuste vysvětlit, kdo je Gruzínec.

Širší pojem, který můžete použít pro etnického Gruzínce, je Kartvel, což označuje všechny etnolingvistické skupiny v Gruzii. Když přidáte Abcházii a Jižní Osetii, žije tu asi 4,8 milionů obyvatel. Populace se snaží zotavit, protože ztratila za posledních 20 let asi milion lidí kvůli migraci. Asi 87 % jsou etničtí Gruzínci, 6 % Ázerbájdžánci a Azerové, 5 % Arméni a zbytek jsou další skupiny, třeba Řekové, Rusové nebo Osetinci.

Jako měnu používají gruzínské lari, mají zásuvky C a F a jezdí vpravo. Nejvíce ale Gruzii odlišuje její řeč. Stejně jako arménština není podobná ničemu na světě, je samostatná, není příbuzná s žádnou indoevropskou ani asijskou řečí. Také je psána gruzínským písmem. Vlastně mají 3 abecedy, ale používají jenom jednu. Je v ní 33 písmen, žádné písmeno f a hodně divných, těžko vyslovitelných hlásek, například: Děkuji těm fanouškům, jste skvělí!

Nezapomeňte, že se v Gruzii mluví i jinými kartvelskými jazyky, třeba megrelštinou a svanštinou na západě a trochu v Abcházii a taky lazštinou na jihu. Abcházie a Jižní Osetie mají vlastní jazyky a kultury, odlišné od těch gruzínských, ale podle Gruzínců jsou Abcházci jenom Gruzínci, kteří mluví jinou řečí. Abcházci píšou azbukou a Osetinci jsou křesťané s íránskými kořeny, kteří tu žijí.

Řekl jsem s íránskými, ne perskými. Ne všichni Íránci jsou Peršané. Nemáme čas vysvětlovat celou historii, ale vlastně musíte jen vědět, že ve 3. století př. n. l. nějaký týpek jménem král Farnavaz I. sjednotil všechny kartvelské kmeny na Kavkazu a vytvořil první proto-gruzínský národ. Potom přišli Římané, Peršani, Arabové, Turci, zlatá éra, kdy ženy nosily titul krále, Mongolové, Osmani, Rusové a nakonec zase Gruzie.

Hotovo. Ale i po 2000 letech, kdy si ji přisvojovaly různé říše, si Gruzie udržela svou vlastní identitu a odmítla se úplně asimilovat. Z náboženství převažuje křesťanství, asi 84 % obyvatel se hlásí k východnímu křesťanství, 10 % jsou muslimové, hlavně Ázerbájdžánci, zbytek patří k arménské apoštolské církvi nebo ke katolické. Křesťanství je tady moc důležité. Gruzie byla jedna z prvních zemí, která přijala křesťanství, a podle pověstí kázal sv. Ondřej ve skytské říši, ke které patřila oblast dnešní Gruzie.

Také celou zemi obrátila na víru žena jménem sv. Nina. Gruzínská kultura je docela divná, není evropská, ale ani asijská, mají něco vlastního. Gruzínský polyfonní zpěv je zapsán na seznam nehmotného kulturního dědictví. NAPŘÍKLAD Všichni Gruzínci vám řeknou, že jsou hrdí na svůj tradiční tanec. Rychlý, náročný, dynamický a odvážný se spoustou skoků a ukazování. Také jsou zapálení do silových sportů, dokonce i ženy.

Milují wrestling, vzpírání a judo. V tom jsou také úspěšní na olympiádách. Konstantine Janashia dosáhl vysokých příček v soutěžích o nejsilnějšího muže. Když jsme u toho, nejznámější Gruzínec, na což asi nejsou hrdí, je Josef Stalin. Ale je fakt, že trávil hodně času v Rusku, byl přece jen ruský diktátor. Pohostinnost je pro ně také důležitá, říká se tam, že host je dar od Boha. Ať jste kdokoli, je pravděpodobné, že dostanete chačapuri.

Jsou takoví diplomatičtí. Většinou. Rusko. Vysvětleme si to. FRIEND ZONE Když to zjednoduším, Gruzie je křesťanská země s nejvíce muslimskými kamarády. Se sousedy to je jako drama ze střední. Dobře vychází s Ázerbájdžánem a Tureckem, už staletí mají volnost obchodu a pohybu, ale stále zůstává slabá vzpomínka na Osmanskou říši, tak mají jen platonický, zdvořilý vztah.

Arménie bývala nejlepší kamarád, ale moc se toho stalo, tak se rozhodli se tolik nevídat. Nejdřív se v 6. století na chalkedonském koncilu neshodly v otázkách křesťanské doktríny. V Arménii převládla apoštolská církev podobná té koptské, syrské a etiopské, zato Gruzie zůstala u té východní jako Řekové, Srbové, Rusové a většina východoevropských států.

Arménie se taky přidala na stranu Ruska po záležitosti s Abcházií a Jižní Osetií, což je ještě více rozdělilo. Nejlepší kamarádi jsou asi Ukrajina a pobaltské státy Lotyšsko, Litva a Estonsko. Ačkoliv Estonsko si víc povídá s Finskem. Všechny tyto země se musely vypořádat s nějakou formou ruské agrese a tato sdílená pohroma je spojuje. Ale je tu zvláštní zvrat.

Ačkoliv byste řekli, že Rusko je pro Gruzii noční můra, vlastně pro něj má tajně trochu slabost. V obou zemích žijí rodiny z té druhé, které se moc rády navštěvují. Politicky to sice vypadá špatně, ale obyvatelé obou zemí se mají stále rádi a těší se na každé setkání. Není zajímavé, jak někdy veřejnost není správně reprezentována svou vládou? Šokující. Gruzie je složitě schované, venkovské, ale modernizované středověké panství, uzavřené v tajemných horách, chycené mezi dvěma světy, se kterými se neztotožňuje.

Má vlastní tradice, které obstály ve zkoušce času, obzvlášť to s tím roztaveným sýrem. Počkejte si, příště přijde kus chlapa, Německo. Překlad: jesterka www.videacesky.cz

Komentáře (2)

Zrušit a napsat nový komentář

Odpovědět

Měl jsem tu čest pobýt pár dní v Gruzii a ochutnat gruzínské jídlo a řeknu vám, je to dost divné. Chakapuri bylo asi to "nejlepší". Jinak je to fajn země se skvělými lidmi. Určitě doporučuju. Navíc je to pro nás dost levné. No posuďte. Krabička cigaret v přepočtu za 20 korun? To je ten sen každého kuřáka.

Skvělé video! Díky za překlad.

10

Odpovědět

Thx za preklad

10