KapverdyGeography Now!

Thumbnail play icon
Přidat do sledovaných sérií 57
96 %
Tvoje hodnocení
Počet hodnocení:33
Počet zobrazení:4 786

Africká země, která nabývá na oblíbenosti mezi sluncechtivými turisty. Nejenom to jsou Kapverdy. Dozvíte se například, co mají společného s hurikány v Karibiku nebo ve které zemi žije stejně Kapverďanů jako na samotných Kapverdách.

 

Poznámky:

Klasická míle je přibližně 1 609 m, zatímco námořní míle je 1 852 m. 400 námořních mil je tedy cca 740 km, zatímco 400 klasických mil odpovídá přibližně 640 km.

Přepis titulků

Ahoj! Vím, že se jim říká i Cabo Verde, ale už jsem natočil epizodu o Kambodži. Prostě se s tím smiřte, neumím vrátit čas. Je čas učit se zeměpis – teď! Ahoj geolidi, jsem Barby. Vítejte na jednom z mála míst na světě, které rád nazývám poloafrickou zemí. Za chvilku si to vysvětlíme, ale nejdřív... Vlajka je tvořena modrým polem se 3 pruhy červené a bílé barvy v dolní části vlajky a 10 hvězdami tvořícími kruh, jež pruhy v levé části vlajky překrývají.

Modrá barva symbolizuje oceán a oblohu, bílá cestu k výstavbě a rozvoji národa a červená úsilí lidí. A 10 hvězd symbolizuje každý z 10 hlavních ostrovů tvořících Kapverdy. Pojďme dál! POLITICKÁ GEOGRAFIE Ostrovní státy mám rád, protože u nich obvykle není problém s vymezením hranic. Haiti a Dominikánská republiko, vy mě ničíte. A taky proto, že o každém ostrově můžu vykládat jako o samostatné entitě. Pokud tedy celý stát netvoří jediný ostrov jako v případě Barbadosu, to je pak nuda.

A když už jsme u toho, ještě ses mi neozvala, Rihanno. Nicméně... Kapverdy se nachází u západního pobřeží Afriky, asi 400 námořních mil od Senegalu. A nezapomeňte, že námořní míle jsou delší než klasické míle, má to co do činění se zakřivením země nebo tak něco. Co já vím. Nejsem žádný expert, který podobné věci vyučuje. Kapverdy se nacházejí v nejjižnější části Makaronézie, což je skupina ostrovů, mezi které dále patří Kanárské ostrovy, Madeira a Azory. Kapverdy jsou ze všech těchto ostrovů jediným plně suverénním státem, ostatní přináleží ke Španělsku nebo Portugalsku.

Zemi tvoří 10 hlavních ostrovů tvarem připomínajících ležící V či koňskou podkovu. Kromě toho se ostrovy dále dělí na 2 skupiny: severní souostroví Barlavento, které tvoří Santo Antão, São Vicente, Santa Luzia, São Nicolau, Sal a Boa Vista, a jižní soustroví Sotavento, které tvoří Maio, Santiago, Fogo a Brava. Ostrovy se dělí na 22 administrativních jednotek. Pouze 4 ostrovy jich mají vícero. Domovem asi pětiny obyvatel je hlavní město Praia, které se nachází na jihu největšího ostrova Santiago.

Samotné Santiago je domovem pro cca 40 % obyvatel země, za ním následuje São Vicente. Nejméně osídlená je Santa Luzia, která nemá žádné stálé obyvatele, je však domovem přírodní rezervace a řadí se mezi hlavní ostrovy. Kapverdy mají také spoustu menších ostrovů a ostrůvků, o kterých se příliš nemluví. Mezi ty patří Ilhéu Branco, Ilhéu Raso, Ilhéu Rabo de Junco u ostrova Sal, Ilhéu de Sal Rei a Ilhéu de Cima u ostrova Brava.

Ten vrak lodi u Boa Visty se nepočítá. Stejně jako tenhle podivný shluk vln, o kterých jsem si myslel, že jsou ostrov. Jo, na Google mapách trávím hodně času. Je to pro mě taková terapie. K těmto ostrovům se váže zajímavý příběh, ať už ze sociálního či fyzického hlediska. To druhé probereme ve... FYZICKÁ GEOGRAFIE Na Kapverdách můžete krásně vidět, jak se země směrem od východu na západ mění. Východní ostrovy Maio, Sal a Boa Vista jsou nížinaté a suché s pouštním terénem, zatímco západní ostrovy jsou hornatější s větším množstvím vegetace.

Přestože se Kapverdy nenachází v pevninské Africe, spadají do takzvaného pásu Sahelu, kde dochází ke střetu mezi Saharou a africkými stepmi. O tom už jsem hovořil dříve, takže pokud jste tu noví, pozastavte si toto video a najděte si díly o Beninu a Burkině Faso. A pak se sem vraťte. Jasný? Fajn. Horký, suchý a prašný vítr harmatán totiž vane i dál od pobřeží, a přežene se tak i přes východní ostrovy Kapverd. Proto jsou tyto 3 ostrovy vyprahlé a připomínají poušť.

Západní ostrovy jsou sice také relativně suché, ale zároveň jsou zde strmé kopce a hory, na nichž najdeme stromy, keře i rostliny. Pěstuje se tu i většina zemědělských plodin, a to hlavně na nejzelenějším ostrově Brava. S ohledem na nedostatek vody tvoří orná půda pouze 10 % plochy země. Půda je dobrá, ale když už náhodou přijdou srážky, pak ve formě silných bouří, které obvykle smyjí svrchní vrstvu půdy do moře. Zvláštností je, že tu nenajdeme studené proudy, které jsou typické pro zbytek západní Afriky.

Takže i když je tu chladnější teplota, voda je stále teplá. To však dělá z Kapverd perfektní místo pro tvorbu hurikánů. Dokonce se dá říct, že Kapverdy jsou takový malý uličník. Ač je samotné hurikány téměř nikdy nepostihnou, jejich teplé vody a chladný vzduch tvoří jedny z nejsilnějších hurikánů, které pak zasáhnou Karibik a východní pobřeží Severní Ameriky. Hej, Kapverdy, ne! Dejte tu vlhkost pryč. Ne, dejte ji pryč. Pryč s ní! To jsem udělal já?

Neříkám, že Kapverdy chtějí vytvářet hurikány. Říkám jen, že se někdy dostanou do stavu odloučení, ve kterém páchají mezinárodní zvěrstva. Na Kapverdách jsou jen 3 sopky, přičemž stále aktivní je pouze ta na ostrově Fogo. Nejvyšší vrchol Pico do Fogo naposledy vybuchl v roce 2014. Pohled na ostrov Fogo může být docela děsivý, když si uvědomíte, jak velká tato sopka bývala předtím, než se kaldera propadla do obrovského kráteru s puklinami, které se na východě rozptýlily do moře. Ačkoliv jsou tu velké zelené oblasti, chybí jim množství zdrojů a většina ekonomiky je zaměřena na služby.

Teď si řekneme něco o tom, kdo ty služby vykonává. DEMOGRAFIE Občas se toho o zemi hodně dozvíte z toho, jací lidé v ní žijí. Etnické složení země vám může povědět lecjaký příběh. A Kapverdy nemají ledajaký příběh. Kapverdy mají něco přes 0,5 milionu obyvatel. Dva z pěti lidí přitom žijí na Santiagu.

Etnické složení země je podobně jako v případě Brazílie jedinečné tím, že země zažila generační obměnu, kdy se v podstatě zrodila nová rasa. Jakožto bývalá portugalská kolonie a krátce i zámořská provincie Portugalska absorbovaly Kapverdy nejen hodně portugalského vlivu, ale i krve. Manželství a vztahy Portugalců s Afričany, již sem byli přivezeni asi před 100 lety, nakonec vedly ke vzniku nové skupiny lidí smíšeného původu. Tito lidé bývají často nazýváni mestici či kreoly. Spousta lidí tvrdí, že kapverdští kreolové jsou nejkrásnější lidé na světě, jejich rysy nemůžete najít nikde jinde na světě.

Běžně tu potkáte člověka tmavé barvy kůže s africkými předky, který má zároveň blonďaté vlasy, modré či zelené oči a germánské rysy. Kreolové tvoří cca 80 % zdejší populace, zatímco Afričané tvoří 18 % a zbývající 2 % jsou převážně běloši. Nicméně najdete tu i početnou komunitu Asiatů a Arabů. Ze sociologického hlediska jsou Kapverdy křížencem mezi Brazílií a Haiti, když si v podstatě vybudovali vlastní rasovou identitu a také vlastní kreolský jazyk.

Na rozdíl od Haiti je tu však problém s tím, že kapverdská kreolština má problém s uznáním za úřední jazyk, jelikož každý ostrov má vlastní dialekt. Vtip je v tom, že více Kapverďanů žije mimo Kapverdy než na nich. Jen v USA, především na pobřeží Nové Anglie, žije téměř tolik Kapverďanů co na samotných Kapverdách, cca 500 000. A to mluvíme jen o USA. Další statisíce Kapverďanů žijí na jiných místech jako Angola, Portugalsko, Senegal, Francie, Španělsko, Itálie.

Dokonce i v Lucembursku. A to je jen generace po roce 1975. Před vyhlášením nezávislosti měli Kapverďané portugalské pasy, takže je těžké se dobrat reálných čísel. Oni prostě ví, jak se rozšiřovat. Samozřejmě jako lusofonní země... Ahoj, to slovo, co jsem právě použil, lusofonní, znamená portugalsky mluvící. To abyste věděli pro příště. Jako Angola a Svatý Tomáš a Princův ostrov mají Kapverdy odlišnou kulturu, která je výrazně ovlivněna Portugalci.

Vzdělávací systém je 2. nejlepší v Africe, hned za Jihoafrickou republikou, a drží se portugalského formátu. Nicméně v roce 2010 přešly univerzity na 4letý americký bakalářský program namísto původních 5 let, což udělalo radost mnoha studentům. U jednotlivých ostrovů přitom můžeme vidět určité rozdíly mezi obyvateli. S ohledem na rozptýlenost populace si každý ostrov v podstatě vybírá, jakou zemi chce mít za vzor. Některé se přiklánějí k Portugalsku, další k USA, Nizozemí či dokonce Brazílii. To vedlo k oživení produkce kapverdské hudby i tanců.

Typickým hudebním žánrem je morna, melancholický rytmus zpívaný v kreolštině. Básník Jorge Barbosa ostrovy dobře shrnul ve své sbírce Arquipélago z roku 1935. Najděte si to sami, lidi! Ta báseň má asi 200 veršů a její čtení není má práce. Kapverdy jsou poměrně unikátní díky své mezikulturní komplexnosti. Nejsou to úplně Afričané ani Portugalci, od každého mají půlku, takže jsou to Poloafričané. Jsou na to hrdí a dlouho se považovali za tu nejlepší směs obou světů, Evropy a Afriky.

Harmonie je tak krásná věc, především ve... FRIENDZONE I bez zdlouhavého vysvětlení asi tušíte, jak velkou roli hraje v jejich mezinárodních vztazích Portugalsko. Portugalsko zde skutečně hraje klíčovou roli. Nejen kvůli společným předkům, ale i kvůli jejich diplomatické a ekonomické podpoře. Dokonce i po získání nezávislosti jsou si stále blízcí. USA jsou domovem největší komunity Kapverďanů mimo Kapverdy a do rozvoje Kapverd investovaly už před vyhlášením nezávislosti.

Z 10 mezinárodních destinací, kam jejich národní aerolinky létají, se dvě nacházejí v USA. Jedna v Bostonu a druhá v Providence na Rhode Islandu. Lusofonní země jako Brazílie, Angola a Svatý Tomáš a Princův ostrov s Kapverdami též dobře vycházejí. I obchod a cestování jsou mezi nimi poměrně časté. Nicméně nejlepším přítelem Kapverd je pravděpodobně Guinea-Bissau. Tyto dvě země tvořily po vyhlášení nezávislosti dokonce jednu zemi, ale po převratu v Guineji-Bissau v roce 1981 se rozdělily. Mají podobnou kreolskou kulturu, jazyky i historii a Kapverďané dodneška považují Guineu-Bissau za svou bratrskou zemi.

Co říct závěrem: máme tu nádherně smíšené lidi žijící v nádherně smíšené kultuře na sociopatickém řetězci ostrovů, které vystřelují hurikány. Zůstaňte na příjmu. Další na řadě je Středoafrická republika. Překlad: marysol www.videacesky.cz

Komentáře (0)

Zrušit a napsat nový komentář