Thumbnail play icon

George Orwell – Jak umírá svoboda

95 %
Tvoje hodnocení
Počet hodnocení:120
Počet zobrazení:4 926

Pomocí Orwellova nejznámějšího románu 1984 a jeho politických názorů, ale i knihy Konec civilizace od Aldouse Huxleyho jsou v tomto videu vysvětlovány koncept i nebezpečí hédonismu a kolektivistické společnosti.

Komentáře (49)

Zrušit a napsat nový komentář

Odpovědět

Sice se hezky snaží oddělit kapitalismus od kolektivistických ideologií, jako kdyby k nim nepatřil,l ale je to přesně naopak. Orwell moc dobře věděl, že je to právě kapitalismus a oligarchismus (tedy státní kapitalismus), co je nebezpečí.

Například jeden z citátů Orwella:
“It is futile to be ‘anti-Fascist’ while attempting to preserve capitalism. Fascism after all is only a development of capitalism, and the mildest democracy, so-called, is liable to turn into Fascism.”

00

Odpovědět

Běda těm národům, které neumějí omezit oblast působnosti státu! Stát vše pohltí; svobodu, soukromé podnikání, bohatství, blahobyt, nezávislost i důstojnost.
Frédéric Bastiat

01

Odpovědět

O totalitu se pokoušejí jak Neomarxisté, tak populisté. Obě formy jsou možné a mohou fungovat vedle sebe. Na čele je Čína, nejlépe odolává Švýcarsko.

43

Odpovědět

Čína je státní kapitalismus jak vyšitej. A s tím pojmem neomarxismus už jste trapní, když nikdo ni pořádně nezná definici,a le použije to jako nějakou výplňku. ;)

11

Odpovědět

Jak pravil Marx, kapitalismus se neumí vyrovnat s přebytky nadprodukce. Východiskem z této spirály je proto válka, protože válka má, podle Orwella jediný cíl, a tím je ničení výdobytků lidské práce.

Kapitalismus není životaschopný systém.

823

Odpovědět

Marx - jakkoli zajímavý filozof - byl prakticky ekonomický analfabet. Jeho nejslavnější dílo - Kapitál - nedává v pasážích o kapitalismu valný smysl a to nemyslím to, že by rozporovalo nějaká ekonomická "dogmata", ale prostě postrádá často logiku. Klidně si může odsuzovat vykořisťování dělnické třídy kapitálem, ale byl bych rád, kdyby se příliš necitoval jako odborník na funkci (životaschopnost) kapitalismu. V tom byl prostě mimo.

Že válka "bourá" jakési limity růstu je sice svým způsobem pravda, ale dosud v dějinách nebyla žádná válka vedena s tímto cílem (byť mohla mít takový důsledek). Navíc žádná válka v dějinách se nevedla kvůli nadprodukci - spíše naopak.
Třetí světová mimochodem dosud neproběhla nejen díky hrozbě totálního zničení obou protivníků (jaderné odstrašení), ale současně proto, že se nevyplatí vést. Obě strany si uvědomují, že totální válkou ztratí vždy více, než získají. Zdá se, že upřednostňování mírného hedonismu (fotbal) před ideologií (Rusové jsou "zlí") nebo náboženstvím (zničme bezvěrce) v kombinaci s materiálním přebytkem ("Ať vrátí Rusové Krym, ale hlavně ať mě to moc nestojí") vede k určitému klidu zbraní. Maximálně se vedou zástupné šarvátky (Sýrie), kde pravda, mohou končit přebytky zbraní.

294

Odpovědět

Nemáš pravdu, myšlenky Karla Marxe byly vyvráceny již na počátku 20. století a přesto se je snažili uvést do praxe nacisté i komunisté.

Kapitalismus jako takový zemřel po konci druhé světové války vítězstvím umírněných socialistů ve Francii, USA a Spojeném království.

Dnešní režim v ČR a SR by se dal označit jako agrární socialismu s lidskou tváří. Pokud si přečteš plány pětiletek soudruha Hitlera nebo soudruha Gottwalda a vyškrtáš z toho body jako „zplynovat Židy“ a „nahnat kulaky do lágrů“, tak musíš uznat, že jejich plány byly splněny na 200 %. Dnes máme socialistické školství, socialistické zdravotnictví, socialistický důchodový systém, socialistické regulace potravin, socialistické regulace umění, socialistické regulace názorů, socialistické zdanění, socialistický zákoník práce, odbory třetí komorou parlamentu, osmihodinovou pracovní dobu, dlouhou materškou dovolenou, socialistické pojetí lidských práv, dokonce probíhala veřejná debata o minimálním nepodmíněném příjmu nebo právu na sex... a někde zašli dokonce ještě dál - v takové Francii jsou přijímací zkoušky na školy brány jako něco diskriminačního, protože „každý má mít přístup ke vzdělání“.

168

Odpovědět

+-HoNY-Souhlasím, nicméně ten pojem bych upravil. Česká ekonomika je výrobní, nikoli agrární a ani Francii bych za agrární neoznačoval, byť se Evropská unie dotacemi snaží udržet blahobyt francouzského zemědělství, jak to jen jde.
Socialismus navzdory trefně vystiženým jednotlivým složkám pořád nemáme. V socialismu je výrazným způsobem potlačováno soukromé podnikání, což se sice také děje (ať už regulací nebo naopak umělou podporou určitých vybraných subjektů dotacemi - řízené hospodářství = socialismus) nicméně stále ne v takové míře, abychom měli socialistické hospodářství (toaletní papír totiž pořád ještě máme a cenu komodit navzdory dotacím určuje z většiny poptávka).
Jedná se tedy o jakýsi sociální kapitalismus. Myslím, že se tomu dnes říká sociálně-tržní hospodářství.

73

Odpovědět

+JezusCo konkrétního si přestavuješ pod pojmem sociální kapitalismus? Kapitalizaci zisků a socializace ztrát (jako třeba to, co provádí ECB jižnímu křídlu EU formou skupování státních dluhopisů)? Nebo to, že si většina lidí dnes pracuje jako socialisté a žijí si doslova hédonistickým způsobem života jako kapitalisté?

Zemědělci za můj pejorativní výraz „agrární socialismus“ samozřejmě nemohou. Ti jen naletěli na líbivé řeči slibující dotace na kompenzaci neefektivního zemědělské výroby, podúrody, nadúrody, ekonomicky nesmyslné plodiny... žádné jiné odvětví není v Evropě tak pokřivené subvencemi a proti světové konkurenci stejné jakosti není schopné obstát.

Dovětkem „s lidskou tváří“ mám na mysli stav, kdy si vlastně na všechno můžeš vyplnit formulář (zažádat si o dotaci/přídavek/dávku nebo se na opak odvolat a soudit proti represím establishmentu) - pokud stát úplně neignoruješ, tak se ti nikdy se ti nestane, že ti o půlnoci doma „zaklepe na dveře gestapo“ a zavře tě. Také nikdo nemůže urážet tvoji barvu pleti, sexuální orientaci (což je docela škoda, protože Konvičkovci a Okamurovci by byli vidět v celé své nahotě a hezky by se znemožnili), náboženství nebo koníčky nekolidující s regulacemi - to je ta „lidská tvář“ České socialistické republiky.

Školství, důchodový systém, dopravní infrastruktura a zdravotnictví jsou v ČR plně socialistické.

Ad Francie, omlouvám se za nepřesnost - chtěl jsem napsat „zašli se socialismem ještě dál“. Stejně jako třeba Španělsko, kde je prakticky nemožné kohokoliv propustit pro nadbytečnost a to i u nekvalifikované pracovní síly.

43

Odpovědět

+-HoNY-Chtěl, bych znát tvojí představu spravedlivého zřízení. Nejspíš by to bylo něco ve smyslu "Kdo nepracuje ať nejí." Stavět zdravotnictví, školství na jednu úroveň s dopravní infrastrukturou nebo zemědělstvím potřebuje velkou míru omezenosti. Jednou mi někdo říkal: " Kdo stojí moc napravo ocitá se nalevo." a opačně.

41

Odpovědět

+JarininAť si dělá každý co chce. Státu má po tom být houvno, nejlépe ať není skoro žádný stát. Kdo je stát, aby někoho soudil, co je správné a co ne?

Obrazně řečeno, co je spravedlivého na tom, že někdo zcela dobrovolně pije jako duha v pajzlech páté cenové (kde se dříve točil metanol), hulí jak fabrika, žere přeéčkované polotovary, neumyje si ruce po jízdě MHD nebo vykonání potřeby a pustí potom hned do jídla, ale platí nízké zdravotní pojištění, protože málo vydělává a současně má stejně dostupnou zdravotní péči jako každý, kdo toto nedělá? To potom není pojištění, ale daň. To je spravedlivé? A jestli chceš argumentovat tím, že by takoví lidé umírali na ulici, protože by si to nemohli dovolit? Tak to není pravda v USA s částečně tržním zdravotnictvím ošetřuje narkomany i v těch nejvyloučenějších lokalitách charita.

Metro v New Yorku také není státní a funguje. Jaderné elektrárny v Japonsku jsou také soukromé a fungují. Dokonce hasiči v takové komunistické zemi jako je Dánsko jsou soukromí.

04

Odpovědět

+-HoNY-To je návrat do pravěku, ani to ne i v pravěku byly tlupy s pravidly. Ve zdravotníctví si můžeš připlatit nadstandard. Zdravotní pojištění je myslím 4,5% jako zaměstnanec, zbytek platí zaměstnavatel, jako poplatek do solidárního systému, kdyby se něco posralo, to není moc, pokud to nějací ouzký,cabrnochové, němečkové, ředitelé nemocnic atd. nerozkradou. Myslím, že je v USA charita placená ze soukromých peněz. Elektrárny jsou u nás taky soukromé. Atomovky, bych nikomu v Česku nesvěřil a hasiče si platí města a obce z daní obyvatel tady nevím jak to funguje, ale zanedbatelné.

31

Odpovědět

+JarininCo jsem komu udělal? Zkusím to jinak a polopaticky, jinak asi budu muset říct, že je to marný, je to marný, je to marný.

Zaměstnavatel platí odvody na zaměstnance z čeho? To má kouzelného oslíčka, kterým pokaždé zatřese? Ne, ty peníze mu musejí zaměstnanci nejprve vydělat.

Zdravotnictví funguje v ČR tak, že ti stát peníze nejprve ukradne formou daní peníze. Ty, pokud jsi nemocný a je to běžná věc, tak jsi hned na řadě a máš výběr mezi produktem určeného státem (stát schválil na chřipku například Paralen) nebo můžeš zvolit kvalitnější alternativu neschválenou k úhradě (ale schválenou Státním zdravotnickým ústavem jako přípravek na chřipku, šarlatány prodávající léky pro koně v tomto příkladu neřeším), tak si ji celou musíš uhradit za své. Doplacení pouhého rozdílu mezi státem určeným základem a něčím lepším neexistuje.

Systém zcela viditelně nefunguje a nikdy nikde nefungoval. Sociální a zdravotní je vypočítáváno z příjmu a ne z rizik, tudíž to není pojištění, ale daň. Není to solidární systém, ale naprosto asociální a nespravedlivý systém. Pokud jde o ředitele nemocnic, nikdy nikdo neprokázal, že by něco ukradli, je však prokázané, že hospodaří velmi neefektivně a diletantsky (jako Luftjarda Tvrdík v ČSA).

Ano, charita v USA je placena DOBROVOLNĚ ze soukromých peněz. A ponechávám stranou, zda do ní lidé přispívají proto, že se jim hnusí představa, že by jim umřel před domem bezdomovec nebo, z důvodu, že jsou lidumilové - ale asi ano, jejich pánbíčkářství je něco podobného jako naše vození paštik na dovolenou. Velmi politicky nekorektní statistika v USA uvádí, že mezi bezdomovci je naprosté minimum asiatů.

Soukromé elektrárenské společnosti jsou v ČR minoritou. Drtivou většinu dodává do sítě ČEZ s většinovým vlastnictvím státu.

Pokud jde o hasiče, tak je tedy v pohodě, že jen tak se vyhazují peníze do luftu? Řádově se jedná o miliardy, stovky milionů putují na základě dotací k jednotkám dobrovolných hasičů.

04

Odpovědět

+-HoNY-Jsem vůl, úplně jsem zapomněl jakej jsi magor, máš to v té hlavě řádně zpřeházený, doufám, že si platíš zdravotní, protože to budeš mít zanedlouho dost drahý.
Ty peníze vydělává firma pomocí zaměstnanců a tím i pomocí jejich zdraví proto ty odvody. Zdravotnictví v ČR spíše nefunguje díky Klausovi, který navrhl další komerční subjekt mezi stát a pacienta tj. zdravotní pojišťovna, která proplatí, jak je v ČR zvykem každou lumpárnu ředitelů, doktorů atd. To, že se zatím nic neprokázalo je problém nefunkční policie a soudů. Státní ústav léčiv je "další pán na holení" těch lumpáren má na kontě dost. Systém je OK jen je potřeba se zbavit lupů a zlodějů, které na něm parazitují diky činnosti ODS a ČSSD.
Neprivatizovat ČEZ bylo naprosto protichůdné rozhodnutí soudruha Klause v době velké privatizace, dneska je to nejtunelovanější státní firma, nejspíš proto, že je to dojná kráva vládnoucích stran opět ODS,ČSSD odtud státní ouřada M.Roman s platem 3/4 miliardy a tichý společník Škody Plzeň jako hlavního dodavatele technologie. Hasiče nemá cenu řešit.
V ČR, by bylo vše OK nebýt zlodějen odhadem 50% lumpů a zlodějů parazitujících přímo nebo nepřímo na systému ve smyslu " Kdo nekrade okrádá rodinu" což dávám do souvislosti s předcházejícím deformačním režimem. Co je na tom nejhorší, že po 30letech tohoto Klausovo kapitalismu po Česku stává zažitým standardem. Ty poměry lidí, kteří jsi to uvědomují a nechtějí uvědomit jste popsali dole s Heliem.
Jinak stále nevidím tvojí alternativu, kromě anarchistických nesmyslů.

40

Odpovědět

+JarininA na to jsi přišel jak? Kdyby bylo soukroumé zdravotnictví na bázi oligarchizace, jak popisuješ, tak by ta většina, co na něj nemá doslova sežrala ty, co na něj budou mít.

Cílem podnikání je vytvářet v dlouhodobém horizontu zisk. Pokud by nebyl nikdo, na kom by podnikající subjekty (nemocnice) mohly vydělávat (nereálně nastavené ceny pro chudé nemocné), tak by zákonitě zbankrotovaly. Využíváš úplně stejné argumentační fauly jako Labouristé v 80. letech, když Toryové a prosadili alespoň částečnou privatizaci železnice v UK. Soukromé vlastnictví je totiž něco, na z jehož vlastností profitují naprosto všichni.

Tady máš naprosto výstižný příklad brutálně přeregulované bytové politiky v Berlíně:
https://archiv.ihned.cz/c1-66175870-za-poslednich-pet-let-se-v-hlavnim-meste-nemecka-zvedly-najmy-o-30-procent-ale-jsou-stale-nizsi-nez-v-praze
- cena bydlení je tam levnější než v Praze
- do domů zatéká, topí se v nich uhlím, voda teče olověnými trubkami a je zdravotně závadná
- soukromí majitelé nesmějí zvýšit ceny, aby mohli provádět opravy
- lidé chtěli odkoupit domy, nastavit si v družstvu nízké nájmy a z nich zaplatit opravy - banka se na ně podívala, poklepala si na čelo, protože jejich plán byl ekonomicky neudržitelný (oprava by byla dražší, než kolik vyberou na nájmech za 20 let)

Že máš potřebu sledovat, kolik kdo bere, co kdo komu ukradl a kdo všechno může za tvůj posraný život. Já kdybych to sledoval (á, tady zase Klaus udělal sviňárnu, napíšu si k němu jednu čárečku), tak celé dny nedělám nic jiného a potom bliju žluč na internet a neudělám nic jiného.

Ano, může za to Klaus, ODS, TOP09, KSČSSD, církevní restituce, Kalousek, Šoroš, Kiska, uprchlíci... císař Franz Josef. Ne, počkej, ty problémy začaly už po Bílé hoře. :-O Ten problém je tady a teď a vznikl dlouhodobým ignorováním faktů. Na podobných principech zbankrotovala Římská říše, protože všichni si chtěli žít jako prasata v žitě a nikdo nechtěl pracovat.

Alternativou je libertariánský stát na principu laissez-faire nebo i takový anarchokapitalismus fungující na volném trhu bez státní společnosti.

Povím ti tajemství. Jsem proti Czexitu, ale je prokazatelný fakt, že prvorepublikové Československo v procentuálním vyjádření vyváželo do Evropy stejný podíl produkce jako dnes. A pokud by měla být alternativa, tak i těch pár malých států sdružení EFTA má ve světě srovnatelné podmínky jako EU a přitom nesou na provoz sdružení výrazně nižší náklady.

03

Odpovědět

+-HoNY-Zase to překrucuješ k obrazu svému.
První odstavec nechápu, druhý - proto se tomu říká solidární systém, není potřeba vytvářet zisk, ale vyrovnaný rozpočet nebo přebytkový. Když jsi mladý a zdravý platíš stejně jako když jsi starý a nemocný, je to rozprostřeno v čase. Ještě bych souhlasil s vlastním účtem nebo rodinným.
Nemůžeš používat tržní ceny tam kde je nedostatek a kde není konkurence, viz. Praha tam se byty používají k podnikání. Nebo neregulovat ceny elektřiny když je na trhu dominantní podnikatel s monopolem. Nájemné bydlení je sám o sobě paskvil, podnikatel nejdříve zajistí sebe pak až prostředky a jen v nutné míře, tento problém má jediné řešení předat majetek těm, kterým logicky náleží - nájemníkům.
Nevím na jaké planetě žiješ, ale jestli nechápeš pojmy jako klientelismus, zpronevěru, uplácení, podvody apod. jsi mimo a ty kecy o pracovitosti si nech pro nějakýho debila, až budeš vědět to co nevíš a v knížkách nenajdeš budou ti ty tvé paralely k hovnu.
Zbytek nevím o čem vůbec mluvíš, počítám, že zase něco z historie. :D

21

Odpovědět

+JarininTo opravdu nemá smysl vyvracet, jeden nesmysl vedle druhého. U zdravotního POJIŠTĚNÍ (ne zdravotní DANĚ, jako je dnes) je velký rozdíl, jestli jej spravuje stát nebo sdružení pojištěnců (= soukromá firma, záložna). Centrální plánovač totiž není schopný určit kde je hranice mezi tím, kdy je někdo dostatečně zdravý a mladý. Současný stav je nemorální, protože peníze ti do systému de facto propadnou a pokud jsi celý život žil zdravě bez vážnějších chorob, tak jsi do něj nacpal spoustu peněz a žádný z dědiců na ty prostředky nemá nárok. Pokud nejsi tuto myšlenku schopný přijmout, tak je diskuze s tebou ztrátou času.

Jestli podle tebe byty patří nájemníkům, tak sis sletl dobu. Takovou blbost nehlásají ani squatteři a ani nehlásali centrální plánovači UV KSČ za minulého režimu.

Současné problémy jsou způsobené socialismem a ne jeho špatným nastavením.

12

Odpovědět

+-HoNY-Proto se tomu říká solidární, najdi si to slovo, je to pořád dokola.
Za minulého režimu nemohli, jelikož to byl majetek nás všech :D
Pokud někdo obchoduje, podniká s bezcennou věcí, viz. byty v Berlíně jak si sám popsal, je to podvod, privatizovali se firmy, trafiky a sámošky, proč ne státní byty a i ty firemní. Králíkárny podle Havla, nemovitosti podle Klause. :D Z hovna bič neupleteš, tedy kromě česka tady jde vše. :D

11

Odpovědět

+JarininSociální a zdravotní daň není solidární, ale asociální. To se ti snažím celou dobu říct.

Představ si, že dojdu k tobě domů, seberu ti počítač a řeknu ti, že až budeš nemocný, tak ti za něj dám stovku na Paralen a druhou, až budeš starý. Přesně toto je české „solidární“ zdravotnictví a český „solidární“ sociální systém. A reformisté se snaží navrhnout, že ti teda nedám stovku, ale dvě.

V Berlíně z těch bytů udělaly ruiny právě ony regulace. Pokud by majitel domu zvýšil nájemné nad únosnou mez, tak by se lidé odstěhovali a on by to dříve nebo později musel řešit (zbourat, opravit, část rekonstruovat na komerční prostory, zbourat a postavit znovu... opravdu nevím - vyřešil by to volný trh), protože prázdný dům je náklad navíc. Teď nemůže nájemníkům zvýšit nájmy, nemůže je vystěhovat, ani nemá dům za co zrekonstruovat, protože po celou dobu příjem z nájmů taktak pokryl náklady. A tebou po celou dobu opěvovaný stát hrál mrtvého brouka a teď se snaží zachovat tvář tím, že vypíše nějaký dotační program. Úplně krásně to zapadá do vzorce „Pokud se to hýbe, zdaň to. Když se to stále hýbe, reguluj to. A když se to přestane hýbat, dotuj to.“

Příklad berlínských nájemních domů je jako přes kopírák našeho brněnského Cejlu, Bratislavské a Francouzké. Vybudovali jej židovští podnikatelé a majitelé textilek na přelomu 19. a 20. století pro dělníky svých fabrik. Na svou dobu představoval nevídaný standard bydlení. Přišel protektorát, židům majetek arizovali a nechali je vyletět komínem. Pak skončila válka a přeživší německého nacionálního socialismu ztratili nárok na svoje fabriky - byli to zlí kapitalisté (vlnu znárodnění začal už Beneš) a navíc to byl arizovaný majetek (takže automaticky na základě Benešových dekretů připadl státu). Komunisti tam navozili protěžované kádry, přejmenovali na třídu Klementa Gottwalda a do domů od války neinvestovali ani korunu. Není se potom co divit, že po plyšáku se z toho stala vybydlená lokalita v lukrativním středu města. Problém je ten, že dnes se jedna půlka aktivistů tváří, že ty domy mají historickou hodnotu a zastavovat vnitrobloky je architektonický zločin a druhá půlka bojuje za to, že vystěhování cikánů z tama je rasismus.

03

Odpovědět

+-HoNY-No konečně jsi jasně vyjádřil, to že za svoje peníze nedostaneš odpovídající péči nebo léky není chyba systému, ale inflace peněz, které jsi vložil. Už jsem ti psal, že je to chyba (Klaus) vložit do systému další komerční subjekt, který musí v něčem fungovat (paláce VZP) platit zaměstnance, prostě fungovat a to z pěněz na zdravotnictví, další jsou banditi napojení na tento systém, všechno jsem ti už psal.
S těma byty jsi to vystih přesně, nejsou nic jiného než ubytovny pro námezdní sílu žijící od výplaty k výplatě neschopná reagovat na nějaké tržní výmysly a záměry podnikatelů v bydlení, nemluvě, že je to jediné nejlevnější bydlení, kde chceš v bídě hledat podnikatelský záměr, to je už lichva. Nejbizardnější na tom je, že se i na tom dá vydělat díky státu (skrytý záměr politiků ČSSD), že doplatí sociálně slabým cenu bydlení určenou nějakým banditou. Pak není předkvapující, že sociálně slabí, c****i, platí 2xvětší nájemné než je v okolí běžné. Jak jsi krásně popsal tyto ubytovny byli udržovány majiteli fabrik ze zisku fabriky a ne z nájemného protože se vyplatilo mít dělníka hned za plotem a k okamžitému použití a za nízkou cenu, máš firemní byt tak drž hubu a makej. To, že si někdo myslí nebo myslel, že panelákový byty jsou komerční nemovitost je deformace postsocialismu a Klausovo pojetí kapitalismu po Česku, ten chlap měl už dávno viset za vlastizradu.
Pro mě je nepochopitelné jak sečtělý člověk jako ty může být úplně mimo. Jak už jsem psal jsou to souvislost ne hromada načtených informací.

21

Odpovědět

+JarininTy vole jeden! Matematika sice nikdy nebyla moje silná stránka, ale chceš říct, že máme inflaci v řádech tisíců procentních bodů ročně jako v Zimbabwe? Od roku 1989 po rok 2017 byla inflace 446 %, to jest nedošlo ani k pětinásobnému zdražení.
https://www.penize.cz/kalkulacky/znehodnoceni-koruny-inflace#inflace

Zbytek demagogie ani nebudu komentovat a jdu se věnovat užitečnějším věcem. Čest práci soudruhu! Vytrvej a brzy tě ÚV KSČM nominuje do volitelné funkce, abys mohl škodit co nejvíce pracovitým lidem.

01

Odpovědět

+-HoNY-Je vidět, že jsi ztratil schopnost pochopit psaný text, moje "inflace" nebyla myšlená jako skutečná inflace % idiote, přestaňte na tý Moravě chlastat to čučo, leze vám to na mozek.

10

Odpovědět

+-HoNY-strawman

01

Odpovědět

+v m vargaNetvrdím, že se -HoNY- vždy vyjadřuje přesně, ale také by jsi si měl sypat popel na hlavu a neházet špínu kolem sebe.
Nicméně k tvým výtkám, všichni socialisté tvrdí, že by to fungovalo, kdyby... To ale nikoho nezajímá. Prostě musíš počítat s tím, že jsou dobří a špatní lidé a že i ti dobří dělají zásadní chyby. Mně je celkem putna, kdo nebo jaká politická strana za to může. Prvně by o mnohých věcěch ani neměli rozhodovat (což se snažil -HoNY- naznačit).
Když zůstaneme pro přehlednost u toho zdravotnictví. Netvrdím, že je bismarckovský model zcela nefunkční, ale je netransparetní, drahý a s inovacema taky zaostává. Samozřejmě, když do tohoto modelu hodíš vidle v podobě "komerčně-nekomerčních" zdravotních pojišťoven, tak situaci ještě zhoršíš. To s tebou souhlasím. Mnohem efektivnější je sjednocení zdravotní a nemocenské do jedné neziskové instituce (když už tedy sociální model) s regionální působností, abychom co nejvíce omezili centrální neduhy. Nicméně tím neřešíš zásluhovost, efektivní rozložení pomoci aj. Tady souhlasím s -HoNY-, mně nevadí ta část obyvatel, která má sakra smůlu (na to by ale soukromá charita bohatě stačila), ale ti co jsou nezodpovědní a tímto systémem vlastně ještě zvýhodňováni. Je fajn, že si každý může žít jak uzná za vhodné, ale bez osobní zodpovědnosti je to celkem k okolí nefér. Přijatelnou alternativou budiž model neziskové státní zdravotní pojišťovny, která skrze daň zajišťuje základní potřeby + soukromé pojištění (jako třeba dnešní životky), které zajistí pojištění dle libosti. Koza tak zůstane celá, lid se nemusí strachovat, že na to nemá (no jakoby by byla ta dnešní daň nízká, že) a ostatní si mohou připlatit. Pochopitelně mínus to, co jsi vložil do neziskovky. Tohle mě také trochu štvě např. ve školství. Dnes se jako rodič můžete rozhodnout pro soukromou - aůternativní školu pro své ratolesti. Ale kromě toho, že ji samozřejmě tučně zaplatíte, musíte vedle toho platit i tu státní, to je asociální uchylárna.

10

Odpovědět

+MagReVšechno se dá řešit nějakou statistikou, kooficientama a nevím čím ještě, ale nejdůležitější je nedotknutelnost, očista od parazitů apod., věřím, že to proflánuté "zneužívání péče" nakonec by bylo zanedbatelné %. K tomu připlácení mínus základ samozřejmě není možné protože by ubylo z té velké hromady, která je nutná k udržení těch +/- vstupů a zůstat minimálně na 0. Zatím je stále pravděpodobnější narození zdravých lidí než nemocných i když současná porodnost s tím znatelně hýbe. Je to jak hledat algoritmus vyšší moci, prostě bych to nasypal na hromadu, zajistil, aby nikdo nekrad a ať si každý vezme co potřebuje.

00

Odpovědět

+JarininAno, myslím, že si v základu rozumíme. Proto jsem to také popsal jako neziskovku, opomněl jsem zdůraznit, že pak je taková "pojišťovna" jen jedna. Tím se to očistí od těch "parazitů". Nezanašíš konkurenci tam, kde to nemá smysl (viz dnešní systém pojišťoven, který si oprávněně napadl) a neziskovost jakštakš zaručí, že se co nejmíň prošustruje, tj. co se vybere se musí vydat mínus administrativa. Trošku mi to jako ancapácovi jde jak písek přes zuby, ale aspoň pro začátek, když se tak všichni obáváte dispotie čistě soukromého pojištění :) . Ale bez druhého pilíře sokroumého připoještění to nejde, je dobré dát ostatním šanci si prostě za nadstandard připlatit. Ty socialistické plky, u nás hlavně s pozic CSSD, všem stejně je hroznej nesmysl. Chápu, že je zdravotnictví citlivější téma než prodej rohlíků, ale v konečném důsledku je to služba jako všechny ostatní.

Ohledně toho rozdílu základ-nadstandard (teda už vidím tu společenskou debatu co je základ a co už nadstandard) to myslím není problém. Např. u zubaře ti dnes proplácí jen amalgánové plomby. Ty si řekneš, že chceš jinou, ta se ti zaúčtuje a státní se soukromou se prostě podělí, tj. soukromá doplatí rozdíl. Stejně by to šlo i ve školství.

00

Odpovědět

+MagReJistě, prostě mi neziskovka a soukromé pojištění nejde dohromady, se svojí jednoduchou logikou nelze dát rovnítko, nejsem dostatečně ekonomicky vzdělán. :) To připojištění nemůže nikomu ublížit a rozlišit standard a nadstandard nemůže být těžké. Tedy v současném stavu kde nadstandard je z mého hlediska standard a standard není lékařská péče - vlastní zkušenost, je nepředstavitelný. Ale při těch číslech věřím, že se ty nůžky začnou otevírat sami.

00

Odpovědět

+MagReDneska jsem zkouknul video s odborníkem na úchyly (Šmucler-sám vypadá jako úchyl:D), jako by mluvit za tebe, o zubním nadstandardu a jako že pojišťovna vždy zaplatí základ a nadstandard doplatí pacient. Napadlo mě, že jestli by to takto fungovalo, jaké by byly čekací doby, kdo by měl přednost? Vídím to úplně na živo. :(

00

Odpovědět

Neumí vyrovnat s přebytky? To je pochopitelně nesmysl, protože výrobek, který není udán, znamená pro firmu ztrátu. Ta se proto snaží nejrůznějšími způsoby optimalizovat výrobu a ekonometrickými modely předpovídat poptávku. Nebo vyrobí zboží po objednání zákazníkem a tak nemá s přebytky problém.

40

Odpovědět

+Píšeš nesmyslyA co různé šrotovné, či zpřísňování různých norem? Ty nevedou k socializaci podnikání?

Stejně jako vskutku merkantilisticka opatření na dovoz aut, či zemědělské produkty?

40

Odpovědět

+Helium+Píšeš nesmysly: To ale mluvíte o socialismu, nikoliv o kapitalismu.

10

Odpovědět

+Píšeš nesmyslyPrávě že o kapitalismu, který prostě potřebuje nějak socializovat externality (dálnice, etiku silničního provoz atp.). A proto také kapitalismus potřebuje stát jako partnera, protože bez těchto státních garancí (stát postaví dálnici, bude dohlížet na etiku silničního provozu) by byl automobilismus jen drahým špásem několika procent vyvolených nadšenců.

02

Odpovědět

1. Nelze mít politickou a osobní svobodu bez té ekonomické. Pokud je člověk ekonomicky závislý, ať už na jiném člověku nebo společnosti, nemůže proti němu vystoupit, protože by tak ohrozil své živobytí.
2. Demokratický socialismus bude vždy degenerovat k nějaké formě diktatury, protože lidé dávají přednost příjemným lžím před nepříjemnou pravdou.
3. Hédonismus je vskutku touha po uspokojení, ale nemusí se jednat pouze o uspokojení materiální. Někteří hédonisté jsou motivováni třeba touhou po uznání, sebeuspokojení dobrým pocitem. Na snaze zalíbit se bohu jsou stavěny církve, být tím hodným v očích boha. Podobně jsou na tom sluníčkáři, kteří jsou také motivováni k jednání pocitem sebeuspokojení, čímž sice krátkodobě pomáhají, ale dlouhodobě škodí.

177

Odpovědět

Ono stačí stanovit limity, ne určit závislost. Například progresivní zdanění. Zabraňuje vykořistování a přesto podporuje základní kapitalistickou ymšlenku, že lepší má více.

01

Odpovědět

+MikeJak zabraňuje vykořisťování? Jak podporuje myšlenku, že lepší má více?

00

Odpovědět

jak umira svoboda? jednoducho... Dáte dohromady socanov, marxistov, komunistov, menšiny a voala... svoboda je mrtva...

1014

Odpovědět

Ludstvo ma v tejto dobe mnoho inych problemov, hlavne psychickych.
Zamyslaju sa nad tym, preco sa vlastne rano zobudzaju (ak nemaju rodinu a vlastné deti).
Problem je, ze stale cim menej ludi si vie spravit vo svojom zivote poriadok - v davnych dobach bol muz lovec, teraz ma muz po narodeni milion inych moznosti, ktora je ta spravna ?...

Coraz viac ludi sa priklana k antinatalizmu. Plodili by sme potomkov, ak by sme prestali uvažovať pudovo ?

"Pokud by děti byly na svět přiváděny jen z aktu čistého rozumu, existovala by nadále lidská rasa? Neměl by člověk spíše více soucitu s následujícími generacemi, aby je ušetřil břemena existence, či aby na sebe vzal úděl chladnokrevného uložení tohoto břemene?"
"Kdokoliv chce okamžitě otestovat tvrzení, že potěšení ve světě převáží bolest, či že se v každém případě tyto dvě navzájem vyrovnávají, měl by porovnat pocity zvířete, které hltá druhé, s pocity toho druhého." Arthur Schopenhauer
"Podle Jimmyho Alfonsa Licona je plození morálně ospravedlnitelné, jen pokud existuje způsob, jak získat informovaný souhlas od neexistující osoby, a vzhledem k této nemožnosti je plození tedy nemorální."
"David Benatar tvrdí, že narození nové osoby je vždy spojeno s význačnou újmou této osobě, a proto je morálním imperativem nemnožit se."

36

Odpovědět

"Vďaka povinnému očkovaniu už len málo lekárov pamätá časy, kedy zomierali novorodenci na novorodenecký tetanus. Pozerať sa niekoľko dní na malé deti, ktoré sa napínajú v kŕčoch, a ktorých malé telíčka sa abnormálne stáčali, muselo byť strašné."
https://invivomagazin.sk/najrychlejsi-neviditelni-zabijaci_725.html

00

Odpovědět

Lidé jsou stále štastnější, životní úroveň roste, nezaměstnanost je nulová. Střední třída si žije výrazně nad poměry středověkých králů. Nemáme zde válku ani přírodní katastrofy. O zdroje a suroviny nemusíme soupeřit, natož bojovat. Díky své výhodné pozici máme dostatek vody i jídla, přebytek elektřiny z jádra prodáváme sousedům. Jsme součástí největší aliance, která kdy na Zemi byla a která je připravena nás bránit... Kdo by se v téhle situaci znepokojoval jmenování Bureše a jeho nohsledů do vedení země v den připomínky 90-100 miliónů obětí nejhrůznějšího společenského řádu, který kdy lidstvo vymyslelo.

1613

Odpovědět

Tobě podobní, jelikož ty svoje základy nakradli. Jsem rád, že jsi se přihlásil. :D

315

Odpovědět

První kandidát na čip.

64

Odpovědět

+LojzíkNení třeba, oni se přihlásí sami, jak vidíš.

27

Odpovědět

Předpokládám, že ta poslední věta je ironická a na 100% souhlasím.

10

Odpovědět

Jedna podstatná věc - třetina ho volila, třetina volila proti němu a zbylá třetina to má na háku.

00

Odpovědět

+-HoNY-Kdyby ho volila třetina, pak má 50% poslanců a může si vládnout sám.

00

Odpovědět

+HeliumJá podle výsledku hlasování do poslaneckého klubu Agroferu zařadil také KSČSSD a svědky Okamurovy. Ostatně společná cílovka byla vidět i v prezidentské volbě a to jsem ze svého hlasu Drahošovi nijak nadšený nebyl.

12

Odpovědět

+-HoNY-Pak bych tento blok pojmenoval jako asociální nedemokracii než jako stranu Bureše. Ostatně Bureš vydrží tak ještě pět, šest let.

00

Odpovědět

+HeliumTěžko říct jaký zvolit správný název tohoto slepence. Holokaust byl také demokraticky odhlasován.

Bureše jako takového je mi líto - je to vzdělaný a inteligentní člověk, ale využívá svoje schopnosti k prosazování nesvobody. Uvědom si, kolik dalo práci, když kradl původním majitelům Agrofert nebo když se vytěsňoval drobné akcionáře. K ovládnutí trhu a likvidaci konkurence nepotřeboval mafiánské praktiky jako oligarchové v Rusku nebo na Ukrajině, ale tužku, papír a lobbysmus.

00

Odpovědět

+-HoNY-Koukám, že jsou vám ty vaše vědomosti celkem k hovnu, to musí být něco s krátkodobou pamětí, vyjmenovat egyptský vládce a nevzpomenout si co bylo včera, kdyby jste spolykali polovinu knihovny tak stejně nenapočítáte do 2. Inteligentní člověk pochopí souvislosti, geniální souvislosti mezi souvislostmi.

12
Používáme cookies, abychom mohli provozovat tuto internetovou stránku a zlepšit Vaši uživatelskou spokojenost. Budete-li pokračovat beze změny nastavení, předpokládáme, že souhlasíte s ukládáním souborů cookies z internetových stránek. Více informací o použití cookies.
OK