Můžete klimatickou změnu zvrátit VY?Kurzgesagt

Thumbnail play icon
Přidat do sledovaných sérií 3
94 %
Tvoje hodnocení
Počet hodnocení:52
Počet zobrazení:5 133
Prudká klimatická změna je tématem současnosti. Klima se mění a prognózy začínají být čím dál chmurnější. Je ještě čas předejít tomu nejhoršímu? A můžete to dokázat vy jako jednotlivec?

Přepis titulků

Jsme vůbec nejbohatší, nejpokročilejší a nejmocnější v lidské historii. Přesto se vůči klimatické změně cítíme bezmocní. Na první pohled se to zdá prosté. Skleníkové plyny uchovávají energii ze Slunce v naší atmosféře. To vede k teplejším zimám a drsnějším létům. Suchá místa budou sušší a deštivá místa deštivější. Mnohé ekosystémy zmizí a stoupající oceány pohltí pobřeží a města, která jsme na nich postavili.

Proč tomu prostě nezabráníme? No, je to komplikované. Veřejná debata o zastavení změny klimatu se často zaměřuje jen na pár aspektů jako na uhelné elektrárny, auta nebo krkající krávy. Řešení jsou pak často příliš zjednodušená: řady solárních panelů, ježdění do práce na kole, něco, něco, udržitelnost. A hodně se mluví o osobní odpovědnosti. Jak máte vy změnit svůj životní styl, abyste zabránili prudké klimatické změně, na což se podíváme společně v tomto videu.

Tohle je jedno z videí, které se vyplatí sledovat až do konce, protože abychom mohli diskutovat o reálných řešeních, musíme nejdřív porozumět problému. ŠIRŠÍ SOUVISLOSTI Moderní průmyslová společnost, jak jsme ji za posledních 150 let vybudovali, ze své podstaty ničí planetu. Vše, díky čemu je náš život jednodušší, bezpečnější a pohodlnější, zhoršuje situaci biosféry.

Jídlo, co jíme, ulice, kudy chodíme, oblečení, co nosíme, přístroje, co používáme, to, jak se přemisťujeme, a příjemné teploty, které kolem sebe uměle vytváříme. Většina lidí ví o závažných dopadech energie, hovězího, aut a letadel, ale o jiných velkých znečišťovatelích se skoro nemluví. Emise unikající ze skládek jsou tak vysoké jako emise všech tryskáčů ve vzduchu.

Vypouštíme více CO2 z našich domácností než ze všech aut dohromady. A emise vzniklé z výroby nového auta jsou rovnocenné postavení jen dvou metrů silnice. Takže je super, když přejdeme na elektrická auta, ale nic to nevyřeší, pokud budeme silnice stavět stejně. Napravit jednu část průmyslového systému nestačí. Každá z mnoha různých částí potřebuje řešení a některá z nich nejsou přímočará. Ale i když řešení známe, to, že existuje, neznamená, že jsme schopni ho zavést nebo to chceme.

Boj s prudkou klimatickou změnou má mnoho šedých zón, jedna z nejnápadnějších je propast mezi bohatými a chudými. EMISE VS. CHUDOBA Existuje jasné pojítko mezi prosperitou národa a jeho uhlíkovými emisemi. Jinak řečeno: bohatší lidé způsobují více emisí. Takže řešením klimatické změny je prostě to, aby se ti nejbohatší omezili ve svých rozhazovačných životních stylech, ne?

I když by to pomohlo, problém by to nevyřešilo, protože 63 % světových emisí pochází ze zemí s nízkými až středními příjmy. Tedy ze zemí, kde většina lidí nežije rozhazovačně, ale snaží se přinejhorším dostat z chudoby a přinejlepším dosáhnout pohodlného života. V současnosti bohužel přechod z chudoby do střední třídy nevyhnutelně vytváří emise. Žádat po rozvojových zemích, aby snížily emise, se zdá jako házení klacků pod nohy.

Je těžké tvrdit, že by určitý region měl chránit své pralesy a nakoupit solární panely místo pálení dřeva, když nedokáže poskytnout základní potřeby významné části populace. Ale omezit se není populární řešení, zvláště když něco takového žádají země, které zbohatly působením environmentálních škod v minulosti. Pro miliardy lidí představují emise pro ně osobně dobrou věc. Když na toto zapomínáme, máme tendenci navrhovat neproveditelná řešení.

Například beton. 8 % emisí CO2 pochází z betonářského průmyslu. Dobře, fajn, tak přestaňme používat beton, ne? Ale momentálně je beton levným a snadným způsobem, jak si lidé v rozvojových zemích můžou dovolit stavět bydlení. A takových příkladů je spousta. Ani bohaté země se na řešení klimatické změny neshodnou. Uhlí, plyn a ropa jako zdroje energie mizí jen pomalu kvůli vášnivým diskuzím o tom, co je má nahradit.

Občané jsou možná zásadně proti jaderné energii, ale také nechtějí větrné nebo solární elektrárny za domem. V zásadě tohle všechno můžeme překonat, ale jiné věci nevíme, jak vyřešit. Nejproblematičtější je jídlo. VYPOUŠTĚJ EMISE, NEBO ZEMŘI Brzy budeme potřebovat nasytit 10 miliard lidí a nevíme, jak to zvládnout bez vypouštění skleníkových plynů. Kvůli podstatě moderního potravinářství, které vyžaduje hnojiva, je nemožné vytvořit bezemisní potraviny.

Jen rýže ročně vypustí tolik metanu, jako jsou skoro veškeré emise letecké dopravy na světě. A co hůř, naše nejoblíbenější jídla vytvářejí nejvíc emisí. 57 % potravinářských emisí pochází ze živočišných produktů, ačkoliv tvoří jen 18 % světových kalorií a 37 % bílkovin. A s tím, jak lidé na světě bohatnou, žádají více masa.

Tradiční strava většiny kultur se zakládala primárně na rostlinné stravě a troše masa. Ale s růstem průmyslové masné produkce a zemědělství se z masa stala základní potravina. Běžná pochutina v rozvinutých zemích a symbol vysokého postavení a bohatství v rozvojových zemích. V dnešní době se 40 % obyvatelné půdy používá na nějaký druh masné produkce, což je velikost Severní i Jižní Ameriky.

To je půda, na které bychom jinak mohli nechat růst původní ekosystémy jako amazonské lesy, aby mohly z atmosféry vysávat uhlík, ale místo toho se většina používá na nakrmení zvířat. Dostupná řešení ale dokážou nazlobit obě strany politického spektra, bohaté i chudé. Maso je velmi citlivé téma a točí se kolem něj mnoho whataboutistických argumentů, třeba když se srovnává s nejhoršími zdroji emisí. Ve výsledku je to prosté.

Menší konzumace masa nezastaví klimatickou změnu, ale tu nezastavíme, pokud nebudeme konzumovat méně masa. To samé platí i o věcech, které nejsou nezbytné k přežití, ale nejspíš stejně nikam nezmizí. Třeba letecká nebo lodní nákladní doprava, těžba a výroba přístrojů, na kterých funguje YouTube. Co to tedy znamená? Musíme se vzdát způsobu našeho života a chudí ho nikdy nedosáhnou?

Nemůže nás zachránit nějaká technologie, abychom mohli dál řídit velká auta a jíst maso každý den? ŘEŠENÍ VS. VÝDAJE Tato technologie vlastně už funguje. Direct Air Capture stahuje oxid uhličitý ze vzduchu, který pak může být uložen do země nebo přetvořen v produkty. Proč ji tedy nevyužíváme v průmyslech po celém světě? Protože s aktuální technologií by to stálo asi 10 bilionů dolarů ročně, tedy polovinu HDP Spojených států.

Tyhle peníze je potřeba někde získat a momentálně je nikdo nenabízí. Hození výdajů na znečišťovatele, jako jsou ocelárny nebo uhelné elektrárny, by zdvojnásobilo cenu jejich produktů a tyto průmysly, které operují s velmi malým ziskovým rozpětím, by zkrachovaly. Zdá se logické, aby to platila vláda, ale státní zdroje jsou často napojené na pravý opak: dotování ropy a plynu. To se možná zdá nelogické, ale záměry jsou jasné.

Když držíte ceny za paliva uměle nízko, doprava a každodenní potřeby jsou uměle levné taky. To má zásadní společenský dopad na miliardy lidí po celém světě. To vytváří politické lobby a pobídky, které tento cyklus drží v běhu, a proto je tak těžké se fosilních paliv vzdát. Zato drahá řešení vzdáleného problému, třeba pohlcování uhlíku, se zdají, že můžou počkat, protože z nich nikdo nyní nemá užitek. Někteří si myslí, že jediná cesta ven z tohoto průšvihu je vzdát se kapitalismu, jiní zase, že trh by měl být ještě volnější bez zásahů, jako jsou dotace, někteří navrhují, že potřebujeme tzv.

nerůst a celkově se jako živočišný druh omezit. Ale věc se má tak, že se zatím žádnému politickému systému nedaří stát se doopravdy udržitelným a nikomu to nešlo ani v minulosti. Navíc nemáme dost času to vyřešit a podniknout mnoho experimentů. Musíme zavádět řešení už teď. Nejenom zastavit vypouštění všemožných skleníkových plynů, ale také začít omezovat množství CO2 ve vzduchu.

Nestačí jen upravit naše současné chování, musíme napravit chyby z minulosti. S každým promrhaným rokem se nebude možné vyhnout dalším extrémním změnám. Dobře, teď se zhluboka nadechněme. Prudká klimatická změna a náš svět jsou komplikované. A tady se na scénu vracíte vy, drahý diváku. MŮŽETE PROSÍM SPRAVIT KLIMA VY? V dnešní době se to podává tak, že jsme za klimatickou změnu zodpovědní všichni.

Že se každý má podílet na nápravě. Proč si nekoupíte nové elektrické auto? Místo plynového sporáku elektrický? Proč si nepořídíte do oken dvojitá skla, nepřestanete jíst maso a nevypnete světla? Přenášet zodpovědnost z největších znečišťovatelů na průměrného člověka, vás, je jednodušší než řešit problémy. Bonus navíc je, když řešení klimatické změny znamená prodat nový výrobek. Pokud na to nemáte čas nebo peníze, měli byste se cítit provinile. Je to efektivní poselství, protože je pravdivé.

Nejrychlejší způsob, jak snížit emise CO2, by byl, kdyby nejbohatší země na světě drasticky změnily životní styl a kdyby ty rozvojové nechtěly toho stylu dosáhnout. Upřednostnit klima před pohodlím a bohatstvím. Pokud jste schopní sledovat toto video, týká se to i vás. Ale zažili jsme globální experiment: během pandemie jsme zůstali doma, nepoužívali dopravu a konzumovali méně. A emise CO2 jsme za rok 2020 snížili jen o 7 %. Argument, aby klimatickou krizi řešili běžní lidé, ztroskotává, když si uvědomíme rozsah problému.

Osobní snaha snížit emise skleníkových plynů je fajn, ale je nicotná v systémovém kontextu globálních emisí. Myšlenku osobní uhlíkové stopy zpopularizovala ropná společnost BP v reklamní kampani v roce 2005. Nejspíš se jedná o jednu z nejúčinnějších a nejhrozivějších propagand, která doteď odvádí naši pozornost od skutečné povahy situace. Pokud byste odstranili 100 % svých emisí až do konce života, šlo by o jednu vteřinu emisí globálního energetického průmyslu.

Ani ta nejmotivovanější osoba nezmůže prakticky nic. Když dáme dohromady nebezpečí klimatické změny, množství emisí a nedostatek shody na tom, jak to řešit, zdá se to jako nepřekonatelný problém. Může to způsobit vyčerpání z rozhodování a omlouvání si vlastního kontraproduktivního chování. Sami jsme s tím dost dlouho bojovali, proto nám výroba tohoto videa tak trvala.

Takže co doopravdy můžete udělat? Existuje mnoho názorů a vedou se o nich vášnivé diskuze. Nevíme, kdo má pravdu, takže vám můžeme nabídnout jen náš pohled a názor. NÁZOROVÁ ČÁST: CO SKUTEČNĚ MŮŽETE UDĚLAT? Musíme o klimatické změně mluvit a přemýšlet jinak. Chce to všeobecný, systémový přístup, změnit základy moderních průmyslových společností. Jak už jsme dlouze vysvětlovali, s osobní odpovědností se to přehání.

Abychom dosáhli systémových změn v technologiích, politice a hospodářství, musíme ovlivnit lidi u moci. Politici musí vědět a silně pociťovat, že to lidi zajímá, že jejich úspěch závisí na vypořádání se s klimatickou změnou. Když jsou vlády a regionální politici neochotní měnit zákony, které ovlivní ty, co platí nejvíc daní a podporují kampaně, musíme místo nich zvolit lidi, kteří respektují vědu. Musíme je donutit, aby zaváděli nejefektivnější řešení klimatické změny.

Neztrácet čas tím, že budeme zakazovat plastová brčka, ale řešit to zásadní: potravinářství, dopravu a energie, ale nezapomínat ani na cementárny a stavebnictví. Když se průmyslová odvětví budou změnám bránit, ať už ze strachu ze ztráty zisku, nebo kvůli ochraně zaměstnanců, budeme potřebovat politiky, kteří změní zákony, podpoří nasazení existujících technologií a investují do inovací v oblastech, kde dobrá řešení ještě nemáme. Není důvod, proč by se ekonomické zájmy průmyslu neměly shodovat s potřebou maximálně snížit uhlíkové emise.

A pokud ani tak nebudou spolupracovat, tvrdé tresty nebo regulace je k tomu musí donutit, nebo zkrachují. Je nerealistické myslet si, že by tak rozsáhlá změna mohla být vynucena po celém světě dost rychle, protože spousta nízkoemisních technologií stále potřebuje hodně času a výzkumu, což znamená, že jsou drahé. Ale více firem bude vyrábět efektivnější systémy na pohlcování CO2, bezmasé alternativy, lepší baterie, náhrady za cement atd., pokud po nich bude růst poptávka.

A pokud jste majetní, můžete už sami do těchto technologií investovat, dokud jsou stále drahé. Tyto mechanismy budou do budoucna ceny snižovat. Tohle je to, co můžete dělat vy. Hlasovat ve volbách a hlasovat peněženkou. Proti sobě stojí mnoho protichůdných zájmů a složitých šedých zón.

Pokud se nám nakonec podaří dosáhnout nutné systémové změny, všem na ní něco nebude vyhovovat. Až když přijmeme to, že některá řešení na nás budou mít negativní dopad, můžeme mít upřímnou debatu a dosáhnout pokroku. Všichni budou trochu nespokojení a to je v pořádku. Víc toho udělat nemůžete. Můžete se s touto situací vypořádávat tím, že své priority dáte najevo svým chováním a skutky.

A mezitím můžete jíst méně masa, méně létat nebo si pořídit elektromobil. Ne kvůli pocitům viny nebo kvůli tomu, že si naivně myslíte, že sami zastavíte klimatickou změnu, ale abyste přispěli svou malou troškou do systémové změny, kterou potřebujeme. Překlad: elcharvatova www.videacesky.cz

Komentáře (35)

Zrušit a napsat nový komentář

Odpovědět

Stoprocentně souhlasím s tím, že změna musí nastat shora, a proto musíme dosadit do vlád lidi, kteří budou ochotni a schopni jednat pro Zem – rychle a radikálně. Právě pro toto si ale musíme okamžitě uvědomit priority – volit environmentalisty a ne populistické "menší zlo". Velice zajímavě o tom píše Graeme Maxton ve své knize "Slepice nedokáže snést kachní vejce".

Absolutně však nesouhlasím s tím negováním individualismu. Každý den musíme všichni "volit" taktéž svými financemi – a zničit nadkonzum a nadvýrobu. Nadkonzum a nadvýroba "ekologických produktů" není ekologická, je jen o trošku méně neekologická.

A hlavně by populistické strany neměly finančně podporovat mnohodětnost.

00

Odpovědět

Klima mám na špagátě, klidně to řekni Grétě.
Jak se nechovat jak svině, když všechno vyráběj v Číně
Stačí zdravý rozum a občas na večer dát rum
Kde vzít zelenou elektriku? Stačí točit kliku.
v tílku
venku
bez moderních výdobytků
ty dobytku

02

Odpovědět

Levnější mi přijde na klimatické změny se připravit a přizpůsobit, než zavádět nesmyslná a drahá opatření, která výrazně poškodí celosvětovou ekonomiku.

25

Odpovědět

Nj horšie ako na venuši to tu predsa byť nemôže

00

Odpovědět

Levnější je naopak zavádět opatření. Přizpůsobit se bude nutné. Ale to, čemu se lze bránit, to je levnější ubránit. Mnohonásobně.

10

Odpovědět

Na Němce je to docela realistické video, ale se závěry nesouhlasím. Tlačit na politiky povede akorát ke kravinám, stejně jako dosud. Podle mě nezbývá, než pořádně dupat do technologického pokroku, aby čistější a efektivnější technologie byly i ekonomicky výhodnější.

48

Odpovědět

Technologický pokrok NEVEDE k úspoře "planety a jejich zdrojů", ale naopak ještě k větším nárokům na planetu - říká se tomu Jevonsův paradox (typicky úsporné žárovky nevedou k úspoře energie, ale k většímu uplatnění úsporných žárovek i do míst, kde by se jinak nesvítilo).

44

Odpovědět

+don-tomA chudoba vede k jevům od topení bordelem po rozvrat společnosti, vyber si.

12

Odpovědět

+DurangaTechnologický pokrok vede k větší spotřebě materiálu - například dřevo se nejdřív využívalo výhradně jako topivo. Tak někoho napadlo vyrábět ze dřeva nábytek.
Došlo tedy ke zvýšení potřeby dřeva; pak někoho napadlo vyrábět z dřeva potaš (surovina pro výrobu skla); došlo tedy opět ke zvýšení potřeby dřeva; pak přišel knihtisk a opět se zvýšila spotřeba dřeva.

Tedy technologický pokrok vždy znamená zvýšení spotřeby zdroje.

Trochu jinak lidé jsou tak "chudí", že probíhá invaze křídlatky (rostlina vytvářející nepropustné porosty), nebo invaze jmelí (poloparazit), nebo z živočišných druhů třeba prase divoké, či jelen sika (=nějak jsem neslyšel, že by byl dopaden pytlák, který se hájil hladem a v ulovením těchto druhů zvířat; ale obvykle to bývá výstavní kousek větších živočichů).

A vypalování trávníků taky nesvědčí o tom, že by lidé byli chudí (nebo že by neznali kompost?)

22

Odpovědět

+DurangaJinak řečeno: Lidé topí "bordelem", protože sběrné nádoby na petky mají průměrně 90 metrů od domova, zatímco vzdálenost do nejbližšího lesa, kde by mohli vysbírat sušky a jiný spalitelný materiál se počítá na kilometry.
Česká levná kulatina (neopracované klády zbavené jen větší) se vozí na pily do Rakouska (celkově v hodnotě až 40 miliard korun), kde si zpracováním vydělají 100% marži a ještě dokážou zpracovat odpad na vytápění.

20

Odpovědět

+don-tomKdyby zelení komouši (zaplacení Rusákama) dekády neblokovali jádro, tak tu máme čistou elektřinu za zlomek dnešní ceny a můžeme s ní i vytápět jako Francie. Snad se to už zlepší a malé modulární reaktory jsou na vzestupu. Cílem je samozřejmě fúze, ale těžko chtít po retardech, co se umí akorát přilepit k silnici, aby se zapojili do výzkumu fyziky plazmatu.

00

Odpovědět

+DurangaVytápění s odpadním teplem je v našich podmínkách náročnější než v rovinaté placce jménem Francie.
Takže spíše bychom měli elektrifikovanou trať do Německa i v jihozápadním směru.

00

Odpovědět

Jde o jednu věc. Díky tlakům na politiky se pořádně duplo do technologického pokroku.
Je nutné dělat věci teď a zároveň vyvíjet nadále do budoucna.

00

Odpovědět

Nějak málo se v těchto souvislostech mluví o konzumním stylu života.
Co by se dalo zlepšit: Kvalita výrobků. Z nějakého důvodu je strašně IN neustále kupovat další a další nové produkty (ať už se jedná o spotřebiče nebo oblečení) a trh tento konzum podporuje: Proč vyrábět produkt, který spotřebiteli vydrží několik let, když můžu úmyslně vyrobit méně kvalitní výrobek. Spotřebitel bude tyto výrobky kupovat častěji a výrobce bude dál vesele vyrábět s nížšími náklady a stejnou prodejní cenou.
Jedná se o neskutečné plýtvání zdrojů.
Jedno z řešení ze strany spotřebitele: reklamovat. Reklamace neznamená jen ztrátu zákazníka ale i ztrátu zisku a to pocítí nejvíc.
Zákaz ku*vítek je taky cesta k dobru, i když zabránit výrobcům v obcházení těchto pravidel bude náročné.

61

Odpovědět

Ale ono se vyrábí kvalitní zboží. Cesta není reklamovat nebo já nevím co, cesta je to nekupovat. Výrobců co nabízejí kvalitní zboží je spousta.
Nakonec je to vždy v lidech a v tom že ti co tohle kupují prostě chtějí ušetřit a koupí ten nejlevnější šunt, mnohdy bohužel i proto že jim nějaký Lojza řekl že třeba tadyta tv Hwangdung za 14 má stejný parametry jako Philips za 20, takže si můžete mlaskat jak jste "ušetřili" balík, však je to všechno stejně čína nééé...
Já vybíram vždy cca střední třídu, často s nadstandardní zárukou a nepamatuju kdy naposled jsem něco reklamoval, protože tam si prostě už naopak hlídají aby se to nekazilo, když na to dávají záruku třeba i 5-10 let.

23

Odpovědět

+Karel PesŽe je něco levné neznamená, že to musí být vadné, od toho si platíme úřady. Všechno je pro někoho určené.

00

Odpovědět

+Komentáře (17)Reálných kazítek je minimum, většina zboží odchází, protože to jsou prostě šunty. Pamatuju dva roky dozadu jsme někde dostali led žárovky k nákupu a jak to dopadlo? Všechno to umřelo za rok až dva maximálně, tristní kvalita výroby a nejlevnější součástky (jsem elektrikář), takže se není čemu divit že to tak dopadlo. PC zdroje jsou běžně úplně to samé (s tím že některé jsou až nebezpečné), nemají kazítka, ale mají nejlevnější čínské součástky které jsou napájené tak že to sotva drží a tak je to skoro se vším levným, málokdy se najde výjimka.

00

Odpovědět

+Karel PesJistě, protože se nikdo nestará co kdo prodává, prodejci potřebují levně nakoupit a draze prodat, nikdo neřeší normy a zkušebny a já nevím co. Nefunguje stát.

00

Odpovědět

+Karel PesTak určitě, proto se mi treba rozbil kuchynskej robot od Kenwoodu, u kteryho sem si priplacel za kovovy prevody, aby neco vydrzel. Skoda, ze se rozbil par mesicu po zaruce, protoze prevody sice byly kovovy, ale zakladni ozubeny kolo, ktery je na pevno pridelany k hridely motoru bylo plastovy a neslo vymenit, bez zniceni motoru....

00

Odpovědět

+Karel Pesjako obvinovat konzumenta ze kupuje levne... ne kazdej ma na kvalitnejsi :D takze dokud je nabidka, tak poptavka tu bude. A ono dnes stredni trida uz nema prachy na nakup veci co patri do "stredni tridy" :D (nebo me to tak aspon prijde, necejtim se jako zastupce nizsi tridy xD)

00

Odpovědět

Málo se o tom mluví, protože nutné jsou systémové změny.
Tohle je dílčí změna, která je potřebná. Ovšem těch potřebných věcí je hodně a času ve videu a pozornosti diváků málo. Navíc důsledné reklamace chování výrobců moc nezmění, jelikož cena je nejdůležitější parametr.

00

Odpovědět

Nějak vám nefunguje číslování komentářů. :D
Člověk je škůdce planety o tom žádná, otázka je jestli je nás dost aby jsme přemohli globál, já tomu nevěřím, planeta se ubrání sama, větší pes šuká. Problém je směr kudy se lidstvo ubírá jakože pokrok. Příklad: Státem dotované skleníky, již rozšířené v Holandsku, Španělsku atd. pěstuje se na vodě pomocí chemických hnojiv, slunce se nahrazuje LEDkami, přidává se CO, čmeláci, v létě chladí v zimě vytápí, obrovská spotřeba energie. Ty skleníky mají vlastní elektrárny - plynové, tuhé, bioplynové, v těch bioplynkách se "spaluje" kukuřice vypěstovaná na polích, chápete ten paradox !!!

30

Odpovědět

"otázka je jestli je nás dost aby jsme přemohli globál"

Ne, samozřejmě ne :D planetě jsme ukradení, zažila už větší "katastrofy"... klimatická změna není problém pro zemi, je to problém pro nás.

Co se stane se zemí?
Nic. Na pár tisíc (milionů) let se stane neobyvatelná a pak se tu možná pomalu vyvine další život... každopádně si bude spokojeně dál existovat.
(dokud jí neroztříští nějakej náhodnej šutr, nebo jí "nespolkne" slunce, nebo nějaká černá díra, nebo něco podobnýho... ale to my neovlivníme).

Co se stane s námi?
Konec, šlus, ende...

60

Odpovědět

+BullOvermoja naojblubenja kniha je od Sartreho Cudzinec

02

Odpovědět

+vm vargapitchi od Camusa, som opily

02

Odpovědět

counter nefunguje pretože sa tu objavilo pár šibnutých ivanov, ktorý to tu pokropili svojimi copypastovanými pičovinami od Putinovho ministerstva pre šírenie pravdy o plochozemi.

13

Odpovědět

On tady řádí cenzor jako černá ruka.

Jinak současné levičácké úderky neví, zda zachraňovat planetu (jinými slovy uměle předražit například hovězí maso, auta, leteckou dopravu - škodí to planetě, tak to zdaňme), nebo zachraňovat dělníka, který si před 50 lety nemohl dovolit hovězí maso častěji než jednou týdně, auto, nebo každoroční dovolenou k moři.

Odpověď konzervativce je: tak nechte ceny pracovat (co nejméně zásahů do trhu například: uměle navyšovanou produkci, nebo uměle vyvolanou poptávkou) a levičák neví, která bije.

23

Odpovědět

Řešení je vlastně strašně jednoduché. Nechte zbohatnout společnost.

35

Odpovědět

Toto môže povedať iba nevzdelaný idiot.

27