Avengers: Jak definovat dějstvíLekce ze scénáře

Thumbnail play icon
Přidat do sledovaných sérií 24
85 %
Tvoje hodnocení
Počet hodnocení:63
Počet zobrazení:6 318

Co přesně je dějství? Existuje definice, která pomůže začínajícím autorům lépe strukturovat jejich příběhy? A jaká jsou nebezpečí klasických modelů tří a pěti dějství? Odpovědi na tyto otázky přináší dnešní Lekce ze scénáře a konkrétně při tom rozebere film Avengers.

Přepis titulků

Ahoj, já jsem Michael a toto jsou Lekce ze scénáře. Před několika měsíci mluvil režisér David Fincher o svém novém seriálu Mindhunter. Při tom zmínil nedostatky filmů od Marvelu a potenciál nových platforem jako Netflix. "Existuje velké množství talentů, lidí, kteří mají pocit, že práce pro Marvel jim toho moc nedá. Myslím, že když jim vyrobíme hřiště, které je podnětné, dospělé, zajímavé, složité a plné výzev, možná přijde něco, co není svázané třemi dějstvími."

Ta poslední část jeho poznámky se mi vryla do paměti. Hodně jsem o tom přemýšlel. Stala se z toho skoro posedlost. Přečetl jsem kvůli tomu znovu knihy o psaní scénářů, Shakespeara a znovu se podíval na každou marvelovku. To všechno kvůli odpovědi na otázku, jak může spisovatel nejlépe uvažovat o struktuře dějství? Rád bych vás vzal s sebou na cestu za tou odpovědí ve dvou videích. Začneme u zjišťování, co vlastně dějství je.

Chci použít Avengers, známý film s dobrou strukturou, k vysvětlení podrobností obvyklého členění na tři dějství, k prozkoumání jeho historie a také klasické alternativy, pět dějství. Také se chci podělit o nový způsob, jakým o dějství v příběhu přemýšlím. Podívejme se na Avengers. PROTOTYPICKÁ TŘI DĚJSTVÍ Myšlenka formální struktury tří dějství ve scénáři byla v Hollywoodu zpopularizována Sydem Fieldem v jeho knize Scénář z roku 1979.

Podle něj to vypadá takhle: tři dějství, dva zvraty. První dějství by mělo tvořit 25 % scénáře a pokrýt úvod a přípravu na zápletku. Podívejme se, jestli to platí pro Avengers. V první polovině prvního dějství vidíme příchod Lokiho a odhalení jeho plánu. Ve druhé polovině rekrutuje S.H.I.E.L.D. naše hrdiny pro boj proti Lokimu. Porušení bezpečnosti. Navíc se řeší starosti s jejich setkáním, čímž se připravuje příběh. Na konci prvního dějství přijde první zvrat.

V tom musí hlavní hrdina udělat těžké rozhodnutí a tím vstoupí do nového světa. Protože v Avengers je mnoho postav, ten bod je trochu jiný než ve většině scénářů, Iron Man dá slovo mimo kameru a Thor se přidá později. Přesto tady Captain America a Bruce Banner slíbí pomoci S.H.I.E.L.D.u, helicarrier je odnese do druhého dějství, přesně ve 25 % celkového času filmu. Jen mimochodem, změna dějství často, i když ne vždy, znamená změnu místa. Prostředních 50 % filmu tvoří druhé dějství, kde se hrdina snaží dosáhnout svého nového cíle.

Od roku 1979 se tato část trochu vyvinula. Je běžné přidat střední bod, velký zvrat, který přijde v polovině filmu. Ten rozděluje druhé dějství na poloviny, kterým se často říká 2A a 2B. V Avengers se v první půli druhého dějství naši hrdinové snaží zastavit Lokiho plán a zároveň bojují se vzájemnou nedůvěrou. Téměř přesně v polovině filmu zjistí naši hrdinové, že S.H.I.E.L.D. měl před nimi tajnosti. Během tohoto vrcholu napětí, zaútočí Lokiho muži a příběh se vydá novým směrem.

Ve druhé polovině druhého dějství se našim hrdinům nedaří zastavit Lokiho, utrpí ztráty a jsou rozděleni. To vede ke druhému zvratu, ke chvíli krize, která hrdinu donutí udělat další důležité rozhodnutí. Naši hrdinové si uvědomí, co je v sázce, zapomenou na neshody a vymyslí plán, jak zastavit Lokiho jednou pro vždy. Vyzbrojí se a odletí do třetího dějství. Ve třetím dějství hrdina ví, co má udělat, ale musí překonat svou slabost, aby to zvládl. Naší hrdinové se naučí spolupracovat a porazí Lokiho, čímž se stanou Avengers.

Ve zbytku třetího dějství se vše vyřeší a uzavřou se otevřené konce. To je model tří dějství, který už 40 let tvoří základ "správného scénáře". Jaké problémy přináší tato stereotypická struktura? Co se týče druhého dějství, je tak trochu vágní. První a třetí dějství mají přesné funkce, které se dají intuitivně pochopit: připravit příběh a vyřešit ho. Ale druhé dějství, většina příběhu, je docela holé. A i se středním bodem máme v tom modelu jenom tři zvraty. V Avengers se toho stane hodně a tohle to všechno nepokryje.

Jaké máme alternativy ke třem dějstvím? Nejčastěji probíraný model, který najdete i v Shakespearových hrách, je členění na pět dějství. V roce 1863 vydal německý spisovatel Gustav Freytag svou knihu Techniky dramatu a tam představil Freytagovu pyramidu. Analyzoval klasické alžbětinské drama a prohlásil, že v každé tragédii bylo pět fází. Projdeme si těch pět fází a uvidíme, že přesně pokryjí strukturu Avengers. První fáze je expozice, v té je důležité připravit svět, existující spory a hrdinu. Už jsme říkali, že to je první čtvrtina Avengers, kde se dozvíme o Lokiho plánu a potkáme naše hrdiny, kteří jsou zataženi do děje.

Ve druhé fázi s názvem kolize se ukazují spletitosti příběhu a zvyšuje se napětí a spád. Naši už svolaní hrdinové se vydají stopovat Lokiho. Najdou ho, postaví se mu a zajmou ho. Během toho se přidají Iron-Man a Thor a konflikt mezi hrdiny začíná. Moc jim nejde chovat se k sobě hezky.

Třetí fáze je vyvrcholení. Možná to zní jako zvláštní jméno, protože tak obvykle říkáme konečnému střetu v příběhu, ale podle mě to vyjadřuje váhu, kterou by tato část měla mít. Freytag o té fázi napsal: "Konflikt je plně rozvinutý a hrdina stojí na křižovatce cest vedoucích k vítězství, nebo porážce, pádu, nebo vzestupu." V Avengers začíná tato třetí fáze, když se Loki dostane na palubu lodi. Konflikt mezi našimi hrdiny, který byl naznačován ve druhé fázi, se plně rozvine.

Vše, co jsme doteď viděli vedlo k této chvíli. A přesně v ten moment záporáci zaútočí. Tato část končí porážkou. Čtvrtá fáze, peripetie, je založená na zvratech, kdy hrdina reaguje na následky vyvrcholení. Naši hrdinové se poté, co okusili porážku, už nehašteří kvůli neshodám, zvrátí své chování a zavážou se ke spolupráci, aby zničili společného nepřítele.

Na konci této fáze se stanou Avengers, což je ukázáno v jediném, dnes už ikonickém záběru. A nakonec pátá fáze, katastrofa, slouží k vyřešení konfliktu. Buď pádem hrdiny, pokud jde o tragédii, nebo vítězstvím a změnou. V Avengers tato fáze začíná hned po ikonickém záběru, když Loki přikáže: Pošlete zbytek. Naši hrdinové se změnili k lepšímu a stali se týmem, ale teď je čeká opravdová zkouška. Avengers bojují a obětují se a zvítězí. A dají si šavarmu.

To je pět fází Freytagovy pyramidy, která je základem klasických pěti dějství. Jaké jsou hlavní rozdíly mezi třemi a pěti dějstvími? Když vezmeme Freytagovu pyramidu a porovnáme ji se třemi dějstvími Fielda, docela dobře se překrývají. John Yorke píše ve své knize Do lesů: Cesta do příběhu o pěti dějstvích: "Je potřeba zdůraznit, že pět dějství se od těch tří moc neliší, jde jen o jejich zpřesnění. Zjednodušeně, pět dějství vznikne, když do druhého dějství tradičního hollywoodského scénáře přidáte dva zlomy.

První i poslední dějství obou modelů jsou stejné." Takže použití pěti dějství stále splňuje požadavky těch třech dějství a zároveň přidává detailnější popis střední části příběhu. Ale když porovnáme, jak jsme ty dva modely aplikovali na Avengers, zjistíme, že nesedí tak přesně, jak popisoval John Yorke. Čtvrtá fáze, kde se Avengers sjednotí, nespadá ve třech dějstvích do druhého, nýbrž do třetího dějství. Proč se to nepřekrývá přesně tak, jak bylo popsáno v té knize?

Dali jsme hranice dějství na špatná místa? Možná. Ale důležitější je: záleží na něčem z toho vlastně? Tady se dostáváme k podstatě mé posedlosti, úvahám o tom, jak definovat dějství. Asi nejběžnější kritika tří dějství je, že vedou k šablonovitým příběhům. Argument zní: "Nebudou všechny filmy stejné, když se budou řídit tou strukturou?" Myslím, že to opomíjí, co vlastně dělá příběh dobrým. Stejně jako skoro ve všech oblíbených písních je sloka a refrén, ale my ty písně nemáme rádi jen proto, že mají tuto strukturu.

Máme je rádi kvůli obsahu v těch slokách a refrénech, kvůli tomu, co tu strukturu naplní. Stejné je to u scénáře. Znalost členění na dějství vám pomůže příběh zorganizovat, ale není to zkratka ke kvalitě. A pokud spisovatel na nějakou stránku přidá něco jenom proto, že mu to řekla knížka, a ne proto, že je to přirozený výsledek událostí příběhu, dojde ke zneužití struktury.

To vede ke zklamání a identickým filmům. Dá se najít definice dějství, která je užitečnější při samotném psaní? Taková, která není založená na umístění v ději, ale na funkci? Film Crit Hulk, filmový kritik, který píše velkými písmeny a vydává se za Hulka, před několika lety zveřejnil příspěvek, ve kterém brojil proti třem dějstvím. Také v něm nabízí definici: "Konec dějství je bod, ve kterém se hrdina rozhodne a už není cesty zpět." Líbí se mi, že se ta definice soustředí na postavu, na konkrétní čin, který ovlivní spád a směr příběhu.

Podobná, ale detailnější definice je od Johna Yorka: "Dějství jsou ohraničena dějovou touhou, bodem zvratu, který postavu pošle za novým cílem. Chování definované jednou touhou je dokončeno, ať úspěšně nebo ne." Myslím, že to je vážně užitečná definice. Opět proto, že je založená na tom, co se ve vašem příběhu opravdu děje, na touze hrdiny. Ale definice, která mi nejvíce pomohla, vzešla z kombinace těch dvou a také z rady Johna Yorka: "Někdy je jednodušší přemýšlet nad strukturou ve formě otázek a odpovědí."

Takže já o dějství uvažuji jako o dějové otázce, kterou do příběhu přinese, a dějství přetrvává, dokud není otázka zodpovězena a hrdina neučiní rozhodnutí, které ho pošle novým směrem. Toto jsem hledal, když jsem začal zkoumat členění na dějství. Když popíšete dějství otázkou, začne to být praktické.

Spisovatel potom musí vytvořit řadu událostí, které na otázku odpoví, donutí hrdinu rozhodnout se a pošlou ho novým směrem. Takže nyní ke čtvrtému a poslednímu dějství tohoto videa. Definujme dějství Avengers za použití otázek a odpovědí. První dějství začíná, když se objeví Loki a odhalí svůj plán. Dějová otázka je: Zvládne Nick Fury naverbovat naše hrdiny, aby mu pomohli zastavit Lokiho? Ta je zodpovězena, když souhlasí, ačkoli ne všichni to udělají před kamerou.

Captain America a Bruce Banner se rozhodnou jít hledat Lokiho, což nás vede ke druhému dějství. Dokáží Lokiho najít a chytit? Odpověď: Ano, ale zdá se to příliš jednoduché. I přes neshody v týmu ohledně osudu Lokiho se rozhodnou ho přivést S.H.I.E.L.D.u. Třetí dějství: Teď, když jsou naši hrdinové sjednoceni, dokáží spolu vycházet a důvěřovat si? Ne. Nedůvěra vede k selhání a Loki unikne. Uvědomí si své chyby a rozhodnou se spolupracovat. Čtvrté dějství: Spojí se naši hrdinové a stanou se Avengers?

Ano. Na konci čtvrtého dějství se rozhodnou čelit Lokiho obří armádě společně v koordinované snaze. Páté dějství: Dokáží Avengers zastavit Lokiho armádu a zničení New Yorku? Ano, díky sehranému úsilí, které ukazuje, že tento nový tým je více než pouhý součet jeho částí. Hrdinové dospěli a rozhodli se jít každý svou cestou s vědomím, že když na to přijde, pomůžou si navzájem. Při analýze filmu můžete použít jakoukoli strukturu, když se dost snažíte. Ať jsou to tři dějství, rozbor na 8 fází nebo Beat Sheet od Blaka Snydera, je to jen myšlenkové cvičení, pokud vám to nepomůže zlepšit psaní.

Nakonec mluví všechny scenáristické knihy o tom samém. Jde jen o to, co vyhovuje vám a pomůže vám se zlepšit. Ale co ta poznámka Davida Finchera? Jsou marvelovky opravdu svázané třemi dějstvími? Jaký film třeba nenásleduje tu strukturu? A co když se podíváme blíž a rozebereme anatomii samotného dějství? O tom budu mluvit ve svém dalším videu příští týden. Nedávno jsem použil tuto metodu otázek a odpovědí v příspěvku, kde jsem rozebíral Posledního z Jediů.

Přátelé se ptali, co si o tom myslím, tak jsem to sepsal a nahrál na svůj blog. Napsat ten článek sice chvíli trvalo, ale zformátování a upravení bylo rychlé a jednoduché, protože jsem použil Squarespace. Svou stránku jsem mohl snadno udělat na míru upravením jedné z jejich nádherných šablon a stránka se obnovuje mnohem snadněji než s jakoukoli jinou službou, kterou znám.

To pro mě znamená mít stránku bez stresu. Ani jsem nevěřil, že to může existovat. A pokud vytváříte stránku, kde chcete ukázat nový projekt nebo sdílet své zážitky pomocí poutavého blogu, rozhodně chcete zážitek bez stresu. Tak navštivte squarespace.com, kde získáte zkoušku zdarma. Až budete připraveni stránku spustit, navštivte squarespace.com/lfts a získáte slevu 10 %. Děkuji Squarespace za sponzorování tohoto videa.

Ahoj, doufám, že se vám video líbilo. V popisku jsou odkazy na zmíněné knihy a také na ten příspěvek na blogu a citát od Finchera, najdete tam všechno. Dokonce odkaz na výborné video o struktuře dějství od Lindsay Ellis, na to byste rozhodně měli mrknout, jestli chcete vědět víc o členění příběhu. Pokud mi chcete pomoct dělat více videí, zvažte podporu pomocí Patreonu nebo pomocí sponzorování přímo na YouTube. To je to tlačítko hned vedle "odebírat". Díky za zhlédnutí a uvidíme se příští týden.

Komentáře (6)

Zrušit a napsat nový komentář

Odpovědět

A pak přijde takovej Quentin Tarantino s úplně odlišným systémem :-D

100

Odpovědět

QT rozseka film do kapitol a kazda si pak projde temi fazemi

00

Odpovědět

česky je oficiálně těch 5 částí: EXPOZICE KOLIZE KRIZE PERIPETIE KATASTROFA, jinak díky za překlad!

100

Odpovědět

Díky moc za opravu. V tomto případě mé googlení opravdu těžce zklamalo! :D

30