Mandelův efekt

Thumbnail play icon
76 %
Tvoje hodnocení
Počet hodnocení:154
Počet zobrazení:25 234

Stalo se vám někdy, že jste si naprosto jasně pamatovali nějakou událost, ale později se ukázalo, že se nikdy nestala? Tomuto jevu se říká Mandelův efekt. V dnešním videu se dozvíte nejen to, proč někteří lidé s neochvějnou jistotou tvrdí, že v 80. letech sledovali v televizi pohřeb Nelsona Mandely, ale i to, zda je Mandelův efekt způsoben prolínáním paralelních vesmírů či pouze nedokonalostí naší paměti.

Poznámky:
"The Berenstain Bears" a "Mirror, mirror on the wall" jsem se rozhodla ponechat v originále, snad to nebude bránit pochopení videa.
Pokud se chcete dozvědět, kdo vlastně jako první přišel s temínem Mandelův efekt a jak a proč se následně kolem tohoto tématu vyrojily různé kospirační teorie, v tomto článku naleznete přehledné shrnutí. (Stránka je v angličtině).

Přepis titulků

Zdravím z kanálu Thoughty2. Tento mužík je strýček Pennybags, ale to jste poznali, že? Známý spíše jako pan Monopoly. Každý zná jeho vestu, sako, cylindr, knír a samozřejmě jeho monokl. Jenže pan Monopoly nikdy monokl neměl. Jste si jistí, že měl ale přísahám vám, že opravdu nikdy monokl neměl, jen jste si to mysleli. Tento obrázek není skutečný.

Ale žádný strach, nejste sami. Většina lidí by odpřisáhla, že si pana Monopoly pamatují s monoklem. Takže co se to tu děje? Všichni tito lidé a možná i vy jste se stali obětí Mandelova efektu. Podstata Mandelova efektu spočívá v tom, že si několik lidí pamatuje určité věci úplně jinak, než jaké jsou ve skutečnosti nebo si pamatují událost, která se nikdy nestala. Jistě znáte ty chvíle, kdy vás vaše mysl zradí, kdy jste si jistí, že se něco odehrálo určitým způsobem, ale realita je jiná.

Stává se to každému a psychiatři pro to mají termín konfabulace. Konfabulace znamená poruchu či zkreslení paměti. Ale někteří lidé tvrdí, že Mandelův efekt je něco víc než pouhá zkreslená vzpomínka a že skutečný důvod, proč miliony lidí klamou jejich vzpomínky, je mnohem děsivější a zlověstnější. Název Mandelova efektu je odvozen od jména samotného Nelsona Mandely, bývalého prezidenta Jihoafrické republiky.

V roce 1962 byl Mandela zatčen a uvězněn na 27 let za podněcování k dělnické stávce v době, kdy Jihoafrické republice vládla železnou pěstí bílá menšina. Černí a bílí byli segregováni – to byl apartheid. Velké množství lidí na celém světě si velmi živě vybavuje, jak sledovali v televizi záběry Nelsona Mandely umírajícího ve vězení během 80. let. Dokonce si vybavují i jeho pohřeb vysílaný živě v televizi.

To samozřejmě není pravda, Mandela byl z vězení propuštěn, stal se prezidentem a zemřel doma v roce 2013. Takže co se tu děje? Jak je možné, že si miliony lidí vybavují jeho smrt v 80. letech? To je první velká záhada, která stála za vznikem termínu Mandelův efekt. Lidé neustále objevují další příklady Mandelova efektu. V posledních letech se mnoho z nich dostalo do povědomí veřejnosti díky internetu.

Jednou ze záhad, ze kterých běhá mráz po zádech, je záhada týkající se The Berenstein Bears. Američtí diváci si pamatují sérii dětských knížek z doby 60. let a dále. Tato kouzelná medvědí rodinka tvořila významnou součást dětství každého Američana. Vyšlo celkem přes 300 knih nemluvě o stejnojmenném seriálu z roku 2003. Skutečně šokující je ale zjištění, že Berenstein Bears nikdy neexistovali, protože ona roztomilá medvědí rodinka se jmenovala Berenstain Bears s "a".

Milionům Američanů to vážně zamotalo hlavu, protože doslova každý je znal pod názvem Berenstein Bears. Mnozí tvrdili, že tvůrci v průběhu času název změnili, protože Berenstain zní méně jako židovské jméno než Berenstein. Jenže název nikdy změněn nebyl, odkazuje totiž na dva tvůrce Stana a Jana Berenstainovy. Ale děje se zde něco divného, neboť se objevily vzácné exempláře oficiálních produktů, nalezených v garážích a na půdách s nápisem Berenstein stejně jako na této staré kazetě.

Aby to bylo ještě složitější, na samolepce na přední straně je napsáno Berenstain. Děsivé! Ale mohlo by se jednat pouze o překlep? Pamatujete si nejslavnější výrok z Hvězdných válek: "Luku, jsem tvůj otec."? Jenže tohle ve filmu nikdy nebylo. Darth Vader ve skutečnosti řekl: "Ne, já jsem tvůj otec." Nepatrný rozdíl, samozřejmě.

Proč tedy celý svět opakuje "Luku, jsem tvůj otec"? Vzpomeňte si třeba na Mlčení jehňátek. Každý ví, co Hannibal řekl Clarice, když se poprvé setkali, jde o nejslavnější výrok tohoto filmu: "Zdravím, Clarice." To ale nikdy neřekl. Ve filmu tahle věta nikdy nezazněla, běžte se podívat a přesvědčte se sami. Hannibal ve skutečnosti řekl nudné: "Dobré ráno." Dokonce i univerzita v Richmondu tuto větu citovala ve vědecké práci: "Dokonce i lidé, kteří nikdy Mlčení jehňátek neviděli, znají Lecterovo zlověstné 'Zdravím, Clarice.'" To je tedy další příklad Mandelova efektu.

Pamatujete na Sex ve městě, Sex in the City? Správný název je Sex and the City. Logo KitKat nemá pomlčku, nikdy tam nebyla. Královna ve Sněhurce nikdy neřekla "Mirror, mirror on the wall."

A Jiffy, známé americké burákové máslo? Neexistuje, jmenuje se Jif, ne Jiffy. Já jsem Brit, a dokonce i já si vybavuju název Jiffy. Ale je to jen proto, že tomu tak říkají miliony lidí. Flinstoneovi jsou ve skutečnosti Flintstoneovi, přestože jim tak nikdo nikdy neříkal. Existuje tedy vysvětlení? Tak trochu. Existují tři teorie vysvětlující Mandelův efekt, ale všechny jsou stejně děsivé.

První populární vysvětlení zahrnuje paralelní vesmíry. Někteří lidé věří, že nežijeme uvnitř jediného vesmíru, ale že se pohybujeme mezi několika vesmíry uvnitř mnohovesmíru, aniž bychom si to uvědomovali. Každý vesmír se malinko liší a někteří lidé věří, že Mandelův efekt je vlastně uvědomění si těchto rozdílů mezi jednotlivými dimenzemi či vesmíry. Nebo možná necestujeme mezi vesmíry.

Co když jsme pořád v jednom vesmíru, ale naše vzpomínky pronikají z jiných vesmírů do toho našeho při jejich kontaktu? Tato poněkud bizarní teorie není zatím podložena výzkumem, ale to neznamená, že není vědecky vysvětlitelná. Nové teorie kvantové mechaniky naznačují, že existuje několik vesmírů, které na sebe vzájemně působí a možná i sdílí informace. Takže když si pamatujeme něco jinak, než jak se to stalo dle archivních zpráv, jde o informaci z paralelního vesmíru?

Nebo jde o něco ještě děsivějšího? Jak všichni víme, když se děje něco divného, existuje k tomu konspirační teorie. Je to druhý zákon internetu, hned po "neklikejte na podezřelé odkazy". Příznivci konspirace Mandelova efektu věří, že neblaze proslulí ilumináti či jakákoli pochybná skupina chlápků v oblecích ovládající svět ze zákulisí nepatrně změnila minulost tak, aby vyhovovala jejich Novému světovému řádu.

Doufali, že si toho nevšimneme, ale jejda, někdo si všiml. Proč si mocná skupina tajných vládců světa myslela, že monokl pana Monopoly je v rozporu s Novým světovým řádem, toť otázka. Ale co když jsme si to všechno vymysleli? To je to nejděsivější vysvětlení, protože tento fenomén naznačuje, že naše vzpomínky nejsou vůbec tak spolehlivé, jak si myslíme. Teď vám povím o vědecky nejpřijatelnějším vysvětlení Mandelova efektu. Psychologové tvrdí, že naše vzpomínky na události, knihy, filmy a dojmy jsou tak živé a odlišné od reality proto, že jsme si všichni vytvořili falešné vzpomínky.

Co si pamatujete ze svého dětství? Pamatujete si, co bylo k večeři nebo co jste sledovali v televizi? Vaše vzpomínky na tyhle události jsou přinejlepším rozostřené. Ale pamatujete si jména všech kamarádů a to, že jste při hraní fotbalu někomu rozbili okno. Nejspíš si pamatujete, kdy jste byli neposlušní, a to proto, že jste o tom později mluvili s kamarády a s rodiči a čekal vás nějaký trest.

Rozhovor je pravděpodobně nejsilnějším spouštěčem tvorby vzpomínky. Rozmluva o události poté, co se stane, vytváří silnější vzpomínky než během samotné události. Vzpomínky jsou tvořeny spojeními utvářenými v mozku. Ve vašem mozku se nachází buňky zvané neurony a spojení mezi nimi, neboli synapse. Představte si jeden neuron, který přestavuje okno, a druhý představující míč.

Když jste jako děti kopli míč do něčího okna, ve vašem mozku se vytvořilo synaptické spojení mezi těmito dvěma neurony, a vznikla tak vzpomínka na tuto událost. Ale když o tom později vyprávíte přátelům, spojení a vzpomínka se posilují. Když vám potom matka zabaví Gameboye, spojení opět zesílí. A tak to jde pořád dál, při každém vybavení této vzpomínky se spojení posílí. Vybavením něčeho si onu vzpomínku navždy upevníte. Což ale také znamená, že pokud si něco pamatujete nesprávně, s každým pokusem o vybavení události si upevňujete nesprávnou vzpomínku.

Proto jsme zaslepení našimi vzpomínkami, náš mozek nám říká, že jsou nezpochybnitelně spolehlivé, ale nemůžeme určit, zda jde o falešnou vzpomínku, dokud nám někdo nedokáže, že jsme si to zapamatovali nesprávně. Říká se tomu falešná vzpomínka a jde o nejpravděpodobnější příčinu Mandelova efektu. V roce 1974 ukázali psychologové Loftus a Palmer pětačtyřiceti studentům klip se srážkou aut a zeptali se, jak rychle auta jela, když do sebe narazila.

Odpovědi se hodně lišily, ale zjistilo se, že pouhou změnou slov v otázce se výrazně změnila i odpověď. Ti, kterých se zeptali, jak rychle jela auta, když došlo ke kontaktu, udávali mnohem nižší rychlost než ti, kterých se zeptali, jak rychle auta jela, když do sebe nabourala. To ukazuje, jak jsou naše vzpomínky nespolehlivé a jak mohou být zkresleny rozhovorem s ostatními.

Mandela nezemřel v 80. letech, jak si mnozí myslí, ale byl propuštěn z vězení v roce 1990. Šlo o významnou událost vysílanou v televizích po celém světě s miliony diváků. V Jihoafrické republice byly pořádány velké průvody na oslavu jeho propuštění, což si mnozí Američané vybavují. Taková událost mohla být snadno zaměněna s pohřebním průvodem.

Mandelovo jméno tehdy nebylo ani zdaleka tak známé jako dnes, takže lidé této události nevěnovali tak velkou pozornost. Proto došlo k vytvoření falešné vzpomínky na jeho úmrtí. Příběhy Berenstain Bears četli školáci, kteří se příliš nezabývali správným hláskováním. "Stein" je navíc mnohem běžnější příponou u příjmení než "stain", takže dává smysl, že děti mluvily s kamarády o Berenstein Bears a vyrůstaly s falešnou vzpomínkou.

Stejný princip platí pro filmové hlášky. Pravděpodobně jste zaslechli "Luku, jsem tvůj otec" a "Zdravím, Clarice" mnohem častěji během konverzací než kolikrát jste je slyšeli přímo ve filmu. Nebo alespoň v té konkrétní části filmu. Ukazuje se, že všechny příklady Mandelova efektu mohou být vysvětleny kolektivní falešnou vzpomínkou, což je pro některé zklamáním a někoho to děsí.

Už jen fakt, že každý, s kým mluvíte, má stejné mylné domněnky, falešnou vzpomínku posiluje. Pravděpodobně i vy jste rozšířili dezinformaci, když jste citovali výroky z filmů, které nikdy nebyly vyřčeny, a probírali jste události jinak, než se doopravdy staly. Všichni jsme součástí tohoto problému a příklady Mandelova efektu se budou dále objevovat, protože ničí paměť není dokonalá.

Já to uvítám, protože to je to, co nás dělá lidmi, a tyto zvláštnosti dělají náš život zajímavým. Díky za pozornost. Pokud se vám video líbilo, podpořte mě na Patreonu, než zapomenete, kdo jsem a řeknete kamarádům, že sledujete na YouTube chlápka, co se jmenuje "Thirty-six". Klikněte sem a staňte se patronem, pomůže mi to vytvářet lepší videa. Klikněte sem pro zhlédnutí dalšího videa a pokud jste to zatím neudělali, dejte odběr.

Komentáře (45)

Zrušit a napsat nový komentář

Odpovědět

Mandela effect je nepřenosný, kdo ho nezažije, nepochopí.

Já jsem si jím jistý na 100% není žádná možnost, že bych se mýlil.
Neříkám, že se ztotožňuji s každým,, nálezem,, ale člověku stačí i jeden, kterým si je naprosto jistý, aby věděl že se realita opravdu změnila. ME je reálný fenomén.

Kdo je aspoň trochu probuzený, uvidí ho také, ti kdo ho nevidí budou mít v budoucnu velké trable.

21

Odpovědět

Ale co je uplne nejzajimavejsi je to ze nekteri ti herci sami potvrzuji ze opravdu rekli ty hlasky jinak nez jak jsou ted.

30

Odpovědět

A ja tomu verim. Ponevadz jsem jiz 13 let w UK tudiz po 13 let sleduji filmy w Anglickem originalu. Ono skutecne bylo mirorr mirorr on the wall a ted je magic mirorr on the wall. W mlceni jehnatek (silence of the lamb) Hannibal lecter pri prichodu claris(Jodie foster) ji rekl oooo Clariss a ted vubec nic. A co treba forest gump. Kde kdyz Tom hanks mlsa bombonieru ja si pamatuji life is like a chocolate....co dokonce dava vetsi smysl nez co je ted....life was like a chocolate....znaky by jako logo fordu vw ci KitKat by jsem si nelamal hlavu. Ponevadz marketingove firmy co nejaky cas jednak meni svoje loga. Ale ty jine veci urcite. Dokonce je teorie ze za to vsechno muze CERN a jejich hydron collider(urychlovac castic). Ze prej tim co tam delaji vlastne otevreli portal do jine dimenze ci paralelniho vesmiru(jine reality)

71

Odpovědět

Jeho pravé obočí si jede svoje, levé spí. V půlce sem to vypl, začala to být strašná nuda.

10

Odpovědět

Trochu si říkám jestli to +- nevysvětluje dé-ža-ví ?

20

Odpovědět

Hromadí se chyby v Matrixu, wipe serveru se blíží! :-D

180

Odpovědět

Snad u všech těch věcí co tu popisuje si člověk nemůže být úplně jistý, kdyby se mě někdo zeptal jestli je u loga KitKatu pomlčka, a nebo ne tak mu nejsem schopen s jistotou odpovědět, až když mi to ukáže na obrázku, tak si řeknu jo asi je to tak, i když zrovna u KitKatu jsem si byl docela i jistý že tam pomlčka není.

01

Odpovědět

Navíc já jsem si třeba vždycky myslel že Simpsonovi se píšou Simpsnovi, a ještě v té době bych odpřisáhl, že pokaždé co ten seriál začíná, tak se to píše v oblacích, až co mi to někdo řekl, já se podíval a zjistil jsem, že nemám pravdu, no, a kdybych tuto svoji mylnou domněnku šířil dál, tak za chvilku by si každý myslel že ilumináti kradou Simpsonovi nebo co. :D

33

Odpovědět

+KaštanNo a budeš překvapený ještě víc, když ti prozradím, že se to nepíše ani Simpsonovi (jak ses podíval), ale The Simpsons -> https://www.youtube.com/watch?v=LqEK4KnyUmc

53

Odpovědět

O paralelních vesmírech může mluvit jen pako, které neví nic o kauzalitě a entropii. :)
Je prakticky nemožné, aby existovalo něco jako "paralelní vesmír nám podobný", pokud lidé věří ve vesmír starý 14 miliard let a postupný vývoj života, kde každá milisekunda a každá malá změna v jakémkoliv místě může změnit úplně vše o pár let později, nemluvě pak o miliardách let.
Většina asi slyšela o efektu motýlích křídel. Tak takoví lidé nemohou ani zvažovat možnost, že by existoval paralelní vesmír, který by obsahoval osoby žijící v tomto světě.
Tím nevyvracím existenci paralelního vemsíru, jen bude hooodně odlišný od našeho. Ale jen čistě teoreticky, já tuto víru nesdílím. :)

410

Odpovědět

Kdyby existovalo nekonečné množství paralelních vesmírů, tak v jednom z nich jsem se rozhodl na tvou zprávu neodpovědět.

192

Odpovědět

+Sáčekak by aj existovalo nekonecne mnostvo vesmirov, nemusi to nutne znamenat, ze existuju vsetky tebou predstavitelne verzie...priklad: medzi cislom 1 a 2 sa nachadza nekonecne mnostvo cisel, ale cislo 3 sa tam nenachadza...

72

Odpovědět

+amyi33Ten příklad je divnej. Číslo tři si mezi čísly 1 a 2 ani nelze představit - je to nesmysl. Kdežto jiný výsledek nějakého osobního rozhodnutí který není logicky nesmyslný si představit lze. Na internetu třeba existuje generátor náhodných čísel pomocí zařízení založeném na kvantově mechanických jevech. Tzn vytváří opravdu náhodné číslo bez korelací s čímkoli jiným ve vesmíru. Jakékoli rozhodnutí které Sáček může učinit může alespoň v principu učinit na základě náhodného čísla generované kvantovým generátorem náhody který dává všechny výsledky se stejnou pravděpodobností. To znamená že všechny reality obsahující všechny varianty Sáčkova rozhodnutí v principu mohou existovat.

31

Odpovědět

A co paralelní vesmíry, které vznikají tím, že jedna událost by se mohla stát jiným způsobem. Třeba poutník na cestě a má si vybrat jednu. Vybere si levou a v tu chvíli vznikne vesmír, kde si vybral pravou. Tím pádem ten paralení vesmír ale sdílí s tím naším úplně stejnou historii do momentu, který stál za jeho vznikem. Takže čerstvě vzniklé vesmíry ( a možná tím pádem teoreticky i nejbližší sousední) sdílí s tím naším většinovou část historie, která se udála stejně. A pokud je nekonečně mnoho paralelních vesmírů, tak musí existovat jakýkoliv druh paralelního vesmíru, na který jsme schopni pomyslet.

31

Odpovědět

+SophiaJeště můžeme uvažovat teorii, že jednotlivé paralelní vesmíry jsou statické (jakoby bylo v nich všechno zamrzlé). A fyzická realita, jak ji známe, je naší projekcí těchto paralelních vesmírů, kdy se neustále posouváme z jednoho vesmíru do druhého. Přičemž tento náš posuv je tak rychlý, že si ho ani neuvědomujeme. Takže kauzalita je naše definice těchto posuvů.
Fyzicky pak existuje jen to, co si sami projektujeme. Jinak paralelní vesmíry existují nefyzicky.
Takže vše existuje a je jen naší definicí, jak to budeme prožívat...

30

Odpovědět

+SophiaPřesně tak jsem to myslel. Prakticky se jedná o exponenciální nárůst s každým rozhodnutím, které tvoříme několikrát za sekundu každý z nás. Takže by za jedinou minutu bylo vesmírů tolik, že si to číslo ani nedokážeme přestavit.
Proto jsem říkal, že tahle teorie je nemožná. A nevím, proč si lidi tak egoisticky myslí, že zrovna existuje paralelní vesmír s jejich osobou, když jen při jejich narození byla šance minimální, že se narodí takoví jací jsou (množství spermií) a na základě rozhodnutí jejich rodičů, kdy to bude a tak neustále dozadu po generace a generace a to nemluvím o rozhodnutích během života a rozhodnutích okolí, které ovlivní život každého v generaci. :)

22

Odpovědět

+MikeTa hypotéza předpokládá paralelních vesmírů nekonečně mnoho. Takže je srdečně jedno, že si pravděpodobnost toho či onoho konkrétního vesmíru nedovedeme představit. 0,000001 je malá pravděpodobnost, ale při 100000000000000 pokusech očekáváme hodně pozitivních výsledků. Podobně to proveďte pro ty řády, které uvažujete, nekonečno je pořád větší.

A nemusíte věřit v gravitaci. Přesto zůstanete pevně na zemi.

50

Odpovědět

+MikeExponenciální funkce je šíleně pomalá. A (tím pádem) počet možných rozpoznatelných vesmírů není tak vysoký. Takže i kdyby byl ten počet paralelních vesmírů konečný, tak lze naprosto bezproblémově uvést číslo, v rámci kterého bude na googol roků dopředu garantováno, že budou miliardy vesmírů (dle naší fyziky) kompletně nerozpoznatelné od toho našeho.

20

Odpovědět

To si jako vážně někdo kolektivní zkreslené myšlenky vykládá jako manipulaci iluminátů s lidstvem nebo sdílení myšlenek z jiných vesmírů? Co ti lidi hulí ?!?

143

Odpovědět

k tomu sa hodi jeden diel od nerda o Berenstain Bears :D https://www.youtube.com/watch?v=LB3CybXl8rs

40

Odpovědět

Češi mají taky jeden Mandelák - skoro každý, kdo kdy viděl 30 případů majora Zemana, díl Studna, si dobře pamatuje větu "Otec byl toho večera poněkud neklidný." Tato věta v něm přitom vůbec nezazněla, v daném monologu řekne mladý Brůna o svém otci něco úplně jiného.

60

Odpovědět

Ono je to tím, že lidé si to opakují mezi sebou a nemají to z filmu. K němu si to jen pak přiřadí. Je to celkem jednoduché vysvětlení. Dneska ještě navíc podporované sociálními sítěmi a citáty nebo hláškami u obrázků.

Ono je to dobře shrnuto v jednom citátu:
The Problem With Quotes Found On The Internet Is That They Are Often Not True. - Abraham Lincoln

63

Odpovědět

+MikeJsem netušil, že už Abraham Lincoln měl internet.

110

Odpovědět

+SáčekNemyslíš, že je to pointa toho citátu? :D

91

Odpovědět

Máme mnohem známější nesmysl, jeho šiřitelem se stal soudruh Falberem: „Humanitární bombardování,“ který podle něj vyřknul Václav Havel.

Nejvtipnější je, že když se TGM vyjadřoval někdy na přelomu 20. a 30. let k začínajícímu televiznímu vysílání, tak naivně věřil, že televize bude sloužit k tomu, aby pomáhala vyvracet lži a nesmysly a výsledkem je pravý opak. Mimochodem, video by mohla zdejší redakce přeložit https://youtu.be/r2tC5fPdE8M

50

Odpovědět

Po 10 ti minutách videa přišlo objasnění jevu, které bylo naprosto jasné už od začátku. Proč z toho dělá takovou vědu?

62

Odpovědět

Mor dnešního youtube.... natočit cokoliv, jen abych něco natočil a měl odběratele a zisk z reklamy. Youtubeři díky novodobému trendu tvořit za každou cenu nějaký obsah mi už začínají lézt na nervy. Tenhle aspoň něco vytvořil svého (ikdyž nepřirozeně mává rukama a celkově se snaží pohyby kopírovat Michaela z Vsauce) , ale taková ta videa "the best of.... " nebo "the most .... in the world" jsou vykrádačky vykrádaček. Nedávno jsem narazil na kanál "5-Minute Crafts" . Bylo to video o docela šikovných nápadech, tak jsem shlédnul dalších pár videí, ale vykrádat sám sebe, to už chce fakt kuráž. Ona natočí video dejme tomu s 10nápady a pak natočí dalších 5 videí, kde jen ty nápady mezi sebou zpřehází .... fakt úlet. Nebo si člověk rozklikne např video "88 MOST USEFUL HACKS EVER" a dozví se 88 kravin typu, že kartáček na zuby se dá použít třeba i na čištění bot nebo dlaždiček ... WOW !!! Hned jdu asi natočit video, že sirka se dá použít třeba i jako párátko. Vlastně nejdu, protože mě toto naprosto vytáčí !!!!!!!!!!!!!!!

14

Odpovědět

Jak v kazdem videu o mandela efektu rikaji to stim luke, im your vather vs no, i am your vather.. ale ve skutecnosti on ve filmu rika luke no, i am your father.. takze pravda je jinde! neni to ani jedno a neni to mandela efekt, protoze to LUKE tam proste je.

011

Odpovědět

Teď jsem si to znova pustil a dialog je: DV: "Obivan ti nikdy neřekl, co se stalo s tvým otcem." LS: "Řekl mi toho dost. Řekl mi, že jsi ho zabil." DV: " Né! Já jsem tvůj otec."

91

Odpovědět

Na to mám odpověď: https://youtu.be/bv20ZoBcdO8?t=110

50

Odpovědět

O tomhle sem ted nekde taky cetl

11

Odpovědět

S tímhle mám osobní zkušenost. Už několikrát se mi stalo, že si dialogy ve filmu či seriálu pamatuji jinak, než byly. Kupříkladu film Svědectví (The Stand 1994. Kdysi jsem to měl nahrané z televize na VHS a je tam postava Sirka, který je tak trochu (nebo spíš hodně) blázen a často opakuje větu: „Můj život je tvůj!“ To si jasně pamatuji. Jak šel čas, upgradoval jsem video na DVD a VHS kazety šly do koše. Před časem jsem na tento film narazil uložto a stáhnul jsem si ho. Dabing je stejný, (stejné hlasy) ale ta věta zní: „Můj život za tebe!“ Je nepravděpodobné, že by u takového filmu vznikly dva dabingy, ale možné je všechno. Samozřejmě to není jediný případ, stává se mi to dost často, ale teď si nic jasnějšího nevybavím. Zajímavé je, že s nikým jsem se o tom filmu nebavil, takže těžko mohla tímto způsobem vzniknout falešná vzpomínka.

60

Odpovědět

Naopak, existence více dabingů je velmi častá. Stává se, že kinodistribuční společnost nedá souhlas s použitím dabingu pro televizní vysílání nebo pro použití na DVD/BluRay. Distributor si tak musí zajistit dabing nový, a to jak překlad, tak herce. Pochopitelně u některých herců existuje stálý osvědčený dabér, takže se stává, že většina hlasů v dabingu na DVD je stejná jako v kinoverzi, ale překlad je nový a hlášky se tak mohou lišit.

131

Odpovědět

Ten pocit, když nemůžeš znova najít kontroverzní článek o Peroutkovi ;)

110

Odpovědět

Tak je dost možný, že to mělo víc dabingů. Smrtonosná past měla třeba tři.

40
Další