Sam Harris - Křesťanství je zlo

Thumbnail play icon
81 %
Tvoje hodnocení
Počet hodnocení:1 178
Počet zobrazení:15 109
Přemýšleli jste už někdy nad tím, jakým způsobem křesťanství a víra v Boha ovlivňuje naši společnost? Americký neurovědec Sam Harris se nad tímto problémem zamyslel a rozhovořil se o špatnosti křesťanství na jedné z teologických debat. Poté vyzval své fanoušky, aby k jeho proslovu vytvořili video, které by nejlépe podbarvilo jeho slova. A my vám nyní nabízíme přeložený výsledek. Do komentářů nám můžete dát vědět, jak se k problému stavíte vy. Jste křesťané? Jak byste zareagovali na Harrisovy argumenty?

Přepis titulků

Devět milionů dětí každým rokem umírá předtím, než dosáhnou pěti let. Představte si asijské tsunami, jako například to z roku 2004, které zabilo čtvrt milionu lidí. Jedno takové tsunami by pak každých deset dní zabilo pouze děti pod pět let. To je dvacet... dvacet čtyři tisíc denně, tisícovka za hodinu. Sedmnáct jich zemře za minutu. To znamená, že než dokončím tuto větu, některé děti pravděpodobně zemřely. V agónii a strachu. Pomyslete na rodiče těchto dětí. Myslete na fakt, že většina těchto mužů a žen, věří v Boha.

A právě v tuto chvíli se modlí, aby byly jejich děti ušetřeny. A jejich modlitby nebudou vyslyšeny. Jakýkoli bůh, který by nechal miliony dětí trpět a zemřít tímto způsobem... a následně by nechal jejich rodiče v šíleném zármutku, buď nemůže udělat nic pro jejich záchranu, nebo ho to nezajímá. Takže je buď bezmocný, nebo zlý. A nejhorší na tom je, že spousta těchto lidí, vlastně většina z nich, půjde do pekla, protože se modlí ke špatnému bohu.

Zamyslete se nad tím. I když za to sami nemohou, narodili se do špatné kultury. Tím pádem byli vychování v jiné víře. Nepoznali Zjevení. V Indii právě žije 1,2 miliardy lidí. Většinou to jsou hinduisté, většinou vyznávají tzv.

"mnohobožství". Nezáleží na tom, jak hodní tito lidé jsou, jsou zatraceni. Pokud se budete modlit k opičímu bohu Hanumanovi, jste zatraceni. Budete v pekle na věčnost mučeni. Existuje pro tohle nějaký, byť jen minimální, důkaz? Ne. Jen se to píše v Markovi 9 a v Matoušovi 13 a ve Zjevení 14. Možná si vzpomenete na Pána prstenů.

Když zemře elf, jde do Valanoru, aby se mohl znovuzrodit zpět na Středozemi. Tohle říkám jenom jako příklad k porovnání. Takže Bůh vytvořil kulturní izolaci hinduistů. Vytvořil podmínky jejich smrti kvůli jejich ignoraci Zjevení. A pak za tuto ignoraci vymyslel trest. Jímž je vědomé věčné mučení v ohni. Na druhou stranu jste sériovým vrahem v Americe, který celý život znásilňoval a mučil děti.

Jemu postačí, když se v cele smrti obrátí na víru. A po posledním jídle, třeba smaženém kuřeti, stráví po své smrti věčnost v nebi. Jedna věc by vám měla být naprosto jasná. Tato vize života nemá vůbec nic společného s morální zodpovědností. Všimněte si toho dvojího metru, který je použitý k tomu, aby Boha očistil od tohoto zla. Je nám řečeno, že Bůh je milující, milý a spravedlivý.

Že je učiněným dobrem. Ale když někdo jako já poukáže na zřejmý fakt, že bůh je krutý a zlý, protože působí nevinným lidem utrpení. A to v takovém měřítku, že by to zahanbilo i ty nejambicióznější psychopaty. Pak je nám řečeno, že Bůh je záhadný. A že boží vůli nikdo nerozumí. Přitom právě lidské pochopení boží vůle využívají věřící k tomu, aby ustanovili jeho dobrotu.

Když se křesťanovi stane něco dobrého... například cítí nějakou blaženost, když se modlí. Nebo ve svém životě vidí obrat k lepšímu. Tak pak je nám řečeno, že Bůh je hodný. Ale když jsou desítky tisíc dětí vyrvány z objetí rodičů a utopí se, řeknou nám, že Bůh je záhadný. Takhle nějak se hraje tenis bez sítě. Chci vám naznačit, že to není jenom otravné, když jinak velmi inteligentní lidé, říkají podobné věci.

Je to morálně zavrženíhodné. Tenhle druh víry je ve skutečnosti perfektním narcismem. "Bůh mě miluje." "Vy o tom nevíte?" "Vyléčil můj ekzém." "Díky němu se cítím skvěle, když zpívám v kostele." "A když už jsme ztráceli naději, našli jsme bankéře, který snížil matčinu hypotéku."

Všechny tyhle dobré věci... myslíme si, že Bůh je nedopřál jiným, nám ano. Vzhledem k mizérii nějakého bezmocného dítěte, které trpí v tuhle chvíli, je takováto víra obscénní. Přemýšlet tímhle způsobem znamená kompletně zanevřít na rozum. Také se díky tomu skoro vůbec nestaráte o utrpení druhých lidí. Pokud je Bůh milující, spravedlivý a hodný a chtěl naší morálce pomoci knihou, tak proč nám dával knihu, která podporuje otrokářství?

Proč nám dával knihu, která nás nabádá zabíjet za vymyšlené zločiny? Například za čarodějnictví. Samozřejmě, že je tu způsob, jak se vyhnout tomu, abyste si tyto otázky vzali k srdci. Bůh není svázán morálními pravidly. Bůh nemusí být dobrý. Jeho příkazy jsou dobré. Takže když nařídí, aby Izraelité povraždili Amalekity, stávají se jejich činy nepopiratelně dobrými, protože je přikázal on. Je nám tu nabízeno psychopatické a psychotické chování. Psychotické je proto, že je to naprostý blud.

Nemáme důvod věřit, že žijeme ve vesmíru ovládaném neviditelnou příšerou Jahvem. Ale je to... psychopatické, protože takové chování vůbec nepodporuje blahobyt lidských bytostí. Tohle chování snadno ospravedlní vraždění dětí. Pomyslete v tuto chvíli na Muslimy. Ti se vyhazují do vzduchu. Dělají to v přesvědčení, že jsou posly boží vůle.

Ale modlí se ke špatnému bohu. Kdyby se modlili ke správnému bohu, tak by jejich činy byly dobré. Alespoň podle teorie božského příkazu. Netvrdím, že všichni věřící jsou psychopati a psychotici, ale tohle je pro mě osobně skutečná hrůza náboženství. Umožňuje slušným a normálním lidem, aby miliardy z nich věřily tomu, čemu by na vlastní pěst věřili jenom šílenci.

Pokud se zítra ráno vzbudíte s tím, že stačí pronést pár latinských slov, než sníte svoje lívance, a uvěříte, že se díky tomu promění v tělo Elvise Presleyho, pak jste přišli o rozum. Ale pokud si to samé budete myslet o oplatce a těle Ježíšově, tak jste prostě jenom katolíkem. A nejsem první, kdo si všimnul, jak je zvláštní milovat Boha, u nějž spása závisí na víře v něj, která se zakládá na špatných důkazech.

To je... to je... Kdybyste žili před dvěma tisíci lety, tak máte superdůkaz, protože činil zázraky. Ale očividně ho unavilo tak moc pomáhat. A teď jsmee všichni zdědili těžké břímě nepravděpodobnosti tohoto učení. A snaha o srovnání toho, co víme o Vesmíru, a toho, co říká Písmo svaté zaměřené až moc na lidské zrození, je stále složitější a složitější.

A nejde jen o všeobecného Boha, jde také o Boha jakožto otce a jeho syna Ježíše. Křesťanství je skutečným morálním bohatstvím lidstva. Je mi líto, že vám musím tady v Notre Damu tuhle bublinu splasknout ale, křesťanství je kultem lidských obětí. Křesťanství není náboženstvím, které odsuzuje lidské oběti. Je to náboženství, které oslavuje jedinou lidskou oběť, jež byla efektivní. "Bůh natolik miloval svět, že mu daroval svého syna."

- Jan 3:16. Říká se, že Ježíš trpěl při ukřižování, aby nikdo nemusel trpět v pekle. Tedy až na ty miliardy lidí v Indii. A miliardy dalších napříč historií, kteří byli jako oni. Tohle je... tohle je... oslavou. Tohle je učení oslavou odporné historie plné vědecké ignorace a náboženského barbarství. Našimi předky byli lidé, kteří pohřbívali děti pod základy nových budov, což mělo posloužit jako obětování jejich vymyšleným bohům.

Zamyslete se nad tím. Ve velkém množství kultur lidé pochovávali děti v obyčejných výmolech. Lidé jako my, věřili, že tohle zabrání neviditelné bytosti v ničení jejich budov. Takoví lidé napsali Bibli. Pokud existuje horší morálka, horší morální systém, já o něm neslyšel. Překlad: Jackolo www.videacesky.cz

Komentáře (365)

Zrušit a napsat nový komentář

Odpovědět

Prosim zprovoznit video. Dekuji

00

Odpovědět

Zprovozněno :)

00

Odpovědět

Má pravdu. Křesťanství implicitně vytváří nenávist a utrpení... sexismus, šovinismus a misogynie, imperialismus a fašismus, to všechno vychází z křesťanství, který se rozšířilo světem jako mor prostřednictvím výhružek, vydírání a násilí.

30

Odpovědět

No, hlavně by mě zajímalo, z jaké teologie vychází? Např. jeho argumentace, že hinduisté jsou mimo spásu, je samozřejmě naprosto mimo...

24

Odpovědět

Vybere si z mnohoznačnosti textu ten nejhorší možnej výklad. To je stejný jak čeští odpůrci islámu. A vlastně odpůrci čehokoliv variabilního.

00

Odpovědět

Argumenty laciné, chybné a neudržitelné:

1. Harris vlastně říká, že existence zla ve světě je dána tím, že:

a) Bůh nic nemůže udělat.
b) Nebo ho to nezajímá.

Odpověď: Existence zla je přítomna z těchto (hlavních) důvodů:

- MY lidé sami zlo chceme. Zní to absurdně, ale je to tak, příklad: V čase 03:22 vidíme kruté záběry mrtvých a zmrzačených vietnamských dětí po shození napalmu, AMERIČANY! V rozporu se zdravým úsudkem nám Harris tvrdí, že "to prý Bůh..."

- Křesťané věří, že tato Země není rájem, ale bitevním polem zla (satana) a dobra (Bůh). Ovšem Bible otevřeně říká, že vládcem tohoto světa je satan (J 14,30). To neznamená Boží neschopnost, ale ponechání prostoru zla a jeho nejhlubší formě, tak, aby byla zjevná všem světům (1. Ko 4,9) a jaké jsou skutečné záměry satana (L 2,35). Tato konfrontace prostřednictvím zkušeností pravděpodobně umožňuje prevenci pro případné vyskytnutí zla v budoucnosti celého vesmíru.

- Svoboda člověka znamená možnost volit: mezi zlem nebo dobrem. Každé rozhodnutí má své dopady a důsledky (např. hlad v Africe je odrazem neschopnosti tamních vlád zajistit občanům důstojný život apod.).

- Přírodní procesy vedoucí k neštěstí lidstva nejsou zlé (od satana) ani dobré (od Boha) , ale odrazem nehostinnosti v důsledku pádu lidstva do hříchu (svobodného, prvotního, ale špatného rozhodnutí). Dle Bible planeta bude nehostinná a neklidná, čím více se rozmůže nepravost, hrabivost a bezohlednost lidí. Jestliže by se lidstvo nerozhodlo vstoupit do hříchu, nepodléhala by smrti ani neštěstí celá planeta, pokračoval by ráj, tak jak jej představuje kniha Genesis.

- Míra nepravosti. Je to zvláštní, ale Bible představuje různé národy, jimž je dána určitá doba milosti, dokud se nenaplní jejich míra vzpurnosti a zkaženosti. Až se tato míra naplní, přijde Boží soud a zaniknou nebo se zcela rozptýlí. Takto bylo třeba 400 let dáno Egyptu (Gn 15:13-16), Perské říši 206 let, Makedonii 136 let (Da 8,23), 70 let Babylonské říši (Jr 25,7-12). Ovšem Bůh je schopen nezahubit zkažená města i kdyby tam nalezl 10 spravedlivých (Gn 18,32-33).

- Bůh chce, aby byli spaseni všichni lidé, kteří se ještě nenarodili, ale v budoucnu se pro něj rozhodnou. To předpokládá určitý civilizační populační rozmach, z hlediska času. Soud s celou Zemí začne teprve, až nebude nalezen žádný člověk, který by se k Bohu obrátil, všech lidem, jazykům a rasám bude zvěstováno evangelium. Stav země bude globálně zkažený (jako za dnů Noe).

Souhrnem z toho vyplývá, že:

a) Bůh nejen že může, ale také tak činí, aby zlo na Zemi nebylo, z čehož také plyne:

b) že ho to zajímá.

Křesťané věří, že dětem, kterým lidmi nebyla dána šance na život či přišly o život v důsledku nešťastným shod okolností přírodních jevů, Bůh znova přivede k životu ke konci dějin a na novou zemi.

2. Peklo je mýtus, kterému snad uvěřil i sám Harris.

Odpověď: V Bibli je sice řeč o pekle na několika místech, ovšem jeho význam je zcela jiný - symbolický. Izraelci v místo, kde se věčně smaží nesmrtelné duše nejenže neznají, toto pojetí nezná ani Bible. (Kniha Zjevení, kde se tak píše je plná metafor, symbolů a starobylých prvků.) Toto pojednání si žádá hlubší teologický rozbor, ale pro ten zde není prostor. Podstatné je, že po biblické analýze žádné takové místo, kde jsou duše trýzněni reálně neexistuje!

3. Bible podporuje otrokářství? Omyl.

Odpověď: Bible nepodporuje/neschvaluje otrokářství, ale pracuje s ním jako s kulturní záležitostí tehdejší doby. Bůh pracuje s tím, co je k dispozici. Aby byli zlepšeny podmínky tohoto nešvaru lidí, dává jasné příkazy, které zlepšují postavení otroků v Izraeli. Takový systém - zdůrazňuji - neměly žádné národy kolem. Být otrokem v Izraeli znamenalo jistotu, že např. každý 7. den se nebude činit žádná práce (Ex 20,10), pokud se blížil jubilejní rok (jednou za 49 let), i kdyby Izraelec vlastnil otroka jen den před tím, musí jej na příkaz Hospodina bezpodmínečně propustit! (Tzv. "Léto milosti Hospodinovi") Pokud se jednalo o Izraelského otroka, ti se propouštěli každý 6 rok, ovšem nikoli z prázdnou (Dt 15,13), měli také možnost zůstat (Ex 21,5). Vlastník mohl potrestat otroka, ale nesměl jej zmrzačit, jestliže jej zmrzačil, např. na oku, musel jej za to propustit na svobodu (Ex 21,26). Byla-li otrokyně pojata za manželku, nabyla nových práv, takže se mohla stát paní domu. Zákon bral v ochranu i uprchlého otroka, který nesměl být vydán (Dt 23,15). Nebylo dovoleno pod trestem smrti krást lidi za otroky a prodávat je (Ex 21,16; Dt 24,7). Mohli bychom pokračovat dále, podstatné je, že užívaný biblický termín "otrok", se v dnešním chápaném pojetí významově nehodí, spíše je na místě vhodné hovořit jako o „služebníku“.

4. Boží soud není o tom, co člověk neví, nýbrž naopak o tom, co moc dobře ví. To, že někdo slouží hinduistickým bohům a neví, že slouží těm samým démonům, kteří vystupovali v dávných dobách, pak bude souzen podle svého svědomí a podle toho, jak jednal s druhými. Ti, kteří nebyli konfrontováni s věčným evangeliem, budou souzeni podle vlastního svědomí (Ř 2,15). Znova opakuji, soud není o tom, co nevíš, ale o tom, co víš, ale neděláš. (Např.: Pokud jako nájemník stále více zdražuješ nájem chudé rodině, až jí odíráš, i to bude přihlédnuto jednou u soudu, protože jsi věděl, že rodina je chudá a nuzná, ale tys bezohledně zvyšoval požadavky, aby sis mohl chamtivě užívat, i když to nebylo nutné.)

Závěr

Bůh, kterého představuje Harris, je výrazem "boha nepochopení" či "boha militantních ateistů". Před odbornou debatou neobstojí.

1531

Odpovědět

Vážený pane.v mene kresťanov píšete,že peklo je mýtus.Dve otázky:Prečo ním potom 2000 rokov vaši knazi strašia celý svet.Po druhé,kam bol potom zvrhnutý Satan,teda kde podla vás prebýva aj s ostatnými padlými anjelmi?Snád v nebi?Alebo aj nebo je podla vás mýtus? Píšete,že otázka pekla by si vyžiadala hlbší teologický rozbor....Ste na veľkom omyle.Vy kresťania predsa tvrdíte,že vaša Biblia je pravdivá a je to slovo Božie.Načo by ľudstvu bola Biblia,kde by jednoduchý človek musel viesť po ťažkom dni teologické uvahy nad každou vetou?Takže nesnažte sa ospravedlnovať nezmyselnosť vašej svatej knihy.Ja osobne poznám kresťanov a knazov,ktorý veria a hlásaju aj existenciu očisca....máte v tom holt sami kresťania chaos.Ako perličku dávam,že kacírov a čarodejnice ste upalovali,aby ste ich duše očistili a vytrhli práve peklu.dalšia vaša absurdná kresťanská myšlienka:Zem je bojiskom dobra-Boha a Satana-zla.Vládcom tohoto sveta je Satan.....Tak toto kresťanské tvrdenie nechápem z týchto dovodov:Váš Boh je vraj všemocný a vševeduci.Musel teda vedieť pri stvorení svojho najmilšieho anjela,že sa mu vzoprie a stane sa Satanom...aj tak ho stvoril.Prečo váš Boh bojuje s anjelom,ktorý nie je všemocný ani vševeduci,ale je dokonca ľstivý,zlý,zákerný?Stačilo by mu lusknuť a Satan je zničený...ale váš dobrotivý Boh necháva svojho syna páchať tisíce rokov zlo na ľudskom pokolení....absurdita.Prečo má váš Boh radšej Satana ako ľudí?..Vezmime si tu nezmyselnu židovsku bájku o Adamovy a Eve.:židovský Boh Jahve-Elohim,ktorý je sučastne aj vašim Bohom,stvorí ľudský pár a umiestni ho do raja.Je tam strom poznania dobrého a zlého,zakáže im z neho jesť,lebo sa vraj bojí,aby ľudia neboli ako on.Príde had-Satan,nahovorí ich a oni zjedia jablko.Výsledok-Boh ich vyženie z Raja a preklaje všetky ľudské pokolenia....Takže ja,ako otec detí mám asi takýto názor-Svoje dve trojročné deti,ktoré nevedia čo je dobro a zlo,zavriem do detskej izby a medzi hračky položím ostrý kuchynský nož.Zakážem im dotýkať sa noža a odídem z izby.Doma mám ešte 25 ročného syna psychopata.Spoza dverí všetko sledujem .Syn psychopat vchádza do detskej izby a nabáda trojročné deti,aby sa hrali z nožom,ktorý som tam nechal.Deti ho posluchnu a porežu sa.Vtedy vchádzam do izby,nepoviem ani slovko dementovy,ale vyhodím 3ročné deti z domu,lebo neposluchli moj zákaz.Zároven za nimi kričím,nech sa odteraz o seba staraju sami.Spokojne zatváram dvere a otváram si pivo..........Pane,ruku na srdce...budem vám pripadať ako dobrý,spravodlivý,milujuci otec,alebo ako obyčajný sadistický psychopat?..Pretože toto je príbeh o Adamovy a Eve z vašej kresťanskej Biblie...pardon,židovsko kresťanskej....

214

Odpovědět

P.S.Fakt by ma zaujímalo,z akej sekty ste,ked sa vyhlasujete za kresťana,ale popierate existenciu pekla.Pritom Satana berete ako fakt.Ešte aj tí chudáci jehovisti ma presviedčali,aby som sa dal k nim,lebo inak skončím v pekle kde bude plač a škrípanie zubov....A ked sme pri Adamovy a Eve.Moja otázka znnie:Ako si vy kresťania predstavujete daľšie množenie ľudského rodu po vyhnaní Adama a Evy z Raja?...Sexovali zo svojimi deťmi,alebo ich deti medzi sebov,alebo všetci dohromady....lebo len INCESTOM sa mohli dočkať tretieho pokolenia...To vášmu Jahvemu nevadilo?

152

Odpovědět

+miroslav janovecCo se týče lidkého rodu po vyhnání, je to vskutku zajímavá epizodka. V Bibli, poté co Bůh vykázal a poznamenal Kaina za jeho zločin, je doslovně napsáno, že odešel pryč k jiným lidem. K jakým lidem? Či-li buď Eva a Adam nebyli jediní stvoření nebo evolucí vznikl další lidský rod. Zajímavé je, že pro většinu křesťanů tahle pasáž nějak neexistuje, v některých verzích Bible je dokonce vypuštěna.
Fascinuje mě, jak jsou lidé schopni se pohádat kvůli tomu, co je přesně napsáno v Bibly. Několik staletí byla předávána ústně. Poté se několikrát překládala a to ani nemluvím o různých verzích rúzných církví. Jehovistická, husitská a kralická Bible se na některých (a leckdy významných) místech tak liší... Bibli nelze brát doslovně, vždyť už napsána byla v symbolech.

00

Odpovědět

miroslav janovec: vzhledem k načtenosti bible, to odhaduju na svědka jehovova. Ti mimochodem v peklo nevěří, takže pokud vás někdo peklem strašil, buď jste se s jehovisty nepochopil a nebo to nebyli jehovisti.

to ostatní tl;dr

00

Odpovědět

Bohužel musím souhlasit s videem... Jestli mi někdy něco nedávalo smysl, tak to bylo křesťanství... A nepochopil jsem jej ani do teď... možná jsem se nasnažil dostatečně... nebo se mi nestalo nic tak strašného, abych hledal útěchu ve výmyslu lidské mysli...

162

Odpovědět

Jen stručně: pokud někoho tohle téma vážně zajímá a chce se dozvědět něco konstruktivního tak dost doporučuju tenhle díl Hydeparku z ČT: http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10441294653-hyde-park-civilizace/213411058091019/ hostem je genetik, kněz, z lékařský faulty UK,...(konkrétně otázka zla 46:50 jestli na to neccete čumět celý :D )

146

Odpovědět

Otázka, zda existuje bůh je samozřejmě zbytečná. Žádný bůh neexistuje. Bůh byl v jakékoliv kultuře vymyšlen lidmi, aby si buď zdůvodnili existenci a vznik určitých jevů (třeba blesku), anebo aby je vyvedl z jejich zoufalství. Proč se staří lidé často obrací v boha, když v něj dosud nevěřili? Bojí se smrti. To strach je nejmocnější zbraň, která může být použita proti člověku. Zbavte člověka jistoty a kontroli a máte vyhráno. Jako příklad uvedu třeba Poseidona. Když stavíte chatrné lodě, které se vám s velkou pravděpodobností nevrátí, budete na to hledat odpověď, tím spíš budete-li na palubě jedné z nich. A protože moře nemáte prakticky vůbec prozkoumané, nemáte na to prostředky nebo se zkrátka bojíte, že byste při tom přišli o život, je pro vás bůh tím nejpřijatelnějším řešením. Můj závěr tedy je, nábožeství je ve své podstatě "vynález" člověka.

Další věc je církev. Má to být prostředník mezi bohem a obyčejnými lidmi. Já to vidím tak, že jakákoliv církev, obzvláště ta křesťanská, je ta nejbohatší, ale hlavně v podstatě jediná celosvětová politická strana se svým předsedou, náměstky a velkou spoustou úředníků. Církev vznikla po náboženství. Zkrátka pár chytrým lidem došlo, že by se na lidské víře dalo celkem slušně zbohatnou. A kdo by protestoval, když to co mluví je slovo boží (navíc jsme tu měli vždy připravenou inkvizici vykonat "spravedlivý" soud a trest). Jak je možné, že je tedy bůh nechal mluvit svým jménem a nezasáhl, když je všemocný. Dále tu máme křižácké výpravy. Oficiální důvod: jdeme chránit svatou zemi před nevěřícími (=muslimy). Na turecké straně to bylo podobné: jdeme chránit svatou zemi před nevěřícími (=křesťany). A ten pravý důvod: hodí se, když si zajistíte výnosné obchodní trasy ze středního východu.

Poslední věcí je toto, nepotřebuji něčí interpretaci zákona v deseti bodech, abych byl dobrý člověk. Stačí jen dobře vychovat své děti a držet se morálních zásad.

6316

Odpovědět

Typický příklad toho, když někdo ví o něčem jen to, co potřebuje a nezná a neuvědomuje si další fakta. Ze začátku bych byla schopná chápat, co chtěl básník říct, ale když dál mluví o tom, jak nás Bůh trestá a tak dále, tak je mě jen líto jeho neznalosti a toho, že mluví o něčem a neví o čem. Dohady o tom, zda existuje Bůh, a který je ten ''správný'' jsou už tisíce let. Ale lidé, jako tento člověk, který si vytáhne jen to, co se mu hodí proti špinění ostatních náboženství a ani trochu nechápe jejich podstatu. Jsem křesťanka a chápu, že jsou lidi, kteří nevěří. Ale než začne ateista jít proti věřícímu, měl by se o náboženství dozvědět víc, než jen co si myslí a jak to chápe on. Právě ti často nejvzdělanější lidí jsou věřícími.

918

Odpovědět

Nejspíš si jeho výklad nepochopil ...

105

Odpovědět

Lidé vždy viní boha za své neštěstí, ale způsobují si ho sami svou pošetilostí a to o dost víc, než jim bylo předurčeno.

143

Odpovědět

Duchovně založený člověk ví, že jsme jako lidské bytosti vyšli z božího principu. Bůh nám dal svobodu a svět kde jsme sami oběti svých hříchů, tak jako jsme odměnováni za svou dobrosrdečnost. Není to bůh co zabíjí lidi v podobě katastrov to lidi zabijí samotná příroda protože se jedná o zákonitost tohoto světa, která je naprosto neomylná. Bůh nijak nezasahuje do našich lidských životů. Nechce nás zabít ani nás vyzdvihovat. Dal nám svět a svobodu vůle, díky níž k němu dojdem dřív nebo později. Pomahají nám andělé skrze naše vlastní vyšší vědomí. Andělé i ďáblové jsou ztvořeni z lidství. Pochopení těhto pravd je základem filozofie a pokud Sam Harris naivně tvrdí, že bůh nás zabíjí, protože netuší, že to my sami jsme strůjci svého osudu, dřív nebo později bude vyveden z omylu. To my pleteme bič, ne bůh.

1011

Odpovědět

Jsem křesťanka a musím říct, že ho chápu (ovšem to neznamená, že souhlasím). Je pravda, že to má až trochu moc přehnané a je mu úplně jedno, že se naváží do více než 2 miliard křesťanů po celém světě, ale bohužel se často stává, že křesťané se naváží do ateistů atd. takže budiž :-)
Nechci psát kilometrový komentář a popírat vše co řekl (těch už je tady dost), jen mě hrozně vadilo, jak opakoval argument, že pokud člověk není křeťan, tak půjde do pekla. Tohle hloupý a nepravdivý argument. Do nebe se může dostat každý člověk, který žije nejlíp jak může (podle svého přesvědčení), takže pokud se někdo narodí do muslimské rodiny, do nebe klidně jít může, protože tak prostě byl vychován (ovšem jsou tady další okolnosti, které tady nechci vypisovat a navíc je natolik neznám).

pozn. Možná si řeknete, kde je hranice toho "žití jak nelíp dovedu"... No, tomu kdo není křesťan, ale je ochoten naslouchat i "druhé straně" můžu říct, že to posuzuje Bůh. :-) Ovšem ten, kdo při vyslovení slova "Bůh" už se nadechuje, aby vychrlil hromadu argumentů pro to, že Bůh neexistuje, asi zůstane bez odpovědi...

811

Odpovědět

Četlas vůbec Bibli? Nebo chceš jen osvěžit paměť, kde se doslova říká uctívači knihy dobří, ostatní zlí? Znáš příběh o Abrahámovi?

83

Odpovědět

„V poddanosti Kristu se podřizujte jedni druhým: ženy svým mužům jako Pánu, protože muž je hlavou ženy, jako Kristus je hlavou církve, těla, které spasil. Ale jako církev je podřízena Kristu, tak ženy mají být ve všem podřízeny svým mužům.“ (Efezským 5,21-25).

Takže podle této (a mnohých dalších podobných vět) dokonce ani nesmíš odporovat, co jsem napsal výše a přijmout to jako nevýslovné dogma ;)

104

Odpovědět

+orcinusorcaOmlouvám se, jen trochu nechápu co jste tím chtěl jako říct (moc mi to spoulu nesouvisí)... A to, že Ježíš je hlava církve jsem nikdy (aspoň pokud vím) nezpochybnila.

35

Odpovědět

+orcinusorcaTo ty jsi asi nepochopil, že je tam napsané "SVÝM" mužům. A také by měli být poddané mužům kteří jsou poddani KRISTU.
Takže si to moc zobecňuješ a děláš z toho zase frašku, tak jako většina nevěřících. :)
Ale neboj, taky jsem kdysi takový by, než jsem uvěřil ;)

29

Odpovědět

osobně nemám nikomu za zlé, jestli věří v božstva nebo ne, je to přirozené mít otázky, stejně tak je přirozené hledat víru v něčem, co si člověk předtstavuje, niméně Harris staví své argumenty na nelogických věcech, ještě k tomu hraje na city s dětmi... to je směšné, jeho demagogie je víc agresivní a zlá, než ta slepá víra některých ovcí, ať už člověk věří nebo ne, je důležité jak to pojme, pokud je křesťan, který věří slepě a falešně a jen si na víru hraje, je horší jak ateista, který je slušný a žije spořádaný život, nicméně tohle podněcování je stejně nebezpečné, jako fundamentální náboženství... nemám rád tyhle extrémní názory, protože je to čirá demagogie a zloba, Harris je příkladme, že existují i zlí ateisté, jakmile totiž ateista řekne pravdu o křesťanech, je vychvalován, jak se splete, je to jedno, ale jak se splete křesťan, je mu hned dáváno za chybu to, že je křesťan... to křesťanství, které učí bible je v podstatě návod, jak žít ten spořádaný život, nicméně jsou to spisy staré 2 tisíce let, takže je nyní člověk nemůže brát doslovně, nicméně když to porovnávám s dnešní realitou, kdy náboženství je konzum a pouhý materialismus, a lidé jsou "zpracováváni" denně médii, televizí a jinými prostředky, je křesťanství lepším náboženstvím

1010

Odpovědět

Souhlas, ale musis uznat, ze se dalo cekat, ze se takovi lide objeví. demagogove jsou ve vsech skupinach a protoze spousta krestanskych a islamskych fundamentalistu vystupuje proti ateistum (a sobe navzajem, atd.), tak se zakonite musel objevit nekdo takovy.
Na druhou stranu je dobre ze se nekdo takovy jednou za cas ukaze. Sice vybiral argumenty ucelove, ale nelhal a o takovych to vecech je potreba premyslet, nebo obcas i trochu diskutovat.

32

Odpovědět

Nevěřím že bůh existuje, protože nejsou důkazy, jediné o co se může člověk v dnešní době upírat ve věda, která pomalu odhaluje všechny věci, které nejsou lidstvu známy. I kdyby existoval tak proč bych měl trpět za to že jsem se jako svobodný člověk v něj rozhodl nevěřit? Je tohle snad nějaký důvod "proč bych měl trpět v pekle"? Beru že někteří lidé věří proto že jim to dává naději v určitých situací, protože modlit se k Bohu aby všechno vyřešil je jednodušší než přemýšlet proč se to stalo atd. Náboženství není obecně dobré, je to jen nástroj, který separoval lidi do skupin, které se navzájem nenávidí a tvoří obří bariéru mezi národy a porozuměním.

Nenávidět nebo odsuzovat někoho na základě toho v co věří je největší nesmysl, podle téhle logiky bych nemohl mluvit ani s vlastní matkou, která má rozdílné názory než já.

Je mi jasné že místní náboženští fanatici mě budou automaticky bombardovat otázky a budou mi posílat různé citace z té jejich knihy. Děkuji o to, ale nestojím.

Za další jsem tady někde viděl že někdo tady označuje homosexuály za "postižené" , tohle beru asi jako největší hloupost, kterou někdo mohl vypustit ze svojí hlavy. Homosexuálové jsou naprosto normální lidé, to že se narodili s jinou orientací neznamená že jsou postižení.

Další téma jsou potraty. Proč by si dívka, která je znásilněná nechávat dítě a pak ho odložit? Tady si asi nikdo neuvědomuje jaký to bude mít dopad na její psychiku a můžu jí to celoživotně poznamenat. Jsme ve svobodné zemi kdy jsou potraty povoleny, pokud se matka necítí že to psychicky nebo fyzicky nezvládne má plné právo rozhodnou o potratu. Navíc do nějaké doby "plod" není ani dítě, takže tady fanatici nemohou mluvit o zmaření života dítěte.

1611

Odpovědět

"Náboženství není obecně dobré" - to myslis vazne?? sice nesouhlasim s krestanskym ucenim, ale tohle tvrzeni je velice prehnane.
Nabozenstvi totiz neni jen krestanstvi, ale i vira v moc samanu, ruznych duchu (nemam na mysli bubaky, ale treba indianske duchy prirody), atd.
Slepa vira v to, ze veda ti da vsechny odpovedi je stejne slepa vira, jako jakykoli jiny fundamentalismus. Veda ti neda odpoved na vsechno. Treba jak vznikl vesmir (ano velky tresk, ale jakto ze vzniklo neco z niceho?), nebo jak vznikl inteligentni zivot, ktery se neridi jen zakladnimi instinkty, tedy kde se vzalo to v cloveku, cemu mnoha nabozenstvi rikaji duse?
"Navíc do nějaké doby “plod” není ani dítě, takže tady fanatici nemohou mluvit o zmaření života dítěte" - kdy je to tedy dite? tohle je otazka viry. veda veri ze dite je to az od 28 tydne (nejsem si uplne jisty, ale myslim, ze to mam spravne), katolici veri, ze je to dite od poceti, nektere kmeny veri ze dite je ditetem od 7 let, jine spolecnosti rikaji, ze dite je to po narozeni. Tento nazor ma tedy zaklad v kulturnich a nabozenskych hodnotach a zvycich.
Chapu, jak myslis svuj koment, ale mel by sis nejdriv neco poradnyho nacist o vecech, kde se prekryva nabozenstvi a veda.

56

Odpovědět

Dobrý den,
omlouvám se za kritiku, ale doufám, že Vám snad nějak spestřím názorové spektrum (Rozhodně nechci viznět jako "bombardovaní fanatiků", maximálně jako nestranný pedagog :-), omlouvám se, vyzním-li tak.).

To co ve svém komentáři (potraty, homosexuály, peklo) není ovšem záležitost křesťanství, (nehledě na správnost či nesprávnost těchto názorů) nýbrž osobního názoru - znám křesťany, kteří se staví proti potratům a znám křesťany, kteří se staví pro potraty. Znám křesťany, co se staví proti adopci homosexuálů a křesťany co se staví pro ni.

Vrchol takové argumentace by mohla být argumentace vědou. Na tomto odkazu: () najdete vědecký blog člověka, který se k víře dostal skrze vědu.

Děkuji.

43

Odpovědět

+ciusHa, ten odkaz se nejspíše někde zasekl:
dimense.blog.cz

21

Odpovědět

krasné video. mimochodem včera jsem viděl na National Geographic jejich pořad Tabu o vymítání ďábla - krásné příklady pomatených lidí, fundamentalistickývh křesťanů atd... lidi co věří jsou trotli ať už si to přiznají nebo ... (btw: věřit v boha i bibli znamená že věříte v Noa a jeho loď, že věříte že tři dny stará mrtvola může chodit i mluvit a pak se přesunout někam atd... - pokud si myslíte že se jedná o metaforu, tak jsem pouze katoličtí konformisti - skuteční rádobyvěřící pokrytci...).

1211

Odpovědět

vocas totok... :D ten tlustý ateista s bradkou mě bavil... tenhle mele hrozné hovna... Už z názvu videa "křesťanství je zlo" je docela jasné, jakým způsobem tenhle mamlas staví svoje argumenty :D

733

Další