Chlapec, který přelstil ďáblaTED-Ed

Thumbnail play icon
Přidat do sledovaných sérií 35
84 %
Tvoje hodnocení
Počet hodnocení:80
Počet zobrazení:4 850

Mytologie je plná skvělých příběhů, které nám vždy něco zajímavého předají. Tento budete možná zčásti znát jako jeden český film. Poznáte, o co jde? A zda má příběh nějaké ponaučení?

Poznámky:
Úvodní citát pochází z pohádky Jak Honza ke štěstí přišel (Hans im Glück) od bratří Grimmů

Přepis titulků

„Někteří se rodí šťastní, vše jim spadne do kapsy – jejich husy jsou vždy labutě.“ V slunci prohřátých ulicích městečka se hrdá matka chlubila svým novorozeným synem. Když si všimli jeho mateřského znaménka, měšťané mu předpovídali svatbu s princeznou. Brzy se však tyto zvěsti dostaly k uším hanebného krále. Rozzuřený král dítě ukradl a poslal ho po proudu řeky.

Ale štěstí dítěte bylo větší než králův plán. O několik let později král cestoval svou říší, když zahlédl urostlého mladíka s nezvyklým mateřským znaménkem. Poté, co se potvrdil původ dítěte, lstivý král svěřil chlapci dopis pro královnu. Mladík se dychtivě vydal předat poselství, nevědíc, že nese svůj vlastní rozsudek smrti. Oné noci narazili na jeho tábor kolemjdoucí bandité.

A když si přečetli hrůzný dopis, přemohla je lítost. Rozhodli se tedy králi zavařit a načmárali nový dopis. Jakmile dorazil mladík do paláce, zakoukal se do princezny. Oba se k sobě velmi přitahovali. A když královna přečetla, že král tento závazek posvětil, nadšeně uspořádala svatební oslavu.

Když se král vrátil, zuřil. Ale nemohl popravit milovaného své dcery bezdůvodně, a tak vymyslel ďábelskou zkoušku. Nařídil mladíkovi, aby se vydal do pekla a vrátil se se třemi zlatými vlasy, které byly čerstvě vytrženy z ďáblovy hlavy. Pouze pokud uspěje, může se vrátit ke své nevěstě. Mladík hledal po celé zemi vchod do pekla, dokud nedorazil do tajuplné vesnice.

Zde uviděl několik vesničanů kolem studny. Obklíčili mladíka a nechtěli ho pustit, dokud neodpoví na jejich otázku: „Proč byla studna vyschlá?“ Mladík odpověděl: „Až se vrátím, odpovím.“ Nasměrovali ho dále do města, kde narazil na další skupinu vesničanů hledící na samorostlý strom.

Nechtěli ho pustit, dokud neodpoví na jejich otázku: „Proč byl strom neúrodný?“ Mladík opět odpověděl: „Až se vrátím, odpovím.“ Tito vesničané ho zavedli do přístavu, kde čekal postarší převozník. Když plul přes černou vodu, převozník vyřkl třetí otázku: „Jak mohu uniknout svému nekonečnému údělu?“ Mladík ještě jednou slíbil: „Až se vrátím, odpovím.“ Nakonec připluli do chatrče potápějící se do bažinatých břehů pekla.

Mladík neochotně zaklepal na hnijící dveře. Otevřela mu ďáblova babička. Byla známá tím, že některým duším pomáhala a jiným škodila. Mladík právě dopověděl svůj příběh, když zaslechli ďáblovy kroky. Najednou se zdálo, že se chlapcův svět zmenšoval.

Ďáblova babička ho ukryla v záhybu rukávu a přivítala svého vnuka. Stařena se dala do práce a udělala ďáblovi hostinu. Když usnul, obratně z jeho hlavy vytrhla tři zářící vlasy. S každým utrhnutým vlasem se ďábel na chvíli probudil a mluvil ze spaní o nedalekých vesničanech a jejich problémech. Dalšího rána mladík odešel majíc v držení tři zlaté vlasy a celkem tři informace.

První ďáblův sen sdílel s převozníkem. Pokud převozník předá ochotnému cestujícímu svá vesla, bude osvobozen ze svého údělu. Ve vesnici mladík prohlásil, že kořen stromu hlodá myš a že studnu zahrazuje obrovská ropucha. Vesničané ho za jeho pomoc náležitě odměnili. Když se mladík vrátil z cesty, předal králi ďáblovy vlasy, ale jeho chamtivý tchán měl oči jen pro zlato.

Lstivý mladík králi řekl, že přes řeku na něj čeká ještě větší bohatství. Král okamžitě spěchal k břehu řeky. Netrpělivý nárokovat si své bohatství natáhl dychtivě ruce k převozníkovi, který mu s radostí předal vesla. Překlad: Kara www.videacesky.cz

Komentáře (11)

Zrušit a napsat nový komentář

Odpovědět

Skvělý. Díky moc.

00

Odpovědět

Nepřijde nikomu ironické, že jméno toho příběhu/videa je chybné?
"Chlapec který přelstil ďábla".

Až na to, že s ďáblem se nikdy nepotkal, nikdy s ním nemluvil a ďábel pravděpodobně ani nevěděl že ten chlapec existuje. Jeho babička ho jen na jedno odpoledne schovala u sebe doma, zatím co byl dábel na návštěvě. Takže, jak přesně toho ďábla přelstil? :D

40

Odpovědět

Že by tým diablom bol myslený král.

31

Odpovědět

+UkomirTo je dobrá připomínka!
Mělo by se to jmenovat "Chlapec který přelstil krále".
On byl tak jediný, koho ten hoch převezl.

10

Odpovědět

Takhle poslušně sedět koně v lodi jsem ještě neviděl.

00

Odpovědět

tri zlate vlasy děda vševěda

20

Odpovědět

Ale no táák :( film ??? Kolik Vám je? Byl(x) jste někdy v knihovně ??? Toto je slovAnský příběh, který sepsali mimojiné i bratři Grimmové (v originále "Der teufel mit den drei goldenen haaren“), s kterými se znal i K.J.Erben, který poté napsal pohádku "Tři zlaté vlasy děda Vševěda". Nicméně tato "legenda" se vyskytuje napříč všemi slovanskými národy a každý má svou verzi. Toto je fakt prznění historie. Díky za překlad, ale mínus za informace...

1011

Odpovědět

Myslím, že tu snad každému došlo, že bratři Grimmové nenatočili film, ale psali pohádky, ale vzhledem k tomu, jak často se ta pohádka opakuje v televizi, se nedivím, že tam napsali film.

113

Odpovědět

Zkouška rozhlasu 12345, slyšíte mě? :D

01

Odpovědět

Neslyšíme, čteme tě.

20

Odpovědět

+Mám rád lipoOK, tak to stačí.

00