Dokážete poznat zavádějící titulky?TED-Ed

Thumbnail play icon
Přidat do sledovaných sérií 35
79 %
Tvoje hodnocení
Počet hodnocení:28
Počet zobrazení:3 680

Noviny můžou snadno obsahovat zavádějící titulky, které více či méně překroutí původní studii, o které pojednávají. Jak tyto zavádějící informace poznat? Vyzkoušejte si to na třech případech s TED-Edem.

Přepis titulků

„Není snadné být poutavý a přesný, ale radši to než být poutavý a nepřesný.“ NAPADNE VÁS, JAK BY ŠLY TYTO TITULKY VYLEPŠIT? „Nový lék může vyléčit rakovinu.“ „Aspirin může snížit riziko infarktu.“ „Snídaně vám pomůžou zhubnout.“ Titulky o zdraví zaplavují zprávy a často si navzájem odporují. Jak zjistíte, jaká jsou zdravotní rizika nebo skutečně slibný lék a co není tak přesvědčivé?

V medicíně často existuje nesoulad mezi titulky zpráv a vědeckým výzkumem, který pokrývají. To proto, že titulek má upoutat pozornost. Je nejúčinnější, když říká něco objevného. Mnoho vědeckých studií naopak přináší smysluplné výsledky, když se zaměřují na konkrétní otázku. Nejlepší způsob, jak překlenout tento problém, je podívat se na původní výzkum. Přišli jsme pro každý z těchto tří titulků se zjednodušeným scénářem výzkumu, který vás otestuje.

Podívejte se na vysvětlení první studie, pak se zastavte u titulku, abyste našli chybu. Předpokládejme, že známe všechny informace k odhalení chyby. Začněme tímto hypotetickým scénářem. Studie testuje na myších nový lék proti rakovině. Studie zahrnuje dvě skupiny myší, jednu léčenou léčivem a druhou placebem.

Na konci studie se myši, které dostávaly lék, vyléčí, ale ty, které dostávaly placebo, ne. Víte, co nesedí na tomto titulku? „Studie říká, že nový lék může vyléčit rakovinu“. Protože subjekty studie byly myši, nemůžeme na základě tohoto výzkumu vyvodit závěry o lidských nemocech. Ve skutečnosti se raný výzkum nových léků a terapií neprovádí na lidech. Pokud jsou výsledky slibné, následují klinické studie, aby se zjistilo, zda obstojí u lidí.

Když jste se nyní zahřáli, zkusme složitější příklad – studii o dopadu aspirinu na riziko infarktu. Studie náhodně rozděluje skupinu mužů do dvou skupin. Jedna skupina užívá aspirin denně, zatímco ta druhá užívá denně placebo. Na konci studie kontrolní skupina utrpěla výrazně více infarktů než skupina s aspirinem. Co je na základě této situace špatně s titulkem: „Aspirin může snížit riziko infarktu“.

V tomto případě studie prokazuje, že aspirin snižuje infarkt u mužů, protože všichni účastníci byli muži. Ale závěr „aspirin snižuje riziko infarktu“ je příliš obšírný. Nemůžeme předpokládat, že výsledky u mužů by se vztahovaly i na ženy. Studie často omezují účastníky na základě geografické polohy, věku, pohlaví nebo mnoha dalších faktorů. Než bude možné tyto poznatky zobecnit, je třeba provést podobné studie na jiných skupinách.

Pokud je titulek obecným tvrzením, měl by vycházet z různých výzkumů, nikoli z jedné studie. Zvládnete dovednosti z prvních otázek posunout na další úroveň? Vyzkoušejte si tento příklad o dopadu snídaně na hubnutí. Vědci vezmou skupinu lidí kteří vždy vynechali snídani, a požádají je, aby začali snídat každý den. Mezi účastníky jsou muži a ženy různého věku a prostředí.

Za rok účastníci zhubli v průměru něco přes dva kilogramy. Co je tedy špatně s tímto titulkem? „Snídaně vám pomůže zhubnout.“ Lidé ve studii začali snídat a hubnout, ale nevíme, jestli zhubli, protože začali snídat. Možná je sledování hmotnosti přimělo i k jiné změně stravovacích návyků. Abychom vyloučili možnost, že zhubnutí způsobilo něco jiného, museli bychom účastníky porovnat se skupinou, která před studií nesnídala a během studie ji dále vynechávala.

Titulek by rozhodně neměl tvrdit, že tyto výsledky jsou obecně použitelné. A pokud studie učinila takové tvrzení bez srovnávací skupiny, měli byste ji zpochybnit. Když jste své dovednosti vyzkoušeli v hypotetických studiích a titulcích, můžete si je otestovat i ve skutečnosti. I když nejsou celé příspěvky k dispozici zdarma, najdete souhrn návrhu experimentu a výsledků ve volně dostupných výtazích nebo i v textu zpravodajského článku.

Výsledky jednotlivých studií nemusí nutně odpovídat chtivému titulku. Závěry o otázkách lidského zdraví vyžadují dost důkazů nashromážděných v průběhu času. Mezitím však můžeme být vědečtí a nečíst pouze titulky. Překlad: Kara www.videacesky.cz

Komentáře (0)

Zrušit a napsat nový komentář