Základy Higgsova bosonuTED-Ed

Thumbnail play icon
Přidat do sledovaných sérií 35
90 %
Tvoje hodnocení
Počet hodnocení:71
Počet zobrazení:6 226

V roce 2012 objevili vědci v CERNu důkazy o Higgsově bosonu. Čehože? Higgsův boson je jedním ze dvou druhů elementárních částic a je důležitou součástí částicové fyziky, protože dokazuje, jak částice dostávají svou hmotnost. A právě vědci z CERNu Dave Barney a Steve Goldfarb odhalují sokratovskou metodou jeho vzrušující tajemství.

Vysvětlivky:

Excitace (vybuzení) – proces, kdy dochází k přechodu energetického stavu atomu, molekuly nebo iontu na vyšší energetickou hladinu.

HLUBŠÍ ZAMYŠLENÍ S TED-ED:

Výběr zdrojů pro lepší pochopení objevu Higgsova bosonu a jeho významu:

Webové stránky ATLAS, CMS a CERN obsahují rozsáhlou kolekci materiálů týkajících se objevu, použité technologie a dalších kroků.
Sbírka vícejazyčných vzdělávacích a informačních materiálů IPPOG obsahuje například film, který ukazuje, jak by se vesmír lišil, kdyby byla hmotnost částic jiná.
V Physics Letters B od ATLAS a CMS byly publikovány dva články o pozorování nového bosonu o hmotnosti asi 125 GeV a přístupnější verze byla ke konci roku 2012 publikována ve Science Magazine
Něco z historie kolem vývoje Higgsova pole lze dohledat na veřejném semináři v CERNu od prof. Franka Close a v jeho knize „The Infinity Puzzle“.
Animace z PhD Comics: „Higgsův boson vysvětlen“, autor Jorge Cham.
Video od Sixty Symbols: „Rozpravy o Higgsově bosonu
Animované video: „ATLAS Boogie“ vtipně popisuje proces hledání Higgsů skrze hudbu.

Výběr knih New York Times výběr o Higgsově bosonu:

- „Massive: The Missing Particle That Sparked the Greatest Hunt in Science,“ Ian Sample (Basic Books)
- „Higgs: The Invention and Discovery of the ‘God Particle,’ “ Jim Baggott (Oxford University Press)
- „Higgs Discovery: The Power of Empty Space,“ Lisa Randall (Bodley Head)
- „The Particle at the End of the Universe: How the Hunt for the Higgs Boson Leads Us to the Edge of a New World,“ Sean Carroll (Dutton)
- „The God Particle: If the Universe Is the Answer, What Is the Question?“ Leon Lederman with Dick Teresi (Delta)
- „The Fabric of the Cosmos: Space, Time, and the Texture of Reality,“ Brian Greene (Vintage)

TED-Ed kvíz (odpovědi na konci kvízu):

1. Co z následujícího je elementární částicí?

a) proton
b) neutron
c) elektron
d) pion

2. Kde najdeme Higgsovo pole?

a) při vysokoenergetických srážkách ve Velkém hadronovém urychlovači
b) existovalo pouze na počátku Velkého třesku
c) nachází se všude ve vesmíru

3. Co je to Higgsův boson?

a) excitace Higgsova pole, která dokazuje jeho existenci
b) částice, které dávají hmotnost jiným částicím
c) třešnička v koktejlu
d) nositel silné síly

4. Co jsou to bosony?

a) částice, které nesou síly
b) částice, které tvoří hmotu
c) částice, které nemají hmotnost
d) částice, které jsou jen ve zmrzlině

5. Co kdyby neexistovalo žádné Higgsovo pole?

a) nic by se nezměnilo
b) hvězdy by měly kratší život
c) neexistovaly by žádné planety, hvězdy ani koktejly

ODPOVĚDI:

1c
2c
3b
4a
5c

Přepis titulků

- Přijdou dva chlapi do baru. - Vážně? Opravdu. Přijdou dva chlapi do baru – zmrzlinového. Dave, fyzik, který dělá na Velkém hadronovém urychlovači v CERNu, evropské laboratoři částicové fyziky, a Steve, bluesový zpěvák. - Dave! Jak se daří? - Steve! Rád tě vidím. - Dva kopečky mandlové. - Vanilkový šejk. Zrovna běželo něco v telce o urychlovači.

- Prý jste v detektoru našli mozol. - Ne tak úplně. Našli jsme boson, dost možná Higgsův boson. - Co je to? - Částice. Nenacházíte je v jednom kuse? Ano, ale tahle by mohla potvrdit existenci Higgsova pole. - Pole? Jaké pole? - Higgsovo pole. Jmenuje se po Peteru Higgsovi, ale k myšlence přispěli mnozí. Není to žádné kukuřičné pole, ale hypotetické neviditelné silové pole, které je všude ve vesmíru.

Dobře… Pokud je všude ve vesmíru, proč ho nikde nevidím? - To je trochu divné. - No, zas tak divné to není. Vezmi si třeba vzduch, nevidíme ho ani necítíme – teda většinou – ale dokážeme detekovat jeho přítomnost pomocí sofistikovaného vybavení, třeba našimi těly. Takže když něco nevidíme, je těžké určit, jestli to tam vůbec je.

Jasně, pokračuj. Myslíme si, že Higgsovo pole je všude kolem nás, všude ve vesmíru. A dělá dost zvláštní věci. Dává hmotnost elementárním částicím. Co jsou to elementární částice? Elementární částice jsou částice, které nemají žádnou stavbu, nelze je rozdělit, jsou základními stavebními kameny vesmíru.

Nejsou to atomy? Atomy jsou ve skutečnosti tvořeny z menších složek. Protonů, neutronů a elektronů. Zatímco elektrony jsou elementární částice, neutrony a protony ne. Ty se skládají z elementárních částic zvaných kvarky. To mi připomíná matrjošky.

Má to vůbec konec? Tohle popravdě nevíme, ale našemu současnému chápání říkáme standardní model. Ten zahrnují dva druhy elementárních částic. Fermiony, které tvoří hmotu, a bosony, které nesou síly. Často tyto částice seřazujeme podle jejich vlastností, jako je hmotnost. Dokážeme změřit hmotnost těchto částic, ale nikdy jsme netušili, odkud ta hmotnost pochází, nebo proč mají částice danou hmotnost.

A jak vysvětluje hmotnost Higgsovo pole? Když částice projde Higgsovým polem, interaguje a získává hmotnost. Čím více interaguje, tím větší má hmotnost. Jasně, chápu, ale je to tak důležité? Co kdyby nebylo žádné Higgsovo pole? Kdyby nebylo Higgsovo pole, svět by vůbec neexistoval. Nebyly by žádné hvězdy, žádné planety, vzduch, nic.

Ani ta lžíce nebo zmrzlina, kterou jíš. No to snad ne. Dobře… Ale jak do toho zapadá Higgsův boson? Vidíš tu třešeň, co mám v šejku? - Dáš mi ji? - Ještě ne. Nejdřív ji použijeme jako analogii. Jasňačka, třešnička je Higgsův boson. Ne, ne tak úplně.

Třešnička je částice pohybující se Higgsovým polem, šejkem. Šejk dává třešničce hmotnost. Chápu, takže molekuly šejku jsou Higgsovy bosony. Přihořívá. K vytvoření Higgsova bosonu je zapotřebí excitace Higgsova pole. Kdybych chtěl dodat energii upuštěním třešničky do šejku… Takže ty kapky na baru jsou Higgsův boson. Skoro.

Samotný stříkanec je Higgsův boson. To jako vážně? Inu, tohle nám říká kvantová mechanika. Ve skutečnosti jsou všechny částice excitací polí. Jasně, chápu, proč se ti líbí částicová fyzika. Je dost hustá. Podivná, ale hustá. Ano, dá se říct, že je podivná. Není to běžná věc. Higgsův boson je excitací Higgsova pole.

Když jsme našli Higgsův boson, věděli jsme, že existuje i Higgsovo pole. Tak teď už jste ho našli. Víte, že Higgsovo pole existuje. Takže máte hotovo. Zbývá v částicové fyzice ještě něco? Ve skutečnosti jsme teprve začali. Je to jako když si Kolumbus myslel, že našel novou cestu do Indie. Opravdu našel něco nového, ale ne zrovna to, co čekal. Nejdříve musíme ověřit, že ten boson je ve skutečnosti Higgsův boson. Zdá se, že odpovídá, ale musíme změřit jeho vlastnosti.

- A jak to uděláte? - Chce to více dat. Tento nový boson žije jen velmi krátce, než se rozpadne na lehčí a stabilnější částice. Měřením těchto částic se dozvíme o vlastnostech bosonu. A co přesně hledáte? Standardní model předpovídá, jak často a jak by se Higgsův boson rozpadl na různé, lehčí částice. Chceme vědět, zda nalezená částice je ta, kterou předpovídá standardní model, nebo zda zapadá do jiných možných teoretických modelů.

A když zapadne jinam? To bude ještě zajímavější. Takto se vlastně věda vyvíjí. Nahrazujeme staré modely novými, pokud lépe vysvětlí naše pozorování. Jasně, takže nalezení Higgsova bosonu vás nasměruje k dalšímu bádání. Jako když Kolumbus mířil na západ. Přesně.

A tohle je jen začátek. Překlad: Kara www.videacesky.cz

Komentáře (45)

Zrušit a napsat nový komentář

Odpovědět

A to Higgsovo pole je tedy ten slavný ether?
Kolik Bossonů váží foton nebo neutrino?
Děkuji za objasnění.

00

Odpovědět

Éter se postupem dějin měnil na všemožné věci. Nejčastěji se o éteru mluvilo jako o „látce, která prostupuje prostorem i hmotou“. Éter byl nevědecká představa neviditelné síly, což může znít jako předchůdce Higgsova pole, ale kvůli neucelenosti vymezení této látky se éter s Higgsem nespojuje a byl vědeckou obcí zavržen.

Ohledně otázky na neutrina a fotony bych i zde doporučila dřívější video o elementárních částicích. :)

Co je nejmenší věcí ve vesmíru?

30

Odpovědět

+KaraTak trochu mi to připomíná TBBT, když se dohadují kdo má lepší tabuli, "Aspoň jsem nemusel stvořit 36 vesmírů, aby mi seděli vzorečky."
Foton žádnou hmotnost nemá, jen pohybovou, jinak by se nemohl pohybovat C.
Neutrino se prý pohybuje také rychlostí světla, tudíž nemůže mít hmotnost, uvažuje se o lehkých, těžkých atd. takže nikdo moc neví.
Takže kde je nějaký boson se svojí hmotností?

00

Odpovědět

+ODPOVĚDIRáda bych upozornila, že neutrino má hmotnost. V roce 2015 za tento objev dostali dva fyzici Nobelovu cenu. :)

https://www.nobelprize.org/prizes/physics/2015/advanced-information/

10

Odpovědět

+KaraA přesto se o něm říká, že se pohybuje rychlostí světla.

00

Odpovědět

+ODPOVĚDITo proto, že mají tak nepatrnou hmotnost.

Jak o něm říká Wikipedie:
„Jeho elektrický náboj je nulový, nepůsobí na něj ani silná ani elektromagnetická interakce, ale jen slabá interakce a velmi málo také gravitace. Nereagují proto prakticky vůbec s okolním prostředím a je velmi obtížné je detekovat.“

Proto v rychlosti šlape světlu na paty, které se svým okolím interaguje.

10

Odpovědět

+KaraAt tak nebo tak Higgis není potřeba. V tom jednom videu - mld interakcí za sekundu (LHC), myslím, že tam je možné vyhrabat cokoliv.

00

Odpovědět

+ODPOVĚDIPro Higgs máme spoustu vědeckých teorií podporujících jeho existenci. Pro vaši bohužel žádnou.

10

Odpovědět

+KaraTa teprve čeká na objevení. :D

10

Odpovědět

+KaraHned jak nakvantují graviton, hodí Higgise do koše. :D

00

Odpovědět

+Kara"Spontánní narušení symetrie, vakuové Higgsovo pole a jeho přidružená základní částice Higgsův boson, jsou kvantové jevy. Vakuové Higgsovo pole je zodpovědné za spontánní narušení kalibrační symetrie základních interakcí a poskytuje Higgsův mechanismus pro generování hmotnosti elementárních částic."

https://cs.wikipedia.org/wiki/Spont%C3%A1nn%C3%AD_naru%C5%A1en%C3%AD_symetrie
Nechápu proč není neexcitovaná symetrie stojící jehla a narušení dodaná energie. Potom by žádný boson nebyl potřeba a pole by byl jednoduše prostor.

00

Odpovědět

Prosím o citaci správné odpovědi č.4
Bosony jsou jen částice s celočíselným spinem chovající se podle Boseho-Einsteinova rozdělení.

02

Odpovědět

https://home.cern/science/physics/standard-model

Popřípadě dřívější video o standardním modelu.

Co je nejmenší věcí ve vesmíru?

50

Odpovědět

+KaraDobře, nepochopeno, zeptám se tedy jinak: Jsou opravdu všechny bosony nositeli síly, jak tvrdí kvízová otázka?

02

Odpovědět

+fyzikOdpověď je přímo ve videu, v oněch dvou odkazech, které jsem vám poslala, i pod nadpisem „Odpovědi“. :)

40

Odpovědět

+KaraAsi je zde problém v pochopení výrokové logiky. Já se neptám na správnou odpověď, ale naopak ji rozporuji. Jsou opravdu VŠECHNY bosony nositeli síly? (nejsou!)
To je řečnická otázka, která má vést k zamyšlení nad správností kvízové odpovědi.

13

Odpovědět

+fyzikV tom případě ale váš první komentář není otázkou, jak tvrdíte. :)

40

Odpovědět

+KaraSnažit se vyhnout podstatě věci mlžením je sice hodné našeho současného premiéra, nikoliv však člověka, co se snaží pohybovat ve vědecké komunitě. A tady se slovíčkaření stejně nepovedlo.
V prvním příspěvku chci citaci daného tvrzení, žádná otázka v něm není. Citace byla dodána, nicméně špatná, protože nikde tam netvrdí, že jsou všechny bosony nositeli síly. Další můj příspěvek tedy už obsahuje přímo danou řečnickou otázku. Ani ta však nebyla vyslyšena. A když už tedy vyložím všechny karty na stůl, dočkám se místo relevantní odpovědi akorát poukazování na domnělou chybu.

23

Odpovědět

+fyzik„Prosím o citaci správné odpovědi č.4
Bosony jsou jen částice s celočíselným spinem chovající se podle Boseho-Einsteinova rozdělení.“

Následované:
“Dobře, nepochopeno, ZEPTÁM SE TEDY JINAK: Jsou opravdu všechny bosony nositeli síly, jak tvrdí kvízová otázka?“

Nejde o domnělou chybu, ale o špatnou formulaci, kvůli které jste mi řekl, že jsem vám nedala, co jste chtěl. Pokud chcete správné odpovědi, musíte se nejdřív správně ptát. :)

40

Odpovědět

+KaraAno, správně by tam mělo být "napíši to tedy jinak". Dosáhla jste nejspíš svého. Na podstatu věci jsem stále nedostal odpověď i když jste mou otázku teď vysloveně citovala, tohle vlákno už nejspíš nikoho nezajímá a celé se to zakopalo ve změti zbytečného textu. Nemám už slov, tak akorát z toho snad vyrostete než se vydáte směrem vědecké kariéry, kde může jít o víc než jen jestli jsou všechny bosony nositeli síly.

13

Odpovědět

+fyzikTeď, když už jsme si vyjasnili vaší chybou formulaci, mohli
jsme pokračovat dále v řešení otázky, která vás zajímala. Ale pokud jste na tu otázku jen upozorňoval, abyste se tu dočkal pozornosti, je možná opravdu další debata bezpředmětná. :)

30

Odpovědět

+KaraZkusím jinak, síla se již nesmí používat. Správně je interakce.

01

Odpovědět

+ODPOVĚDIMůžu se zeptat, na co konkrétně reagujete vy? :D

20

Odpovědět

+KaraNemám ponětí, po přečtení celého vlákna jsme nepřišel na to o čem se dohadujete tak jsem zkusil co se stane a furt nechápu.

00

Odpovědět

+ODPOVĚDIPán špatně formuloval, co ode mě chtěl, a pak si stěžoval na to, že jsem mu poskytla špatnou odpověď. :D

20

Odpovědět

+KaraTy jo, takže chyba je vlastně ve mně :O zatímco ta vaše část kolem které se to celé od začátku točí, zůstala stále nevyjasněná a neopravená. Jste manipulátorka nejhrubšího zrna a já jen doufám, že vás za celou kariéru nikdy nepotkám.

03

Odpovědět

+fyzikPokud špatně formulujete svou prosbu a pak se divíte, že se dotazovaný nejdřív zabývá formou vašeho výroku a potom je ochotný odpovědět na vaši otázku, pak bych vám doporučila překopat svou metodologii výzkumu, pokud jste někdy nějakou zpracovával.

40

Odpovědět

+KaraSouboj titánů !

00

Odpovědět

+KaraKolega svou prosbu formuloval jasně a správně. Můžete to prosím opravit? Uvádět chybné informace u vzdělávacích videí je poněkud kontraproduktivní.

02

Odpovědět

+JanFOdpověď na otázku je správná. Bosony jsou nositeli sil – interakcí, chcete-li. Foton nese elektromagnetickou sílu, wiony slabou jadernou sílu a gluony silnou jadernou sílu.

20

Odpovědět

+KaraZ clanku ktery jste odkazovala:
"Three of the fundamental forces result from the exchange of force-carrier particles, which belong to a broader group called “bosons”."
Podrobneji o tom co jsou bosony napriklad zde:
https://www.britannica.com/science/boson
Bosony jsou castice s celociselnym spinem. Mate pravdu ze mezi bosony patri napriklad fotony a gluony, ktere nositeli sil jsou, ale patri tam i dalsi castice, ktere nositelkami sil nejsou a odpoved "částice, které nesou síly" na otazku "Co jsou to bosony?" je tedy spatna.

02

Odpovědět

+JanFOtázka ani odpověď chybné nejsou, protože ve videu se mluví o elementárních částicích. A elementární částice interakcí jsou ty, které jsem vyjmenovala. Plus Higgsův boson, který sílu nenese, ale právě proto se jím samostatně zabývá otázka číslo 3.
Pokud tedy myslíte mezony, tetrakvarky apod., tak ty jsou složené částice (mezon například z kvarku a antikvarku, což jsou fermiony). Netahala bych sem proto něco, o čem nebyla ve videu zmínka.

20

Odpovědět

+KaraVaše zarputilá neochota uznat zcela jednoznačně prokázanou chybu je pozoruhodná.

02

Odpovědět

+JanFNevím, v čem je problém. Kvíz vychází z videa a ve videu se vůbec nemluví o složených částicích, ale elementárních (intermediálních) částicích. Chápu, kdyby byl kvíz bez kontextu a otázka zaváděla k širšímu pojetí, ale tak tomu není. Omlouvám se tedy, že věcně argumentuji.

30

Odpovědět

+KaraKvíz může vycházet z videa, ale musím souhlasit s pány, že tohle je přesně způsob, jakým se do světa dostávají desinformace.

Vsadím, že média viníte, že z prohlášení "Nemůžeme prokázat, že A je pravda" udělají "Vědci prokázali, že A není pravda", nicméně tady se jedná o podobný jev. A sice z tvrzení, že "částice nesoucí sílu jsou bosony" se stalo "bosony jsou částice nesoucí sílu". Není to totéž.

A neberte to prosím jako nějakou narážku nebo tak. Osobně mám pocit z jednání pana fyzika, že si tady chtěl spíše pohonit ego než férově upozornit na malinkatý nedostatek. To ale bohužel nemění nic na faktu, že v jádru mají i s panem JanF pravdu a skutečně se jedná o desinformaci.

Takže pokud by bylo možné věnovat tomu ještě trošku energie a času a přeformulovat otázku nebo odpovědi tak, aby se výsledek nesl v duchu videa a zároveň byl korektní, já bych za to byl též velmi vděčný :).

12

Odpovědět

+TStancekNebyla by to náhodou desinformace kdyby překladatelka a kvíz tvrdily, že všechny bosony nesou sílu? Ale pokud vím, jasně tady napsala, že se to týká častic, které zazněly ve videu. Ten kvíz taky vychází z videa. Desinformaci tedy podle mě nevytváří překladatelka, ale ten, který si tu informaci špatně vyloží a bude ji pak šířit ve změněné formě, za což překladatelka nemůže, protože to tady vysvětlila. Stejně jako vědci nemůžou za informaci svádějící někoho k překroucení.

12

Odpovědět

+ŤulpasAle ona to překladatelka tvrdí. Možná příklad ze známějšího prostředí pomůže.

Ona je totiž otázka a odpovědi koncipované zhruba v tomto stylu:
Co jsou to jehličnany:
a) smrky a borovice
b) duby a jedle
c) jabloně a hrušky
d) šípkové keře
a tvrdí se, že správná odpověď je a). Jestli vám přijde, že takto položená otázka s takto koncipovanou odpovědí je správná a není zavádějící, pak máme asi trochu jiný jazykový cit, ale mně to přijde špatně a myslím, že obecně je to špatně.

Teoreticky by otázka mohla být položena jako "Elementární bosony jsou:", což je minimální úprava a jestli to chápu dobře, tak pak by už otázka nebyla zavádějící a stále by vycházela z videa.

Já nejsem fyzik, když už tak matematik, ale chápu, co pánům vaří krev, protože taky jsem rozčarován, když někde vidím nějaké nepřesné matematické formulace. Protože se potom najdou jedinci, kteří se těchto formulací chytají doslova, snaží se jim dát smysl, ale neuspějou, protože ty formulace nebyly přesné v první řadě. Sám jsem si tím nejednou prošel a je to děsná pruda, a sám jsem už několikrát byl v diskuzi, kdy jsem se snažil lidem vysvětlit, že některé jejich poznatky jsou zavádějící a nemají se jich chytat doslova.

Jde o drobnost, samozřejmě, nikdo na to neumře a podobně, ale když už jsme to načali, tak proč to nedotáhnout do konce :). Pokud to teda lze dotáhnout do úspěšného konce.

00

Odpovědět

+TStancekOsobně nechápu, proč by se mělo přidávat "elementární" před bosony, když video žádné jiné než elementární bosony nezmiňuje. Kdyby se tam zmiňovaly "všechny bosony" nebo "elementární, složené a hypotetické", pak ano. Kvíz je ale jasně spjatý s videem, je tak vyznačený, zabývá se tím, co bylo řečeno ve videu. Pokud ho někdo bude sdílet bez videa, nejde o chybu překladatelky, ale chybu sdílejícího. Já tyto různé bosony znám, ale nepozastavil jsem se nad tím, protože vím, co bylo obsahem videa a co bylo otázkou myšleno. Pro ty, kteří to neví, nevadí. Já fyziku studuji a když se v mém prostředí řeknou bosony, většina lidí si představí ty elementární. Když myslíme jiné, řekneme složené či hypotetické. Je to jako s vodou. Když řeknu vodu, většina si představí neperlivou. Když chci ale perlivou nebo jemně perlivou, řeknu to. Navíc to tu překladatelka krásně vysvětlila. Další bosony jsou jen složeninou fermionů. Pokud je tedy otázka spjatá s videem, není z principu špatně. Stejně jako ta s jehličnany.

00

Odpovědět

+TStancekP.S. Ta otázka s jehličnany je vlastně špatně, teď jsem si toho všiml. Mou poslední větu tedy ignorujte.

00

Odpovědět

+ŤulpasAch jo, to je jak boj s větrnými mlýny.

Zkusím to ještě jinak, video samotné zmiňuje, že se elementární částice dělí na dva druhy - fermiony a bosony.

Už zde je malinko zavádějící polopravda, protože formulace navádí k představě, že bosony (i fermiony) jsou podkategorie elementárních částic. Protože nikde není řečeno, že bosony jsou samostatná třída a že průnikem bosonů a elementárních částic jsou právě částice nesoucí síly. To tam prostě nikde není. A tato polopravda je následně ještě více zdeformována testem, který nadále ucelí obraz bosonů co by podkategorie elementárních částic.

Ohánět se tedy tím, že ve videu se baví jen o elementárních částicích je tak mírně zcestné, protože už samo video zkresluje.

"Kvíz je ale jasně spjatý s videem, je tak vyznačený, zabývá se tím, co bylo řečeno ve videu". Nesouhlasím. Abslutně nikde není napsáno či vyznačeno, že kvíz je spjatý s videem. Intuitivně ano, když je k videu přilepený, ale není tak vyznačený. Ale i kdyby byl, tak pořád vzhledem k výše uvedeným bodům se nejedná o dobře předanou informaci. Tedy v obou případech je otázka a odpovědi zavádějící.

A já to můžu posoudit, protože jsem teda věděl i před tímto videem (a přečtením diskuze), že bosony a fermiony jsou a že mají něco společného s elemntárními částicemi, a bez přečtení diskuze jsem málem odešel s iluzí znalosti, že bosony jsou částice nesoucí síly. A jsem rád, že tahle diskuze proběhla, a moje znalosti byly uvedeny na pravou míru.

Takže jo, momentálně video v kombinaci s otázkami navádí k mylné znalosti. A je lepší, když tyto znalosti jsou skutečné, než když člověk má jenom iluzi znalosti.

Ale tak, můžeme nadále popírat objektivní fakt, že se najdou lidi, a nebude jich málo, kteří si to špatně vyloží, a vinit je, ačkoli jsou v tom úplně nevinně. A nebo můžeme reagovat na toto zjištění a lehce kvíz poupravit. To už ať si ale překladatelka rozhodne ve svém srdci, která z těchto možností jí více vyhovuje.

10

Odpovědět

+TStancek"Standardní model zahrnují dva druhy elementárních částic. Fermiony, které tvoří hmotu, a bosony, které nesou síly." Ve videu je to jasně řečeno a na tomhle stojí celá otázka přidružená k videu. Promiňte, ale pokud jste si špatně vyložil výklad dvou fyziků z CERNu, který tu podle hodnocení a reakcí pochopilo dost lidí až na vyjímky tři výjimky, nebude to jejich chyba.

A ano, je. "TED-Ed kvíz" je hned v nadpisu nad odpověďmi v popisku tohoto videa. Jestli si myslíte, že se ten kvíz váže k nějakému nám neznámému videu, tak teď ze sebe akorát děláte zbytečně hloupého. Promiňte, ale tohle byl hodně chabý argument i pod vaší úroveň.

Dále jde opět o vaše špatné pochopení, protože opět ignorujete, že ve videu jsou zmíněny elementární částice. Ještě je to tam zdůrazněno, jak jsem uvedl na začátku.

"můžeme nadále popírat objektivní fakt". Už jen toto vaše tvrzení vyvolává představu, že svůj názor považujete za objektivní, ale jak jistě víte, toho těžko docílíte. To bylo celkem dost opravování. Chcete to zkusit lépe?

00

Odpovědět

+ŤulpasTo je vtip, že jo??

První odstavec, zopakování věty, u které jsem (zřejmě neúspěšně) se snažil vysvětlit, v čem je mírně zavádějící pro lajka, protože vykresluje nepřesně vztah mezi bosony a elementárními částicemi. Z formulace NENÍ NIJAK ZŘETELNÉ, ŽE BOSONY JSOU DEFINOVÁNY MIMO KONTEXT ELEMENTÁRNÍCH ČÁSTIC. TO TAM PROSTĚ NENÍ.

Druhý odstavec, škoda mluvit, absolutně nemá cenu se vám to snažit vysvětlit, protože pokud tohle napíšete, asi máme úplně někde jinde významy slov "intuitivní", "jasně" a "uvedeno", a potenciálně dalších slov.

Třetí odstavec, hlava mi vybouchla. V hlavě mi jenom běželo "Ten člověk to nečetl?? Fakt nepochopil, v čem je ta formulace zavádějící?? Můžu tady já vůbec ještě něco zmoct??". Ne, prostě ne. Já ten fakt, že se jedná o elementární částice, neignoruji. Já se o něj sakra opírám, tak jak takový nesmysl potom vůbec může někdo napsat do prkénka??

Poslední odstavec, beru. Tady jsem se nepřesně vyjádřil před tím, když jsem formuloval objektivní fakt. Správná formulace je, že se najde někdo, kdo misinterpretuje význam bosonu (já jsem ten někdo, takže se to stalo a je to objektivní fakt :D).

Ale dále žijte v představě, že jsem nějaký vysírač, pro jehož pýchu je důležité si něco dokázat, nebo který se snaží jenom si vybíjet vztek na internetu. Já jenom férově říkám, že skutečně je formulace ve videu i otázce zavádějící.

Je mi líto, pokud se nedokážete přenést přes to, že nejsem váš oponent, nýbrž někdo, kdo se snaží zlepšit kvalitu videa a tohoto kvízu. Ale dále reagujte úplně zcestnými komenty, které mně totálně hlava nebere, protože vypadají, jakoby ten člověk ani nečetl, co píšu.

00

Odpovědět

+TStancekTakže když vám řeknu, že voda je složena z vodíku a kyslíku a pak se na tu budu ptát, budete si stěžovat, že existuje i perlivá voda, která obsahuje ještě oxid uhličitý? Ale no tak.

Pokud potřebujete mít napsané, že rozpálená plotna je horká, Red Bull nedává křídla a krabice mléka obsahuje skutečně mléko, pak nechápu, jak můžete v běžné společnosti fungovat, protože i takoví lidé se našli.

Opíráte se o ně a přitom odkazujete na něco, čím se video ani kvíz nezabývá. Opět, potřebujete mít vše blbuvzdorně napsané?

Nemusíte se hned vztekat. A opět jste úplně odignoroval, že se považujete za objektivního a že jste nepochopil vysvětlení dvou expertů v oboru a dále tvrdíte, že neoponujete, přitom jen sdělujete svůj názor navazující na dva další lidi z... kolik že lidí vidělo tohle video a nic nenapsali nebo nereagovali negativně?

Ne každý, kdo má opačný NÁZOR, nikoliv kdo se prezentuje s opačným OBJEKTIVNÍM FAKTEM, je "vysírač, pro jehož pýchu je důležité si něco dokázat". Tvrdíte, že nesouhlasíte s přístupem uživatele fyzik, ale hezky jste tu ukázal, že když vám někdo ukáže, že ostatní to až na vyjímky pochopili, naštvete se a osočujete jiné lidi kvůli tomu, čemu sám říkáte "drobnost". Tímto jste se s konečnou platností zdiskreditoval.

00

Odpovědět

+ŤulpasBože, hlavně prosím Vás nikdy nepiště žádný manuál, nikdy nejděte dělat technickou podporu, programátora, nebo cokoli, kde je nutnost pochopit výstup Vaší práce. Jste přesně ten typ člověka, který kdyby to šel dělat, tak by ho 90% planety chtělo zabít.

Ale ano, beru, nežijeme v ideálním světě a ne každý je dostatečně pečlivý, aby dbal vždy na jednoznačnost. Ale když už někdo upozorní na možnou nejednoznačnost, zdravá reakce je poděkovat a opravit drobný nedostatek, ne se hádat do krve, že je to přece jasné, tak proč to opravovat.

Lidi jsou různí, různé věci jsou pro ně intuitivní a jasné a pokud byste někdy někomu zkoušel vysvětlovat komplexnější koncepty, tak byste tohle dávno věděl.

Umíte napsat sice krásné nesmyslné básničky snažící se převrátit moji argumentaci ad absurdum, bohužel její aplikace na jiné případy kompletně míjejí klíčovou pointu a tím pádem to celé působí, jako byste reagoval na někoho úplně jiného, na nějaký příspěvek, který byl smazán. Ale tak jako, od člověka plně zahleděného do svého způsobu uvažování bych nečekal nic menšího, rozhodně ne uchopení argumentace druhé osoby v plné míře a beze zbytku.

00

Odpovědět

Hezky vysvětleno a díky za dodatečné info. :)

50