Indiánská asimilační genocidaVox

Thumbnail play icon
Přidat do sledovaných sérií 61
88 %
Tvoje hodnocení
Počet hodnocení:96
Počet zobrazení:7 251
USA má za sebou dlouhou a brutální historii vyvražďování původních Američanů. V první polovině 20. století se ale přišlo na to, jak tyto Indiány vyhladit nenásilnou cestou. Posláním do internátních škol, odříznutím od jejich rodin a adopcí do nových, bělošských.

Přepis titulků

- Adoptoval mě bílý misionářský pár. - Byla jsem adoptovaná… - …umístěna k adopci. Byl jsem v pěstounské péči s jednou rodinou 18 let. Byli bílí. Moji rodiče nás milovali a já to chápu, ale zároveň… Uvěřili tomu, že mě zachraňují. Zachraňují před námi samými.

…že jsem byla zachráněna a měla bych za to být vděčná, protože každé dítě v rezervaci by dalo cokoliv, aby žilo jako já. Odvedli nás od naší mámy. Vešli přímo dovnitř a doslova odvedli nás a tisíce dalších dětí z jejich domovů. Je to způsob, jak nás vyhladit. A vzít děti našeho národa je jeden ze způsobů, jak to udělat. CHYBĚJÍCÍ KAPITOLA USA mají dlouhý a brutální odkaz pokusu o vyhlazení původních Američanů.

Po staletí kolonizovaly americké země a vraždily jejich obyvatele. Donutily je jít na západ a zatlačily je do malých kousků země. Ale původní Američané se bránili. Zpráva indiánských komisařů uvedla: „Namísto vymírání pod světlem a kontaktem civilizace, indiánské obyvatelstvo neustále roste.“ A to byla překážka totální americké expanze.

USA tedy našly jiné řešení. Pohltit a asimilovat. Všechno to začalo experimentem a mužem jménem Richard Henry Pratt. Měl na starosti některé válečné zajatce a učil tyto muže, jak mluvit anglicky, jak číst a psát a jak pracovat. Oblékl je do vojenských uniforem a v podstatě provedl asimilační experiment.

A pak odevzdal výsledky federální vládě a řekl, že dokážou být civilizovaní. Takže byl schopen financovat tento projekt. V roce 1879 financovala vláda Prattův projekt, vůbec první internátní školu pro děti původních Američanů. Jeho mottem bylo „Zabít indiána a zachránit člověka.“ DOBA INTERNÁTNÍCH ŠKOL Co začalo na Carlisleské indiánské průmyslové škole, nebylo nic jiného než genocida maskovaná za americké vzdělání.

Děti byly násilně odebrány z rezervací a umístěny do škol. Stovky, dokonce i tisíce kilometrů od svých rodin. Svlékli jim tradiční oblečení, ostříhali jim vlasy. Dostali nová jména a zakázali jim mluvit jejich rodnými jazyky. Aby nám vzali naše děti a začlenili je do západní společnosti, tak jim vzali identitu domorodých národů, jejich kmenovou identitu.

Myslím, že je to jeden z nejvíce účinných a zákeřných způsobů, jak USA mohly ublížit domorodým národům, protože byl cílený na naše děti, naše nejzranitelnější. A chtěli, abychom se styděli za to, že jsme indiáni, a snažili se z nás udělat něco jiného. Existují také záznamy o duševním, fyzickém a sexuálním zneužívání. Nucených manuálních pracích, zanedbávání, hladovění a smrti.

Můj pradědeček šel do Carlisle a nikdo z mé rodiny o tom nikdy nemluvil. Pokud si vyhledáte indiánské internáty, většina obrázků, které uvidíte, bude z Carlisle. Plukovník Pratt vytvořil propagandu. Najal si fotografa, který vytvořil fotografie před a po, aby ukázal, že pokus funguje. Takže to byla úmyslná propaganda. A fungovalo to.

Model vzdělávání podle Carlisle zmítal zemí a vedl ke vzniku více než 350 internátních škol pro asimilaci domorodých amerických dětí. Na jedné straně máme Navaho tak, jak jsme ho našli v poušti. Jen pár z těchto chlapců a dívek někdy vidělo bílého muže. Ale prostřednictvím vládních agentur jsou rychle bráni z jejich prostředí plného divokosti a barbarismu do civilizovaného světa.

V roce 1900 bylo na těchto školách asi 20 tisíc domorodých amerických dětí. V roce 1925 se to číslo více než ztrojnásobilo. Rodiny, které odmítly poslat své děti do těchto škol, čelily následkům, třeba uvěznění v Alcatrazu nebo zadržování potravinových přídělů. Ti, kteří kvůli těmto školám přišli o děti, kempovali venku, aby jim byli nablízku. Mnoho studentů uteklo. Někteří našli způsob, jak si udržet své jazyky a kultury.

Jiní však již nemohly mluvit s rodinnými příslušníky. „Jeden malí, dva malí, tři malí indiáni.“ A někteří se vůbec nevrátili domů. Aby zbavila děti jejich domorodých amerických identit, našla vláda USA způsob, jak je odstřihnout od jejich území. A to byla součást americké strategie. V téže éře, v níž byly tisíce dětí poslány do internátních škol, řada amerických postupů narušila jejich místní kmenová území.

Za necelých pět desetiletí byly původním Američanům odebrány dvě třetiny území. Celé to bylo záměrné. A to, že to bylo pohřbeno v učebnicích dějepisu a nepřiznáno, je také záměrné. A stejné taktiky byly použity i na Novém Zélandu, Austrálii a Kanadě… Tyto země to uznaly, omluvily se nebo usmířily, kromě Spojených států. Postupem času se brutalita internátních škol začala objevovat.

A po zprávě z roku 1928, která popsala hrozné podmínky na školách, se mnohé začaly zavírat. V 60. letech vzrostlo vedle domorodého aktivismu i hnutí za občanská práva. A v 70. letech přinutil tento aktivismus zavřít ještě více škol. Vláda předala kontrolu nad zbývajícími internátními školami kmenům. Měly být vedeny ve spolupráci s Úřadem pro indiánské záležitosti. Ale jakmile začala éra internátních škol slábnout, začal vznikat jiný asimilační projekt.

ADOPCE Hlavním cílem tohoto projektu bylo „zavést adopci amerických indiánských dětí“ primárně neindiánských adoptivních domovů“. Tvrdili, že to mělo podpořit adopci „zapomenutého dítěte“, ale vlastně to bylo pokračování taktiky asimilace internátních škol. A strategie přišla také s finanční výhodou pro vládu. Adopce byla levnější než provozování internátních škol.

Ale nejprve museli adopční úředníci prodat bílé Americe myšlenku adopce domorodých amerických dětí. Příběhy jako tenhle v dobré domácnosti, je prodaly bílým rodinám. Byly popsány jako „nechtěné“ a adopce byla šancí na „nový život“. Nakonec jejich mediální kampaň fungovala. Bílé rodiny chtěly indiánskou adopci. Ale problém byl, že mnoho z těchto dětí nebyli sirotci, které nikdo nechtěl. Byly to děti, často odtrhnuté od rodin, které si je chtěly nechat.

Ještě dnes uslyšíte příběhy o lidech mého věku nebo starších, kteří říkají, že si z dětství pamatují příchod sociálního pracovníka a jak lidé schovávali své děti. V rezervacích používali sociální pracovníci všemožné fráze jako: „zanedbávané dítě“ nebo „nevhodné rodičovství“ jako důvod pro odebrání. Jejich kritéria byla ale často sporná. Některé záznamy popisují odvádění dětí za to, že žijí v domácnosti s příliš mnoha rodinnými příslušníky.

Rozšířená rodina je pro domorodce důležitá. To znamená být souzen za přeplněný dům. Je to vždy tak, že bělost je standardem pro úspěch. A všechno ostatní jede podle tohoto standartu. V 60. letech žilo asi jedno ze čtyř domorodých dětí odděleně od svých rodin. Oficiální indiánský adopční projekt umístil 395 domorodých dětí do převážně bílých domovů.

Ale byla to jen jedna z mnoha adopcí původních Američanů. Další státní agentury a soukromé náboženské organizace začaly stále častěji vytvářet stáže i pro domorodé americké děti. Mojí matce bylo řečeno, že když se mě nevzdá, už nikdy neuvidí své zbylé děti. Jeden z dokumentů, které mám, je adresován mému biologickému otci, Victoru Foxovi.

Že se nás snaží najít, že se k nám chce dostat. Ale Hennepin County napsalo: „Daniel a Douglas se adaptují ve své nové rodině velmi dobře.“ Což bylo naprosto… Bylo to lživé prohlášení. Když jste adoptovaný, víte, že vám něco chybí.

Přirovnala bych to k tomu, když má někdo puzzle s pěti sty dílky a má všechny dílky, které tvoří krásný obrázek, až na jeden. Moje adoptivní matka nebyla moc hodná. Probíhalo tam slovní, fyzické, sexuální a duchovní zneužívání. Když mi bylo čtrnáct, začala jsem pít. V patnácti přišly drogy a stala jsem se závislá.

Neuvědomovala jsem si, že otupuji bolest. Pokusil jsem se o sebevraždu. Jednou jsem si pořezal zápěstí. Unesli děti. A věřila jsem, velmi dlouhou dobu, že se mnou něco bylo špatně, ale místo toho to bylo systémem. Projekt indiánské adopce byl považován za úspěch lidmi, kteří ho vytvořili.

Úředníci tvrdili: „Obecně vzato jsme přesvědčeni, že indiánský lid přijal adopci svých dětí do bělošských rodin a byl rád za dětem nabízenou ochranu.“ Ale pravda byla znepokojující. Slyšení o blahobytu indiánských dětí právě začíná. Čekala jsem Bobbyho a ta žena se mě pořád ptala, jestli ho nedám k adopci. - Ještě než se narodil?

- Ano. Přišli si pro moje děti a umístili je do pěstounské péče. A myslím si, že byly v pěstounské péči zneužívány. Čtyři roky poté, co domorodí Američané uspořádali toto slyšení v Senátu, schválil Kongres indiánský zákon o sociálním zabezpečení, známý jako ICWA. Dává to kmenům místo u soudu. Státy musely poskytovat rodinám služby, aby zabránily odebrání indiánského dítěte. A pokud by bylo odebrání nutné, měly by zkusit dát dítě do širší rodiny nebo do jiné domorodé americké rodiny.

Bez příbuzných přestaneme existovat. U domorodých Američanů je část našeho bohatství v naší rodině. Je v tom, s kým jsme spojeni. Ale dědictví rodinného odloučení v domorodých komunitách bylo těžké zvrátit. Dnes je u domorodých amerických dětí čtyřikrát pravděpodobnější, že budou umístěné do pěstounské péče, než u bílých dětí. I když mají jejich rodiny podobné problémy. V těchto případech je ICWA často nejlepší právní ochranou, kterou mají.

A byla opakovaně pod útoky. Dívenka byla vyrvaná z pěstounské péče kvůli zákonu o indiánských dětech. Bílé adoptivní rodiny, které si chtěly děti nechat, se snažily zákonu zbavit. A jsou často podporovány konzervativními organizacemi. Indiánský zákon o sociálním zabezpečení byl napaden. Předmět žaloby, který v úterý vydal Goldwater Institute, tvrdí, že preference americké indiánské rodiny k adopci indiánských dětí jsou protiústavní a rasově diskriminující.

Je to způsob, jak se mohou tato mocná průmyslová odvětví, pokusit napadnout indiánskou identitu. Chtít zvrátit ICWA je spojeno se vším, čím jsme jako národ, takže bez ochrany pro naše rodiny a bez ochrany pro naše dohody tu už nebudou žádní indiáni. Byli jsme pod útokem, budeme i nadále a musíme dále bojovat.

Je v naší DNA, abychom přežili. Jsme národy, které tu byly před evropským kontaktem, a stále jsme zde. Překlad: Kara www.videacesky.cz

Komentáře (43)

Zrušit a napsat nový komentář

Odpovědět

Toto by som nenazval genocidou. To ze je adoptovane dieta tyrane / zneuzivane sa stava aj dnes a tiez to nenazivame genocidou. Pokial by to zneuzivanie bolo statom riadene, potom by sa to tak dalo nazvat. Da sa to nazvat "kulturnou genocidou", ale ani to nie uplne korektny termin.

15

Odpovědět

Ty bys to genocidou nenazval ale OSN ano.

23

Odpovědět

Skúsim to ešte raz.
1,Reagoval som na toto KONKRÉTNE VIDEO,že ho vidím ako jednostranné,manipulatívne.
2,Že táto asimilácia detí(vysvetlím nižšie),respektívne nazvať to genocídou mi príde prehnané.
3,Že sa mi nechce veriť,že by ludia s tých internátov a náhradných rodín boli taký bezcitný(bezcharakterný) a "fyzicky,psychicky,sexuálne" by týrali malé deti.

Vo videu je iba jednostranný pohlad na život Indiánov.Ale to ako žijú,akú majú mentalitu a to,prečo možno biely s nimi jednajú ako jednajú tam nieje.Každá minca má dve strany.
To že som ich prirovnal k Romom v osadách(pre lepšiu predstavu ich spôsobu života,sociálneho zázemia) a hneď je so mna rasista,som si nevycucal z prsta.Dajte si do vyhladávača "indiani v sucasnosti".Mislím,že to prirovnanie je adekvátne.
Citát:"Ale sorry, vytrhnout násilím matce dítě z ruky s tím, že bude mít „lepší život“ než s ní – i když to dítě nestrádá?"
90%-ná nezamestnanosť,alkohol,drogy,samovraždy,sexuálne zneužívanie.Mizivé vyhliadky do budúcnosti.Áno,ja by som z takýchto podmienok vytrhol to dieťa matke z ruky.Mislím,že majú ovela lepšie vyhliady do budúcnosti v internátoch a náhradných rodinách.To za genocídu nepovažujem.
"Žádné nesmyslné balení švestek, které nám tu vkládáš do úst" Žiadny balík sliviek nikomu do úst nevkladám :)
Nechcem tu ani prekrúcať históriu,tú si môže každý vyhladať a prečítať sám.Ani haniť Indiánov,ano rómov,ani nič podobné.Jednalo sa mi iba o podanie jednostranného obsahu TOHTO VIDEA.A namiesto relevantnej odpovede na mne lámete palicu,robíte so mńa rasistu (pfuj).Ale vy asi ani nechcete nič iné vidieť.

38

Odpovědět

A hádej proč jsi tu za blba? Tvrdíš, že i přes těžké psychické týrání, které vedlo až k pokusům o sebevraždu, je lepší než žít se svou pravou rodinou jen proto, že se naučí žít tak, jak to po nich chtěli Američané? Kde maš důkazy že Indiánské děti strádali? Správně, nikde. Jsi tu kritizovaný za svou nedomyšlenou domněnku. Jsem několikátý kdo ti to říká. Něco si nejdřív zjisti a pak si vytvoř úsudek. Snad ti do tý palice už naleze.

51

Odpovědět

+ReysJa tvrdím,že súhlasím s vytrhnutím detí z prostredia,kde panujú:Alkohol,drogy,násilie(sexuálne zneužívanie),kriminalita,samovraždy.Aby tie deti nezapadli do toho istého kolobehu.
Bolo písané,že náhradné rodiny ich psychicky,fyzicky,sexuálne zneužívajú.Ja hovorím,že sa mi to nechce veriť.Máte nejaký dôkaz(zdroj informácií,okrem tohto videa,ktoré sa mi nevidí),že to tak skutočne bolo?
Ja nechápem,čo nechápete na mojich dotazoch.Prečo stále niečo prekrúcate?Mám si vraj naštudovať históriu.Čo má historia s názorom?
"Tvrdíš, že i přes těžké psychické týrání, které vedlo až k pokusům o sebevraždu, je lepší než žít se svou pravou rodinou jen proto, že se naučí žít tak, jak to po nich chtěli Američané?"Kde toto tvrdím?
Asi teda som blb,lebo nechápem týmto odpevediam.Asi sme na inej vlnovej dlžke.
Ale nechajme to už tak.Zakopme vojnovú sekeru,zapálme dýmku mieru...Peace.

23

Odpovědět

+UkomirTakže ty říkáš že k pochopení historické události nemusíš znát historii a výpovědi obětí nepovažuješ za dostatečný důkaz? :D Kdepak, žádný objektivní myšlení. Jen zaujatý názor, nic víc. S každým dalším komentářem se jen víc ztrapňuješ.

31

Odpovědět

"90%-ná nezamestnanosť,alkohol,drogy,samovraždy,sexuálne zneužívanie.Mizivé vyhliadky do budúcnosti." Ověř si fakta. U amerických indiánů je podle posledních oficiálních údajů nezaměstnanost dvojnásobná oproti celoamerickému průměru, což znamená, že bez práce je v některých oblastech 10 až 15 procent indiánů. Dnes navíc žije 70% ve městech.

41

Odpovědět

+Alberto123Konečne normálna odpoveď.Už som to chcel vzdať.
Už dávnejšie som čítal rozhovor s nejakým človekom čo sa tým zaoberal, navštívil tie rezervácie a rozprával o tomto(alkohol,sexuálne zneužívanie..)Ďalší zdroj informácií som si vygúglil(pri písaní príspevkom sem).Napr.:
https://www.dobrodruh.sk/indiani/indiani---narod-na-vyhynutie
Ďakujem za nové informácie,čo by mohli potvrdzovať aj moj "názor" na danú problematiku.

15

Odpovědět

+UkomirVíš, v tom je asi ten problém. Děkuješ jen za nové informace, které mohou potvrdit tvůj existující názor, ale když někdo přinese informace, které tento názor vyvracejí (jako toto video či diskutující pod ním), tak je odmítáš, nazýváš manipulací a podobně.
Poměrně bizarní však je, že tvůj vlastní zdroj vlastně potvrzuje to, co tu píší ostatní. Namátkou:
„…bielej Ameriky, ktorá sa v minulosti tak brutálnym a krvavým spôsobom vysporiadala s indiánskou otázkou a dnes si bez akejkoľvek sebareflexie osvojila pozíciu garanta svetovej demokracie.“ Přesně o té nulové sebereflexi a absenci omluvy se tady píše o pár příspěvků níže.
A v reakci na vysokou nezaměstnanost v rezervacích se tam zase píše: „Niet sa čo čudovať. Predkovia týchto ľudí ešte pred sto rokmi žili slobodným kočovným životom s vlastným systémom hodnôt. Po ich násilnom presídlení do rezervácií sa stali závislými od dodávok jedla, museli sa usadiť, prestať poľovať a bojovať. Deti už nevídali svoje dospelé vzory po návrate z úspešných výprav. Tak sa rozpadol celý materiálny a duchovný svet Indiánov a do ich života sa za dlhých dní začala vkrádať nečinnosť a apatia. Východiskom by mohol byť návrat ku koreňom.“
Prostě když má někdo silnější heslo „zabij indiána, zachraň člověka“, tak to asi na tvou kulturu nebude mít úplně blahodárný vliv :(

41

Odpovědět

+XardassJa nechcem nič vyvracať.Je to tak ako píšeš.Ja len k tomu dodám:Veci na svete sa menia,doba sa rapídne zmenila.Indiáni už proste stratili svoj slobodný život a už nieje možné sa k nemu vrátiť.Ten návrat ku koreňom už nieje možný.Áno,preto,čo si opísal sa dostali tam kde sa dostali,nečinosť apatia,alkohol,drogy.A tu sa naše názory rozchádzajú.Ja obhajujem tú asimiláciu,lebo si mislím,že im to pomôže (a tie posledné štatistiki by to mohli potvrdiť).Ale trošku sme sa asi aj nepochopili.Toto video opisuje asimiláciu ako brutálnu(horor).Ale ja mám za to,že to také brutálne nebolo.Že je to v tomto videu zámerne prehnané.Vyznieva to,ako by sa na tom podielali sadisti,psychopati a pedofili,ktorý tie deti fyzicky,psychicky a sexuálne zneužívali.
"Tvrdíš, že i přes těžké psychické týrání, které vedlo až k pokusům o sebevraždu, je lepší než žít se svou pravou rodinou jen proto, že se naučí žít tak, jak to po nich chtěli Američané?"
Aj táto veta by ma zaujímala.čo si mám pod tým predstaviť.Aké ťažké týranie to mohlo byť?Čo také im tý sadisti robili?Nútili ich sa umývať mydlom v teplej vode?Spať v pyžame v čistej posteli?Umývať si zuby?A toto sa aj bojím napísať,nútili ich chodiť do školy a áno,učiť ich anglicky,aby sa dohovorili s okolitým svetom?!Hnustný sadisti.Ako asi predtým tým žili?Do žiadnej školy asi nechodili,nič sa neučili.Nevedeli napočítať do 5.Jasné,že to bol pre nich šok a museli si zvykať na nové veci.Tomu vo videu hovoria ťažké psychické týranie?

13

Odpovědět

+UkomírA moj názor k tomuto."Ano, život je změna, ale když se tvá země dopouštěla systematické genocidy, bylo by fajn, kdyby ses sakra aspoň omluvil."
Prvý,kto začal vojnu (o územie) s Indiánmi boli Európania.Európania ich vyvraždovali a vytláčali s územia.A mislím,že keď bola vyhlásená nezávislosť,mali už Indiáni vojnu prehratú a USA ich už takpovediac zdedilo.Ja by som bol zvedavý,kto konkrétne by sa mal Indiánom ospravedlniť?Eurúopania?Alebo už velká časť(populácia)afroameričanov?Alebo číňanov?(stavba železníc)Alebo iba biely američania?Alebo miliúny imigrantov(pristahovalcov) z celého sveta,ktorý tam prišli v priebehu dvatsiateho storočia?Alebo nejaký prezident.napr. Barac Obama?Alebo iba biely prezidenti?Kto?

12

Odpovědět

+UkomírSamozřejmě by se měl omlouvat někdo, kdo tu zemi reprezentuje, ideálně prezident. Neudělal to bohužel ani Donald, ani Barack, ani nikdo před nimi.

41

Odpovědět

+UkomírHovoříš nesmysly. Prosí prostuduj si fakta. Kupodivu počítat uměli díky rozsáhlé obchodní síti a rozvinuté astronomii navíc v městských státech platili obyvatelé daně a ty bez znalosti matematiky těžko můžeš vybírat. Znali i čištění zubů a saunu, i postele jim nebyli neznámé. S asimilací je též spojeno rozsáhlé rušení indiánských rezervací. "áno,učiť ich anglicky,aby sa dohovorili s okolitým svetom?" Proč tedy nenutili i přistěhovalce učit se anglicky aby se domluvili s okolním světem?

01

Odpovědět

+UkomirRadši už to vzdej. Protiřečíš si, neověřuješ si fakta, nechapeš jednoduchý informace a nepřemýšlíš, než něco napíšeš.

61

Odpovědět

Odkedy sa tu mažú komenty?Napísal som niečo nevhodné?Ako napr. ,že mi to príde ako účelové protiamerické video?

417

Odpovědět

Jestli jsi nenapsal pořádnej důvod a jenom tohle, tak ses zřejmě nelišil od jinejch trollů, co tu sou a trollí. Zkus se příště víc rozepsat. :D

143

Odpovědět

+ReysPísal som takú zaujímavosť,že Indiani nezarastajú,nemusia sa holiť.Aj to,že pojem "genocída" v tomto videu je tu trocha prehnaný výraz.A to,že toto video mi príde ako účelové,protiamerické(USA).Zase máme niečo proti tým zlým američanom.Je to len jeden uhol pohladu na problematiku.Skúste pohladať aj videá o Indiánoch a ich spôsobe života.

313

Odpovědět

+UkomirDefinice genocidy dle OSN:
a) usmrcení příslušníků takové skupiny;
b) způsobení těžkých tělesných ublížení nebo duševních poruch členům takové skupiny;
c) úmyslné uvedení kterékoli skupiny do takových životních podmínek, které mají přivodit její úplné nebo částečné fyzické zničení;
d) opatření směřující k tomu, aby se v takové skupině bránilo rození dětí;
e) násilné převádění dětí z jedné skupiny do jiné.

Vzhledem k tomu, že v tomto videu jsou popsány situace, které naplňují hned několik bodů této definice, je zřejmé, že genocida bohužel není přehnaný výraz.

161

Odpovědět

+XardassGenocídu som chápal ako bod a, alebo bod c,
Čiže vyvraždenie,alebo nejakým spôsobom zničenie skupiny ludí,etnika,alebo rasy,náboženstva.
Čo v tomto prípade nevidím.Násilnú asimiláciu áno.Ale v konečnom dôsledku to vidím,na lepšie možnosti(budúcnosť) tých detí.A keď dospeli,bolo im bránené sa vrátiť naspeť,alebo nejakým spôsobom zabránené hlásiť sa k Indiánskym koreňom?Ak áno,tak potom to bude genocída.Ale tak,či tak,pokial to nebude vyvraždovanie,prípadne vezenie,mučenie ako to bolo v iných prípadoch,aktuálne niekde v číne,alebo nejaké foto som videl z pred pár rokov v Afrike mačetami vyvraždili nejaké etnikum,nazvať násilnú asimiláciu genocídou,je trocha z cesty.

218

Odpovědět

+UkomirTo, že si pod pojmem genocida představíš třeba zabíjení mačetami velký části obyvatelstva není chyba tohohle videa, ale toho, že pořádně nevíš, co ten pojem znamená.

201

Odpovědět

+UkomirMyslím si, že definice genocidy podle OSN je relevantnější než to, „jak to chápeš ty“. Nejzákeřnější na této konkrétní genocidě je právě to, že není tak násilná, že se tváří, „že těm lidem pomáhá“. Ale sorry, vytrhnout násilím matce dítě z ruky s tím, že bude mít „lepší život“ než s ní – i když to dítě nestrádá? A v případě, že by to bylo neindiánské dítě, tak by odebráno nebylo? Odporné.

152

Odpovědět

+XardassOK.Nevedel som,že má OSN na to body.Ani slovník významu som si nepozeral.Tak ste ma vyviedli z omylu.
Ale vaše názory na vec sa mi vidia nejak silne..predpojaté,jednostranné..neviem ako to nazvať.
"Ale sorry, vytrhnout násilím matce dítě z ruky s tím, že bude mít „lepší život“ než s ní – i když to dítě nestrádá?" Čo dieťa o tom vie,čo je preneho dobré.Pýtajú sa rodičia detí,či chcú jesť sladkosti,alebo nejaké ovocie,či si chcú,alebo nechcú upratať veci?
Účel svetí prostriedky.Všetko zlé je na niečo dobré.Indiáni boli(alebo aj sú) neprispôsobivý občania.A či sa to tým indiánom (deťom) páči,alebo nie,skultúrneli a v konečnom dôsledku si prilepšili.A ako asimilovaný(spoločensky,vzdelanie) mohli niečo viac spraviť pre svoju kultúru.Namiesto alkoholizmu a kriminality sa mohli prispôsobiť novej dobe a Indiánska kultúra mohla byť niekde inde.Nemusela by sa riešiť,podla vás,odporná genocída.Ony sami sa nevedia pozviechať na nohy,tak to musí riešiť niekto druhý.A ak má niekto lepší návrh,ako bola tá asimilácia(genocída) vo videu,vláda USA to určite rada ocení.

215

Odpovědět

+UkomirPardon, ale kdo jsi, abys hodnotil, co je „přilepšení“? Nepřišlo mi, že by lidé ve videu jásali radostí nad tím, že si je vzala bílá rodina a byli kvůli tomu vytrženi od rodiny, svých kořenů, kultury, všeho.
To, že ty žiješ určitým způsobem života, ti nedává právo tento způsob života násilím nutit jiným lidem. A odebírání z rodin v případech, kdy byla určujícím faktorem barva kůže/původ (nikoliv podmínky, které by nebyly vyhovující pro dítě), je opravdu ohavnost, navíc nezákonná.
USA jsou poslední zemí, která tyto praktiky používala a která se ještě ani neomluvila (což považuji za minimum, co by měli udělat). Jo a mimochodem, rétoriku „nepřizpůsobivých“ si nech na Novinky nebo Parlamentní listy, tady na ni není nikdo zvědavý.

121

Odpovědět

+UkomirTy jsi učebnicový příklad etnocentralisty. :D Ti indiáni si teda hodně přilepšili, když byli ve své nové rodině fyzicky, psychicky i sexuálně týraní. Hlavně, že se naučili anglicky. To je nejdůležitější, co? Bože...

111

Odpovědět

+ReysJa sa snažím pozerať na veci objektívne a realisticky.Mne ani tak nejde o tých Indiánov.My s tým nemáme čo spraviť,čo sa stalo sa neodstane a pod.Všade vo svete sa dejú nejaké zlé veci.Len mi ide o váš jednostranný naivný pohlad na veci.
Fyzické,psychycké a sexuálne týranie,nehovorím,že nebolo,ale je to trochu prehnané.Nebolo to v pláne tej asimilácie.To,že to ludia zneužívali je druhá vec.A ,bohužial,z daleka to nebolo(nieje),to zneužívanie,len vecou indiánov.Deje sa to všade vo svete.
Vy ste asi vyrastali na Vinetoukách,ale skúste si niečo zistiť,ako títo Indiáni naozaj žijú a o tom,kto tam koho sexuálne zneužíva.

112

Odpovědět

+UkomirJasně a přístup nedomorodých Američanů s tím, jak v současnosti indiáni žijí, nemá nic společného, co? :-) Vůbec to nemá co do činění s tím, že jim vzali skoro veškerou půdu, zcela narušili jejich způsob života, snažili se je po staletí změnit na „pravé“ Američany (ať už praktikami, které se dají označit za genocidu, nebo ne).
Ano, všude po světě se dějí špatné věci. A co se tím snažíš říct? Že na tomhle nezáleží? Nebo že tyhle špatnosti máme ignorovat, protože jinde na světě se ději jiné hnusné věci? WTF.

91

Odpovědět

+UkomirTakže ignorovat to, co se stalo v minulosti, nic nedělat v současnosti a hledět si svého. To je tvůj pohled, jo? :D Dokud se mě to netýká, ať si celý svět klidně vraždí, znásilňuje a týrá. To není žadný objektivní pohled, ale myšlenka nihilistického zbabělce.

91

Odpovědět

+ReysZ minulosti sa treba použiť,žiť v prítomnosti a plánovať budúcnosť.To,čo sa stalo v minulosti sa už neodstane.Ja osobne,rád by som niečo spravil aby sa nevraždilo,neznásilnovalo,ale niesom superman.Ak sa bude dať niečo spraviť v mojom dosahu,tak je to moja morálna povinnosť.Každý má nejaký svoj osud.Stým už nič nespravíme.
A ktým Indiánom.To,že si žili spokojne pred tým,kým ich pristahovalci nevyhnali a nezhabali pôdu,nespravíme tak isto nič.Je to minulosť.(vec minulích generácií)Veci sa proste dejú,silnejší porazí slabšieho.Len oni sa stým nechcú zmieriť a prispôsobiť životným okolnostiam.Čo chcete?Aby si teraz amíci pobalili švestky,zbúrali mrakodrapy,fabriky,dialnice a išli naspať do Europy?A nechali ameriku zase Indiánom?Život je zmena.Príde nejaká pohroma,zmetie naše domovi z povrchu zemského,budeme sedieť a nariekať,že chceme naše domy spať,alebo sa pozviechame a prispôsobime sa novým okolnostiam?

19

Odpovědět

+UkomirJasně píšu, že považuji za minimum, aby se amíci omluvili za zrůdnosti, které napáchali (jako to udělaly ostatní státy). Žádné nesmyslné balení švestek, které nám tu vkládáš do úst, to je samozřejmě blbost. Ano, život je změna, ale když se tvá země dopouštěla systematické genocidy, bylo by fajn, kdyby ses sakra aspoň omluvil.

81

Odpovědět

+Ukomir"Ja sa snažím pozerať na veci objektívne a realisticky." Ne nesnažíš. Jen překrucuješ fakta tak aby odpovídali tvému pohledu na svět.

81

Odpovědět

+Alberto123Mne príde video,ako účelové.A cítim morálnu povinnosť na to poukázať,aby ste použili svoj vlastný rozum,popremíšlali o veciach skôr ako budete robiť závery a nenechali sa zmanipulovať.
Ja to vidím takto:Podla mojich vedomostí žijú Indiáni podobne ako u nás Rómovia v osadách.Alkohol,nevzdelanie,mnohopočetné rodiny(aj 10 detí),sexuálne zneužívanie dcér a pod.A táto asimilácia bola jednou s riešením problému.Či už bola,úspešná,alebo nie,táto informácia tu nieje.Zaznelo tu,že boli psychicky,fyzicky týraný,sexuálne zneužívaný.U svojich rodčiov?Neverím,že,vyznieva to ako 100% detí,že všetky tie náhradné rodiny boli všetci bezcharakterný ludia,ktorý by takto zneužívali malé deti.Skôr to bude nafúknuté,aby to lepšie vyznelo vo videu.Nejaké výchovné facky,sex madzi teenagermi,možno aj nejaký vychovávatelia(realita)A z toho vzniklo to týranie.Aj teenagery na internátoch stredných škôl by mohli tvrdiť,že boli týraný.Video je podla mna silne jednostranné a mnoho vecí sa tam radšej nespomína.
Je síce pekné,že ste empatický a máte ludskosť,ale nenechajte sa zmanipulovať.

19

Odpovědět

+UkomirCítíš morální povinnost zdůraznit, abychom použili vlastní mozek, ale celá tvoje argumentace je založena na předsudcích vůči Romům, které zcela slepě aplikuješ na indiány a chováš se, jako by to také byli Romové? Nejvíc se tady necháváš zmanipulovat ty, a to právě těmi předsudky.
Měl by ses zamyslet se nad tím, jak moc jsi i ty součástí problému a že na základě vlastních předsudků vlastně podporuješ genocidu.

71

Odpovědět

+UkomirMorální povinnost? Na základě čeho? Domněnek, selského rozumu a toho, že TY si myslíš, že to tak bylo? Zjisti si nějaká fakta než začneš hlásat nějaké takové věci. Zkus přemýšlet. To je nejdůležitější.

91

Odpovědět

+UkomirK nějakému tomu objektivnímu myšlení máš ještě hodně daleko když jsi tu byl už několikrát opravený a upozorněný na to, že tvoje domněnky nejsou fakta. Navíc tvoje chápání odpovědí ostatních lidí je na dost mizerné úrovni, z čehož vyplývá, že tvoje chápání skutečností o indiánské genocidě nebude jiné. Kdyby sis to aspoň pořádně promyslel. Takhle tu ze sebe děláš akorát hlupáka.

81

Odpovědět

sebareflexia niektorých komentujúcich ma naplna pocitom, že tento svet ide správnym smerom :/

21

Odpovědět

To tu nějak prořídlo ty komenty, děláte pomalu lepší selekci, než v Auschwitzu na nádraží. Nu což, platí to, i když to smažou!

48

Odpovědět

Díky za překlad, dokážete často najít skvělá videa, přestože znám Vox toto mi uniklo.

81

Odpovědět

6:49 a niekoľkokrát ďalej sú indiánske deti preložené ako indické. Prejdite ešte raz celý preklad a opravte to prosím.

16

Odpovědět

Překlad jsem zkontroloval, žádní Indové tam nejsou. I tak díky za připomínku.

40

Odpovědět

American capitalism..

015

Odpovědět

European colonialism

102

Odpovědět

Paradoxne Trump posiela imigrantov domov, hah.

77

Odpovědět

Dakujem za preklad. Aj na tomto je vybudovany americky sen.
(btw: 0:36 "nás")

811